Byla e2-1427-241/2020
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AV Systems“ 2019 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo įmonės bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka panaikinimo, trečiasis asmuo – V. R

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2658-432/2020, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AV Systems“ 2019 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo įmonės bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka panaikinimo, trečiasis asmuo – V. R.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas E. B. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti BUAB „AV Systems“ 2019 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta įmonės bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, neteisėtu ir jį panaikinti; panaikinti visus kitus BUAB „AV Systems“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kurie buvo priimti nuo 2019 m. sausio 22 d. bei nutraukti pradėtą BUAB „AV Systems“ bankroto procesą ne teismo tvarka.

82.

9Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „AV Systems“ 2019 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo protokolas yra neteisėtas ir naikintinas, kadangi teisme vyksta BUAB „AV Systems“ savininko ir kreditoriaus, t. y. pareiškėjo ir trečiojo asmens V. R., ginčai. Vilniaus apygardos teisme nuo 2017 m. nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-686-577/2020 dėl juridinio asmens ir jo valdymo organo veiklos tyrimo pradėjimo, o Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2-863/2019 pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovui V. R. dėl akcininko teisių gynimo ir įpareigojimo sušaukti akcininkų susirinkimą. Pareiškėjo teigimu, trečiasis asmuo V. R. nepateikė jam, kaip 50 procentų akcijų valdančiam įmonės akcininkui, informacijos, kad UAB „AB Systems“ tapo nemoki, nepasiūlė imtis priemonių mokumui atkurti, nesušaukė akcininkų susirinkimo, nesvarstė kartu su pareiškėju galimybių įmonei iškelti restruktūrizavimo bylą. Tikėtina, kad trečiasis asmuo V. R. galėjo perkelti įmonės veiklą į UAB „Norana“ (UAB „Propoint LT“), todėl jeigu įmonė iš tiesų yra nemoki, yra pagrįstų abejonių, kad V. R. galėjo sukelti UAB „AV Systems“ bankrotą tyčia, o pasiekęs, jog įmonės bankrotas vyktų ne teismo tvarka, siekia paslėpti šį faktą ir skubiai likviduoti įmonę.

103.

11BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorė UAB „Valnetas“ su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad pagal administratorei pateiktus duomenis, įmonės bankroto ne teismo tvarka procesas pradėtas tinkamai – priimant kreditorių sprendimą dėl bankroto vykdymo ne teismo tvarka. Duomenų, kad įmonės atžvilgiu buvo inicijuota bylų su jai pareikštais turtiniais reikalavimais, nėra. Tai, kad tarp įmonės akcininkų vyksta konfliktas, neturi įtakos bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka klausimui, kadangi dėl įmonės bankroto sprendžia kreditoriai ir šiam klausimui išspręsti yra svarbi finansinė įmonės būklė, kuri buvo prasta – pradelsti įsipareigojimai (126 139,37 Eur) viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (72 563 Eur).

124.

13Trečiasis asmuo V. R. su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjo sistemingi nesąžiningi veiksmai, t. y. konkuruojančios veiklos vykdymas, pareiškėjo prašymu įmonės atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsisakymas tvirtinti finansinių ataskaitų rinkinio dokumentus, atsisakymas prisidėti prie įmonės apyvartinių lėšų padidinimo, lėmė, kad BUAB „AV Systems“ ūkinė–komercinė veikla (jos apimtys) buvo neigiamai paveikta. Taigi dėl 2019 m. pradžioje susiklosčiusios finansinės situacijos įmonėje yra kaltas pats pareiškėjas. Be to, pareiškėjas nenurodė nė vienos konkrečios aplinkybės, kuri patvirtintų nesąžiningus ir neteisėtus įmonės ar jos vadovo veiksmus, nukreiptus į tikslą įmonės pelną ar turtą perkelti į kokią nors įmonę, įskaitant UAB „Norana“. Pareiškėjas remiasi savo paties svarstymais ir prielaidomis, aplinkybes interpretuodamas taip, kaip jam yra naudinga.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 22 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

186.

19Teismas nustatė, kad BUAB „AV Systems“ būsena prieš vadovui inicijuojant skundžiamą kreditorių susirinkimą nebuvo stabili. Iš sudaryto bendrovės balanso už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 22 d. matyti, kad įmonė iš viso turėjo 145 125,01 Eur vertės turto, o visi įsipareigojimai buvo mokėtini per vienerius metus ir siekė 126 139,37 Eur. Vien tik per 2019 m. sausio mėn. įmonė buvo patyrusi 10 461,82 Eur nuostolius, o praėjusių finansinių metų nuostoliai siekė 284 092,37 Eur. Įmonės finansinės problemos buvo sisteminės bei ilgalaikės. Per visą 2018 m. ataskaitinį laikotarpį įmonė kiekvieną mėnesį patyrė nuostolius, kurie svyravo nuo 2 267 Eur iki 162 854,36 Eur. Ataskaitiniais 2018 m. kiekvieną mėnesį įmonės bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė nuo 9 021,46 Eur iki 19 246,79 Eur. Jei vadovas nebūtų ėmęsis veiksmų, bendrovės kreditorių interesai nepagrįstai būtų suvaržyti (pažeisti), nes jų galimybės atgauti įsiskolinimą iš bendrovės sumažėtų – įmonės turto vertė mažėtų, būtų didinami įsipareigojimai, kurių įmonė nebūtų pajėgi įvykdyti. Kadangi finansiniai sunkumai buvo ilgalaikiai, įmonė buvo nemoki, nebuvo teisinio pagrindo ją restruktūrizuoti.

207.

21Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka teismo galėtų būti panaikinamas apie tokio klausimo svarstymą neinformuoto (netinkamai informuoto) įmonės akcininko (savininko) reikalavimu tik nustačius, jog pateikus jam atitinkamą informaciją įmonės bankroto proceso galėjo būti išvengta. Tačiau pareiškėjas neįrodė aplinkybių, kurios leistų teigti, kad įmonei galėjo būti nekeliama bankroto byla. Įvertinęs tai, kad įmonė nevykdė finansinių įsipareigojimų kreditoriams, teismas sprendė, jog kreditoriai pagrįstai nusprendė pradėti BUAB „AV Systems“ bankrotą ne teismo tvarka.

228.

23Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog apie 2019 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimą buvo laiku ir tinkamai informuoti visi BUAB „AV Systems“ kreditoriai. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad net įmonės kreditoriaus (ne akcininko) neinformavimas, jei jo balsas nėra lemiamas bankroto inicijavimui, nėra pagrindas panaikinti neteisminį bankrotą. Nors pareiškėjas yra ne tik įmonės akcininkas, bet ir kreditorius, turintis 23,78 procentus kreditorinių reikalavimų sumos, tačiau kaip matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo, už sprendimą vykdyti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudarė daugiau nei ¾ visų įmonės turimų įsipareigojimų.

249.

25Teismas nurodė, kad situacija, kai yra kilę įmonės akcininkų tarpusavio nesutarimai, kurių vienas yra ir įmonės vadovas bei kreditorius, nepatenka į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų, draudžiančių pradėti bankrotą ne teismo tvarka, sąrašą. Šiuo metu įmonės akcininkų teisminiai ginčai neturi įtakos įmonės finansinių įsiskolinimų dydžiui, todėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu nesant turtinio pobūdžio teisminių ginčų ir nesant duomenų apie iš įmonės turto vykdomus išieškojimus, nebuvo priežasčių nepritarti ginčijamam kreditorių susirinkimo nutarimui, kuriuo nuspręsta vykdyti BUAB „AV Systems“ bankroto procesą ne teismo tvarka.

26III.

27Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2810.

29Pareiškėjas E. B. prašo panaikinti

30Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 22 d. nutartį ir skundą dėl BUAB „AV Systems“ kreditorių susirinkimo nutarimo įmonės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka panaikinimo tenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

3110.1.

32Teismas, pasisakydamas dėl įmonės nemokumo, iš esmės vertino tik byloje pateiktą turto balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą ir sąnaudų išklotines. Šiuos duomenis apibendrinęs, teismas padarė išvadą, jog įmonė nevykdo įsipareigojimų, dėl to susidarė 126 139,37 Eur pradelstų įsipareigojimų, o turtas sudarė 145 125,01 Eur, todėl laikė įmonę nemokia. Teismas visiškai nesigilino į įsipareigojimų susidarymo priežastis, įmonės galimybes tęsti veiklą net ir esant įsipareigojimams, galimybes juos sumažinti ir kitas aplinkybes.

3310.2.

34Nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų ar aiškių argumentų, kodėl įmonė neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nors turėjo 45 342,98 Eur piniginių lėšų bei kito turto už daugiau kaip 100 000 Eur. UAB „Norana“ reikalavimas sudaro 4 398,37 Eur, UAB „Avialita“ 2 468,40 Eur, UAB „Apskaitos ir tiekimų biuras“ 3 775,20 Eur. Net neabejotina, kad sistemingai neatsiskaitinėta dėl to, jog trečiasis asmuo V. R. sąmoningai siekė, kad būtų pradelstas reikiamas skaičius įsipareigojimų dėl bankroto proceso ne teismo tvarka inicijavimo, t. y. buvo nuosekliai siekiama, kad įmonė formaliai būtų nemoki. Nėra duomenų, kad bent vienas kreditorius būtų reiškęs pretenzijas, kreipęsis dėl skolos priteisimo, pranešęs apie ketinimą kelti bankroto bylą.

3510.3.

36Vien pasiremdamas 2018 m. duomenimis, teismas sprendė, kad įmonės finansiniai sunkumai buvo nuolatinio (ilgalaikio) pobūdžio. Teismas net nevertino aplinkybės, jog Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1881-577/2019 buvo pateikti duomenys, kad įmonė 2017 m. priskirta prie stipriausių bendrovių Lietuvoje. Taip pat pateikti duomenys, kad įmonė 2017 m. pabaigoje gavo 4 206 Eur grynojo pelno. Minėtoje byloje trečiasis asmuo V. R. įrodinėjo, jog įmonės finansinė padėtis yra gera, stabili, jog gali vykdyti veiklą, jokių pažeidimų nėra, teigė, kad veiklos tyrimas nėra reikalingas. Dėl to teismui nepagrįstai nekilo abejonių, kodėl BUAB „AV Systems“ veikla 2018 m. tapo itin nuostolinga ir įmonė susidūrė su nemokumu.

3710.4.

38Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – LNOBT) atsiskaitė su BUAB „AV Systems“ tik 2019 m. kovo 8 d., t. y. po kreditorių susirinkimo dėl bankroto proceso pradėjimo. Šiuo atveju įmonės vadovas trečiasis asmuo V. R. neabejotinai žinojo apie garantuotai gautiną 44 062,15 Eur sumą. Apskritai likus 4 mėn. iki kreditorių susirinkimo įmonei buvo pervesti 485 003,09 Eur. Tačiau byloje nėra objektyvių, patikimų pirminių apskaitos dokumentų, kurie patvirtintų, kur ir kam buvo panaudota tokia suma 2018 m. II pusmetyje. Tokia didelė pinigų suma negalėjo būtų panaudota įmonės veiklos sąnaudoms vos per 4 – 5 mėn., nes įprastinės metinės sąnaudos sudarė nuo 170 000 Eur iki 185 000 Eur per metus net vykdant projektą su LNOBT. Tai parodo, jog buvo sąmoningai dirbtinai padidintos sąnaudos tam, kad būtų parodytas didelis nuostolis.

3910.5.

40Pagal nemokumo administratorės į bylą pateiktus duomenis kyla rimtų abejonių kokiu pagrindu atsirado UAB „Signatela“ 51 238,01 Eur ir UAB „Audiotonas“ už 39 930 Eur sąskaitų sumos, kurios neva dirbo su LNOBT projektu kaip subrangovai, kai nepadarytų darbų pagal byloje pateiktą PVM sąskaitą faktūrą liko už 44 062,15 Eur. Pagal LNOBT sutartį tik atlikus darbus ir pasirašius darbų ir įrangos priėmimo perdavimo aktus buvo galima pateikti sąskaitą faktūrą apmokėjimui. Kaip matyti iš byloje surinktų duomenų, 2018 m. gruodžio 19 d. likutis buvo 44 062,15 Eur, o dėl LNOBT 2018 m. gruodžio 18 d. įmonės atžvilgiu išrašytos sąskaitos kreditorių UAB „Signatela“ ir UAB „Audiotonas“ už 91 168,01 Eur. Visiškai nesuprantama kaip buvo atlikti tokie darbai šiame etape, jei tokie darbai neįtraukti į galutinę sąskaitą faktūrą, kurią išrašė BUAB „AV Systems“ užsakovui LNOBT. Tai reiškia, jog duomenys vienas kitam prieštarauja, neatitinka tikrovės, o didelių piniginių lėšų panaudojimas neaiškus ir keliantis rimtų abejonių dėl tikros įmonės finansinės padėties. Teismas šių įrodymų netyrė ir nevertino.

4110.6.

42Norėdamas iškelti įmonei bankroto bylą teismo tvarka trečiasis asmuo būtų turėjęs informuoti apie tai pareiškėją bei sušaukti akcininkų susirinkimą šiam klausimui spręsti. Jei trečiasis asmuo būtų pasirinkęs vykdyti teisminę bankroto inicijavimo procedūrą, labai tikėtina, kad bankroto bylos būtų galima išvengti, nes dar iki iškėlimo ar bylos iškėlimo stadijoje būtų išspręstas finansinių sunkumų klausimas. Trečiasis asmuo sąmoningai pasirinko jam siekiant nesąžiningų savo tikslų parankesnę neteisminę bankroto procedūrą, kai sušaukiamas tik kreditorių susirinkimas ir gaunamas jų pritarimas pagal jiems pateiktus trečiojo asmens V. R. dokumentus.

4310.7.

442019 m. sausio mėn. egzistavo visos sąlygos pradėti BUAB „AV Systems“ restruktūrizavimą. Bendrovė nebuvo nutraukusi veiklos (turėjo galiojančią ir vykdytiną sutartį su LNOBT, per 2018 m. gavo virš 1 200 000 Eur pajamų, iki pat 2019 m. vasario 25 d. turėjo 8 darbuotojus). Tokią bylą turėjo inicijuoti tuometinis vadovas V. R., o ne iškart pradėti bankroto bylą, nuslepiant nuo pareiškėjo tikrąją įmonės finansinę padėtį ir galbūt galimus finansinius sunkumus. Dvylika metų sėkmingai veikusiai, dideles pajamas generavusiai įmonei bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas dėl 126 139,37 Eur įsipareigojimų, kurių 30 000 Eur yra įmonės akcininko ir buvusio vadovo. Šią sumą padengti ir užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą buvo galima abiem savininkams įdedant pastangas pradėti restruktūrizavimą ar akcininkams susitariant su kreditoriais dėl skolų atidėjimų ir paskolinant pinigų įmokoms apmokėti.

4510.8.

46Priešingai nei nurodė teismas, pareiškėjas nėra BUAB „AV Systems“ kreditorių sąraše ir neturi kreditorinių reikalavimų. Be to, teismas netinkamai interpretavo šiai bylai aktualią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-6-823/2020 ir neatsižvelgė į tai, kad įmonės akcininko informavimas yra svarbus, jei jį informavus buvo galima išvengti bankroto, o tokiu atveju jau galima laikyti, kad kreditorių susirinkimo nutarimas neteisėtas. Pareiškėjas tik 2019 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-2-863/2019 teismo posėdžio metu sužinojo apie BUAB „AV Systems“ bankrotą ne teismo tvarka iš V. R. atstovo advokato, kuris teismo posėdžio metu pateikė nemokumo administratorės įsakymą. Pareiškėjas tik 2019 m. sausio 23 d. gavo pranešimą iš pašto, jog turi atsiimti siuntą. Ją pasiėmęs sužinojo, jog 2019 m. sausio 18 d. V. R. išsiuntė jam registruotu paštu 2019 m. sausio 16 d. pranešimą apie tai, kad 2019 m. sausio 22 d. 9.00 val. vyks kreditorių susirinkimas dėl BUAB „AV Systems“ bankroto ne teismo tvarka pradėjimo.

4710.9.

48Trečiojo asmens V. R. ir su juo susijusio asmens UAB „Norana“ (UAB „Propoint LT“) kreditorių reikalavimų procentinė išraišką sudaro 27,27 procentus, o tai reiškia, kad be šių kreditorių pritarimo nebūtų pradėtas bankrotas ne teismo tvarka (likusių kreditorių sudaro 72,73 procentus, o reikia 75 procentų). Tai reiškia, kad būtent V. R. įtaka ir nesąžiningi ketinimai lėmė, kad įmonei buvo pradėtas bankrotas ne teismo tvarka. Be to, V. R. reikalavimas įmonei yra kilęs iš neva 2018 m. birželio 18 d. paskolos sutarties, kuria paskolinta 30 000 Eur trijų mėnesių terminui, nesant jokių aiškių priežasčių bei motyvų tokios paskolos suteikimui.

4910.10.

50BUAB „AV Systems“ ir UAB „Norana“ (UAB „Propoint LT“) vykdomos veiklos yra analogiškos, jos yra konkuruojantys subjektai. Tikėtina, kad V. R. galėjo perkelti BUAB „AV Systems“ veiklą į UAB „Propoint LT“, o siekdamas nuslėpti šį faktą iškėlė BUAB „AV Systems“ bankroto procesą ne teismo tvarka. UAB „Propoint LT“ 2019 m. vasario 20 d. laimėjo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos paskelbtą garso, vaizdo ir optikos remonto ir priežiūros paslaugų konkursą. Sprendimas dėl nugalėtojo priimtas 2019 m. sausio 18 d., t. y. kai BUAB „AV Systems“ dar nebuvo bankrutuojanti. Sprendimą nulėmusi priežastis yra UAB „Propoint LT“ vienintelis pasiūlymas už perkančiajai organizacijai priimtiną kainą. Šiame konkurse BUAB „AV Systems“ kažkodėl nedalyvavo, nors analogiškuose konkursuose dalyvaudavo 2012 – 2019 m.

5111.

52BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorė UAB „Bankrupta“ prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5311.1.

54Pareiškėjo pateikti prieštaravimai iš esmės neatitinka įmonės kreditorių reikalavimų. Kreditoriai vadovaudamiesi įstatymu vienbalsiai nutarė bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Pareiškėjas nėra įmonės kreditorius, įmonės akcininkų ginčai ir tarpusavio nesutarimai negali tapti kliūtimi kreditoriams įgyvendinti savo teises įstatymo nustatyta tvarka. Tarpusavio ginčus akcininkai gali spręsti ir kitomis teisinėmis priemonėmis.

5511.2.

56Pagal nemokumo administratorei perduotus dokumentus, bankroto bylos iškėlimo metu įmonė buvo nemoki. Kreditoriai, įvertinę finansinius duomenis bei įmonės veiklos perspektyvas, priėmė sprendimą įmonės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka ir tokiu būdu siekti nemokios įmonės veiklos užbaigimo bei savo reikalavimų patenkinimo. Administratorė bankroto proceso metu analizuos bei įvertins aplinkybes, susijusias su įmonės bei jos vadovo veikla. Nustačius faktus, susijusius su įmonės ar jos kreditorių interesų pažeidimais, administratorė imsis teisinių priemonių jų interesams apginti.

5711.3.

58Jeigu pareiškėjas iš tiesų siektų atkurti įmonės mokumą, net ir pradėjus bankroto procesą ne teismo tvarka, tą jis gali padaryti – padengti įmonės kreditorių reikalavimus, sudaryti taikos sutartį su kreditoriais. Pareiškėjas deklaratyviai teigia, kad jam buvo sukliudyta pašalinti įmonės nemokumo problemas. Jokiu realių veiksmų, nukreiptų į toki tikslą, pareiškėjas nesiima, todėl pareiškėjui bendrovės mokumo atkūrimas realiai nėra svarbus. Įmonės ūkinės veiklos atkūrimas faktiškai yra neįmanomas, nes ji neturi darbuotojų. Bankrutuojančios įmonės statuso panaikinimas būtų savitikslis bei nesąlygotų veiklos atnaujinimo. Jokių finansinių įnašų, kurie pakeistų finansinę padėtį, iš akcininkų negauta.

5912.

60Trečiasis asmuo V. R. prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6112.1.

62Faktiniai duomenys, egzistavę tuo metu, kai įmonės kreditoriai sprendė dėl bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymo, liudija, kad įmonė buvo akivaizdžiai nemoki. Pradelsti įsipareigojimai sudarė 126 139,37 Eur, o viso turto vertė siekė 145 125,01 Eur. Į bylą buvo pateikti pirminiai dokumentai, kurių duomenys buvo įtraukti į apskaitą ir kurie apibūdina įmonės turimo turto bei pradelstų įsipareigojimų santykį. Pareiškėjo reikalavimu nemokumo administratorė taip pat pateikė duomenis, detalizuojančius kiekvieną balanso eilutę. Pareiškėjas, reikšdamas reikalavimą dėl kreditorių priimto sprendimo paskelbti įmonę bankrutuojančia ir šį procesą vykdyti ne teismo tvarka panaikinimo, nepagrindė to, jog esminis rodiklis (turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis) buvo toks, kad BUAB „AV Systems“ negalėjo būti inicijuojamas bankrotas.

6312.2.

64BUAB „AV Systems“ iki ginčijamo kreditorių susirinkimo priėmimo nebuvo nutraukusi savo veiklos. Tam, kad įmonė galėtų palaikyti bent minimalų jos tęstinumą, visų pirma buvo būtina išlaikyti darbuotojus, atsiskaityti už prekes pagal pasirašytas sutartis ir apmokėti skolas tiems tiekėjams, kuriems to nepadarius grėstų baudos (netesybos), o tam yra reikalingos apyvartinės lėšos. Dalies įmonės kreditorinių įsipareigojimų padengimas iki kreditorių susirinkimo nebūtų niekaip pakeitęs situacijos. Tokiu atveju, sumažėjus pradelstų įsipareigojimų sumai, atitinkamai būtų sumažėjęs ir BUAB „AV Systems“ valdomas turtas, todėl bendras turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis nebūtų pakitęs.

6512.3.

66Nurodyta 44 062,15 Eur suma iš LNOBT buvo gauta pagal 2018 m. gruodžio 19 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. AVS20181210. Trečiasis asmuo neginčija to, kad jis apie šią gautiną sumą žinojo. Tačiau, kada ji tiksliai bus apmokėta ir kokia apimtimi, trečiasis asmuo neturėjo duomenų, nes tai priklausė nuo skolininko valios. Ši suma buvo įtraukta į 2019 m. sausio 22 d. balanso duomenis eilutėje „Per vienerius metus gautinos sumos“. Šios sumos gavimas niekaip nekeitė turto ir pradelstų įsipareigojimų santykio, kuris būtent ir lėmė pagrindą inicijuoti įmonės bankroto procesą. LNOBT ankstesniu laikotarpiu sumokėjus šią sumą, įmonės finansinėje ataskaitoje pasikeistų tik dvi eilutės – „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ padidėtų, o „Per vienerius metus gautinos sumos“ ta pačia suma sumažėtų. Visa tai reiškia, kad įvyktų dydžių persiskirstymas BUAB „AV Systems“ trumpalaikio turto kategorijoje, tačiau turtas niekaip nepadidėtų.

6712.4.

68Dalis tiekėjų, kurių prekės buvo patiektos LNOBT, prekes BUAB „AV Systems“ buvo pardavę su atidėtu mokėjimo terminu. Vėliau iš LNOBT gauti pinigai buvo panaudoti atsiskaitymui su šiais tiekėjais. Šios lėšos taip pat buvo naudojamos įmonės bendrosioms išlaidoms dengti. Visos pajamos ir išlaidos yra tinkamai apskaitytos pagal BUAB „AV Systems“ vykdytus prekių ir paslaugų įsigijimus, bendruosius veiklos kaštus.

6912.5.

70Kodėl atsirado BUAB „AV Systems“ finansiniai įsipareigojimai įmonės kreditoriams UAB „Audiotonas“ ir UAB „Signatela“ aiškiai atsispindi į bylą pateiktose jų išrašytose PVM sąskaitose faktūrose. Sutartis su LNOBT buvo fiksuotos kainos, kuri negalėjo būti didinama. Projektas jo realizavimo metu Kultūros ministerijos iniciatyva buvo stabdomas. BUAB „AV Systems“ pateiktos sąskaitos už atliktus darbus buvo apmokėtos 2017 m. spalio 13 d. Darbų vykdymas buvo atnaujintas tik 2018 m. gegužės mėn., todėl šio pagrindinio įmonės projekto kaštai išaugo (sutriko įrangos tiekimo grandinė, išaugo produkcijos bei darbų kaina ir darbo užmokesčio fondas). Atitinkamai padidėjusių projekto kaštų įmonė objektyviai negalėjo perkelti užsakovui LNOBT, nes tam nebuvo teisinio pagrindo. Dėl šios priežasties įmonė, siekdama įvykdyti projektą, objektyviai dalį įrangos ir darbų įsigijo už didesnę kainą nei buvo planuojama dalyvaujant konkurse.

7112.6.

72Pareiškėjas nepateikė jokių realių įrodymų, kad objektyviai egzistavo galimybės atkurti įmonės mokumą, t. y. reabilituoti veiklą ar juo labiau, kad jis pats būtų ėmęsis kokių nors priemonių šiam tikslui pasiekti. Pareiškėjas deklaratyviai įvardina būdus įmonės mokumo problemoms spręsti, siekdamas sudaryti nepagrįstą įspūdį, kad įmonės bankroto neva buvo galima išvengti. Be to, pareiškėjas kelia reikalavimą kitam įmonės akcininkui atidėti BUAB „AV Systems“ suteiktos 30 000 Eur paskolos grąžinimą (mokėjimą), nors neturi teisės už kitą asmenį spręsti, kokių veiksmų pastarasis turėtų imtis ar nesiimti, įgyvendindamas turimą reikalavimo teisę. Pareiškėjas nenurodė nei kokio dydžio pinigines lėšas pats būtų galėjęs paskolinti, nei ar tam turėjo realias galimybes. Pareiškėjas abiem siūlomais variantais akcentuoja poreikį susitarti su kitais kreditoriais (be Trečiojo asmens) dėl mokėjimų atidėjimo (išdėstymo). Pareiškėjas akcentuoja poreikį susitarti su kitais kreditoriais dėl mokėjimų atidėjimo (išdėstymo), tačiau visi be išimties kreditoriai pritarė, kad geriausias būdas apginti jų teises, siekiant neįvykdytų reikalavimų patenkinimo, buvo bankroto procedūros įmonei vykdymas. Ši aplinkybė liudija, kad kreditoriai nebūtų sutikę atidėti mokėjimus neapibrėžtam laikotarpiui.

7312.7.

74Pareiškėjas įmonės veikla nesirūpino, jam buvo puikiai žinoma, jog įmonė susiduria su sunkumais vykdant veiklą. 2018 m. balandžio 20 d. įmonės vadovo šaukto eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo siūloma priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo ir esant tokiam sprendimui kreiptis į teismą dėl teismo leidimo išdavimo, šio susirinkimo metu pareiškėjas balsavo prieš. Įstatinio kapitalo didinimas būtų leidęs pagerinti įmonės padėtį, stabilizavęs veiklą bei įvaizdį, kurie suprastėjo dėl pareiškėjo veiksmų, taikomų apribojimų ir sklindančių kalbų apie akcininkų ginčus, nes įmonė būtų gavusi būtinų lėšų projektų realizavimui, dalyvavimui konkursuose. Pareiškėjas sąmoningai nesutiko prisidėti prie įmonės finansinės padėties pagerinimo, nors jis apie lėšų poreikį žinojo. Lėšų poreikis buvo nurodytas ir įmonei teikiant prašymą dėl leidimo sudaryti paskolos sutartį su trečiuoju asmeniu, kuris Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartimi buvo patenkintas, bet tam vėlgi prieštaravo pareiškėjas. Šios lėšos taip pat buvo reikalingos įmonei naudingo projekto įgyvendinimui.

7512.8.

76UAB „Norana“ yra atskira įmonė, su kuria jokių sąsajų trečiasis asmuo neturi. BUAB „AV Systems“ finansinė padėtis, kurią iš esmės sąlygojo nesąžiningi pareiškėjo veiksmai (konkuruojanti veikla, finansinių ataskaitų rinkinio dokumentų netvirtinimas, atsisakymas padidinti apyvartines lėšas), planuojant įmonės ūkinę–komercinę veiklą neleido neatsakingai prisiimti naujų įsipareigojimų, nežinant ar pirkimo sutartis dėl didesnės vertės objektų įmonė iš tiesų bus pajėgi įvykdyti. BUAB „AV Systems“ pagal turimas finansines galimybes dalyvavo viešuosiuose konkursuose, dalį jų netgi laimėjo. Be to, BUAB „AV Systems“ visuomet įvertina galimą pirkimo naudą, todėl neprivalo dalyvauti ir nedalyvauja visuose skelbiamuose viešuosiuose konkursuose.

7712.9.

78Pareiškėjas, dalyvaudamas kitų subjektų veikloje, aktyviai konkuravo su BUAB „AV Systems“. UAB „Minstra“, kurios veikloje dalyvauja pareiškėjas, pardavinėja vaizdo įrangą, t. y. veikia toje pačioje srityje kaip ir BUAB „AV Systems“. Be to, pareiškėjas viešųjų pirkimų konkursuose aktyviai bendradarbiauja ir su kitomis su BUAB „AV Systems“ konkuruojančiomis įmonėmis – UAB „Unolita“ ir UAB „Sintonas“. Pastaroji laimėjo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vykdytą pirkimą dėl vaizdo kamerų su įdiegimo paslauga įsigijimo. Pareiškėjas buvo užregistruotas kaip vykdantis darbus UAB „Sintonas“ vardu. Šis pirkimas buvo laimėtas būtent prieš BUAB „AV Systems“. Ankstesniu laikotarpiu UAB „Sintonas“ veikla nebuvo susijusi su vaizdo įrangos instaliacija, o tik su vertimo įrangos prekyba, nuoma bei aptarnavimu, Pareiškėjo dalyvavimas su BUAB „AV Systems“ konkuruojančių ūkio subjektų veikloje yra nesuderinamas su įmonės interesais. Natūralu, kad tai atsiliepė ir įmonės rezultatams.

7912.10.

80Pareiškėjas visuotiniuose BUAB „AV Systems“ akcininkų susirinkimuose nebalsavo arba balsavo prieš visais klausimais, įskaitant tuos, kurie yra labai svarbūs sklandžiam įmonės veiklos vykdymui. Pareiškėjo elgesys, kai piktybiškai yra netvirtinami finansinių ataskaitų rinkinio dokumentai, yra nesuderinamas su sąžiningo akcininko pareigomis, tokiu būdu tiesiog yra sąmoningai kenkiama įmonės interesams. Pareiškėjas suprato, kad nepatvirtinus finansinių ataskaitų rinkinio, įmonės kredito reitingas yra mažinamas ir jai sunkiau vykdyti veiklą, kadangi įmonė negali gauti banko finansavimo, draudimo bendrovės nesuteikia garantijų, kurios yra būtinos dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

81Teismas

konstatuoja:

82IV.

83Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

84Dėl bylos nagrinėjimo ribų

8513.

86Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatė, byloje taip pat nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

8714.

88Pažymėtina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2020 m. liepos 22 d. nutartis priimta bylą nagrinėjant pakartotinai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. vasario 6 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 25 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį ir bylą perdavė Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Kasacinis teismas nurodė, kad bylą nagrinėję teismai nenustatė su BUAB „AV Systems“ (ne)mokumu susijusių aplinkybių, reikšmingų šiai bylai išspręsti, todėl nėra galimybės nuspręsti dėl pareiškėjo reikalavimo pagrįstumo. Be to, teismai turėjo įvertinti, ar pareiškėjo nurodomos aplinkybės galėjo lemti, jog bankroto ne teismo tvarka procesas buvo pradėtas įmonei, kurios bankroto galėjo būti išvengta taikant restruktūrizavimo ar kitas mokumo atkūrimo priemones.

8915.

90CPK 362 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausios bendrosios kompetencijos teismų sistemos grandies teismas, todėl, bylą grąžinus nagrinėti pakartotinai, privalu laikytis tiek jo išaiškinimų konkrečioje byloje, tiek atsižvelgti į pagrindus ir argumentus, kuriais remiantis buvo panaikinti žemesnės instancijos teismų sprendimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2011; 2015 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373-687/2015).

9116.

92Taigi apeliacinės instancijos teismas skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą vertina, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartyje pateiktus išaiškinimus ir pareiškėjo skundo argumentus. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčijamas BUAB „AV Systems“ 2019 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas ir įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka pradėta galiojant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymui (toliau – ĮBĮ). Kasacinio teismo išaiškinimai pateikti ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta taip pat pagal iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusią ĮBĮ redakciją. Esant šioms aplinkybėms ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsniu, pakartotiniam apeliaciniam procesui taikoma nurodyta ĮBĮ redakcija.

93Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo

9417.

95Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi realia į balansą įrašyto turto verte. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1441-823/2018, kt.).

9618.

97Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad juridinio asmens nemokumo būsena reiškia, kad juridinis asmuo yra susidūręs su ilgalaikiais rimtais finansiniais sunkumais, užkertančiais kelią vykdyti įprastą ūkinę komercinę ar kitą įstatuose apibrėžtą veiklą ir reikalaujančiais kraštutinių priemonių taikymo priverstinai nutraukiant tokio asmens veiklą ir likviduojant jį per bankroto procedūrų vykdymą. Juridinio asmens finansiniai sunkumai bendriausia prasme reiškia prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, t. y. negalėjimą nustatytais ar pateisinamai uždelstais terminais vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. Būtinasis negalėjimo vykdyti įsipareigojimų, kaip nemokumo būsenos požymio, elementas – sistemiškumas. Pažymėtina, kad rimtiems finansiniams sunkumams, kaip nemokumo būsenos pagrindui, konstatuoti nepakanka nustatyti pavienių ir (ar) atsitiktinių įsipareigojimų kreditoriams nevykdymo atvejų – turi būti nustatytas tokių atvejų pakartotinumas, tęstinumas ir pastovumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019 47 punktas).

9819.

99Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens nemokumas, kuriam esant įmonei keliama bankroto byla, sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (žr. šios nutarties 18 punkte nurodytos kasacinio teismo nutarties 50 punktą).

10020.

101Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo metu t. y. 2019 m. sausio 22 d., BUAB „AV Systems“ turėjo turto už 145 125,01 Eur, visi įmonės įsipareigojimai (126 139,37 Eur) buvo mokėtini per vienerius metus. Teismas pažymėjo, kad vien tik per 2019 m. sausio mėn. įmonė patyrė 10 461,82 Eur nuostolių, o praėjusių finansinių metų nuostoliai siekė 284 092,37 Eur. Teismas sprendė, kad įmonės finansinės problemos buvo sisteminės bei ilgalaikės, atkreipė dėmesį, jog 2018 m. ataskaitiniu laikotarpiu įmonė patyrė nuostolius, kurie svyravo nuo 2 267 Eur iki 162 854,36 Eur. Be to, 2018 m. kiekvieną mėnesį įmonės bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė nuo 9 021,46 Eur iki 19 246,79 Eur.

10221.

103Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame skunde nurodo, kad teismas, pasisakydamas dėl įmonės nemokumo, vertino tik byloje pateiktą balansą, pelno (nuostolio) ataskaitas ir sąnaudų išklotines. Apelianto teigimu, byloje nėra jokių duomenų ar aiškių argumentų, kodėl įmonė neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nors turėjo 45 342,98 Eur piniginių lėšų bei kito turto už 100 000 Eur. Skunde pažymima, kad teismas, pasiremdamas vien 2018 m. duomenimis, sprendė, jog įmonės finansiniai sunkumai buvo ilgalaikio pobūdžio, net nevertindamas aplinkybės, jog įmonė 2017 m. priskirta prie stipriausių bendrovių. Be to, neaišku kokiu pagrindu atsirado UAB „Signatela“ ir UAB „Audiotonas“ reikalavimai.

10422.

105Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria atskirojo skundo argumentams ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, kurios leistų nustatyti BUAB „AV Systems“ (ne)mokumą. Skundžiamoje nutartyje teismo padarytos išvados iš esmės paremtos tik įmonės finansinės atskaitomybės duomenis (preliminariu balansu bei pelno (nuostolių) ataskaitomis), į nagrinėjamą bylą nėra pateikta (pateikta nepakankamai) pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, kurie leistų įvertinti finansinėje atskaitomybėje nurodytų duomenų teisingumą, atitinkamai įvertinti realią BUAB „AV Systems“ finansinę būklę skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu, t. y. 2019 m. sausio 22 d.

10623.

107Pagal BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorės į bylą pateiktą preliminarų 2019 m. sausio 22 d. balansą, įmonės turto vertė siekė 145 125,01 Eur. Bylą nagrinėjant pakartotinai pirmosios instancijos teisme nemokumo administratorė pateikė balansą už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 22 d., pagal kurį įmonės turto vertė ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 146 625,38 Eur. Į bylą taip pat pateikta pastarojo balanso detalizacija, iš kurios matyti, kad ataskaitiniu laikotarpiu BUAB „AV Systems“ ilgalaikio turto vertė buvo 19 996,03 Eur, didžiąją šio turto dalį sudarė transporto priemonės (19 111,01 Eur). Pagal balanso detalizaciją įmonės trumpalaikio turto vertė buvo 126 629,35 Eur, šį turtą sudarė 1 257,04 Eur vertės atsargos, 1 295,28 Eur išankstiniai apmokėjimai, 78 590,05 Eur per vienerius metus gautinos sumos, 144 Eur kitas turtas, 45 342,99 Eur pinigai banko sąskaitose.

10824.

109Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad BUAB „AV Systems“ balanse už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 22 d. ir jo detalizacijoje nurodytas turtas nėra pagrįstas pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais ar kitais objektyviais įrodymais. Į bylą nemokumo administratorė yra pateikusi ilgalaikio turto apyvartos už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d. lentelę, kurioje nurodytos ilgalaikio turto pradinės (įsigijimo) ir likutinės vertės, tačiau nėra jokių duomenų, kurie leistų įsitikinti, ar lentelėje nurodyta turto vertė yra reali. Pavyzdžiui, BUAB „AV Systems“ vienos iš transporto priemonių (INFINITY FX30D) įsigijimo vertė nurodyta 42 750,07 Eur, o likutinė (įtraukta į balansą) – 1 781,32 Eur. Vien per ataskaitinį 2018 metų laikotarpį automobilio nusidėvėjimas įvertintas 7 718,75 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 33 250 Eur. Be to, šioje lentelėje nurodyta bendra likutinė ilgalaikio turto vertė (19 028,51 Eur), buvusi 2019 m. sausio 31 d., nesutampa su BUAB „AV Systems“ aktualiame 2019 m. sausio 22 d. balanse ir jo detalizacijoje, kurie nepasirašyti juos sudariusio asmens, nurodytomis vertėmis (19 111,01 Eur).

11025.

111BUAB „AV Systems“ balanse už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 22 d. ir jo detalizacijoje nurodytas įmonės trumpalaikis turtas taip pat nėra pagrįstas įrodymais. Pirma, į bylą nėra pateikti įmonės banko sąskaitų išrašai, iš kurių būtų galima nustatyti įmonės sąskaitose buvusių piniginių lėšų dydį ginčui aktualiu laikotarpiu. Antra, BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorė teismui nepateikė įmonės debitorių sąrašo ir skolų susidarymą pagrindžiančių dokumentų, kurie leistų įvertinti gautinų sumų dydį ir jų realumą (tikėtinumą). Atkreiptinas dėmesys, kad po bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka BUAB „AV Systems“ 2019 m. kovo 8 d. gavo pajamų, t. y. 44 062,15 Eur iš vykdytos ir užbaigtos sutarties, sudarytos su LNOBT. Nors trečiojo asmens V. R. atsiliepime į atskirąją skundą teigiama, kad nurodyta suma neturėjo įtakos BUAB „AV Systems“ turto ir pradelstų įsipareigojimų santykiui, kadangi ji buvo įtraukta į balanse nurodytas gautinas sumas, tačiau nesant įvardintų duomenų, nėra galimybės patikrinti trečiojo asmens teiginių pagrįstumo.

11226.

113Pagal BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorės į bylą pateiktą preliminarų 2019 m. sausio 22 d. balansą, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 126 139,37 Eur, visa nurodyta suma mokėtina per vienerius metus. Pagal balansą už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 22 d. BUAB „AV Systems“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 128 481,81 Eur, visa suma taip pat nurodyta kaip mokėtina per vienerius metus. BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorė ir trečiasis asmuo bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad visos balanse nurodytos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra pradelsti. Nemokumo administratorė, siekdama pagrįsti įmonės pradelstus įsipareigojimus, pateikė 2019 m. sausio 22 d. įmonės kreditorių sąrašą, į sąrašą įtrauktų kreditorių UAB „Audiotonas“ (20 000 Eur), UAB „Norana“ (4 398,37 Eur), UAB „Avialita“ (2 468,40 Eur), UAB „Aitisfera“ (28 151,94 Eur), UAB „Sigantela“ (37 345,46 Eur), UAB „Apskaitos ir tiekimų biuras“ (3 775,20 Eur) išrašytas PVM sąskaitas faktūras skolininkei BUAB „AV Systems“, 2018 m. birželio 18 d. BUAB „AV Systems“ ir trečiojo asmens V. R. sudarytą paskolos sutartį, jos pagrindu trečiojo asmens atlikto 30 000 Eur mokėjimo pavedimo kopiją.

11427.

115Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pateiktose kreditorių išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos sumos nesutampa su kreditorių sąraše nurodytomis sumomis. Pagal kreditorių sąrašą BUAB „AV Systems“ kreditorei UAB „Audiotonas“ skolinga 20 000 Eur, tačiau pagal UAB „Audiotonas“ 2018 m. gruodžio 18 d. išrašyta PVM sąskaitą faktūrą mokėtina suma yra 39 930 Eur. Byloje nėra duomenų, kad BUAB „AV Systems“ yra atlikusi dalinį atsiskaitymą pagal minėtą sąskaitą faktūrą, taip pat nėra duomenų, jog skolos dalis buvo įskaityta ar pan. Tas pats pasakytina ir apie BUAB „AV Systems“ skolas kreditorėms UAB „Norana“ (išrašyta PVM sąskaitų faktūrų už 2 680,15 Eur sumą, skola pagal kreditorių sąrašą 2 468,40 Eur), UAB „Aitisfera“ (išrašyta PVM sąskaitų faktūrų už 30 247,30 Eur sumą, skola pagal kreditorių sąrašą 28 151,94 Eur), UAB „Signatela“ (išrašyta PVM sąskaitų faktūrų už 58 583,47 Eur sumą, skola pagal kreditorių sąrašą 37 345,46 Eur). Nesant objektyvių duomenų, kokia dalimi faktiškai yra apmokėtos PVM sąskaitos faktūros, nagrinėjamu atveju nėra galimybės įsitikinti BUAB „AV Systems“ pradelstų reikalavimų sumų pagrįstumu.

11628.

117Kaip nurodyta šios nutarties 18 – 19 punktuose cituojamoje kasacinio teismo praktikoje, įmonės nemokumo būsenos pagrindui konstatuoti nepakanka nustatyti pavienių ir (ar) atsitiktinių įsipareigojimų kreditoriams nevykdymo atvejų, turi būti nustatytas tokių atvejų pakartotinumas, tęstinumas ir pastovumas, t. y. sisteminis savo įsipareigojimų kreditoriams nevykdymas. Šiuo atveju didelė dalis BUAB „AV Systems“ kreditorių reikalavimų pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras tapo pradelsi prieš pat bankroto bylos iškėlimą 2019 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimu. Pavyzdžiui, UAB „Audiotonas“ 2018 m. gruodžio 18 d. išrašytos PVM sąskaitos faktūros (39 930 Eur) apmokėjimo terminas suėjo tik 2019 m. sausio 17 d., UAB „Avialita“ 2018 m. gruodžio 12 d. ir 2019 m. sausio 4 d. PVM sąskaitų faktūrų (1 875,50 Eur ir 804,65 Eur) – 2018 m. gruodžio 15 d. ir 2019 m. sausio 7 d., UAB „Signatela“ 2018 m. gruodžio 18 d. ir 2019 m. sausio 18 d. PVM sąskaitų faktūrų (51 238,01 Eur ir 7 345,46 Eur) – 2018 m. gruodžio 23 d. ir 2019 m. sausio 21 d. Pirmosios instancijos teismas nurodytų aplinkybių nevertino, skundžiamoje nutartyje tik formaliai pasisakė, kad BUAB „AV Systems“ finansinės problemos buvo sisteminės bei ilgalaikės. Atitinkamai į bylą nebuvo pateikti ir vertinami duomenys, susiję su ankstesnio laikotarpio BUAB „AV Systems“ finansinių prievolių vykdymu kreditoriams, taip pat nebuvo tiriamos aplinkybės dėl (ne)tinkamo mokestinių prievolių vykdymo valstybės biudžetui, darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams.

11829.

119Vienas iš minėtų nemokumo požymių, kuriam esant keliama bankroto byla, yra tai, jog juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo vertinamos aplinkybės, ar bankroto bylos iškėlimo metu BUAB „AV Systems“ faktiškai vykdė veiklą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įmonės darbuotojai buvo atleisti tik nemokumo administratorės, t. y. po bankroto bylos iškėlimo, pagal finansinės atskaitomybės dokumentus įmonė nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 22 d. turėjo pajamų iš prekių (paslaugų) pardavimo. Tai suponuoja išvadą, kad įmonė iki pat bankroto bylos iškėlimo nebuvo nutraukusi savo veiklos. Nepaisant to, į bylą nebuvo teikiami ir teismo tiriami įrodymai, kurie leistų nustatyti įmonės veiklos mastą. Nors nemokumo administratorė pateikė į bylą BUAB „AV Systems“ pelno (nuostolių) ataskaitas už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 22 d., tačiau nėra pirminių buhalterinių duomenų, kurie leistų įvertinti, ar ataskaitose nurodyti nuostoliai buvo realiai patirti. Pareiškėjui nurodžius, kad BUAB „AV Systems“ nuostolis galimai yra deklaruojamas tik dirbtinai (formaliai), pirmosios instancijos teismas turėjo imtis priemonių šioms aplinkybėms išsiaiškinti, pašalinti prieštaravimus tarp byloje esančių įrodymų.

12030.

121Nustatyta, kad vien iš vykdyto LNOBT projekto BUAB „AV Systems“ 2018 metais gavo 994 673,29 Eur pajamų, nepaisant to įmonės veikla laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d. buvo nuostolinga. Kaip matyti iš pelno (nuostolių) ataskaitų, įmonės nuostolius lėmė tai, kad pardavimo pajamos buvo nežymiai didesnės už prekių (paslaugų) pardavimo savikainą, o prieš pat bankroto bylos iškėlimą (2018 m. gruodžio mėn.) prekių (paslaugų) savikaina (199 293,76 Eur) ženkliai viršijo gautas pajamas (51 424,62 Eur). Nors trečiasis asmuo nurodė, kad sutarties su LNOBT vykdymo metu išaugo projekto kaštai ir tai turėjo įtakos veiklos nuostolingumui, tačiau įrodymų šioms aplinkybėms pagrįsti nepateikė. Pavyzdžiui, byloje nėra įrodymų (kvitų, mokėjimų nurodymų), kurie patvirtintų, kad projekto vykdymo metu atliekami darbai, už kurios BUAB „AV Systems“ iš LNOBT gavo 15 015 Eur, įmonei kainavo, t. y. sumokėta subrangovams, 166 913,60 Eur (prekių pardavimų LNOBT lentelė).

12231.

123Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bankroto bylos susijusios su viešuoju interesu – maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus, bankroto byloms nagrinėti yra nustatyta speciali procedūra, įtvirtinta ĮBĮ. Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus, tai apima ir teisę rinkti įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2014). Taigi nors nagrinėjamoje byloje pareiškėjui buvo išduotas teismo liudijimas iš nemokumo administratorės gauti įrodymus, reikiamus skundui pagrįsti, tai nepašalino pirmosios instancijos teismo pareigos būti aktyviam, atitinkamai reikalauti iš šalių pateikti trūkstamus įrodymus, kurie būtini tinkamam ginčo išsprendimui. Pirmosios instancijos teismui to neatlikus, skundžiamoje nutartyje padaryta išvada apie įmonės nemokumą negali būti laikoma pagrįsta.

12432.

125Apeliacinės instancijos teismas nevertina šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, susijusių su pareiškėjo siekiu ir galimybėmis atkurti įmonės finansinę padėtį. Pažymėtina, kad tinkamai ištyrus ir įvertinus aplinkybes, susijusias su įmonės (ne)mokumu, gali būti sprendžiama dėl konkrečių mokumo atkūrimo priemonių (ne)taikymo tikslingumo.

126Dėl bylos procesinės baigties

12733.

128Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties bei pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

12934.

130Atsižvelgdamas į šioje nutartyje išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo esmės, t. y. iš esmės neanalizavo ir nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių, būtinų BUAB „AV Systems“ (ne)mokumui konstatuoti. Dėl tirtinų aplinkybių pobūdžio ir apimties, poreikio išreikalauti naujus įrodymus (buhalterinės apskaitos dokumentus, sąskaitų išrašus) byla negali būti nagrinėjama iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

13135.

132Esant nurodytai bylos procesiniai baigčiai, šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas paliekamas spręsti bylą iš naujo nagrinėsiančiam pirmosios instancijos teismui.

133Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

134Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AV Systems“ 2019 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas E. B. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti BUAB... 8. 2.... 9. Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „AV Systems“ 2019 m. sausio 22 d.... 10. 3.... 11. BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorė UAB „Valnetas“ su... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo V. R. su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 22 d. nutartimi pareiškėjo skundą... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad BUAB „AV Systems“ būsena prieš vadovui inicijuojant... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti įmonės... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog apie 2019 m. sausio 22... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad situacija, kai yra kilę įmonės akcininkų tarpusavio... 26. III.... 27. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 28. 10.... 29. Pareiškėjas E. B. prašo panaikinti... 30. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 22 d. nutartį ir skundą dėl BUAB... 31. 10.1.... 32. Teismas, pasisakydamas dėl įmonės nemokumo, iš esmės vertino tik byloje... 33. 10.2.... 34. Nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų ar aiškių argumentų, kodėl... 35. 10.3.... 36. Vien pasiremdamas 2018 m. duomenimis, teismas sprendė, kad įmonės... 37. 10.4.... 38. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – LNOBT) atsiskaitė... 39. 10.5.... 40. Pagal nemokumo administratorės į bylą pateiktus duomenis kyla rimtų... 41. 10.6.... 42. Norėdamas iškelti įmonei bankroto bylą teismo tvarka trečiasis asmuo... 43. 10.7.... 44. 2019 m. sausio mėn. egzistavo visos sąlygos pradėti BUAB „AV Systems“... 45. 10.8.... 46. Priešingai nei nurodė teismas, pareiškėjas nėra BUAB „AV Systems“... 47. 10.9.... 48. Trečiojo asmens V. R. ir su juo susijusio asmens UAB „Norana“ (UAB... 49. 10.10.... 50. BUAB „AV Systems“ ir UAB „Norana“ (UAB „Propoint LT“) vykdomos... 51. 11.... 52. BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorė UAB „Bankrupta“ prašo... 53. 11.1.... 54. Pareiškėjo pateikti prieštaravimai iš esmės neatitinka įmonės... 55. 11.2.... 56. Pagal nemokumo administratorei perduotus dokumentus, bankroto bylos iškėlimo... 57. 11.3.... 58. Jeigu pareiškėjas iš tiesų siektų atkurti įmonės mokumą, net ir... 59. 12.... 60. Trečiasis asmuo V. R. prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti.... 61. 12.1.... 62. Faktiniai duomenys, egzistavę tuo metu, kai įmonės kreditoriai sprendė dėl... 63. 12.2.... 64. BUAB „AV Systems“ iki ginčijamo kreditorių susirinkimo priėmimo nebuvo... 65. 12.3.... 66. Nurodyta 44 062,15 Eur suma iš LNOBT buvo gauta pagal 2018 m. gruodžio 19 d.... 67. 12.4.... 68. Dalis tiekėjų, kurių prekės buvo patiektos LNOBT, prekes BUAB „AV... 69. 12.5.... 70. Kodėl atsirado BUAB „AV Systems“ finansiniai įsipareigojimai įmonės... 71. 12.6.... 72. Pareiškėjas nepateikė jokių realių įrodymų, kad objektyviai egzistavo... 73. 12.7.... 74. Pareiškėjas įmonės veikla nesirūpino, jam buvo puikiai žinoma, jog... 75. 12.8.... 76. UAB „Norana“ yra atskira įmonė, su kuria jokių sąsajų trečiasis asmuo... 77. 12.9.... 78. Pareiškėjas, dalyvaudamas kitų subjektų veikloje, aktyviai konkuravo su... 79. 12.10.... 80. Pareiškėjas visuotiniuose BUAB „AV Systems“ akcininkų susirinkimuose... 81. Teismas... 82. IV.... 83. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 84. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 85. 13.... 86. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 87. 14.... 88. Pažymėtina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2020 m. liepos 22 d.... 89. 15.... 90. CPK 362 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kasacinio teismo nutartyje... 91. 16.... 92. Taigi apeliacinės instancijos teismas skundžiamos pirmosios instancijos... 93. Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo... 94. 17.... 95. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 96. 18.... 97. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad juridinio asmens nemokumo... 98. 19.... 99. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens... 100. 20.... 101. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo... 102. 21.... 103. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi,... 104. 22.... 105. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria atskirojo skundo... 106. 23.... 107. Pagal BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorės į bylą pateiktą... 108. 24.... 109. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad BUAB „AV Systems“ balanse už... 110. 25.... 111. BUAB „AV Systems“ balanse už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019... 112. 26.... 113. Pagal BUAB „AV Systems“ nemokumo administratorės į bylą pateiktą... 114. 27.... 115. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pateiktose kreditorių... 116. 28.... 117. Kaip nurodyta šios nutarties 18 – 19 punktuose cituojamoje kasacinio teismo... 118. 29.... 119. Vienas iš minėtų nemokumo požymių, kuriam esant keliama bankroto byla, yra... 120. 30.... 121. Nustatyta, kad vien iš vykdyto LNOBT projekto BUAB „AV Systems“ 2018... 122. 31.... 123. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bankroto bylos susijusios su... 124. 32.... 125. Apeliacinės instancijos teismas nevertina šalių procesiniuose dokumentuose... 126. Dėl bylos procesinės baigties... 127. 33.... 128. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra... 129. 34.... 130. Atsižvelgdamas į šioje nutartyje išdėstytus argumentus, apeliacinės... 131. 35.... 132. Esant nurodytai bylos procesiniai baigčiai, šalių patirtų bylinėjimosi... 133. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 134. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą...