Byla 2-10819-433/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovui T. N., ieškovo atstovui advokatui R. M., atsakovei N. Š., atsakovės atstovui advokatui N. S.,

2viešame teismo posėdyje, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo T. N. ieškinį atsakovei N. Š., trečiajam asmeniui D. N., dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės antstolės N. Š. jo naudai 6 153,95 Eur turtinės žalos, įstatyme numatyto dydžio procesines metines palūkanas bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškinys antstolės N. Š. atžvilgiu susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis: ieškinys dėl neteisėtų antstolės veiksmų, jai neatlikus priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo ir nepagrįsto 19 406,46 Lt sumos nuskaitymo nuo T. N. sąskaitos, antrasis: dėl antstolės N. Š. 2013-09-26 reikalavimo įvykdyti teismo sprendimą santuokos nutraukimo byloje Nr. N2-726-872/2012 ir neteisingo išlaikymo sumos nurašymo. Faktinės aplinkybės ieškinio pirmoje dalyje dėl neteisėtų antstolės veiksmų jai neatlikus priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo. 2012-07-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-726-872/2012 nutraukė santuoką tarp T. N. ir D. N. dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Pirmosios instancijos teismas sutuoktinių turtą padalijo taip: po ½ dalį 0,0627 ha žemės sklypo, adresu ( - ) ir po ½ dalį gyvenamojo namo, adresu ( - ). T. N. taip pat buvo priteistas žemės sklypas, esantis ( - ) ir 32 324,28 Lt piniginių lėšų. Vilniaus apygardos teismas 2013-03-04 nutartimi nutarė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-07-09 sprendimą pakeisti dalyje dėl dalintino turto ir jį išdėstyti taip: buvusiems sutuoktiniams padalyti po ½ dalį 0,0627 ha žemės sklypo, adresu ( - ), po ½ dalį gyvenamojo namo, adresu ( - ) ir po 16 162,14 Lt piniginių lėšų. Iš T. N. priteisti ieškovei 3 900 Lt dydžio kompensaciją. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-30 civ. b. Nr. N2-726-872/2012 išdavė vykdomąjį raštą dėl teismo sprendimu priteisto turto: ½ dalies 0,0627 ha žemės sklypo, adresu ( - ), ½ dalies gyvenamojo namo, adresu ( - ), žemės sklypo, esančio ( - ) ir 16 162,14 Lt piniginių lėšų. Vykdomajame rašte išieškotoju nurodytas T. N., o skolininku D. N.. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-09-19 D. N. minėto teismo sprendimo pagrindu išdavė vykdomąjį dokumentą dėl 16 162,14 Lt skolos išieškojimo iš skolininko T. N.. Minėtas vykdomasis raštas, kuriame išieškotoju buvo nurodyta D. N., buvo įteiktas antstolei N. Š., kad būtų pradėtas vykdyti. Skolininkas T. N. 2013-09-24 pateikė antstolei N. Š. prašymą, kuriuo prašė netenkinti D. N. reikalavimo dėl 16 162,14 Lt, kadangi skolininkas turi tokį pat reikalavimą 16 612,14 Lt sumai D. N. atžvilgiu. T. N. informavo ir perdavė antstolei N. Š. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-30 išduotą vykdomąjį raštą. Taip pat, antstolės prašė skolininkės D. N. atžvilgiu atlikti vykdymo veiksmus ir nagrinėjamos bylos atveju priimti sprendimą dėl priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo. Antstolė N. Š. pranešė, kad priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas galimas tik tuo atveju, jei T. N. antstolei N. Š. pateiks prašymą dėl vykdomojo dokumento vykdymo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo. Antstolei toks prašymas buvo pateiktas 2013-12-18, už antstolio paslaugas apmokėta 345,50 litų suma. Nepaisant to, antstolė N. Š. neteisėtai areštavo skolininko T. N. banko sąskaitas ir be perspėjimo, galiojant teismo išduotam vykdomam raštui, kurio pagrindu jam priteisiama 16 162,14 Lt suma, besąlygiškai nurašė nuo T. N. sąskaitos 19 401,46 Lt sumą, prisiskaičiuodama ir vykdymo išlaidas. T. N. dėl neteisėtų antstolės veiksmų patyrė 19 746,96 Lt turtinę žalą, neskaitant palūkanų. Priskaičiavus 3 proc. metines palūkanas, sukeltos žalos dydis sudaro 20 339,36 litų. Dėl šios priežasties ieškovas teikia teismui šį ieškinį ir grindžia jį žemiau nurodytais motyvais. Ieškinio motyvai: Antstolė neatliko priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo. Vilniaus apygardos teismui 2013-03-04 nutartimi civ. b. Nr. 2A-666-345/2013 galutinai padalinus buvusių sutuoktinių turtą ir be kita ko nusprendus priteisti kiekvienam po 16 162,14 Lt piniginių lėšų, antstolei N. Š. buvo pateikti abu vykdomieji raštai dėl 16 162,14 Lt išieškojimo tiek iš T. N. D. N. naudai, tiek iš D. N. T. N. naudai. Kaip jau minėta, skolininkas T. N. pateikdamas antstolei vykdomąjį raštą dėl tapačios 16 162,14 Lt sumos išieškojimo iš D. N. prašė antstolės įvykdyti priešpriešinį išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą. LR Civilinio proceso kodekso 687 str. 1 d. nurodyta, kad: „Jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, išieškojimo, antstolis savo patvarkymu atlieka šių sumų tarpusavio įskaitymą“. Vykdydama vykdomąją bylą antstolė priėmė abiejų šalių vykdomuosius raštus, tačiau nors ir įsipareigojusi suteikti išieškojimo (tarpusavio užskaitymo paslaugas) neatsižvelgė į ieškovo T. N. prašymą įvykdyti priešpriešinį išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą, neteisėtai areštavo skolininko banko sąskaitas ir nuo jų nurašė 19 401,46 litų sumą, taip ieškovui padarydama 19 746,96 litų turtinę žalą, įskaitant ir 345,50 litų sumą, kuri antstolės reikalavimu buvo sumokėta už jos paslaugas, atliekant priešpriešinių sumų tarpusavio įskaitymus. Pažymi, kad areštuojant ieškovo banko sąskaitas ir nurašant pinigines lėšas, nebuvo jokių kliūčių įvykdyti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą, nes kaip jau minėta buvo pateikti abu vykdomieji raštai dėl tapačių sumų priteisimo. Remiantis LR CPK 687 str. 3 d., kurioje numatyta, kad: „Jeigu yra šio straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas visą sumą išieškoti pinigų sumų tarpusavio įskaitymo būdu, kitos priverstinio vykdymo priemonės netaikomos“ teigtina, kad antstolė nevykdydama pinigų sumų tarpusavio įskaitymo pažeidė minėtą teisės normą, bei bendruosius teisės principus, nes pinigines lėšas priverstinai nurašė iš T. N. banko sąskaitų, nors nebuvo jokių kliūčių taikyti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą. Pažymi, kad tai buvo padaryta be jokio perspėjimo, prisiteisiant sau ir dideles vykdymo išlaidas sumoje 3233,32 litų, nors ta pati antstolė priėmė T. N. prašymą dėl vykdomojo dokumento vykdymo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo. Antstolė pažeidė lygiateisiškumo principą. LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d. nurodyta, kad: „[...] Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų“. Pažymi, kad antstolė N. Š., vykdydama D. N. pateiktą vykdomąjį raštą atsižvelgė tik į išieškotojos interesus ir buvo šališka. Kaip jau minėta, ieškovas pateikė antstolei vykdomąjį raštą dėl tapačios 16 162,14 Lt sumos išieškojimo iš D. N.. Antstolė dėl nesuprantamų priežasčių neatliko priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo, o įvykdė tik D. N. vykdomąjį raštą ir priverstinai nurašė iš T. N. banko sąskaitų 19 395,46 Lt sumą. Ieškovo giliu įsitikinimu, antstolė gindama išieškotojos teises pažeidė skolininko teises ir teisėtus interesus bei LR Konstitucijos 29 str. įtvirtintą lygiateisiškumo principą. LR Konstitucijoje nurodyta, kad: „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“. Remiantis šia Konstitucijos nuostata teigtina, kad antstolė vykdymo procese buvo šališka, stengėsi apginti tik D. N. teises ir neatsižvelgdama į skolininko teises ir teisėtus interesus savo veiksmais sukėlė jam 19 746.96 Lt turtinę žalą ir nesuteikė paslaugos, už kurią jai buvo sumokėtas atlygis. Antstolė neteikė informacijos apie vykdomąsias bylas. LR Antstolių profesinės etikos kodekso 4 punkte be kita ko nurodyta, kad kiekvienas antstolis privalo sąžiningai vykdyti įstatymuose jam numatytas funkcijas. Ieškovo nuomone, antstolė N. Š. vykdydama savo pareigas elgiasi nesąžiningai ir neužtikrina visų vykdymo procese dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstolei N. Š. vykdant teismo sprendimą vykdomojo rašto, kuriame skolininku nurodytas ieškovas, pagrindu, ji neteikė skolininkui išsamios informacijos apie vykdymo procese atliekamus veiksmus, taip pat neinformavo skolininko apie jo atžvilgiu taikomas priemones priverstiniam teismo sprendimo įvykdymui. Dėl šios priežasties, ieškovas negalėjo taikiai susitarti su antstole ir išieškotoja ir taip išvengti kilusių ginčų. Ieškovo nuomone, gavus visą informaciją, susijusią su vykdomajame procese atliekamus veiksmus, ieškovas būtų bandęs rasti kitą ginčo sprendimo būdą, kad išieškotos lėšos nebūtų priverstiniu būdu nurašytos iš ieškovo areštuotų banko sąskaitų, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas turi lygiai tokį pat piniginį reikalavimą išieškotojai. Pabrėžia, kad antstolė neteikė informacijos ne tik apie užvestą vykdomąją bylą, kurioje ieškovas yra nurodytas skolininku, bet ir informacijos, susijusios su vykdomąją byla, kurioje T. N. yra išieškotojas, o skolininkė D. N.. T. N. iš antstolės negavo jokios informacijos net ir tuo atveju, kai 2014-05-29 buvo kreiptasi raštu. Ieškovo nuomone, antstolė pažeidė įstatymų numatytą pareigą elgtis sąžiningai ir atsakingai, taip pat buvo šališkai ir stengėsi tinkamai įgyvendinti tik išieškotojos D. N. teises ir teisėtus interesus. Ieškovo nuomone, tuo atveju, jeigu antstolė būtų teikusi visą išsamią informaciją, susijusią su vykdomąją byla, ieškovas nebūtų patyręs 19 746,96 litų turtinės žalos. Taip pat, to būtų išvengta ir tuo atveju, jeigu antstolė N. Š. įstatymų numatyta tvarka būtų atlikusi priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą. Kai neteisėtu būdu nuo T. N. sąskaitos buvo nurašyta suma, pastarasis informavo antstolę, kad dėl tokių jos veiksmų neišvengiamai bus priverstas kreiptis į teismą. Antstolė grubiai atkirto, kad jai neįdomu ir nesvarbu, nes ji turinti civilinės atsakomybės draudimą ir aplamai ji jokių nuostolių nekompensuosianti. Dėl antstolės N. S. 2013-09-26 reikalavimo įvykdyti teismo sprendimą santuokos nutrūkimo byloje Nr. N2-726-872/2012 ir neteisingos išlaikymo sumos apskaičiavimo ir reikalavimo. 2012-07-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas sprendimu civ. b. Nr. N2-726-872/2012 nutraukė santuoką tarp T. N. ir D. N. dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Teismo sprendimu T. N. nepriekaištingai ir nepažeisdamas prievolių vykdė vaikų išlaikymą, kiekvieną mėnesį į vaikų motinos banko sąskaitą pervesdamas po 1000 litų. 2013 m. rugsėjo 26 d. gavo antstolės N. Š. raginimą įvykdyti teismo sprendimą santuokos nutraukimo byloje Nr. N2-726-872/2012 (toliau – Raginimas). Kadangi antstolė savo Raginime reikalavo perteklinių išlaikymo sumų, su tokiu antstolės Raginimu sutikti negalėjo ir 2013-10-03 raštu bei jo priedais (viso 27 lapai), antstolei pateikė paaiškinamąjį raštą ir įrodymus (bankinių pavedimų išrašus), kad skolos nėra, nes yra permoka ir sumos sumokėtos avansu. Tai atliko nepraleisdamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 512 straipsnyje nustatyto procesinio termino. Antstolei pateikė raštą dėl netinkamų veiksmų bei nesant įsiskolinimo, paprašė jos savo Raginimą atšaukti ir jo atžvilgiu netaikyti priverstinio išieškojimo priemonių. Jau sekančią dieną, t.y. 2013 m. spalio 4 d. antstolė išleidžia patvarkymą Nr.0033/13/00659, kuriuo atsisako jo avansu sumokėtas sumas pripažinti išlaikymu ir pakartotinai pareikalavo apmokėti 2018,94 Lt sumą. Savo Raginime antstolis nurodė padengti vykdomajame dokumente nurodytą skolą 1851 Lt ir sumokėti 167,94 Lt vykdymo išlaidų. Pažymi, kad antstolė taip ir nenurodė, kokiu būdu paskaičiuota ir kodėl reikalaujama būtent tokia suma. Byloje, kurioje antstolė N. Š. atliko vykdymo veiksmus, Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-07-09 sprendimu kiekvienam vaikui priteista po 1000 Lt išlaikymo. Šį teismo sprendimą T. N. vykdė tinkamai ir per laikotarpį nuo 2012-06-26 iki 2013-09-10 į ieškovės sąskaitą buvo pervesta netgi perteklinė vaikų išlaikymo suma, viršijanti numatytąją vadovaujantis 2012-07-11 teismo sprendimu. Savo atliktus mokėjimus antstolei pagrindė banko „Danske Bank“ pasirašytomis pažymomis bei faktiniais mokėjimų internetinės bankininkystės išrašais. Antstolės N. Š. 2013-09-26 raginime nenurodoma, kaip paskaičiuota reikalaujama 1851 Lt sumos skola. Neatmestina prielaida, kad išieškotoja D. N. antstoliui pateikė klaidingą informaciją arba yra įsivėlusi skaičiavimo klaida. Tačiau antstolė į pateiktus įrodymus ir argumentus neatsižvelgė ir 2013-10-04 pateikė T. N. atžvilgiu patvarkymą Nr.0033/13/00659, vadovaujantis kuriuo, neapmokėjus reikalaujamos sumos, būtų pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas. Neturėdamas kitos išeities bei atsidūręs tokioje beviltiškoje situacijoje, t.y. vengdamas priverstinio išieškojimo neigiamų pasekmių, 2013-10-09 antstolei pervedė jos nepagrįstai reikalautą sumą. Dėl tokių neteisėtų antstolės veiksmų patyrė 1501,40 litų žalą. Įvertinus palūkanas žala sudaro 1546,44 litų sumą. Po atlikto mokėjimo antstolės prašė neteisėtai reikalautą sumą grąžinti, tačiau permokėta suma iki šiol nėra grąžinta. Šiuo klausimu intensyviai bendravo su antstolės padėjėja V. S.. Buvo rasta skaičiavimo klaida ir galiausiai minėta antstolės padėjėja sutiko su permokėta suma, tačiau dėl sumos grąžinimo nurodė kalbėtis su pačia antstole N. Š.. Pastaroji atsisakė grąžinti perteklinę sumą ir kompensuoti patirtus nuostolius. Atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimus už vaikų išlaikymą iki 2012-06-07 kontroliavo antstolis D. B.. Šis antstolis 2013-11-15 išdavė pažymą, iš kurios matyti, kad iki 2012-06-07 permoka yra 1000 litų, o 2012-06-26 buvo atliktas dar vienas 1500 litų sumos pavedimas, kadangi vaikų išlaikymo išlaidas apmokėdavo iš anksto, nelaukdamas paskutinės datos. Avansinius mokėjimus atlikdavo, nes vaikai prašydavo piniginių lėšų būtinam pragyvenimui. Iki 2012-06-05 skolų D. N. atžvilgiu nebuvo, yra netgi permokėta 1000 litų suma. O 2012-06-26 avansu pervesta dar viena 1500 litų suma, skirta vaikų išlaikymui už periodą nuo 2012-07-07, tačiau šios sumos antstolis N. Š. be pagrindo nepripažįsta ir pareikalavo sumokėti dar papildomą sumą. 2013-10-04 patvarkymu antstolė atmeta paaiškinimus dėl permokėtų išlaikymo sumų, interpretuodama, kad šios sumos pervestos iki teismo sprendimo priėmimo, todėl negali būti įskaitytos kaip išlaikymas vaikams, priteistas nuo 2012-07-09. Antstolė ignoravo faktą, kad ankstesni mokėjimai taip pat buvo daromi teismo sprendimo pagrindu. Tuo pačiu antstolė klaidinančiai teigia, kad šie mokėjimai yra priskirtini kito pobūdžio kompensacijai. Tai yra neteisingas teiginys ir antstolio tendencinga interpretacija, nes 3 900 litų sumos kompensacija D. N. buvo atlikta kitu atskiru mokėjimu ir apie tai antstolis buvo informuotas. Yra giliai įsitikinęs ir tai neginčijamai patvirtinta dokumentais, kad antstolis reikalavo nepagrįstos papildomos, jo įsipareigojimus viršijančios, sumos. Kadangi suma nėra grąžinta, prašo teismo pripažinti patirtą žalą ir įpareigoti antstolę N. Š. kompensuoti patirtus nuostolius. Jo atliktų mokėjimų bankinių perlaidų kopijos 2013-10-03 yra pateiktos antstolei N. Š.. Dokumentus tikrino antstolės padėjėja V. S. ir jiems neturėjo pastabų ir prieštaravimų. Sutikrinimo faktas ir sumos buvo surašyti atskiroje lentelėje Nr. l. Jei antstolė N. Š. ir vėl prieštarautų atliktų bankinių pavedimų kopijoms ir apskaičiuotai permokėtai sumai, teismui papildomai pateiks visus šiuos įrodymus.

4Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-666-345/2013 priteisė ieškovei D. N. ir atsakovui T. N. atitinkamai po 16 162,14 Lt piniginių lėšų. Remdamasis Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartyje išdėstyta pozicija, kad teismas yra aiškiai suprantamai nurodęs atidalintino turto dalis tenkančias kiekvienam iš sutuoktinių, atsakovas T. N. kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. T. N. 2013 m. balandžio 30 d. buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. N2-726-872/2013. Šiame vykdomajame rašte be kita ko nurodyta: priteisti atsakovui T. N. 16 162,14 Lt piniginių lėšų. Skolininku šiame vykdomajame rašte nurodyta D. N.. Atitinkamai ieškovei D. N. buvo išduotas lygiavertis vykdomasis raštas ir tokiu būdu šalių įsipareigojimai yra sulyginami tarpusavio užskaitymo keliu. Antstolė N. Š., gavusi atsakovo ir ieškovo lygiaverčius vykdomuosius raštus, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl 2013 m. kovo 4 d. nutarties išaiškinimo. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-666-345/2013 nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutarties rezoliucinėje dalyje yra aiškiai nustatytas bylos šalių teisių ir pareigų turinys: teismas yra aiškiai ir suprantamai nurodęs atidalintino turto dalis tenkančias kiekvienam iš sutuoktinių, įskaitant ir 16 162,14 Lt piniginių lėšų tiek ieškovei D. N., tiek atsakovui T. N. priteisimą. Nagrinėjamu atveju teismo procesinis sprendimas yra aiškus ir įvykdomas. Ieškovė D. N. 2014 m. gegužės 27 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu, kuriuo prašė ištaisyti rašymo apsirikimą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutarties rezoliucinėje dalyje. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-666-345/2013 nutarė ištaisyti Vilniaus apygardos teismo nutarties rezoliucinėje dalyje padarytą rašymo apsirikimą 2013 m. kovo 4 d. nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti, kad atsakovui T. N. 16 162,14 Lt piniginių lėšų, esančių jam nuosavybės teise priklausančioje banko sąskaitoje suma yra atsakovo T. N. asmeninė nuosavybė. Papildomai patikslina, kad T. N. 2014-05-22 pats savanoriškai nepervedė antstolei 19 395,46 Lt sumos į jos sąskaitą. Šią sumą antstolė nuskaitė nuo jo sąskaitos savavališkai, nepaisant to, kad tai dienai T. N. ir D. N. turėjo lygiaverčius vienas kito atžvilgiu galiojančius teismų išduotus vykdomuosius raštus. Atlikdama šiuos neteisėtus veiksmus, antstolė N. Š. sukėlė didelius materialinius nuostolius, kadangi laikotarpyje nuo 2013-09-24 iki 2014-05-22 neatliko tarpusavio skolų užskaitymo bei nurašydama 16 162,14 Lt sumą sau papildomai užsiskaitė ir 3 233,32 Lt vykdymo išlaidų. Antstolė priėmė T. N. prašymą įvykdyti išieškojimą (tarpusavio skolų sudengimą), paėmė paslaugos mokestį, tačiau paslaugos nesuteikė. 2014-06-02 Vilniaus apygardos nutartimi buvo stabdomas išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0033/13/00985 iki teismo nutarties dėl rašymo apsirikimo klaidos ištaisymo priėmimo, tačiau teismo nutartis yra po 2014-05-22 datos, kuomet tokiai datai nurašyti sumas nuo T. N. sąskaitos bei užsiskaityti vykdymo išlaidas nebuvo jokio teisinio pagrindo. Jei T. N. atžvilgiu butų kilusi prievolė mokėti teismo priteistas sumas, tai padarytų savanoriškai ir gera valia, apseidamas be antstolio reikalavimo. 2014-05-22 dieną, kai suma buvo nurašyta nuo sąskaitos, jo prievolės mokėti sumas kitai šaliai nebuvo, nes nebuvo jokio kito tai įpareigojančio atlikti teismo nutarimo. Nuo jo sąskaitos nurašytos lėšos buvo pervestos D. N., nors T. N. atžvilgiu pastaroji tuomet ir vis dar iki šiol yra skolininkė. Kilus naujai prievolei padengti priteistas lėšas, visuomet galimas tarpusavio skolų užskaitymas. Dėl ieškinio sumos. Papildomai patikslina patirtus nuostolius: antstolė nepagrįstai nuskaitė 16 162,14 Lt sumą bei sau priskaičiavo 3 233,32 Lt vykdymo išlaidų. Banko priskaičiuotas komisinis mokestis 6 litai. Viso: 19 401,46 Lt be palūkanų (16 162,14 + 3 233,32 + 6,00). Antruoju atveju antstolės reikalavimu buvo pervesta 1500 Lt suma ir priskaičiuotas 1,40 Lt banko komisinis mokestis. Viso: 1501,40 Lt be palūkanų. Be to, antstolės reikalavimu jai buvo sumokėtas 345,50 Lt mokestis už teismo vykdymo išlaidas, tačiau paslauga nebuvo suteikta, o suma negrąžinta. Bendrai patirtas nuostolis sudaro 21 248,36 Lt arba 6 153,95 EUR be palūkanų. Palūkanas prašo priteisti iš atsakovės (b. l. 1-5, 61-62).

5Atsakovė antstolė N. Š. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti ir jos naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinio pavadinimas ir turinio analizė leidžia pagrįstai teigti, jog ieškovas pažeistas teises siekia apginti remdamasis civilinės atsakomybės institutu (LR civilinio kodekso (toliau – „CK“) 1.138 str. 6 p.). Ieškovas, reikšdamas turtinio pobūdžio reikalavimus atsakovei, siekia išieškoti patirtą žalą iš tariamai teisę pažeidusio asmens. Kadangi atsakovė vykdo antstolio veiklą, ginčo situacijoje aktualios šios profesijos atstovų civilinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos. LR antstolių įstatymo 16 str. 1 d. nustato, kad antstolis už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – „LAT“) savo jurisprudencijoje aiškindamas ir taikydamas šią teisės normą yra pabrėžęs, kad sprendimui dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo taikytinos LR CK normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę (LAT 2008-09-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2008). Išskirtinos būtinosios sąlygos šiai atsakomybei taikyti: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė (išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės). Pabrėžia, jog nagrinėjant tokio pobūdžio ginčus būtina patikrinti, ar egzistuoja visos įstatyme nurodytos sąlygos, kurioms esant galimas civilinės atsakomybės taikymas. Įvertinus faktines ginčo aplinkybes, akivaizdu, jog nėra visų būtinų sąlygų atsakovės civilinei atsakomybei atsirasti / kilti. Šiuo aspektu konstatuotinas ieškovo reikalavimų nepagrįstumas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo ieškinį tenkinti. Dėl ieškovo piktnaudžiavimo teise. Ieškovas pareiškė reikalavimą dėl žalos atlyginimo ir ieškiniu įrodinėja, kad atsakovė padarė žalą, nes neatliko ieškovo ir D. N. priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, tačiau nuslepia nuo teismo, kad ieškovui vykdomasis dokumentas buvo išduotas ir ieškovas inicijavo vykdymo procesą skolininkei D. N. pasinaudodamas akivaizdžiu teismo sprendimo rašymo apsirikimu, kuris jau yra ištaisytas. Kaip teisingai nurodoma ieškinyje, Vilniaus apygardos teismas 2013-03-04 nutartimi iš ieškovo asmeninėje sąskaitoje esančio dalintino sutuoktinių turto priteisė D. N. 16 162,14 Lt ir ieškovui 16 162,14 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad minėtos lėšos teismo sprendimo priėmimo metu buvo ieškovo banko sąskaitoje, lėšų priteisimas ieškovui iš jo paties banko sąskaitoje esančių lėšų buvo aiškus ir akivaizdus rašymo apsirikimas. Tuo metu, kai atsakovė gavo D. N. išduotą vykdomąjį raštą dėl išieškojimo iš ieškovo ir sužinojo apie ieškovo vykdomąjį raštą dėl išieškojimo iš D. N., buvo akivaizdu, kad atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą realiai nebūtų įvykdytas sprendimas dėl priteisimo D. N., nes ji negautų pusės ieškovo sąskaitoje buvusių lėšų. Taip pat ieškovui neabejotinai žinoma, kad dar iki šio ieškinio pareiškimo Vilniaus apygardos teismas 2014-06-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-666-345/2013 (teisminio proceso Nr. 2-01-3-10714-2011-3) ištaisė rašymo apsirikimą, padarytą Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutartyje, nurodydamas, kad 16 162,14 Lt, esančių ieškovo banko sąskaitoje ne priteisiami ieškovui, o pripažįstami ieškovo asmenine nuosavybe. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat iki šio ieškinio pateikimo atmetė ieškovo kasacinį skundą ir 2015-03-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-129-421/2015 paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014-06-19 nutartį dėl rašymo apsirikimo ištaisymo. Minėtos aplinkybės pagrindžia, kad ieškovas niekada neturėjo reikalavimo teisės į D. N. 16 162,14 Lt sumai, vykdomasis raštas ieškovui buvo išduotas remiantis klaida teismo sprendime, o ieškovas sąmoningai piktnaudžiaudamas teise siekė pasinaudoti šia klaida ir neatiduoti D. N. priteistos turto dalies. Kartu pastebi, kad tiek atsakovė, tiek ir D. N. visą laiką nuosekliai siekė atkurti per klaidą susidariusią ir akivaizdžiai neteisingą situaciją teisinių priemonių pagalba: Atsakovė 2013-10-04 patvarkymu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo, tačiau jos prašymas buvo atmestas Vilniaus apygardos teismo 2013-11-04 nutartimi; D. N. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl ieškovo naudai išduoto vykdomojo rašto panaikinimo, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-24 nutartimi prašymą atmetė, o Vilniaus apygardos teismas 2014-04-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-975-431/2014 (teisminio proceso Nr. 2-01-3-10714-2011-3) pirmosios instancijos nutartį paliko nepakeistą. Tačiau pažymi, kad teismas išaiškino D. N. teisę kreiptis dėl rašymo apsirikimo ištaisymo, nes pagal bylos esmę ieškovas neturėtų reikalauti iš D. N. jo sąskaitoje buvusių pinigų dalies. Netrukus po 2014-04-07 nutarties 2014-05-26 D. N. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl rašymo apsirikimo ištaisymo, kuris buvo patenkintas. Visų aukščiau išvardintų teisminių procesų dalyvis buvo ieškovas, kuriam buvo puikiai žinoma tiek apie situacijos, kuomet iš ieškovo lėšų priteista pačiam ieškovui, absurdiškumą, tiek apie 2014-06-19 įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl rašymo apsirikimo ištaisymo. CK 1.137 str. 3 d. nustato draudimą piktnaudžiauti savo teise, t. y. įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. Jeigu asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, teismas gali atsisakyti ją ginti. Vadovaujantis minėta nuostata, teismas turėtų atmesti ieškovo ieškinį, kaip pareikštą piktnaudžiaujant teise. Dėl įskaitymo. Civilinė atsakomybė atsiranda tik jeigu skolininko elgesys yra neteisėtas (LR CK 6.246 str. 1 d.). Ieškovas savo poziciją dėl atsakovės atliktų tarimai neteisėtų veiksmų grindžia aplinkybėmis, kad atsakovė neatliko priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo, tačiau šiuo klausimu nėra ir nebuvo neteisėtų antstolės veiksmų. Pažymi, kad nei vykdomojoje byloje ieškotojos D. N. naudai iš skolininko ieškovo, nei vykdomojoje byloje ieškovo naudai iš skolininkės D. N. nė vienas atsakovės kaip antstolės veiksmas ar patvarkymas nebuvo pripažinti neteisėtais, t.y. nė viename vykdymo procese nebuvo nustatyti neteisėti antstolės veiksmais. Todėl neegzistuoja atsakovės neteisėti veiksmai, kurių pagrindu galėtų kilti atsakovės deliktinės atsakomybės klausimas. Iš ieškinio nėra aišku, kada ir kaip atsakovė privalėjo atlikti ieškovo nurodomus veiksmus. Pažymi, kad ieškovo 2013-09-24 (gautas 2013-09-27) prašymas dėl raginimo panaikinimo ir įskaitymo buvo atmestas antstolės 2013-10-04 patvarkymu. Tuo pačiu patvarkymu buvo nuspręsta sustabdyti vykdomąją bylą bei kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento, kuriame skolininku įvardintas T. N. vykdymo tvarkos išaiškinimo dėl galimybės atlikti įskaitymą. Kartu vykdomoji byla buvo perduota teismui. Ieškovas antstolės patvarkymo sustabdyti vykdomąją bylą neskundė. CPK 628 str. 3 d. numato, kad sustabdžius vykdomąją bylą antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti, vadinasi atsakovė neturėjo teisės atlikti įskaitymo. Vėliau vykdomoji byla liko sustabdyta, kol teisme buvo nagrinėjamas D. N. prašymas dėl vykdomojo rašto panaikinimo, kuris Vilniaus apygardos teismo 2014-04-07 nutartimi buvo atmestas išaiškinus, jog ieškovas neturėtų pagrindo reikalauti iš D. N. 16 162,14 Lt, o D. N. galėtų kreiptis į teismą dėl rašymo apsirikimo ištaisymo. Kai ieškovas kreipėsi į atsakovę su 2014-05-29 prašymu (gautas 2014-05-30) dėl įkaitymo, D. N. jau buvo informavusi atsakovę apie 2014-05-27 pateiktą pareiškimą dėl rašymo apsirikimo ištaisymo ir paprašiusi sustabdyti vykdomąją bylą, o iš ieškovo D. N. naudai lėšos jau buvo išieškotos ir išmokėtos išieškotojai. Be to, 2014-06-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-666-345/2013 išieškojimą pagal ieškovo naudai išduotą vykdomąjį raštą sustabdė ir Vilniaus apygardos teismas. Vykstant teisminiams ginčams ir esant sustabdytai vykdomajai bylai, atsakovė neturėjo teisės atlikti įskaitymo, todėl neatliko ir negalėjo atlikti neteisėtų veiksmų. Atsakovė nesutinka ir su ieškovo nurodoma tariama žala. Pažymi, kad 16 162,14 Lt iš ieškovo D. N. naudai buvo išieškota vykdant galiojantį ir įsiteisėjusį teismo sprendimą pagal teisėtai ir pagrįstai išduotą vykdomąjį raštą. 2014-05-23 patvarkymu išieškotos lėšos buvo paskirstytos 16 162,14 Lt pervedant D. N., o 3 233,32 Lt priskaičiuojant vykdymo išlaidų. Pažymi, kad ieškovas minėto patvarkymo neskundė CPK 510 str. nustatyta tvarka ir nebeturi teisės skųsti. Teismo sprendimo įvykdymas nėra ir negali būti laikomas ieškovo patirta žala, o atsakovė minėtų 16 162,14 Lt lėšų nepasisavino ir neturi. Ieškovas ieškinyje nenurodo, kuo pasireiškė tariami neteisėti atsakovės veiksmai neteikiant informacijos ir kada bei kaip buvo pažeista ieškovo teisė susipažinti su vykdomąja byla. Be to, ieškovas nenurodo, kaip tariamas teisės į informaciją pažeidimas susijęs su prašoma priteisti žala, todėl nėra galimybės atsikirsti į tokį akivaizdžiai nepagrįstą reikalavimą. Dėl išlaikymo sumos apskaičiavimo ir reikalavimo. Reikalaudamas atlyginti su išlaikymo išieškojimu tariamai patirtą žalą, ieškovas vėl nenurodo, kuo pasireiškia ir kokie yra netesėti antstolės veiksmai. Pažymi, kad atsakovės kaip antstolės vykdymo procese atliekamų veiksmų specialią apskundimo tvarką nustato CPK 510 str. Ieškovas šia tvarka nepasinaudojo, jokie atsakovės veiksmai nebuvo pripažinti neteisėtais. Nesant neteisėtų veiksmų negalima ir atsakovės civilinė atsakomybė. Pažymi, kad 2013-09-26 į atsakovę kreipėsi D. N., kuri nurodė išlaikymo įsiskolinimo sumą 1851 Lt, tokiai sumai ieškovui ir buvo pateiktas raginimas. Ieškovas nepagrįstai aiškina, kad į išlaikymą pagal 2012-07-09 sprendimą turėjo būti įskaičiuotos ir iki 2012-07-09 sprendimo sumokėtos sumos. Ieškovas ir iki 2012-07-09 sprendimo buvo savo vaikų tėvas, todėl turėjo pareigą teikti vaikams išlaikymą pagal privalomus vykdyti procesinius sprendimus bei teisę teikti bet kokį papildomą išlaikymą savo nuožiūra. Atsakovė vykdė vykdomąją bylą pagal 2012-07-09 sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, todėl neturėjo pareigos ir negalėjo atsižvelgti į iki minėto sprendimo priėmimo sumokėtas sumas. Visos po 2012-07-09 sprendimo sumokėtos sumos buvo patikrintos ir paskaičiuota teisinga galutinė suma, todėl atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Atsakovė 2013-10-04 patvarkymu tiesiogiai nurodė ieškovui, kad iki 2012-07-09 sprendimo sumokėtos sumos negali būti įskaitytos kaip išlaikymas pagal 2012-07-09 sprendimą, tačiau ieškovas šio patvarkymo neskundė ir atsakovės veiksmai nebuvo pripažinti neteisėtais. Atsakovė nesutinka ir su ieškovo nurodoma tariama žala. Pažymi, kad 2035 Lt iš ieškovo D. N. naudai buvo išieškota vykdant galiojantį ir įsiteisėjusį teismo sprendimą pagal teisėtai ir pagrįstai išduotą vykdomąjį raštą. 2013-10-21 patvarkymu išieškotos lėšos buvo paskirstytos 1867,06 Lt pervedant D. N., o 167,94 Lt priskaičiuojant vykdymo išlaidų. Pažymi, kad ieškovas minėto patvarkymo neskundė CPK 510 str. nustatyta tvarka ir nebeturi teisės skųsti. Teismo sprendimo įvykdymas nėra ir negali būti laikomas ieškovo patirta žala, o atsakovė minėtų 16 162,14 Lt lėšų nepasisavino ir neturi (b. l. 69-73).

6Trečiasis asmuo D. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

72015 m. lapkričio 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-22360-600/2015 pagal ieškovo T. N. ieškinį atsakovei antstolei N. Š. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo D. N., priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė.

82016 m. vasario 2 d. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovo T. N. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovo T. N. ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovei antstolei N. Š., trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. N., priėmė nutartį, kuria skundą patenkino iš dalies bei panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimą ir grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vilniaus apygardos teismas nurodė, jog „Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas savo reikalavimą antstolei dėl patirtos žalos atlyginimo iš esmės reiškė dviem pagrindais – nepagrįstai neatlikto įskaitymo, įskaitytinų sumų ir nepagrįstai paskaičiuotų vykdymo išlaidų išieškojimo, taip pat nepagrįstai didelio išlaikymo vaikams išieškojimo. Tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pirmojo ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovės antstolės N. Š. turtinę žalą, kurią sudaro: 6 440,36 EUR (16 162,14 Lt skola pagal vykdomąjį dokumentą, 3 233,32 Lt vykdymo išlaidos, 6 Lt banko komisinis mokestis ir 345,50 Lt mokestis antstolei už priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo atlikimą), pasisakė tik dėl 6 338,56 EUR nuostolių priteisimo, t. y. (4 680,88 EUR (16 162,14 Lt) skolos ir 936,43 EUR (3 233,32 Lt) vykdymo išlaidų, tačiau nepasisakė dėl susijusio reikalavimo – 345,50 Lt mokesčio antstolei už priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo atlikimą, taip pat neišsprendė ir niekaip niekur sprendime nepasisakė dėl ieškovo reikalavimo pareikšto kitu faktiniu pagrindu, t.y. dėl 434,83 EUR (1 501,40 Lt) (1500 Lt išlaikymo ir 1,40 Lt banko komisinio mokesčio) nepagrįsto išieškojimo išieškant antstolės klaidingai apskaičiuotas vaikų išlaikymo įmokas.“.

9Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas pilnai palaikė ieškinį, prašė ieškinį tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Ieškovo nuomone, įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas. Pinigų nurašymo metu Vilniaus apygardos teismo nutartis nebuvo pakeista. Be to, ieškovo atstovas papildomai nurodė, kad atsakovei buvo žinoma, jog yra priimtas kitas teismo sprendimas, kuriuo iš D. N. ieškovo naudai buvo priteista skola. Nors šis sprendimas dar nebuvo įsiteisėjęs pinigų nurašymo dieną, tačiau antstolė privalėjo palaukti, kol šis sprendimas įsiteisės ir padaryti įskaitymą

10Atsakovė bei jos atstovas prašė ieškinį atmesti. Iš esmės pakartojo atsiliepime nurodytas aplinkybes.

11Ieškinys atmestinas.

12Šalių paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-07-09 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. N2-726-872/2012, buvo nutraukta ieškovo ir trečiojo asmens santuoka bei išspręsti kiti su santuokos nutraukimu susiję klausimai (b. l. 30-37). Pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo padalintas sutuoktinių įgytas turtas, tame tarpe ir sutuoktinių 32 324,28 Lt piniginės lėšos, buvusios ieškovo T. N. vardu Danske Bank A/S atidarytoje sąskaitoje. Sprendime nurodyta, kad šios lėšos yra sutuoktinių santuokoje įgytas turtas ir turi būti dalijamas nutraukiant sutuoktinių santuoką. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada buvo pripažinta pagrįsta ir apeliacinės instancijos teismo 2013-03-04 nutartyje, kuria, apeliacinės instancijos teismas 32 324,28 Lt pinigines lėšas, esančias ieškovo T. N. vardu atidarytoje sąskaitoje, padalijo lygiomis dalimis abiem sutuoktiniams (b. l. 22-29). Vilniaus apygardos teismas 2013-03-04 nutartyje nurodė, kad iš dalintino sutuoktinių turto šalina kilnojamuosius ir namų apyvokos daiktus, esančius gyvenamajame name ( - ), ir 32 324,28 Lt piniginių lėšų sumą, esančią T. N. vardu atidarytoje sąskaitoje dalija lygiomis dalimis, t.y. po 16 162,14 Lt (b. l. 28), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 str.). Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-07-09 sprendimas buvo pakeistas ir rezoliucinė dalis išdėstyta taip: „Priteisti ieškovei D. N., a.k. ( - ) ½ dalį 0,0627 ha žemės sklypo, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir ½ dalį gyvenamojo namo, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), su visais jame esančiais kilnojamaisiais daiktais, 16 162,14 Lt piniginių lėšų. Priteisti atsakovui T. N., a.k. ( - ) ½ dalį 0,0627 ha žemės sklypo, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir ½ dalį gyvenamojo namo, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ir 16 162,14 Lt piniginių lėšų.“

13Nurodytos Vilniaus apygardos teismo nutarties pagrindu buvo gautas T. N. prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl 16 162,14 Lt sumos išieškojimo iš D. N. ir pirmosios instancijos teismas 2013-05-30 išdavė vykdomąjį raštą Nr. N2-726-872/2012 (2A-666-345/2012) (b. l. 6). Ieškovas šį vykdomąjį raštą vykdymui pateikė 2013-12-18 (b. l. 7).

14Antstolės 2014-05-22 patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0033/13/00660 patvirtina, kad antstolė buvo priėmusi vykdyti išieškotojos D. N. (šioje byloje – trečiojo asmens) pateiktą vykdomąjį raštą dėl 16 162,14 Lt sumos išieškojimo iš T. N. (b. l. 8).

15Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, kad antstolė N. Š. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydama išaiškinti, ar pagal pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl 16 162,14 Lt išieškojimo iš T. N. D. N. naudai ir T. N. pateiktą vykdomąjį raštą dėl 16 162,14 Lt sumos išieškojimo iš D. N. yra galimas įskaitymas ir ar ji privalo vadovautis CPK 589 straipsnio nuostatomis, todėl paprašė išaiškinti išduotų vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarką. Vilniaus apygardos teismas 2013-11-04 nutartimi antstolės prašymo netenkino (b. l. 42-43). Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutarties vykdymo į teismą kreipėsi ir D. N., prašydama panaikinti 2013-05-30 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. N2-726-872/2012 dėl 16 162,14 Lt piniginių lėšų išieškojimo iš jos T. N. naudai; jos prašymas buvo atmestas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-24 nutartimi, kurią paliko Vilniaus apygardos teismas 2014-04-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-975-431/2014, kurioje buvo nurodyta, kad „<...atsakovas neturėtų pagrindo reikalauti išieškoti iš ieškovės jam pripažintą 16 162,14 Lt sumą...>.“, bei buvo išaiškinta teisė kreiptis į teismą dėl teismo sprendime padaryto rašymo apsirikimo ar aiškių aritmetinių klaidų taisymo Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutartyje (b. l. 44-47). Vilniaus apygardos teismas 2014-06-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-666-345/2013 ištaisė 2013-03-04 nutarties rezoliucinėje dalyje padarytą rašymo apsirikimą ir Vilniaus apygardos teismo nutarties rezoliucinę dalį išdėstė taip: „Priteisti ieškovei D. N., a.k. ( - ) ½ dalį 0,0627 ha žemės sklypo, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir ½ dalį gyvenamojo namo, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), su visais jame esančiais kilnojamaisiais daiktais, 16 162,14 Lt piniginių lėšų. Priteisti atsakovui T. N., a.k. ( - ) ½ dalį 0,0627 ha žemės sklypo, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir ½ dalį gyvenamojo namo, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )).“

16Teismas 2014-06-19 nutartyje nurodė, kad sutuoktinių santuokoje įgytas 32 324,28 Lt pinigines lėšas nutarė padalinti lygiomis dalimis abiem sutuoktiniams, t.y. po 16 162,14 Lt kiekvienam, tačiau nutartimi atsakovui turėjo būti ne priteista ½ nurodytų piniginių lėšų suma, o ši suma turėjo būti pripažinta jo asmenine nuosavybe, esančia jam priklausančioje Danske Bank A/S banko sąskaitoje, dėl nurodyto teismas tai pripažino klaida, kurią ištaisė LR CPK 276 str. tvarka (b. l. 48-49).

17Taip pat nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas ieškovo kasacinį skundą pasisakė ir dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-06-19 nutarties dėl nutartyje padaryto rašymo apsirikimo taisymo ir nurodė, kad „<...Apeliacinės instancijos teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi šias lėšas padalijo tarp šalių lygiomis dalimis, t. y. po 16 162,14 Lt kiekvienai, apie tai nurodydamas nutarties motyvuojamojoje dalyje, tačiau nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė 16 162,14 Lt priteisti ieškovei ir 16 162,14 Lt atsakovui. Akivaizdu, kad tokia faktinė ir teisinė situacija negalėjo likti neištaisyta, nes nustačius, kad dalijamos lėšos buvo valdomos atsakovo jo vardu atidarytoje sąskaitoje banke, padalijus jas šalims, dalies šių lėšų priteisimas atsakovui iš esmės neatitiko sprendimo motyvuojamoje dalyje nustatytos aplinkybės, pagal kurias šios lėšos buvo valdomos atsakovo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal šioje byloje susiklosčiusią situaciją buvo pagrindas ištaisyti netiksliai suformuluotą rezoliucinę teismo nutarties dalį, nes Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 4 d. nutarties rezoliucinėje dalyje palikus nurodymą priteisti atsakovui 16 162,14 Lt, būtų likęs neaiškus tokios teismo nutarties vykdymas, antstoliui išieškant nurodytas sumas iš abiejų ginčo šalių, nors iš apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad 16 162,14 Lt liko atsakovo asmenine nuosavybe, o kita padalytų lėšų (32 324,28 Lt) dalis – 16 162,14 Lt – priteista ieškovei.>“. Kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad „<...nagrinėjamoje byloje buvo pagrindas taikyti rašymo apsirikimo ištaisymo institutą bei priimti rašymo apsirikimą ištaisančią teismo nutartį, nes tai atitiko CPK 18 ir 270 straipsnių prigimtį ir tikslus, klaidos ištaisymas nepakeitė Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 4 d. nutarties esmės.>“.

18Ieškovo reikalavimą priteisti 6 153,95 EUR nuostolių iš atsakovės sudaro: 4 680,88 EUR (16 162,14 Lt - ½ santuokoje įgytų piniginių lėšų suma), 936,43 EUR (3 233,32 Lt, kuri buvo paskaičiuota vykdant teismo išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 16 162,14 Lt sumos išieškojimo iš T. N. D. N. naudai), 1,74 EUR (6 Lt komisinis banko mokestis), 100,06 EUR (345,50 Lt mokesčio antstolei už priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo atlikimą) ir 434,84 EUR ((1 501,40 Lt) (1 500 Lt išlaikymo ir 1,40 Lt banko komisinio mokesčio).

19Nuostolių atlyginimas reglamentuotas CK XXII skyriuje (CK 6.245-6.255 str.). Nuostoliai gali būti atlyginami tik esant atitinkamam civilinės atsakomybės pagrindui. CK 6.245 str. 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį.

20CK 6.249 str. 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 4 680,88 EUR (16 162,14 Lt) sumą, kurią antstolė iš jo išieškojo, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutarties pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 16 162,14 Lt sumos išieškojimo iš T. N. D. N. naudai, ir 936,43 EUR (3 233,32 Lt) vykdymo išlaidų.

21Kaip minėta, ieškovas savo reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo grindžia tuo, kad 16 162,14 Lt sumos išieškojimo metu jis taip pat turėjo vykdomąjį dokumentą dėl analogiško dydžio sumos išieškojimo iš D. N., dėl ko antstolė, t.y. atsakovė, turėjo atlikti įskaitymą, todėl negalėjo vykdyti D. N. pateikto Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutarties pagrindu išduoto vykdomojo dokumento atskirai, nes tos pačios nutarties pagrindu ir ieškovui buvo išduotas analogiškas vykdomasis dokumentas. Byloje nustatyta, kad ieškovui T. N. vykdomasis raštas dėl 16 162,14 Lt išieškojimo iš D. N. Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutarties pagrindu buvo išduotas 2013-05-30 ir pateiktas vykdymui 2013-12-18 (b. l. 6, 7), t.y. po to, kai į antstolę dėl 16 162,14 Lt išieškojimo kreipėsi trečiasis asmuo D. N., kuriai vykdomasis raštas dėl 16 162,14 Lt sumos išieškojimo iš T. N. Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutarties pagrindu buvo išduotas 2013-08-12 (b. l. 8). Taip pat nustatyta, kad antstolės 2013-09-19 ieškovui siųstą raginimą dėl 16 162,14 Lt sumos sumokėjimo per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos ieškovas skundė teismui, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-12-10 nutartimi skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų atmetė, nurodęs, kad antstolė pagrįstai vykdymui priėmė D. N. pateiktą vykdomąjį dokumentą, dėl ko raginimas T. N. buvo išsiųstas pagrįstai (b. l. 38-39). Įrodymų, kad antstolės veiksmai, vykdant D. N. vykdymui pateiktą Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutarties pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 16 162,14 Lt išieškojimo, buvo pripažinti neteisėtais į bylą nepateikta (CPK 12, 178, 179 str.).

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovės – antstolės iš ieškovo išieškotą 4 680,88 EUR (16 162,14 Lt) sumą ir už sprendimo įvykdymą paskaičiuotas išlaidas vykdomojoje byloje – 936,43 EUR (3 233,32 Lt), kurioje antstolės veiksmų, atliekant išieškojimą pagal nurodytą vykdytiną dokumentą, teisėtumas nebuvo paneigtas (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-40914-809/2013, b. l. 38-39). Tokiu atveju, neturint duomenų apie antstolės vykdomoje byloje pagal D. N. pateiktą 2013-08-12 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. N2-726-872/2012 (vykdomosios bylos Nr. 0033/13/00660) veiksmų neteisėtumą, negalima konstatuoti esant vienai iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų (CK 6.246 str.). Šioje byloje teismas pažymi, kad ieškovas kaip ieškinio pagrindą nurodo aplinkybes, kad žala susidarė dėl to, jog antstolė išieškojo iš jo 16 162,14 Lt sumą, o ne atliko įskaitymą, kurį, jo nuomone, turėjo atlikti. Šiuo atveju svarbu pažymėti tai, kad antstolio neteisėtų veiksmų klausimas vykdymo procese turi būti sprendžiamas CPK 510 str. nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-12-10 nutartimi ieškovo skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Vadinasi, nesant neteisėtų veiksmų, nėra visų būtinų civilinei atsakomybei kilti sąlygų, be to, 4 680,88 EUR (16 162,14 Lt) suma iš ieškovo buvo išieškota vykdant teismo sprendimą (CPK 18 str.). Antstolės veiksmų / neveikimo vykdant priverstiniam vykdymui ieškovo pateiktą 2013-05-30 išduotą vykdomąjį raštą dėl 4 680,88 EUR (16 162,14 Lt) išieškojimo iš D. N. Vilniaus apygardos teismo 2013-03-04 nutarties pagrindu, T. N. įstatymų nustatyta tvarka iki Vilniaus apygardos teismo 2014-06-19 nutarties, kada buvo ištaisyta rašymo apsirikimo klaida, neskundė. Todėl, šiuo atveju, teismas vadovaujasi kasacinės instancijos teismo formuojama praktika, kad ieškovui pasirinkus netinkamą savo teisės gynimo būdą, nes ieškinio dalykas prieštarauja ieškinio pagrindui, ieškovo reikalavimas negali būti tenkinamas, nes tik ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t.y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, Nr. 3K-3-423/2010).

23Teismui nustačius, kad antstolės veiksmai, vykdant 2013-08-12 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 4 680,88 EUR (16 162,14 Lt) išieškojimo iš T. N. D. N. naudai, nebuvo pripažinti neteisėtais, o antstolės veiksmų, vykdant 2013-05-30 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 4 680,88 EUR (16 162,14 Lt) sumos išieškojimo iš D. N. T. N. naudai, ieškovas neskundė iki 2014-06-19 Vilniaus apygardos teismo nutarties priėmimo, tenkinti ieškovo reikalavimo dėl 4 680,88 EUR (16 162,14 Lt) nuostolių bei 936,43 EUR (3 233,32 Lt) vykdymo išlaidų, kurios buvo paskaičiuotos vykdant teismo išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 4 680,88 EUR (16 162,14 Lt) sumos išieškojimo iš T. N. D. N. naudai, ir 1,74 EUR (6 Lt) komisinio banko mokesčio už aukščiau paminėtų sumų nuskaitymą nuo ieškovo banko sąskaitos, taip pat kaip ir 100,06 EUR (345,50 Lt) mokesčio antstolei už priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo atlikimą, kurio, be kita ko, ieškovas nepagrindė jokiais įrodymais (teismui nėra pateiktas mokėjimo pavedimas ar antstolės pakvitavimas), atlyginimo nurodytu ieškinio pagrindu nėra jokio pagrindo.

24Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atstovo argumentus, kad atsakovė, žinodama apie kitą teismo priimtą sprendimą, kuriuo iš D. N. priteisė skolą ieškovui, turėjo stabdyti vykdymo veiksmus ir laukti kol įsiteisės priimtas sprendimas, nes toks vykdomosios bylos sustabdymo pagrindas nėra numatytas LR CPK 626 bei 627 straipsniuose.

25Ieškovas taip pat reikalauja atlyginti su išlaikymo išieškojimu jo manymu patirtą žalą – 434,84 EUR (1 501,40 Lt (1 500 Lt išlaikymo ir 1,40 Lt banko komisinio mokesčio)). Kaip minėta aukščiau, bylos medžiaga nustatyta, kad 2013-09-26 į antstolę N. Š., t.y. atsakovę, kreipėsi trečiasis asmuo D. N., pateikdama vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-12 išduotą vykdomąjį raštą Nr. N2-726-872/2012 dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams išieškojimo iš skolininko T. N. (ieškovo). Trečiasis asmuo D. N. prašyme išieškoti išlaikymą nurodė išlaikymo įsiskolinimo sumą 536,09 EUR (1851 Lt). Antstolė (atsakovė) šiai sumai ieškovui pateikė raginimą sumokėti skolą geruoju (b. l. 15). Ieškovo argumentas, jog į išlaikymą pagal 2012-07-09 sprendimą turėjo būti įskaičiuotos ir iki 2012-07-09 sprendimo sumokėtos sumos, atmestinas, kaip nepagrįstas, kadangi iki Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 9 d. priimto sprendimo, ieškovas turėjo pareigą teikti vaikams išlaikymą pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį dėl laikino išlaikymo išieškojimo, kurią vykdė antstolis D. B. (b. l. 19). Todėl sutiktina su atsakovės argumentais, kad atsakovė vykdė vykdomąją bylą pagal 2012-07-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, ir todėl neturėjo pareigos bei negalėjo atsižvelgti į iki šio sprendimo priėmimo sumokėtas sumas, kurias, be to, vykdant kitą vykdomąją bylą gavo kitas antstolis – D. B.. Pažymėtina, kad ir iš byloje esančio 2013-10-04 antstolės patvarkymo Nr. 0033/13/00659 matyti, kad atsakovė išaiškino ieškovui, kad iki 2012-07-09 sprendimo sumokėtos sumos negali būti įskaitytos kaip išlaikymas pagal 2012-07-09 sprendimą. Fakto, kad atsakovė (antstolė) būtų suklydusi, byloje nenustatyta, ieškovas neskundė šio antstolės patvarkymo. Iš byloje esančio 2013-10-21 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0033/13/00659 matyti, kad antstolė, vykdydama 2013-09-19 jai pateiktą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-12 išduotą vykdomąjį raštą Nr. N2-726-872/2012 teisėtai ir pagrįstai išieškojo 589,38 EUR (2 035 Lt) iš ieškovo trečiojo asmens D. N. naudai (b. l. 83). Minėtu patvarkymu antstolė išieškotas lėšas paskirstė: 540,74 EUR (1 867,06 Lt) pervedant D. N., o 48,64 EUR (167,94 Lt) priskaičiuojant vykdymo išlaidų. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas šį patvarkymą būtų skundęs (CPK 178 str.). Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad pareiga išlaikyti nepilnamečius vaikus ieškovui nėra išnykusi. Manydamas, kad sumokėjo per didelio dydžio išlaikymą, ieškovas savo teisę galėtų ginti CK 3.201 str. nustatyta tvarka (Išlaikymo dydžio ir formos pakeitimas).

26Taigi, vadovaujantis byloje esančiu įrodymų visetu, konstatuotina, jog atsakovės – antstolės N. Š., veiksmų, jai vykdant išieškojimą pagal pateiktą vykdytiną dokumentą, teisėtumas nebuvo paneigtas (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-40914-809/2013, b. l. 38-39). Tokiu atveju, neturint duomenų apie antstolės vykdomoje byloje pagal D. N. pateiktą 2013-08-12 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. N2-726-872/2012 (vykdomosios bylos Nr. 0033/13/00660) veiksmų neteisėtumą, negalima konstatuoti esant vienai iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų (CK 6.246 str.), todėl ir šioje dalyje ieškinys atmestinas. Ieškovo teiginiai apie jo vardu atidarytoje sąskaitoje buvusią / nebuvusią 9 361,78 EUR (32 324,28 Lt) sumą nėra aktualūs, nes šis turtas buvo įtrauktas į sutuoktinių dalintino turto sąrašą ir buvo padalintas, dėl šio turto yra įsiteisėję teismų sprendimai (CPK 18 str.).

27Ieškinį atmetus, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos.

28LR CPK 98 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus. Iš ieškovo atsakovei priteistinos 435,60 EUR dydžio išlaidos už teisines paslaugas (b. l. 126-127).

29Ieškinį atmetus, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu – 6,00 EUR, priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., CPK 96 str.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo T. N., a.k. ( - ) atsakovei N. Š., a.k. ( - ) 435,60 EUR (keturi šimtai trisdešimt penki eurai 60 ct) išlaidų dalyvavusio byloje advokato pagalbai apmokėti.

33Priteisti iš ieškovo T. N., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu - 6,00 EUR (šeši eurai). Šios išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

34Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo T. N.... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės antstolės N. Š. jo naudai 6 153,95... 4. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013... 5. Atsakovė antstolė N. Š. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 6. Trečiasis asmuo D. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. 2015 m. lapkričio 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs... 8. 2016 m. vasario 2 d. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovo T. N.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas pilnai palaikė ieškinį,... 10. Atsakovė bei jos atstovas prašė ieškinį atmesti. Iš esmės pakartojo... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Šalių paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus... 13. Nurodytos Vilniaus apygardos teismo nutarties pagrindu buvo gautas T. N.... 14. Antstolės 2014-05-22 patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0033/13/00660... 15. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, kad... 16. Teismas 2014-06-19 nutartyje nurodė, kad sutuoktinių santuokoje įgytas 32... 17. Taip pat nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas... 18. Ieškovo reikalavimą priteisti 6 153,95 EUR nuostolių iš atsakovės sudaro:... 19. Nuostolių atlyginimas reglamentuotas CK XXII skyriuje (CK 6.245-6.255 str.).... 20. CK 6.249 str. 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 21. Kaip minėta, ieškovas savo reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo grindžia... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovės... 23. Teismui nustačius, kad antstolės veiksmai, vykdant 2013-08-12 išduotą... 24. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atstovo argumentus, kad atsakovė,... 25. Ieškovas taip pat reikalauja atlyginti su išlaikymo išieškojimu jo manymu... 26. Taigi, vadovaujantis byloje esančiu įrodymų visetu, konstatuotina, jog... 27. Ieškinį atmetus, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės... 28. LR CPK 98 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 29. Ieškinį atmetus, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu –... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo T. N., a.k. ( - ) atsakovei N. Š., a.k. ( - ) 435,60... 33. Priteisti iš ieškovo T. N., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą išlaidas,... 34. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...