Byla 2S-1048-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus kolegija, kuria sudaro

2kolegijos pirmininke ir pranešeja Romualda Janoviciene,

3kolegijos teisejai Marijonas Greicius ir Rasa Gudžiuniene,

4kolegijos posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo uždarosios akcines bendroves „JK Grupe“ atskiraji skunda del Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškini kaip neteisminga, civilineje byloje pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „JK Grupe“ ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Geležinkelio statyba ir konsultacijos“ del paskolos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo negaliojanciu.

5Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,

6n u s t a t e:

8Ieškovas UAB „JK Grupe“ kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad atsakovo UAB „Geležinkelio statyba ir konsultacijos“ vienašalis 2008-11-21 paskolos sutarties Nr. 8-SU nutraukimas yra negaliojantis, ši paskolos sutartis yra nenutraukta ir galiojanti.

9Vilniaus miesto 2-asis apylinkes teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi ieškini atsisake priimti kaip neteisminga apylinkes teismui. Teismas nutarti motyvavo tuo, kad ieškovo ieškiniu del paskolos sutarties, kurios pagrindu jis buvo gaves 343 000 Lt paskola iš atsakovo, nutraukimo teisetumo, bei del šios paskolos sutarties pripažinimo negaliojancia, reiškiami reikalavimai yra tiesiogiai susije su paskolos sutartimi ir yra turtinio pobudžio, reikalavimo suma viršija 100 000 Lt, todel ieškinys yra teismingas Vilniaus apygardos teismui.

10Ieškovas UAB „JK Grupe“ atskiruoju skundu prašo skundžiama teismo nutarti panaikinti ir ieškini priimti nagrineti Vilniaus miesto 2-ame apylinkes teisme. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ieškovo ieškinyje keliami reikalavimai nera susije su turtu, turto ar pinigu išieškojimu. Šiuo ieškiniu ieškovas neprašo priteisti iš atsakovo pinigu ar turto, atlyginti turtines ar neturtines žalos, nekelia jokiu turtinio pobudžio reikalavimu ar reikalavimu, kurie butu tiesiogiai susije su turtu, taigi ieškinyje keliami reikalavimai i Civilinio proceso kodekso 85 straipsnyje itvirtinta turtiniu gincu rušiu saraša nepatenka ir negali buti laikomi turtinio pobudžio reikalavimais. Ieškinys nera turtinio pobudžio, juo prašoma pripažinti tam tikrus teisinius santykius – kad atsakovo atliktas vienašalis paskolos sutarties nutraukimas butu pripažintas negaliojanciu, o paskolos sutartis – nenutraukta ir galiojancia, t.y. reiškiamas ieškinys del pripažinimo, o tokie reikalavimai nera turtinio pobudžio ir turetu buti nagrinejami apylinkes teisme apmokestinant juos 100 Lt dydžio žyminiu mokesciu.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Kolegija, ivertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiaga, sprendžia, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nepagristai ieškovo pareikšta ieškini atsisake priimti kaip neteisminga apylinkes teismui.

13Teismas, spresdamas ieškinio priemimo klausima, turi patikrinti ne tik tai, ar pareikštas ieškinys atitinka jo formai ir turiniui keliamus reikalavimus, numatytus Civilinio proceso kodekso 135 straipsnyje, bet ir privalo ex officio aiškintis, ar yra asmens teises kreiptis i teisma prielaidu ir tinkamo igyvendinimo salygos, t.y. ar jis apskritai turi teise kreiptis i teisma del teismines gynybos. Vienas iš reikalavimu, keliamu ieškinio formai ir turiniui, yra ieškinio suma, jeigu ieškinys yra ikainotinas (Civilinio proceso kodekso 135 straipsnio 1 dalies 1 p.), tai, ieškinys yra turtinis ar ne, taip pat kokia yra ieškinio suma atitinkamai apsprendžia bylos teisminguma konkreciam teismui, kas yra viena iš tinkamo teises kreiptis i teisma igyvendinimo salygu. Ieškiniai už turtinius gincus apmokami proporciniu žyminiu mokesciu (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnis). Ieškinio suma pagal turtini reikalavima

Nustatė

14ma pagal Civilinio proceso kodekso 85 straipsnyje itvirtintas taisykles. Jeigu turtinis reikalavimas pagal Civilinio proceso kodekso 85 straipsnio taisykles negali buti ivertintas pinigais, jis laikomas turtiniu neikainotinu gincu ir toks ieškinys apmokestinamas paprastuoju žyminiu mokesciu. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad gincas del sandorio yra turtinis gincas, o jo ikainojimo klausimas sprendžiamas priklausomai nuo ieškiniu siekiamu ir ginco sprendimu sukuriamu teisiniu pasekmiu (pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilineje byloje R. J. v. R. V., bylos Nr.3K-3-334/2009; 2009 m. rugsejo 28 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-350/2009). Teismas, siekdamas nustatyti reiškiamo reikalavimo pobudi (turtinis ar neturtinis), turi ivertinti pareikšto ieškinio pagrinda, dalyka, o ši klausima galima teisingai išspresti tik nustacius pareikšto ieškinio ruši ir teisines pasekmes, kurios atsiranda jo patenkinimo ar atmetimo atveju. Ieškiniai yra skirstomi i ieškinius del pripažinimo, ieškinius del priteisimo ir ieškinius del teisiniu santykiu modifikavimo. Neatsižvelgiant i tai, ar ieškiniai del pripažinimo (lot. k. actiones sine condemnatione) yra pozityvus, ar negatyvus, ju paprastai nereikia vykdyti priverstine tvarka. Negatyviu ieškiniu del pripažinimo siekiama konstatuoti teisiu ar pareigu, arba teisinio santykio ar jo dalies nebuvima (pavyzdžiui, ieškinys del sandorio pripažinimo negaliojanciu) (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkricio 8 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-725/2007, 2009 m. vasario 5 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-83/2009).

15Kaip matyti iš pareikšto ieškinio turinio, juo ieškovas reikalauja, kad tarp šaliu sudarytos paskolos sutarties nutraukimas butu pripažintas negaliojanciu. Ieškiniu neprašoma priteisti pinigu ar kito turto, o tik prašoma nustatyti fakta, tai yra reiškiamas negatyvus ieškinys del pripažinimo. Šiuo atveju ieškovas nereikalauja, kad teismas ipareigotu atsakova atlikti tam tikrus veiksmus jo atžvilgiu (pavyzdžiui, atlyginti žala ar perduoti turta ir pan.), jis siekia, kad ginco paskolos sutartis butu pripažinta nenutraukta, galiojancia ir toliau vykdoma. Todel kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padare pagrista išvada, kad pareikštas reikalavimas del paskolos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojanciu bei paskolos sutarties pripažinimo nenutraukta bei galiojancia yra turtinio pobudžio, kadangi gincas kiles del sandorio, turincio pinigine išraiška. Tuo paciu kolegija, atsižvelgdama i tai, kad reiškiant reikalavima del paskolos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojanciu ir paskolos sutarties pripažinimo nenutraukta, nereikalaujama priteisti kokios nors sumos ar priteisti kokio nors turto, t.y. taikyti restitucijos, todel vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 85 straipsnyje išvardintais ieškinio sumos nustatymo budais negalima ikainoti tokio ieškinio, konstatuoja, kad jis pripažintinas neikainotinu ir turi buti apmokestinamas paprastuoju žyminiu mokesciu (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 2 p.), bei nagrinejamas apylinkes teisme vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 1 dalimi.

16Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai nustate pareikšto reikalavimo pobudi ir del to netinkamai taike žyminio mokescio apskaiciavima reguliuojancias proceso teises normas, nepagristai ieškinyje pareikštus reikalavimus laike ikainotinais, skundžiama teismo nutartis yra naikintina, o ieškinio priemimo klausimas perduotinas nagrineti apylinkes teismui atsižvelgiant i tai, kad pirmosios instancijos teismas atsisakydamas priimti ieškini kaip neteisminga, kitu ieškinio formai ir turiniui keliamu reikalavimu atitikimo istatymui nepatikrino (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 p.).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarti panaikinti ir UAB „JK grupe“ ieškinio atsakovui UAB „Geležinkelio statyba ir konsultacijos“ del paskolos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo negaliojanciu priemimo klausima perduoti nagrineti pirmosios instancijos teismui. Kolegijos pirmininke

19Romualda Janoviciene

Proceso dalyviai
Ryšiai