Byla 2YT-1205-805/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjai R. M., jos atstovei advokatei O. B., nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims M. S., A. V., Ž. S., Valstybės įmonės Turto bankas atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. S., A. V., Ž. S., Valstybės įmonei Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja R. M. Prienų rajono apylinkės teismui pateikė pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. S., A. V., Ž. S., Valstybės įmonei Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (b. l. 2-4), kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėja po ( - ) tėvo J. P. S. mirties priėmė mirusiojo palikimą, pradėdama faktiškai valdyti mirusiojo turtą ir valdo jį iki šiol.

5Pareiškime nurodė, jog pareiškėjos tėvas J. P. S. mirė ( - ). Pareiškėjos motina O. S. mirė ( - ). Prienų rajono savivaldybės administracijos Šilavoto seniūnijos duomenimis J. P. S. vardu registruotas gyvenamasis namas, esantis ( - ). Kauno apskrities viršininko administracijos 2003 m. gruodžio 31 d. sprendimu Nr. ( - ) J. P. S. atkurtos nuosavybės teisės į 4,16 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Po J. P. S. mirties nei jo sutuoktinė, nei pareiškėja, nei kiti mirusiojo vaikai dėl teisinio neišprusimo į notaro biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Į mirusiojo palikimą paveldėjimo byla neužvesta. Mirus J. P. S. pareiškėja rūpinosi laidotuvėmis, gedulingais pietumis, vėliau užsakė ketvirtines ir metines mišias bažnyčioje, pastoviai prižiūri kapavietę. Po tėvo J. P. S. mirties pareiškėja pasiliko atminimui tėvo turėtus brangius daiktus, nuotraukas, baldus, žemės ūkio techniką, rūpinosi nuosavybės teisių į žemę atkūrimu, namų valdos žemėje sodino bulves, daržoves. Po tėvo mirties ji aktyviais veiksmais valdė mirusiojo turtą, juo rūpinosi kaip nuosavu.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja R. M. nurodė, kad pareiškimą palaiko. Paaiškino, kad ji tėvą palaidojo, nes motina gyveno tik iš pensijos, užpirko mišias, pastatė tvorelę, kalė raides, prižiūri kapavietę Šilavote. Nurodė, kad ji gyveno ( - ) kaime arti tėviškės. Motinos tuo metu sveikatos būklė buvo prasta, skaudėjo kojas, ji sėdėdama ant suolo ravėjo daržą. Po tėvo mirties pareiškėja tvarkėsi tėvų namuose, ruošė žiemai malkas, jas kapojo, grindis plovė, gyvuliais rūpinosi. Tėvas iki mirties gyveno ( - ), nuosavuose namuose, gyveno ūkiškai, aplink namus turėjo apie 4 ha žemės. Pareiškėjos vyras turėjo technikos, todėl jie dirbo tėvų žemę, šienavo pievas. Po tėvo mirties žemės atkūrimo reikalais pareiškėja motiną vežiojo po įvairias įstaigas. Visas turtas pareiškėjos tėvo buvo paveldėtas iš senelių. Nuosavybės teisės į žemę atkurtos jau mirus pareiškėjos tėvui, todėl už žemę tuo metu mokėti nereikėjo. Po motinos mirties paaiškėjo, kad motina nebuvo susitvarkiusi paveldėjimo dokumentų. Paaiškino, kad jos broliams ir seserims nerūpėjo tėvų palikimas (2017 m. spalio 25 d. teismo posėdžio garso įrašo 5 min. – 24 min.).

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos R. M. atstovė advokatė O. B. prašė pareiškimą tenkinti jame nurodytais pagrindais ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėja po ( - ) savo tėvo J. P. S. mirties aktyviais veiksmais priėmė mirusiojo palikimą pradėdama faktiškai valdyti mirusiojo turtą ir valdo jį iki šiol (2017 m. spalio 25 d. teismo posėdžio garso įrašo 39 min. – 45 min.).

8Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 31), kuriame nurodė, kad tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų, kad pareiškėja priėmė palikimą faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškimo patenkinimui. Prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

9Suinteresuotas asmuo A. V. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 37), kuriame nurodė, kad su pareiškėjos R. M. pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo sutinka. Prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo M. S. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 38), kuriame nurodė, kad su pareiškėjos R. M. pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo sutinka. Prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant.

11Suinteresuotas asmuo Ž. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikšimą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, neprašė jo atsidėti, apie teismo posėdį informuotas tinkamai (b. l. 45).

12Pareiškimas tenkintinas.

13Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomi vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

14Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog J. P. S. ir O. S. susilaukė penkių vaikų – M. S. (b. l. 11, 17), A. V. (b. l. 9, 12, 17), R. M. (b. l. 10, 13, 17), Ž. S. (b. l. 8, 17) ir R. S. (b. l. 8, 17). J. P. S. mirė ( - ) (b. l. 6), O. S. mirė ( - ) (b. l. 17), R. S. mirė ( - ) (b. l. 14, 18). Pagal archyve saugomą namų ūkio knygą Nr. ( - ) asmeninės sąskaitos Nr. ( - ) J. P. S., gimusio ( - ), mirusio ( - ), vardu užregistruotas ūkiui priklausantis gyvenamasis namas, esantis ( - ) (b. l. 20). Kauno apskrities viršininko 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ( - ) „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r. ir Birštono sav.)“ J. P. S., mirusio, turtinių teisių perėmėjams natūra atkurtos nuosavybės teisės į 0,34 ha namų valdos ir 3,84 ha žemės ūkio paskirties, iš viso 4,16 ha žemės sklypą, esantį ( - ), tenkantį buvusio savininko A. S. įpėdiniams (b. l. 22, 23, 24). Nekilnojamojo turto registro duomenimis daiktinės teisės į žemės sklypus ( - ), neįregistruotos (b.l. 48, 49). Paveldėjimo teisės liudijimas į J. P. S. palikimą neišduotas (b. l. 16). Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėja kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad pareiškėja R. M. po ( - ) tėvo J. P. S. mirties aktyviais veiksmais priėmė mirusiojo palikimą pradėdama faktiškai valdyti mirusiojo turtą ir valdo jį iki šiol. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes kaip įpėdinei gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą, suinteresuoti asmenys tam neprieštarauja (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

15Pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalį CK penktosios knygos normos taikomos paveldėjimo teisiniams santykiams, kai palikimas atsiranda įsigaliojus CK, t. y. nuo 2001 m. liepos 1 d. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad prašoma nustatyti palikimo, atsiradusio ( - ) mirus J. P. S. priėmimo faktą. Taigi, sprendžiant dėl šio reikalavimo, taikytinos 1964 m. CK normos, reglamentuojančios paveldėjimo teisinius santykius.

16Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti (1964 m. CK 587 straipsnio 1 dalis; 2000 m. CK 5.50 straipsnio 1 dalis). Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalies nuostatas įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje.

17Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog ji po ( - ) savo tėvo J. P. S. mirties aktyviais veiksmais priėmė mirusiojo palikimą pradėdama faktiškai valdyti mirusiojo turtą ir valdo jį iki šiol, pasiliko atminimui tėvo turėtus brangius daiktus, nuotraukas, baldus, žemės ūkio techniką, tvarkėsi namuose, vėliau rūpinosi nuosavybės teisių į žemę atkūrimu, namų valdos žemėje sodino bulves, daržoves, augino gyvulius, šienavo, patvirtino liudytojų K. A. ir O. B. paaiškinimai teismo posėdyje (CPK 178, 186 straipsniai). Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja O. B. patvirtino, kad pareiškėja po tėvo mirties prižiūrėjo likusius namus, padėdavo motinai, dirbo žemę, sodino javus, tvarkė šieną, prižiūrėjo gyvulius. Kiti vaikai prie palikimo priėmimo neprisidėjo (2017 m. spalio 25 d. teismo posėdžio garso įrašo 27 min. – 31 min.). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju K. A. patvirtino, kad mirus J. P. S. tuose pačiuose namuose liko gyventi jo sutuoktinė. Sodyba – namais, lauko virtuve, garažu, daržine, tvartu bei priestatu daugiausia rūpinosi R. M., ji renovavo ūkį, prižiūrėjo motiną, dirbo žemę aplink namus, sodino daržus, šienavo pievas, rūpinosi likusiais gyvuliais (2017 m. spalio 25 d. teismo posėdžio garso įrašo 34 min. – 38 min.). Pareiškėjos nurodytas aplinkybes patvirtino ir į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – Prienų rajono savivaldybės administracijos Šilavoto seniūnijos pažyma dėl pastatų nuosavybės (b. l. 20), kurioje nurodyta, kad pagal archyve saugomą namų ūkio knygą Nr. ( - ) asmeninės sąskaitos Nr. ( - ) J. P. S., gimusio ( - ), mirusio ( - ), vardu užregistruotas ūkiui priklausantis gyvenamasis namas, esantis ( - ); Kauno apskrities viršininko 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. ( - ) „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r. ir Birštono sav.)“, kuriuo J. P. S. natūra atkurtos nuosavybės teisės į 4,16 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b. l. 22, 23, 24). Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, kad pareiškėja R. M. po J. P. S. mirties ( - ) turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, kartu su motina rūpinosi nuosavybės teisių atkūrimu į J. P. S. tėvo A. S. valdytą žemę, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo J. P. S. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas, nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

18Valstybė šioje byloje patyrė 18,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad ši suma yra didesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš pareiškėjos valstybei priteistina 18,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

20Pareiškimą patenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja R. M., asmens kodas ( - ) po ( - ) mirusio J. P. S., asmens kodas ( - ) mirties priėmė jo palikimą faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

23Priteisti iš pareiškėjos R. M., asmens kodas ( - ) 18,00 Eur (aštuoniolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pareiškėjos pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja R. M. Prienų rajono apylinkės teismui pateikė pareiškimą... 5. Pareiškime nurodė, jog pareiškėjos tėvas J. P. S. mirė ( - ).... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja R. M. nurodė, kad pareiškimą palaiko.... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjos R. M. atstovė advokatė O. B. prašė... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas per teismo nustatytą... 9. Suinteresuotas asmuo A. V. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą... 10. Suinteresuotas asmuo M. S. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą... 11. Suinteresuotas asmuo Ž. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 14. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog J. P. S. ir O. S. susilaukė... 15. Pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo... 16. Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad... 17. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog ji po ( - ) savo tėvo J. P. S. mirties... 18. Valstybė šioje byloje patyrė 18,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 20. Pareiškimą patenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja R. M., asmens... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 23. Priteisti iš pareiškėjos R. M., asmens kodas ( - ) 18,00 Eur (aštuoniolika... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...