Byla 2-290-823/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SDR dujos“ 2015 m. birželio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo S. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-218-480/2017, kuria teismas netenkino pareiškėjo skundo dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SDR dujos“ 2015 m. birželio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas S. V. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkimo nutarimą 2 – uoju darbotvarkės klausimu ir perduoti šį klausimą svarstyti iš naujo BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkimui.
 2. Pareiškėjo ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta: patvirtinti BUAB „SDR dujos“ bankroto administratoriaus atlyginimą nuo nutarties dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki pirmojo kreditorių susirinkimo – 5 000 Eur plius mokesčiai; patvirtinti bendrovės administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos: administravimo (statuso pakeitimo mokesčiui, ryšio, kanceliarinėms, banko, pašto, korespondencijos, transporto išlaidoms, buhalterinės paslaugoms bankroto procese bei kitoms) išlaidoms – 300 Eur (be PVM) per mėnesį; teisinėms paslaugoms – 5 000 Eur (plius PVM); sėkmės mokestį nuo išieškotų sumų – 20 proc.; išlaidas įmonės dokumentų sutvarkymui – pagal faktą, priduodant įmonės dokumentus į archyvą, bet ne daugiau nei 500 Eur (be PVM); atlyginimą bankroto administratoriui nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos – 20 000 Eur, plius mokesčiai.
 3. Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „SDR dujos“ kreipėsi į teismą, prašydama solidariai iš atsakovų S. V., D. K. ir R. B. priteisti 37 268,00 Eur nuostolių atlyginimo. Reikalaujamos atlyginti žalos dydis yra lygus 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime patvirtintos, bet neapmokėtos, bankroto administravimo išlaidų sąmatos dydžiui.
 4. 2017 m. rugpjūčio 22 d. pareiškėjui tapo žinoma, kad 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas 2 – uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta bendra 30 800 Eur (plius mokesčiai) administravimo išlaidų sąmata. Sąmata buvo patvirtinta BUAB „Sirina“ bankroto administratoriaus balsais, nors tuo metu, BUAB „Sirina“ jokio reikalavimo į BUAB „SDR dujos“ nebeturėjo, kadangi dar 2015 m. balandžio 15 d. jos skola buvo nurašyta. Vien tai, kad UAB „Sirina“ bankroto administratorius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nepateikė reikalavimo atsisakymo raštu, nepaneigia aplinkybės, kad UAB „Sirina“ 2015 m. birželio 16 d. nebebuvo BUAB „SDR dujos“ kreditore. Be to, priimant ginčijamus nutarimus, Kauno apygardos teismas jau buvo priėmęs sprendimą dėl UAB „Sirina“ pabaigos, kuris įsiteisėjo 2015 m. birželio 18 d.
 5. Pareiškėjo vertinimu, skundžiamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata prieštarauja teisingumo bei protingumo kriterijams, pažeidžia tiek pareiškėjo, tiek bendrovės kreditorių, tiek pačios bankrutavusios bendrovės interesus bei viešąjį interesą. Bendrovė ūkinės – komercinės veiklos nevykdė, turto, kurį reiktų parduoti, neturėjo, įmonėje apdraustų asmenų nebuvo, debitorinių skolų išieškoti nereikėjo. Bankroto byloje buvo patvirtinti kreditorių reikalavimai iš viso 45 573,58 Eur sumai, įskaitant 41 495,84 Eur BUAB „Sirina“ reikalavimą, kurį 2015 m. balandžio 15 d. BUAB „Sirina“ nurašė, todėl 2015 m. birželio 16 d. kreditorių reikalavimai sudarė tik 4 077,74 Eur. Skundžiamu nutarimu patvirtinta bendra 30 800 Eur (plius PVM) administravimo išlaidų sąmata ne mažiau kaip 7 kartus viršijo visą bankrutuojančios bendrovės mokėtiną skolą, todėl yra neprotingai didelė. Pagrįsta administravimo išlaidų sąmata galėtų būti nustatyta pagal rekomendacinius dydžius.
 6. Pareiškėjas nurodė, kad, kadangi apie teisių pažeidimą sužinojo tik 2017 m. rugpjūčio 22 d., 14 dienų terminas skundui paduoti nebuvo praleistas. Tačiau, jeigu teismas laikytų, kad terminas yra praleistas, pareiškėjas prašo jį atnaujinti, kadangi terminas praleistas dėl svarbių priežasčių – pareiškėjas nėra bendrovės kreditorius, nedalyvavo BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime, jam apie šį susirinkimą nebuvo pranešta, nebuvo pateiktas susirinkimo protokolas.
 7. BUAB „SDR dujos“ bankroto administratorius G. M. pareiškėjo skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą; tuo atveju, jeigu teismas matytų pagrindą tenkinti pareiškėjo skundą, prašė pareiškėjo reikalavimui taikyti ieškinio senatį; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 8. Pažymėjo, kad pareiškėjas neįrodė jo, kaip įmonės dalyvio (akcininko), teisinio suinteresuotumo ir galimo pareiškėjo interesų pažeidimo bankroto procese, neprašė įtraukti jo į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, todėl pareiškėjo skundas negali būti nagrinėjamas ir tenkinamas. Skunde nurodomos aplinkybės, kurios tariamai pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, pareiškėjui buvo žinomos jau 2017 m. balandžio mėnesį, todėl pareiškėjo reiškiamiems reikalavimams yra suėję senaties terminai. Tai, kad BUAB „Sirina“ savo apskaitoje buvo nusprendusi nurašyti turimus debitorinius įsiskolinimus, savaime nereiškia, jog ši kreditorė atsisakė reikalavimo teisės į skolininkę. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkimo sušaukimo dieną BUAB „Sirina“ nebuvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro ir balsavo kreditorių susirinkime įstatyme nustatyta tvarka. Be to, kreditorių susirinkimas negali peržiūrėti ir pakeisti administratoriui nustatyto atlyginimo dydžio už jo praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi pareiškėjo S. V. skundo netenkino.
 2. Teismas sprendė, kad pareiškėjas turi pakankamą materialinį teisinį ryšį su bankroto byla (turtinį suinteresuotumą) ir teisę skųsti teismui kreditorių susirinkimo nutarimą, kadangi, remdamasis ginčijamu nutarimu, bendrovės bankroto administratorius yra pareiškęs turtinį reikalavimą pareiškėjui.
 3. Teismas nurodė, kad, nors ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nėra aptarta situacija, kai daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos turi vienas kreditorius, kurio balsais ir priimamas nutarimas, tačiau vien aplinkybė, kad toks, dominuojantis, kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo. Priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma, nepaisant to, kiek kreditorių sudaro balsų daugumą. Nagrinėjamos bylos atveju, procedūrine prasme, ginčijamas nutarimas, kuriuo patvirtinta bendra 30 800 Eur (plius PVM) administravimo išlaidų sąmata, buvo priimtas laikantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies reikalavimų, 91,052 proc. kreditorių balsų dauguma, ir įstatymų nustatyta tvarka apskųstas nebuvo.
 4. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad skundžiamo nutarimo priėmimo metu BUAB „Sirina“ neturėjo reikalavimo teisės į BUAB „SDR dujos“ ir pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog kreditorė BUAB „Sirina“ būtų atsisakiusi kreditorinio reikalavimo ĮBĮ 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Aplinkybė, kad ši kreditorė 2015 m. balandžio 15 d. nurašė debitorinį reikalavimą, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo išvadai, kad kreditorė atsisakė reikalavimų į skolininkę BUAB „SDR dujos“, bei kad skolininkės prievolė galėtų būti laikoma pasibaigusia. Skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu BUAB „Sirina“ taip pat nebuvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, todėl turėjo teisę dalyvauti ir balsuoti BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime.
 5. Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai, jog patvirtintas administravimo išlaidų dydis yra nepagrįstas, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti įrodymais. Pareiškėjas nenurodė siūlomo administravimo išlaidų ir atlyginimo administratoriui dydžio, nepateikė jį pagrindžiančių paskaičiavimų, įrodymų. Be to, pareiškėjas prašo, panaikinus skundžiamą nutarimą, perduoti administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo, tačiau atlyginimas administratoriui gali būti pakeistas ir naujas atlyginimas nustatomas tik nuo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dienos. Tuo atveju, jei atlyginimo administratoriui dydis būtų nustatytas fiksuota per visą įmonės bankroto administravimo procesą mokėtina pinigų suma, esant galiojančiam kreditorių susirinkimo nutarimui šiuo klausimu, administratoriaus atlyginimo dydis galėtų būti pakeistas kreditorių susirinkimo vėlesniu nutarimu tik tuo atveju, jei dėl tokio pakeitimo nepablogėtų administratoriaus padėtis, išskyrus tuos atvejus, jei administratorius sutiktų su priešingo nutarimo priėmimu.
 6. Teismo vertinimu, pareiškėjas nenurodė jokių teisinių motyvų, dėl kurių skundžiamame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas galėtų būti pripažintas neteisėtu, o skundą pareiškė iš esmės dėl to, kad bankroto administratorius jam yra pareiškęs ieškinį kitoje byloje dėl nuostolių atlyginimo.
 7. Teismas taip pat pažymėjo, kad S. V. procesiniai dokumentai kitoje byloje, tarp jų ir 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkimo protokolas, buvo įteikti 2017 m. kovo 2 d., todėl pareiškėjas praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytą terminą skundui paduoti ir tai sudaro atskirą pagrindą atmesti pareiškėjo skundą dėl BUAB „SDR dujos“ 2015 m. birželio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. V. prašo Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas netinkamai sprendė dėl ieškinio senaties termino praleidimo, susiedamas jį vien tik protokolo pateikimo diena, o ne pareiškėjo suvokimo apie jo teisių pažeidimą momentu. Pareiškėjas apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2017 m. rugpjūčio 22 d., kai jam buvo išduota BUAB „Sirina“ bankroto bylos medžiagos kopija, konkrečiai – BUAB „Sirina“ 2015 m. kovo 24 d. kreditorių susirinkimo protokolas bei 2015 m. balandžio 15 d. BUAB „Sirina“ debitorinių įsiskolinimų nurašymo aktas. Iš šių dokumentų pareiškėjui tapo žinoma, kad 2015 m. birželio 16 d. vykusiame BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime balsavusi BUAB „Sirina“ reikalavimo į BUAB „SDR dujos“ nebeturėjo, kadangi dar 2015 m. balandžio 15 d. skola buvo nurašyta, o UAB „Sirina“ buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, t. y. faktiškai UAB „Sirina“ BUAB „SDR dujos“ kreditore nebebuvo ir bendra likusių tenkintinų kreditorinių reikalavimų suma siekė tik 4 077,74 Eur. Pareiškėjas nėra bendrovės kreditorius, jis BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime nedalyvavo ir negalėjo dalyvauti, jam apie susirinkimą nebuvo pranešta, taigi, tik 2017 m. rugpjūčio 22 d. pareiškėjas suvokė apie savo teisių pažeidimą. Vien tik BUAB „SDR dujos“ 2015 m. birželio 16 d. protokolo pateikimas su ieškiniu nėra laikytinas senaties termino pradžios skaičiavimo momentu. Be to, pareiškėjas prašė skundo padavimo terminą atnaujinti, kadangi jis praleistas dėl svarbių priežasčių.
  2. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tai, jog kreditorė 2015 m. balandžio 15 d. nurašė debitorinį reikalavimą, nesudaro pagrindo spręsti, jog ji atsisakė reikalavimų į skolininkę BUAB „SDR dujos“. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.125 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prievolė gali baigtis vienašaliu prievolės šalies pareiškimu (tik įstatymų ar sutarties numatytais atvejais). Įstatymas nustato, kad bankrutavusios įmonės turtas gali būti nurašytas, todėl, remiantis CK 6.125 straipsnio 2 dalimi, BUAB „SDR dujos“ prievolė BUAB „Sirina“ pasibaigė 2015 m. balandžio 15 d. UAB „Sirina“ 2015 m. birželio 16 d., t. y. skundžiamo nutarimo priėmimo metu, nebebuvo BUAB „SDR dujos“ kreditore, todėl skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.
  3. Teismas, spręsdamas dėl administratoriaus atlyginimo bei administravimo išlaidų dydžio, neįvertino, kad administratoriaus atlyginimas ir administravimo išlaidos yra 9,14 karto didesni, nei įmonės mokėtinų kreditoriams skolų suma; administratoriaus atlyginimas aiškiai neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarime Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ išdėstytų kriterijų.
  4. Pareiškėjas neprašė teismo nustatyti administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos. Pareikštu skundu buvo prašoma perduoti BUAB „SDR dujos“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Pareiškėjas neturėjo nurodyti administravimo išlaidų ir atlyginimo administratoriui dydžio, kita vertus, minėti dydžiai šiuo metu yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarime Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“. Pareiškėjo manymu, atlyginimas ir sąmata neturėtų viršyti minimalių dydžių.
