Byla 2-775-241/2015
Dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Megatomas“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Logmis“, G. J. ir R. R.–J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutarties, kuria atmestas ieškovų ieškinys dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Megatomas“ iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami iškelti atsakovui bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Verslo nota“. Ieškovė R. R.–J. nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2013 m. gegužės 21 d. buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią ieškovė dirbo juriskonsultante. Nuo 2014 m. kovo mėnesio atsakovas nebemokėjo darbo užmokesčio ir liko skolingas 13 636,95 Lt. Ieškovas G. J. nurodė, kad atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų pagal 2013 m. birželio 21 d. negyvenamųjų (administracinių) patalpų nuomos sutartį ir liko skolingas 9 000 Lt. Ieškovas UAB „Logmis“ nurodė, kad atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį ir liko skolingas ieškovui 25 616 Lt.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „Megatomas“ bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikino ir bankroto bylos atsakovui UAB „Megatomas“ iškėlimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas iš naujo išnagrinėjo atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimą ir 2015 m. vasario 3 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą; priteisė atsakovui iš ieškovės R. R.–J. 1 093,66 Eur; iš UAB „Logmis“ – 700,88 Eur ir iš G. J. – 613,27 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas nustatė, kad atsakovo veikla – pašto ir pasiuntinių (pašto kurjerių) paslaugos. 2014 m. atsakovas dirbo nuostolingai, nurašė 68 183,20 Lt beviltiškas skolas, kurios susidarė dėl likviduotų skolininkų UAB „Gintarinė nafta“ ir UAB „Epsium kompozitas“, tačiau tęsė ir tebetęsia savo įprastinę veiklą, t. y. teikia pašto ir kurjerių paslaugas antstolių, advokatų, notarų kontoroms ir kt. Teismas nustatė, kad atsakovo argumentus, jog klientai atsiskaito už paslaugas laiku, o bendrovė yra finansiškai pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, patvirtina atsakovo pateikti 2014 m. finansinės būklės duomenys – balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas. Šie ir kiti byloje esantys duomenys (Sodros, Valstybinės mokesčių inspekcijos dokumentai, 2014 m. gruodžio 31 d. debitorių–kreditorių sąrašas) leido teismui nustatyti, kad atsakovo pajamos 2014 m. buvo 473 836,31 Lt, atsakovas patyrė 59 242 Lt nuostolių, skolos kreditoriams sudaro 101 026,55 Lt, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai atsakovas skolų neturi, bendrovėje dirba 28 darbuotojai. Teismas pažymėjo, kad pradelstų įsiskolinimų bendrovė neturi (2014 m. gruodžio 31 d. debitorių – kreditorių sąrašas), o turtas sudaro 387 028 Lt. Valstybinės mokesčių inspekcijos atlikti patikrinimai buvo seniai – 2005-2009 m., o rasti pažeidimai – nežymūs. Atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu atsakovas neskolingas valstybės ir Sodros biudžetams, teismas darė išvadą, kad atsakovas šiuos pažeidimus ištaisė ir tebetęsia savo veiklą, jos nėra nutraukęs, pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės balanse įrašytos įmonės turto vertės, todėl įmonė yra moki, finansiniai sunkumai laikini, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Dėl neatitikimų teismui pateiktuose atsakovo balansuose teismas pažymėjo, kad 2013 m. balansas bei 2014 m. birželio 30 d. balansas buvo parengti ieškovo UAB „Logmis“. Šios bendrovės vienintelė akcininkė yra ieškovė R. R.–J.. 2014 m. liepos 21 d. ieškovė pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Megatomas“. 2014 m. liepos 22 d. UAB „Megatomas“ pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį dėl paprastojo vekselio, vykdomojo įrašo, turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui G. J. (nagrinėjamoje byloje ieškovui) akto ir su G. J. sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo. 2014 m. rugpjūčio 7 d. ieškovas G. J. pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. 