Byla 2A-2122-773/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. B., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmonei „Turto bankas“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Pareiškėjas V. B. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po savo motinos A. B. mirties (( - )) priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti. Nurodė, kad A. B. registruoto nekilnojamojo turto neturėjo. Pažymėjo, kad A. B. pagal Prienų rajono Jiezno miesto ir apylinkės tarybos 1993 m. gruodžio 17 d. 1 šaukimo 25 tarybos sesijos protokolą buvo skirta 1,10 ha asmeninio ūkio žemė, esanti ( - ). Pareiškėjo teigimu, jo motina A. B. iki 2010 m. liepos 29 d. gyveno ( - ), tačiau pablogėjus sveikatai persikėlė gyventi pas pareiškėją. Pažymėjo, kad po A. B. mirties, jis priėmė jos palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti. Iki ir po motinos mirties jis dirbo jai skirtą žemę, esančią ( - ), mokėjo mokesčius už žemę, sodino bulves ir daržoves, pasirūpino žolės pjovimu, tai daro iki šiol. Nurodė, kad po motinos mirties jam liko visi jos drabužiai, papuošalai, daiktai, baldai, elektros, buities prietaisai. Pareiškėjo V. B. teigimu, jis nežinojo, kad reikia kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepimu į pareiškimą prašė dėl jo pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad neturi jokių duomenų apie A. B. palikimo perėjimą valstybei, taip pat neturi duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių pareiškėjo V. B. nurodytas aplinkybes. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) atsiliepimu prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad nėra duomenų, jog įstatymų nustatyta tvarka A. B. buvo skirta asmeninio ūkio žemė. Pažymėjo, kad Prienų rajono Jiezno miesto ir apylinkės tarybos 1993 m. gruodžio 17 d. 1 šaukimo 25 tarybos sesijos protokolas patvirtina, jog taryba svarstė A. B. pareiškimą dėl 1,10 ha asmeninio ūkio žemės skyrimo, tačiau nėra duomenų, kad taryba priėmė sprendimą paskirti nurodytą žemę A. B..

6Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Prienų rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 16 d. sprendimu pareiškimą tenkino. Teismas nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. B. po motinos A. B. mirties priėmė jos palikimą, pradėdamas faktiškai turtą valdyti. Teismas nustatė, kad pareiškėjas V. B. ir jo motina A. B. iki jos mirties gyveno kartu Kaune. Teismo vertinimu, byloje nėra pagrindo netikėti pareiškėjo paaiškinimais, kad bute, kuriame jis gyveno kartu su mama, liko jos asmeniniai daiktai. Nurodė, kad Gyventojų registro tarnybos pažyma apie asmens duomenis patvirtina, jog A. B. savo gyvenamąją vietą buvo deklaravusi ( - ), ten pat gyvena ir pareiškėjas V. B.. Pažymėjo, kad aplinkybę, jog pareiškėjo motina turėjo žemės patvirtina suinteresuoto asmens NŽT raštas. Nurodė, liudytojas D. G. patvirtino, kad A. ir V. B. gyveno ( - ) iki 2010 metų, čia jie turėjo namą ir aplink namus kelis arus žemės, o toliau – kolūkio skirtą žemę. Liudytojas L. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad pažinojo A. B., nes juos siejo žemės ūkio reikalai, vieni kitiems padėdavo, o po A. B. mirties jos žemę toliau dirbo sūnus V. B.. Teismas sprendė, kad pareiškėjas V. B. po motinos A. B. mirties prižiūrėjo jai skirtą žemę, jam liko visi motinos drabužiai, papuošalai, daiktai, baldai, elektros, buities prietaisai, kuriuos po motinos mirties jis priėmė ir naudojo kaip savus. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas V. B. per nustatytą trijų mėnesių terminą faktiškai priėmė A. B. palikimą, pradėdamas paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu.

8Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo NŽT (toliau – apeliantė) prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 16 d. sprendimą ir bylą nutraukti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjo V. B. motina A. B. turėjo 1,10 ha asmeninio ūkio žemės ( - ). Teismas, spręsdamas, kad Prienų rajono Jiezno apylinkės tarybos 1993 m. gruodžio 17 d. 1 šaukimo 25 tarybos sesijos protokolu pareiškėjo motinai A. B. skirta 1,10 ha asmeninio ūkio žemės, netinkamai taikė Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 1 dalį bei žemės asmeniniam ūkiui suteikimo, įforminimo ir apskaitos tvarką reglamentuojančius teisės aktus. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl žemės sklypų asmeniniam ūkiui bei tarnybinėms daloms suteikimo ir žemės rezervo nustatymo tvarkos patvirtinimo“ 8 punktą, Apylinkės taryba, atsižvelgdama į apylinkės agrarinės reformos tarnybos ir žemės reformos žemėtvarkos projektą rengiančio specialisto pasiūlymus, svarsto prašymus ir priima sprendimus dėl žemės sklypų asmeniniam ūkiui suteikimo. Nurodė, kad byloje pateiktas Prienų rajono Jiezno miesto ir apylinkės tarybos 1 šaukimo 25 tarybos sesijos 1993 m. gruodžio 17 d. protokolas patvirtina, kad Prienų rajono Jiezno miesto ir apylinkės taryba svarstė A. B. pareiškimą dėl 1,10 ha asmeninio ūkio žemės skyrimo ( - ), tačiau duomenų, kad priėmė sprendimą dėl 1,10 ha asmeninio ūkio žemės skyrimo A. B. byloje nepateikta. Nurodė, kad Kauno apskrities viršininkas 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ( - ) „Dėl asmeninio ūkio žemės suteikimo ir fizinių asmenų naudojamos asmeninio ūkio žemės ploto patvirtinimo (( - ).)“ patvirtino Asmenų, kurių asmeninio ūkio žemės suteikimo dokumentai neišliko ir kuriems asmeninio ūkio žemės suteikimas apylinkės teritorijoje 1990 m. liepos 26 d.–1994 m. liepos 1 d. laikotarpiu Jiezno miesto ir apylinkės tarybos sprendimu buvo įformintas kaip žemės nuoma arba jeigu sprendime klaidingai nurodyta pavardė, vardas ar žemės plotas, sąrašą, tačiau šiame sąraše A. B. nenurodyta. Suinteresuoto asmens NŽT teigimu, byloje įrodomų, kad įstatymų nustatyta tvarka A. B. yra skirta asmeninio ūkio žemė, nėra, tačiau teismas šių NŽT argumentų nevertino. Teismas, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 1 punktu, turėjo civilinę bylą nutraukti. Pažymėjo, kad byloje nesant įrodymų, patvirtinančių, kad įstatymų nustatyta tvarka A. B. yra skirta asmeninio ūkio žemė, teismo sprendimas, kuriuo nustatytas pareiškėjo prašomas juridinę reikšmę turintis faktas, nesukels pareiškėjui V. B. jo pageidaujamų teisinių pasekmių, t. y. jis neįgis teisės privatizuoti pageidaujamos žemės. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas prašo dėl suinteresuoto asmens NŽT apeliacinio skundo pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad neturi jokių duomenų apie A. B. palikimo perėjimą valstybei, taip pat neturi duomenų patvirtinančių ar paneigiančių faktinį pareiškėjo V. B. paliktojo turto priėmimą valdyti.

10Teismas

konstatuoja:

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje civilinėje byloje absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Byloje kilo ginčas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad pareiškėjas V. B. po savo motinos A. B. mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėjęs turtą valdyti. Skundžiamu 2016 m. birželio 16 d. sprendimu pirmosios instancijos teismas pareiškėjo V. B. pareiškimą tenkino ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą dėl paveldėjimo, kad V. B. po motinos A. B. mirties priėmė palikimą, pradėdamas turtą faktiškai valdyti. Apeliaciniame skunde suinteresuotas asmuo NŽT teigia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybių, ar pareiškėjo motinai A. B. įstatymų nustatyta tvarka buvo suteiktas 1,10 ha asmeninio ūkio žemės sklypas, esantis ( - ). Pažymi, kad byloje nesant įrodymų apie minėtos asmeninio ūkio žemės suteikimą A. B., skundžiamas teismo sprendimas pareiškėjui V. B. nesukels jo siekiamų teisinių pasekmių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CK 5.50 straipsnio 2 dalį, 5.51 straipsnį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad faktišku pradėjimu valdyti paveldimą turtą pripažįstami bet kokie įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės. Sprendžiant ginčą, ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas ar kaip asmuo, neturintis teisių į palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010, 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015, 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147-687/2016 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad aplinkybę, jog įpėdinis, siekdamas priimti palikimą aptariamu būdu, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir jis pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo, turi įrodyti asmuo, reiškiantis tokį reikalavimą (CPK 178 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą, sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013). Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo V. B. motina A. B. mirė ( - ) (b. l. 6). Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, A. B. nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų neturėjo (b. l. 17). Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius 2015 m. lapkričio 30 d. rašte nurodė, kad A. B. pagal Lietuvos Respublikos Prienų rajono Jiezno ir apylinkės tarybos 1993 m. gruodžio 17 d. 1 šaukimo 25 tarybos sesijos protokolą ( - ) skirta 1,10 ha asmeninio ūkio žemės (b. l. 12). Iš byloje esančio Prienų rajono Jiezno apylinkės gyventojų, turinčių sodybinę žemę sąrašo matyti, kad A. B. turėjo 1,10 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (sąrašo Nr. 33, b. l. 72–75). Iš byloje pateikto Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos 2015 m. rugsėjo 7 d. rašto nustatyta, kad pareiškėjas V. B. ir O. B. buvo deklaravę gyvenamąją vietą ( - ) (b. l. 13). Iš Gyventojų registro tarnybos 2015 m. lapkričio 26 d. pažymos matyti, kad A. B. 2010 m. liepos 30 d. gyvenamąją vietą deklaravo ( - ), t. y. pas pareiškėją V. B. (b. l. 11). Pareiškėjo V. B. teigimu, jis su šeima ir savo motina A. B. gyveno ( - ), o pablogėjus jos sveikatai 2010 metais persikėlė gyventi į Kauną, kur A. B. gyveno iki mirties. Nurodė, kad po mamos A. B. mirties perėmė jai priklausiusius daiktus, t. y. šaldytuvą, spintą, sofą, dujinę viryklę, televizorių, drabužius, papuošalus ir juos valdė kaip savo, o A. B. skirtą 1,10 ha asmeninio ūkio žemę prižiūrėjo ir naudojo iki motinos ir po jos mirties (2016 m. gegužės 27 d. teismo posėdžio garso įrašo 3 min. – 14 min.). Liudytojas D. G. nurodė, kad pareiškėjas su sutuoktine ir motina A. B. iki 2010 metų gyveno ( - )., čia turėjo žemės, kurią dirbo, o po motinos mirties šią žemę toliau naudoja pareiškėjas V. B. (2016 m. gegužės 27 d. teismo posėdžio garso įrašo 18 min. – 20 min.). Liudytojas L. K. taip pat patvirtino, kad pareiškėjas kartu su motina gyveno ( - ), vėliau visi persikėlė į Kauną, pareiškėjas dirbo žemę, esančią ( - ), iki ir po motinos mirties (2016 m. gegužės 27 d. teismo posėdžio garso įrašo 26 min. – 27 min.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šios nutarties 12 pastraipoje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjo V. B. motina A. B. iki savo mirties gyveno su pareiškėju, jam liko visi jos daiktai (šaldytuvas, spinta, sofa, dujinė viryklė, televizorius, drabužiai, papuošalai), kuriuos jis valdė kaip savininkas, pareiškėjas ir po motinos mirties toliau valdo bei prižiūri 1,10 ha žemę, esančią ( - ). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie pareiškėjo V. B. veiksmai ir jų pobūdis rodo, kad jis priėmė palikimą po motinos mirties ir perimtą turtą valdo kaip savo bei laiko save turto savininku (CPK 178 straipsnis, CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus apeliantės argumentus, kad pareiškėjo V. B. prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels jo siekiamų teisinių pasekmių, nes jis neįgis teisės privatizuoti 1,10 ha asmeninio ūkio žemę. Pažymėtina, kad byloje sprendžiamas klausimas, ar pareiškėjas V. B. priėmė palikimą pradėdamas faktiškai jį valdyti, o teisė pirkti nurodytą asmeninio ūkio žemę nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Kaip jau nurodyta šios nutarties 11 pastraipoje, palikimą sudarantį konkretų paveldimą turtą nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamame sprendime nepasisakė dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustatė tik patį palikimo priėmimo faktą. Pažymėtina, kad palikimo priėmimas yra universalus palikėjo teisių ir pareigų perėmimas (CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad, priimant palikimą, įpėdiniams pereina visos palikėjo turėtos teisės, tarp jų ir susijusios su paveldėjimo teisiniais santykiais. Palikimo priėmimo faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti juridinio fakto nustatymas sukels pareiškėjui V. B., kaip A. B. pirmos eilės įpėdiniui, teisines pasekmes, nes pareiškėjas galės įgyvendinti savo paveldėjimo teisę į savo motinos A. B. palikimą, todėl nėra jokio teisinio pagrindo civilinę bylą nutraukti (CK 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aukščiau ištirtus tiek rašytinius įrodymus, tiek pareiškėjo ir liudytojų parodymus, sprendžia, jog pareiškėjas įrodė, kad jis aktyviais veiksmais perėmė palikėjos turtą ir pradėjo jį valdyti kaip savo, o aplinkybės, susijusios su paveldimu turtu, jo kiekiu nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (CPK 178 straipsnis, CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad suinteresuoto asmens NŽT apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir neįrodytas, bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias juridinių faktų nustatymą, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo panaikinti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 444 straipsnio 1 dalis, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis).

    1. Valstybė šioje byloje patyrė 8,88 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, todėl apeliacinį skundą atmetus, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš apeliantės (suinteresuoto asmens) NŽT (b. l. 112, CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93, 96 straipsniai).

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti iš suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kodas ( - ), valstybės naudai 8,88 Eur (aštuonis eurus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai