Byla 2A-380-153/2013
Dėl skolos, darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų Albinos Rimdeikaitės, Egidijaus Tamašausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3305-652/2012 pagal ieškovo J. O. ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“ dėl skolos, darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 9 415,60 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir išeitinę pašalpą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012-03-07 iki visiško atsiskaitymo, priteisti 2 090,91 Lt skolą nuomos mokesčio, priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad pas atsakovę dirbo nuo 2007-04-02 pagal darbo sutartį Nr. 3025 ir 2012-03-07 buvo atleistas pagal DK 128 str. Atsakovė atleidimo iš darbo dieną neatsiskaitė. Atsakovė taip pat liko skolinga nuomos mokestį pagal 2011-09-05 automobilio nuomos sutartį Nr. 2011/PS-138. Ieškovas prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2012-07-11 preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės ieškovo naudai 9 415,60 Lt su darbo santykiai susijusias išmokas, 2 090,91 Lt skolą už automobilio nuomą, vidutinį darbo užmokestį po 85,72 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną nuo 2012-03-07 už visą uždelstą atsiskaityti laiką iki visiško atsiskaitymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-06-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71 Lt žyminį mokestį; iš atsakovės priteisė 141 Lt žyminį mokestį valstybės naudai.

6Atsakovė prieštaravimuose nesutiko su preliminaraus sprendimo dalimi dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už visą uždelstą atsikaityti laiką. Jos nuomone, vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsikaityti laiką negali būti skaičiuojamas už laikotarpį po 2012-06-29 nutarties iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo, vidutinis darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką turi būti priteistas fiksuota suma, kuri turi atitinkanti ieškovo nuostolius, atsižvelgti į atsakovės finansinius sunkumus.

7Ieškovas prašė preliminaraus teismo sprendimo nekeisti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 11 d. galutiniu sprendimu 2012-07-11 Alytaus rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą pakeitė, ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės ieškovo naudai 9 415,60 Lt su darbo santykiais susijusias išmokas, 2 090,91 Lt skolą pagal 2011-09-05 automobilio nuomos sutartį Nr. 2011/PS-138, 8 658 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-06-06, iki visiško atsiskaitymo, 63 Lt žyminį mokestį; sprendimo dalį dėl darbo užmokesčio priteisimo ieškovui, neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, t. y. 1 800 Lt (85,72 Lt x 21 ), nukreipė vykdyti skubiai, kitą ieškinio dalį atmetė; priteisė iš atsakovės 605 Lt žyminį mokestį ir 12 Lt pašto išlaidas valstybės naudai.

10Teismas nustatė, kad ieškovas atsakovės įmonėje pradėjo dirbti nuo 2007-04-02 pagal Darbo sutartį Nr. 3025 darbų vykdytoju ir dirbo iki 2012-03-07, atleistas iš darbo pagal DK 128 str. (darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių). Pagal DK 141 str. 1 d. atsakovė atleidimo iš darbo dieną su ieškovu privalėjo visiškai atsiskaityti, t. y. išmokėti jam priklausančias gauti išmokas, susijusias su darbo santykiais. Kadangi atsakovė iki šio laiko su ieškovu neatsiskaitė, nenurodė neatsiskaitymo priežasčių, todėl neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos susijusios su darbo santykiais išmokos turi būti priteistos teismo (DK 141 str. 2 d.). Ginčo tarp šalių dėl neišmokėto darbo užmokesčio, atostogų kompensacijos, išeitinės kompensacijos, kurių suma sudaro 9 415,60 Lt, nėra. 2011-09-05 tarp atsakovės ir ieškovo buvo sudaryta automobilio nuomos sutartis Nr. 2011/PS-138, kuria ieškovas įsipareigojo suteikti už užmokestį atsakovei laikinai naudotis ir valdyti ieškovui nuosavybės teise priklausantį lengvąjį automobilį AUDI A4, valstybinis Nr. ( - ). Atsakovė liko skolinga už automobilio nuomą ieškovui 2 090,91 Lt, ginčo dėl nuomos mokesčio tarp šalių nėra. Kadangi atsakovė jai tenkančios prievolės – sumokėti nuomos mokestį už automobilio nuomą ieškovui neįvykdė, todėl teismas, remdamasis CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str. 1, 2 d. ir 6.487 str. 1 d., 2 090,91 Lt nuomos mokestį priteisė iš atsakovės ieškovui.

11Teismas nustatė, kad vidutinis ieškovo vienos dienos atlyginimas yra 85,72 Lt. Spręsdamas dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsiskaityti laiką dydžio, teismas atsižvelgė į atsakovės nurodytas aplinkybes, t. y. į tai, kad 2012-06-21 atsakovei iškelta restruktūrizavimo byla, kad atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau toliau vykdo veiklą bei planuoja atsiskaityti su kreditoriais. Teismas sumažino priteistą vidutinį darbo užmokestį, priteisdamas jį už penkis mėnesius, einančius po atleidimo iš darbo, įskaitant kovo mėnesį, o tai sudaro 8 658 Lt (85,72 x 101) (DK 141 str. 3 d.). Teismas laikė pagrįstu ir tenkino ieškovo reikalavimą dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.1 d.). Iš atsakovės valstybės naudai priteisė 605 Lt žyminį mokestį, apskaičiuotą nuo 20 165 Lt sumos (8658 + 9415,60 + 2090,91), bei 12 Lt pašto išlaidas (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovė prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-10-11 galutinį sprendimą ir, vadovaujantis DK 141 str. 3 d., ieškovui priteistą vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką (netesybas) sumažinti iki fiksuotos 3 350 Lt sumos. Apeliantė, nesutikdama su teismo sprendimo dalimi dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsikaityti laiką, nurodė, kad turi būti taikoma adekvati sankcija atsakovei ir vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsikaityti laiką mažinamas, atsižvelgiant į tokius motyvus:

141. Vidutinis darbo užmokestis už visą vėluojamą atsiskaityti laiką yra sankcija darbdaviui, t. y. bauda (netesybos), todėl remiantis CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str., yra pagrindas pripažinti netesybas neprotingai didelėmis ir jas mažinti vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais;

152. Vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką galėjo būti priteistas remiantis ĮRĮ 8 str. 2 d. tik iki 2012-06-29 nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo, t. y. 6 686,16 Lt už 78 darbo dienas, tačiau ir ši suma atsakovei yra didelė ir yra neadekvati sankcija atsakovės pažeidimui;

163. Teismas, taikydamas DK 141 str. 3 d., turėjo remtis vėlesniąja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (LAT 2008-01-02 nutartis, c. b. Nr. 3K-3-82/2008, 2008-05-12 nutartis c. b. Nr. 3K-3-267/2008) dėl DK 141 str. 3 d. aiškinimo, ne tik šios normos aiškinimu, pateiktu c. b. Nr. 3K-3-523/2006, ir skirti atsakovei adekvačią sankciją (netesybas);

173. Vidutinis darbo užmokestis už visą vėluojamą atsiskaityti laiką (netesybos) turi būti mažinamos atsižvelgiant į šias aplinkybes: atsakovė atlyginimą ieškovui mokėjo laiku; vėlavimas atsiskaityti su ieškovu nėra tyčinis, su atsakove laiku neatsiskaito užsakovai, daug atsakovės darbuotojų išėjo iš darbo, dėl ko pasidarė sudėtinga tinkamai ir laiku vykdyti rangos sutartis, užbaigti darbus, gauti už juos užmokestį bei atsiskaityti su darbuotojais; galimybių atsiskaityti su ieškovu nėra dėl objektyvių priežasčių, atsakovė turi laikinų finansinių sunkumų, jai iškelta restruktūrizavimo byla, atsakovės sąskaitos nuo 2012-04-20 iki 2012 m. gegužėms mėn. buvo areštuotos;

18Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė teismo galutinį sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas atsižvelgė į atsakovės nurodytas aplinkybes ir sumažino vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 str. 2, 3 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas J. O. dirbo UAB „Skirnuva“ pagal 2007-03-30 sudarytą darbo sutartį Nr. 3025 nuo 2007-04-02 iki 2012-03-07 ir iš darbo buvo atleistas pagal DK 128 straipsnį (b. l. 5–6). Atsakovės išduotoje 2012-04-11 pažymoje Nr. B78 nurodyta, kad ieškovui neišmokėta 9 415,60 Lt, iš kurių 3 972,02 Lt atostogų kompensacija, 2 736,18 Lt išeitinė pašalpa, o vidutinis vienos darbo dienos ieškovo atlyginimas yra 85,72 Lt (b. l. 9).

23Atsakovei UAB „Skirnuva“ Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla (b. l. 23–25).

24Dėl DK 141 straipsnio 3 dalies taikymo

25Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo galutinio sprendimo dalies dėl 9 415,60 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, 2 090,91 Lt nuomos mokesčio priteisimo, tačiau nesutinka su priteistu vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką 8 658 Lt dydžiu. Jos nuomone, priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą laiką negalėjo būti priteistas didesnis nei 6 686,16 Lt, t. y. tik už laikotarpį iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei įsiteisėjimo, bei turi būti sumažintas iki 3 350 Lt, atsižvelgiant į sunkią atsakovės įmonės finansinę padėtį bei jos statusą.

26DK 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta darbdavio pareiga visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (DK 141 str. 3 d.). Formuodamas teismų praktiką dėl DK 141 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad DK 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta darbdavio pareiga sumokėti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką yra papildomas atleidžiamo darbuotojo teisių apsaugos svertas, jei darbdavys netinkamai vykdytų pareigą laiku atsiskaityti, šios normos paskirtis yra dvejopa: pirma, joje nustatytas kompensacinis mechanizmas, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos; antra – tai sankcija darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaitė atleidimo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje I. G. v. AB „Vilniaus Vingis“, bylos Nr. 3K-3-70/2007; 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje D. L. v. UAB „Fleming baldai“, bylos Nr. 3K-3-82/2008; kt.). Nurodyti normos tikslai gali būti pasiekti tik tada, kai darbdaviui paskirta sankcija bus proporcinga padarytam teisės pažeidimui, nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų.

27Taikant DK 141 straipsnio 3 dalį būtina atsižvelgti į DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus; pagal darbuotojo (ieškovo) vidutinį darbo užmokestį apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu ( pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-365/2010; Nr. 3K-3-247/2011; Nr. 3K-3-179/2012 ir kt.).

28Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad kitų teisės šakų normos, įskaitant ir civilinius įstatymus (CK 1.1 str. 3 d., DK 1 str.), reglamentuojančios panašius santykius, gali būti taikomos tada, jeigu darbo teisės normose nėra tiesioginės normos, reglamentuojančios tam tikrą santykį ir jeigu negalima pritaikyti norminių darbo teisės aktų analogijos (DK 9 str.). Toks taikymas yra grindžiamas tuo, kad darbo teisė yra privatinės teisės šaka, kurioje numatytos specialiosios normos bendrųjų civilinės teisės normų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-25 nutartis, c. b. Nr. 3K-3-235/2010). Pagal įstatyminį reglamentavimą DK nuostatos reguliuodamos darbo santykius turi pirmenybę bendrųjų privatinės teisės nuostatų atžvilgiu (DK 11 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismo kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad sprendžiant dėl DK 141 straipsnio 3 dalyje numatyto vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką dydžio, privaloma atsižvelgti į DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus, t. y. taikoma darbo teisės aktų analogija, todėl kitos – civilinės teisės šakos nuostatomis, įskaitant ir reglamentuojančiomis netesybų mažinimą (CK 6.71–6.75 str., 6.258 str.), nagrinėjamu nesivadovaujama.

29ĮRĮ 8 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą dienos yra sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus. Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą savanoriški įmonės įsipareigojimai yra įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į ĮRĮ 8 straipsnio 2 punkto nuostatas, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsikaityti laiką skaičiavimas, atsakovui iškėlus restruktūrizavimo bylą, nėra stabdomas.

30Apeliacinės instancijos teismo kolegijos vertinimu, ieškovui priteistas 8 658 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką, kuris savo dydžiu beveik prilygsta nesumokėto darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų dydžiui, turi būti mažinamas. Tokios vidutinio darbo užmokesčio sumos už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimas iš atsakovės sąlygotų pernelyg didelę disproporciją tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais bei proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu. Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartyje, kuria atsakovei iškelta restruktūrizavimo byla, konstatuota, kad atsakovė turi finansinių problemų, tačiau įmonės veikla nėra nutrūkusi, bendrovė siekia išvengti bankroto. Ši aplinkybė patvirtina apeliantės nurodytus argumentus, kad ji atleidimo iš darbo dieną negalėjo atsiskaityti su ieškovu dėl finansinių sunkumų. Įvertinus ieškovo dirbtą atsakovės įmonėje laiką (penkeri metai), nesumokėto darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių išmokų dydį (9 415,60 Lt) bei aplinkybę, jog į teismą dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų priteisimo ieškovas kreipėsi praėjus trims mėnesiams po atleidimo iš darbo, teisėjų kolegija sprendžia, jog 5 000 Lt fiksuota vidutinio darbo užmokesčio suma už uždelstą atsiskaityti laiką yra adekvati atsakovės padarytam teisės pažeidimui ir atitinka DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės ir proporcingumo principus.

31Remiantis išdėstytais motyvais, pirmosios instancijos teismo galutinis sprendimas keistinas, ieškovui iš atsakovės priteisto vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką suma 8 658 Lt mažintina iki 5 000 Lt (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

32Dėl procesinių palūkanų ir dėl žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

33Ieškovas ieškiniu prašė priteisti procesines 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, remdamasis CK 6.37 straipsnio, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, šį ieškovo prašymą tenkino.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.37 straipsnis, kurio 2 dalyje įtvirtinta skolininko pareiga mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, netaikomas darbo bylose, nes yra taikomas specialaus pobūdžio DK 300 straipsnis. Kaip jau buvo minėta, DK nuostatos reguliuodamos darbo santykius turi pirmenybę bendrųjų privatinės teisės nuostatų atžvilgiu (DK 11 str. 1 d.). DK 300 straipsnis yra speciali darbo teisės norma, pagal kurią, tais atvejais, kai darbdavys nevykdo teismo sprendimo, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad kartu taikant tiek DK 300 straipsnį, tiek CK 6.37 straipsnį dėl procesinių palūkanų susidarytų netoleruotina dvigubų finansinių sankcijų taikymo situacija, todėl darbo santykiuose taikytinas tik DK 300 straipsnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės mėn. 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2012).

35Apeliacinės instancijos teismo kolegija sprendžia, kad iš atsakovės ieškovo naudai procesinės 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteisto nesumokėto darbo užmokesčio nuo kitų priteistų su darbo santykiais susijusių išmokų bei nuo priteistos vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką sumos negali būti priteistos. Nagrinėjamu atveju procesinės palūkanos gali būti priteisiamos ieškovo naudai iš atsakovės tik nuo 2 090,91 Lt skolos, susidariusios iš nuomos santykių pagal 2011-09-05 automobilio nuomos sutartį Nr. 2011/PS-138.

36Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis ĮRĮ 8 straipsnio 2 punktu, palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, sustabdomas nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartis (c. b. Nr. B2-773-173/2013), kuria atsakovei UAB „Skirnuva“ iškelta restruktūrizavimo byla, įsiteisėjo 2012-06-28. Kauno apygardos teismo 2013-01-31 nutartimi patvirtintas RUAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo planas 2013–2016 metams. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, procesinės 5 procentų dydžio metinės palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-06) iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei dienos 2012-06-28 imtinai (už 22 d.), ir nuo 2013-02-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Procesinių palūkanų suma nuo 2012-06-06 iki 2012-06-28 sudaro 6,30 Lt (2090,91 x 22 / 365 x 0,05).

37Iš dalies keistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93, 96 str.). Ieškovas nuo žyminio mokesčio už ieškinio reikalavimus dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų priteisimo sumokėjimo yra atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto, o atsakovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, todėl bylinėjimosi išlaidos, susijusios su reikalavimais dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų priteisimu, negali būti priteistos iš atsakovės valstybės naudai ir yra apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 str. 4 d.).

38Nors apeliantė pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl procesinių palūkanų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo neskundžia, tačiau teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 320 straipsnio 2 dalimi ir Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, nes to reikalauja viešasis interesas, kadangi neperžengus apeliacinio skundo ribų, ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis būtų iš esmės neteisinga.

39Atsižvelgiant į šias aplinkybes, keistina pirmosios instancijos teismo galutinio sprendimo dalis dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovo naudai iš atsakovės priteistinos procesinės palūkanos: 6,30 Lt ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 2 090,91 Lt nuo 2013-02-01 iki visiško teismo sprendimo dalies dėl skolos pagal 2011-09-05 automobilio nuomos sutartį Nr. 2011/PS-138 priteisimo įvykdymo dienos (ĮRĮ 8 str. 2 p., CK 6.210 str. 1 d.). Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 str. 4 d., 320 str. 2 d.).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

41Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. galutinį sprendimą pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

42„Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 11 d. preliminarų teismo sprendimą pakeisti, ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ (kodas 253663090, Naujoji g. 3, 62119 Alytus) ieškovui J. O. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 9 415,60 Lt (devynis tūkstančius keturis šimtus penkiolika litų 60 ct) neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, 5 000,00 Lt (penkis tūkstančius litų) vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, 2 090,91 Lt (dviejų tūkstančių devyniasdešimt litų 91 ct) skolą pagal 2011-09-05 automobilio nuomos sutartį Nr. 2011/PS-138, 6,30 Lt (šešių litų 30 ct) palūkanas ir 5 procentų dydžio metinių palūkanas nuo priteistos 2 090,91 Lt (dviejų tūkstančių devyniasdešimt litų 91 ct) sumos, skaičiuojant nuo 2013-02-01 iki visiško teismo sprendimo dalies dėl skolos pagal 2011-09-05 automobilio nuomos sutartį Nr. 2011/PS-138 priteisimo įvykdymo dienos, 63,00 Lt (šešiasdešimt trijų litų) žyminį mokestį. Sprendimo dalį dėl darbo užmokesčio priteisimo ieškovui, neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, t. y. 1 800 Lt (vieno tūkstančio aštuonių šimtų litų) (85,72 x 21), vykdyti skubiai. Kitą ieškinio dalį atmesti.“

43Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 9 415,60 Lt neišmokėtą... 4. Ieškovas nurodė, kad pas atsakovę dirbo nuo 2007-04-02 pagal darbo sutartį... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012-07-11 preliminariu sprendimu ieškovo... 6. Atsakovė prieštaravimuose nesutiko su preliminaraus sprendimo dalimi dėl... 7. Ieškovas prašė preliminaraus teismo sprendimo nekeisti.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 11 d. galutiniu sprendimu... 10. Teismas nustatė, kad ieškovas atsakovės įmonėje pradėjo dirbti nuo... 11. Teismas nustatė, kad vidutinis ieškovo vienos dienos atlyginimas yra 85,72... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo... 14. 1. Vidutinis darbo užmokestis už visą vėluojamą atsiskaityti laiką yra... 15. 2. Vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką galėjo būti... 16. 3. Teismas, taikydamas DK 141 str. 3 d., turėjo remtis vėlesniąja Lietuvos... 17. 3. Vidutinis darbo užmokestis už visą vėluojamą atsiskaityti laiką... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė teismo galutinį... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas J. O. dirbo UAB „Skirnuva“ pagal... 23. Atsakovei UAB „Skirnuva“ Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartimi... 24. Dėl DK 141 straipsnio 3 dalies taikymo... 25. Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo galutinio sprendimo dalies... 26. DK 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta darbdavio pareiga visiškai atsiskaityti... 27. Taikant DK 141 straipsnio 3 dalį būtina atsižvelgti į DK 2, 35... 28. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad kitų teisės šakų normos,... 29. ĮRĮ 8 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti... 30. Apeliacinės instancijos teismo kolegijos vertinimu, ieškovui priteistas 8 658... 31. Remiantis išdėstytais motyvais, pirmosios instancijos teismo galutinis... 32. Dėl procesinių palūkanų ir dėl žyminio mokesčio ir bylinėjimosi... 33. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti procesines 5 procentų dydžio metines... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.37 straipsnis,... 35. Apeliacinės instancijos teismo kolegija sprendžia, kad iš atsakovės... 36. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis ĮRĮ... 37. Iš dalies keistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93, 96 str.).... 38. Nors apeliantė pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl procesinių... 39. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, keistina pirmosios instancijos teismo... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 41. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Alytaus rajono apylinkės teismo 2012... 42. „Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 11 d. preliminarų teismo... 43. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....