Byla 2-2848-901/2012
Dėl skolos ir netesybų priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl baudos už uždelstus darbus priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams direktoriui K. V. ir advokatui G. Ž.,

4atsakovo atstovams advokatui J. B. ir gamybos direktorei T. D.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Baltic metal center“ ieškinį atsakovui UAB „NS Trading“ dėl skolos ir netesybų priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl baudos už uždelstus darbus priteisimo,

Nustatė

6teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo šiuo metu restruktūrizuojamos (Šiaulių apygardos teismo 2012-06-13 nutartis c.b. Nr. B2-836-368/2012) UAB „Baltic metal center“ ieškinys atsakovui UAB „NS Trading“, kuriuo ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 60 935,31 Lt skolą, 6093,53 Lt netesybų, 8,06 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (I t. 1-5 b.l.). Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 7 d. ieškovas ir atsakovas sudarė rašytinės formos Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2011/30. Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu teigė, kad faktiškai sutartis buvo sudaryta tik 2011 m. gruodžio mėn. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo pagaminti ir parduoti atsakovui nerūdijančio plieno vežimėlius su lentynomis, o atsakovas įsipareigojo sumokėti sutartą kainą – 597 740,12 Lt. Ieškovas pagamino atsakovui sutartyje numatytą prekių kiekį bei pateikė šias prekes atsakovui. Atsakovas prekes priėmė dalimis. Kiekvieną kartą atsakovui atsiimant prekes, buvo pateikiamos ir PVM sąskaitos faktūros, kurios parodo datas, kuriomis atsakovas realiai atsiėmė gaminius, o ne laiką, kada vežimėliai buvo pagaminti. Vėliau, atsakovo prašymu, 2011-11-04 buvo išrašyta viena bendra PVM sąskaita faktūra už visas pagal sutartį gautas prekes. Atsakovas mokėjo dalimis, tačiau visiškai už gautas prekes su ieškovu neatsiskaitė. Atsakovas savo įsipareigojimus pagal sutartį vykdė netinkamai. Nesutinka, jog ieškovas vėlavo pristatyti prekes atsakovui, todėl jokios baudos mokėti neprivalo. Sutartyje nėra numatyta, kad prekės turėjo būti pristatomos atsakovo buveinės vietoje, ieškovas tik įsipareigojo parduoti prekes, neteikiant papildomų daiktų gabenimo paslaugų. Atsakovas prekes turėjo atsiimti iš gatavos produkcijos sandėlio, į kurį ieškovas visas pristatė laiku, t.y. 2011-11-03, ieškovo buveinės adresu Šiaulių mieste. Nepaisant to, kad prekės buvo pagamintos, atsakovas delsė jas atsiimti. Atsakovas jokių pretenzijų dėl prekių kokybės nereiškė, jomis disponuoja, todėl turi pareigą atsiskaityti už gautas prekes. Ieškovas su atsakovo priešieškiniu nesutinka. Nurodė, kad netgi tuo atveju, jeigu atsakovas turėtų teisę išskaičiuoti baudą iš ieškovo, kaip pažymėjo ieškovo atstovas adv. G. Ž., atsakovas neteisingai apskaičiavo jos dydį, nes dalį prekių ieškovui pagaminus nepraleidus Sutartyje numatytų darbų užbaigimo terminų, bauda turi būti skaičiuojama nuo neatliktų darbų (negautų prekių) vertės, tariamai pavėluotų pristatyti vežimėlių kiekio, o ne nuo visos sutarties kainos (597740,12 Lt).

7Atsakovas UAB „NS Trading“ su ieškovo ieškiniu nesutinka, reiškia priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš UAB „Baltic metal center“ 59 774,01 Lt baudą pagal sutartį už uždelstus darbus (I t. 56-57 b.l.). Nurodo, kad 2011 m. rugsėjo 13 d. ieškovas ir atsakovas sudarė pirkimo pardavimo sutartį bendrai 597740,12 Lt sumai. Susitarė, kad gaminiai bus pateikti 2011 metų lapkričio mėnesio pirmą savaitę, t.y. ne vėliau kaip 2011-11-04. Savo įsipareigojimus pagal 2011-09-13 sutartį atsakovas vykdė tinkamai ir laiku. Sutartyje numatytą avansinį mokėjimą sumoje 179 322,04 Lt ieškovui sumokėjo 2011-09-14. Likusi gaminių kainos dalis turėjo būti sumokėta per 30 kalendorinių dienų nuo gaminių perdavimo ir sąskaitos faktūros pasirašymo. Pažymėjo, kad sutartyje buvo numatyta vienos sąskaitos faktūros išrašymas ir apmokėjimas. Tenkinant ieškovo žodinį prašymą atsakovas 2011-11-22 sumokėjo ieškovui 200 000 Lt, nors pagal sutarties sąlygas to daryti neturėjo. 2012-01-02 atsakovas sumokėjo 158 644,08 Lt, atskaičius 2011-09-13 sutartyje numatytą baudą dėl ieškovo savalaikio įsipareigojimų įvykdymo. Pažymėjo, kad ieškovas sutartu laiku visų užsakytų prekių nebuvo pagaminęs, byloje yra duomenys, tik kad 2011-11-02 ieškovas informavo atsakovą, kad yra paruošęs tik 20 vežimėlių iš 90 sutartų. Ieškovas, pagrįsdamas savo negalėjimą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, pateikė UAB „NS Trading" CMR važtaraštį, iš kurio matosi, kad reikiamas detales lentynų gamybai ieškovas gavo tik 2011-11-25. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis 2011 m. lapkričio pirmą savaitę informavo atsakovą, kad visi užsakyti gaminiai yra pagaminti ir kad juos galima atsiimti ieškovo sandėlyje. 2011-12-05 ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą faktūrą VIM Nr. 621413 597 740,12 Lt sumai ir žodžiu prašė atgaline data šią sąskaitą pasirašyti kaip gautą 2011-11-04, tačiau atsakovo gamybos direktorė ant sąskaitos faktūros padarė įrašą, kada faktiškai sąskaita buvo gauta. Ieškovas 2011-12-13 siuntė atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, kuriame buvo nurodyta atgalinė data – 2011-11-04, šį aktą atsakovas atsisakė pasirašyti, kadangi ieškovas sutartu terminu nebuvo įvykdęs sutartinių prievolių. Pagal 2011-09-13 sutarties 3.1 punktą atsakovas turėjo prievolę sumokėti ieškovui 10 procentų (59 774,01 Lt) baudą už uždelstus įvykdyti darbus, kuri buvo realiai išskaityta iš ieškovui mokėtinos sumos. Baudos dydis negali būti mažinamas, nes ieškovas laiku neįvykdė didžiosios dalies sutartų darbų.

8Ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies.

9Pagal CPK 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą.

10Bylos duomenimis ir šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad tiek žodžiu tiek elektroniniu būdu 2011 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. UAB „NS Trading“ derino sutarties sąlygas su UAB „Baltic metal center“ dėl nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis atsakovui pagaminimo ir pardavimo. Teismui pateikta rašytinė abiejų šalių atstovų pasirašyta 2011-09-13 datos Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2011/30 (toliau Sutartis), kurioje susitarta, kad ieškovas iki 2011 m. lapkričio pirmos savaitės pagamins 90 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su 22 lentynomis, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui viso 597 740,12 Lt su PVM per 30 kalendorinių dienų nuo gaminių perdavimo ir sąskaitos-faktūros pasirašymo (I t. 6-7 b. l.). Byloje kilo ginčas, kada faktiškai sutartis buvo sudaryta ir pasirašyta. Ieškovo atstovai priešingai nei nurodė ieškinyje (kad 2011 m. rugsėjo 7 d.) teismo posėdžio metu teigė, kad faktiškai sutartis abiejų šalių pasirašyta tik 2011 m. gruodžio 5 (II t. 59 b. l.), atsakovo atstovų teigimu – sutartis sudaryta 2011 m. rugsėjo 13 d., kadangi tą dieną gavus elektroniniu paštu iš ieškovo sutartį su jų direktoriaus parašu, UAB „NS Trading“ direktorė sutartį pasirašė dar prieš avanso ieškovui sumokėjimą, be to, pagal sutartį galioja elektroninis šalių pasirašyti sutarties variantai (II t. 61-62 b. l.).

11Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įstatyme yra įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas, pagal kurį bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle (tikimybių pusiausvyros principu), pagal kurią apie tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas gali konstatuoti tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl jų egzistavimo, todėl dėl tam tikrų aplinkybių buvimo ar nebuvimo nėra reikalaujama teismo įsitikinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2004, 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004, kt.). Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių (faktų) buvimą tada, kai byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tos aplinkybės (faktai) buvo negu kad jų nebuvo.

12Pateiktos šalių rašytinės sutarties 3.11 p. numatyta, kad galioja faksimilinis ir elektroninis šalių pasirašyti sutarties variantai. Įvertinus šalių atstovų paaiškinimus, liudytojų parodymus, byloje esančių procesinių dokumentų turinį ir kitą bylos medžiagą, akivaizdu, kad sutarties esminiai elementai (susitarimas dėl darbų užduoties ir apimties – sutarto kiekio nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis pagaminimo iš rangovo medžiagos ir pardavimo atsakovui, darbų atlikimo kainos) buvo suderinti iki avansinio mokėjimo už prekes, kuris buvo atliktas 2011-09-14 (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.313 str., 6.644 str. 1 d., 6.645 str. 4 d., 6.648 str., 6.653 str.; I t. 59 b. l.). Atsižvelgiant į tai, į sutartyje įrašytą jos datą, į tai, kad sutartis yra pasirašyta abiejų šalių, į minėtą sutartinę 3.11 p. nuostatą, ieškovų atstovams neįrodžius, kad sutartis buvo sudaryta 2011 m. gruodžio mėn., nes sutartines nuostatas abi šalys pradėjo vykdyti iki tol (atsakovas gavęs sutartį sumokėjo avansą, ieškovas gavęs avansą pradėjo gaminti užsakytas prekes), laikytina, kad šalių Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2011/30 buvo sudaryta 2011 m. rugsėjo 13 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 185 str.). Tą dieną buvo sutarta dėl visų esminių sutarties sudarymo elementų, o pats faktinis parašų uždėjimas esminės reikšmės neturi, nes minėtą dieną šalims susitarus abi sutarties šalys pradėjo ją vykdyti (CK 6.154 str., 6.159 str., 6.162 str., 6.181 str.). Kitų papildomų susitarimų kaip patvirtino šalių atstovai šalys nebuvo sudariusios.

13Byloje nekyla ginčo dėl to, kad ieškovas būtų pagaminęs nekokybiškus ar ne visus sutartus pagaminti vežimėlius, kad atsakovas sutartų prekių nebūtų gavęs. Tarp šalių kyla ginčas ar ieškovas prekes pagamino laiku ir ar atsakovas pilnai ir laiku atsiskaitė su ieškovu, ar už sutarties pažeidimus reikia skaičiuoti netesybas kitos šalies naudai.

14Esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes (CK 6.193 str.). Aiškinant sutartį būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005, 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2009, ir kt.).

15Darbų atlikimo terminai ir apmokėjimo už juos tvarka ir terminai, taip pat ar gaminiai bus pagaminti ir už juos atsiskaityta iš karto šalių nebuvo iki galo detaliai aptarta. Sutarties 2.3 p. numatyta, kad gamintojas (vykdytojas) įsipareigoja pateikti gaminius atskiromis partijomis pagal aptartą gaminių patiekimo grafiką su užsakovu. Iš šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad tokio grafiko šalys nebuvo sudariusios. Ieškovo atstovų teigimų užsakovui atsiimant dalį sutartų pagaminti prekių buvo išrašomos PVM sąskaitos-faktūros, atsakovo atstovų teigimu buvo tartasi dėl vienos PVM sąskaitos-faktūros išrašymo, kad atsakovas galėtų pretenduoti į dalies pinigų susigrąžinimą iš Europos Sąjungos lėšų. Darbų perdavimo aktas nebuvo pasirašytas. Pačioje sutartyje yra numatyta du terminai iki kada rangovas turi atlikti sutartus darbus: vienas konkretesnis - per 40 darbo dienų po avansinio apmokėjimo (remiantis šalių atstovų paaiškinimais ir kaip matyti iš pridėtų rašytinių atsakovo dokumentų ta data yra 2011-11-08), kitas abstraktesnis – 2011 m. lapkričio mėn. pirmą savaitę, kuris yra vertinamasis. Paskutinė savaitės diena 2011-11-06 yra sekmadienis, paskutine darbo diena 2011-11-04, apie kurią kalba atsakovo atstovai, sutartyje kalbama apie darbų atlikimą darbo dienomis (I t. 56 b. l.). Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes (CK 6.193 str. 4 d.). Iš šalių paaiškinimų ir bylos medžiagos nenustatyta, kad būtent gamintojas (ieškovas) kreipėsi į užsakovą su konkrečiu pasiūlymu dėl vežimėlių su lentynomis pagaminimo ir pardavimo atsakovui, ieškovo atstovo teigimu atsakovo užsakymo jie ėmėsi dar nesudarę rašytinės sutarties, kaip nurodė atsakovo atstovė šalys sutarties sąlygas derino dar nuo 2011 m. rugpjūčio pradžios, taigi galima spręsti, kad su konkrečiu užsakymu į ieškovą kreipėsi atsakovas. Kadangi su užsakymu kreipėsi atsakovas, kuris ir buvo suinteresuotas konkrečiu sutartyje numatytų prekių pagaminimo ir perdavimo atsakovui terminu, nes iš termino pažeidimo galima sutartinė atsakomybė, todėl reikia vadovautis palankesne užsakymą priėmusios šalies įsipareigojimo nuostata, t.y. kad visos prekės turėjo būti pagamintos ne iki 2011 m. lapkričio mėn. pirmos savaitės, o iki 2011-11-08 (imtinai).

16Ar visos prekės buvo pagamintos laiku ir ar už jas buvo laiku atsiskaityta yra vertinimo dalykas. Ieškovo atstovų teigimu visos užsakytos prekės + 2 papildomi vežimėliai buvo perduoti į gatavos produkcijos sandėlį 2011-11-04, atsakovas apie tai informuotas. Atsakovo atstovai nesutinka, kad iki minėtos datos buvo pagamintos visos atsakovo užsakytos prekės (visi vežimėliai su visom lentynom), kad ieškovas juos apie tai, kad galima atsiimti visas prekes būtų informavęs, kadangi byloje yra įrodymai tik kad ieškovas atsakovui 2011-11-02 siūlė pasiimti 20 vežimėlių (I t. 62, 63 b.l.). Kad ieškovas vėlavo laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus atsakovo advokatas grindžia 2011-11-25 CMR važtaraščiu, iš kurio jo teigimu matyti, kad reikiamas gamyba detales ieškovas gavo tik 2011-11-25, liudytojo E. C. parodymais.

17Sutartyje nebuvo sutarta, kad ieškovas prekes pristatys atsakovui į nurodytą vietą, prekes turėjo atsiimti pats atsakovas sutinkamai su CK 6.645 str. 4 d. ir 6.318 str. 2 d. 2 p., to neginčija ir atsakovo atstovai. Kad atsakovo užsakytos prekės buvo atsiimamos dalimis, po ko buvo išrašomos apmokėjimui PVM sąskaitos-faktūros, ir kad ieškovas 2011 m. lapkričio 4 d. (ar vėliausiai lapkričio 8 d.) nebuvo pagaminęs visų sutartų atsakovui pagaminti vežimėlių su visomis lentynomis patvirtino liudytojai B. K., S. S. ir E. J. (II t. 62-63 b. l.). Nei ieškovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad raštu atsakovui pagamino ir pasiūlė atsiimti 2011 m. lapkričio mėn. pradžioje tariamai visus pagamintus nerūdijančio plieno vežimėlius su visomis lentynomis, nei atsakovas paneigė, kad negavo 2011-11-04 PVM sąskaitoje faktūroje SER VIM 621413 (12 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis (po 22)), 2011-11-07 PVM sąskaitoje faktūroje SER VIM 621425 (12 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su visomis lentynomis (po 22) ir 6 vnt. trumpasriegių 35,76 Lt sumai) ir 2011-11-08 PVM sąskaitoje faktūroje SER VIM 621434 (25 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis (po 22)) - viso 49 vnt nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis (po 22), kuriose yra prekes priėmusio atsakovo darbuotojų parašai (I t. 8-10). 2011-11-08 buvo išrašyta dar viena PVM sąskaita faktūra SER VIM 621442, kurioje nurodytos vertybės: 2 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis (po 22) ir 4 vnt. ratukų be stabdžių 288 Lt sumai bei 8 vnt. ratukų su stabdžiais 636 Lt sumai. Ieškovo atstovo (direktoriaus) teigimu šioje faktūroje minimi įrašyti atsakovo užsakyti ratukai ne pagal 2011-09-13 sutartį, tačiau kadangi jie kartu perduoti atsakovui, įrašyti į vieną bendrą faktūrą. Ši 2011-11-08 PVM sąskaita faktūra atsakovo nepasirašyta, nurodyta, kad „palikta apsaugai“.

18Be minėtų PVM sąskaitų – faktūrų ieškovas atsakovui dar yra išrašęs tris faktūras dėl apmokėjimo dalimis (2011-11-10, 2011-11-11 ir 2011-11-21) bei vieną bendrą faktūrą visai sutarties sumai, datuotą 2011-11-04, ir esančią to paties numerio kaip pirmoji faktūra SER VIM 621413 tik kito turinio, - nurodyta, kad pagaminta viso 90 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis (po 22), faktūroje pažymėta, kad prekes užsakovo gamybos direktorė T. D. priėmė 2011-12-05 (I t. 66 b. l.). 2011-11-10 faktūra su 14 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su visomis lentynomis (po 22) pasirašyta, kitos tris – ne. Atsakovo atstovai neginčija, kad gavo likusiose faktūrose nurodytus vežimėlius jose nurodytomis datomis, vežimėlių lentynos remiantis šalių paaiškinimais ir liudytojų parodymais vėliausiai perduotos atsakovui 2011 lapkričio 25 d., nors tik vieną iš jų (2011-11-10) pasirašė atsakovo darbuotojai. Teismas neturi duomenų, kad 2011-11-08 dieną užsakytos prekės - 2 vnt. vežimėlių su lentynom (po 22) nebuvo perduotos atsakovui.

19Teismo vertinimu ieškovas neįrodė, kad likusius 39 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis (po 22) ieškovas pagamino ir perdavė į gatavos produkcijos sandėlį iki 2011-11-08 bei iki tos datos pranešė atsakovui, kad gali pasiimti visas prekes (CPK 185 str.). Viena bendra PVM sąskaita-faktūra visai sutarties sumai, datuota 2011-11-04, ir esanti to paties numerio kaip pirmoji faktūra SER VIM 621413 tik kito turinio, galiojant visoms minėtoms faktūroms, galimai išrašyta atbuline data, ieškovo nenuosekli pozicija, kada šalys sudarė sutartį dėl nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis, taip pat faktūrose įrašymo kitų nei ieškinyje minimos sutarties prekių, atsakovo atstovo pateiktas 2011-11-25 CMR važtaraštis, iš kurio matyti, kad galimai reikiamas gamybai detales (sietus lentynų gamybai) ieškovas gavo tik 2011-11-25, prieštaringi liudytojų parodymai (II t. 62-64 b. l.) verčia abejoti, ar ieškovo darbuotojų 2011-11-03 datuojamas gamybos pabaigos ir perdavimo į gatavos produkcijos sandėlį aktas, kuriame numatyta, kad perduodama 92 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių, beje nenurodant, kad su lentynomis, taip pat nebuvo išrašytas atbuline data, o jei ir ne, tai neįrodo, kad iki 2011-11-08 į tą sandėlį buvo perduota ne tik užsakyti vežimėliai, tačiau ir sutartos vežimėliams lentynos.

20Įvertinęs nurodytą teismas pripažįsta, kad ieškovas įrodė, kad laiku pagamino ir perdavė atsakovui (atsakovas atsiėmė) tik viso 51 vnt nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis (po 22).

21Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Kai kreditorius praleidžia terminą, skolininkas įgyja teisę į dėl termino praleidimo padarytų nuostolių atlyginimą, jeigu kreditorius neįrodo, kad terminas praleistas ne dėl jo paties kaltės ar ne dėl tų asmenų, kurie pagal įstatymus ar kreditoriaus pavedimą buvo įpareigoti priimti įvykdymą, kaltės (CK 6.262 str. 2 d.).

22Sutarties 3.1 punkte numatyta, kad vykdytojas įsipareigoja sumokėti užsakovui 10 proc. dydžio vienkartinę baudą už uždelstus įvykdyti darbus. Atsakovo advokato teigimu bauda turėtų būti skaičiuojama nuo visos sutarties kainos – 597 740,12 Lt, kuri atsakovo paskaičiavimu priešieškinyje yra lygi 59 774,01 Lt (I t. 56-57 b. l.). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-290/2007). Kai netesybos yra aiškiai per didelės teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-401/2008). Be to ir sutartinės nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į protingumo principus, atsižvelgiant į šalių valią į teisėtus lūkesčius, susitarimą akceptavusios šalies (šiuo atveju ieškovo) bei sutinkamai su CK 6.35 str. 4 d. skolininko naudai. Šiuo atveju skaičiuoti netesybas nuo visos sutarties kainos, o ne nuo faktiškai neįvykdytų laiku įsipareigojimų būtų neteisinga, neprotinga ir nesąžininga (CK 1.5 str.), todėl sutiktina su ieškovo atstovų baigiamosiose kalbose pasisakytais argumentais dėl netesybų už praleistus terminus skaičiavimo. Kadangi ieškovas yra pavėlavęs pagaminti 39 vežimėlius, už juos likusias po 2011-11-08 išrašytas faktūras mokėtina viso 259 020,73 L, todėl šiuo atveju 10 proc. bauda nuo šios sumos sudaro 25 902,07 Lt. Kadangi ieškovas pažeidė 2011-09-13 sutartį pagamindamas laiku ne visas sutartas prekes, todėl iš jo atsakovo naudai priteistina 25 902,07 Lt baudos, tokiu būdu iš dalies patenkinant atsakovo priešieškinį. Kitų su sutarties pažeidimu galimai atsiradusių nuostolių atlyginimo atsakovas teismo priešieškiniu neprašė.

23Bylos duomenimis atsakovas pagal sutartį ieškovui sumokėjo ne tik 179 322,04 Lt avansą (2011-09-14), tačiau pagal sutartį 2011-11-22 dar sumokėjo 200 000,00 Lt, 2012-01-02 sumokėjo 158 644,08 Lt, viso ieškovui pagal 2011-09-13 sutartį už 90 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis (po 22) sumokėjo 537 966,12 Lt (I t. 59-61 b. l.). Atsakovas priešieškinyje teigia, kad pervedant paskutinę sumą 2012-01-02 atsakovas išskaičiavo jo priešieškinyje minimas ir prašomas priteisti netesybas nuo visos sutarties kainos, t.y. 59 774,01 Lt (I t. 56-57 b. l.).

24Pagal sutartį atsakovas ieškovui turėjo sumokėti viso 597 740,12 Lt su PVM (I t. 6 b. l.). Papildomus darbus, kurių šalys negalėjo numatyti pasirašant Sutartį, bet kurie būtini tiksliai atlikti darbus, atliekami tik abiems šalims susitarus dėl terminų ir vykdymo sąlygų, nustačius atlyginimą ir sudarant Sutarties papildymą ar atskirą sutartį (Sutarties 2.4 p.). Kaip šalių atstovai pripažino papildomų susitarimų dėl papildomų darbų (tame tarpe, kad ieškovas gabens atsakovui šio pagal Sutartį užsakytas prekes) ar prekių nebuvo sudaryti. Sudėjus visas ieškovo teismui pateiktas septynias PVM sąskaitas-faktūras, kuriose nurodyti dalimis atsakovui perduotų vežimėlių kiekiai ir kitos prekės, bendra suma sudaro 598 901,43 Lt (I t. 8-14 b. l.). Ieškovo atstovo teigimu į faktūras įrašytos ir kitos atsakovo iš ieškovo užsakytos ne pagal 2011-09-13 sutartį prekės, kurios perduotos atsakovui. Byloje nėra duomenų, kad dėl šių prekių buvo sutarta, kad atsakovas jų ieškovo prašė. Ieškovas savo reikalavimą šioje byloje kildina būtent iš 2011-09-13 sutarties dėl nerūdijančio plieno vežimėlių su lentynomis pagaminimo ir pardavimo atsakovui bei šios sutarties pagrindu išrašytomis sąskaitos faktūromis. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 60 935,31 Lt pagal minėtą sutartį nesumokėtos skolos ieškovui. Ieškovas neįrodinėjo kokiu pagrindu atsakovas privalo atsiskaityti su ieškovu už kitas ne pagal minėtą Sutartį atsakovui perduotas prekes – trumpasriegius, ratukus be stabdžio ir su stabdžiu, viso 959,76 Lt vertės (I t. 9, 11 b. l.), todėl ši suma turi būti išminusuojama iš pagal Sutartį mokėtinos sumos. Taip pat atsakovui nekyla pareiga atsiskaityti už ieškovo papildomai du pagamintus nerūdijančio plieno vežimėlius su lentynomis (kurie pagaminti kaip atsarginiai jei iš 90 vnt. atsakovui pagamintų vežimėlių būtų brokuotų), kuriuos kaip pripažino ieškovo atstovas jis atsakovui neperdavė, jie liko ieškovo sandėlyje jo buveinės vietoje (J. B. g. 168, Šiauliuose). Reikia pastebėti, kad net minusavus 959,76 Lt atsakovo pagal Sutartį neužsakytų prekių, sudėjus sumas pagal ieškovo teismui pateiktas PVM sąskaitas-faktūras už prekes pagal Sutartį susidaro 201,55 Lt didesnė suma nei šalys buvo Sutartyje sutarusios, t.y. 597 941,67 Lt. Byloje nėra duomenų, kad šalys Sutarties kainą už prekes (90 vnt. nerūdijančio plieno vežimėlių su 22 lentynom, kurių vieneto kaina 5488,89 Lt) būtų pakeitusios, todėl ieškovas nepagrįstai skaičiuoja ir reikalauja priteisti iš atsakovo daugiau už prekes nei šalys Sutartyje buvo sutarusios, kodėl atsakovas turėtų mokėti daugiau ieškovas neįrodė (CPK 12 str., 178 str.).

25Įstatymas nustato pareigą sutarties šalis tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 6.205 str. 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant kreditoriaus pareikalavimo įvykdyti prievolę per nustatytą terminą neįvykdymą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str.1 d. 4 p., 6.205 str.).

26Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 str. 1 d.). Šalys Sutartyje buvo numačiusios, kad užsakovas (atsakovas) vykdytojui (ieškovui) sumokės avansą 30 proc. (179 322,04 Lt), o likusią dalį per 30 kalendorinių dienų nuo gaminių perdavimo ir sąskaitos-faktūros pasirašymo. Byloje nekyla ginčo, ar atsakovas laiku sumokėjo ir ar visą avansą. Avanso sumokėjimą 2011-09-14 ieškovui patvirtina byloje esantis mokėjimo nurodymas Nr. 524 (I t. 59 b. l.). Kadangi atsakovas prekes atsiimdavo dalimis ir atsiimant buvo išrašomos sąskaitos-faktūros, todėl už perduotas prekes atsakovas turėjo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo gaminių dalies jam perdavimo, galutinis atsiskaitymo terminas – per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinių gaminių dalies jam perdavimo. Nors dalies sąskaitų-faktūrų prekes priėmę atsakovo darbuotojai nepasirašė, tačiau atsakovas priešieškinyje pripažino ir atsakovo atstovai teismo posėdžio metu neginčijo, kad visi sutarti pagaminti nerūdijančio plieno vežimėliai su lentynomis jam buvo perduoti iki 2011-12-05, kai buvo pasirašyta bendra 2011-11-04 datos PVM sąskaita-faktūra Ser. VIM 621413 (I t. 57, 66 b. l., II t. 61-62 b. l.). Paskutinį mokėjimą už prekes pagal Sutartį atsakovas atliko 2012-01-02, taigi iš esmės nepraleidęs mokėjimo termino (I t. 61 b. l.), atskaitęs paskaičiuotas netesybas nuo visos Sutarties kainos. Reikia pažymėti, kad savavališkų užskaitymų, šalims nederinant tarpusavio skolų ir netesybų įskaitymo atsakovas negali atlikti. Iš prie procesinių dokumentų pateikto šalių susirašinėjimo tiek raštu tiek elektroniniu paštu, tiek iš šalių atstovų paaiškinimų teismo posėdžio metu nenustatyta, kad ieškovas būtų pripažinęs, kad jis ne laiku pagamino ir perdavė gatavos produkcijos sandėlį atsakovo užsakytas prekes ir kad jis turėtų dėl Sutarties pažeidimo mokėti netesybas, kad jis sutinka minusuoti netesybas iš likusių sumų, kurių atsakovas nesumokėjo ieškovui pagal Sutartį už prekes. Atsakovas ieškovo siūlyto tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto nepasirašė (I t. 28 b. l.). Kaip prieš tai minėta atsakovas nėra sumokėjęs ieškovui visos sumos už gautas prekes pagal Sutartį. Likusi nesumokėta suma, atėmus kainą prekių, kurių atsakovas pagal šią Sutartį neužsakė, taip pat sąskaitose – faktūrose nurodytą sumą, viršijančią Sutarties kainą už prekes, atsakovas privalo sumokėti ieškovui likusią pagal Sutartį už gautas prekes sumą – 59 774,00 Lt – ir ši suma yra priteistina iš atsakovo ieškovo naudai, ieškovo prašymą dėl likusios skolos iš atsakovo priteisimo atmetant.

27Jeigu kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu, kol kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, skolininkas negali būti laikomas ją pažeidusiu (CK 6.64 str. 3 d.). Skolininkas nelaikomas praleidusiu įvykdymo terminą, kol prievolės negalima įvykdyti dėl to, kad kreditorius praleido įvykdymo terminą (CK 6.260 str. 4 d.), todėl ieškovui pirmam pažeidus sutartį, jam netesybos iš atsakovo nepriklauso, todėl atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo prašymas dėl 6093,53 Lt netesybų iš atsakovo priteisimo, skaičiuotų ryšium su tariamai nesavalaikiu atsiskaitymu su ieškovu (I t. 3-4 b. l.).

28CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi šalys yra juridiniai asmenys, veikiantys kaip verslininkai, ieškovas prašo priteisti palūkanas, remiantis LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis (Įstatymo 2 d., 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.) bei tuo metu galiojusią VILIBOR normą (1,06 proc. padidinus 7 procentiniais punktais, I t. 3 b. l.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas iš atsakovo priteisti tokio dydžio (8,06 proc.) palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str., 6.37 str. 2d.).

29Teismas nepasisako dėl kitų šalių ir jų atstovų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimui.

30Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

31Ieškovo ieškinys, atsižvelgiant į ieškinio sumą (67 028,84 Lt) yra patenkintas 89,18 proc., atsakovo priešieškinys, atsižvelgiant į priešieškinio sumą (59 774,01 Lt) yra patenkintas 43,33 proc.

32Ieškovas už ieškinį sumokėjo 2011,00 Lt žyminio mokesčio (I t. 29 b.l.), pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad faktiškai turėjo (sumokėjo atstovui) 1452,00 Lt + 1361,25 Lt + 1633,50 Lt + 363,00 Lt + 726,00 Lt, viso 5535,75 Lt atstovavimo išlaidų (I t. 30-32 b.l., II t. 16-24, 39-43, 69-73 b.l.). Teismo vertinimu šios atstovavimo išlaidos, ieškovo atstovui pateikus detalią išlaidų ataskaitą, atitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau Rekomendacijos) rekomenduojamus priteisti maksimalius dydžius bei įvertinus bylos sudėtingumą, ruoštų procesinių dokumentų kiekį, atstovavimo teismo posėdžiuose laiką, teiktas konsultavimo ir kitas advokato paslaugas nėra per didelės (CPK 185 str.).

33Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 1793,00 Lt žyminio mokesčio (I t. 99 b.l.), iki bylos nagrinėjimo pabaigos nepateikė teismui rašytinių įrodymų dėl turėtų atstovavimo išlaidų ir išlaidų už važtaraščio vertimą ar kitų bylinėjimosi išlaidų turėjimo (CPK 98 str. 1 d., 178 str.)

34Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 1793,41 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.) bei 4936,78 Lt atstovavimo išlaidų (CPK 98 str. 1 d.), viso 6730,19 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kadangi ieškovas yra restruktūrizuojama bendrovė, likusi žyminio mokesčio dalis, t.y. 217,59 Lt, jam yra grąžinama iš valstybės biudžeto (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 87 str. 1 p.).

35Atsakovo priešieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovo jo naudai priteistina atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 776,91 Lt žyminio mokesčio.

36Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš proceso šalių priteistina valstybės biudžetui: iš ieškovo 3,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, o iš atsakovo 12,10 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

37Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str., teismas

Nutarė

38ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

39Priteisti iš atsakovo UAB „NS Trading“, į.k. 301694687, 59 774,00 Lt (penkiasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt keturis litus) skolos, 8,06 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 59 774 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6730,19 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt litų ir 19 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Baltic metal center“, į.k. 145813098, naudai.

40Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

41Priteisti iš ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Baltic metal center“, į.k. 145813098, 25 902,07 Lt (dvidešimt penkis tūkstančius devynis šimtus du litus ir 7 centus) skolos ir 776,91 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt šešis litus ir 91 centus) bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „NS Trading“, į.k. 301694687, naudai.

42Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

43Grąžinti ieškovui restruktūrizuojamai UAB „Baltic metal center“, į.k. 145813098, 217,59 Lt (du šimtus septyniolika litų, 59 centus) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-03-28 mokėjimo nurodymu Nr. 03281303, išaiškinant, kad mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šiuo sprendimu.

44Priteisti iš ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Baltic metal center“, į.k. 145813098, valstybės naudai 3,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

45Priteisti iš atsakovo UAB „NS Trading“, į.k. 301694687, valstybės naudai 12,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

46Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams direktoriui K. V. ir advokatui G. Ž.,... 4. atsakovo atstovams advokatui J. B. ir gamybos direktorei T. D.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo šiuo metu restruktūrizuojamos... 7. Atsakovas UAB „NS Trading“ su ieškovo ieškiniu nesutinka, reiškia... 8. Ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies.... 9. Pagal CPK 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir... 10. Bylos duomenimis ir šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad tiek... 11. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įstatyme yra įtvirtintas... 12. Pateiktos šalių rašytinės sutarties 3.11 p. numatyta, kad galioja... 13. Byloje nekyla ginčo dėl to, kad ieškovas būtų pagaminęs nekokybiškus ar... 14. Esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti... 15. Darbų atlikimo terminai ir apmokėjimo už juos tvarka ir terminai, taip pat... 16. Ar visos prekės buvo pagamintos laiku ir ar už jas buvo laiku atsiskaityta... 17. Sutartyje nebuvo sutarta, kad ieškovas prekes pristatys atsakovui į nurodytą... 18. Be minėtų PVM sąskaitų – faktūrų ieškovas atsakovui dar yra išrašęs... 19. Teismo vertinimu ieškovas neįrodė, kad likusius 39 vnt. nerūdijančio... 20. Įvertinęs nurodytą teismas pripažįsta, kad ieškovas įrodė, kad laiku... 21. Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar... 22. Sutarties 3.1 punkte numatyta, kad vykdytojas įsipareigoja sumokėti... 23. Bylos duomenimis atsakovas pagal sutartį ieškovui sumokėjo ne tik 179 322,04... 24. Pagal sutartį atsakovas ieškovui turėjo sumokėti viso 597 740,12 Lt su PVM... 25. Įstatymas nustato pareigą sutarties šalis tinkamai ir laiku vykdyti savo... 26. Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose... 27. Jeigu kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos... 28. CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės,... 29. Teismas nepasisako dėl kitų šalių ir jų atstovų argumentų kaip... 30. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 31. Ieškovo ieškinys, atsižvelgiant į ieškinio sumą (67 028,84 Lt) yra... 32. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 2011,00 Lt žyminio mokesčio (I t. 29 b.l.),... 33. Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 1793,00 Lt žyminio mokesčio (I t. 99... 34. Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistinos ieškovo... 35. Atsakovo priešieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovo jo naudai... 36. Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš proceso šalių... 37. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str.,... 38. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 39. Priteisti iš atsakovo UAB „NS Trading“, į.k. 301694687, 59 774,00 Lt... 40. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Baltic metal center“,... 42. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 43. Grąžinti ieškovui restruktūrizuojamai UAB „Baltic metal center“, į.k.... 44. Priteisti iš ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Baltic metal center“,... 45. Priteisti iš atsakovo UAB „NS Trading“, į.k. 301694687, valstybės naudai... 46. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...