Byla 2-2266/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjų skundas pripažinti negaliojančiu 2013 m. balandžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2.2, uždarosios akcinės bendrovės „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje Nr. B2-1918-555/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų kreditorių A. M., A. K., A. P., A. J., A. T., A. V., Č. K., E. D., E. R., G. L., G. V., I. R., J. B., A. A., A. B., A. B., Ž. V., B. P., D. G., E. S., Z. M., Z. K., G. S., I. Č., G. A., P. K., L. K., M. L., M. N., V. O., R. N., Ž. K., S. G., S. P., J. B., A. B., V. B., V. S., M. K., M. T., R. B., P. L., V. Š., S. Č., S. T., V. K., V. V., E. J., V. G., V. N. atstovo advokato P. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjų skundas pripažinti negaliojančiu 2013 m. balandžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2.2, uždarosios akcinės bendrovės „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje Nr. B2-1918-555/2013,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3BUAB „Kelių remonto grupė“ kreditoriai skundu prašė BUAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių susirinkimo 2013 m. balandžio 16 d. nutarimą 2.2 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta V. P. išrinkti kreditorių komiteto nariu, įgaliotu ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, pripažinti negaliojančiu, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė atnaujinti terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pateikti, kadangi vieną dieną terminas praleistas dėl administratoriaus kaltės, 2013 m. balandžio 16 d. įvykusio susirinkimo protokolą kreditoriams pateikiant tik 2013 m. balandžio 29 d. Nurodė, kad administratorius 2013 m. balandžio 2 d. informavo apie 2013 m. balandžio 16 d. įvyksiantį susirinkimą, kurio antruoju darbotvarkės klausimu siūlė svarstyti kreditorių komiteto rinkimą bei su darbo santykiais susijusiu įgaliotu asmeniu rinkti V. P., tačiau nepateikė šio asmens įgaliojimo atstovauti darbuotojų interesus BUAB „Kelių remonto grupė” bankroto byloje. Nutarimo priėmimo metu V. P. neatitiko ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto nariui, įgaliotam atstovauti darbuotojų interesus. Pareiškėjų nuomone, ši kandidatūra negalėjo būti siūloma, nes V. P. nėra įgaliotas kitų BUAB „Kelių remonto grupė“ darbuotojų vardu atstovauti darbuotojų interesus kreditorių komitete. BUAB „Kelių remonto grupė“ buvę darbuotojai nėra išreiškę pasitikėjimo V. P. bei savo valios, kad šis asmuo atstovautų jų interesams bankrutuojančios įmonės bankroto procese. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje patvirtintų pirmos eilės kreditorių iš viso yra net 250, todėl svarbu, kad buvusius darbuotojus atstovautų kvalifikuotas bei kompetentingas asmuo, turintis specialių profesinių žinių tiek apie darbuotojų interesų atstovavimą su darbo teise susijusiuose santykiuose, tiek apie įmonių bankrotą, t. y. teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Be to, V. P. yra darbo santykiais susijęs su UAB „Autokausta“, kuris yra tiek trečios eilės BUAB „Kelių remonto grupė“ kreditorius, tiek prievoliniais teisiniais santykiais susijęs su bankrutuojančia įmone, t. y. V. P. yra tiesiogiai priklausomas nuo trečiųjų asmenų, kurie siekia daryti tiesioginę įtaką BUAB „Kelių remonto grupė“ bankroto eigai. V. P. išrinkimas kreditorių komiteto nariu, atstovaujančiu pirmos eilės kreditorius, neatitinka bankrutuojančios įmonės darbuotojų teisėtų lūkesčių ir prieštarauja darbuotojų interesams.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 11 d. nutartimi pareiškėjų skundą dėl 2013 m. balandžio 16 d. bankrutavusios UAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2.2 pripažinimo negaliojančiu atmetė. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai apie skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą turėjo sužinoti 2013 m. balandžio 16 d., kadangi pareiškėjų atstovui buvo žinoma apie kreditorių susirinkime svarstomus klausimus, jis kreditorių susirinkime išsakė savo nuomonę. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad terminas praleistas minimaliai, teismas vadovavosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ir praleistą terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atnaujino ir skundą priėmė. Spręsdamas dėl skundžiamo nutarimo teisėtumo, teismas nurodė, kad įgaliojimas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus nagrinėjamos bylos atveju turi būti aiškinamas plečiamai kaip objektyvia forma aiškiai išreikštas pritarimas asmens kandidatūrai į darbuotojų atstovus, ir toks aiškinimas atitinka ekonomiškumo ir koncentracijos principus, nes nesudaro dirbtinų kliūčių rinkti kreditorių komitetą. Pažymėjo, jog pareiškėjai skunde nepagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-593/2008, nes šios bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės skiriasi. Konstatavo, kad iš 2013 m. balandžio 16 d. įvykusio BUAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 matyti, jog kreditorių susirinkime dalyvavo 151 kreditorius, kas sudaro 89,08 procentus visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos, iš kurių 65 kreditoriai susirinkimo darbotvarkės klausimais savo nuomonę išreiškė balsuodami raštu. Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 2.2 renkant kreditorių komiteto narį darbuotojų atstovą V. P., nutarimas priimtas balsų dauguma: „už“ pasisakė 56,174 procentai teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, kas sudaro 63,06 procentus susirinkime dalyvaujančių kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Pažymėjo, kad kreditorių susirinkime taip pat balsavo 27 kreditoriai – buvę įmonės darbuotojai, todėl pirmos eilės kreditorių pritarimas V. P. kandidatūrai ir pasitikėjimas juo buvo išreikštas. Atkreipė dėmesį, kad teisės aktai, reglamentuojantys bankroto teisinius santykius, nenumato specialių kvalifikacijos reikalavimų darbuotojų atstovui kreditorių komitete. V. P. pateikė teismui duomenis apie 2002 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, todėl nebuvo pagrindo spręsti, jog būtų nekompetentingas atstovauti kreditorius ir ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Teismas atmetė skundo argumentą dėl V. P. šališkumo, kadangi šis asmuo, nors ir yra susijęs darbo santykiais su UAB „Autokausta“, esančios BUAB „Kelių remonto grupė“ kreditoriumi, tačiau dėl nedidelio finansinio reikalavimo dydžio (201,08 Lt) negali daryti didesnės įtakos bankroto procese. Sprendė, kad pareiškėjai neįrodė, jog ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 2.2 yra neteisėtas ar pažeidžia BUAB „Kelių remonto grupė“ ar jos kreditorių, įskaitant pareiškėjus, teises bei interesus. Taip pat atmetė suinteresuoto asmens V. P. prašymą dėl baudos skyrimo pareiškėjams už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti negaliojančiu BUAB „Kelių remonto grupė“ 2013 m. balandžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2.2 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta kreditorių komiteto nariu, įgaliotu ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, išrinkti V. P.. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalį, nurodydamas, kad darbuotojų atstovui kreditorių komitete nėra būtinas įgaliojimas, todėl nutartis neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies ir 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimų. ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma yra imperatyvaus pobūdžio, todėl teismas neturėjo teisės peržengti jos ribų ir aiškinti plečiamai. Nei įstatymas, nei teismų praktika nenumato galimybės, kad kreditorių komiteto nariui, siekiančiam atstovauti darbuotojų interesus, pakaktų tik darbuotojų pritarimo bei išreikšto pasitikėjimo juo, turi būti notariškai patvirtintas įgaliojimas. Tokio įgaliojimo nebuvo.

92. Teismas nepagrįstai nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo suformuotos teismų praktikos ir nesivadovavo 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1000/2011, 2009 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-463/2009, 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-593/2008.

103. Teismas netinkamai tyrė ir vertino bylai svarbias aplinkybes, vadovavosi su byla neturinčiais ryšio įrodymais, nenustatė bylos esmės. Teismas ignoravo aplinkybę, kad minėto asmens kandidatūrą pasiūlė ne darbuotojai, o bankroto administratorius. Nei kreditorių susirinkimas, nei administratorius neturi teisės siūlyti kreditorių susirinkimui darbuotojams atstovaujančio asmens, kuris kreditorių susirinkimo metu būtų renkamas kreditorių komiteto nariu. Teismas ignoravo aplinkybę, kad BUAB „Kelių remonto grupė“ 2013 m. balandžio 16 d. kreditorių susirinkimo balsavimo biuletenyje jau buvo įrašyta darbo santykių įgalioto asmens V. P. kandidatūra, kas balsavusiems raštu kreditoriams leido manyti, kad šis asmuo turi tinkamą darbuotojų įgaliojimą, nors susirinkimo metu buvo ir kitų kandidatūrų. Rašytinį sutikimą dėl V. P. kandidatūros davė būtent tie kreditoriai, kurie, kaip ir V. P., yra atstovaujami advokato R. M..

114. Teismas neatsižvelgė į tai, kad V. P. yra galimai šališkas ir priklausomas nuo trečiųjų asmenų, siekiančių daryti įtaką bankroto eigai. UAB „Autokausta“ yra ne tik BUAB „Kelių remonto grupė“ kreditorius, bet ir nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nuomininkas, turintis suinteresuotumą įsigyti bankrutuojančios įmonės turtą.

