Byla 1-68-443/2016
Dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio motociklui atsitrenkus į automobilio kairį šoną, R. K. dėl plėštinės žaizdos dešinėje šlaunyje, muštinės žaizdos apatinėje lūpoje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, dešinio šlaunikaulio kaklo atviro skeveldrinio, dešinio blauzdikaulio lūžimų buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys, sekretoriaujant Irenai Urbštaitei, dalyvaujant prokurorei Agnei Kubiliūtei, kaltinamajam P. L., nukentėjusiajam R. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2P. L., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), P. rajone, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis montuotoju UAB „( - )“, nevedęs, gyvenantis ( - ) ir ( - ), teistas Prienų rajono apylinkės teismo 2012-02-22 pagal Lietuvos Respublikos BK 227 str. 4 d. 6 mėn. laisvės apribojimo bausme, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, bausmę atlikęs,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d., ir

Nustatė

4kaltinamasis P. L. 2015 m. spalio 25 d. apie 15.10 val, kelyje Jurbarkas-Šakiai-Pilviškiai, Šakių rajone, Kidulių gyvenvietės ribose, vairuodamas automobilį Peugeot 206, v. n. ( - ), važiuodamas keliu tiesiai, prieš keisdamas važiavimo kryptį, tai yra prieš sukdamas į kairę į kairėje pusėje esantį įvažiavimą į teritoriją, neparodė kairės pusės posūkio signalo, iš anksto nepasitraukė prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, neįsitikino, kad tai daryti saugu, nedavė kelio pradėjusiam jį lenkti motociklą “Yamaha XV 1100”, v. n. ( - ), vairavusiam R. K., tuo pažeidė KET 82.2 p. reikalavimus, pagal kuriuos vairuotojas, prieš sukdamas į kairę, privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, KET 106 p. reikalavimus, pagal kuriuos prieš sukdamas į kairę vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, ir KET 101 p. reikalavimus, pagal kuriuos prieš kitaip keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems eismo dalyviams, staigiai suko į kairę pusę, dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio motociklui atsitrenkus į automobilio kairį šoną, R. K. dėl plėštinės žaizdos dešinėje šlaunyje, muštinės žaizdos apatinėje lūpoje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, dešinio šlaunikaulio kaklo atviro skeveldrinio, dešinio blauzdikaulio lūžimų buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

5Kaltinamasis P. L. visiškai prisipažįsta padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d. Be to, kaltinamojo kaltė įrodyta nukentėjusiojo ir liudytojų parodymais, autoįvykio vietos apžiūros protokolu ir planu, fotolentelėmis, transporto priemonių apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokolais, specialisto išvada bei kita baudžiamosios bylos medžiaga.

6Kaltinamasis P. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2015 m. spalio 25 d. apie 15 val. jis kartu su drauge V. S. važiavo jam priklausančiu automobiliu "Peugeot 206", valst. Nr. ( - ). Jiems važiuojant keliu Jurbarkas-Šakiai-Pilviškiai, jau Kidulių gyvenvietės ribose jie kalbėjosi, kad suks į Kiduliuose esančią kebabinę. Žinojo, kad kebabinė yra kažkur už Kidulių gyvenvietės į kairę pusę. Jis važiavo apie 50 km/h greičiu. Kai jie pravažiavo didelę sankryžą, draugė pasakė, kad čia yra kebabinė ir reikia sukti į kairę. Jis tada sumažino greitį iki 30 km/h ir staiga suko į kairę. Kairio posūkio signalo neparodė, sukdamas į kairę į galinio vaizdo veidrodėlį nepažiūrėjo ir neįsitikino, kad paskui jį niekas nevažiuoja ir kad sukti yra saugu. Prieš sukdamas ir sumažinęs greitį jis persirikiavo arčiau ašinės linijos. Jam tik pradėjus manevrą į kairę, pajuto smūgį, nuo kurio kažkiek nuvažiavo nuo kelio. Dėl šio įvykio nuoširdžiai gailisi, nukentėjusiojo – motociklininko, atsitrenkusio į jo automobilį, atsiprašė. 3 000 eurų civilinį ieškinį pripažįsta visiškai ir atlygins jį per kokius 2 mėnesiu. Iki šiol nesumokėjo jokios ieškinio dalies, nes nelabai žino kada ir kaip tokie dalykai sprendžiasi.

7Kadangi po kaltinamojo apklausos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės proceso dalyviams abejonių nekėlė, teismo protokoline nutartimi, sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1 d. ir 291 str. 2 d., byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, išvardinti ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų ir nukentėjusiojo parodymai, kiti surinkti įrodymai.

8Nukentėjęs R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. spalio 25 d. apie 15 val. jis kartu su dviem draugais – D. D. ir E. P., motociklais važiavo iš Jurbarko į Marijampolę. Jiems važiuojant keliu Jurbarkas-Šakiai-Pilviškiai, jis važiavo pirmas. Važiuojant per Kidulių gyvenvietę jis prisivijo sidabrinės spalvos "Peugeot 206" markės automobilį. Kai jis priartėjo prie automobilio, prieš jį lenkdamas įjungė kairį posūkį ir išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą jį lenkti. Kai lenkdamas susilygino su automobiliu, vairuotojas automobilį pasuko į kairę pusę, į ten esantį keliuką. Automobilis šonu trenkėsi į motociklą ir nuo smūgio jį numušė. Prieš jam išeinant lenkti, minėto automobilio vairuotojas nerodė kairio posūkio signalo (b. l. Nr. 60-62).

9Liudytojas D. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25 apie 15:30 val. Kidulių k., Šakių r. ribose su draugais R. K. ir E. P. važiavo motociklais. Jis važiavo iš paskos atsilikęs nuo R. K. apie 20 metrų. Automobilio "Peugeot" vairuotojas kairio posūkio nerodė, trenkėsi šonu į R. K. motociklą. R. K. buvo išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą. Motociklo ir automobilio kontaktas įvyko prie pat įvažiavimo į nusukimą į "Kebabinę" (b. l. 68-70).

10Liudytojas E. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25 apie 15 val. su R. K. ir D. D. motociklais važiavo iš Jurbarko į Marijampolę. Važiavo keliu Jurbarkas-Šakiai-Pilviškiai. Įvažiuojant į Kidulius apsilenkė automobilį. Pirmas važiavo R., jis antras, o paskui – D. P. K. automobilį apsilenkė jis ir R. Važiuojant per Kidulių gyvenvietę, pravažiavus degalinę, prisivijo sidabrinės spalvos "Peugeot" markės automobilį. R. parodė kairės pusės posūkio signalą, persirikiavo į priešpriešinę eismo juostą ir išėjo į lenkimą. Tuo metu automobilis, nerodydamas kairio posūkio, staigiai suko į kairėje pusėje esantį keliuką link kebabinės, įvyko susidūrimas. Remigijų numetė nuo motociklo, po įvykio buvo užstrigęs motociklo spidometras, kuris rodė apie 40 km/h. Vairuotojas pripažino, kad nerodė posūkio ir pasakojo, kad mergina užsinorėjo picos ir jie suko į kebabinę (b. l. 72-73).

11Liudytoja V. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. spalio 25 d. apie 15 va.. ji kartu su draugu P. L. važiavo jam priklausančiu automobiliu „Peugeot 206" valst. Nr. ( - ). Automobilį vairavo P., ji sėdėjo priekyje keleivio pusėje. Jiems važiuojant keliu Jurbarkas Šakiai-Pilviškai, Kidulių kaimo ribose su draugu nusprendė važiuoti į pakelėje esančią kebabinę. Tačiau tiksliai nežinojo, kur yra kebabinė, tik žinojo, kad už degalinės turi būti keliukas į kairę. Kad iš paskos jų būtų važiavę motociklai, ji nematė. Kai pamatė kebabinę, draugas automobilį pasuko į kairę link esančio keliuko. Ar jis rodė kairio posūkio signalą, ji pasakyti negali, nes nematė (b. l. 75-76).

12Liudytojas G. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. spalio 25 d. gavus pranešimą iš budėtojo apie Kiduliuose įvykusį eismo įvykį, atvyko į įvykio vietą. Motociklo vairuotojas jau buvo išvežtas į ligoninę. Matė pievoje stovintį "Peugeot" markės automobilį, kurio nei vienas posūkio signalas nedegė. Kalbantis su automobilio vairuotoju, jis pasakė, kad važiuodamas per galinio vaizdo veidrodėlį motociklo nematė, o sukdamas kairio posūkio signalo nerodė (b. l. 78-79).

13Liudytojas Ž. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25 dirbo operatyvinėje grupėje. Kai atvyko į eismo įvykį, automobilio posūkio signalai įjungti nebuvo. Vairuotojas negalėjo paaiškinti ar sukdamas į kairę rodė kairį posūkį, ar ne (b. l. 85-86).

14Liudytoja R. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25 gavus pranešimą apie įvykusį eismo įvykį, atvyko į Kidulius, matė pievoje stovintį "Peugoet" automobilį, kurio nei vienas posūkio signalas nedegė, o įvykio vietoje vairuotojas negalėjo paaiškinti, ar rodė posūkio signalą (b. l. 88-89).

15Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – motociklas "Yamaha XV1100", valst. Nr. 820TV, perduotas saugoti pagal pakvitavimą pas R. K. (b. l. 28); automobilis "Peugeot 206", valst. Nr. ( - ), perduotas saugoti pagal pakvitavimą pas P. L. (b. l. 29).

16Iš Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo su foto nuotraukomis ir planu matyti, kad 2015-10-25 apžiūrėta eismo įvykio vieta ir nustatyta, kad įvykis įvyko kelyje Jurbarkas-Šakiai-Pilviškai, Kidulių gyvenvietės ribose, pažymėti vietos, kelio dangos individualūs ir rūšiniai požymiai, apibrėžti pagrindiniai vietovės orientyrai, fiksuotos kitos turinčios reikšmės aplinkybės (b. l. 6-19).

17Iš Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokolo matyti, kad 2015-10-25 atliktas transporto priemonės motociklo "Yamaha XV1100", valst. Nr. ( - ), techninės būklės patikrinimas ir apžiūra (b. l. 20-22).

18Iš Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokolo matyti, kad 2015-10-25 atliktas transporto priemonės “Peugeot 206”, valst. Nr. ( - ), techninės būklės patikrinimas ir apžiūra. Nustatyti išoriniai sugadinimo požymiai: priekinis bamperis, pr. kairės pusės sparnas, durelės, galinis kairės pusės sparnas, kairės pusės veidrodėlis, abu kairės pusės šoniniai stiklai, suveikusi kairės pusės oro pagalvė (b. l. 23-27).

19Iš alkotesterių patikros duomenų matyti, kad 2015-10-25 16:35:42 val. P. L. rezultatas 0.00 promilės; 2015-10-15 15:59 val. R. K. rezultatas 0.00 promilės (b. l. 38-39).

20Iš 2015-10-28 Specialisto išvados Nr. T-A 8693/15(01) matyti, kad R. K. kraujyje etilo alkoholio nerasta (b. l. 42).

21Iš 2016-01-07 Specialisto išvados Nr. G 11/2016(10) matyti, kad R. K. dėl plėštinės žaizdos dešinėje šlaunyje, muštinės žaizdos apatinėje lūpoje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, dešinio šlaunikaulio kaklo atviro skeveldrinio, dešinio blauzdikaulio lūžimų buvo nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (b. l. 55-56).

22Iš R. K. 2016-01-28 civilinio ieškinio matyti, kad jis dėl eismo įvykio prašo pripažinti save civiliniu ieškovu 3 000 eurų sumai ir kad tyrėja bylos ikiteisminio tyrimo metu tenkino tokį nukentėjusiojo prašymą (b. l. 64, 65-66).

23Baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. kyla tik už tuos Kelių eismo taisyklių (toliau tekste – KET) pažeidimus, kurie susieti priežastiniu ryšiu su šiame straipsnyje numatytais padariniais. Kaltinamojo veika pagrįstai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d., kadangi P. L. pažeidė KET 82.2 p. reikalavimus, pagal kuriuos vairuotojas, prieš sukdamas į kairę, privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, KET 106 p. reikalavimus, pagal kuriuos prieš sukdamas į kairę vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, ir KET 101 p. reikalavimus, pagal kuriuos prieš kitaip keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems eismo dalyviams, kelyje vairuodamas automobilį, važiuodamas keliu tiesiai, prieš keisdamas važiavimo kryptį, tai yra prieš sukdamas į kairę į kairėje pusėje esantį įvažiavimą į teritoriją, neparodė kairės pusės posūkio signalo, iš anksto nepasitraukė prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, neįsitikino, kad tai daryti saugu, nedavė kelio pradėjusiam jį lenkti motociklą vairavusiam R. K. staigiai suko į kairę pusę, dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio motociklui atsitrenkus į automobilio kairį šoną, R. K. dėl plėštinės žaizdos dešinėje šlaunyje, muštinės žaizdos apatinėje lūpoje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, dešinio šlaunikaulio kaklo atviro skeveldrinio, dešinio blauzdikaulio lūžimų buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

24Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to nuoširdžiai gailisi; atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

25Skiriant kaltinamajam P. L. bausmę, teismas atsižvelgia į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 54 str., taip pat į esmines susiformavusios teismų praktikos skiriant bausmes nuostatas, tai yra: į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį – nusikaltimas nesunkus; į kaltės formą ir rūšį – padarytas neatsargus nusikaltimas dėl nusikalstamo nerūpestingumo; į nusikalstamos veikos stadiją, pavojingumo laipsnį – nusikaltimas baigtas, nukentėjusiajam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas; į kaltinamojo amžių, asmenybę, į jo socialinį statusą – kaltinamasis teistas, tačiau bausmę atlikęs, dirba, bylos duomenimis charakterizuojamas teigiamai, nevedęs; taip pat į atsakomybę lengvinančią aplinkybę; į tai, kad byloje reiškiamas civilinis ieškinys, kuris nėra atlygintas.

26Įvertinus nurodytas aplinkybes, atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis dirba, nurodė esąs finansiškai pajėgus per porą mėnesių sumokėti R. K. reikalaujamos neturtinės žalos sumą, jam skirtina lengviausia straipsnio sankcijoje numatytą bausmė – piniginė bauda. Inkriminuotos nusikalstamos veikos sankcijoje nėra nurodytos baudos dydžio ribos, tad jos dydis nustatytinas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos BK 47 str. 2 d. 5 p. nurodytą dydį. Šiame straipsnyje nurodoma, jog už neatsargius nusikaltimus skirtina bauda iki 75 MGL dydžio. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, P. L. skirtina mažesnė bauda nei Lietuvos Respublikos BK 47 str. 3 d. 5 p. numatytas baudos dydžio vidurkis.

27Lietuvos Respublikos BK 68 str. nurodoma, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis, tarp jų – teise vairuoti transporto priemones, tais atvejais, kai naudojantis šiomis teisėmis yra padaroma nusikalstama veika. Lietuvos Respublikos BK 68 str. numatytos baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas neformuluojamas kaip imperatyvus, tačiau šio straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą visais atvejais, kai padaromas Lietuvos Respublikos BK 281 str. numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise skyrimo klausimą. P. L. padaryta nusikalstama veika yra neatsargus nusikaltimas, įvykio metu teisiamasis buvo blaivus. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, jog paskirta bausmė P. L. bus pakankama ir BK numatyti bausmės tikslai bus pasiekti, todėl baudžiamojo poveikio priemonė netaikytina.

28Nukentėjęs R. K. yra pateikęs prašymą šioje baudžiamojoje byloje pripažinti jį civiliniu ieškovu ir, kadangi jam autoįvykio pasekmėje dėl plėštinės žaizdos dešinėje šlaunyje, muštinės žaizdos apatinėje lūpoje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, dešinio šlaunikaulio kaklo atviro skeveldrinio, dešinio blauzdikaulio lūžimų buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, jam padarytą neturtinę žalą įvertino 3 000 Eur (b. l. 64). L. L. padarytas nusikaltimas yra neatsargus, kaltinamasis sąmoningai nesiekė sukelti nukentėjusiajai dvasinių ir moralinių išgyvenimų, todėl neatsargios kaltės atveju neturtinės žalos dydis yra atitinkamai mažesnis nei esant tyčiai. Kaltinamasis eismo įvykio metu buvo blaivus. Civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo kaltinamojo pripažįstamas visa apimtimi, yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

29Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, jei ji padaryta dėl nusikaltimo. Šiuo atveju neturtinės žalos faktas preziumuojamas. Nustatydamas neturtinės žalos dydį teismas turi taikyti visiško žalos atlyginimo principą (Lietuvos Respublikos CK 6.251 str.), tačiau neturtinės žalos dydžio pinigais tiksliai įvertinti neįmanoma, todėl tai turi būti daroma vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. 3 d., 6.250 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. neturtine žala laiko asmens patirtus: fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją ir kt., teismo įvertintus pinigais. Žala turi būti atlyginama teisingai, nustatant protingą jos dydį, siekiant nukentėjusiojo ir žalą padariusio asmens interesų pusiausvyros. Šios žalos nei minimumo, nei maksimumo įstatymai nenumato, tad ją tiksliai įvertinti pinigais yra neįmanoma. Būtent dėl to, visiško žalos atlyginimo principas objektyviai visa apimtimi ir negali būti taikomas. Teismo pareiga yra nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą (kasacinė nutartis Nr. 3K-3-604/2005). Teisingą padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymą lemia žalą padariusio asmens kaltės, jo turtinės padėties, padarytos turtinės žalos dydžio, sukeltų pasekmių ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijų įvertinimas (Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d.), taip pat atsižvelgiama į konkrečias bylos aplinkybes, absoliučių vertybių – gyvybės, sveikatos – gynimo atveju esminius neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, kurie vertinami atsižvelgiant į asmens patirtų praradimų dydį, jų įtaką tolesniam gyvenimui. Neturtinės žalos dydis nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą. Be to, pagal formuojamą teismų praktiką būtina atsižvelgti į teisingumo ir lygiateisiškumo principus, kuriais siekiama, kad esant panašioms faktinėms aplinkybėms, neturtinės žalos atlyginimo klausimai bylose būtų sprendžiami vienodai.

30Nusikalstama veika sukeltos pasekmės yra vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant atlygintinos padarytos neturtinės žalos dydį. Specialisto išvadoje Nr. G 11/2016(10) nustatyta, jog dėl plėštinės žaizdos dešinėje šlaunyje, muštinės žaizdos apatinėje lūpoje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, dešinio šlaunikaulio kaklo atviro skeveldrinio, dešinio blauzdikaulio lūžimų buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas nusikalstamos veikos metu nukentėjusiam R. K. sveikata sutrikdyta buvo nesunkiai.

31Iš teismų formuojamos praktikos matyti, kad faktiškai nukentėjusiems, kurie eismo įvykio metu patiria nesunkų sveikatos sutrikdymą, neturtinei žalai atlyginti priteisiama nuo 580 Eur iki 11585 Eur (arba pagal buvusią nacionalinę valiutą nuo 2000 Lt iki 40 000 Lt) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijų nuo 2008 m. priimtos nutartys baudžiamosiose bylose 2K-64/2009, 2K-401/2009, 2K-200/2010, 2K-215/2010, 2K-7-120/2010, 2K-616/2010, 2K-77/2010, 2K-461/2010, 2K-17/2011, 2K-89/2012 ir kt.). Teismas, remdamasis šioje byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, taip pat vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijais sprendžia, kad nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo nurodoma nusikalstama veika jam padaryta 3 000 eurų neturtinė žala yra pagrįsta ir priteistina.

32Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d., teismas

Nutarė

33P. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d. ir nuteisti 30 MGL (1129,80 Eur) bauda.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str. 1 d. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę 20 MGL (753,20 Eur) baudą.

35N. R. K. civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

36R. K. neturtinei žalai atlyginti iš P. L. priteisti 3 000 eurų.

37Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – motociklą "Yamaha XV1100", valst. Nr. ( - ), perduotą saugoti pagal pakvitavimą R. K., ir automobilį "Peugeot 206", valst. Nr. ( - ), perduotą saugoti pagal pakvitavimą P. L., gražinti jų savininkams.

38Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys, sekretoriaujant... 2. P. L., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), P. rajone, lietuvis, Lietuvos... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281... 4. kaltinamasis P. L. 2015 m. spalio 25 d. apie 15.10 val, kelyje... 5. Kaltinamasis P. L. visiškai prisipažįsta padaręs nusikaltimą, numatytą... 6. Kaltinamasis P. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2015 m. spalio 25 d.... 7. Kadangi po kaltinamojo apklausos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės... 8. Nukentėjęs R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. spalio 25 d.... 9. Liudytojas D. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25 apie 15:30... 10. Liudytojas E. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25 apie 15 val.... 11. Liudytoja V. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. spalio 25 d. apie... 12. Liudytojas G. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. spalio 25 d.... 13. Liudytojas Ž. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25 dirbo... 14. Liudytoja R. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25 gavus... 15. Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 16. Iš Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo su foto nuotraukomis ir... 17. Iš Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros... 18. Iš Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros... 19. Iš alkotesterių patikros duomenų matyti, kad 2015-10-25 16:35:42 val. P. L.... 20. Iš 2015-10-28 Specialisto išvados Nr. T-A 8693/15(01) matyti, kad R. K.... 21. Iš 2016-01-07 Specialisto išvados Nr. G 11/2016(10) matyti, kad R. K. dėl... 22. Iš R. K. 2016-01-28 civilinio ieškinio matyti, kad jis dėl eismo įvykio... 23. Baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. kyla tik už... 24. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad... 25. Skiriant kaltinamajam P. L. bausmę, teismas atsižvelgia į bendruosius... 26. Įvertinus nurodytas aplinkybes, atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis dirba,... 27. Lietuvos Respublikos BK 68 str. nurodoma, kad teismas gali uždrausti asmeniui... 28. Nukentėjęs R. K. yra pateikęs prašymą šioje baudžiamojoje byloje... 29. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, jei ji padaryta dėl nusikaltimo.... 30. Nusikalstama veika sukeltos pasekmės yra vienas iš pagrindinių kriterijų,... 31. Iš teismų formuojamos praktikos matyti, kad faktiškai nukentėjusiems, kurie... 32. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303... 33. P. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str. 1 d. paskirtą bausmę... 35. N. R. K. civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 36. R. K. neturtinei žalai atlyginti iš P. L. priteisti 3 000 eurų.... 37. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, –... 38. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...