2014 m. rugpjūčio 27 d., 2014 m. rugsėjo 1 d. ieškovė R. R.–J. inicijavo civilinę bylą atsakovui dėl atleidimo iš darbo neteisėtumo, darbo sutarties nutraukimo formuluotės pakeitimo, drausminės nuobaudos panaikinimo, išeitinės išmokos, darbo užmokesčio bei kitų priklausiančių išmokų, netesybų ir delspinigių priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-2089-631/2014). 2014 m. rugsėjo 2 d. atsakovas pateikė pareiškimą (skundą) apie galimą nusikalstamą veiką Finansinių nusikaltimų tarnybai dėl R. R.–J., O. V. (UAB „Logmis“ vadovė) veiksmų dėl lėšų pasisavinimo iš UAB „Megatomas“, dokumentų klastojimo, jais disponavimo, sukčiavimo. Šiuo metu minėtos civilinės bylos ir ikiteisminis tyrimas nėra baigti. Šie duomenys leido teismui spręsti, jog tarp šalių yra kilęs ginčas, o atsakovas yra moki, veikianti, turinti darbuotojų, teikianti paslaugas, gaunanti pajamų, tačiau turinti finansinių sunkumų bendrovė. Teismas, remdamasis byloje pateiktais įrodymais, ieškovų ir atsakovo paaiškinimais, konstatavo, kad tarp ieškovų ir atsakovo kilę ginčai gali būti išspręsti kitais teisių gynimo būdais, o ne keliant atsakovui bankroto bylą. Teismas akcentavo, jog atsižvelgiant į bankroto proceso specifiką bankroto bylos inicijavimas atsakovui negali būti taikomas kaip paslėptas skolos išieškojimo būdas. Ieškovas, laikantis save kreditoriumi, turi siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2012). Dėl kitų ieškovų argumentų teismas plačiau nepasisakė, spręsdamas, kad jie neturi esminės reikšmės nagrinėjamam klausimui. Nepatenkinęs pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas priteisė atsakovui iš ieškovų jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovai atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti iš naujo. Apeliantai prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti Valstybinę mokesčių inspekciją; išreikalauti iš VĮ Registrų centro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus, ataskaitas, aiškinamuosius raštus, informacinius metinius pranešimus, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas; išreikalauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos: informaciją apie sprendimą dėl kontrolės veiksmų inicijavimo pagal pareiškėjo UAB „LOGMIS" 2014-10-06 pareiškimą; šio patikrinimo išvadas, informaciją, ar atsakovas pagal jo nedeklaruotus balansus patikslino PVM deklaracijas ir sumokėjo PVM bei pelno mokestį; išreikalauti iš atsakovo ataskaitą piniginių lėšų judėjimą kasoje ir banke už 2012, 2013 ir 2014 metus, pajamų ir išlaidų apyvartos žiniaraštį, pinigų srautų ataskaitą, kreditorių ir debitorių sąrašą (su detalesne informacija, sumomis, skolų atsiradimo datomis ir įsipareigojimų terminų datomis ir t. t.) už laikotarpį nuo 2012 m. iki 2014 m. imtinai; detalų ir aiškų turto sąrašą, bei patikrinti ar jis yra realus; išsiaiškinti ir nustatyti atsakovo realią turto vertę; įsipareigojimų apimtį, jų vykdymo tinkamumą, prievolių vykdymo pradelstų terminų kiekį, trukmę, priežastis; pradelstų įsipareigojimų ir turto santykį; įvertinti, ar įmonė realiai dengia įsipareigojimus kreditoriams; ar vykdoma veikla yra pelninga; ar atsakovas vėluodavo ir vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, mokesčius už laikotarpi nuo 2012 m. iki 2014 m. imtinai; išlaidų (sąnaudų) ir gaunamų pajamų santykį; iškelti atsakovui bankroto bylą; perduoti bylos medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl atsakovo galimo dokumentų klastojimo, panaudojimo bei apgaulingos buhalterinės apskaitos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas neįvykdė visų Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. nutartyje nustatytų įpareigojimų, neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių, neišsprendė visų byloje pareikštų prašymų bei reikalavimų, surinko nepakankamai duomenų apie atsakovo finansinę būklę ir turto masę, neištyrė atsakovo balanse įrašyto turto vertės realumo, nebuvo aktyvus, nors to reikalauja byloje vyraujantis viešasis interesas.

112. Teismo veiksmai kelia abejonių dėl nešališkumo, kadangi teismas sukūrė prielaidas atsakovui išvengti bankroto, nors egzistuoja visos bankroto bylos iškėlimo sąlygos, paremtos buhalterinės apskaitos dokumentais.

123. Nepagrįsta teismo pozicija dėl atsakovo finansinių sunkumų laikinumo, kadangi atsakovas yra nemokus, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, teikdamas netikslius dokumentus klaidina teismą ir siekia išvengti bankroto.

134. Teismas privalėjo įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją pateikti informaciją apie vykdomą arba numatomą patikrinimą arba inicijuotą patikrinimą bei išreikalauti iš VMI išvadas apie atliktų kontrolės veiksmų rezultatus pagal pareiškėjo UAB „Logmis“ 2014 m. spalio 6 d. pareiškimą. Teismas minėtų duomenų neišreikalavo.

145. Teismas klaidingai nustatė, kad atsakovas neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai. Atsakovas pateikė teismui pakeistų 2012 ir 2013 metų balansų duomenis, kuriuose nurodė, jog įmonė dirbo pelningai, padidino turto masę ir sumažino įsipareigojimus bei nurodė pelną ir pelno mokestį, tačiau šių duomenų atsakovas neįregistravo ir nedeklaravo iki šiol nei VMI, nei Registrų centre, todėl PVM neperdeklaruotas, nuo jo mokesčiai nesumokėti.

156. Teismo išvada, kad atsakovas neskolingas Sodros biudžetui, nepagrįsta, kadangi byloje tokių duomenų nėra. Duomenys apie įsiskolinimą Sodrai gauti ne iš atsakovo, o iš kito juridinio asmens, kuris nesusijęs su nagrinėjama byla.

167. Pagal visus finansinius rodiklius atsakovas turi realių finansinių sunkumų, todėl yra nemokus ir jam keltina bankroto byla. Atsakovo finansiniai sunkumai atsirado jau 2012 metais, kurie tęsiasi 2013 ir 2014 metais iki dabar. Per šį laikotarpį atsakovo turtas sumažėjo, o įsipareigojimai padidėjo, atsakovo finansiniai sunkumai yra įsisenėję, todėl nėra laikino pobūdžio.

178. Teismas vadovavosi tik atsakovo pateiktu balansu, neišsamiu ir nedetaliu kreditorių ir debitorių sąrašu, nevertindamas įrodymų visumos. Teismas neišsiaiškino, ar atsakovo pateikti 2014 m. rugpjūčio ir 2014 m. gruodžio 31 d. balansai yra patikimi. Nėra aišku, kaip įmonė padengė didelę įsipareigojimų dalį ir gavo pelną, palyginus su viešai paskelbtu 176 198 Lt nuostoliu.

189. Teismas padarė išvadą apie atsakovo mokumą neturėdamas duomenų apie realią į balansą įrašyto turto vertę bankroto bylos iškėlimo dienai, tik abstrakčiai įvertino balanso duomenis, netirdamas ar jie objektyvūs ir patikimi. Teismas neišsiaiškino, kokia yra reali atsakovo turto vertė.

1910. Teismas iš ieškovų priteisė nepagrįstai didelę bylinėjimosi išlaidų sumą. Advokato laiko sąnaudos yra dirbtinai padidintos, o honoraras neatitinka protingumo kriterijų. Atsakovo atsiliepimai į trijų ieškovų pareikštus reikalavimus yra vienodi, juose nurodyti tie patys teiginiai, argumentai bei pridedami tie patys priedai, byloje nėra nagrinėjami sudėtingi materialinės ir procesinės teisės klausimai, todėl išlaidos turėtų būti mažintinos.

20Atsakovas prašo apeliantų atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime yra atskirąjį skundą nurodomi šie argumentai:

211. Nepagrįsti apeliantų argumentai dėl teismo šališkumo, subjektyvaus byloje esančių įrodymų vertinimo, kadangi šie argumentai pagrįsti subjektyvia apeliantų nuomone, deklaratyviais teiginiais bei neteisingais teismo nutarčių aiškinimais.

222. Apeliantų argumentai, jog teismas neįvykdė Lietuvos apeliacinio teismo įpareigojimų, neatitinka tikrovės, kadangi teismas įpareigojo atsakovą pateikti duomenis, kuriuos įvertinęs konstatavo atsakovo mokumą. Teismas įvykdė Lietuvos apeliacinio teismo nurodymus, pašalino prieštaravimus, kurie nebuvo pašalinti 2014 m. rugsėjo 24 d. nutartimi. Buvo surinkti duomenys tiek iš valstybinių institucijų, tiek iš atsakovo, jie buvo vertinami visų byloje esančių duomenų kontekste. Teismas buvo objektyvus, aktyvus, išsamiai ir visapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus.

233. Apeliantai išgalvoja Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartyje nustatytus įpareigojimus – pvz. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Valstybinę mokesčių inspekciją, kadangi tokių įpareigojimų apeliacinės instancijos teismas nutartyje nenurodė.

244. Aplinkybė, kad teismas nepasisakė dėl kiekvieno ieškovų argumento, negali būti vertinama kaip teismo šališkumas. Teismas tinkamai nustatė ginčo išnagrinėjimui svarbias aplinkybes ir priėmė teisėtą bei motyvuotą nutartį.

255. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 27 d. nutartyje konstatavo, jog yra visos sąlygos atsakovui iškeli bankroto bylą. Apeliacinis teismas nesutiko su ieškovų nuomone, jog atsakovui keltina bankroto byla, kadangi bylą grąžino pirmosios instancijos teismui, kad būtų pašalinti esantys prieštaravimai.

266. Apeliantai piktnaudžiauja procesu, kadangi bankroto bylos inicijavimo faktą bando panaudoti skolai iš atsakovo atgauti, todėl vadovaujantis CPK 95 straipsnio 2 dalimi ieškovams turėtų būti paskirta 5 722 Eur bauda, pusę jos pervedant atsakovui.

277. Apeliantai nenurodė naujų argumentų, kurių neištyrė pirmosios instancijos teismas, todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti nutartį.

288. Apeliantų argumentai dėl per didelių iš jų priteistų bylinėjimosi išlaidų yra nepagrįsti, kadangi ieškovų pareiškimai dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo grindžiami skirtingais pagrindais, faktinėmis aplinkybėmis, atsakovas turėjo procesinę pareigą pateikti tris skirtingus atsiliepimus į trijų ieškovų pareiškimus.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovui atsisakyta iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

31Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

32Ieškovai prašo bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į civilinio proceso įstatyme įtvirtintą bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, pagal kurią atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 336 str. 1 d.), taip pat įvertinęs šios konkrečios bylos aplinkybes, konstatuoja, kad nėra būtinas žodinis atskirojo skundo nagrinėjimas, todėl nėra poreikio taikyti minėtoje proceso teisės normoje numatytą išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu procesiniu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

33Dėl įrodymų išreikalavimo

34Apeliantai prašo išreikalauti iš valstybės institucijų ir atsakovo įvairius finansinius dokumentus, prašo į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti Valstybinę mokesčių inspekciją. Tretieji asmenys į bylos nagrinėjimą įtraukiami tuo atveju, jei bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Byloje sprendžiamas teismo nutarties, kuria atsisakyta atsakovui iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Valstybinė mokesčių inspekcija reikalavimų atsakovui nėra pareiškusi. Priešingai, yra nurodžiusi, kad atsakovas nėra skolingas, todėl apeliantų prašymas į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu įtraukti Valstybinę mokesčių inspekciją yra nepagrįstas. Be to, kompetenciją į bylą įtraukti trečiuosius asmenis turi tik pirmosios instancijos teismas.

35Nėra pagrindo tenkinti ieškovų prašymo išreikalauti iš VĮ Registrų centro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus. VĮ Registrų centrui pateikti atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai yra byloje, todėl nėra poreikio jų pakartotinai reikalauti.

36Ieškovai prašo išreikalauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją apie sprendimą dėl kontrolės veiksmų inicijavimo pagal UAB „Logmis“ 2014 m. spalio 6 d. pareiškimą ir išvadas apie atliktų kontrolės veiksmų rezultatus. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad 2015 m. balandžio 2 d. atsakyme į UAB „Logmis“ raštą, Valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, jog UAB „Megatomas“ mokestinių prievolių kontrolė bus vykdoma planine tvarka, įgyvendinant numatytas mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo priemones. Pirmosios instancijos teismas, iš naujo spręsdamas atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimą bei atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2014 lapkričio 27 d. nutartyje pateiktus nurodymus, kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl informacijos apie atsakovo atžvilgiu atliktos kontrolės veiksmų rezultatus (4 t. 136 b. l.). Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė informaciją apie atsakovo atžvilgiu atliktų kontrolės veiksmų rezultatus (5 t., 1-23 b. l.). Teismas pateiktus dokumentus įvertino, atsižvelgė į tai, kad mokestiniai pažeidimai buvo padaryti ganėtinai seniai – 2005-2009 metais – ir yra nežymūs. Taigi teismas įvykdė apeliacinės instancijos teismo nurodymus, išsiaiškino apie atsakovo atžvilgiu vykdytus kontrolės veiksmus, juos vertino, todėl apeliantų prašymas pakartotinai kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl aptartos informacijos pateikimo yra nepagrįstas.

37Ieškovai prašo išreikalauti atsakovo ataskaitą apie piniginių lėšų judėjimą kasoje ir banke, pajamų ir išlaidų apyvartos žiniaraščius, pinigų srautų ataskaitą, detalų ir aiškų turto sąrašą. Pažymėtina, kad sprendžiant atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimą yra vertinamas atsakovo mokumas atsižvelgiant į turimo turto santykį su atsakovo turimais pradelstais įsiskolinimais. Atsakovo piniginių srautų judėjimas teismui nėra aktualus, teismas neatlieka tyrimo, kokiu būdu ir tarp kokių subjektų asmuo vykdo atsiskaitymo operacijas, todėl ieškovų prašomi išreikalauti duomenys nėra būtini sprendžiant atsakovo (ne)mokumo klausimą.

38Ieškovai prašo įpareigoti atsakovą pateikti kreditorių ir debitorių sąrašą. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad toks sąrašas teismui yra pateiktas. Byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių spręsti apie atsakovo mokumą, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovų prašymo dėl kitų duomenų išreikalavimo.

39Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo tenkinti ieškovų prašymo ir perduoti bylos medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl galimo atsakovo dokumentų klastojimo, panaudojimo ir apgaulingos buhalterinės apskaitos. Byloje yra pateikti atsakovo paaiškinimai, pagrindžiantys balanso duomenų koregavimą, todėl teismui nėra pagrindo įtarti nusikalstamos veikos požymių atsakovo veiksmuose buvimą.

40Dėl teismo šališkumo

41Apeliantai atskirajame skunde kvestionuoja teismo nešališkumą. CPK 65-66 straipsniuose įtvirtinti teisėjo nušalinimo pagrindai, kurių nei vieno apeliantai nenurodo. Kilus abejonių dėl teismo šališkumo šalims suteikta teisės pareikšti nušalinimą (CPK 68 str.), tokia teise ieškovai pirmosios instancijos teisme nepasinaudojo, objektyvių teismo šališkumą patvirtinančių įrodymų apeliacinės instancijos teismui nepateikė, savo teiginius pagrindžiančių argumentų nenurodė, todėl nėra pagrindo abejoti bylą išnagrinėjusio pirmosios instancijos teismo nešališkumu. Aplinkybė, kad teismas netenkino ieškovų ieškinio dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, nesuteikia pagrindo pripažinti teismą šališku.

42Dėl atsakovo turtinės padėties

43Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Pradedant šį procesą, tai yra iškeliant bankroto bylą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-842/2008). Bankroto bylos iškėlimo pagrindai yra įtvirtinti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, kurioje nurodyta, kad bankroto byla iškeliama, jei įmonė yra nemoki, įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės–komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą, konstatavęs, kad šis yra mokus, t. y. jo padėtis neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtos nemokumo būsenos.

44Apeliantai teigia, jog teismas neįvykdė visų Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų, nesurinko pakankamai duomenų apie atsakovo finansinę būklę. Su šiais apeliantų argumentais nėra pagrindo sutikti. Iš naujo nagrinėdamas atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimą teismas išsiaiškino pateiktuose balansuose nurodytų duomenų skirtumų pagrindą, nustatė, kad atsakovo veikla – pašto ir pasiuntinių (pašto kurjerių) paslaugos; kad 2014 m. atsakovas dirbo nuostolingai, nurašė beviltiškas 68 183,20 Lt skolas, kurios susidarė dėl likviduotų skolininkų UAB „Gintarinė nafta“ ir UAB „Epsium kompozitas“, tačiau tęsė ir tebetęsia savo įprastinę veiklą; iš atsakovo pateiktų finansinės būklės duomenų už 2014 m. (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita) bei aiškinamojo rašto teismas nustatė, kad atsakovo pajamos 2014 m. buvo 473 836,31 Lt, skolos kreditoriams sudaro 101 026,55 Lt; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai skolų neturi, įmonė turi 28 darbuotojus, bendrovė patyrė 59 242 Lt nuostolių. Teismas nustatė, kad pradelstų įsiskolinimų bendrovė neturi (2014 m. gruodžio 31 d. debitorių – kreditorių sąrašas), o turtas sudaro 387 028 Lt. Įvertinęs atsakovo pateiktus duomenis teismas priėjo išvadą, kad atsakovas nėra nutraukęs savo ūkinės komercinės veiklos, ją tęsia, pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės balanse įrašyto turto vertės, todėl atsakovas yra mokus, o finansiniai sunkumai yra laikini, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Spręsdamas dėl atsakovo mokumo teismas vadovavosi aktualiausiais bendrovės finansiniais rodikliais – 2015 m. sausio 19 d. sudarytu balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita (5 t., 92, 93 b. l.), o pagrindo jais netikėti apeliacinės instancijos teismas neturi. Atsakovo finansinius sunkumus teismas pagrįstai pripažino laikinais.

45Ieškovai kvestionuoja atsakovo pateiktus kreditorių ir debitorių sąrašus, teigdami, kad jų reikalavimai į kreditorių sąrašus nėra įtraukti. Aplinkybė, kad į kreditorių sąrašus nėra įtraukti ieškovų reikalavimai, nesudaro pagrindo teigti, kad kreditorių ir debitorių sąrašai yra neteisingi. Iš bylos duomenų yra aišku, kad atsakovas su ieškovų reikalavimais nesutinka, tarp šalių dėl šių reikalavimų yra kilę ginčai, kurie sprendžiami kitose civilinėse bylose, todėl atsakovas, nepripažindamas ieškovų piniginių reikalavimų, jų į kreditorių sąrašą neįtraukė ir teismas pagrįstai jų nevertino.

46Apeliantų nuomone, teismas netinkamai įvertino Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytus atsakovo padarytus pažeidimus, kadangi jie leidžia daryti išvadas apie 2014 m. liepos 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. balansų klaidingumą ir jų neatitikimą tikrovei. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyti atsakovo pažeidimai padaryti 2005-2009 metais, todėl jie negali patvirtinti atsakovo pateiktų 2014 m. atskirų laikotarpių balanso duomenų klaidingumo.

47Negalima sutikti su apeliantų nuomone, jog atsakovo finansiniai sunkumai yra pagrindas jam iškelti bankroto bylą. Pažymėtina, kad bendrovės finansiniai sunkumai nėra bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Bankroto byla bendrovei keliama tuomet, kai nustatoma, jog bendrovė yra nemoki. Teismas nustatė, kad atsakovas turi finansinių sunkumų, tačiau juos pripažino laikinais.

48Teismų informacinės sistemos duomenimis, atsakovui nei 2013, nei 2014, nei 2015 metais nėra pareikšta bylų dėl skolų priteisimo. Visos bylos, kuriose dalyvauja atsakovas, yra iš esmės susijusios su šios bylos šalių kilusiais konfliktiniais santykiais.

49Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį apie įmonės nemokumą sprendžiama ne pagal įmonės turto ir per vienerius metus mokėtinų sumų santykį, o tik pagal turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį. Teismas, spręsdamas apie atsakovo mokumo būklę, įvertino atsakovo pateiktus bendrovės kreditorių ir debitorių sąrašus, nustatė, kad atsakovas pradelstų įsiskolinimų neturi, todėl konstatavo atsakovo mokumą. Iš kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovas didelių skolų sumų neturi, išskyrus 86 320 Lt skolą akcininkui G. K.. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pradelstų skolų neturi, teismas padarė pagrįstą išvadą dėl atsakovo finansinės padėties neatitikimo ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinai būklei.

50Apeliacinės instancijos teismas sutinka su teismo pastebėjimu, jog tarp šalių kilę konfliktiniai santykiai, kuriuos ieškovai bando išspręsti inicijuodami atsakovui bankroto bylą, nors reikalavimus turėtų spręsti individualioje civilinėje byloje.

51Dėl kitų apeliantų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui.

52Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantų argumentais, kad teismas nenustatė atsakovo finansinės padėties ir padarė nepagrįstą išvadą dėl atsakovo mokumo, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

53Dėl baudos apeliantams paskyrimo

54Atsakovas prašo skirti ieškovams 5 792 Eur baudą, pusę baudos sumos pervedant į atsakovo banko sąskaitą. Atsakovo manymu, ieškovai teikia nepagrįstą atskirąjį skundą, paremtą išgalvotomis aplinkybėmis ir faktais, iškraipydami teismų nutartyse nurodytus faktus, siekia atsakovui padaryti spaudimą, o toks elgesys negali būti laikomas sąžiningu atsakovo atžvilgiu. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovų atskirasis skundas atmestas, nesudaro pagrindo jiems skirti baudą, todėl atsakovo prašymas dėl baudos ieškovams paskyrimo netenkintinas.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

56Apeliantai nesutinka su atsakovui priteista bylinėjimosi išlaidų suma, kurią vertina kaip per didelę ir neatitinkančią protingumo ir teisingumo reikalavimų, kadangi atsakovo rengti atsiliepimai į ieškovų ieškinius iš esmės buvo identiški, grindžiami tapačiais argumentais ir teisės normomis. Teismas priteisė atsakovui iš ieškovės R. R.–J. 1 093,66 Eur, iš UAB „Logmis – 700,88 Eur, o iš G. J. – 613,27 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš viso atsakovui priteista 2 407,81 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad atsakovas surašė tris atsiliepimus į ieškovų ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo, nesąlygoja tris kartus didesnių bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovo atsiliepimai į ieškinius grindžiami iš esmės tais pačiais argumentais, todėl nėra pagrindo priteisti didesnių nei teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (toliau – Rekomendacijos) nustatyto maksimalaus bylinėjimosi išlaidų dydžio. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų 8.2 punkte nustatytas rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis už atsiliepimą į ieškinį (nagrinėjamu atveju – 3) dauginant iš teisinių paslaugų suteikimo metu galiojusios valstybės institucijų nustatytos 300 Eur minimalios mėnesinės algos. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija rekomenduojamą maksimalų užmokestį už procesinio dokumento surašymą, todėl sprendžia, kad atsakovui iš ieškovų priteistino užmokesčio dydis mažintinas iki rekomenduojamos maksimalios sumos – 900 Eur. Šios aplinkybės sudaro pagrindą pakeisti teismo nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, sumažinant atsakovui iš ieškovų priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

57Ieškovų apeliacinį skundą atmetus jų apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.).

58Atsakovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 447 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgdamas į CPK 98 straipsnio 2 dalį bei Rekomendacijų 8.15 punktą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija rekomenduojamą maksimalų užmokestį už procesinio dokumento surašymą, todėl sprendžia, kad atsakovui iš ieškovų priteistino užmokesčio dydis mažintinas iki rekomenduojamos maksimalios sumos – 150 Eur. Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį solidarioji skolininkų pareiga nėra preziumuojama. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Įstatymas nenumato solidariosios skolininkų pareigos dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Pagal bendrą CK 6.5 straipsnyje įtvirtintą taisyklę, jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų, tai kiekvienas iš jų privalo įvykdyti prievolę lygiomis dalimis, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus. Pagal aptartą teisinį reguliavimą, atsakovo apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovų lygiomis dalimis.

59Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

60Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pakeisti ir keičiamą nutarties dalį išdėstyti taip:

61„Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Megatomas“, j. a. k. 125725687, iš ieškovų R. R.–J., a. k. ( - ) G. J., a. k. ( - ) ir uždarosios akcinės bendrovės „Logmis“, j. a. k. 300960537, po 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.“

62Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

63Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Megatomas“, j. a. k. 125725687, iš ieškovų R. R.–J., a. k. ( - ) G. J., a. k. ( - ) ir uždarosios akcinės bendrovės „Logmis“, j. a. k. 300960537, po 50 Eur (penkiasdešimt eurų) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami iškelti atsakovui bankroto bylą,... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atsisakė iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas iš naujo išnagrinėjo atsakovo bankroto bylos... 7. Teismas nustatė, kad atsakovo veikla – pašto ir pasiuntinių (pašto... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovai atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3... 10. 1. Teismas neįvykdė visų Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 24... 11. 2. Teismo veiksmai kelia abejonių dėl nešališkumo, kadangi teismas sukūrė... 12. 3. Nepagrįsta teismo pozicija dėl atsakovo finansinių sunkumų laikinumo,... 13. 4. Teismas privalėjo įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją pateikti... 14. 5. Teismas klaidingai nustatė, kad atsakovas neturi skolų Valstybinei... 15. 6. Teismo išvada, kad atsakovas neskolingas Sodros biudžetui, nepagrįsta,... 16. 7. Pagal visus finansinius rodiklius atsakovas turi realių finansinių... 17. 8. Teismas vadovavosi tik atsakovo pateiktu balansu, neišsamiu ir nedetaliu... 18. 9. Teismas padarė išvadą apie atsakovo mokumą neturėdamas duomenų apie... 19. 10. Teismas iš ieškovų priteisė nepagrįstai didelę bylinėjimosi... 20. Atsakovas prašo apeliantų atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį... 21. 1. Nepagrįsti apeliantų argumentai dėl teismo šališkumo, subjektyvaus... 22. 2. Apeliantų argumentai, jog teismas neįvykdė Lietuvos apeliacinio teismo... 23. 3. Apeliantai išgalvoja Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d.... 24. 4. Aplinkybė, kad teismas nepasisakė dėl kiekvieno ieškovų argumento,... 25. 5. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m.... 26. 6. Apeliantai piktnaudžiauja procesu, kadangi bankroto bylos inicijavimo... 27. 7. Apeliantai nenurodė naujų argumentų, kurių neištyrė pirmosios... 28. 8. Apeliantų argumentai dėl per didelių iš jų priteistų bylinėjimosi... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 30. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovui atsisakyta... 31. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 32. Ieškovai prašo bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.... 33. Dėl įrodymų išreikalavimo... 34. Apeliantai prašo išreikalauti iš valstybės institucijų ir atsakovo... 35. Nėra pagrindo tenkinti ieškovų prašymo išreikalauti iš VĮ Registrų... 36. Ieškovai prašo išreikalauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos... 37. Ieškovai prašo išreikalauti atsakovo ataskaitą apie piniginių lėšų... 38. Ieškovai prašo įpareigoti atsakovą pateikti kreditorių ir debitorių... 39. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo tenkinti ieškovų prašymo ir... 40. Dėl teismo šališkumo... 41. Apeliantai atskirajame skunde kvestionuoja teismo nešališkumą. CPK 65-66... 42. Dėl atsakovo turtinės padėties... 43. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto procesas taikomas tada,... 44. Apeliantai teigia, jog teismas neįvykdė visų Lietuvos apeliacinio teismo... 45. Ieškovai kvestionuoja atsakovo pateiktus kreditorių ir debitorių sąrašus,... 46. Apeliantų nuomone, teismas netinkamai įvertino Valstybinės mokesčių... 47. Negalima sutikti su apeliantų nuomone, jog atsakovo finansiniai sunkumai yra... 48. Teismų informacinės sistemos duomenimis, atsakovui nei 2013, nei 2014, nei... 49. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal ĮBĮ 2... 50. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su teismo pastebėjimu, jog tarp... 51. Dėl kitų apeliantų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako,... 52. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi... 53. Dėl baudos apeliantams paskyrimo... 54. Atsakovas prašo skirti ieškovams 5 792 Eur baudą, pusę baudos sumos... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 56. Apeliantai nesutinka su atsakovui priteista bylinėjimosi išlaidų suma,... 57. Ieškovų apeliacinį skundą atmetus jų apeliacinės instancijos teisme... 58. Atsakovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 447 Eur bylinėjimosi... 59. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 60. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutarties dalį dėl... 61. „Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Megatomas“, j. a. k.... 62. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 63. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Megatomas“, j. a. k....