12BUAB „Kelių remto grupė“ administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašė skundą atmesti, palikti nepakeistą ginčijamą nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

131. Skunde nepagrįstai aiškinama, jog pirmos eilės kreditoriai gali įgalioti asmenį ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus kreditorių komitete ir išreikti pasitikėjimą juo tik notarine tvarka. Toks aiškinimas prieštarauja bankroto esmei – operatyviai užbaigti bankroto procedūras. Įgaliojimų sudarymas notarine tvarka kainuoja, todėl paprasti darbuotojai nenorėtų tokia forma dalyvauti kreditorių komiteto formavime. Be to, toks reguliavimas būtų naudingas tik gerai informuotiems ir organizuotiems kreditoriams.

142. Pareiškėjai nepagrįstai remiasi nurodyta teismų praktika, nes minėtų bylų ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės skiriasi.

153. Nutartyje pagrįstai konstatuota, kad V. P. turėjo darbuotojų pritarimą.

164. Skunde nepagrįstai nurodoma, kad V. P. kandidatūrą pasiūlė administratorius, nes administratorius pagal darbuotojų siūlymą įtraukė šią kandidatūrą į nutarimų projektą. Pasitikėjimas šiuo kandidatu buvo išreikštas antrojo ir trečiojo kreditorių susirinkimo metu.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

21Nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas, ar V. P. teisėtai išrinktas kreditorių komiteto nariu, įgaliotu ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus.

22Nustatyta, kad 2013 m. balandžio 16 d. vykusio BUAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomas kreditorių komiteto narių rinkimo klausimas. Įmonės kreditorių komiteto nariu, atstovaujančiu su darbo santykiais susijusius reikalavimus, išrinktas V. P. (t. 1, b. l. 12-23). Į kreditorių komiteto narius, atstovaujančius su darbo santykiais susijusius reikalavimus buvo pasiūlyti advokatas P. V., M. N. ir A. M., tačiau nutarimai išrinkti paminėtus asmenis į kreditorių komiteto narius nebuvo priimti.

23Atskirąjį skundą pareiškėjai argumentuoja tuo, kad ginčijamojoje nutartyje teismas nepagrįstai peržengė ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos normos ribas, ją aiškindamas plečiamai. Taip pat teigia, jog toks įgaliojimas turėtų būti patvirtintas notarine tvarka. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais pareiškėjų argumentais. Kaip nurodyta ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje, kreditorių komiteto nariu turi būti išrinktas bent vienas asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais. Taigi įstatymas imperatyviai įtvirtina reikalavimą, kad toks asmuo būtų darbuotojų įgaliotas ginti jų interesus, tačiau kokia forma turėtų būti suteikiamas įgaliojimas, nėra nustatyta.

24Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tuo atveju, jei tam tikras veiksmas reikalauja notarinio patvirtinimo, tai konkrečiai įvardijama teisės normoje, priešingu atveju, situacijos neaiškumas sukeltų neigiamų pasekmių, leistų piktnaudžiauti teise. CK 2.138 straipsnio 1 dalyje nurodyti atvejai, kada įgaliojimas turi būti patvirtinamas notaro, tarp jų – įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą (2 p.). Nagrinėjamu atveju aktualu yra tai, kad juridinis asmuo, su kuriuo įgaliotas asmuo turi atlikti veiksmus, yra buvęs darbdavys, t. y. BUAB „Kelių remonto grupė“. Taigi veiksmai, kuriuos pagal įgaliojimą turėtų atlikti įgaliotas asmuo, yra atsiradę darbo santykių pagrindu. Darbo kodekso 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad atstovavimas esant kolektyviniams darbo santykiams, atsiranda be atskiro darbuotojo valios išreiškimo, jeigu toks subjektas ar asmuo atstovauja darbuotojų daugumos valiai. Tokio atstovavimo metu prisiimti bendri įsipareigojimai yra privalomi visiems darbuotojams, patenkantiems į tokių įsipareigojimų veikimo sritį, nors atskirai ir nesuteikusiems specialių įgaliojimų kolektyvinio atstovavimo subjektui. Kaip matyti, Darbo kodekse įgaliojimams atstovauti darbuotojo interesus taikoma supaprastinta tvarka.

25Šių teisės normų analizės pagrindu darytina išvada, kad nėra nustatyta imperatyvo turėti notarinės formos įgaliojimą, atstovaujant su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Be to, reikalavimas turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą, nesuderinamas ir su bankroto proceso tikslu – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Finansų ministerija, atstovaujama AB „Turto bankas”, v. likviduojama AB „Oruva”, Nr. 3K-3-653/2005). Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad sudaryti įgaliojimą notarine tvarka kainuoja, tai neatitiktų ir ekonomiškumo principo, itin aktualaus bankroto procese, kuriame kreditoriai siekia susigrąžinti bankrutuojančios bendrovės jiems neišmokėtas sumas. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog įgaliojimas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus turi būti aiškinamas plečiamai kaip objektyvia forma aiškiai išreikštas pritarimas asmens kandidatūrai į darbuotojų atstovus.

26Taigi svarbiausia, kad įgaliojimas atstovauti pirmos eilės kreditorius kreditorių komitete būtų bet kokia forma aiškiai išreikštas taip, kad būtų galima daryti išvadą, jog konkretus asmuo yra įgaliotas atstovauti šiuos asmenis. Kreditorių susirinkime už kreditorių komiteto sudėtį balsuoja visi įmonės kreditoriai, tačiau nagrinėjamu atveju svarbu, kad pasitikėjimą šiuo asmeniu būtų išreiškę dauguma darbuotojų, t. y. pirmos eilės kreditorių, nes būtent jų interesus šis asmuo atstovaus. Taigi nors kreditorių susirinkime kreditoriai balsų dauguma išrinko V. P. asmeniu, įgaliotu ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, tačiau teismas neturi duomenų, kad dar iki 2013 m. balandžio 14 d. įvykusio kreditorių susirinkimo, dauguma pirmos eilės kreditorių būtų aiškiai išreiškę savo pasitikėjimą V. P.. Iš Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutarties, kuria patvirtinti BUAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių reikalavimai, matyti, kad pirmos eilės kreditorių yra 250.

27Pareiškėjai atskirajame skunde taip pat teigia, jog V. P. kandidatūrą pasiūlė administratorius. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nei kreditorių susirinkimas, nei administratorius neturi teisės siūlyti kreditorių susirinkimui darbuotojams atstovaujančio asmens, kuris kreditorių susirinkimo metu būtų renkamas kreditorių komiteto nariu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2011). Nors atsiliepime į atskirąjį skundą bankroto administratorius teigia, kad V. P. kandidatūrą pasiūlė kreditoriai, dalyvavę 2013 m. sausio 4 d. vykusiame kreditorių susirinkime, tačiau apeliacinės instancijos teismui nėra pateiktas minėtas kreditorių susirinkimo protokolas. Todėl teismas negali patikrinti šių faktinių aplinkybių.

28Dėl nurodytų neištirtų ir neįvertintų faktinių aplinkybių pobūdžio, konstatuotinas bylos esmės neatskleidimas, kuris yra vertinamas esminiu proceso teisės normų pažeidimu (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.). Nors apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti fakto klausimus, tačiau pagal nagrinėjamoje byloje esančius įrodymus atskirojo skundo negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme iš esmės. Išsiaiškinus faktines aplinkybes, ar V. P. kandidatūra buvo pasiūlyta pirmos eilės kreditorių, ir ar prieš įvykstant 2013 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkimui BUAB „Kelių remonto statyba“ didžioji dalis darbuotojų – pirmos eilės kreditorių – buvo aiškiai objektyvia forma suteikę V. P. įgaliojimą atstovauti jų interesus, bus galima nustatyti ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo 2.2. punkto teisėtumą. Taigi, bylą nagrinėjant iš naujo turi būti aiškinamos ir svarstomos bylos faktinės aplinkybės šiuo aspektu. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra teisinis pagrindas naikinti skundžiamą nutartį ir 2013 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2.2. punkto teisėtumo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

29Ginčijamą klausimą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kiti atskirojo skundo argumentai tampa teisiškai nereikšmingais, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. BUAB „Kelių remonto grupė“ kreditoriai skundu prašė BUAB „Kelių... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 11 d. nutartimi pareiškėjų skundą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013... 8. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalį,... 9. 2. Teismas nepagrįstai nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo suformuotos... 10. 3. Teismas netinkamai tyrė ir vertino bylai svarbias aplinkybes, vadovavosi su... 11. 4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad V. P. yra galimai šališkas ir... 12. BUAB „Kelių remto grupė“ administratorius atsiliepime į atskirąjį... 13. 1. Skunde nepagrįstai aiškinama, jog pirmos eilės kreditoriai gali įgalioti... 14. 2. Pareiškėjai nepagrįstai remiasi nurodyta teismų praktika, nes minėtų... 15. 3. Nutartyje pagrįstai konstatuota, kad V. P. turėjo darbuotojų pritarimą.... 16. 4. Skunde nepagrįstai nurodoma, kad V. P. kandidatūrą pasiūlė... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 21. Nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas, ar V. P. teisėtai išrinktas kreditorių... 22. Nustatyta, kad 2013 m. balandžio 16 d. vykusio BUAB „Kelių remonto... 23. Atskirąjį skundą pareiškėjai argumentuoja tuo, kad ginčijamojoje... 24. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tuo atveju, jei tam tikras... 25. Šių teisės normų analizės pagrindu darytina išvada, kad nėra nustatyta... 26. Taigi svarbiausia, kad įgaliojimas atstovauti pirmos eilės kreditorius... 27. Pareiškėjai atskirajame skunde taip pat teigia, jog V. P. kandidatūrą... 28. Dėl nurodytų neištirtų ir neįvertintų faktinių aplinkybių pobūdžio,... 29. Ginčijamą klausimą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 31. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti...