Byla e2-1783-553/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Underhill Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. M. skundą suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Šimista“, uždarajai akcinei bendrovei „Underhill Baltic“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Vilniaus skyriui, uždarajai akcinei bendrovei „Puorių mediena“, uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų tiekimas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“ dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Šimista“ kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėja

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Byloje sprendžiamas klausimas dėl kreditorių susirinkimo bei kreditorių komiteto nutarimų teisėtumo.

82.

9Pareiškėja J. M. skundu prašė: (1) atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti dėl 2018 m. gegužės 11 d. BUAB „Šimista“ kreditorių pakartotinio susirinkimo protokolu Nr. 5 priimtų nutarimų; (2) panaikinti/pripažinti negaliojančiu 2018 m. gegužės 11 d. BUAB „Šimista“ kreditorių pakartotinio susirinkimo protokolo Nr. 5 nutarimą Nr. 3.1; (3) panaikinti/pripažinti negaliojančiais visus BUAB „Šimista“ kreditorių komiteto posėdžiu protokolais Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9 priimtus nutarimus; (4) panaikinti/pripažinti negaliojančiais 2018 m. liepos 3 d. BUAB „Šimista“ kreditorių komiteto posėdžių protokolo Nr. 9 nutarimus kaip prieštaraujančius BUAB „Šimista“ pirmos ir antros eilės kreditorių interesams.

103.

11Skundas grindžiamas tuo, kad 2018 m. gegužės 11 d. BUAB „Šimista“ kreditorių pakartotinio susirinkimo protokolo Nr. 5 nutarimas 3.1 prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 25 straipsnio 1 dalies imperatyvioms įstatymo normoms, nes į išrinktų kreditorių komiteto narių sudėtį neįeina asmuo, kuris būtų įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus (CK 1.80 straipsnis). Pareiškėjos teigimu, konstatavus, kad kreditorių komitetas išrinktas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, naikintini visi šio komiteto priimti nutarimai. Pareiškėjos teigimu, 2018 m. liepos 3 d. kreditorių komiteto priimti nutarimai, kuriais nepritarta taikos sutarties sudarymui, taip pat yra neteisėti ir dėl to, kad jie pažeidžia pirmos ir antros eilės bankrutavusios bendrovės kreditorių interesus, nes A. M. anksčiau pateiktas pasiūlymas dėl taikos sutarties sudarymo garantavo pirmos ir antros eilės kreditorinių reikalavimų patenkinimą. Pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo 2018 m. gegužės 11 d. nutarimo pateikti, nes apie teisių pažeidimą ji sužinojo tik 2018 m. liepos 23 d., pasikonsultavusi su teisininkais. Be to, prioritetas turi būti teikiamas ne formalioms praleisto procesinio termino pasekmėms, o realiam teisingumui.

124.

13Pareiškėja 2018 m. rugsėjo 10 d. pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo taip pat prašė panaikinti 2018 m. gegužės 11 d. BUAB „Šimista“ kreditorių pakartotinio susirinkimo protokolo Nr. 5 nutarimą Nr. 3.3, nes šiuo nutarimu buvo išrinkta ginčijama kreditorių komiteto sudėtis, o nutarimu Nr. 3.1 išrinktas kreditorių komitetas.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi skundą tenkino – panaikino BUAB „Šimista“ 2018 m. gegužės 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3.3, kuriuo nutarta kreditorių komiteto nariais išrinkti UAB „Underhill Baltic“ (kreditorių komiteto pirmininkas), UAB „Puorių mediena“, UAB „Širvintų tiekimas“, AB „Ecoservice“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius; panaikino BUAB „Šimista“ kreditorių komiteto posėdžiuose priimtus nutarimus: 2018 m. gegužės 21d. (protokolas Nr. 6), 2018 m. gegužės 24 d. (protokolas Nr. 7), 2018 m. birželio 22 d. (protokolas Nr. 8), 2018 m. liepos 3 d. (protokolas Nr. 9).

186.

19Teismas nepasisakė dėl argumentų, susijusių su ieškinio senaties termino taikymu/netaikymu, laikė juos nepagrįstais, nes nutartimi priėmęs skundą, nors ir nenurodė, kad atnaujina procesinį terminą, tačiau skundo priėmimas reiškė ir procesinį veiksmą – termino atnaujinimą.

207.

21Teismas nustatė, kad bankroto byloje yra patvirtinta 18 pirmos eilės kreditorių, kurių reikalavimai kildinami iš darbo teisinių santykių, tačiau 2018 m. gegužės 11 d. kreditorių susirinkime išrinktame kreditorių komitete jų atstovo nėra. Tiek lingvistiškai aiškinant ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalies nuostatas, tiek atsižvelgiant į teismų praktikoje suformuotus išaiškinimus, teismas sutiko su skundo argumentais, kad kreditorių komitetas išrinktas, pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas. Pareiškėja, pateikusi skundą dėl 2018 m. gegužės 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3.1. panaikinimo, 2018 m. rugsėjo 10 d. pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo prašoma panaikinti ne tik nutarimą Nr. 3.1., bet ir Nr. 3.3. Teismas šio skundo patikslinimo nevertino kaip esminio skundo reikalavimo pakeitimo, nes jo turinys grindžiamas būtent netinkamu narių išrinkimu. Teismas sprendė, kad skundo dalis dėl kreditorių komiteto narių išrinkimo (nutarimas Nr. 3.3) yra pagrįsta, tačiau skundo dalis dėl nutarimo Nr. 3.1, kuriuo nuspręsta rinkti kreditorių komitetą, teismo vertinimu, laikytina nepagrįsta ir neįrodyta. Minėta kreditorių susirinkimo teisė yra nustatyta ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje, pareiškėja nenurodė procedūrinių ar kitų įstatymo nuostatų pažeidimų, kurie būtų pagrindu skundui šioje dalyje tenkinti, jų nenustatė ir teismas.

228.

23Kreditorių komitetas į posėdžius buvo šaukimas 2018 m. gegužės 21 d., 2018 m. gegužės 24 d., 2018 m. birželio 22 d. ir 2018 m. liepos 3 d., juose be kita ko priimti nutarimai, susiję su atskiroje civilinėje byloje sudarytina taikos sutartimi. Teismas pažymėjo, kad taikos sutartis buvo sudaryta sprendžiant ginčą tarp bankrutavusios bendrovės ir jos skolininko, o tokio pobūdžio ginčui spręsti įstatyme nenustatytas privalomas derinimas su kreditorių susirinkimu. Be to, konstatavus, kad kreditorių komiteto nariai išrinkti pažeidžiant imperatyvią įstatymo nuostatą, teismas sprendė, kad naikintini ir neteisėtos sudėties komiteto priimti nutarimai, nepasisakant dėl pareiškėjos argumentų dėl kreditorių interesų pažeidimo.

249.

25Teismas netenkino suinteresuoto asmens UAB „Underhill Baltic“ prašymo skirti pareiškėjai baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes pareiškėjos veiksmų nepripažino piktnaudžiavimu teise. Skundą tenkinus, minėtam suinteresuotam asmeniui teismas nepriteisė jo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

26III.

27Atskirojo skundo argumentai

2810.

29Suinteresuotas asmuo UAB „Underhill Baltic“ (toliau – apeliantė) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas; skirti pareiškėjai baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3010.1.

31Teismas netinkamai taikė procesinės ir materialiosios teisės normas, nukrypo nuo teismų praktikos, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį.

3210.2.

33Pareiškėja patikslintame skunde suformulavo naują reikalavimą, kuris negali būti laikomas nei rašymo apsirikimu, nei neesminiu skundo patikslinimu. Patikslintas skundas pateiktas likus trims dienoms iki teismo posėdžio, apie jo priėmimą byloje dalyvaujantys asmenys neinformuoti, skundas jiems neišsiųstas bei nesuteiktas terminas atsiliepimui pateikti. Be to, nėra duomenų, kad būtų spręstas patikslinto skundo priėmimo klausimas. Todėl teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo bei rungtyniškumo principus.

3410.3.

35Teismas nepasisakė bei nesprendė ieškinio senaties termino praleidimo klausimo, o taikydamas procesinio termino atnaujinimo taisykles, padarė teisės taikymo klaidą.

3610.4.

37Teismas neįvertino, kad BUAB „Šimista“ kreditorių susirinkimas kreditorių komiteto nariu, atstovaujančiu darbuotojų interesus, išrinko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių. Už šį kandidatą balsavo pirmos eilės kreditoriai, prieštaravimų dėl šio nario nepareikšta, nutarimas nebuvo skundžiamas, kreditorių komiteto sudėties keitimas neinicijuotas.

3810.5.

39Teismas nevertino aplinkybių, atskleidžiančių pareiškėjos tikslus, t. y. siekį trikdyti bankroto procedūrų eigą ir sudaryti kliūtis, kad iš jos sutuoktinio A. M. nebūtų priteistas žalos atlyginimas.

4010.6.

41Teismas nepagrįstai panaikino visą kreditorių komiteto sudėtį, nors pareiškėja iš esmės likusios kreditorių komiteto narių sudėties neteisėtumo neginčijo.

4210.7.

43Panaikinti kreditorių komiteto nutarimai nepažeidžia nei vieno kreditoriaus teisių bei nesukelia jokių realių teisinių pasekmių.

4410.8.

45Teismas nepagrįstai atsisakė pareiškėjai skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pareiškėja nesąžiningai naudojasi įstatymo suteiktomis bankrutavusios bendrovės kreditorės teisėmis, siekdama savanaudiškų tikslų. Pareiškėja yra nesąžininga, sąmoningai veikia prieš kreditorinių reikalavimų maksimalų patenkinimą iš bankrutavusios bendrovės ir iš asmenų, atsakingų už bendrovės kreditoriams padarytą žalą, turto, inicijuoja formalius ginčus, trikdo kreditorių komiteto veiklą.

4610.9.

47Pareiškėjos skundas buvo tenkintas iš dalies, todėl teismas nepagrįstai nepaskirstė bylinėjimosi išlaidų.

4811.

49Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

50IV.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5212.

53Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

5413.

55Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria panaikinti 2018 m. gegužės 11 d. kreditorių susirinkimo 3.3 punktu priimtas nutarimas dėl kreditorių komiteto narių išrinkimo bei visi kreditorių komiteto vėliau priimti nutarimai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Atsižvelgiant į tai, kad nutarties dalis dėl 2018 m. gegužės 11 d. kreditorių susirinkimo 3.1. nutarimo, kuriuo nutarta išrinkti Bendrovės kreditorių komitetą, neskundžiama, todėl jos teisėtumas ir pagrįstumas apeliacine tvarka netikrinamas (CPK 320 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų.

5614.

57Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 11 d. vyko pakartotinis Bendrovės kreditorių susirinkimas, kuriame 3.3 darbotvarkės klausimu nutarta išrinkti tokios sudėties kreditorių komitetą: UAB „Underhill Baltic“ (kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto pirmininkas), UAB „Puorių mediena“, UAB „Širvintų tiekimas“, UAB „Ecoservice“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius. Pareiškėja ginčija minėto nutarimo teisėtumą dėl imperatyvių įstatymo normų pažeidimo, nes į išrinktų kreditorių komiteto narių sudėtį neįeina asmuo, kuris būtų įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Pareiškėja taip pat ginčija ir šio kreditorių komiteto vėliau priimtus nutarimus. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kreditorių komiteto nariai išrinkti pažeidžiant imperatyvių įstatymo normą, todėl panaikino minimą kreditorių susirinkimo nutarimą, taip pat panaikino ir neteisėtos sudėties kreditorių komiteto priimtus nutarimus. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, padavė atskirąjį skundą.

58Dėl kreditorių komiteto teisėtumo

5915.

60Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška ir ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. ĮBĮ 23 straipsnis, įtvirtinantis kreditorių susirinkimo teises, be kita ko, numato ir kreditorių susirinkimo teisę spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, šį komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių (ĮBĮ 23 straipsnio 2 punktas). Pagal ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalį kreditorių komitetą gali rinkti pirmasis arba kiti kreditorių susirinkimai. Kreditorių susirinkimo pirmininkas yra ir kreditorių komiteto pirmininkas. Kreditorių komiteto nariu turi būti išrinktas bent vienas asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, reikalavimus atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai. Taigi, įstatymas imperatyviai įvirtina reikalavimą kreditorių komiteto sudėčiai – nariu turi būti išrinktas bent vienas asmuo, įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu bendrovė turi pirmos eilės kreditorių bei kreditorių komiteto narių kiekiui – ne mažiau kaip 5 nariai.

6116.

62Nagrinėjamu atveju Bendrovė turi pirmos eilės kreditorių, todėl pagal pirmiau nurodytą reglamentavimą kreditorių komitete privalo būti bent vienas juos atstovaujantis narys. Apeliantės teigimu, nepagrįsti pareiškėjos ir pirmosios instancijos teismo argumentai, kad į Bendrovės kreditorių komitetą nebuvo išrinktas darbuotojų interesus atstovaujantis kreditorius, nes tokiu nariu yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius. Taigi, ginčas kilo, ar į kreditorių komitetą buvo išrinktas asmuo, įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus.

6317.

64ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtintas reikalavimas, kad kreditorių komitete turi būti darbuotojų interesus atstovaujantis asmuo, tačiau minėtoje normoje nenustatyta, kokia forma turi būti išreikštas toks darbuotojų įgaliojimas. Aiškindamas ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalies nuostatą Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad svarbiausia, jog įgaliojimas atstovauti pirmos eilės kreditorius kreditorių komitete būtų bet kokia forma aiškiai išreikštas taip, jog būtų galima daryti išvadą dėl konkretaus asmens įgaliojimų atstovauti šiuos asmenis. Kreditorių susirinkime už kreditorių komiteto sudėtį balsuoja visi įmonės kreditoriai, tačiau nagrinėjamu atveju svarbu, kad pasitikėjimą šiuo asmeniu būtų išreiškę dauguma darbuotojų, t. y. pirmos eilės kreditorių, nes būtent jų interesus šis asmuo atstovaus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2266/2013).

6518.

66Nors, apeliantės teigimu, kreditorių susirinkime kreditoriai išrinko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių asmeniu, įgaliotu ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių spręsti, kad iki 2018 m. gegužės 11 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo ar šio susirinkimo metu dauguma pirmos eilės kreditorių būtų aiškiai išreiškę savo pasitikėjimą minėtu asmeniu kaip jų atstovu. Taigi, byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad dauguma pirmos eilės kreditorių kokiu nors būdu būtų išreiškę valią įgalioti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių atstovauti jų interesus. Vien tai, kad už pastarąjį kreditorių kaip kandidatą į komiteto narius kreditorių susirinkime balsavo ir pirmos eilės kreditoriai (6 kreditoriai iš 18) bei dėl jo prieštaravimų nebuvo pareikšta, nesudaro pagrindo konstatavimui, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius yra tinkamas Bendrovės pirmos eilės kreditorių interesus atstovaujantis asmuo.

6719.

68Atsižvelgiant į tai, kad į 2018 m. gegužės 11 d. pakartotiniame Bendrovės kreditorių susirinkime 3.3 nutarimu išrinkto kreditorių komiteto sudėtį (žr. nutarties 14 punktas) neįeina asmuo, kuris būtų įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo šio nutarimo prieštaravimą imperatyvioms ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

6920.

70Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės argumentai, kad teismas neturėjo pagrindo panaikinti visos kreditorių komiteto sudėties, nes pareiškėja dėl kitų kreditorių komiteto narių prieštaravimų nereiškė, yra visiškai nepagrįsti. Pažymėtina, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu kreditorių komiteto nariai buvo išrinkti, pažeidžiant imperatyviąją įstatymo nuostatą, t. y. kreditorių komitetas buvo suformuotas neužtikrinant reikalavimo, kad būtų išrinktas asmuo, įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, kad pareiškėja, ginčydama kreditorių komiteto sudėtį, nereiškė prieštaravimų nė dėl vieno šio komiteto narių, o skundą grindė aplinkybėmis apie ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikinto visą minėtą nutarimą, nes nebuvo jokio objektyvaus pagrindo nuspręsti, kuris iš narių turėjo būti neišrinktas, jeigu būtų išrinktas darbuotojų interesus atstovaujantis asmuo.

7121.

72Pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino visus Bendrovės bankroto byloje neteisėtos sudėties kreditorių komiteto priimtus nutarimus. Neteisėtos sudėties kreditorių komiteto priimti nutarimai negali sukurti teisėtų padarinių, nes iš ne teisės teisė neatsiranda (ex iniuria ius non oritur), nepaisant apeliantės nurodomų aplinkybių, kad kreditorių komiteto nutarimai nepažeidė nei vieno kreditoriaus teisių bei nesukėlė jokių realių teisinių pasekmių.

73Dėl termino skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo paduoti

7422.

75ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Sutiktina su apeliante, kad minėtas, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas, terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1280-381/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-290-823/2018 ir kt.).

7623.

77Taigi, apeliantei prašant taikyti nagrinėjamam ginčui senatį, pirmosios instancijos teismas turėjo apie tai pasisakyti sprendžiant ginčą iš esmės, nes ieškinio senaties termino praleidimas gali būti savarankišku pagrindu ieškinio (šiuo atveju skundo) atmetimui, jei jis praleistas be svarbių priežasčių, dėl ko neatnaujinamas (CK 1.131 straipsnio 1 ir 2 dalys). Kita vertus, iš skundžiamos nutarties argumentų galima spręsti, kad nors teismas skundžiamojoje nutartyje ir nepasisakė dėl termino skundui paduoti atnaujinimo, tačiau jis laikė, kad minėtas terminas jau yra atnaujintas teismo nutartimi, kuria pareiškėjos skundas buvo priimtas, t. y. savo poziciją minėtu klausimu išreiškė.

7824.

79Be to, kilus ginčui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir ieškinio senaties taikymo, apeliacinės instnacijos teismo vertinimu, visų pirma, turėtų būti įvertintas skunde pareikšto reikalavimo pagrįstumas iš esmės – ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumas. Nagrinėjamu atveju nustačius imperatyvios ĮBĮ normos pažeidimą, t. y. kad Bendrovės kreditorių komiteto sudėtis yra neteisėta, vis tik prioritetas teiktinas bankroto procedūrų teisėtumui bei šio teisinio gėrio gynimui. Juolab, kad bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu ir teismas, pripažinęs, kad kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, ex officio (pagal pareigą) gali jį panaikinti. Tai, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės nepasisakė dėl ieškinio senaties termino taikymo, neteikia pagrindo skundžiamos nutarties panaikinimui (CPK 330 straipsnis, 338 straipsnis).

80Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

8125.

82Apeliantė nepagrįstai teigia, kad pareiškėja prieš tris dienas iki teismo posėdžio pateiktame patikslintame skunde suformulavo naują reikalavimą dėl 2018 m. gegužės 11 d. Bendrovės kreditorių pakartotinio susirinkimo 3.3 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad nėra pagrindo šio patikslinimo vertinti kaip esminio skundo reikalavimo pakeitimo, nes iš faktinio skundo pagrindo matyti, kad minėtame kreditorių susirinkime priimto nutarimo neteisėtumas buvo grindžiamas būtent netinkamu kreditorių komiteto narių išrinkimu (3.3. nutarimas), o ne apskritai kreditorių komiteto rinkimu (3.1. nutarimas). Atsižvelgiant į faktinį skundo pagrindą (aplinkybes, kuriomis pareiškėja grindė savo reikalavimą), apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pateiktu patikslintu skundu iš esmės buvo ištaisytas pradiniame skunde padarytas rašymo apsirikimas. Todėl nėra pagrindo sutikti su apeliante, kad teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo bei rungtyniškumo principus.

8326.

84Nagrinėjamu atveju apeliantės argumentai, kad teismas nevertino pareiškėjos siekio trikdyti bankroto procedūras bei nepagrįstai atsisakė jai skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, laikytini nepagrįstais. Skundą tenkinus, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti nepagrįsto skundo pareiškimo bei sąmoningo veikimo prieš teisingą bylos išnagrinėjimą (CPK 95 straipsnis) bei atskirai vertinti pareiškėjos siekius Bendrovės bankroto procese. Konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą pripažino prieštaraujančiu imperatyvioms ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalies nuostatoms, atskirajame skunde pareikštas prašymas pareiškėjai skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkinamas.

8527.

86Apeliantės teigimu, skundas buvo tenkintinas iš dalies, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepaskirstė bylinėjimosi išlaidų. Su šiais apeliantės argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja iš esmės nekvestionavo kreditorių susirinkimo nutarimo dėl kreditorių komiteto rinkimo sudarymo (jo rinkimo), o ginčijo išrinkto kreditorių komiteto sudėtį, t. y. bylos nagrinėjimo dalykas buvo kreditorių komiteto sudėties teisėtumas, yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčijamą kreditorių nutarimą panaikinus, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme jos nauda nepriteisiamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

87Dėl procesinės bylos baigties

8828.

89Apibendrinus išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

90Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

91Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėja... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Byloje sprendžiamas klausimas dėl kreditorių susirinkimo bei kreditorių... 8. 2.... 9. Pareiškėja J. M. skundu prašė: (1) atnaujinti praleistą terminą skundui... 10. 3.... 11. Skundas grindžiamas tuo, kad 2018 m. gegužės 11 d. BUAB „Šimista“... 12. 4.... 13. Pareiškėja 2018 m. rugsėjo 10 d. pateikė teismui patikslintą skundą,... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi skundą tenkino –... 18. 6.... 19. Teismas nepasisakė dėl argumentų, susijusių su ieškinio senaties termino... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad bankroto byloje yra patvirtinta 18 pirmos eilės... 22. 8.... 23. Kreditorių komitetas į posėdžius buvo šaukimas 2018 m. gegužės 21 d.,... 24. 9.... 25. Teismas netenkino suinteresuoto asmens UAB „Underhill Baltic“ prašymo... 26. III.... 27. Atskirojo skundo argumentai... 28. 10.... 29. Suinteresuotas asmuo UAB „Underhill Baltic“ (toliau – apeliantė)... 30. 10.1.... 31. Teismas netinkamai taikė procesinės ir materialiosios teisės normas, nukrypo... 32. 10.2.... 33. Pareiškėja patikslintame skunde suformulavo naują reikalavimą, kuris negali... 34. 10.3.... 35. Teismas nepasisakė bei nesprendė ieškinio senaties termino praleidimo... 36. 10.4.... 37. Teismas neįvertino, kad BUAB „Šimista“ kreditorių susirinkimas... 38. 10.5.... 39. Teismas nevertino aplinkybių, atskleidžiančių pareiškėjos tikslus, t. y.... 40. 10.6.... 41. Teismas nepagrįstai panaikino visą kreditorių komiteto sudėtį, nors... 42. 10.7.... 43. Panaikinti kreditorių komiteto nutarimai nepažeidžia nei vieno kreditoriaus... 44. 10.8.... 45. Teismas nepagrįstai atsisakė pareiškėjai skirti baudą už... 46. 10.9.... 47. Pareiškėjos skundas buvo tenkintas iš dalies, todėl teismas nepagrįstai... 48. 11.... 49. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 50. IV.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. 12.... 53. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 54. 13.... 55. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 56. 14.... 57. Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 11 d. vyko pakartotinis Bendrovės... 58. Dėl kreditorių komiteto teisėtumo... 59. 15.... 60. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus... 61. 16.... 62. Nagrinėjamu atveju Bendrovė turi pirmos eilės kreditorių, todėl pagal... 63. 17.... 64. ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtintas reikalavimas, kad... 65. 18.... 66. Nors, apeliantės teigimu, kreditorių susirinkime kreditoriai išrinko... 67. 19.... 68. Atsižvelgiant į tai, kad į 2018 m. gegužės 11 d. pakartotiniame Bendrovės... 69. 20.... 70. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės argumentai, kad teismas... 71. 21.... 72. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino visus Bendrovės bankroto... 73. Dėl termino skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo paduoti... 74. 22.... 75. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 76. 23.... 77. Taigi, apeliantei prašant taikyti nagrinėjamam ginčui senatį, pirmosios... 78. 24.... 79. Be to, kilus ginčui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir... 80. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų ... 81. 25.... 82. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad pareiškėja prieš tris dienas iki teismo... 83. 26.... 84. Nagrinėjamu atveju apeliantės argumentai, kad teismas nevertino pareiškėjos... 85. 27.... 86. Apeliantės teigimu, skundas buvo tenkintinas iš dalies, todėl pirmosios... 87. Dėl procesinės bylos baigties... 88. 28.... 89. Apibendrinus išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 90. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 91. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....