 2. Atsiliepimu į pareiškėjo S. V. atskirąjį skundą BUAB „SDR dujos“ prašo pareiškėjo skundą atmesti, priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apie tai, kad BUAB „Sirina“ yra pasibaigusi dėl bankroto (išregistruota) pareiškėjui S. V. buvo žinoma ilgą laiką ir tai neginčytinai patvirtina paties pareiškėjo civilinėje byloje Nr. e2-7709-429/2017 pateiktas atsiliepimas, teisme gautas 2017 m. balandžio 4 d., kuriame pareiškėjas, be kita ko, remiasi tuo, kad BUAB „Sirina“ neva jau negalėjo balsuoti BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime. Taigi, apie tariamą jo teisės pažeidimą pareiškėjui buvo žinoma jau 2017 m. balandžio pradžioje, kuomet pareiškėjas jau kėlė tas pačias prielaidas apie BUAB „Sirina“ negalėjimą balsuoti BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime. Pareiškėjas aiškiai piktnaudžiauja teise, kadangi pareiškėjui tiek BUAB „SDR dujos“, tiek BUAB „Sirina“ bankroto procedūros iš esmės buvo žinomos (arba galėjo būti žinomos), o pareiškėjas, praėjus neprotingai ilgam terminui, vis dar kelia nepagrįstus reikalavimus, tokiu būdu nepateisinamai vilkindamas BUAB „SDR dujos“ bankroto procedūras ir pažeisdamas kitų įmonės kreditorių teisėtus interesus.
  2. Remiantis BUAB „SDR dujos“ turimais duomenimis, BUAB „Sirina“ tebėra BUAB „SDR dujos“ kreditorė, nes duomenų apie atsisakymą nuo reikalavimo ir/ ar jo perleidimą nėra gauta. BUAB „SDR dujos“ kreditorių sąrašas įstatyme nustatyta tvarka tikslintas nebuvo. BUAB „Sirina“ nutarė nesinaudoti savo teise atsisakyti finansinio reikalavimo į BUAB ,,SDR dujos“, t. y. nesikreipė į skolininkės bankroto bylą nagrinėjantį teismą su atitinkamu prašymu. Aplinkybė, kad BUAB „Sirina“ savo apskaitoje buvo nusprendusi nurašyti turimus debitorinius įsiskolinimus, savaime nereiškia, kad kreditorė atsisakė reikalavimo teisės į skolininkę. Turto, įskaitant debitorinius reikalavimus, nurašymas ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalies prasme nėra tolygus reikalavimo į skolininką atsisakymui bei nereiškia, kad skolininko prievolė galėtų būti laikoma pasibaigusia.
  3. Pareiškėjas neginčija kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat nenurodo aplinkybių, kurios leistų spręsti apie šios tvarkos pažeidimus. Neaišku, kokiais pagrindais pareiškėjas ginčija 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kaip tariamai prieštaraujančius ĮBĮ imperatyvioms normoms ar CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Iš pareiškėjo skunde nurodomų teiginių taip pat nėra aišku, kaip konkrečiai yra pažeidžiami pareiškėjo ar kitų kreditorių turtiniai interesai, o taip pat ir viešasis interesas.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas apelianto skundas dėl bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jo reikalavimui taikė ieškinio senatį, taip pat nepagrįstai atmetė jo argumentus dėl ginčijamo nutarimo neteisėtumo, t. y. už šį nutarimą balsavusios kreditorės balsavimo teisės neturėjimo ir ginčijamu nutarimu patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos nepagrįstumo. Šie apelianto argumentai kartu su kitos proceso šalies atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais sudaro apeliacijos šioje byloje ribas, pagrindo peržengti kurias apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis).
Dėl byloje nustatytų aplinkybių
 1. Byloje nustatyta, kad 2015 m. birželio 16 d. vykęs BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkimas 2 – uoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą, kuriuo patvirtinto bendrovės administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos bei BUAB „SDR dujos“ bankroto administratoriaus atlyginimo dydį. „Už“ minėto nutarimo priėmimą balsavo vienintelė bendrovės kreditorė – BUAB „Sirina“, kurio balsas sudarė 91,052 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, „prieš“ – VSDFV Kauno skyrius (6,423 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos) ir VĮ Turto bankas (1,817 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos) (b. l. 23 – 24). „Prieš“ nutarimo priėmimą balsavę kreditoriai priimto nutarimo neskundė.
 2. 2017 m. rugsėjo 5 d. teisme gautas pareiškėjo (BUAB „SDR dujos“ akcininko) S. V. skundas dėl 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkimo nutarimo 2 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo.
Dėl ieškinio senaties
 1. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Minėtas, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas, terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1280-381/2017 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).
 2. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi, be kita ko, konstatavo, kad apeliantas praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo paduoti. Tokią išvadą teismas darė nustatęs, kad apeliantui BUAB „SDR dujos“ 2015 m. birželio 16 d. kreditorių susirinkimo protokolas buvo įteiktas dar 2017 m. kovo 2 d. Pažymėtina, kad į bylą pateikti duomenys vienareikšmiškai patvirtina BUAB „SDR dujos“ 2015 m. birželio 16 d. kreditorių susirinkimo protokolo įteikimą apeliantui 2017 m. kovo 2 d. (b. l. 31 – 35, 72). Šios aplinkybės (dėl protokolo įteikimo jam datos) iš esmės neginčija ir pats apeliantas.
 3. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada dėl ieškinio senaties termino praleidimo, apeliantas nurodo, kad savo teisių pažeidimą suvokė tik 2017 m. rugpjūčio 22 d., kai jam buvo išduota BUAB „Sirina“ bankroto bylos medžiagos kopija. Tačiau nurodytus apelianto argumentus akivaizdžiai paneigia į bylą pateikto apelianto 2017 m. balandžio 1 d. atsiliepimo į ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-7709-429/2017 argumentai, iš esmės atitinkantys šioje byloje apelianto dėstomus argumentus dėl BUAB „Sirina“ negalėjimo dalyvauti bei balsuoti 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime, Kauno apygardos teismui 2015 m. gegužės 18 d. priėmus sprendimą dėl BUAB „Sirina“ veiklos pripažinimo pasibaigusia (b. l. 65 – 68). Tai reiškia, kad apeliantas vėliausiai šio procesinio dokumento parengimo metu – 2017 m. balandžio 1 d., aiškiai žinojo ir suvokė savo teisių galimą pažeidimą, tačiau į teismą nagrinėjamoje byloje apeliantas kreipėsi tik 2017 m. rugsėjo 5 d., t. y. praėjus 5 mėnesiams nuo atsiliepimo civilinėje byloje Nr. e2-7709-429/2017 pateikimo. Taigi, pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas praleido terminą ginčijamam kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti, yra pagrįsta.
 4. Dėl toliau šioje nutartyje dėstomų motyvų, nėra pagrindo sutikti ir su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatnaujino praleisto termino skundui paduoti.
 5. Formuodamas teismų praktiką bylose dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas ne vieną kartą yra pažymėjęs, kad praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas, atsižvelgiant išimtinai tik į ieškovo interesus, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos viešojo intereso užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą pusiausvyros. Būtent dėl viešojo intereso užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir viešojo intereso garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą įstatymo nenustatyta, kokios priežastys pripažintinos svarbiomis, sprendžiant dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo. Ar priežastys, dėl kurių praleistas įstatymo nustatytas ieškinio senaties terminas, yra svarbios – fakto klausimas, kurį teismas konstatuoja, ištyręs byloje esančius įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).
 6. Teismas, spręsdamas dėl svarbių termino praleidimo priežasčių, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, konkretaus ieškinio senaties termino trukmę, į tai, kiek šis terminas praleistas, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą sietinas su aplinkybėmis, kurios sutrukdė asmeniui ginti pažeistą teisę. Taip pat kiekvieną kartą turi būti turima galvoje ir tai, kad jei asmuo, žinodamas ar turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą senaties terminą į jį nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2012 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).
 7. Nagrinėjamu atveju įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti apeliantas praleido pakankamai ženkliai, t. y. į teismą kreipėsi po beveik šešių (terminą skaičiuojant nuo BUAB „SDR dujos“ 2015 m. birželio 16 d. kreditorių susirinkimo protokolo įteikimo pareiškėjui dienos)/ penkių (terminą skaičiuojant nuo 2017 m. balandžio 1 d. atsiliepimo į ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-7709-429/2017 parengimo dienos) mėnesių. Byloje nėra jokių įrodymų, pateisinančių tokį apelianto delsimą. Apelianto nurodomos aplinkybės, kad jis nėra BUAB „SDR dujos“ kreditorius ir nedalyvavo minėtame kreditorių susirinkime, teismui nustačius, kad apie šiame susirinkime priimtą nutarimą ir jo priėmimo aplinkybes apeliantui buvo žinoma, nelaikytinos aplinkybėmis, kliudžiusiomis apeliantui ginti savo pažeistas teises. Jokių kitų aplinkybių, realiai sutrukdžiusių (galėjusių sutrukdyti) jam pareikšti skundą laiku, pareiškėjas nenurodė. Taigi, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodytas terminas apelianto buvo praleistas be svarbių priežasčių.
