Byla 2A-605-464/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo S. J

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1704-431/2014 pagal ieškovo J. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo S. J..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas J. M. 2010-08-25 su ieškiniu (t. 1, b. l. 1-4) kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo 185 335 Lt skolos ir 18 443,16 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad 2004-10-14 su atsakovu sudarė komiso sutartį, kuri buvo papildyta 2005-10-03 priedu, o 2006-01-31 papildyta susitarimu. Ieškovas įsipareigojo savo vardu atsakovo (komitento) pavedimu ir sąskaita nupirkti 950 vnt. UAB „Alovė“ paprastųjų vardinių akcijų ir perduoti šias akcijas atsakovo nuosavybėn. Komiso sutarties įvykdymui atsakovas ieškovui ne vėliau kaip iki 2006-06-01 turėjo sumokėti akcijų pirkimui 1 443 200 Lt. 2007-03-06 šalys pasirašė UAB „Alovė“ akcijų pirkimo – pardavimo aktą, kuris patvirtina, kad ieškovas perdavė atsakovui pastarojo pavedimu pagal komiso sutartį supirktas UAB „Alovė“ akcijas. 2005-10-15 šalys buvo sudariusios ir akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo už 500 000 Lt parduoti atsakovui 825 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Alovė“ akcijų, o atsakovas įsipareigojo akcijų pirkimo kainą sumokėti iki 2006-05-01. 2006-09-02 šalys pasirašė akcijų pirkimo - pardavimo aktą, kuriuo patvirtino, jog ieškovas perdavė atsakovui, o pastarasis priėmė 825 vnt. akcijų. Dar vienas šalių sudarytas susitarimas- 2005-11-21 reikalavimo perleidimo sutartis, kuria ieškovas už 113 455 Lt atlyginimą perleido atsakovui teisę reikalauti iš UAB „Alovė“ 113 455 Lt skolos. Pagal visas tris sutartis atsakovas privalėjo ne vėliau kaip iki 2006-06-01 sumokėti ieškovui iš viso 2 056 655 Lt. Nuo 2004-12-18 iki 2007-03-27 atsakovas sumokėjo ieškovui 1 871 320 Lt ir liko skolingas 185 335 Lt. Teigė, kad nors atsakovo paruoštoje suvestinėje apie ieškovui sumokėtas sumas kaip 2005-01-24 sumokėta yra nurodoma 50 000 Lt suma, realiai tą dieną ieškovui buvo sumokėta tik 15 000 Lt, ką patvirtina ieškovo padarytas įrašas atsakovo 2005-01-24 kasos išlaidų orderyje.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014-07-17 sprendimu (t. 2, b. l. 169-172) ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo 150 335 Lt skolos, 16 585,75 Lt palūkanų, 4 162,32 Lt bylinėjimosi išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010-09-08) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat priteisė iš atsakovo 62,87 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

7Teismas pripažino, kad komisionierius prisiimtą pavedimą pagal komiso sąlygas įvykdė pagal komitento nurodymus tinkamai ir laiku (CK 6.782 str. 1 d.), tuo tarpu atsakovas neįvykdė sutartinio įsipareigojimo sumokėti visą sutartyje numatytą sumą iki 2005-06-01. Šalys 2006-01-31 komiso sutarties papildymu susitarė dėl naujo termino sumai sumokėti, nustatydami galutinę datą iki 2006-06-01. 2007-03-06 akcijų priėmimo - perdavimo aktu ieškovas, vykdydamas komiso sutarties sąlygas, perdavė atsakovui nupirktas akcijas, o atsakovas jas priėmė. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad UAB „Alovė“ direktoriaus V. J. prierašas ant 2006-01-31 komiso sutarties papildymo pakeitė šalių susitarimą ir sudarė prielaidas ar pagrindą atsakovui nuspręsti, kokią pavedimo įvykdymo sumą jis turi sumokėti komisionieriui, atitinkamai ją sumažindamas savo nuožiūra. Teismas pažymėjo, kad ieškovas komiso sutartį buvo įvykdęs dar iki šio papildymo pasirašymo, t. y. pagal pirminės komiso sutarties sąlygas, pagal kurią pavedimo vykdymo išlaidos buvo tarp šalių suderintos, todėl ieškovas turi teisėtą pagrindą reikalauti šių sumų atlyginimo iš atsakovo. V. J. tarp šalių susiklosčiusiuose teisiniuose santykiuose gali būti vertinamas tik kaip trečiasis asmuo, su kuriuo komitentas turėjo tiesioginių ar netiesioginių santykių (CK 6.780 str. 2d.), ką patvirtina ir komiso sutarties 3.3. punktas. Be to, V. J. ne tik nesiekė sumažinti parduotų akcijų kainos po to, kai teismų sprendimų pagrindu buvo sumažintas UAB „Alovė“ priklausantis naudojamas žemės sklypas, tačiau jam pačiam pagal 2004-10-15 ir 2005-02-20 akcijų pirkimo - pardavimo sutartis priklausančią gauti ir pirkėjo (nagrinėjamos bylos ieškovo) J. M. iš dalies nesumokėtą 123 600 Lt skolą prisiteisė teisme. Pasisakydamas dėl 35 000 Lt sumos skirtumo, kuri ieškovo pateiktame UAB „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ kasos išlaidų orderyje nenurodyta kaip išmokėta, o atsakovo pateiktame tos pačios finansinės operacijos orderio egzemplioriuje nurodyta kaip išmokėta, teismas atmetė ieškovo argumentus, kad pagal nurodomą orderį jam buvo išmokėta tik 15 000 Lt, o ne 50 000 Lt suma, labiau tikėtinu pripažinęs būtent 50 000 Lt sumos išmokėjimo faktą, bei konstatavo, kad atsakovas ieškovui pagal komiso sutartį iš viso buvo sumokėjęs 1 906 320 Lt.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas UAB „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ apeliaciniame skunde (t. 2, b. l. 177-183) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014-07-17 sprendimą ir ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą ir sutarčių aiškinimo taisykles. Kadangi ginčas yra kilęs tik dėl apmokėjimo pagal 2004-10-14 komiso sutartį, kitos teismui pateiktos šalių sudarytos sutartys faktiškai ginčo išsprendimui nėra reikšmingos. Teismas nevertino ir nesiaiškino komiso sutarties sąlygų ryšio su akcijų priėmimo - perdavimo aktu, neišsiaiškino tikrosios šalių valios, kodėl ieškovas perdavė atsakovui akcijas, jeigu, jo teigimu, nebuvo įvykdyta pagrindinė sutarties sąlyga, t. y. nebuvo atsiskaityta už ieškovo atliktus pavedimus.
  2. Šalys komiso sutarties 2006-01-31 papildymu 1.2.2. sutarties punkto nepakeitė ir dėl kitokių nuosavybės teisių į visas nupirktas UAB „Alovė“ akcijas perdavimo sąlygų nesusitarė. Pagrindinė sąlyga yra ta, kad nuosavybės teisė į visas nupirktas UAB „Alovė“ paprastas vardines akcijas bus perduoda tik tuomet, kai komisionieriui (J. M.) bus suteikta visa sutarties 1.3. punkte nurodyta suma. Tuo tarpu sutarties papildymu, kuriuo rėmėsi teismas, šalys susitarė tik dėl papildomo termino sutartyje nurodytos sumos suteikimui, kuris, kas yra labai svarbu, irgi buvo ankstesnis negu 2007-03-06 akcijų priėmimo perdavimo pasirašymo momentas. Pagal komiso sutartį esminė sąlyga nuosavybės teisėms perduoti buvo atsiskaitymo faktas pagal tikrąją UAB „Alovė“ akcijų vertę. Teismas, vertindamas akcijų priėmimo - perdavimo aktą, privalėjo šį aktą vertinti kartu su sutarties sąlyga, įtvirtinta sutarties punkte 1.2.2. punkte bei 2006-01-31 komiso sutarties papildyme esančia sąlyga, jog UAB „Alovė“ akcijų apmokėjimo suma gali būti mažinama priklausomai nuo administracinio teismo priimto sprendimo. Sutarties aiškinimo rezultatas, kokiu vadovavosi pirmosios instancijos teismas, reiškia nesąžiningumą UAB „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ atžvilgiu.
  3. Teismas nevertino byloje esančių įrodymų visumos, nepasisakė, kodėl vienais įrodymais vadovaujasi, o kitus atmeta. 2012-08-03 Vilniaus apygardos teismo nutartimi šioje byloje buvo paskirta ekspertizė UAB „Alovė“ akcijų rinkos vertei nustatyti. Ekspertizė byloje buvo atlikta, teismui pateiktas turto vertės nustatymo ekspertizės aktas. Šio įrodymo pirmosios instancijos teismas savo sprendime nevertino.

10Ieškovas J. M. atsiliepime (t. 2, b. l. 236-241) prašo Vilniaus apygardos teismo 2014-07-17 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Atsakovas sutinka su tuo, kad ieškovui yra apmokėjęs tik 1 906 320 Lt sumą, tačiau nepagrįstai tvirtina, kad jis savo nuožiūra galėjo sumažinti komisionieriui mokėtiną pavedimo įvykdymo sumą, atsižvelgiant į UAB „Alovė“ direktoriaus V. J. prierašą ant 2006-01-31 komiso sutarties papildymo.
  2. Susitarimu, be kita ko, buvo pakeistas komiso sutarties 1.3. punktas. Naujoje šio punkto redakcijoje buvo nustatytas kitas atsakovo mokėtinos sumos sumokėjimo terminas - 2006-06-01, tačiau atsakovo mokėtina suma nepasikeitė ir liko 1 443 200 Lt. Ieškovas komiso sutartį buvo įvykdęs dar iki 2006-01-31 papildymo pasirašymo, t. y. pagal pirmines komiso sutarties sąlygas, todėl ieškovas turi teisėtą pagrindą reikalauti sutarties įvykdymo ir iš kitos sutarties šalies. Nei UAB „Alovė“, nei jos direktorius V. J. nėra komiso santykių dalyvis, todėl pastarojo įrašas susitarime negali nustatyti šios bylos šalių tarpusavio teisių ir pareigų.
  3. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Vėlesnis, t. y. po sandorio sudarymo ir akcijų įsigijimo, šių akcijų vertės pokytis neturi komiso šalims jokios įtakos dėl jų sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
  4. Atsakovo iniciatyva buvo paskirta ekspertizė UAB „Alovė“ akcijų rinkos vertei nustatyti. Tačiau teismui nustačius, kad susitarimo, kuris leistų mažinti akcijų kainą atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes, tarp šalių nebuvo, o atsakovui neginčijus ir nesiekus pakeisti komiso sutartyje šalių sutartos akcijų sandorio kainos, byloje paskirta ekspertizė apie akcijų vertę nebuvo reikalinga.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Pagal UAB „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ apeliacinio skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, suformuluotus pagrindus apeliacijos dalyką nagrinėjamoje byloje sudaro komiso sutarties sąlygų aiškinimo bei byloje pateiktų įrodymų vertinimo klausimai.

14Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

15Nustatyta, kad ieškovas J. M. ir apeliantas UAB „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ 2004-10-14 sudarė komiso sutartį (t. 1, b. l. 13-15), kuria ieškovas (komisionierius) įsipareigojo savo vardu apelianto (komitento) pavedimu ir sąskaita nupirkti 950 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Alovė“ akcijų ir perduoti nuosavybės teisę į visas nupirktas akcijas (1.2.1. p., 1.2.2. p.), o komitentas savo ruožtu įsipareigojo iki 2005-06-01 suteikti komisionieriui 1 443 200 Lt sumą pavedimams įvykdyti ( 1.3. p.) bei komisionieriui sumokėti atlyginimą už sutartyje numatytų veiksmų atlikimą, kurį šalys nustatė atskiru susitarimu (4.1. p.). 2005-10-03 priedu prie minėtos komiso sutarties šalys susitarė, kad komitentas sumokės komisionieriui 30 000 Lt atlyginimą už atliktus pagal komiso sutartį darbus (t. 1, b. l. 16). 2006-01-31 šalys pasirašė komiso sutarties papildymą, kuriuo komitentas įsipareigojo sumą, reikalingą komisionieriaus pavedimams įvykdyti, suteikti šiam iki 2006-06-01 (1.3. p., t. 1, b. l. 17). 2007-03-06 šalys pasirašė UAB „Alovė“ akcijų priėmimo - perdavimo aktą, kuriuo komitento nuosavybėn buvo perduotos komisionieriaus nupirktos komitento lėšomis 950 vnt. UAB „Alovė“, be to, šalys patvirtino ir tai, kad sulygtas komisinis atlyginimas komisionieriui (CK 6.781 str.) sumokėtas (2. p., t. 1, b. l. 18-20).

16Bylos medžiaga patvirtina ir tai, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryti dar du sandoriai, susiję su UAB „Alovė“ akcijomis bei reikalavimo teisėmis į šią įmonę. 2005-10-15 šalys sudarė akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas J. M. (pardavėjas) apeliantui UAB „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ (pirkėjui) pardavė jam pačiam priklausantį UAB „Alovė“ akcijų paketą (43,42 proc. visų bedrovės akcijų), kurį sudarė 825 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Alovė“ akcijų, už 500 000 Lt sumą (t. 1, b. l. 21-23), 2006-09-02 akcijų priėmimo - perdavimo aktu šalys patvirtino, kad pirkėjas gavo nusipirktas akcijas, o pardavėjas gavo 500 000 Lt sumą iš pirkėjo (t. 1, b. l. 24). 2005-11-21 šalys sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria ieškovas (kreditorius) už 113 455 Lt atlyginimą perleido apeliantui (naujajam kreditoriui) teisę reikalauti iš UAB „Alovė“ 113 455 Lt skolos, tuo pačiu patvirtindamos, kad 113 455 Lt atlyginimą ieškovas gavo iki sutarties pasirašymo (3 p., t. 1, b. l. 25-26).

17Pirmosios instancijos teismas nustatė ir tarp šalių byloje nekilo ginčo dėl aplinkybių, kad apeliantas visiškai atsiskaitė su ieškovu: 1) pagal 2005-10-03 priedą prie komiso sutarties dėl komisionieriui nustatyto atlyginimo, už komiso sutartimi numatytus atlikti darbus (30 000 Lt); 2) pagal 2005-10-15 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (500 000 Lt); 3) pagal 2005-11-21 reikalavimo perleidimo sutartį (113 455 Lt). Tačiau tarp šalių kilo ginčas dėl apelianto, kaip komitento, pareigos atlyginti ieškovui - komisionieriui turėtas būtinas pavedimo vykdymo išlaidas, t. y. lėšas, skirtas sandoriams dėl UAB „Alovė“ paprastųjų vardinių akcijų sudaryti (CK 6.780 str. 1 d., 6.782 str. 1 d., 6.791 str. 1 d.). Atsisakymas kompensuoti komisionieriui pavedimo vykdymo išlaidas iš esmės motyvuojamas tuo, kad teismų sprendimais sumažinus UAB „Alovė“ apskaitomo turto vertę, atitinkamai sumažėjo ir šios įmonės akcijų vertė, ką, anot apelianto, patvirtina ir byloje atlikta UAB „Alovė“ akcijų vertės nustatymo ekspertizė. Be to, apelianto įsitikinimu, jo teisę sumažinti pavedimo išlaidų atlyginimą, suponuoja ir 2004-10-14 šalių sudarytos bei 2006-01-31 papildytos komiso sutarties sąlygų aiškinimas bei 2007-03-06 įvykęs UAB „Alovė“ akcijų perleidimas apelianto nuosavybėn. Teisėjų kolegija pasisako dėl kiekvieno iš šių skundo argumentų.

18Dėl komiso sutarties ir jos pakeitimo sąlygų aiškinimo

19Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai dėl to, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas apeliantui nepalankų sprendimą, netinkamai taikė sutarties aiškinimą reglamentuojančias teisės normas (CK 6.193 str.). Teisėjų kolegija nesutinka su tokia apelianto pozicija. Atsižvelgiant į byloje surinktus įrodymus bei nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė sutarčių aiškinimo taisyklių bei teisingai įvertino tarp šalių komiso sutarties pagrindu susiklosčiusius teisinius santykius ir šalių susitarimų turinį.

20Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193 – 6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703/2013).

21Nagrinėjamoje situacijoje ginčas kilo dėl 2004-10-14 komiso sutarties 1.3. punkto, nustatančio, kad komitentas įsipareigoja suteikti komisionieriui 1 443 200 Lt sumą, vykdyti pavedimui, kuri turi būti suteikta iki 2005-06-01, bei dėl 2006-01-31 papildomo susitarimo 1.3. punkto, nustatančio, kad 1 443 200 Lt suma, reikalinga vykdyti pavedimui, turi būti suteikta iki 2006-06-01, aiškinimo. Kaip matyti apeliantas minėtuose punktuose nustatytą įpareigojimą – suteikti lėšas (reikalingas pavedimo veiksmams atlikti) bei tai, kad šį įpareigojimą jis įvykdė tinkamai sieja ir su komiso sutarties 1.2.2. punktu, kuriame rašoma: „Komisionierius įsipareigoja perduoti nuosavybės teisę į visas nupirktas UAB „Alovė“ paprastas vardines akcijas pagal galiojančių norminu aktų reikalavimų sąlygas. Visų UAB „Alovė“ akcijų bendra kaina turi būti lygi sumai, nurodytai šios sutarties 1.3. p. Ši sąlyga galioja tik tada, jei komitentas suteikia komisionieriui visą nurodytą šios sutarties 1.3. p. sumą“. Todėl apeliantas tvirtina, kad tarp šalių įvykęs komisionieriaus nupirktų akcijų nuosavybės teisės perdavimas pagal vėlesnį – 2007-03-06 šalių pasirašytą akcijų priėmimo-perdavimo aktą patvirtina tokią aplinkybę, jog ir apeliantas savo pareigą suteikti atitinkamą pinigų sumą, reikalingą pavedimo vykdymui, yra įvykdęs tinkamai. Tačiau teisėjų kolegija su tokiu komiso sutarties 1.2.2. punkto sąlygos interpretavimu negali sutikti, kadangi toks aiškinimas prieštarauja komiso teisinius santykius reglamentuojančioms teisės normoms, taip pat ginčo šalių veiksmų eiliškumui, vykdant2004-10-14 komiso sutartimi nustatytas pareigas, neatitinka faktiškai ieškovo gautų iš apelianto piniginių lėšų sumos dydžio.

22Visų pirma, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentais, jog 2006-01-31 papildydamos komiso sutartį, šalys 1 443 200 Lt akcijų įsigijimo kainos (t. y. pavedimo vykdymo išlaidų), nekeitė, o tik pratęsė vieneriems metams terminą šios sumos sumokėjimui, nustatydamas, kad visa suma pilnai turi būti sumokėta iki 2006-06-01, mokėjimo likutį išdėstant taip, kad iki 2006-03-15 liktų ne didesnis, nei 300 000 Lt, priešingu atveju nustatė netesybas (t. 1, b. l. 17). Antra, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo vertinimui, kad 2006-01-31 komiso sutarties papildyme įrašytas UAB „Alovė“ direktoriaus V. J. sutikimas, jog 950 vnt. akcijų apmokėjimo suma gali būti mažinama dėl administracinio teismo sprendimų, ginčo šalių teisių ir pareigų neįtakoja, kadangi šis asmuo (V. J.) nebuvo komiso sutartinių santykių šalimi, juolab, kaip pagrįstai atkreipė dėmesį ir pirmosios instancijos teismas, komiso sutartyje nustatytą pavedimą – nupirkti 950 vnt. UAB „Alovė“ akcijų, komisionierius buvo įvykdęs dar iki minėto 2006-01-31 komiso sutarties papildymo. Bylos medžiaga patvirtina, kad penkias akcijų pirkimo - pardavimo sutartis, kuriomis iš viso supirkta 950 vnt. akcijų, komisionierius sudarė su V. J., E. P., Z. A. Klimavičiumi ir J. M. atitinkamai 2004-10-15 ir 2005-02-20, o visų šių sandorių vertė - 1 443 200 Lt (t. 2, b. l. 61-76), kas atitinka komiso sutartyje prisiimtų apelianto (komitento) įsipareigojimų dydį. Pats apeliantas savo procesiniuose dokumentuose pripažįsta, kad UAB „Alovė“ akcijų vertė pakito būtent po Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006-09-01 sprendimo, t. y. jau po to, kai komisionierius buvo įvykdęs komiso sutartimi prisiimtą įsipareigojimą sudaryti akcijų pirkimo – pardavimo sandorius (CK 6.780 str. 1 d.). Aplinkybę, kad apeliantas sustabdė 2004-10-14 komiso sutartimi prisiimtų savo įsipareigojimų vykdymą, likdamas komisionieriui nesumokėjęs dalies sulygtos sumos dėl vėliau įvykusio šios įmonės akcijų paketo vertės pasikeitimo, patvirtina ir jo parengtas 2006-10-09 pranešimas, adresuotas ieškovui bei V. J. (t. 1, b. l. 95).

23Trečia, apeliantas nagrinėjamoje situacijoje nepagrįstai suabsoliutina tarp šalių įvykusį UAB „Alovė“ akcijų perdavimo faktą ir neteisingai interpretuoja 2007-03-06 šalių pasirašyto akcijų priėmimo - perdavimo akto pasekmes komisionieriui (t. 1, b. l. 18-20). Komiso sutarties 1.2.2. punkte komisionierius įsipareigojo perduoti nuosavybės teisę į visas nupirktas UAB „Alovė“ akcijas, jų bendra kaina turi būti lygi sumai, nustatytai sutarties 1.3.punkte (t. y. 1 443 200 Lt), o sąlyga (perduoti akcijas komitento nuosavybėn) galioja tik tada, jei komitentas suteikia komisionieriui visą nurodytą šios sutarties 1.3. punkto sumą (t. y. 1 443 200 Lt). Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, minėtas komiso sutarties 1.2.2. punktas, suteikiantis teisę ieškovui (komisionieriui) perduoti nupirktas akcijas apeliantui (komitentui) tik gavus visą už akcijas sumokėtą kainą, negali būti aiškinamas taip, jog pastarasis, perdavęs komitento nuosavybėn įgytas akcijas, besąlygiškai sutiko ir su patirtų pavedimo vykdymo išlaidų sumažinimu. Antai CK 6.69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę pasinaudoti daikto sulaikymo teise tol, kol skolininkas įvykdo prievolę. Analogišką nuostata įtvirtinta ir komiso teisinius santykius reglamentuojančiuose teises normose - komisionierius turi teisę sulaikyti turimus daiktus, kuriuos jis privalo perduoti komitentui ar jo nurodytam asmeniui, jeigu komitentas nevykdo savo prievolių komisionieriui (CK 6.786 str. 2 d.). Taigi aplinkybė, jog komisionierius nepasinaudojo įstatymo dispozityviai nustatyta ir į sutarties nuostatas perkelta sulaikymo teise (tačiau jokiu būdu ne pareiga) negali būti aiškinamas jo nenaudai. Kita vertus, iš akcijų priėmimo - perdavimo 2007-03-06 akto turinio matyti, kad jokio patvirtinimo apie komisionieriui pilnai sumokėtas pavedimo vykdymo išlaidas, išskyrus komisinio atlyginimo jam sumokėjimą (2 p.), ir nepadaryta.

24Ketvirta, kaip minėta, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad jų aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu bei nebūtų pažeisti CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti bendrieji teisės principai. Nagrinėjamos bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-23 sprendimu, kurį Lietuvos apeliacinis teismas 2010-07-02 nutartimi paliko nepakeistą, UAB „Alovė“ akcijų pardavėjui V. J. iš ieškovo buvo priteista skola, susidariusi pastarajam 2004-10-15 ir 2005-20-20 nupirkus UAB „Alovė“ akcijas (t. 2, b. l. 77-78; CPK 179 str. 3 d.). Todėl teigdamas, kad sutarties aiškinimas neatsižvelgiant į pakitusią akcijų vertę reikštų nesąžiningumą jo įmonės atžvilgiu, visiškai nepagrįstai siekia paneigti ieškovo teises bei interesą, kad šiam būtų atlygintos realiai pastarojo patirtos, taip pat teismo sprendimu iš jo priteistos komiso pavedimo vykdymo išlaidos (CK 6.791 str. 1 d.).

25Pirmosios instancijos teismo padarytos išvados apie apelianto prievolę kompensuoti ieškovui jo pavedimo vykdymo kaštus teisingumą patvirtina ir ginčo šalių sutartinių santykių teisinis reglamentavimas. CK 6.780 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog komiso sutartimi viena šalis (komisionierius) įsipareigoja kitos šalies (komitento) pavedimu už atlyginimą sudaryti vieną ar kelis sandorius savo vardu, bet komitento lėšomis. Taigi komisionieriaus, vykdančio komitento pavedimus, įsipareigojimas veikti ne savo, o būtent komitento lėšomis tiesiogiai įtvirtintas teisės normoje, o byloje nėra nustatyta aplinkybių, leidžiančių spręsti apie tai, kad šalys 2004-10-14 komiso sutartimi ar jos 2006-01-31 papildymu siekė šią įstatyminę nuostatą pakeisti, nustatant, jog sandoriai sudaromi komisionieriaus lėšomis, kurios galėtų šiam būti kompensuojamas atsižvelgiant į pakitusią sandorio objektų rinkos vertę ir pan. Dar daugiau, CK 6.782 straipsnio 1 dalyje, reglamentuojančiame komisinio pavedimo vykdymą, nustatyta, kad prisiimtą pavedimą komisionierius privalo įvykdyti naudingiausiomis komitentui sąlygomis pagal komitento nurodymus, o jei jų nėra, – pagal įprastus verslo papročius bei dalykinės praktikos reikalavimus (1 d.). Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta tai, kad jeigu komisionierius sudarė sandorį naudingesnėmis komitentui sąlygomis, nei buvo šio nurodyta, iš sandorio gauta papildoma nauda tenka komitentui, jeigu sutartis nenustato ko kita. Jau aptarta, jog 2004-10-14 komiso sutartimi (kaip ir 2006-01-31 jos papildymu) komisionieriui buvo nustatytas pavedimas nupirkti 950 vnt. UAB „Alovė“ akcijų už komitento suteiktą 1 4443 200 Lt sumą. Komisionieriui nebuvo nustatyta pareiga keisti / koreguoti akcijų paketo kainą, derėtis dėl jos, įsitikinti, kad tokio paketo rinkos kaina iš tiesų atitinka komitento nustatytą sumą. Taigi esant aptartam CK 6.782 straipsnio reglamentavimui ir šalių sudarytai sutarčiai, jo teisė reikalauti visos komiso sutartyje nustatytos pavedimo vykdymo išlaidų sumos nagrinėjamoje byloje nebuvo paneigta (CK 6.782 str. 2 d.).

26Komitento pareiga atlyginti komisionieriui šio turėtas būtinas pavedimo vykdymo išlaidas, jeigu šalių susitarimo nenustatyta kitaip, įtvirtinta CK 6.791 straipsnio 1 dalyje. Taigi byloje nekilus ginčo dėl aplinkybių, jog komisionierius komitento pavedimą įvykdė tinkamai ir laiku, o taip pat nustačius, kad šalių sudarytos 2004-10-14 ir 2006-01-31 papildytos komiso sutarties sąlygų aiškinimams nepaneigia komitento pareigos atlyginti komisionieriui šio turėtas pavedimo vykdymo išlaidas, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo reikalavimą.

27Dėl įrodymų vertinimo

28Apeliantas savo skunde nurodo ir tokius argumentus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus bei nepagrįstai nepasisakė dėl byloje atliktos ekspertizės išvadų. Teisėjų kolegija nesutinka ir su šia apeliacinio skundo dalimi.

29Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismų išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytumo turi būti logiškai pagrįstos bylos duomenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116-219/2015).

30Nagrinėjamos bylos atveju teisėjų kolegija nenustatė įrodymų tyrimo ir / ar jų vertinimo taisyklių pažeidimų (CPK 176 str., 177 str., 178 str., 180 str., 185 str.). Priešingai, pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino visas ginčo šalių sudarytas ir bylos svarstymui pateiktas sutartis bei jų pakeitimus, analizavo visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su ginčo šalių sutartiniais santykiais, tyrė trečiųjų asmenų dalyvavimą juose, pasisakė dėl reikšmingų priimtų teismų sprendimų kitose bylose, vertino šalių atliktus mokėjimus patvirtinančius dokumentus (išlaidų orderius ir kt.). Aplinkybė, kad byloje buvo paskirta ekspertizė, kurios išvadų, priimdamas sprendimą, pirmosios instancijos teismas neaptarė, taip pat nesudaro pagrindo pripažinti, jog buvo pažeistos įrodymų vertinimą reglamentuojančios civilinio proceso normos. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-08-03 nutartimi ekspertizė UAB „Alovė“ akcijų rinkos vertei nustatyti buvo paskirta apelianto prašymu ir jo iniciatyva (t. 1, b. l. 172). Tačiau pirmosios instancijos teismui nenustačius teisinių bei faktinių aspektų, dėl kurių būtų pagrindas nekompensuoti ar mažinti pavedimo vykdymo išlaidas (ieškovo sumokėtą akcijų kainą), byloje atlikta ekspertizė akcijų rinkos vertei nustatyti tapo neaktualia ir neatitinkančia įrodymų sąsajumo reikalavimų (CPK 180 str.). Kita vertus, kaip nustatyta iš 2014-06-19 teismo posėdžio protokolo, apelianto atstovas teismo posėdyje kritiškai vertino byloje atliktos ekspertizės išvadas, pasisakė dėl jos neišsamumo, kėlė klausimus dėl ekspertės apklausimo teismo posėdyje ar papildomos ekspertizės skyrimo (teismų informacinėje sistemoje LITEKO užfiksuotas teismo posėdžio garso įrašas; CPK 179 str. 3 d.). Todėl apelianto skundo teiginiai, jog nepasisakydamas dėl ekspertizės išvadų teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisyklės, pripažintini deklaratyviais ir nelemiančiais kitokių apeliacinės instancijos teismo išvadų dėl ginčo dalyko, susiformavimo. Be to, kaip jau minėta, nagrinėjamos bylos baigtį ir apeliantui nepalankų rezultatą lėmė ne byloje atliktos ekspertizės išvados, bet visų įrodymų viseto vertinimas.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

32Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apelianto turėtos apeliacinės instancijos teisme bylinėjimosi išlaidos jam nekompensuotinos (CPK 93 str., 302 str.). Ieškovo prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme yra neparemtas tokių išlaidų faktą bei dydį patvirtinančiais įrodymais, todėl negali būti tenkinamas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas J. M. 2010-08-25 su ieškiniu (t. 1, b. l. 1-4) kreipėsi į teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014-07-17 sprendimu (t. 2, b. l. 169-172) ieškinį... 7. Teismas pripažino, kad komisionierius prisiimtą pavedimą pagal komiso... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ apeliaciniame... 10. Ieškovas J. M. atsiliepime (t. 2, b. l. 236-241) prašo Vilniaus apygardos... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 14. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 15. Nustatyta, kad ieškovas J. M. ir apeliantas UAB „Palangos nekilnojamojo... 16. Bylos medžiaga patvirtina ir tai, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryti dar du... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė ir tarp šalių byloje nekilo ginčo... 18. Dėl komiso sutarties ir jos pakeitimo sąlygų aiškinimo... 19. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai dėl to, kad pirmosios instancijos... 20. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 21. Nagrinėjamoje situacijoje ginčas kilo dėl 2004-10-14 komiso sutarties 1.3.... 22. Visų pirma, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentais, jog 2006-01-31... 23. Trečia, apeliantas nagrinėjamoje situacijoje nepagrįstai suabsoliutina tarp... 24. Ketvirta, kaip minėta, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad jų... 25. Pirmosios instancijos teismo padarytos išvados apie apelianto prievolę... 26. Komitento pareiga atlyginti komisionieriui šio turėtas būtinas pavedimo... 27. Dėl įrodymų vertinimo... 28. Apeliantas savo skunde nurodo ir tokius argumentus, kad pirmosios instancijos... 29. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra... 30. Nagrinėjamos bylos atveju teisėjų kolegija nenustatė įrodymų tyrimo ir /... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 32. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apelianto turėtos... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 17 d. sprendimą palikti nepakeistą....