Byla e2-4575-803/2015
Dėl neteisėtais veiksmais bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „LRG Farmacija“ padarytos žalos atlyginimo arba nepagrįsto praturtėjimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „LIMEDIKA“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Petkuvienė,

2sekretoriaujant Kristinai Mikolaitytei,

3dalyvaujant ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Anatara“ atstovui advokato padėjėjui Mariui Dapkui ir advokatei Žydrūnei Stuglytei, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „LRG Farmacija“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Jupoga“ įgaliotam asmeniui Juozui Dzekunskui, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LIMEDIKA“ atstovėms advokatėms Solveigai Palevičienei ir Renatai Jankutei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Anatara“ netiesioginį ieškinį dėl neteisėtais veiksmais bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „LRG Farmacija“ padarytos žalos atlyginimo arba nepagrįsto praturtėjimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „LIMEDIKA“.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6I. Ginčo esmė

7Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Anatara“ bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)„LRG Farmacija“ vardu pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 787 959,14 Eur (2 720 665,33 Lt) sumą BUAB „LRG Farmacija“ naudai, taip pat 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad BUAB „LRG Farmacija“ su atsakovu UAB „LIMEDIKA“ 2002-07-28 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) pagrindu BUAB „LRG Farmacija“ per laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2005-03-09 atliko atsakovui 6 260 718,52 Lt (1 813 229,41 Eur) sumos mokėjimus, pažeidžiant kitų bankrutavusios įmonės kreditorių teises bei interesus. Įrodinėja, kad šis faktas nustatytas Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-322/2014. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-08 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-378/2015, minėtas sprendimas paliktas nepakeistas. Ieškovas nurodo, kad teismai pripažino, jog UAB „LRG Farmacija“ mokėjimus atliko jau būdama faktiškai nemoki ir neturėdama galimybės tinkamai, t. y. vienodomis sąlygomis, atsiskaityti su visais savo kreditoriais, kurių reikalavimų tenkinimo terminai mokėjimų atlikimo metu jau buvo suėję, todėl pripažino UAB „LRG Farmacija“ per laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2005-03-09 atliktus mokėjimus UAB „LIMEDIKA“ negaliojančiais bei taikė dalinę restituciją, priteisiant UAB „LRG Farmacija” naudai iš UAB „LIMEDIKA“ 1 397 090,68 Eur. Ieškovas UAB „Anatara“ nurodo, jog teikia netiesioginį ieškinį kaip BUAB „LRG Farmacija“ kreditorius, kadangi BUAB „LRG Farmacija“ turi teisę reikalauti kompensacijos už tai, kad atsakovas nuo ginčijamų mokėjimų atlikimo iki Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-30 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-322/2014 įvykdymo be teisinio pagrindo naudojosi pinigais, kurie jam nepriklausė, gavo iš to (nepagrįstą) naudą, todėl BUAB „LRG Farmacija“ padarė žalą, kuri turėtų būti atlyginta bendrovei pagal bendrąsias civilinės atsakomybės taisykles (CK XXII skyriaus nuostatos) ir šis klausimas turėtų būti sprendžiamas pagal CK XX skyriaus nuostatas. Ieškovas nurodo, jog taip pat egzistuoja visos CK 6.68 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos netiesioginiam ieškiniui pareikšti, nes jis turi neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, kadangi reikalavimo teises bankrutavusiai įmonei įgijo perimdamas pirminio kreditoriaus UAB „Maisto ralis“ reikalavimo teises pagal 2015-03-26 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, o pastarojo finansinis reikalavimas patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 23 d. nutartimi. Bankrutavusi įmonė neįgyvendina savo teisės reikalauti iš atsakovo nuostolių atlyginimo ir / arba nereikalauja įgyto turto dėl nepagrįsto praturtėjimo, nerodo iniciatyvos tai padaryti ateityje, dėl ko bankrutavusios įmonės kreditorius turi teisę skolininko vardu kreiptis į teismą su netiesioginiu ieškiniu. Ieškovas įrodinėja, kad remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-515/2012 ir 2001 m. spalio 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-885/2001, nurodydamas, jog ieškinio reikalavimas bet kuriuo atveju grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Ieškovas nurodo, jog egzistuoja visos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti, nes jis veikė neteisėtai suvaržydamas UAB „LRG Farmacija“ galimybes naudotis savo 1 397 090,68 Eur piniginėmis lėšomis, taip gaudama naudą, suvokdamas, jog bent dalis pervestų pinigų buvo perleisti neteisėtai (CK 6.246 straipsnis). Padarytą žalą sudaro 2 720 665,33 Lt arba 787 959,14 Eur, kurie apskaičiuoti pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą 6 proc. dydžio metinių palūkanų normą nuo 4 823 874,69 Lt (arba 1 397 090,68 EUR), per laikotarpį nuo 2005-03-09 iki 2014-08-01 (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Ieškovas nurodo, jog egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtos veikos bei BUAB „LRG Farmacija“ patirtų nuostolių, kadangi atsakovas pinigines lėšas nesąžiningai naudojo savo komercinėje veikloje ir gavo iš jų papildomą naudą (CK 6.247 straipsnis). Ieškovas nurodo, kad tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, kad atsakovo civilinės atsakomybės instituto taikymas (visiškai ar iš dalies) nėra galimas arba tikslingas, alternatyviai turėtų būti priteisiamos visos pinigų sumos, kuriomis atsakovas nepagrįstai praturtėjo, naudodamasi UAB „LRG Farmacija“ priklausančiomis piniginėmis lėšomis, kadangi pagal teismų praktiką pripažinus sandorį negaliojančiu, greta restitucijos inter alia gali būti reiškiami ir kiti (subsidiarūs) reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-885/2001; CK 6.237 – 6.242 straipsniai). Nepagrįstai gauta nauda, apskaičiuota taikant 5 proc. dydžio metinių palūkanų normą, yra 656.632,62 Eur. Ieškovas triplike nurodė, jog BUAB „LRG Farmacija“ įvardijama kaip bedraieškis, o nutraukti proceso dėl sumokėtos 114,74 Eur sumos nėra pagrindo, kadangi atsakovo skola yra apie 2 mln Lt. Ieškovo teigimu, atsakovas neįrodė ieškovo nesąžiningumo, todėl nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį.

8Atsakovas UAB „LIMEDIKA“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodė, jog ieškovas neturi teisės reikšti netiesioginio ieškinio, kadangi nėra visų būtinų įstatyme nustatytų sąlygų netiesioginiam ieškiniui pareikšti, t.y. ieškovas neturi neabejotinos ir vykdytinos reikalavimo teisės, kadangi nepateiktas UAB „Anatara“ finansinio reikalavimo BUAB „LRG farmacija‘ bankroto byloje patvirtinimo pagrindas, be to, atsakovas (nepripažindamas ieškinio), atsižvelgdamas į ieškovo reikalavimo sumos mažareikšmiškumą už BUAB „LRG Farmacija“ įvykdė prievolę, patenkindamas ieškovo 117,74 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Ieškinyje iš esmės nenurodytos aplinkybės, pagrįstai leidžiančios konstatuoti faktą, kad BUAB „LRG Farmacija“ neįgyvendina ar atsisako įgyvendinti savo teises, be to, įgyvendinti bankrutavusios bendrovės teises laiku ir tinkamai yra bankroto administratoriaus pareiga. Atsakovas įrodinėja, kad netiesioginiu ieškiniu siekiama sukurti BUAB „LRG farmacija“ turtinę teisę į atsakovą. Ieškovo nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse ir nagrinėjamoje byloje skiriasi bylų esminės aplinkybės (ratio decidendi), todėl jomis nėra pagrindo remtis. Be to, nėra ir ketvirtosios įstatyme numatytos netiesioginio ieškinio teikimo sąlygos, kadangi ieškovo reikalavimas sumokėjus 117,74 Eur patenkintas. Ieškovas remiasi Lietuvos Aukščiausiame Teisme išnagrinėta civiline byla actio Pauliana pagrindu, tačiau nagrinėjamos bylos ribas sudaro tik vidiniai BUAB „LRG farmacija“ ir UAB „LIMEDIKA“ santykiai, o ieškinio argumentai, susiję su BUAB „LRG farmacija“ kreditorių įrodinėjamais kaip pažeistais interesais, laikytini neturinčiais jokios teisinės reikšmės. Nurodo, kad BUAB „LRG Farmacija“ mokėjimai kasacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje nepripažinti negaliojančiais tikrąja „sandorių negaliojimo" prasme, o mokėjimų negaliojimas išimtinai sietas tik su kitų BUAB „LRG farmacija“ kreditorių interesų pažeidimu, be to, pagal CK įtvirtintas actio Pauliana, kaip išimtinio kreditorių interesų gynimo būdo, taikymo sąlygas sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisinius padarinius tik actio Pauliana ieškinį pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina šio kreditoriaus teisių pažeidimams pašalinti. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo, kadangi vertinami tik sutarties šalių vidiniai santykiai ir nagrinėjamoje byloje nuostolių atlyginimo klausimas sprendžiamas tik sutartinės (o ne deliktinės, kaip kad nurodo ieškovas) atsakomybės kontekste. Atsakovo teigimu, kiekviena iš sutarties šalių viena kitai prisiėmė tam tikras prievoles, atsakovas UAB „LIMEDIKA“ sutartimi prisiimtas prievoles įvykdė, todėl atsakovas turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 straipsnis), ir jam tinkamai vykdžius sutartį (neatlikus jokių neteisėtų veiksmų), sutartinė atsakomybė šiuo atveju nekyla, todėl atsakovas neturi teisinio pagrindo reikalauti nuostolių atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui nusprendus ginti kitų BUAB „LRG farmacija“ kreditorių interesus, panaudotas gynybos būdas (restitucijos taikymas) laikytinas pakankamu ir užtikrinančiu jų interesus, todėl papildomų gynybos būdų naudojimas vertintinas kaip perteklinis, sudarantis prielaidas civilinės apyvartos destrukcijai. Ieškovui prašant priteisti „minimalius nuostolius“, laikytina, kad ieškovas siekia netesybų sumokėjimo, tačiau nepateikia jokių įrodymų dėl nuostolių pagrįstumo. Atsakovas taip pat prašo taikyti sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas) dėl ieškovo reikalavimo dėl netesybų (minimalių nuostolių) priteisimo. Jei teismas visgi spręstų klausimą dėl sutartinės atsakomybės, t.y. nuostolių, ieškovas prašo taikyti 3 metų ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 8 dalis). Atsakovas nesutinka ir su ieškinyje nurodytu alternatyviu gynybos būdu – nepagrįsto praturtėjimo institutu. Ieškovo teisinis interpretavimas, t.y. kad atsakovo nepagrįstas praturtėjimas yra apskaičiuojamas taikant CK 6.240 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą penkių procentų dydžio metinių palūkanų normą, neatitinka pačios normos esmės bei prasmės. Dublike ieškovo nurodytos procesinio bendrininkavimo normos netaikytinos, nes UAB „Anatra“ ir BUAB „LRG Farmacija“ nelaikytini bendrininkais procesine tvarka. Atsakovas taip pat prašo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesu. Ieškovo reikalavimo teisė, nupirkta iš kito BUAB „LRG farmacija“ kreditoriaus, buvo mažareikšmė, t.y. 117,74 Eur dydžio, kai tuo tarpu reiškiamas reikalavimas dėl 787 959,14 Eur sumos priteisimo BUAB „LRG farmacija“ naudai. Net ir tenkinus ieškinį (su kuo atsakovas kategoriškai nesutinka), UAB „Anatara“ tiesiogiai pinigų negautų. Tai akivaizdžiai rodo, kad pateiktas ieškinys yra skirtas ne ieškovo teisių realiam gynimui, tačiau siekiant nesąžiningai manipuliuoti ar piktnaudžiauti procesu, todėl ieškovui turėtų būti skiriama maksimali 5 792 Eur bauda.

9Ieškovas BUAB „LRG Farmacija“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo sutinka ir prašo ieškinį tenkinti.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinio argumentus. Papildomai nurodė, kad iš atsakovo 117,74 Eur įmokos negavo. BUAB „LRG Farmacija“ bankroto administratorius paaiškino, kad kreditoriai nepritarė teisminio proceso prieš atsakovą pradėjimui, nes yra suinteresuoti kuo greičiau užbaigti bankroto bylą. Atsakovo atstovės palaikė atsikirtimo argumentus. Dar kartą pabrėžė, kad iš esmės ieškovas reikalauja piniginių sumų iš atsakovo už jo paties paskolintus ieškovui pinigus, kuriuos jis grąžino pažeisdamas kitų kreditorių interesus. Taigi atsakovas negali būti atsakingas iš kito asmens padarytą teisės pažeidimą.

11Teismas

konstatuoja:

12II. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados

13Byloje kilo ginčas dėl atsakovo UAB „LIMEDIKA“ atsakomybės taikymo sąlygų ir kreditoriaus teisės įgyvendinti skolininko teises pareiškiant ieškinį skolininko vardu. Ieškovas UAB „Anatara“ įrodinėja atsakovo neteisėtus veiksmus dviem skirtingais faktiniais pagrindais: žalos padarymu naudojantis pinigais ir nepagrįstu praturtėjimu. Tiek iš procesinių dokumentų, tiek iš paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, jog ieškovas reikalavimą atsakovui grindžia remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-378/2015 bei joje konstatuotomis faktinėmis aplinkybėmis, kuria paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-30 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-322/2014. Iš šių bylų ratio decidendi nustatyta, kad UAB „LRG Farmacija“ su A. M. firma „Limedika“ (šiuo metu UAB „LIMEDIKA“) 2002-07-28 sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo perduoti UAB „LRG Farmacija“ nuosavybėn vaistus, medicinines prekes bei kitą produkciją, o UAB „LRG Farmacija“ įsipareigojo priimti gautą produkciją ir sumokėti už ją (el. bylos priedo T. 1, b. l. 17-18). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-08 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-378/2015, konstatuota, jog UAB „LRG Farmacija“, būdama faktiškai nemoki ir neturėdama galimybės tinkamai atsiskaityti su visais kreditoriais, laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2005-03-09 vykdydama sutartį atliko atsakovui 6 260 718,52 Lt (1 813 229,41 Eur) mokėjimus, taip patenkindama 94,2 proc. atsakovo reikalavimų ir suteikdama atsakovui pirmenybę prieš kitus kreditorius. Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-322/2014, kuri palikta nepakeista kasacinio teismo 2015-04-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-378/2015, UAB „LRG Farmacija“ mokėjimai atsakovui pripažinti negaliojančiais ir taikyta restitucija, priteisiant iš atsakovo BUAB „LRG Farmacija“ 4 823 874,69 Lt (1 397 090,68 Eur). Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2014-08-01 mokėjimo dokumentu BUAB „LRG Farmacija“ naudai priteista iš atsakovo suma grąžinta (el. bylos priedo T.1, b. l. 42). Ieškovas, su UAB „Maisto ralis“ 2015-03-26 sudarytos reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu perėmęs 117,74 Eur finansinį reikalavimą BUAB „LRG Farmacija“, įrodinėja, jog dėl atsakovo veiksmų bankrutavusi įmonė patyrė nuostolius, o jei civilinės atsakomybės instituto taikymas negalimas – nepagrįstai praturtėjo.

14Dėl ieškovo reikalavimo atlyginti nuostolius

15Ieškovas UAB „Anatara“ įrodinėja, jog BUAB „LRG Farmacija“ patyrė 787 959,14 Eur nuostolių, kadangi dėl atsakovo veiksmų negalėjo naudotis jam priklausančiomis piniginėmis lėšomis, o reikalavimą formuluoja argumentuodamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-515/2012.

16Įstatyme įtvirtinta dviejų rūšių atsakomybė (deliktinė ir sutartinė). Tam, jog asmens, kuris kreipėsi į teismą pažeistos teisės ar teisėto intereso gynybos, reikalavimas būtų patenkintas, turi būti identifikuotas materialusis teisinis santykis, kuris sieja ginčo šalis, ir iš jo kylanti ieškovo reikalavimo teisė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2007; 2012 m. kovo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2012; kt.). Nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas kildinamas iš sutartinių BUAB „LRG Farmacija“ ir atsakovo UAB „LIMEDIKA“ santykių, kuriuos pagrindžia UAB „LRG Farmacija“ su A. M. firma „Limedika“ (šiuo metu UAB „LIMEDIKA“) 2002-07-28 sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis bei atlikti mokėjimai pagal sutartį, todėl ieškovo reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo vertinamas nustatant civilinės atsakomybės sąlygas. Pagal CK 6.245 straipsnio 3 dalį sutartinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad nevykdoma ar netinkamai vykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo padarytus nuostolius ar netesybas. Sutartinei civilinei atsakomybei kilti turi būti nustatytos sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), žala (nuostoliai; CK 6.249 straipsnis), priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis) ir kaltė (CK 6.248 straipsnis). Ieškovas įrodinėja, kad yra visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti.

17Įrodinėdamas atsakovo neteisėtus veiksmus pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį ieškovas nurodo, jog atsakovas buvo nesąžiningas ir neteisėtais veiksmais suvaržė BUAB „LRG Farmacija“ galimybes naudotis pinigais. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismo vertinimu, ieškovo argumentus, susijusius su neteisėtais veiksmais, paneigia faktinės aplinkybės. Kaip minėta, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-04-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-378/2015, palikdamas nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-30 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-322/2014, išsprendė BUAB „LRG Farmacija“ sumokėtų atsakovui laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2005-03-09 pinigų klausimą vykdant 2002-07-28 sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, pripažindamas atliktus mokėjimus negaliojančiais dėl kitų BUAB „LRG Farmacija“ kreditorių interesų pažeidimo. Minėta nutartimi kasacinis teismas nevertino 2002-07-28 sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, taip pat nekonstatavo ir atsakovo veiksmų nesąžiningumo ar neteisėtumo, priešingai, vertino BUAB „LRG Farmacija“ atliktų mokėjimų pagrįstumą atsakovui kaip vienam iš bankrutavusios įmonės kreditorių bei kitų bankrutavusios įmonės kreditorių interesus ir jų pažeidimą. Be to, kaip teisingai pažymėjo atsakovas, jam per laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2005-03-09 buvo sumokėti pinigai UAB „LRG Farmacija“ vykdant 2002-07-28 sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį – atsiskaitant už gautą produkciją, todėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo prasme nėra pagrindo konstatuoti atsakovo neteisėtus veiksmus. Be to, atkreiptinas ieškovo dėmesys į tai, kad atsakovas įvykdė teismų sprendimus, pervesdamas priteistą 4 823 874,69 Lt (1 397 090,68 Eur) sumą, kurią atsakovas iš esmės gavo ieškovui vykdant sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tai reiškia, kad UAB „LRG Farmacija“ nepriklausė jokios lėšos ir jis neturėjo jokios teisės į jas, nes priėmęs produkciją, įgijo pareigą už ją atsiskaityti, todėl argumentas dėl nuostolių yra visiškai fiktyvus. Taigi ieškovas nepagrįstai remiasi atsakovo nesąžiningumo bei neteisėtų veiksmų aplinkybe, įrodinėdamas atsakovo neteisėtus veiksmus, o, nekonstatavus minėtų aplinkybių, nėra teisinio pagrindo priteisti ieškovui iš atsakovo paskaičiuotus nuostolius. Kadangi ieškovo argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovo neteisėtų veiksmų, sudarančių teisės pažeidimo sudėtį, todėl teismas kitų civilinės atsakomybės sąlygų nevertina ir dėl jų plačiau nepasisako.

18Kaip jau minėta, ieškovas savo reikalavimą grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-515/2012. Tiek Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (žr., pvz., 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 24 d. nutarimus), tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2009; 2015 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-915/2015; ir kt.) nuosekliai nurodoma, kad remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai; precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos. Teismo vertinimu, ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civiline byla nėra pagrindo remtis, kadangi minėtos bylos ir nagrinėjamos civilinės bylos ratio decidendi nesutampa. Ieškovo nurodytoje kasacinio teismo byloje buvo sprendžiamas nuostolių atlyginimo klausimas, susijęs su nekilnojamojo turto pardavimu iš varžytynių, kai tuo tarpu nagrinėjamoje byloje vertinami sutartiniai BUAB „LRG Farmacija“ ir atsakovo santykiai.

19Atsižvelgiant į tai, jog teismas nagrinėjamoje byloje nekonstatavo atsakovo civilinės atsakomybės, nevertinami ieškovo argumentai, susiję su nuostolių atlyginimu bei paskaičiavimu, nes nėra pagrindo dėl jų išsamiai pasisakyti.

20Pagal CK 6.68 straipsnį kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus (netiesioginis ieškinys). Kaip išaiškino kasacinis teismas, netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms įstatymo nustatytoms sąlygoms. Pirma, kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t. y. skolininko prievolė kreditoriui turi būti galiojanti, nepasibaigusi įstatyme nustatytais prievolės pasibaigimo pagrindais, negali būti ginčijama netiesioginio ieškinio pareiškimo metu ir turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas. Antra, skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti, t. y. delsia įgyvendinti šią savo teisę, nerodo iniciatyvos, piktybiškai vengia tai daryti, pasirenka netinkamus savo teisės įgyvendinimo būdus ir pan. Trečia, skolininko turtinė teisė, kurios jis neįgyvendina, taip pat turi būti neabejotina, galiojanti ir vykdytina, t. y. kreditoriaus skolininko skolininkas turi pareigą vykdyti savo prievolę. Ketvirta, tokiu skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami kreditoriaus interesai, t. y. kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus ar nepakankamai mokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais (CK 6.68 straipsnio 2 dalis). Kreditorius neturės teisės reikšti netiesioginį ieškinį, jei skolininkas turi pakankamai turto reikalavimui patenkinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Armila“ v. UAB „Limedika“, bylos Nr. 3K-3-146/2007; 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Trinapolis“ ir kt. v. Nordea Bank Finland Plc, bylos Nr. 3K-3-520/2012; kt.).

21Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, jog BUAB „LRG Farmacija“ neturi turto tiek, kad būtų galima patenkinti visų kreditorių interesus. Atsakovas nepaneigė ieškovo 117,74 Eur finansinio reikalavimo faktinio pagrindo, o tai reiškia, kad jis galėjo pareikšti ieškinį ir šia teise pasinaudojo (CPK 5 straipsnio 1 dalis).

22Dėl ieškovo alternatyvaus reikalavimo – dėl nepagrįsto praturtėjimo gautų pinigų priteisimo

23Ieškovas prašo teismo taikyti alternatyvų gynybos būdą, priteisiant BUAB „LRG Farmacija“ naudai visas pinigų sumas, kuriomis atsakovas nepagrįstai praturtėjo naudodamasis BUAB „LRG Farmacija“ priklausančiomis lėšomis, remdamasis CK XX skyriaus nuostatomis. Ieškovas minėtą reikalavimą įrodinėja aplinkybe, jog atsakovas suvokė (arba turėjo suvokti), kad mokėjimai buvo atlikti neteisėtai ir pažeidžiant kitų kreditorių interesus. Teismas dar kartą pakartoja, jog BUAB „LRG Farmacija“ neturėjo jam priklausančių lėšų, nes jau buvo skolingas atsakovui, ši aplinkybė yra prejudicinė (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

24CK 6.237 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog nepagrįstas turto gavimas yra tada, kai asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgyja tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, o nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu, t. y. jis taikomas tada, kai civilinių teisių negalima apginti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją, priteisiant nuostolius, įpareigojant prievolę įvykdyti natūra ir kt.) arba jos šiais būdais apginamos nevisiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-593/2008; ir kt.). Jeigu asmuo gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, jis negali būti laikomas gavusiu turtą be pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2006 ir kt.). Nagrinėjamu atveju faktinės bylos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti ir nepagrįsto praturtėjimo instituto bei dėl to kylančios atsakovo atsakomybės – pinigų sumų priteisimo.

25Kaip jau buvo minėta, atsakovui per laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2005-03-09 pinigų sumos buvo išmokėtos UAB „LRG Farmacija“ vykdant jos su UAB „LIMEDIKA“ (tuo metu buvusia A. M. firma „Limedika“) 2002-07-28 pirkimo – pardavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Aplinkybė, jog pinigų sumos išmokėtos pažeidžiant kitų BUAB „LRG Farmacija“ kreditorių interesus, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovas pinigus apskritai gavo be teisinio pagrindo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-04-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-378/2015 taikė restituciją, įpareigodamas atsakovą grąžinti 1 397 090.68 Eur sumą, todėl sutiktina su atsakovo argumentu, jog remiantis teismų praktika nepagrįsto praturtėjimo institutas negali būti taikomas, o kreditorių interesai jau apginti. Teismas taip pat neturi pagrindo vadovautis ir ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-10-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-885/2001, kadangi minėtos civilinės bylos ir nagrinėjamo ginčo ratio decidendi nesutampa. Kasacinio teismo byloje buvo vertinami vidiniai sutarties šalių santykiai, konstatuotas niekinis teisių perleidimas sudarytu namo dalies perdavimo – priėmimo aktu, o santykiai vertinami pagal 1964 m. Civilinio kodekso normas, o nagrinėjamu atveju 2002-07-28 pirkimo – pardavimo sutartis nepripažinta negaliojančia, o atsakovui pervesto piniginės lėšos grąžintos, ginant kitus bankrutavusios įmonės kreditorių interesus. Taigi ir alternatyvaus ieškovo reikalavimas yra neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

26Dėl baudos skyrimo

27Atsakovas UAB „LIMEDIKA“ prašo skirti ieškovui maksimalią baudą už piktnaudžiavimą procesu (el. b. priedo T.1, b. l. 84). Įstatymas numato galimybę visiems pasinaudoti savo galimai pažeistu teisių gynimo būdu – teise kreiptis į teismą. Galimybė reikšti ieškinį teisme numatyta net ir tuo atveju, jeigu jis nepagrįstas ar ieškovas pasirenka netinkamą savo galimai pažeistų teisių gynimo būdą. Nagrinėjamu atveju aplinkybė, jog ieškovo ieškinys nepagrįstas, nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesu. Todėl atsakovui neįrodžius ieškovo piktnaudžiavimo procesu aplinkybės, prašymas dėl baudos skyrimo atmetamas (CPK 95, 178 straipsniai).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos remiantis pateiktais įrodymais, pagrindžiančiais patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „LIMEDIKA“ patyrė 7 245,72 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidas (el. bylos priedo T. 1, b. l. 173-178). Atstovavimo teisinės pagalbos išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr.1R-77 „Dėl 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Rekomendacijos), patvirtintus advokato teisinės pagalbos teikimo rekomenduojamus maksimalius dydžius. Teismo vertinimu, atsakovo UAB „LIMEDIKA“ patirtos advokato teisinės pagalbos išlaidos formaliai atitinka Rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.19 punktuose numatytus maksimalius dydžius, tačiau atsižvelgiant į bylos pobūdį, sudėtingumą, sprendžiamus klausimus bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, atsakovui priteistina iš ieškovo sumažinta 4 000 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų suma (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis).

30Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepaskirstytinos, kadangi civilinė byla elektroninė (CPK 96 straipsnis)

31Vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

32ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovo UAB „Anatara“ (juridinio asmens kodas 303348367) atsakovo UAB „LIMEDIKA“ (juridinio asmens kodas 134056779) naudai 4 000 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą priėmusį Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. sekretoriaujant Kristinai Mikolaitytei,... 3. dalyvaujant ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Anatara“ atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. I. Ginčo esmė... 7. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Anatara“... 8. Atsakovas UAB „LIMEDIKA“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio... 9. Ieškovas BUAB „LRG Farmacija“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė,... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinio argumentus.... 11. Teismas... 12. II. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados... 13. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo UAB „LIMEDIKA“ atsakomybės taikymo... 14. Dėl ieškovo reikalavimo atlyginti nuostolius ... 15. Ieškovas UAB „Anatara“ įrodinėja, jog BUAB „LRG Farmacija“ patyrė... 16. Įstatyme įtvirtinta dviejų rūšių atsakomybė (deliktinė ir sutartinė).... 17. Įrodinėdamas atsakovo neteisėtus veiksmus pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį... 18. Kaip jau minėta, ieškovas savo reikalavimą grindžia Lietuvos... 19. Atsižvelgiant į tai, jog teismas nagrinėjamoje byloje nekonstatavo atsakovo... 20. Pagal CK 6.68 straipsnį kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną... 21. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, jog BUAB „LRG Farmacija“ neturi turto... 22. Dėl ieškovo alternatyvaus reikalavimo – dėl nepagrįsto praturtėjimo... 23. Ieškovas prašo teismo taikyti alternatyvų gynybos būdą, priteisiant BUAB... 24. CK 6.237 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo... 25. Kaip jau buvo minėta, atsakovui per laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2005-03-09... 26. Dėl baudos skyrimo... 27. Atsakovas UAB „LIMEDIKA“ prašo skirti ieškovui maksimalią baudą už... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su... 30. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepaskirstytinos, kadangi civilinė... 31. Vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais, teismas,... 32. ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovo UAB „Anatara“ (juridinio asmens kodas 303348367)... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...