 8. Ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti, todėl, pripažinus pirmosios instancijos teismo išvadų šioje dalyje pagrįstumą, apelianto atskirasis skundas apeliacinės instancijos teismo jau vien dėl šios priežasties negali būti tenkinamas.
Dėl kitų apelianto argumentų
 1. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvadoms, kad, priešingai nei nurodo apeliantas, BUAB „Sirina“ turėjo teisę dalyvauti ir balsuoti 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime.
 2. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 2 dalį, kreditoriai turi teisę atsisakyti visų ar dalies savo reikalavimų. Kreditorius reikalavimų atsisakymą teismui pateikia raštu. Teismas reikalavimų atsisakymą priima nutartimi, atitinkamai sumažina kreditorių reikalavimų sumą ir išbraukia reikalavimų atsisakiusį kreditorių iš kreditorių sąrašo (jeigu jis atsisakė visų reikalavimų). Taigi, ĮBĮ aiškiai nustato kreditorių reikalavimų bankroto byloje atsisakymo procesinę tvarką. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad BUAB „Sirina“ iki 2015 m. birželio 16 d. nebuvo atsisakiusi savo reikalavimo nurodyta tvarka. Apeliantas visiškai nepagrįstai sutapatina įmonės sprendimą nurašyti beviltišką skolą, kuri susijusi tik su pačios įmonės vidine apskaita, ir kreditoriaus reikalavimo atsisakymą, lemiantį skolininko prievolės pasibaigimą. Taigi, 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkimo metu BUAB „Sirina“, kurios reikalavimas BUAB „SDR dujos“ bankroto byloje buvo patvirtintas teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartimi, nebuvo įsiteisėjusia nutartimi išbraukta iš BUAB „SDR dujos“ kreditorių sąrašo (ji nebuvo atsisakiusi viso savo reikalavimo į BUAB „SDR dujos“, nebuvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, o jos reikalavimas BUAB „SDR dujos“ bankroto byloje nebuvo patenkintas), todėl ji turėjo visas bendrovės kreditorės teises, taip pat ir teisę dalyvauti bei balsuoti 2015 m. birželio 16 d. vykusiame BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime.
 3. Kaip teisingos bei pagrįstos vertintinos ir ginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados, kuriomis buvo atmesti apelianto teiginiai dėl kreditorių susirinkimo patvirtintų, apelianto vertinimu, nepagrįstai didelių, administravimo išlaidų. Pažymėtina, kad 2015 m. birželio 16 d. BUAB „SDR dujos“ kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudarė net 99,292 proc. visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Nei kreditorių susirinkime nedalyvavę bei nebalsavę kreditoriai, nei kreditoriai, kurie balsavo „prieš“ priimtą nutarimą 2 – uoju darbotvarkės klausimu, minėto nutarimo neskundė, t. y. nevertino šio nutarimo kaip pažeidžiančio jų teises.
 4. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatomos tik administratoriaus finansinės veiklos ribos, kurias peržengęs administratorius rizikuoja, kad papildomai patirtos išlaidos bus neatlygintos pagal jo pateiktą finansinės veikos ataskaitą. Patvirtindami administravimo išlaidų sąmatą bendrovės kreditoriai tam tikra prasme kontroliuoja bankroto administratoriaus veiklą. Tai reiškia, kad, nepaisant patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos (jos dydžio), BUAB „SDR dujos“ bankroto administratorius turės atsiskaityti kreditorių susirinkime dėl faktiškai patirtų išlaidų, jas pagrįsti.
 5. Pareiškėjo argumentai, susiję su naujos redakcijos ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies, įtvirtinančios, kad administratoriaus atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas taisykles, kuriose nustatyti rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai, taikymu nagrinėjamo ginčo atveju, nelaikytini pagrįstais, kadangi šiuo atveju taikytina iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.
 6. Kiti pareiškėjo atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentais neturi reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui bei nepaneigia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvadų teisėtumo bei pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai jų neaptaria.
 7. Netenkinus pareiškėjo S. V. atskirojo skundo, BUAB „SDR dujos“ naudai iš pareiškėjo priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos, neviršijančios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) – 335,48 Eur advokato pagalbos išlaidų.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

7Iš pareiškėjo S. V. BUAB „SDR dujos“ naudai priteisti 335,48 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai