Byla 2-220-743/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo pagal ieškovo UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui M. M

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo pagal ieškovo UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui M. M.,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo M. M. 700 Lt skolą, kurią sudaro 250 Lt paskola ir 450 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Jeigu atsakovas nepateiks procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių (b. l. 2-3).

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2012 m. kovo 14 d. (b. l. 20). Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2010-06-15 tarp ieškovo UAB „4finance“ (buvęs pavadinimas UAB „SMScredit.lt“) ir atsakovo M. M. pagal ieškovo pateiktas paskolos sutarties bendrąsias sąlygas buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 6168601, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 250 Lt kreditą, kurį atsakovas turėjo grąžinti iki 2010 m. rugsėjo 4 d. (b. l. 10-11). Atsakovas nustatytu laiku paskolos negrąžino. 2010-09-04 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai.

6Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2010-06-15 ieškovas į atsakovo sąskaitą pervedė 250,00 Lt (b. l. 11).

8CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Atsakovas negrąžino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 250 Lt negrąžintos paskolos yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

9Ieškovas paskaičiavo atsakovui 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigius už 180 dienų, iš viso 450 Lt (b. l. 2-3). Savo reikalavimą priteisti iš atsakovo 450 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punktu (b. l. 5-8), taip pat paaiškinimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b. l. 12).

10Paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovo atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovo parengtas standartines sąlygas, tarp šalių nevyko jokios derybos dėl sutarties sąlygų, ieškovas kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą, sutartimi kreditas buvo suteiktas fiziniam asmeniui, todėl ši sutartis vertintina kaip vartojimo sutartis. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

11CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punkte numatyti 1 procento dydžio delspinigiai sudaro net 365 procentus metinių palūkanų. Ieškovo prašomi priteisti 450 Lt delspinigiai beveik du kartus viršija paskolos (250 Lt) sumą. Pažymėtina, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis patyrė būtent tokio dydžio (450 Lt) nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti 450 Lt dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli ir nesąžiningi, pažeidžia atsakovo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teises ir teisėtus interesus. Todėl teismas, vadovaudamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas, ieškovui iš atsakovo priteistina 90 Lt delspinigių. Kitoje dalyje ieškinys dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (340 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė mokėjimo kvitą, patvirtinantį, jog sumokėjo 50 Lt dydžio žyminį mokestį (b. l. 4), kuris, paduodant ieškinį teisme, yra nustatytas minimalus (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt, šioje byloje susidariusios 3,30 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teisėja

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo M. M., a.k. ( - ) 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) skolos, 90 Lt (devyniasdešimt litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (340 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-03-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB ,,4finance“, į.k. 301881644.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

20Ieškovas dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo M. M. 700 Lt skolą, kurią sudaro 250... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2012 m. kovo 14 d. (b. l. 20).... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 5. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais... 6. Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovo pateiktų įrodymų... 7. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 8. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 9. Ieškovas paskaičiavo atsakovui 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų... 10. Paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovo atsakomybė, sudaryta... 11. CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 13. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 14. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų... 15. Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo M. M., a.k. ( - ) 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovas dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali...