Byla e2-1101-672/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovui E. N. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo E. N. 173,77 Eur negrąžinto kredito, 675,78 Eur palūkanų, 2,60 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur žyminį mokestį. Ieškovas prašo, jog, atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, būtų priimtas sprendimas už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiant internetiniame tinklapyje www.teismai.lt, tačiau atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą 30 dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovo pateikti dokumentai patvirtina, kad 2011 m. balandžio 28 d. atsakovas su ieškovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 15351 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti laiku. Ieškovas 2011 m. balandžio 28 d. suteikė atsakovui 500 Lt (144,81 Eur) kreditą, kurį kartu su 50 Lt (14,48 Eur) kredito mokesčiu (mokėjimo palūkanomis) atsakovas turėjo grąžinti iki 2011 m. gegužės 28 d. Suėjus kredito grąžinimo terminui, atsakovas, sumokėjęs 50 Lt (14,48 Eur), kuriuo, kaip nurodo ieškovas, padengė kredito mokestį, priedu Nr. prie Sutarties pratęsė kredito terminą dviem mėnesiams, t. y. iki 2011 m. liepos 27 d., susitariant dėl 100 Lt (28,96 Eur) kredito mokesčio. Suėjus ir šiam terminui grąžinti kreditą ir atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu, buvo pradėtos skaičiuoti palūkanos pagal Sutarties 7.1 punktą ir delspinigiai pagal Sutarties 9.3 punktą. Ieškovo paskaičiavimu palūkanos už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 28 d. iki 2015 m. gegužės 27 d. sudaro 675,78 Eur, delspinigiai už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 28 d. iki 2012 m. sausio 23 d. – 2,60 Eur.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutartines prievoles asmenys privalo vykdyti tinkamai ir laiku, o prievolės neįvykdęs ar ją netinkamai įvykdęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnis, 6.872 straipsnis). Pagal CK 6.881 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negrąžino kredito sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 173,77 Eur negrąžinto kredito laikytinas pagrįstu ir įrodytu, taigi, tenkintinas.

8Be negrąžinto kredito bei su tuo susijusių sumų, ieškovas prašo priteisti 2,60 Eur delspinigių. Iš Sutarties 9.1 punkto matyti, kad šia sutartimi yra nustatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų sumų iki atitinkamos sumos bus visiškai ir tinkamai sumokėtos Kredito davėjui. Todėl reikalavimas priteisti iš atsakovo 2,60 Eur delspinigių tenkintinas.

9Be to, ieškovas prašo priteisti palūkanų skaičiuojamų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos iki ieškinio pateikimo dienos. Metinė palūkanų norma, numatyta pradinę Sutartimi ir 2011 m. gegužės 28 d. papildomu susitarimu dėl sutarties pratęsimo – 121,67 proc. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku negrąžino kredito, ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti 675,78 Eur palūkanų.

10Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Minėta teismo pareiga turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K -7-272/2011).

11CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr., pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Atsižvelgiant į pagrindinės skolos dydį, ieškovo prašomą priteisti palūkanų sumą, palūkanų skaičiavimo laikotarpį, darytina išvada, kad nustatytos palūkanos yra akivaizdžiai per didelės, prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Tokio dydžio palūkanų priteisimas išeitų už kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkcijos ribų, pažeistų šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 135 Eur.

13CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina proporcinga patenkintiems reikalavimams (37 proc.) žyminio mokesčio dalis, t. y. 7,40 Eur.

15Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 8 p., 93 str. 2 d., 96 str. 6 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo E. N., asmens kodas ( - ), 173,77 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt tris eurus 77 ct) negrąžinto kredito, 2,60 Eur (2 eurus 60 ct) delspinigių, 135 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis eurus) palūkanų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 311,37 Eur (trijų šimtų vienuolikos eurų 7 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. birželio 2 d., – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,40 Eur (septynis eurus 40 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“, juridinio asmens kodas 302458437.

18Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai