Byla e2-2250-910/2020
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo arba dėl be pagrindo įgytų piniginių lėšų grąžinimo arba dėl prievolių pripažinimo pasibaigusiomis

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Daivai Jokūbaitytei, V. A., dalyvaujant ieškovui Ž. S., jo atstovei advokatei L. M., atsakovui V. Š., jo atstovui advokatui E. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Ž. S. ieškinį atsakovui V. Š. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo arba dėl be pagrindo įgytų piniginių lėšų grąžinimo arba dėl prievolių pripažinimo pasibaigusiomis,

Nustatė

21.

3Ieškovas 2019 m. sausio 14 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, pareikšdamas alternatyvius reikalavimus:

41.1.

5Pripažinti negaliojančiomis ab initio visa apimtimi: 1) 2006 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 2006/09-19; 2) 2007 m. sausio 22 d. sutartį Nr. 2007/01-22; 3) 2007 m. birželio 1 d. sutartį Nr. 2007/06-01; 4) 2007 m. liepos 18 d. sutartį Nr. 2007/07-18; 5) 2007 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 2007/09-19. Pripažinti negaliojančiais šių sutarčių pakeitimus/papildymus: 1) 2011 m. birželio 22 d. susitarimo 1, 2 punktus; 2) 2012 m. kovo 16 d. susitarimą (išskyrus šio susitarimo 3 punktą, kuris lieka galioti); 3) 2014 m. vasario 28 d. susitarimą visa apimtimi. Taikyti restituciją natūra;

6arba

71.2.

8Priteisti ieškovui iš atsakovo 106 955,75 Eur be pagrindo įgytų piniginių lėšų;

9arba

101.3.

11Pripažinti prievoles pagal 2006 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 2006/09-19; 2007 m. sausio 22 d. sutartį Nr. 2007/01-22; 2007 m. birželio 1 d. sutartį Nr. 2007/06-01; 2007 m. liepos 18 d. sutartį Nr. 2007/07-18; 2007 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 2007/09-19; 2011 m. birželio 22 d. susitarimo 1, 2 punktus; 2012 m. kovo 16 d. susitarimą (išskyrus šio susitarimo 3 punktą), 2014 m. vasario 28 d. susitarimą pasibaigusiomis 2017 m. liepos 27 d.

121.4.

13Priteisti ieškovui iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

142.

15Ieškovas nurodė, kad atsakovas ir UAB „Brandus miškas“, atstovaujama ieškovo kaip vadovo, vykdė miško žemės sklypų įsigijimo ir miškų kirtimo veiklą pagal sudarytas Sutartis. Tuo tarpu ieškovas ir atsakovas vykdė žemės sklypų nuosavybės teisių atkūrimo bei jų įsigijimo ir pardavimo veiklą: jie iš buvusių savininkų įsigydavo teises atkurti nuosavybės teises į žemę, tuomet tvarkydavo visus klausimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, o atkūrus nuosavybės teises disponuodavo šiais žemės sklypais savo nuožiūra. Po tokių žemės sklypų perleidimo gauti pinigai tekdavo ieškovui ir atsakovui, nes jie jau būdavo atsikaitę su šių žemės sklypų savininkais.

163.

17Ieškovo teigimu, atsakovas, nekreipdamas dėmesio į tai, kad su ieškovu jis vykdė visai kitą veiklą, nei su UAB „Brandus miškas“, kitoje civilinėje byloje pareikštu ieškiniu dėl skolos priteisimo (toliau – Byla dėl skolos priteisimo) įrodinėja, kad jis pagal Sutartis paskolino ieškovui pinigines lėšas, iš viso – 600 000 Lt (173 772,01 Eur) (tokia yra bendra Sutartyse nurodytų piniginių lėšų suma, nors pačiose Sutartyse užfiksuota, kad buvo perduota tik 140 000 Lt (40 546,80 Eur), kurias jis neva pasiskolino iš Luminor Bank AB (buvęs - AB DNB bankas) (toliau – Bankas). Tačiau, pasak ieškovo, Sutartys buvo sudarytos atsakovo ir UAB „Brandus miškas“, o piniginės lėšos buvo naudojamos UAB „Brandus miškas“ ir atsakovo vykdytoje jungtinėje veikloje. Pats atsakovas Byloje dėl skolos priteisimo pirminiame ieškinyje pripažino, kad bendrą veiklą vykdė per ieškovo valdomą UAB „Brandus miškas“, ir tik vėliau pakeitė savo poziciją. Atsakovas 2010 m. sausio 4 d. pareiškė UAB „Brandus miškas“ pretenziją, kurioje nurodė, kad Sutartys sudarytos UAB „Brandus miškas“ vardu, ir reikalavo piniginių lėšų grąžinimo būtent iš UAB „Brandus miškas“. Be to, po Sutarčių sudarymo UAB „Brandus miškas“ yra mokėjęs atsakovui pinigines lėšas, tačiau ieškovas turi tik vieną dokumentą, kuris patvirtina, kad UAB „Brandus miškas“ sumokėjo ieškovui 45 670 Lt (13 226,95 Eur). Ieškovas nurodė, kad UAB „Brandus miškas“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro 2017 m. liepos 24 d., todėl visos šio juridinio asmens prievolės atsakovui yra pasibaigusios. Ieškovo nuomone, atsakovas, gerai suprasdamas, kad juridinis asmuo, su kuriuo jis vykdė bendrą jungtinę veiklą, yra išregistruotas, ėmėsi veiksmų ieškovo atžvilgiu, siekdamas neteisėtai pasipelnyti šio sąskaita (nepagrįstai praturtėti), ir tai patvirtina inicijuota Byla dėl skolos priteisimo. Ieškovo teigimu, jis yra surinkęs įrodymus, patvirtinančius, kad UAB „Brandus miškas“ tiesiogiai ar per ieškovą (kai UAB „Brandus miškas“ susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu, ieškovas mokėjo pinigines lėšas atsakovui už UAB „Brandus miškas“) yra grąžinęs atsakovui pinigų sumą, gerokai viršijančią tą, kurią atsakovas teigia paskolinęs UAB „Brandus miškas“. Pasak ieškovo, būtent toks akivaizdžiai nesąžiningas atsakovo elgesys verčia imtis visų teisinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniems neteisėtiems atsakovo veiksmams.

184.

19Ieškinyje pažymėta, kad ieškovas ir atsakovas asmeniškai vykdė kitą veiklą – žemės sklypų nuosavybės teisių atkūrimo bei jų įsigijimo ir pardavimo. 2011 m. birželio 22 d. susitarimo 3 punktas sudarytas ieškovo ir atsakovo, nes tai – susitarimas dėl ieškovo ir atsakovo vykdytos žemės sklypų nuosavybės teisių atkūrimo bei jų įsigijimo ir pardavimo veiklos, kuriuo šalys susitarė visus pagal išvadas dėl nuosavybės teisių atkūrimo įgytus žemės sklypus dalinti lygiomis dalimis ieškovui ir atsakovui. Tuo tarpu Sutartys ir Susitarimai (išskyrus 2011 m. birželio 22 d. susitarimo 3 punktą) buvo sudaryti dėl visai kitos veiklos – miško žemės sklypų įsigijimo ir miškų kirtimo veiklos, ir jie buvo sudaryti atsakovo bei UAB „Brandus miškas“.

205.

21Ieškovo teigimu, sprendžiant šalių ginčą, svarbu įvertinti tai, kiek piniginių lėšų atsakovui yra sumokėta UAB „Brandus miškas“ vardu (paties UAB „Brandus miškas“ arba ieškovo už UAB „Brandus miškas“) iki Susitarimų sudarymo. Vien iki 2011 m. birželio 22 d. susitarimo sudarymo atsakovui buvo grąžinta iš viso 242 734,88 Eur: 45 670 Lt (13 226,95 Eur) pačios UAB „Brandus miškas“ ir 229 507,93 Eur (792 445 Lt) ieškovo už UAB „Brandus miškas“. Iki 2012 m. kovo 16 d. susitarimo sudarymo atsakovui buvo grąžinta dar 9 847,08 Eur, iš viso – 252 581,96 Eur. Iki 2014 m. vasario 28 d. susitarimo sudarymo atsakovui buvo grąžinta dar 27 282,21 Eur, taigi iš viso – 279 864,17 Eur.

226.

23Be to, vertinant 2011 m. birželio 22 d. susitarimo 3 punkto sąlygas, būtent atsakovui, o ne ieškovui, iš jų veiklos vykdymo atitekdavo piniginės lėšos, gautos iš žemės sklypų perleidimo: pagal 2015 m. kovo 16 d. pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas gavo 22 143,77 Eur, o pagal 2015 m. kovo 6 d. pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas gavo 10 000 Eur. Taigi papildomai 2015 m. atsakovas gavo dar 32 143,77 Eur.

247.

25Apibendrindamas nurodytus motyvus, ieškovas pabrėžė, kad po Sutarčių sudarymo pavedimais ir grynais pinigais atsakovas gavo iš viso 326 098,48 Eur (280 727,76 Eur + 13 226,95 Eur + 32 143,77 Eur), t. y. sumą, kuri yra du kartus didesnė nei atsakovo nurodomos investicijos, jeigu jos tikrai buvo įvykdytos visa apimtimi.

268.

27Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiomis Sutartis ir Susitarimus ieškovas nurodė, kad ginčijamos Sutartys kvalifikuotinos jungtinės veiklos sutartimis (CK 6.969 straipsnio 1 dalis), nes jomis šalys, kooperuodamos turtą (pinigus, įsigyjamus žemės sklypus), darbą (dokumentacijos tvarkymą, medienos kirtimą, kt.) ir žinias, vykdė bendrą veiklą, siekdamos pelno. Šalys, be kita ko, susitarė dėl bendros jungtinės veiklos pagrindu įgyto pelno (gautų pajamų, atskaičius išlaidas, ir turto (žemės sklypų) padalijimo veiklos pabaigoje. Šios Sutartys ir su jomis susiję Susitarimai sudaryti rašytine forma, nors jiems buvo privaloma notarinė forma, kadangi šiais sandoriais buvo susitarta dėl nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų) įgijimo UAB „Brandus miškas“ nuosavybės teise, taip pat dėl vykdant jungtinę veiklą įgytų žemės sklypų padalijimo tarp šalių jungtinės veiklos pabaigoje (CK 6.969 straipsnio 4 dalis; inter alia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403-611/2017). Susitarimai sudaryti Sutarčių pagrindu, todėl jiems buvo privaloma tokia pati forma kaip ir Sutartims – notarinė (CK 6.192 straipsnio 4 dalis). Ieškovo teigimu, įvertinus tai, kad Sutartys ir Susitarimai sudaryti nesilaikant įstatymo reikalaujamos privalomos notarinės formos, jie pripažintini niekiniais ir negaliojančiais ab initio (CK 1.93 straipsnio 3 dalis, 6.969 straipsnio 4 dalis).

289.

29Ieškovas taip pat nurodė, kad Susitarimai pripažintini negaliojančiais ir dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis): kadangi Sutartys pripažintinos niekinėmis ir negaliojančiomis dėl įstatymo nustatytos privalomos notarinės formos nesilaikymo, Susitarimai, kaip išvestiniai iš Sutarčių sandoriai, taip pat yra niekiniai ir negaliojantys (CK 1.78 straipsnis, 1.80 straipsnio 1 dalis).

3010.

31Jeigu teismas nepripažintų Susitarimų negaliojančiais dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, ieškovo teigimu, šie sandoriai pripažintini negaliojančiais kaip tariami sandoriai (CK 1.86 straipsnio 1 dalis). Pirma, nors atsakovas teigia, kad jis į bendrą veiklą pagal Sutartis investavo 600 000 Lt (173 722,01 Eur), pasiskolintus iš Banko, ieškovas neigia skolinęsis pinigus iš atsakovo. Pasak ieškovo, atsakovas tik investavo į bendrą jungtinę veiklą pagal Sutartis, šiomis Sutartimis nebuvo prisiimti įsipareigojimai dėl atsakovo investuotų lėšų grąžinimo. Sutartyse buvo numatyta, kad už iškirsto miško medieną gauti pinigai pirmiausia skiriami miško tvarkymo, projektavimo, kirtimo, medienos transportavimo išlaidoms padengti, ir tik po to dengiami atsakovo investuoti pinigai (Sutarčių 7 punktas). Tai reiškia, kad atsakovas pats prisiėmė riziką dėl Sutartimis paskolintų pinigų atgavimo. Antra, net atsižvelgus į tai, kad UAB „Brandus miškas“ ir ieškovas geranoriškai siekė sumokėti atsakovui jo visas pagal Sutartis į jungtinę veiklą investuotas sumas, tai Susitarimų sudarymo metu nebuvo jokios UAB „Brandus miškas“ ar juolab ieškovo skolos atsakovui dėl Sutartimis investuotų piniginių lėšų. Ieškovo tvirtinimu, šalys tik simuliaciniais tikslais pasirašė Susitarimus, kuriuose įtvirtino tariamai pasiskolintų lėšų grąžinimą, nes tokie Susitarimai buvo reikalingi atsakovui tam, jog Bankas pratęstų atsakovo sudarytų kredito sutarčių įvykdymo terminus. Ieškovo elgesį, pasirašant Susitarimus, lėmė abipusiu pasitikėjimu ir draugiškumu grindžiami santykiai su atsakovu, nesitikint, kad jis, remdamasis vien šiais Susitarimais, ims reikalauti juose nurodytų piniginių lėšų grąžinimo, nepaisant to, kad atsakovo ir UAB „Brandus“ miškas vykdytoje jungtinėje veikloje naudotos atsakovo šiai veiklai įneštos piniginės lėšos jam jau buvo grąžintos. Trečia, vertinant Susitarimų tariamumą, būtina įvertinti atsakovo nurodomą investuotų pinginių lėšų sumą – 600 000 Lt (173 722,01 Eur) – ir UAB „Brandus miškas“ (ir ieškovo už UAB „Brandus miškas“) atsakovui faktiškai grąžintas pinigų sumas Susitarimų pasirašymo datai. Jau nurodyta, kad vien iki 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo sudarymo atsakovui buvo grąžinta iš viso 242 734,88 Eur: pačios UAB „Brandus miškas“ – 13 226,95 Eur (45 670 Lt) ir ieškovo (už UAB „Brandus miškas“) – 229 507,93 Eur (792 445 Lt). Po Sutarčių sudarymo atsakovas pavedimais ir grynais pinigais gavo iš viso 326 098,48 Eur, t. y. du kartus didesnę sumą, nei atsakovo investicijos, jeigu jos tikrai buvo įvykdytos visa apimtimi. Ieškovo tvirtinimu, atsakovo gauta pinigų suma akivaizdžiai rodo, kad Susitarimų sudarymo metu nebuvo jokios UAB „Brandus miškas“ skolos ir negalėjo būti nustatytas skolos grąžinimo terminas, juolab kad Sutartimis nebuvo prisiimta įsipareigojimų dėl atsakovo investuotų lėšų grąžinimo – investuotų lėšų susigrąžinimo rizika pagal Sutartis teko atsakovui.

3211.

33Tuo atveju, jeigu teismas vertintų, kad atsakovas skolino lėšas ne UAB „Brandus miškas“, o ieškovui asmeniškai, ir kad Susitarimai yra ieškovo asmeniai įsipareigojimai atsakovui, tai šie sandoriai juolab yra tariami, nes iki Susitarimų sudarymo visa atsakovo nurodoma kaip paskolinta 173 772,01 Eur (600 000 Lt) suma jam buvo grąžinta, tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo susiklosčiusių jokių santykių, kurių pagrindu ieškovas būtų įsipareigojęs sumokėti atsakovui Susitarimuose nurodytas sumas. Įvertinus Susitarimų sudarymo aplinkybes, tikruosius Susitarimų šalių ketinimus ir jų valią, Susitarimų sudarymo tikslą, šalių tarpusavio santykius jų sudarymo metu, be to, tai, jog atsakovo į jungtinę veiklą su UAB „Brandus miškas“ investuotos lėšos jau buvo grąžintos Susitarimų sudarymo metu, yra pagrindas daryti išvadą, kad Susitarimai yra tariami (CK 1.86 straipsnio 1 dalis).

3412.

35Tuo atveju, jeigu teismas nevertintų šių sandorių kaip tariamų, tai Susitarimai, atsižvelgiant į jų sudarymo faktines aplinkybes, yra apsimestiniai sandoriai (CK 1.87 straipsnis). Pasak ieškovo, atsakovo lėšos buvo investuotos UAB „Brandus miškas“, todėl ši įmonė, o ne ieškovas turėjo jas grąžinti, todėl Susitarimai dalyse dėl ieškovo įsipareigojimo grąžinti juose įvardytas lėšas atsakovui, yra apsimestiniai. Kita vertus, Susitarimų sudarymo metu nebuvo jokios skolos atsakovui, todėl Susitarimai, kuriais įsipareigojama grąžinti juose nurodytas lėšas, yra apsimestiniai (CK 1.87 straipsnis).

3613.

37Jeigu nebūtų nustatytas sandorių negaliojimas pirmiau nurodytais pagrindais, tai, ieškovo teigimu, šalys akivaizdžiai iš esmės suklydo, nurodydamos skolos sumas, nes į bylą pateikti įrodymai akivaizdžiai pagrindžia, jog tokių įsiskolinimų Susitarimų sudarymo metu nebuvo (CK 1.90 straipsnis).

3814.

39Ieškovas nurodė, kad, pripažinus ginčo sandorius – Sutartis ir Susitarimus – negaliojančiais, taikytina restitucija natūra (CK 1.80 straipsnio 2 dalis, 1.93 straipsnio 5 dalis), ir, jeigu ginčijamų sandorių šalimi būtų pripažinta UAB „Brandus miškas“, ieškovui turėtų būti grąžintos visos jo atsakovui pervestos ir grynais pinigais sumokėtos lėšos – 280 727,76 Eur. Tačiau, atsižvelgdamas į tai, jog UAB „Brandus miškas“ yra likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro, ieškovas, vadovaudamasis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (CK 1.5 straipsnio 1 dalis), prašo taikyti restituciją tik dėl tos atsakovui ieškovo grąžintų piniginių lėšų dalies, kiek atsakovui grąžinta daugiau už jo nurodytą 173 772,01 Eur (600 000 Lt) investuotų lėšų sumą, t. y. 106 955,75 Eur (280 727,76 Eur – 173 772,01 Eur).

4015.

41Dėl alternatyvaus reikalavimo – priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytas pinigines lėšas – ieškovas nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas netenkintų ieškinio reikalavimo pripažinti sandorius negaliojančiais ir taukyti restituciją, yra visos sąlygos teigti, jog atsakovas be teisinio pagrindo iš ieškovo gavo iš viso 280 727,76 Eur piniginių lėšų. Ieškovo teigimu, nei nurodytų piniginių lėšų perdavimo metu, nei vėliau ieškovo ir atsakovo nesiejo sutartiniai ar kitokie teisiniai santykiai, įpareigojantys perduoti pinigus, todėl pinigai buvo perduoti be teisinio pagrindo, atsakovas šių lėšų sąmoningai negrąžina, be to, elgdamasis nesąžiningai, yra pareiškęs ieškovui ieškinį Byloje dėl skolos priteisimo. Pasak ieškovo, jeigu teismas šioje byloje vertintų, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo susiklostę paskolos sutartiniai santykiai, tai pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovas nebuvo pasiskolinęs tiek, kiek reikalaujama grąžinti, todėl permokėtą sumą atsakovas privalo grąžinti ieškovui (CK 6.238 straipsnis). Pareiga įrodyti turto gavimo teisinį pagrindą šiuo atveju tenka atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389-687/2018). Nagrinėjamu atveju atsakovas be teisinio pagrindo iš ieškovo gavo iš viso 280 727,76 Eur, tačiau ieškovas, elgdamasis sąžiningai, prašo priteisti iš atsakovo tą be pagrindo įgytą pinigų sumą, kuri viršija atsakovo nurodytą jo investuotų lėšų sumą, t. y. priteisti 106 955,75 Eur (280 727,76 Eur – 173 772,01 Eur).

4216.

43Dėl dar vieno alternatyviojo reikalavimo – pripažinti prievoles pagal Sutartis ir susitarimus pasibaigusiomis – ieškovas nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas Sutarčių ir Susitarimų nepripažintų negaliojančiais, tai prievolės pagal nurodytus sandorius bet kokiu atveju yra pasibaigusios. Pasak ieškovo, Sutartys ir Susitarimai sudaryti tarp UAB „Brandus miškas“ ir atsakovo, UAB „Brandus miškas“ prievoles turėjo vykdyti tik pati įmonė, nes už juridinio asmens prievoles atsako tik pats juridinis asmuo (CK 2.50 straipsnio 1 dalis). UAB „Brandus miškas“ 2017 m. liepos 24 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro, taigi šio juridinio asmens visos prievolės pagal Sutartis ir Susitarimus yra pasibaigusios (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

4417.

45Ieškinyje pažymėta, kad Susitarimai, išskyrus 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo 3 punktą, buvo sudaryti atsakovo ir UAB „Brandus miškas“. Susitarimuose buvo sąlygos tiek dėl atsakovo ir UAB ‚Brandus miškas“, tiek dėl atsakovo ir ieškovo vykdytos veiklos, nes šalys, neturėdamos teisinių žinių, pasirašė vieną bendrą dokumentą, įvardydamos Susitarimuose tik ieškovą ir atsakovą, nes ir UAB „Brandus miškas“ vardu, ir savo vardu Susitarimus turėjo pasirašyti ieškovas. Tačiau, analizuojant Susitarimų sąlygas ir nustatinėjant tikrąją šalių valią (CK 6.193 straipsnis), darytina išvada, kad Susitarimai, išskyrus 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo 3 punktą, kaip ir Sutartys, buvo sudaryti tarp atsakovo ir UAB „Brandus miškas“.

4618.

47Ieškovo teigimu, jeigu teismas vertintų, kad Susitarimuose įtvirtinti ne UAB „Brandus miškas“, bet ieškovo įsipareigojimai atsakovui, tai Susitarimų sąlygos teisiškai kvalifikuotinos nebent kaip laidavimo sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo atsakyti atsakovui už UAB „Brandus miškas“ neįvykdytas prievoles (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Ieškovas vykdė mokėjimus atsakovui, tačiau vien dėl mokėjimų, įvykdytų ieškovo už UAB „Brandus miškas“, kai ši įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, UAB „Brandus miškas“ įsipareigojimai netapo asmeniniais ieškovo įsipareigojimais. UAB „Brandus miškas“ prievolės atsakovui pasibaigė 2017 m. liepos 24 d., todėl ir ieškovo laidavimas atsakovui taip pat pasibaigė 2017 m. liepos 24 d. (CK 6.76 straipsnio 2 dalis, 6.87 straipsnio 1 dalis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Be to, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pagrindžiančias, kiek atsakovui yra grąžinta pinigų, Sutartyse ir Susitarimuose nurodytos prievolės dėl pinigų grąžinimo atsakovui bet kokiu atveju yra pasibaigusios įvykdymu (CK 6.123 straipsnis).

4819.

49Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime pažymėta, kad ieškovas ir atsakovas pradėjo bendradarbiauti dar 2005 metais, tarp jų susiklostė dalykiški, versliški, abipusio pasitikėjimo santykiai. Atsakovas pats savarankiškai ar veikdamas pagal įgaliojimus yra įsigijęs ne vieną žemės ar miško sklypą ir juos pardavęs. Tačiau, neturėdamas pakankamai verslo patirties bei verslo vykdymo įrankių, atsakovas susitarė su ieškovu dėl galimos verslavimo schemos: 1) atsakovas, savo vardu gaudamas kredito įstaigose paskolas, finansuos sandorius, perkant žemės, miško sklypus, skolindamas pinigus asmeniškai ieškovui; 2) nupirktus miško sklypus buvo planuojama iškirsti ar parduoti ir tokiu būdu gauti pelną. Atsakovas šią savo individualią veiklą įteisino įsiregistravęs Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriuje. Aptartai veiklai vykdyti ieškovas žadėjo naudoti savo teisėtas asmenines galimybes ir (ar) vienasmeniškai valdomą UAB „Brandus miškas“, kuri likviduota dėl bankroto 2017 m. liepos 24 d. Buvo susitarta, kad konkretūs sandoriai pagal šią schemą bus vykdomi pasirašant atskiras konkrečias sutartis. Taip pat buvo susitarta, kad, atsakovo suteiktais pinigais nupirkus nekilnojamąjį turtą ar teises į jį bei pastarąjį pardavus, iš gautų pinigų pirmiausia bus gražinama atitinkama atsakovo paskolos bankui dalis, o likusi suma bus dalinama tarp abiejų šalių lygiomis dalimis (po lygiai). Veikiant pagal tokią schemą, šalių buvo sudarytos konkrečios sutartys. Kai kuriose iš jų ieškovas savo ranka įrašė patvirtinimą apie gautas konkrečias pinigų sumas. Atsakovo teigimu, visos paskolos buvo suteiktos asmeniškai ieškovui, sutartys sudarytos tarp dviejų privačių fizinių asmenų, nepriklausomai nuo to, kokiais instrumentais jos bus įgyvendinamos. Šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tapo teisiškai įpareigojančiu, ieškovui jo nevykdant, atsakovas kitoje civilinėje byloje kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris iš dalies patenkintas (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-3177-392/2018).

5020.

51Atsiliepime pažymėta, kad šalių sudarytose Sutartyse buvo nustatytos šalių pareigos ir teisės, be kita ko, susitarta, jog, atsakovo suteiktais pinigais nupirkus mišką, žemę ar teises į juos (išvadas), šį turtą pardavus, iš gautų pinigų pirmiausia bus grąžinama atitinkama atsakovo paskolos Bankui dalis, palūkanos, o likusi suma bus pasidalinama šalių lygiomis dalimis. Šios Sutartys iš pradžių buvo vykdomos, tačiau vėliau ieškovas sustabdė mokėjimus. Pasak atsakovo, nevienkartiniai jo prašymai ir reikalavimai teisiškai išspręsti susidariusius tarpusavio nesutarimus lėmė sudarymą 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo, kuriuo ieškovas, kaip fizinis asmuo, pripažino savo neteisingus veiksmus, vykdant galiojančias Sutartis, ir įsipareigojo padengti susidariusius įsiskolinimus, t. y. iki 2012 m. sausio 1 d. sumokėti atsakovui 257 000 Lt (74 432,34 Eur) susidariusį įsiskolinimą Bankui ir iki 2012 m. sausio 1 d. sumokėti atsakovui Sutartimis numatytą pajamų už parduotus miškus dalį. Atsakovo teigimu, šis ieškovo rašytinis įsipareigojimas liko neįvykdytas, todėl po nevienkartinių prašymų, derybų bei reikalavimų 2012 m. kovo 16 d. pasiektas naujas Susitarimas, kurį ieškovas savo ranka užrašė ant 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo lapo originalo: „Šalys susitaria atidėti skolos grąžinimo terminą iki 2012 m. gegužės 26 d. Skolos suma lieka ta pati (170 000 litų). 3 sutarties punktas lieka galioti. DnB banko skola grąžinama pagal naują 2012 m. susitarimą tarp V. Š. ir DnB banko (galutinis terminas 2012.05.26)“. Šį papildomą Susitarimą šalys patvirtino savo parašais. Tačiau, atsakovo teigimu, nors ieškovas nuolat žadėjo atsiskaityti, vis keitė terminus, tačiau skola nebuvo pilnai apmokėta. Pasak atsakovo, siekdami galutinai sureguliuoti situaciją, jie 2014 m. vasario 28 d. pasirašė 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo priedą, kuriuo galutinai fiksuota ieškovo skola – 219 373 Lt (63 534,81 Eur) šio priedo sudarymo dienai, kuri sietina su įsipareigojimais Bankui. Šią skolą ieškovas įsipareigojo grąžinti iki 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau iki nurodytos datos grąžinta tik skolos dalis – 21 720 Lt (6 290,54 Eur). 2015-2016 metais ieškovas atliko 13 skolos grąžinimo mokėjimų bendrai 7 800 Eur. sumai. Daugiau skolos, sietinos su Banku, atsakovui nebuvo grąžinta. Atsakovo teigimu, ieškovo skola jam – 66 925,27 Eur (63 534,81+14 481,00 = 78 015,81-(6 290,54+7 800)). Ši ieškovo skolos dalis ir buvo civilinio ieškinio Skolos priteisimo byloje dalykas.

5221.

53Atsiliepime taip pat nurodyta, jog ieškovo pateikta pažyma apie lėšų pervedimą atsakovui laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 4 d. iki 2016 m. gruodžio 19 d. patvirtina, kad jis iš esmės pripažįsta skolą, atlieka jos grąžinimo veiksmus (pažymoje pateikti duomenys apie tokius grąžinimus nuo d.). Tačiau, atsakovo teigimu, grąžinamos sumos neatitiko sutartimis numatyto grąžinimo dydžio, o ieškovo skolos dydžiui nustatyti atsakovas naudoja metodiką, kurios pagrindas – ginčo šalių Susitarimuose fiksuoti ieškovo skolos dydžiai, atimant po Susitarimų sudarymo grąžintas sumas.

5422.

55Dublike ieškovas nurodė, kad atsiliepime į ieškinį atsakovas nepaneigė ieškinio argumentų, jog Sutartys laikytinos jungtinės veiklos sutartimis (CK 6.696 straipsnis). Atsakovo teiginiai ir pateikiamas Sutarties nuostatų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad: šalys susitarė kooperuodamos turtą (pinigus, įgyjamus žemės sklypus), darbą (dokumentacijos tvarkymą, medienos kirtimą, kt.) ir žinias, veikti bendram pelną duodančiam tikslui bei nustatė taisykles, kaip dalijamas iš bendros veiklos gautas pelnas ir šiame procese įgytas bei pakleistas nekilnojamasis turtas – žemės sklypai. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartys pagrįstai vertintinos kaip jungtinės veiklos sutartys dėl daiktinių teisių (nuosavybės teisių) į nekilnojamąjį turtą įgijimo, jos, vadovaujantis CK 6.696 straipsnio 4 dalimi ir 1.74 straipsniu bei kasacinio teismo išaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403-611/2017), turėjo būti sudarytos notarine forma. Ginčo Sutartys sudarytos paprasta rašytine forma, todėl jos pripažintinos niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio CK 1.93 straipsnio 3 dalies, 6.969 straipsnio 4 dalies pagrindu. Ginčo šalių Susitarimai, kadangi yra išvestiniai sandoriai iš Sutarčių, taip pat laikytini niekiniais ir negaliojančiais dėl privalomos notarinės formos nesilaikymo (CK 1.78 straipsnis, 1.80 straipsnio 1 dalis). Dublike taip pat pažymėta, kad, pasirašydamas Sutartis, atsakovas prisiėmė riziką dėl įneštų į jungtinę veiklą pinigų atgavimo, nes Sutartyse buvo numatyta, jog už iškirstą medieną gauti pinigai pirmąją eile skiriami miško tvarkymo, projektavimo, kirtimo, medienos transportavimo išlaidoms padengti ir tik po to – atsakovo investuotoms lėšoms grąžinti. Dėl to vien tik atsakovo skolos Bankui buvimo faktas nesudaro pagrindo teigti, kad Susitarimuose fiksuotos teisingos grąžintinos skolos sumos. Dublike akcentuota, kad po Sutarčių sudarymo atsakovas banko pavedimais ir grynais pinigais gavo iš viso 326 098,48 Eur sumą, kuri yra du kartus didesnė, nei atsakovo nurodomos investicijos (173 772,01 Eur (600 000 Lt). Be to, nors atsakovas pabrėžia, kad iš veiklos gauti pelnu pirmiausia turėjo būti dengiama jo iš Banko paimta paskola, tačiau nepateikia jokių duomenų apie tai, kaip jis vykdė įsipareigojimus Bankui, kai gaudavo lėšas iš UAB „Brandus“ miškas“ ir ieškovo, mokėjusio už UAB „Brandus miškas“, koks buvo įsiskolinimas Bankui Susitarimų sudarymo datai ir pan. Dublike pažymėta, kad ieškinio reikalavimai dėl Sutarčių ir Susitarimų pripažinimo negaliojančiais grindžiami ir papildomais pagrindais – kaip tariami (CK 1.86 straipsnio 1dalis) arba kaip apsimestiniai (CK 1.87 straipsnio 1 dalis), arba kaip sudaryti dėl suklydimo (CK 1.90 straipsnis), taip pat pareikštas alternatyvus reikalavimas dėl be pagrindo atsakovui sumokėtų lėšų grąžinimo (CK 6.145 straipsnio 1 dalis, 6.237-6.242 straipsniai), tačiau dėl to atsakovo apskritai nepasisakyta. Atsakovas pripažįsta gavęs visas pinigines lėšas, nurodytas ieškovo pateiktoje mokėjimų suvestinėje, tačiau teigia, kad „grąžinamos sumos neatitiko sutartimis numatyto grąžinimo dydžio“, nors visiškai nepaaiškina, kokį dydį grąžinamos sumos turėjo atitikti. Sutartyse nebuvo numatyta, kokiomis dalimis, kokiu periodiškumu, per kokį terminą turi būti grąžinamos atsakovo į jungtinę veiklą investuotos lėšos, jau nevertinant paties atsakovo prisiimtos rizikos dėl šių lėšų negrąžinimo (CPK 178 straipsnis).

5623.

57Triplike atsakovas nurodė, kad atskiri šalių susitarimai kartu atlikti tam tikrus veiksmus negali būti kvalifikuojami kaip jungtinės veiklos sandoriai. Atsakovas pakankamai detalizavo šalis siejusius paskolos santykius. Triplike teigiama, kad ieškovas teisus, teigdamas, jog atsakovas, sudarydamas kreditavimo sutartį, prisiėmė riziką prieš banką dėl palūkanų mokėjimo ir paskolos grąžinimo laiku, tačiau būtent dėl to, jog siekė išvengti prievolių bankui vykdymo sutrikimų, susitarė su ieškovu, jog ieškovo veikloje gautos pajamos pirmiausia bus naudojamos daliniam kredito ir palūkanų bankui grąžinimui. Pasak atsakovo, ieškovas nuolat pažeidinėjo šį susitarimą, tai jis ne kartą patvirtino, pats savo ranka įrašydamas susidariusias skolas bankui bei įsipareigojimus jas grąžinti iki nustatytų naujų terminų. Dėl to Skolos priteisimo byloje atsakovas iš ieškovo reikalaujamą skolą skaičiavo pagal tokią schemą: iš paskutinio šalių pasirašyto Susitarimo, kuriame fiksuotas turimas bankinės skolos dydis (paskola, palūkanos, delspinigiai), atėmė po šio susitarimo ieškovo grąžintas sumas. Triplike pabrėžta, kad atsakovas kategoriškai nesutinka su ieškovo teiginiu, jog atsakovo skolos bankui buvimas nesudaro pagrindo teigti, kad Susitarimuose fiksuotos teisingos ieškovo grąžintinos skolos sumos. Triplike taip pat nurodyta, kad ieškovo ir atsakovo santykiai neapsiribojo vien veiksmais, susijusiais su atsakovo gautos iš banko paskolos panaudojimu, perskolinant ją ieškovui. Atsakovas ir savarankiškai buvo įgijęs žemės, miško, šie nekilnojamojo turto objektai nebuvo dviejų fizinių asmenų veiksmų rezultatas, ir jų pardavimo sandoriai negali būti siejami su ieškinyje keliamais reikalavimais. Dublike klaidingai nurodyta, kad nėra šalių sudarytų kitų sutarčių – tokių buvo ir nemažai. Pagal tokias atskiras paskolų sutartis atsakovas sutartomis sąlygomis skolindavo ieškovui pinigus konkretiems jo pirkimams. Atsakovo teigimu, ieškovas, sujungdamas skirtingų paskolų grąžinimą į vieną bloką, įneša painiavą – ieškovo atliktų atsakovui mokėjimų suvestinė, kuria jis remiasi, apima visus jo mokėjimus pagal visas kreditavimo sutartis. Triplike pabrėžta, kad šalis siejo realūs rašytiniai sutartiniai įsipareigojimai, kurie nebuvo apsimestiniai.

5824.

59Teismo posėdyje ieškovas, ieškovo atstovė prašė tenkinti ieškinio reikalavimus dėl procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų.

6025.

61Teismo posėdyje atsakovas, atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

62Ieškinys atmestinas

6326.

64Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2006-2007 metų laikotarpiu sudarė penkias iš esmės identiško turinio sutartis: 2006 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 2006/09-19 dėl bendros veiklos, perkant 11,95 ha mišką Jonavos rajone ir realizuojant medieną; 2) 2007 m. sausio 22 d. sutartį Nr. 2007/01-22 dėl bendros veikos, perkant 4,86 ha mišką Vilniaus rajone ir realizuojant medieną; 3) 2007 m. birželio 1 d. sutartį Nr. 2007/06-01, perkant 25,20 ha ir 1,35 ha miškus Kaišiadorių rajone ir realizuojant medieną; 4) 2007 m. liepos 18 d. sutartį Nr. 2007/07-18, perkant 10,64 ha mišką Trakų rajone ir realizuojant medieną; 5) 2007 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 2007/09-19, perkant 3,13 ha, 3,13 ha, 3,12 ha ir 3,13 ha (iš viso – 12,51 ha) miškus Ignalinos rajone ir realizuojant medieną (t. 1, b. l. 17-21).

6527.

66Pagal šias Sutartis atsakovas V. Š. paskolino ieškovui Ž. S. atitinkamai 80 000 Lt, 60 000 Lt, 120 000 Lt, 60 000 Lt, 280 000 Lt, už kuriuos pastarasis nupirko Sutartyse nurodytus miškus ir įregistravo juos UAB „Brandus miškas“, kurios vadovas ir akcininkas buvo ieškovas, vardu. Sutartyse įtvirtinta, kad ieškovas Ž. S. užsiima visais techniniais miškų sklypų tvarkymo darbais (miškotvarkos projektų parengimu, biržių atrėžimu, leidimų miškams kirsti gavimu), o visas šių darbų išlaidas apmoka atsakovas V. Š.; ieškovas pagal gautus leidimus organizuoja miškų kirtimo, išvežimo į miškų sandėlius ir medienos realizavimo darbus; atsakovas turi būti iš anksto informuojamas apie visų darbų įkainius; visa pagal gautus leidimus pirmos eilės kirtimais iškirsta mediena realizuojama UAB „Brandus miškas“ vardu pagal iš anksto suderintas kainas, o atsakovas turi būti informuotas apie visą rinkos situaciją, galutinius medienos pirkėjus ir kainas (Sutarčių 1-4 punktai). Sutarčių 5 punkte ieškovas Ž. S. įsipareigojo vesti griežtą kompiuterizuotą realizuojamos medienos kiekių ir kainų apskaitą.

6728.

68Šalys susitarė dėl tokių išlaidų: a) ieškovas įsipareigojo dengti visas palūkanas už atsakovo paimtą paskolą DnB Nord banke nuo investuotos (paskolintos) sumos kiekvieną mėnesį; b) ieškovas už visų techninių darbų organizavimą gauna po 5 Lt už vieną kubinį metrą realizuotos medienos; c) visos kitos išlaidos (už miškotvarkos projektus, biržių atrėžimą, miškų kirtimą ir ištraukimą į sandėlius, medienos pervežimus) apskaitomos atskirai pagal PVM sąskaitas-faktūras (Sutarčių 6 punktas).

6929.

70Sutarčių 7 punkte šalys nustatė, kad gauti už medieną pinigai bus paskirstomi taip: a) pirma eile padengiamos einamosios miškų tvarkymo, projektavimo, kirtimo, medienos transportavimo išlaidos, taip pat atsakovo už Banko paskolą sumokėtos palūkanos; b) dengiami visi atsakovo investuoti pinigai (be palūkanų); c) dengiamos ieškovo išlaidos (5 Lt už vieną kubinį metrą); d) jeigu dėl vykdomos veiklos UAB „Brandus miškas“ ar atsakovui reikia sumokėti kokius nors mokesčius, šie dengiami lygiomis dalimis abiejų šalių arba priskiriami prie išlaidų; e) likusi suma, gauta iš visų pajamų atėmus pirmiau įvardytas išlaidas ir sumokėjus visus pagal įstatymus numatytus mokesčius, t. y. gautas pelnas arba patirti nuostoliai, dalijama per pusę tarp Ž. S. ir V. Š.; f) jeigu V. Š. netenkina pelnas (nuostoliai), gauti iškirtus miškus pirmos eilės kirtimais ir realizavus medieną, jis gali pareikalauti, o Ž. S. įsipareigoja kompensuoti V. Š. visas patirtas išlaidas, susijusias su šiuo sandoriu, o liekantys miškai perrašomi Ž. S. vardu; g) likę neiškirsti miškai padalijami lygiomis dalimis tarp V. Š. ir Ž. S.; šalių susitarimu miškai gali būti padalinti ir kitaip; h) abi šalys įsipareigoja lygiomis dalimis skirti lėšas išskirtiems miškams atsodinti, preliminariai – apie 1500 Lt/ha.

7130.

72Šalys 2011 m. birželio 22 d. pasirašė Susitarimą, kuriame konstatavo, kad pagal visas iki šios dienos pasirašytas sutartis dėl miškų pirkimo, žemės sklypų nuosavybės atstatymo, paskolų ir kitos bendros veiklos Ž. S. įsipareigoja grąžinti V. Š. sumą, kuri yra negrąžinta DnB Nord bankui, t. y. 257 000 Lt, iki 2012 m. sausio 1 d. ir kas mėnesį sumokėti visas Banko priskaičiuotas palūkanas iki galutinio paskolos grąžinimo (1 punktas). Be to, Ž. S. įsipareigojo grąžinti V. Š. 170 000 Lt už parduotus miškus pagal bendros veiklos sutartis iki 2012 m. sausio 1 d. (2 punktas). Šalys taip pat susitarė, kad visi naujai atstatomi pagal išvadas žemės sklypai dalijami šalims lygiomis dalimis. Be to, Ž. S. įsipareigojo perleisti V. Š. dalį žemės, atkuriamos M. B. vardu Pagirių kadastrinėje vietovėje, kurios vertė – 60 000 Lt, arba sumokėti šią sumą grynais pinigais (3 punktas) (t. 1, b. l. 22).

7331.

74Ginčo šalys 2012 m. kovo 16 d. susitarė 2011 m. birželio 22 d. Susitarime sulygtą skolos grąžinimo terminą atidėti iki 2012 m. gegužės 26 d. Naujame šalių susitarime nurodyta, kad skolos suma lieka ta pati (170 000 Lt), 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo 3 punktas lieka galioti, DnB bankui skola grąžinama pagal naują 2012 m. susitarimą tarp V. Š. ir DnB banko (galutinis terminas – 2012 m. gegužės 26 d.) (t. 1, b. l. 23). Pažymėtina, kad teismo posėdyje ieškovas Ž. S. patvirtino, jog 2012 m. kovo 16 d. Susitarimas surašytas jo ranka (CPK 187 straipsnis).

7532.

76Ieškovas ir atsakovas 2014 m. vasario 28 d. pasirašė trečią Susitarimą (įvardydami jį 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo priedu), kuriame nurodyta, kad Ž. S. įsipareigoja grąžinti V. Š. sumą, kuri yra negrąžinta DnB bankui, t. y. 219 373 Lt, iki 2014 m. gruodžio 31 d. Iki nurodyto termino negrąžinęs skolos sumos, Ž. S. įsipareigojo sumokėti V. Š. 50 000 Lt baudą (t. 1,b. l. 24).

7733.

78Ieškovas pateikė į bylą banko sąskaitos išrašus, iš kurių nustatyta, kad: 1) laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 4 d. iki 2011 m. birželio 21 d. (t. y. iki 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo sudarymo) ieškovo atsakovui pervesta iš viso 229 507,93 Eur (792 445 Lt) (t. 1, b. l. 25-27); 2) laikotarpiu nuo 2011 m. rugpjūčio 30 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. (t. y. iki 2014 m. vasario 28 d. Susitarime nustatyto skolos sumokėjimo termino pabaigos) ieškovo atsakovui pervesta 31 110,98 Eur (107 420 Lt); 3) nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2016 m. gruodžio 19 d. ieškovo atsakovui pervesta dar 7 800 Eur (t. 1. b. l. 28-35). Taigi laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 4 d. iki 2016 m. gruodžio 19 d. ieškovas atsakovui bankiniais pavedimais pervedė iš viso 268 418,91 Eur (926 796,81 Lt).

7934.

80Ieškovas pateikė įrodymus, kad 12 308,85 Eur (42 500 Lt) yra sumokėjęs atsakovui grynaisiais: 2013 m. liepos 12 d. – 20 000 Lt; 2013 m. liepos 19 d. – 10 000 Lt; 2013 m. liepos 26 d. – 9 000 Lt; 2014 m. vasario 3 d. – 3 500 Lt (t. 1, b. l. 36, 46-47).

8135.

82UAB „Brandus miškas“ 2015 m. lapkričio 9 d. iškelta bankroto byla, ši įmonė likviduota dėl bankroto ir 2017 m. liepos 24 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. eB2-1018-864/2017) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8336.

84Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-3177-392/2018 (toliau – Byla dėl skolos priteisimo) V. Š. 2018 m. vasario 19 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš Ž. S. 88 962,03 Eur skolos, 14 986,41 Eur palūkanų, iš viso – 107 093,48 Eur, savo reikalavimus grįsdamas Ž. S. neįvykdytais įsipareigojimais, kilusiais iš šalių vykdytos miškų pirkimo, kirtimo, pardavimo veiklos. 2018 m. lapkričio 9 d. patikslinęs ieškinio reikalavimus, V. Š. prašė priteisti iš Ž. S. 49 444,27 Eur negrąžintos paskolos, 14 481 Eur dydžio netesybas (baudą) (iš viso – 63 925,27 Eur), taip pat 11 926,57 Eur žalai, kilusiai dėl atsakovo netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų, atlyginti, iš viso – 75 851,84 Eur. Ž. S. 2018 m. lapkričio 29 d. padavė teismui priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis ab initio 2006 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 2006/09-19; 2) 2007 m. sausio 22 d. sutartį Nr. 2007/01-22; 3) 2007 m. birželio 1 d. sutartį Nr. 2007/06-01; 4) 2007 m. liepos 18 d. sutartį Nr. 2007/07-18; 5) 2007 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 2007/09-19, taip pat šių sutarčių pakeitimus/papildymus: 1) 2011 m. birželio 22 d. susitarimo 1 punktą; 2) 2012 m. kovo 16 d. susitarimo dalį, kuria šalys susitarė: „DnB banko skola grąžinama pagal naują 2012 m. susitarimą tarp V. Š. ir DnB banko (galutinis terminas 2012.05.26)“; 3) 2014 m. vasario 28 d. susitarimą visa apimtimi; taikyti restituciją natūra ir, taikant restituciją, įskaityti vienarūšius priešpriešinius piniginius reikalavimus; arba priteisti Ž. S. iš V. Š. 65 460,45 Eur be pagrindo įgytų piniginių lėšų. Šį priešieškinį atsisakyta priimti, kaip pateiktą pavėluotai.

8537.

86Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui V. Š. iš atsakovo Ž. S. 57 068,94 Eur skolos, 5 proc. dydžio procesines palūkanas, 1 804,70 bylinėjimosi išlaidų (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-3177-392/2018). Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi atmetė atsakovo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko iš esmės nepakeistą, tik ištaisė aritmetinę klaidą, nurodydama, kad atsakovui priteisiama 57 067 Eur (49 444,26 Eur pagrindinė skola + 7 622,74 Eur kompensacinės palūkanos) (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. e2A-696-370/2019) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8738.

88Ieškovas Ž. S. 2019 m. sausio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, pareikšdamas tris alternatyvius reikalavimus: pripažinti Sutartis ir Susitarimus negaliojančiais ab initio ir taikyti restituciją, arba priteisti ieškovui iš atsakovo 106 955,75 Eur be pagrindo įgytų piniginių lėšų, arba pripažinti prievoles pasibaigusiomis 2017 m. liepos 24 d.

89Dėl ginčo šalis siejusių santykių teisinio kvalifikavimo

9039.

91Teismo proceso metu iš ginčo šalių paaiškinimų, bylos rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas bendradarbiavo nuo 2006 metų ir juos siejo nevienarūšė veikla: 1) vykdė išvadų, parengtų nuosavybės teisėms į žemę atkurti, pirkimo, nuosavybės teisių pagal įsigytas išvadas atkūrimo, žemės sklypų, į kuriuos atkurtos nuosavybės teisės, pardavimo veiklą; šiai veiklai vykdyti atsakovas skolino ieškovui pinigus (t. 2, b. l. 9-12, 70, 71); 2) vykdė miško sklypų įsigijimo, miškų kirtimo ir medienos pardavimo veiklą (t. 1, 17-21); 3) atsakovas pagal su UAB „Brandus miškas“, kurios vadovas ir akcininkas buvo ieškovas, sudarytas sutartis yra pardavęs jam nuosavybės teise priklausančius miško žemės sklypus (t. 1, 164, 166, 167).

9240.

93Ieškovas teigia, kad jis ir atsakovas, kaip fiziniai asmenys, bendradarbiavo tik vykdydami išvadų atkurti nuosavybės teises į žemę pirkimo ir žemės sklypų, į kuriuos atkurtos nuosavybės teisės, pardavimo veiklą, tuo tarpu miško sklypų pirkimo ir miškų kirtimo bei medienos pardavimo veikla atsakovo buvo vykdoma su UAB „Brandus“ miškas, bet ne su ieškovu, kaip fiziniu asmeniu. Tokią savo poziciją ieškovas grindžia penkiomis Sutartimis (2006 m. rugsėjo 19 d. sutartis Nr. 2006/09-19; 2007 m. sausio 22 d. sutartis Nr. 2007/01-22; 2007 m. birželio 1 d. sutartis Nr. 2007/06-01; 2007 m. liepos 18 d. sutartis Nr. 2007/07-18; 2007 m. rugsėjo 19 d. sutartis Nr. 2007/09-19).

9441.

95Teismas pažymi, kad sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193-1.95 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Esant ginčui dėl šalių sudarytos sutarties rūšies, pobūdžio, sutarties sąlygų tikrosios prasmės, jos padarinių, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703/2013; kt.).

9642.

97Nagrinėjamu atveju vertintina tai, kad ginčo Sutartyse aiškiai nurodyta, jog atsakovas pinigus miškams pirkti skolina būtent ieškovui, o šis miškus nuperka ir įregistruoja UAB „Brandus miškas“ vardu. Byloje nėra įrodymų, kad pinigus miškams pirkti atsakovas perdavė UAB „Brandus miškas“ (CPK 12, 178 straipsniai). Visus kitus sutartinius įsipareigojimus, susijusius su sutarta vykdyti miškų pirkimo, medienos ruošimo ir pardavimo veikla, prisiėmė taip pat ieškovas, o ne UAB „Brandus miškas“. Išvadą, kad teisiniai santykiai pagal Sutartis siejo ieškovą ir atsakovą kaip fizinius asmenis, patvirtina ir Sutarčių 7 punkto e, f, g papunkčių nuostatos, kuriose numatyta, jog gautas pelnas arba patirti nuostoliai dalijami per pusę tarp Ž. S. (ne UAB „Brandus miškas“) ir V. Š.; jeigu V. Š. netenkina pelnas (nuostoliai), Ž. S. (ne UAB „Brandus miškas“) įsipareigoja kompensuoti V. Š. visas patirtas išlaidas, susijusias su sandoriu, o pasiliekantys miškai perrašomi Ž. S. vardu; pasilikę neiškirsti miškai padalijami lygiomis dalimis tarp V. Š. ir Ž. S..

9843.

99Vien tai, jog Sutarčių preambulėje nurodyta, kad Ž. S. yra UAB „Brandus miškas“ direktorius, o prie jo parašo uždėtas ir UAB „Brandus miškas“ antspaudas, įvertinus pirmiau aptartų Sutarčių sąlygų visumą, neteikia pagrindo pripažinti, jog šalys išreiškė valią dėl sutartinių santykių tarp UAB „Brandus miškas“ ir atsakovo.

10044.

101Ta aplinkybė, kad Sutartyse aptartus įsipareigojimus ieškovas vykdė per UAB „Brandus miškas“, kurios vadovas ir akcininkas jis buvo, nekeičia ginčo šalių santykių esmės ir nesudaro pagrindo aiškinti, jog sutartiniai santykiai atsakovą siejo su UAB „Brandus miškas“. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad visi mokėjimai atsakovui buvo atliekami ne iš UAB „Brandus miškas“, bet iš ieškovo asmeninių banko sąskaitų (t. 1, b. l. 25-35).

10245.

103Ieškovas nurodė, kad ir UAB „Brandus miškas“ atliko mokėjimus atsakovui – pagal 2008 m. gruodžio 30 d. kasos išlaidų orderį Nr. 104 sumokėjo 13 226,95 Eur (45 670 Lt) (t. 1, b. l. 49). Tačiau atsakovo pateikti į bylą įrodymai patvirtina, jog ieškovo įvardytą sumą UAB „Brandus miškas“ atsakovui sumokėjo ne pagal ginčo Sutartis, bet pagal atsakovo asmeniškai su UAB „Brandus miškas“ sudarytas savarankiškas 2008 m. gruodžio 16 d. ir 2008 m. gruodžio 18 d. sutartis dėl kitose vietovėse (Širvintų ir Varėnos rajonuose) esančio stataus miško pardavimo (t. 1, b. l. 164, 166, 168). Dėl to ieškovas aiškiai nepagrįstai remiasi nurodytu UAB „Brandus miškas“ mokėjimu, įrodinėdamas, kad pagal ginčo Sutartis teisiniai santykiai atsakovą siejo ne su ieškovu, bet su UAB „Brandus miškas“.

10446.

105Byloje nėra duomenų, kurie pagrįstų ieškovo teiginius, kad jis mokėjimus, susijusius su miškų pirkimo, medienos pardavimo veikla, atsakovui atliko už UAB „Brandus miškas“, kai ši įmonė susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu (CPK 12, 178 straipsniai). Pabrėžtina, kad atsakovui iš ieškovo asmeninių sąskaitų buvo mokama nuo pat 2007 m. sausio mėnesio. UAB „Brandus miškas“ bankroto byla inicijuota tik 2015 m. spalio 6 d. (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. eB2-1018-864/2017) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

10647.

107Atsakovo pretenzija, pateikta 2010 m. sausio 4 d. UAB „Brandus miškas“ direktoriui Ž. S., nėra pakankamas įrodymas ieškovo pozicijai, kad sutartiniai santykiai atsakovą siejo su UAB „Brandus miškas“, pagrįsti (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis). Be to, šios pretenzijos turinio analizė leidžia teigti, jog reikalavimai iš esmės reiškiami ieškovui, ne įmonei (t. 1, b. l. 48).

10848.

109Ginčo šalių sudarytų Sutarčių turinio analizė, šalių veiksmai, vykdant Sutartis, teikia pagrindą daryti vienareikšmę išvadą, kad sutartiniai santykiai dėl šiose Sutartyse įvardytų miškų pirkimo, jų kirtimo, medienos realizavimo susiklostė tarp ieškovo ir atsakovo kaip fizinių asmenų (CK 6.193 straipsnis; CPK 176 straipsnio 1 dalis).

11049.

111Ginčo Sutartimis ieškovas ir atsakovas susitarė dėl bendros veiklos, kurią atsakovas finansuoja jo turimomis lėšomis, o ieškovas įgyvendina, panaudodamas turimas žinias, patirtį, per UAB „Brandus miškas“, būdamas šios bendrovės vadovas ir akcininkas (Sutarčių 1-5 punktai). Šalys, be kita ko, susitarė tiek dėl vykdant bendrą veiklą patiriamų išlaidų, tiek gauto pelno, tiek nuostolių pasidalijimo, aptarė bendros veiklos pabaigos padarinius (Sutarčių 6, 7 punktai).

11250.

113CK 6.969 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties apibrėžtis – du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai.

11451.

115Teismas, vadovaudamasis CK 6.969 straipsnio 1 dalyje pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties apibrėžtimi, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju ieškovo ir atsakovo sudarytų ginčo Sutarčių ir atliktų faktinių veiksmų pagrindu susiklostę santykiai savo esme atitinka jungtinės veiklos teisinius santykius (CK 6.193 straipsnis).

11652.

117Be Sutarčių, ginčo šalys sudarė tris Susitarimus dėl juos siejusių santykių sureguliavimo: 2011 m. birželio 22 d. Susitarimą, 2012 m. kovo 16 d. Susitarimą ir 2014 m. vasario 28 d. Susitarimą.

11853.

119Nors ieškovas teigia, jog šie trys Susitarimai – išvestiniai sandoriai tik iš ginčo Sutarčių, tačiau aptariamų Susitarimų turinio analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad jais šalys siekė sureguliuoti ir kitus juos siejusius santykius. Tokią išvadą pagrindžia paties pirmojo, t. y. 2011 m. birželio 22 d., Susitarimo nuostata, kurioje įtvirtinta, kad pagal visas iki šios dienos pasirašytas sutartis dėl miškų pirkimo, žemės sklypų nuosavybės atstatymo, paskolų ir kitos bendros veiklos, ieškovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus atsakovui: grąžinti 257 000 Lt sumą, atsakovo negrąžintą DnB Nord bankui; grąžinti 170 000 Lt už parduotus miškus pagal bendros veiklos sutartis; ieškovas įsipareigojo perleisti atsakovui konkretaus žemės sklypo dalį, kurios vertė – 60 000 Lt, arba sumokėti šią sumą grynais pinigais. Tiek 2013 m. kovo 16 d., tiek 2014 m. vasario 28 d. Susitarimai buvo dėl tų pačių santykių, dėl kurių sudarytas 2011 m. birželio 22 d. Susitarimas.

12054.

121Išanalizuoti bylos duomenys leidžia teigti, kad ieškovą ir atsakovą siejo mišraus pobūdžio teisiniai santykiai, turintys ir paskolos, ir bendros jungtinės veiklos teisinių santykių bruožų (CK 6.156 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į abiejų ginčo šalių nurodytas juos siejusių santykių faktines aplinkybes, dėl šioje byloje pareikštų ieškinio reikalavimų spręstina šalis siejusių mišraus pobūdžio teisinių santykių kontekste, nes izoliuotas tik vienos sutartinių santykių rūšies vertinimas neatskleistų šalių ginčo esmės ir nesudarytų galimybės priimti teisingo sprendimo.

122Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti Sutartis ir Susitarimus negaliojančiais, kaip sudarytus nesilaikant įstatymo nustatytos privalomos formos

12355.

124Ieškovas prašo ginčo Sutartis ir Susitarimus pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio, remdamasis tuo, kad šie sandoriai sudaryti nesilaikant įstatymo nustatytos privalomos notarinės formos (CK 1.93 straipsnio 3 dalis, 6.969 straipsnio 4 dalis).

12556.

126Ieškovo teigimu, ginčo Sutartimis buvo susitarta dėl nekilnojamųjų daiktų (miško žemės sklypų) įgijimo UAB „Brandus miškas“ nuosavybės teise, taip pat dėl vykdant jungtinę veiklą įgytų žemės sklypų pasidalijimo šalių jungtinės veiklos pabaigoje, todėl šios Sutartys privalėjo būti sudarytos notarine forma (CK 6.969 straipsnio 4 dalis). Pasak ieškovo, Susitarimai sudaryti Sutarčių pagrindu, todėl jiems buvo privaloma tokia pati forma kaip ir Sutartims – notarinė (CK 6.192 straipsnio 4 dalis).

12757.

128Jungtinės veiklos sutarties formos reikalavimai nustatyti CK 6.696 straipsnio 4 dalyje – jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o įstatymo nustatytais atvejais – notarinės formos. Šioje normoje imperatyviai nurodyta, kad jungtinės veiklos sutarties formos reikalavimų nesilaikymo pasekmė yra jos negaliojimas.

12958.

130Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad notarine forma turi būti sudaromos tokios jungtinės veiklos sutartys, kurias sudarant yra perleidžiamos ar suvaržomos daiktinės teisės į konkretų nekilnojamąjį daiktą (CK 1.74 straipsnio 1 dalis, 6.969 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2008; 2017 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403-611/2017, 45 punktas). Jeigu jungtinės veiklos sutartimi sudaromas bendro pobūdžio susitarimas, kooperuojant turtą ar nematerialines vertybes, užsiimti bendra veikla ir sukurti (ateityje) bendrąją dalinę nekilnojamojo daikto nuosavybę, toks susitarimas neprivalės būti notarinės formos; notarine forma vieno ar abiejų partnerių vardu bus sudaromas konkretus daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ar suvaržymo sandoris. Kitaip tariant, sprendžiant, ar jungtinės veiklos sutarčiai yra privaloma notarinė forma, reikia atsakyti į klausimą, ar sudaryta jungtinės veiklos sutartimi jungtinėje veikloje dalyvaujantis asmuo įgyja daiktines teises į jungtinei veiklai partnerio perduotą arba jungtinės veiklos procese sukuriamą, esmingai keičiamą nekilnojamąjį daiktą. Jeigu atsakymas teigiamas, tuomet jungtinės veiklos sutartis turi būti notarinės formos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-31-611/2018).

13159.

132Nagrinėjamu atveju teismas pažymi, kad ieškovas ir atsakovas, sudarydami ginčo Sutartis, neperdavė jungtinei veiklai vykdyti jokio savo nekilnojamojo turto, nė vienas iš jų neįgijo nuosavybėn nekilnojamųjų daiktų. Miško žemės sklypai buvo įgyjami UAB „Brandus miškas“ nuosavybėn. Ta aplinkybė, jog Sutartyse buvo numatyta, kad likęs neiškirstas miškas padalijamas šalims lygiomis dalimis, šiuo konkrečiu atveju nesuponavo būtinybės Sutartis sudaryti notarine forma, nes tuo atveju, jeigu bendros veiklos pabaigoje ieškovas ir atsakovas būtų dalijęsi miško žemė sklypus, jie būtų turėję sudaryti atskiras notarinės formos sutartis dėl UAB „Brandus miškas“ nuosavybės teise priklausančių sklypų perdavimo kiekvieno iš jų nuosavybėn. Tokia išvada atitinka pirmiau aptartą kasacinio teismo praktiką, kuria, be kita ko, remiasi ir pats ieškovas.

13360.

134Teismas sprendžia, kad ginčo Sutartys, sudarytos šalių rašytine forma, neprivalėjo būti notarinės formos, taigi jos atitiko įstatymo nustatytus formos reikalavimus (CK 1.74 straipsnio 1 dalis, 6.969 straipsnio 4 dalis). Ieškinio reikalavimai pripažinti jas negaliojančiomis dėl notarinės formos nesilaikymo, prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.78 straipsnis, 1.80 straipsnio 1 dalis), atmestini kaip nepagrįsti.

13561.

136Analogiškais motyvais pripažintini teisiškai nepagrįstais ir ieškinio reikalavimai dėl Susitarimų pripažinimo negaliojančiais dėl CK 1.74 straipsnio 1 dalies, 6.969 straipsnio 4 dalies nuostatų pažeidimo (CK 6.192 straipsnio 4 dalis), taip pat CK 1.78 straipsnio, 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu, nes nenustatyta šių sandorių prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms.

137Dėl ginčo Susitarimų kaip tariamų sandorių

13862.

139Ieškovas teigia, kad ginčijami Susitarimai pripažintini niekiniais ir negaliojančiais kaip tariami sandoriai (CK 1.86 straipsnio 1 dalis).

14063.

141CK 1.86 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja.

14264.

143Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad esminis tariamojo sandorio požymis – šalių valios simuliacija, kuria siekiama sudaryti vaizdą, jog sudaryta sutartis, kurios jos iš tiesų neketino sudaryti, t. y. nesiekė sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017). Bylose dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, teismas turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismas turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2008; 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2012, kt.).

14465.

145Kasacinio teismo pažymima, kad tariamasis sandoris paprastai nevykdomas. Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamuoju, turinčiu paslėptą (neviešą) šalių suderintą sąlygą – išlygą, jog neturi jokių realių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-109-248/2018 28 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

14666.

147Pareiga įrodyti sandorio tariamumą tenka šaliai, kuri remiasi tariamo sandorio faktu (nagrinėjamu atveju – ieškovui), o pareiga įrodyti realų ginčo sandorio vykdymą tenka šaliai, kuri remiasi tokio sandorio galiojimu (nagrinėjamu atveju – atsakovui).

14867.

149Ginčo Susitarimų tariamą pobūdį ieškovas grindžia tuo, kad jis niekada nesiskolino iš atsakovo jo nurodytų piniginių lėšų (173 772,01 Eur (600 000 Lt), todėl nebuvo pagrindo įsipareigoti jam grąžinti tokias dideles pinigų sumas; atsakovas investavo pinigus pagal Sutartis į bendrą veiklą ir prisiėmė riziką dėl Sutartimis paskolintų lėšų atgavimo. Be to, ieškovo teigimu, net jeigu būtų vertintas UAB „Brandus miškas“ ir ieškovo geranoriškas įsipareigojimas, siekiant kompensuoti atsakovui visas jo pagal Sutartis investuotas sumas, Susitarimų sudarymo metu nebuvo jokios UAB „Brandus miškas“ ir juolab ieškovo skolos atsakovui – visos atsakovo investuotos lėšos jam buvo grąžintos dar iki 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo pasirašymo. Pasak ieškovo, Susitarimai sudaryti simuliaciniais tikslais tam, kad atsakovas pateiktų juos Bankui, siekdamas kredito sutarčių įvykdymo termino pratęsimo.

15068.

151Pažymėtina, kad nuostatos dėl atsakovo ieškovui paskolintų pinigų įtvirtintos tiek ginčo Sutartyse (t. 1, b. l. 17, 18), tiek kituose šalių sudarytuose sandoriuose, pateiktuose į bylą atsakovo (pvz., t. 1, b. l. 9, 10, 12, 70, 71). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors 2007 m. birželio 1 d., 2007m. liepos 18 d., 2007 m. rugsėjo 19 d. Sutartyse nėra ieškovo įrašų apie šiose Sutartyse nurodytų sumų gavimą iš atsakovo, tačiau teismo proceso metu ieškovas neginčijo, jog atsakovas įvykdė ir šiose Sutartyje įtvirtintus įsipareigojimus dėl lėšų miškams pirkti perdavimo. Taigi ieškovo argumentai, kad jis niekada nesiskolino iš atsakovo piniginių lėšų, atmestini kaip prieštaraujantys byloje esantiems įrodymams.

15269.

153Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas, pervesdamas atsakovui tam tikras pinigų sumas, paskirtyje nurodydavo ir „skolos grąžinimas“ (pvz., 2011 m. kovo 2 d. – 200 000 Lt, 2011 m. kovo 3 d. – 2000 Lt, 2011 m. kovo 29 d. – 1900 Lt, 2011 m. birželio 21 d. – 3300 Lt, 2011 m. rugpjūčio 30 d. – 4300 Lt, 2011 m. spalio 11 d. – 4200 Lt, 2011 m. spalio 25 d. – 4300 Lt, 2012 m. vasario 15 d. – 6000 Lt, 2012 m. vasario 22 d. – 14 000 Lt ir kt. (t. 1, b. l. 27-35). Ieškovas, tvirtindamas, kad niekada nesiskolino iš atsakovo jokių lėšų, nepateikė į bylą įrodymų, kokiu pagrindu jis gera valia ir ilgą laikotarpį (nuo 2011 iki 2016 m.) vykdydavo atsakovui mokėjimus, nurodydamas, jog grąžina skolą, vykdo susitarimą (CPK 12, 178 straipsniai).

15470.

155Tariamą Susitarimų pobūdį ieškovas grindžia ir tuo, kad pagal atsakovo pateiktus įrodymus jis 206-2007 metais yra pervedęs ieškovui iš viso 196 072,75 Eur (677 000 Lt), tuo tarpu ieškovas atsakovui pavedimais ir grynais pinigais yra grąžinęs net 280 727,76 Eur.

15671.

157Dėl tokių ieškovo argumentų pažymėtina tai, kad, bylos duomenimis, ginčo šalis siejo nevienarūšiai sutartiniai santykiai, ne tik paskolos, bet ir jungtinės veiklos teisiniai santykiai. Ieškovas, remdamasis atsakovui sumokėta bendra lėšų suma, neatskiria, kurie mokėjimai atlikti, vykdant sutartinius įsipareigojimus iš paskolos teisinių santykių, kurie – iš jungtinės veiklos pagal Sutartis. Be to, paskolos teisiniuose santykiuose ieškovas turėjo grąžinti ne tik tiek, kiek pasiskolino, bet ir sumokėti su atsakovu sulygtas palūkanas, nurodytas šalių rašytiniuose susitarimuose (pvz., t. 1, b. l. 10, 12), arba šalių sutartą kompensaciją (pvz., t. 2, b. l. 70). Pagal Sutartis dėl jungtinės veiklos ieškovas įsipareigojo atsakovui ne tik kompensuoti jo Bankui mokėtinas palūkanas ir visą investuotų į bendrą veiklą lėšų sumą, bet ir dalintis pelnu. Nagrinėjamos bylos aspektu pabrėžtina tai, kad būtent ieškovas turėjo pareigą vesti griežtą realizuojamos medienos kiekių ir kainų apskaitą (Sutarčių 5 punktas). Teismo proceso metu ieškovas nepateikė jokių duomenų, iš kurių teismas galėtų spręsti, kiek pajamų gauta, iškirtus Sutartyse įvardytus miškus ir realizavus medieną, kiek gauta pelno ar patirta nuostolių (CPK 12, 178 straipsniai). Kai byloje nėra duomenų apie pajamas, gautas iš ginčo šalių vykdytos bendros veiklos, ieškovo įvardyta aplinkybė, kad jis atsakovui yra sumokėjęs gerokai daugiau, nei šis buvo investavęs, neįrodo prievolių pagal Sutartis tinkamo įvykdymo iki ginčo Susitarimų sudarymo ir, atitinkamai, nepagrindžia šiuose Susitarimuose įtvirtintų ieškovo įsipareigojimų tariamo pobūdžio (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis).

15872.

159Atitinkamai nurodytina, kad ieškovo pateiktos konkrečios sutartys, pagal kurias UAB „Brandus miškas“ nusipirko ginčo šalių Sutartyse įvardytus miškus, įrodo tik išlaidų, įsigyjant miškus šalių bendrai veiklai vykdyti, dydį, tačiau niekaip nepagrindžia pelno, gauto iškirtus šiuos miškus ir pardavus medieną dydžio. Jau nurodyta, kad pagal Sutartis atsakovui turėjo būti ne tik kompensuotos Bankui mokėtinos palūkanos, padengtos visos investuotos lėšos, bet ir sumokėta pelno dalis (Sutarčių 7 punkto a, b, e papunkčiai).

16073.

161Dėl ieškovo argumentų, kad iškirstos medienos kiekių ir kainų paskaitos duomenų neįmanoma pateikti, nes UAB „Brandus miškas“ 2017 m. liepos 24 d. likviduota ir išregistruota, o visi dokumentai buvo perduoti bankroto administratoriui, pažymėtina tai, jog, užbaigus įmonės bankroto procesą, visi įmonės dokumentai, perduoti įmonės valdymo organų bankroto administratoriui, yra perduodami į archyvą ir ten saugomi tam tikrą laiką. Jeigu šalių ginčui išspręsti reikalingi duomenys buvo UAB „Brandus miškas“ buhalteriniuose dokumentuose, turėjo būti išnaudotos galimybės juos pateikti, tačiau, teismui 2020 m. vasario 17 d. nutartimi atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės bei pasiūlius tokius duomenis pateikti, šia galimybe nepasinaudota (CPK 179 straipsnio 1 dalis).

16274.

163Dar kartą akcentuotina, kad pagal Sutarčių nuostatas būtent ieškovas buvo atsakingas už griežtą realizuojamos medienos kiekių ir kainų apskaitą, tačiau teismo proceso metu nepateikė duomenų apie šios bendros veiklos pelną ar nuostolius (CPK 12, 178 straipsniai). 2020 m. sausio 28 d. teismo posėdyje ieškovas pripažino, kad UAB „Brandus miškas“ vykdė ir kitą veiklą, todėl tiksliai apskaičiuoti su atsakovu vykdytos veiklos pajamas buvo sudėtinga, nebuvo tikslios buhalterinės apskaitos. Nagrinėjamo ginčo aspektu nurodytina tai, kad teismas neturi pagrindo manyti, jog šalių bendra veikla, susijusi su miškų pirkimu, kirtimu, medienos pardavimu, buvo nuostolinga, kad ieškovas, būdamas verslininkas, per klaidą pervesdavo atsakovui dideles sumas, neįvertindamas iš šios veiklos gaunamo pelno (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Ieškovo argumentai, kad jis tinkamai nesusiskaičiavo atsakovui priklausančių sumų ir per neatidumą pervedė gerokai per daug, nesuderinami su bet kuriam asmeniui keliamais minimaliais atidumo, rūpestingumo santykiuose su kitais asmenimis reikalavimais, juolab toks elgesys nesuderinamas su verslininkui nustatytais didesniais atidumo ir rūpestingumo standartais.

16475.

165Teismas pripažįsta pagrįsta ieškovo poziciją, kad tinkamai vykdyti įsipareigojimus Bankui buvo atsakovo pareiga, ieškovas neatsakingas už atsakovo skolą. Tačiau šie argumentai savaime neįrodo ieškovo kvestionuojamų Susitarimų tariamo pobūdžio. Ieškovas, teigdamas, kad atsakovui pervestos sumos, iš kurių jis galėjo padengti iš Banko gautą kreditą, remiasi absoliučiai visais atsakovui atliktais mokėjimais, neidentifikuodamas, iš kokių šalių santykių kilusiems įsipareigojimams įvykdyti jis pervedė konkrečias pinigų sumas: ar grąžindamas pasiskolintas sumas, mokėdamas palūkanas, kitas šalių sulygtas kompensacijas, ar dengdamas atsakovo Bankui mokamas palūkanas, investuotas į bendrą jungtinę veiklą lėšas, mokėdamas pelno dalį.

16676.

167Pažymėtina ir tai, kad tiek iš nagrinėjamos bylos, tiek iš Bylos dėl skolos priteisimo duomenų matyti, jog atsakovas reiškė ieškovui pretenzijas dėl, jo nuomone, nepakankamo atsiskaitymo su juo, nesumokant visų priklausančių iš bendros veiklos sumų. Būtent dėl to atsakovas kreipėsi į teismą, pareikšdamas ieškinį dėl skolos priteisimo ir žalos atlygimo. Nagrinėjamoje byloje ieškovui nepateikus konkrečių duomenų, kurie patvirtintų, kokias sumas atsakovas turėjo teisę gauti pagal Sutartis dėl bendros veiklos, jo argumentai, kad ginčo Susitarimuose prisiimti įsipareigojimai sumokėti atsakovui būtent tokias sumas, kiek šis yra skolingas Bankui, įrodo jų tariamą pobūdį, negali būti pripažinti pagrįstais ir pakankamais Susitarimų negaliojimui ieškovo įvardytu pagrindu konstatuoti (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis).

16877.

169Nurodytina ir tai, kad 2011 m. birželio 22 d. Susitarimas sudarytas ne išimtinai dėl sumos, kurią atsakovas turėjo grąžinti Bankui, bet dėl šalių santykių pagal visas iki šio Susitarimo pasirašytas sutartis dėl miškų pirkimo, žemės sklypų nuosavybės atstatymo, paskolų ir kitos bendros veiklos. Aptariamu Susitarimu ieškovas įsipareigojo sumokėti ne tik 257 000 Lt sumą, kurią atsakovas tuo metu buvo skolingas Bankui, bet ir 170 000 Lt už parduotus miškus pagal bendros veiklos sutartis. Susitarimo 3 punktu ieškovas įsipareigojo perleisti atsakovui dalį žemės, į kurią atkurtos nuosavybės teisės buvusiai savininkei, arba sumokėti 60 000 Lt, t. y. šios žemės dalies vertę pinigais (šio Susitarimo 3 punkto ieškovas neginčija, tvirtinamas, kad jis galioja, nes sudarytas dėl kitos ieškovo ir atsakovo veiklos – nuosavybės teisių atkūrimo išvadų pirkimo ir žemės, į kurią atkurtos nuosavybės teisės, pardavimo). Teismo vertinimu, tai, kad Susitarimas turi tris punktus, kuriuose šalys aptarė tarpusavio santykius dėl juos siejusios bendros veiklos ne tik miškų pirkimo, kirtimo ir medienos pardavimo srityje, rodo šio Susitarimo realų pobūdį ir teikia pagrindą pripažinti, kad, kaip ir nurodyta šio Susitarimo preambulėje, jis sudarytas dėl šalių santykių pagal visas iki šio Susitarimo pasirašytas sutartis dėl jų vykdytos nevienarūšės bendros veiklos (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

17078.

171Teismo vertinimu, tariamą Susitarimo pobūdį paneigia ir tai, kad jis buvo vykdomas: po 2011 m. birželio 22 d. ieškovas vykdė tam tikrus dalinius mokėjimus atsakovui ir iki kito šalių Susitarimo (2012 m. kovo 16 d.) pervedė atsakovui 34 000 Lt (9847,08 Eur), mokėjimo paskirtyje nurodydamas „skolos grąžinimas“ (t. 1, b. l. 28-29).

17279.

173Esant tokiems bylos duomenims, nėra pagrindo pripažinti, kad 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo 1 ir 2 punktai yra niekiniai ir negaliojantys kaip tariami sandoriai (CK 1.86 straipsnis; CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

17480.

175Šalys 2012 m. kovo 16 d. Susitarimu, kuris įrašytas ieškovo ranka (šį faktą ieškovas patvirtino teismo posėdyje (CPK 182 straipsnio 5 punktas, 187 straipsnis), susitarta 2011 m. birželio 22 d. Susitarime sulygtą 170 000 Lt skolos grąžinimo terminą ieškovui atidėti iki 2012 m. gegužės 26 d.; 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo 3 punktą palikti galioti, o dėl skolos DnB bankui nurodyta, kad ši skola bus ieškovo grąžinama pagal naują atsakovo ir DnB banko susitarimą (galutinis terminas – 2012 m. gegužės 26 d. (t. 1, b. l. 23).

17681.

177Bylos duomenys patvirtina, kad šis Susitarimas buvo vykdomas: po 2012 m. kovo 16 d. iki 2014 m. vasario 28 d. Susitarimo sudarymo ieškovas atsakovui pervedė į banko sąskaitą 51 700 Lt (14 973,35 Eur) (t. 1, b. l. 29-31), perdavė grynais pinigais 42 500 Eur (12 308,85 Eur) (t. 1, b. l. 46-47); 170 000 Eur skolos, kurios grąžinimo terminą sulygta atidėti, 2014 m. vasario 28 d. Susitarime neliko.

17882.

179Bylos duomenys apie ginčo šalių veiksmus, atliktus po 2012 m. kovo 16 d. Susitarimo pasirašymo, paneigia ieškovo teiginius dėl šio Susitarimo niekinio pobūdžio, nes tariamas sandoris paprastai nevykdomas.

18083.

181Trečiuoju – 2014 m. vasario 28 d. – Susitarimu, kurį šalys įvardijo 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo priedu, ieškovas įsipareigojo grąžinti atsakovui sumą, kuri atsakovo negrąžinta DnB bankui, t. y. 63 534,81 Eur (219 373 Lt), iki 2014 m. gruodžio 31 d., o negrąžinęs nurodytos skolos sumos iki sulygto termino įsipareigojo sumokėti atsakovui 50 000 Lt (14 481 Eur) baudą (t. 1,b. l. 24).

18284.

183Bylos duomenimis, po šio Susitarimo pasirašymo ieškovas į atsakovo banko sąskaitą pervedė iš viso 14 090,55 Eur (6290,55 Eur (21 720 Lt) + 7800 Eur). Pabrėžtina, kad lėšos buvo mokamos net iki 2016 m. gruodžio 19 d. (t. 1, b. l. 31-35).

18485.

185Aptartų byloje esančių rašytinių įrodymų, patvirtinančių ieškovo veiksmus, atliekant atsakovui mokėjimus po visų ginčijamų Susitarimų pasirašymo net iki 2016 m. gruodžio 19 d., paneigia ieškovo poziciją, kad šie Susitarimai buvo tarimai sandoriai, sudaryti nesiekiant sukurti juose nurodytų teisinių pasekmių (CK 1.86 straipsnis; CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Ieškovas, teigdamas, kad dar iki 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo sudarymo su atsakovui buvo visiškai atsiskaityta, neįvardijo, kokiu kitu pagrindu vykdė mokėjimus atsakovui po kiekvieno iš ginčo Susitarimų sudarymo.

18686.

187Atsakovui triplike nurodžius, kad ieškovas klaidingai teigia, jog nebuvo kitų šalių sudarytų sutarčių, ir pateikus įrodymus dėl kitų ieškovo ir atsakovo sudarytų sandorių (2006 m. vasario 14 d. sutartį dėl bendros veiklos, susijusios su nuosavybės teisių į žemę atkūrimu ir tokios žemės pardavimu; 2006 m. spalio 17 d. paskolos sutartį; 2013 m. gegužės 14 d. ieškovo įsipareigojimą už negrąžintus pinigus pagal 2011 m. birželio 22 d. sutartį sumokėti atsakovui 40 000 Lt palūkanų už 2012 metus, įsipareigojant pinigus grąžinti iki 2013 m. birželio 15 d.; 2010 m. lapkričio 5 d. sutartį prie sutarties Nr. 2006/02-14) (t. 2, b. l. 9-12, 70), būtent ieškovui teko pareiga įrodyti, kad ginčijamais Susitarimais jo prisiimti įsipareigojimai sumokėti atsakovui juose nurodytas sumas buvo apsimestiniai sandoriai, sudaryti dėl akių, ieškovui neturint jokio pagrindo prisiimti tokio dydžio įsipareigojimus (CPK 12, 178 straipsniai).

188Dėl ginčo Susitarimų pripažinimo negaliojančiais kitais ieškovo nurodytais sandorių negaliojimo pagrindais

18987.

190Ieškovas nurodo, kad tuo atveju, jeigu teismas nevertintų ginčo Susitarimų kaip tariamų sandorių, tai šie Susitarimai, atsižvelgiant į jų sudarymo faktines aplinkybes, yra apsimestiniai sandoriai (CK 1.87 straipsnis). Ieškovo teigimu, atsakovo lėšos buvo investuotos UAB „Brandus miškas“, ši įmonė, o ne ieškovas turėjo jas grąžinti, todėl Susitarimų dalys dėl ieškovo įsipareigojimo grąžinti juose įvardytas lėšas atsakovui, yra apsimestiniai. Be to, pasak ieškovo, Susitarimų sudarymo metu nebuvo jokios skolos atsakovui, todėl Susitarimai, kuriais įsipareigojama grąžinti juose nurodytas lėšas, yra apsimestiniai (CK 1.87 straipsnis).

19188.

192Pagal CK 1.87 straipsnio 1 dalį apsimestiniu laikomas sandoris, kuris sudarytas kitam sandoriui pridengti. Apsimestinis sandoris vertinamas pagal tikrąją, o ne pagal išoriškai išreikštą jį sudariusių asmenų valią. Jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės (CK 1.87 straipsnio 1 dalis).

19389.

194Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo pripažinti pagrįstais ieškovo argumentų, kad ginčo Susitarimai apsimestiniai dėl šalies, kad tikroji jų šalis buvo ne ieškovas, o UAB „Brandus miškas“. Tiek ginčo Sutarčių, tiek Susitarimų turinio analizė, taip pat šalių veiksmai, atlikti vykdant bendrą veiklą, teikia pagrindą daryti išvadą, kad tikrosios ginčo teisinių santykių šalys buvo būtent ieškovas ir atsakovas kaip fiziniai asmenys (CPK 176 straipsnio 1 dalis). UAB „Brandus miškas“, kurios akcininkas ir vadovas buvo ieškovas, buvo ieškovo parinkta priemonė sulygtai su atsakovu vienai iš bendrų veiklų, susijusių su miškų pirkimu, medienos kirtimu ir pardavimu, vykdyti. Bylos duomenų visuma nepatvirtintina, kad ginčo šalių valia buvo sukurti atsakovo ir UAB „Brandus miškas“ teisinius santykius. Priešingai byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad bendradarbiavimo teisiniai santykiai siejo ieškovą ir atsakovą, kaip fizinius asmenis.

19590.

196Ieškovas neįrodė, kad ginčo Susitarimai sudaryti kitam konkrečiam sandoriu pridengti, todėl reikalavimas pripažinti juos apsimestiniais sandoriais atmestinas kaip nepagrįstas (CK 1.87 straipsnio 1 dalis; CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

19791.

198Ieškovo teigimu, jeigu nebūtų nustatytas sandorių negaliojimas pirmiau nurodytais pagrindais, tai šalys akivaizdžiai iš esmės suklydo, nurodydamos skolos sumas, nes į bylą pateikti įrodymai akivaizdžiai pagrindžia, jog tokių įsiskolinimų Susitarimų sudarymo metu nebuvo (CK 1.90 straipsnis).

19992.

200Teismo vertinimu, pirmiau aptartų ir išanalizuotų bylos duomenų visuma teikia pagrindą daryti išvadą, kad ginčo šalys, įvertinusios juos siejusius nevienarūšius santykius pagal visas iki 2011 m. birželio 22 d. Susitarimo pasirašytas sutartis dėl miškų pirkimo, žemės sklypų nuosavybės atstatymo, paskolų ir kitos bendros veiklos, sąmoningai, laisva valia pasirašė tris Susitarimus, kuriuose fiksavo ieškovo skolas ir įsipareigojimus grąžinti šalių sutartas sumas (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Nenustatyta aplinkybių, kurių pagrindu teismas galėtų pripažinti, kad, sudarydamos ginčo Susitarimus, šalys ar viena iš jų esmingai klydo (CK 1.90 straipsnio 2 dalis). Be to, suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati (CK 1.90 straipsnio 5 dalis). Jeigu nagrinėjamu atveju ieškovas, prisiimdamas įsipareigojimus dėl Susitarimuose įvardytų skolos sumų sumokėjimo, iš tiesų klydo, tai suklydimą lėmė jo paties, kaip verslininko, didelis neatsargumas, nevedant aiškios finansinių santykių, siejusių jį su atsakovu, apskaitos. Dėl to ieškinio reikalavimas pripažinti ginčo Susitarimus negaliojančiais, kaip sandorius, sudarytus esmingai suklydus, atmestinas kaip nepagrįstas (CK 1.90 straipsnis; CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

20193.

202Atmetus ieškinio reikalavimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ieškovo įvardytais pagrindais, argumentai dėl restitucijos taikymo nenagrinėtini.

203Dėl nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymo nagrinėjamu atveju

20494.

205Ieškovas nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas netenkintų ieškinio reikalavimo pripažinti sandorius negaliojančiais ir taikyti restituciją, jis reiškia alternatyvų reikalavimą – priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytas pinigines lėšas. Ieškovo teigimu, atsakovas gavo iš viso 280 727,76 Eur piniginių lėšų, nors nei nurodytų lėšų perdavimo metu, nei vėliau ieškovo ir atsakovo nesiejo sutartiniai ar kitokie teisiniai santykiai, įpareigojantys perduoti pinigus, todėl pinigai buvo perduoti be teisinio pagrindo.

20695.

207CK 6.237 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis; pagal CK 6.237 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta pareiga atsiranda, jeigu pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau, išskyrus šio kodekso 6.241 straipsnyje nurodytus atvejus.

20896.

209Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką turtas pripažįstamas įgytu be pagrindo tada, kai: 1) asmuo įgyja tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti; 2) turtas įgyjamas savo veiksmais ar kitokiu būdu; 3) turtas įgyjamas tyčia arba dėl neatsargumo; 4) turtas įgytas be teisinio pagrindo arba pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 straipsnio 1, 2 dalys) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475-684/2015).

21097.

211Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad jo ir atsakovo nesiejo paskolos sutartiniai santykiai, dėl to atsakovas neturėjo teisinio pagrindo įgyti ieškovo pinigines lėšas, tačiau jis, elgdamasis nesąžiningai, gautas be pagrindo lėšas priėmė ir jų negrąžino.

21298.

213Teismas pažymi, kad atsakovo pateikti į bylą su ieškovu sudaryti rašytiniai susitarimai aiškiai patvirtina paskolos teisinių santykių tarp šalių buvimą (pvz., t. 2, b. l. 9, 10, 12, 70, 71). Kad ginčo šalis siejo piniginės prievolės, įrodo atsakovo banko sąskaitų išrašai, iš kurių matyti, jog jis ieškovui 2006-2007 metais yra pervedęs iš viso 196 072,75 Eur (677 000 Lt) (t. 2, b. l. 72-100). Ginčo šalių sudarytos Sutartys įrodo, kad, be paskolos teisinių santykių, šalis siejo bendros jungtinės veiklos, perkant miškus, juos kertant bei parduodant medieną, teisiniai santykiai. Iš ieškovo banko sąskaitų išrašų matyti, kad laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 4 d. iki 2016 m. gruodžio 19 d. jis atsakovui nuolat pervedinėjo lėšas, pats nurodydamas mokėjimo pagrindą – „pagal susitarimą“, „skolos grąžinimas“ (t. 1, b. l. 25-35).

21499.

215Byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad ieškovą ir atsakovą nuo 2006 m. siejo nevienarūšiai teisiniai santykiai: savo pobūdžiu bendrą jungtinę veiklą atitinkantys santykiai dėl miško žemės sklypų pirkimo, medienos kirtimo ir pardavimo, bendradarbiavimo perkant nuosavybės teisių į žemę atkūrimo išvadas, atliekant veiksmus, nuosavybės teisėms pagal įsigytas išvadas atkurti, pasidalijant ir parduodant žemės sklypus, į kuriuos atkurtos nuosavybės teisės, taip pat paskolos teisiniai santykiai, atsakovui skolinant lėšas ieškovui. Esant tokiems bylos duomenims, ieškovo argumentai, kad iš jo lėšas atsakovas gavo be teisinio pagrindo, juolab nesąžiningai, atmestini kaip aiškiai nepagrįsti (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

216100.

217Ieškovas taip pat nurodo, kad tuo atveju, jeigu teismas vertintų, jog šalis siejo paskolos teisiniai santykiai, tai ieškovas nėra pasiskolinęs tiek, kiek iš jo reikalaujama grąžinti, todėl atsakovas privalo grąžinti ieškovui permokėtą sumą.

218101.

219Jau nurodyta, kad ginčo šalis siejo ne tik paskolos, bet ir jungtinės veiklos teisiniai santykiai. Paskolos teisiniuose santykiuose ieškovas turėjo grąžinti ne tik tiek, kiek pasiskolino, bet ir sumokėti su atsakovu sulygtas palūkanas, nurodytas šalių rašytiniuose susitarimuose (pvz., t. 1, b. l. 10, 12), arba šalių sutartą kompensaciją (pvz., t. 2, b. l. 70). Pagal Sutartis dėl jungtinės veiklos ieškovas įsipareigojo atsakovui ne tik kompensuoti jo Bankui mokėtinas palūkanas ir investuotų į bendrą veiklą lėšų sumą, bet ir dalintis pelnu. Dar kartą nurodytina tai, kad pagal Sutarčių nuostatas būtent ieškovas buvo atsakingas už griežtą realizuojamos medienos kiekių ir kainų apskaitą, tačiau teismo proceso metu nepateikė duomenų apie šios bendros veiklos pelną ar nuostolius (CPK 12, 178 straipsniai). 2020 m. sausio 28 d. teismo posėdyje ieškovas pripažino, kad UAB „Brandus miškas“ vykdė ir kitą veiklą, todėl tiksliai apskaičiuoti su atsakovu vykdytos veiklos pajamas buvo sudėtinga, nebuvo tikslios buhalterinės apskaitos. Teismas neturi pagrindo manyti, kad šalių bendra veikla, susijusi su miškų pirkimu, kirtimu, medienos pardavimu, buvo nuostolinga, kad ieškovas be pagrindo, per klaidą pervesdavo atsakovui dideles sumas, neįvertindamas iš šios veiklos gaunamo pelno (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo atstovė 2020 m. sausio 28 d. teismo posėdyje pripažino, kad situacija labai paini iš faktinės pusės; problema ta, kad šalys nefiksavo „vaikščiojančių“ pinigų; ieškovas tinkamai netvarkė įmonės buhalterijos.

220102.

221Šalių ginčo aspektu pabrėžtina tai, kad ieškovas, turėdamas aukštąjį išsilavinimą, būdamas verslininkas, vykdydamas su atsakovu sudarytus įvairaus pobūdžio sandorius, nuo 2007 m. sausio 4 d. iki 2016 m. gruodžio 19 d. pervedinėjo į atsakovo banko sąskaitą įvairaus dydžio sumas, tarp jų – ir itin dideles (pvz., po 80 000 Lt, 32 000 Lt, 200 000 Lt, ir pan.), mokėjimo paskirtyje nurodydamas įvairias paskirtis („sąskaitos papildymas“, „pagal susitarimą“, „skolos grąžinimas“ (t. 1, b. l. 25-35). Laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 4 d. iki 2016 m. gruodžio 19 d. pervedęs atsakovui iš viso 268 418,91 Eur, perdavęs 12 308,85 Eur grynais pinigais, nesikreipė į atsakovą ir nereiškė pretenzijų dėl be pagrindo sumokėtų lėšų grąžinimo. Tokį reikalavimą pareiškė tik 2018 m. lapkričio 28 d., be to, tik po to, kai atsakovas 2018 m. vasario 19 d. inicijavo civilinę bylą dėl skolos iš ieškovo priteisimo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-3177-392/2018, Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. e2A-696-370/2019). Ieškovas, tvirtindamas, kad atsakovui yra grąžintos visos, jo pagal Sutartis į bendrą miškų pirkimo, kirtimo, pardavimo veiklą investuotos lėšos, nepateikė į bylą jokių įrodymų apie iš nurodytos bendros jungtinės veiklos gautą pelną, nors pagal Sutarčių sąlygas numatyta ne tik padengti atsakovo į bendrą veiklą investuotas lėšas, bet ir per pusę pasidalinti iš šios veiklos gautą pelną arba nuostolius, ir būtent ieškovas įsipareigojo vesti griežtą kompiuterizuotą realizuojamos medienos kiekių ir kainų apskaitą (Sutarčių 5, 7 punktai).

222103.

223Ieškovas teisingai pažymi, kad pareiga įrodyti turto gavimo teisinį pagrindą tenka atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389-687/2018). Tačiau šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju būtent dėl ieškovo netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų (vesti griežtą medienos kiekių ir kainų apskaitą, apskaityti iš veiklos gaunamas pajamas, išlaidas, pelną, nuostolius) neįmanoma nustatyti, kokiu pagrindu ieškovas pervedinėjo atsakovui pinigų sumas. Ieškovui aiškiai nenurodžius atsakovui pervedamų lėšų paskirties, neįmanoma atriboti, kurie iš jo atliktų mokėjimų susiję su šalis siejusiais paskolos teisiniais santykiais, nuosavybės teisių į žemę atkūrimo išvadų pirkimo ir žemės, į kurią atkurtos nuosavybės teisės, pardavimo veikla, kurie – su bendra jungtine veikla dėl miškų pirkimo ir medienos pardavimo. Nagrinėjamo ginčo atveju būtent ieškovas turi prisiimti neigiamus tokio elgesio, neatitinkančio bendrųjų atidumo, rūpestingumo reikalavimų, padarinius.

224104.

225Dėl išdėstytų motyvų darytina išvada, kad, įvertinus šioje konkrečioje byloje nustatytas šalių ginčo faktines aplinkybes, nenustatyta pagrindo ginti ieškovo teises, taikant nepagrįsto praturtėjimo institutą. Dėl to ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo 106 955,75 Eur, t. y. sumą, viršijančią jo į bendrą jungtinę veiklą investuotų lėšų sumą, atmestinas kaip nepagrįstas (280 727,76 Eur – 173 772,01 Eur).

226105.

227Apibendrinant nurodytina, kad ieškovo argumentai, jog mokėjo atsakovui dideles pinigų sumas dėl neapdairumo, neapskaičiavęs, kiek jau yra atsakovui grąžinęs ir nežinodamas, jog jau yra visiškai atsiskaitęs, vertintini kritiškai, nes tokie argumentai nesuderinami su minimaliais bonus pater familias elgesio standartais, juolab su ieškovui, kuris veikė kaip verslininkas, taikytinais didesniais atidumo, rūpestingumo savo veikloje reikalavimais. Ieškovas, nevesdamas finansinių santykių, turėtų su atsakovu iš nevienarūšės jų bendros veiklos, apskaitos, pats prisiėmė riziką dėl tokio savo elgesio neigiamų padarinių – kilus ginčui dėl atsakovui sumokėtų lėšų ir Susitarimais prisiimtų finansinių įsipareigojimų pagrįstumo, negali įrodyti savo pozicijos (CPK 12, 178 straipsniai), todėl jo ieškinio reikalavimai atmetami kaip neįrodyti (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

228Dėl prievolių pagal Sutartis ir Susitarimus pripažinimo pasibaigusiomis

229106.

230Ieškovas taip pat nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas Sutarčių ir Susitarimų nepripažintų negaliojančiais, tai prievolės pagal nurodytus sandorius bet kokiu atveju yra pasibaigusios. Ieškovas remiasi tuo, kad Sutartys ir Susitarimai sudaryti UAB „Brandus miškas“ ir atsakovo, UAB „Brandus miškas“ prievoles turėjo vykdyti tik pati įmonė, nes už juridinio asmens prievoles atsako tik pats juridinis asmuo (CK 2.50 straipsnio 1 dalis); UAB „Brandus miškas“ 2017 m. liepos 24 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro, taigi šio juridinio asmens visos prievolės pagal Sutartis ir Susitarimus yra pasibaigusios (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

231107.

232Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad ginčo teisiniai santykiai, susiklostę Sutarčių ir Susitarimų pagrindu, siejo ieškovą ir atsakovą kaip fizinius asmenis, nenustatyta pagrindo pripažinti, jog iš ginčo sandorių kilusias prievoles atsakovui turėjo įvykdyti ne ieškovas, o UAB „Brandus miškas“, kuria ieškovas, būdamas šios įmonės vadovas ir akcininkas, naudojosi vykdydamas su atsakovu sutartą bendrą veiklą (CK 6.193 straipsnis).

233108.

234Ieškovo teigimu, jeigu teismas vertintų, kad Susitarimuose įtvirtinti ne UAB „Brandus miškas“, bet ieškovo įsipareigojimai atsakovui, tai Susitarimų sąlygos teisiškai kvalifikuotinos nebent kaip laidavimo sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo atsakyti atsakovui už UAB „Brandus miškas“ neįvykdytas prievoles (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Pasak ieškovo, UAB „Brandus miškas“ prievolės atsakovui pasibaigė 2017 m. liepos 24 d., todėl ir ieškovo laidavimas atsakovui taip pat pasibaigė 2017 m. liepos 24 d. (CK 6.76 straipsnio 2 dalis, 6.87 straipsnio 1 dalis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

235109.

236Teismas pažymi, kad byloje esančių duomenų visuma teikia pagrindą pripažinti, jog Susitarimuose įtvirtinti ieškovo asmeniniai sutartiniai įsipareigojimai atsakovui, todėl ieškovo prašymas jo įsipareigojimus kvalifikuoti kaip laidavimą už UAB „Brandus miškas“ prievoles ir pripažinti pasibaigusiais, nelikus pagrindinės skolininkė UAB „Brandus miškas“, atmestini kaip nepagrįsti.

237110.

238Ieškovas taip pat nurodo, kad, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pagrindžiančias, kiek atsakovui yra grąžinta pinigų, Sutartyse ir Susitarimuose nurodytos prievolės dėl pinigų grąžinimo atsakovui bet kokiu atveju yra pasibaigusios įvykdymu (CK 6.123 straipsnis).

239111.

240Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad šalis siejo nevienarūšiai teisiniai santykiai. Ieškovas atsakovui turėjo grąžinti ne tik pasiskolintas pinigų sumas, bet ir mokėti sutartas palūkanas, šalių rašytiniuose susitarimuose numatytas kompensacijas už pavėluotą pasiskolintų pinigų grąžinimą. Pagal šalių sudarytų Sutarčių dėl bendros jungtinės veiklos nuostatas atsakovui turėjo būti padengtos Bankui mokėtinos palūkanos, kompensuoti visi investuoti pinigai, be to, jis turėjo teisę gauti pusę pelno. Dėl ieškovo itin neatsakingai vykdytų sutartinių įsipareigojimų neįmanoma atriboti, kurie iš jo atliktų mokėjimų yra susiję su šalis siejusiais paskolos teisiniais santykiais, kurie – su bendra jungtine veikla dėl miškų pirkimo ir medienos pardavimo, neįmanoma nustatyti, kokią konkrečią lėšų sumą atsakovas turėjo teisę gauti ir kokią gavo iš pagal Sutartis vykdytos veiklos. Neigiami tokio ieškovo elgesio teisiniai padariniai tenka ieškovui – jis nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, kad jo prievolės pagal Sutartis ir Susitarimus yra pasibaigusios įvykdymu (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

241112.

242Dėl išdėstytų motyvų alternatyvus ieškinio reikalavimas pripažinti prievoles pagal Sutartis ir Susitarimus pasibaigusiomis atmestina kaip nepagrįstas.

243Dėl bylinėjimosi išlaidų

244113.

245Atmetus ieškinį, atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

246114.

247Atsakovas pateikė įrodymus, kad šio teismo proceso metu turėjo 1000 Eur advokato pagalbos išlaidų (t. 2, b. l. 29, 159). Šios išlaidos, įvertinus jas pagal CPK 98 straipsnio 2 dalyje, Rekomendacijų 2 punkte įtvirtintus kriterijus, pripažintinos pagrįstomis, protingo dydžio, todėl atlygintinos atsakovui visa apimtimi.

248115.

249Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartimi ieškovui buvo atidėtas žyminio mokesčio dalies sumokėjimas (CPK 84 straipsnis). Atmetus ieškinį, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistina 945 Eur žyminio mokesčio (CPK 84 straipsnis).

250Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 268, 270, 307 straipsniais,

251teisėja

Nutarė

252atmesti ieškinį.

253Priteisti iš ieškovo Ž. S. (a. k. ( - ) atsakovui V. Š. (a. k. ( - ) 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

254Priteisti iš ieškovo Ž. S. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 945 Eur (devynis šimtus keturiasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas. Sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus apygardos teismui.

255Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Daivai... 2. 1.... 3. Ieškovas 2019 m. sausio 14 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, pareikšdamas... 4. 1.1.... 5. Pripažinti negaliojančiomis ab initio visa apimtimi: 1) 2006 m. rugsėjo 19... 6. arba... 7. 1.2.... 8. Priteisti ieškovui iš atsakovo 106 955,75 Eur be pagrindo įgytų piniginių... 9. arba... 10. 1.3.... 11. Pripažinti prievoles pagal 2006 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 2006/09-19;... 12. 1.4.... 13. Priteisti ieškovui iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už... 14. 2.... 15. Ieškovas nurodė, kad atsakovas ir UAB „Brandus miškas“, atstovaujama... 16. 3.... 17. Ieškovo teigimu, atsakovas, nekreipdamas dėmesio į tai, kad su ieškovu jis... 18. 4.... 19. Ieškinyje pažymėta, kad ieškovas ir atsakovas asmeniškai vykdė kitą... 20. 5.... 21. Ieškovo teigimu, sprendžiant šalių ginčą, svarbu įvertinti tai, kiek... 22. 6.... 23. Be to, vertinant 2011 m. birželio 22 d. susitarimo 3 punkto sąlygas, būtent... 24. 7.... 25. Apibendrindamas nurodytus motyvus, ieškovas pabrėžė, kad po Sutarčių... 26. 8.... 27. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiomis Sutartis ir Susitarimus... 28. 9.... 29. Ieškovas taip pat nurodė, kad Susitarimai pripažintini negaliojančiais ir... 30. 10.... 31. Jeigu teismas nepripažintų Susitarimų negaliojančiais dėl prieštaravimo... 32. 11.... 33. Tuo atveju, jeigu teismas vertintų, kad atsakovas skolino lėšas ne UAB... 34. 12.... 35. Tuo atveju, jeigu teismas nevertintų šių sandorių kaip tariamų, tai... 36. 13.... 37. Jeigu nebūtų nustatytas sandorių negaliojimas pirmiau nurodytais pagrindais,... 38. 14.... 39. Ieškovas nurodė, kad, pripažinus ginčo sandorius – Sutartis ir... 40. 15.... 41. Dėl alternatyvaus reikalavimo – priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytas... 42. 16.... 43. Dėl dar vieno alternatyviojo reikalavimo – pripažinti prievoles pagal... 44. 17.... 45. Ieškinyje pažymėta, kad Susitarimai, išskyrus 2011 m. birželio 22 d.... 46. 18.... 47. Ieškovo teigimu, jeigu teismas vertintų, kad Susitarimuose įtvirtinti ne UAB... 48. 19.... 49. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo... 50. 20.... 51. Atsiliepime pažymėta, kad šalių sudarytose Sutartyse buvo nustatytos... 52. 21.... 53. Atsiliepime taip pat nurodyta, jog ieškovo pateikta pažyma apie lėšų... 54. 22.... 55. Dublike ieškovas nurodė, kad atsiliepime į ieškinį atsakovas nepaneigė... 56. 23.... 57. Triplike atsakovas nurodė, kad atskiri šalių susitarimai kartu atlikti tam... 58. 24.... 59. Teismo posėdyje ieškovas, ieškovo atstovė prašė tenkinti ieškinio... 60. 25.... 61. Teismo posėdyje atsakovas, atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti kaip... 62. Ieškinys atmestinas... 63. 26.... 64. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2006-2007 metų laikotarpiu... 65. 27.... 66. Pagal šias Sutartis atsakovas V. Š. paskolino ieškovui Ž. S. atitinkamai 80... 67. 28.... 68. Šalys susitarė dėl tokių išlaidų: a) ieškovas įsipareigojo dengti visas... 69. 29.... 70. Sutarčių 7 punkte šalys nustatė, kad gauti už medieną pinigai bus... 71. 30.... 72. Šalys 2011 m. birželio 22 d. pasirašė Susitarimą, kuriame konstatavo, kad... 73. 31.... 74. Ginčo šalys 2012 m. kovo 16 d. susitarė 2011 m. birželio 22 d. Susitarime... 75. 32.... 76. Ieškovas ir atsakovas 2014 m. vasario 28 d. pasirašė trečią Susitarimą... 77. 33.... 78. Ieškovas pateikė į bylą banko sąskaitos išrašus, iš kurių nustatyta,... 79. 34.... 80. Ieškovas pateikė įrodymus, kad 12 308,85 Eur (42 500 Lt) yra sumokėjęs... 81. 35.... 82. UAB „Brandus miškas“ 2015 m. lapkričio 9 d. iškelta bankroto byla, ši... 83. 36.... 84. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad Vilniaus... 85. 37.... 86. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškinį... 87. 38.... 88. Ieškovas Ž. S. 2019 m. sausio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 89. Dėl ginčo šalis siejusių santykių teisinio kvalifikavimo ... 90. 39.... 91. Teismo proceso metu iš ginčo šalių paaiškinimų, bylos rašytinių... 92. 40.... 93. Ieškovas teigia, kad jis ir atsakovas, kaip fiziniai asmenys, bendradarbiavo... 94. 41.... 95. Teismas pažymi, kad sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių... 96. 42.... 97. Nagrinėjamu atveju vertintina tai, kad ginčo Sutartyse aiškiai nurodyta, jog... 98. 43.... 99. Vien tai, jog Sutarčių preambulėje nurodyta, kad Ž. S. yra UAB „Brandus... 100. 44.... 101. Ta aplinkybė, kad Sutartyse aptartus įsipareigojimus ieškovas vykdė per UAB... 102. 45.... 103. Ieškovas nurodė, kad ir UAB „Brandus miškas“ atliko mokėjimus atsakovui... 104. 46.... 105. Byloje nėra duomenų, kurie pagrįstų ieškovo teiginius, kad jis mokėjimus,... 106. 47.... 107. Atsakovo pretenzija, pateikta 2010 m. sausio 4 d. UAB „Brandus miškas“... 108. 48.... 109. Ginčo šalių sudarytų Sutarčių turinio analizė, šalių veiksmai, vykdant... 110. 49.... 111. Ginčo Sutartimis ieškovas ir atsakovas susitarė dėl bendros veiklos, kurią... 112. 50.... 113. CK 6.969 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta jungtinės veiklos (partnerystės)... 114. 51.... 115. Teismas, vadovaudamasis CK 6.969 straipsnio 1 dalyje pateikta jungtinės... 116. 52.... 117. Be Sutarčių, ginčo šalys sudarė tris Susitarimus dėl juos siejusių... 118. 53.... 119. Nors ieškovas teigia, jog šie trys Susitarimai – išvestiniai sandoriai tik... 120. 54.... 121. Išanalizuoti bylos duomenys leidžia teigti, kad ieškovą ir atsakovą siejo... 122. Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti Sutartis ir Susitarimus... 123. 55.... 124. Ieškovas prašo ginčo Sutartis ir Susitarimus pripažinti niekiniais ir... 125. 56.... 126. Ieškovo teigimu, ginčo Sutartimis buvo susitarta dėl nekilnojamųjų daiktų... 127. 57.... 128. Jungtinės veiklos sutarties formos reikalavimai nustatyti CK 6.696 straipsnio... 129. 58.... 130. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad notarine... 131. 59.... 132. Nagrinėjamu atveju teismas pažymi, kad ieškovas ir atsakovas, sudarydami... 133. 60.... 134. Teismas sprendžia, kad ginčo Sutartys, sudarytos šalių rašytine forma,... 135. 61.... 136. Analogiškais motyvais pripažintini teisiškai nepagrįstais ir ieškinio... 137. Dėl ginčo Susitarimų kaip tariamų sandorių ... 138. 62.... 139. Ieškovas teigia, kad ginčijami Susitarimai pripažintini niekiniais ir... 140. 63.... 141. CK 1.86 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tik dėl akių (neketinant sukurti... 142. 64.... 143. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad esminis... 144. 65.... 145. Kasacinio teismo pažymima, kad tariamasis sandoris paprastai nevykdomas.... 146. 66.... 147. Pareiga įrodyti sandorio tariamumą tenka šaliai, kuri remiasi tariamo... 148. 67.... 149. Ginčo Susitarimų tariamą pobūdį ieškovas grindžia tuo, kad jis niekada... 150. 68.... 151. Pažymėtina, kad nuostatos dėl atsakovo ieškovui paskolintų pinigų... 152. 69.... 153. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas, pervesdamas atsakovui tam tikras... 154. 70.... 155. Tariamą Susitarimų pobūdį ieškovas grindžia ir tuo, kad pagal atsakovo... 156. 71.... 157. Dėl tokių ieškovo argumentų pažymėtina tai, kad, bylos duomenimis, ginčo... 158. 72.... 159. Atitinkamai nurodytina, kad ieškovo pateiktos konkrečios sutartys, pagal... 160. 73.... 161. Dėl ieškovo argumentų, kad iškirstos medienos kiekių ir kainų paskaitos... 162. 74.... 163. Dar kartą akcentuotina, kad pagal Sutarčių nuostatas būtent ieškovas buvo... 164. 75.... 165. Teismas pripažįsta pagrįsta ieškovo poziciją, kad tinkamai vykdyti... 166. 76.... 167. Pažymėtina ir tai, kad tiek iš nagrinėjamos bylos, tiek iš Bylos dėl... 168. 77.... 169. Nurodytina ir tai, kad 2011 m. birželio 22 d. Susitarimas sudarytas ne... 170. 78.... 171. Teismo vertinimu, tariamą Susitarimo pobūdį paneigia ir tai, kad jis buvo... 172. 79.... 173. Esant tokiems bylos duomenims, nėra pagrindo pripažinti, kad 2011 m.... 174. 80.... 175. Šalys 2012 m. kovo 16 d. Susitarimu, kuris įrašytas ieškovo ranka (šį... 176. 81.... 177. Bylos duomenys patvirtina, kad šis Susitarimas buvo vykdomas: po 2012 m. kovo... 178. 82.... 179. Bylos duomenys apie ginčo šalių veiksmus, atliktus po 2012 m. kovo 16 d.... 180. 83.... 181. Trečiuoju – 2014 m. vasario 28 d. – Susitarimu, kurį šalys įvardijo... 182. 84.... 183. Bylos duomenimis, po šio Susitarimo pasirašymo ieškovas į atsakovo banko... 184. 85.... 185. Aptartų byloje esančių rašytinių įrodymų, patvirtinančių ieškovo... 186. 86.... 187. Atsakovui triplike nurodžius, kad ieškovas klaidingai teigia, jog nebuvo... 188. Dėl ginčo Susitarimų pripažinimo negaliojančiais kitais ieškovo... 189. 87.... 190. Ieškovas nurodo, kad tuo atveju, jeigu teismas nevertintų ginčo Susitarimų... 191. 88.... 192. Pagal CK 1.87 straipsnio 1 dalį apsimestiniu laikomas sandoris, kuris... 193. 89.... 194. Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo pripažinti pagrįstais ieškovo... 195. 90.... 196. Ieškovas neįrodė, kad ginčo Susitarimai sudaryti kitam konkrečiam sandoriu... 197. 91.... 198. Ieškovo teigimu, jeigu nebūtų nustatytas sandorių negaliojimas pirmiau... 199. 92.... 200. Teismo vertinimu, pirmiau aptartų ir išanalizuotų bylos duomenų visuma... 201. 93.... 202. Atmetus ieškinio reikalavimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais... 203. Dėl nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymo nagrinėjamu atveju... 204. 94.... 205. Ieškovas nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas netenkintų ieškinio... 206. 95.... 207. CK 6.237 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo... 208. 96.... 209. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką turtas pripažįstamas įgytu be... 210. 97.... 211. Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad jo ir atsakovo nesiejo paskolos... 212. 98.... 213. Teismas pažymi, kad atsakovo pateikti į bylą su ieškovu sudaryti... 214. 99.... 215. Byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad ieškovą ir atsakovą nuo... 216. 100.... 217. Ieškovas taip pat nurodo, kad tuo atveju, jeigu teismas vertintų, jog šalis... 218. 101.... 219. Jau nurodyta, kad ginčo šalis siejo ne tik paskolos, bet ir jungtinės... 220. 102.... 221. Šalių ginčo aspektu pabrėžtina tai, kad ieškovas, turėdamas aukštąjį... 222. 103.... 223. Ieškovas teisingai pažymi, kad pareiga įrodyti turto gavimo teisinį... 224. 104.... 225. Dėl išdėstytų motyvų darytina išvada, kad, įvertinus šioje konkrečioje... 226. 105.... 227. Apibendrinant nurodytina, kad ieškovo argumentai, jog mokėjo atsakovui... 228. Dėl prievolių pagal Sutartis ir Susitarimus pripažinimo pasibaigusiomis ... 229. 106.... 230. Ieškovas taip pat nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas Sutarčių ir... 231. 107.... 232. Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad ginčo teisiniai santykiai,... 233. 108.... 234. Ieškovo teigimu, jeigu teismas vertintų, kad Susitarimuose įtvirtinti ne UAB... 235. 109.... 236. Teismas pažymi, kad byloje esančių duomenų visuma teikia pagrindą... 237. 110.... 238. Ieškovas taip pat nurodo, kad, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes,... 239. 111.... 240. Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad šalis siejo nevienarūšiai... 241. 112.... 242. Dėl išdėstytų motyvų alternatyvus ieškinio reikalavimas pripažinti... 243. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 244. 113.... 245. Atmetus ieškinį, atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo atlyginti... 246. 114.... 247. Atsakovas pateikė įrodymus, kad šio teismo proceso metu turėjo 1000 Eur... 248. 115.... 249. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartimi ieškovui buvo... 250. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 268, 270,... 251. teisėja... 252. atmesti ieškinį.... 253. Priteisti iš ieškovo Ž. S. (a. k. ( - ) atsakovui V. Š. (a. k. ( - ) 1000... 254. Priteisti iš ieškovo Ž. S. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 945 Eur... 255. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...