Byla e2-158-522/2017

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Dangyrai Kanapienytei, dalyvaujant ieškovei I. P., jos atstovui advokatui Arvydui Budnikui, atsakovui D. P., jo atstovui advokato padėjėjui Romualdui Samaičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. P. ieškinį atsakovui D. P. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, ir pagal atsakovo D. P. priešieškinį ieškovei I. P. dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu sūnumi nustatymo ir santuokoje įgyto turto padalijimo, tretieji asmenys AB SEB bankas, AB DNB bankas, institucija teikianti išvadą byloje Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko teisių apsaugos poskyris.

3Teismas

Nustatė

4Byloje priimamas galutinis sprendimas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 260 straipsnyje nustatyta, kad galutiniu sprendimu ginčas išsprendžiamas visiškai. Galutinis sprendimas priimamas tuomet, kai ištirti visi įrodymai ir teismas gali išspręsti byloje pareikštų visų reikalavimų pagrįstumo klausimą.

6CPK 385 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, teismas privalo išspręsti pareikštų reikalavimų dėl vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos, dalyvavimo juos auklėjant ir nepilnamečių vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos nustatymo, vieno sutuoktinio išlaikymo ir turto padalijimo, žalos atlyginimo, jeigu šis reikalavimas pareikštas, klausimus.

7Civilinėje byloje buvo pareikšti reikalavimai dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ir santuokos metu įgyto turto padalijimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo.

8Širvintų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 26 d. šioje byloje priėmė dalinį sprendimą dėl reikalavimų, susijusių su santuokos nutraukimu dėl kito sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo.

9Atsižvelgiant į tai, toliau bus aprašomi tik tie šalių reikalavimai ir atsikirtimai į juos, bei nurodyti teismo motyvai, kurie yra susiję su reikalavimu dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo.

10Šalių reikalavimų ir atsikirtimų santrauka.

11Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama: 1. nukrypti nuo lygių dalių principo ir priteisti ieškovės asmeninės nuosavybės teise ir naudai visą (t. y. 100 proc.) turtą: sodo pastatą (namą), kurio vertė pagal VĮ Registrų centro duomenis yra 7709 EUR, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, kurio vertė pagal VĮ Registrų centro duomenis 544 EUR, unikalus Nr. ( - ), 3) žemės sklypą, kurio vertė pagal VĮ Registrų centro duomenis 81 EUR, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), atsakovui už turtą kompensacijos nepriteisiant; 2. priteisti kredito likutį pagal ieškovės ir atsakovo su AB SEB banku sudarytą kredito sutartį solidariai, nekeičiant sutarties sąlygų; 3. priteisti paskolos likutį pagal ieškovės ir atsakovo su AB DNB banku sudarytą kredito sutartį solidariai, nekeičiant sutarties sąlygų; 4. priteisti iš atsakovo ieškovės naudai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškovė nurodė, kad iki santuokos sudarymo atsakovas savo vardu buvo įgijęs nekilnojamąjį turtą: 1) sodo pastatą (namą), 2) ūkinį pastatą ir 3) žemės sklypą. Ieškovė ir atsakovas visam turtui pagerinti paėmė AB SEB banke 85 000 Eur paskolą. Iš paimto kredito iš esmės buvo perstatytas sodo namas ir ūkinis pastatas, žemės sklype įrengta kanalizacija, vandentiekis ir kita. Taigi, turtas, nepaisant to, kad buvo įgytas tik atsakovo dar prieš sudarant santuoką, tapo šeimos turtu ir ieškovė prisidėjo prie jo pagerinimo lygiai tiek pat, kiek ir atsakovas. Vadinasi, šis turtas turi būti pripažintinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe bei yra dalintinas. Kadangi santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, tai pat dėl to, kad vaikas pagal geriausių vaiko interesų principą turėtų gyventi su mama, prašoma ieškovės naudai priteisti visą aukščiau nurodytą turtą. Joks kitas nekilnojamasis turtas santuokos metu įgytas nebuvo. Ieškovės vardu 2013-03-21 yra įregistruotas 2000 metų automobilis SEAT ALHAMBRA, valstybinis Nr. ( - ) Kadangi atsakovas savo kaltais veiksmais būdamas neištikimas sugriovė šeimą, taip pat dėl to, kad yra reikalingas automobilis ir vaiko reikmėms tenkinti, automobilis priteistinas ieškovės naudai. Esama automobilio vertė yra ne didesnė nei 1000 Eur. Pažymėtina, kad atsakovas kito asmens vardu yra įsigijęs automobilį Ford Galaxy, valstybinis Nr. ( - ) Šiuo automobiliu atsakovas nuolat naudojasi, „faktiškai“ jis yra atsakovo, tačiau tam, kad nereikėtų automobiliu dalytis, jis nusipirko ir įregistravo automobilį per kitą asmenį. Ieškovė ir atsakovas turi bendrą kreditorių AB SEB banką, negrąžintas kredito likutis yra 13 906,58 Eur. Prašoma ieškovei ir atsakovui priteisti mokėti kreditą lygiomis dalimis sutartyje numatyta tvarka. Ieškovė asmeninių kreditorių neturi. Ieškovės žiniomis, AB DNB banke atsakovas yra paėmęs iki 1500 Eur kreditą.

13Atsakovas atsiliepime į ieškovės ieškinį nurodė, kad ieškovei galėtų atitekti tik piniginė kompensacija jos realiai sumokėtos paskolos dalies, t. y. 5356 eurai. Atsakovui būtų priimtinas ir kitas, teisingas, bendrai sukurto turto padalijimo būdas. Šalys tarpusavio susitarimu įvertina, jog gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir žemės sklypas, šiuo metu vertinami bendrai 32952 eurų sumai. Iš to seka, jog daugiau nei 1/2 dalis šių nekilnojamų daiktų priklauso asmeninės nuosavybės teise atsakovui, o kita 1/2 dalis šių nekilnojamųjų daiktų laikytini bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kurie dalintini lygiomis dalimis tarp sutuoktinių, su sąlyga, jeigu likusią paskolos dalį kreditoriui AB SEB bankas sutuoktiniai ir po skyrybų dengs solidariai arba lygiomis dalimis. Dėl ieškovės vardu įregistruoto automobilio SEAT ALHAMBRA, valst. Nr. ( - ) atsakovas neprieštarauja, kad jis būtų paliktas asmeninės nuosavybės teise sutuoktinei, tačiau mano, jog sutuoktinė turi išmokėti kompensaciją pusę automobilio vertės, kadangi finansinis įsipareigojimas DNB bankui yra kaip tik sutuoktinio.

14Atsakovas priešieškiniu prašė: 1) tenkinti ieškovės turtinius reikalavimus dalyje ir priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 5772,59 Eur kompensaciją už jos santuokos metu įneštą piniginį įnašą pagal ( - ) sudarytą kredito sutartį Nr. ( - ) su AB SEB bankas, nustatant kad, priteisus kompensaciją, visas sodo pastatas su atliktais pagerinimais nuosavybės teise atitenka atsakovui; 2) įpareigoti atsakovą nuo 2017-08-15 (imtinai) toliau vienasmeniškai mokėti kredito įmokas kreditoriui AB SEB bankas pagal ( - ) sudarytą kredito sutartį Nr. ( - ); 3) priteisti iš ieškovės atsakovo naudai 750,00 Eur kompensaciją už santuokos metu įsigytą automobilį SEAT ALHAMBRA, valstybinis numeris ( - ) nustatant kad, priteisus kompensaciją, automobilis SEAT ALHAMBRA, valstybinis numeris ( - ) asmeninės nuosavybės teise atitenka ieškovei; 4) priteisti iš ieškovės atsakovo naudai 1500,00 Eur kaip kompensaciją už santuokos metu 9 metus mokėtas kaupiamojo investicinio draudimo įmokas UAB SEB gyvybės draudimas; 5) priteisti iš ieškovės atsakovo naudai pastarojo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas nurodė, kad žemės sklypas ir ūkio pastatas šalių santuokos metu nebuvo niekaip pagerinti, todėl šie daiktai neginčijamai yra asmeninė atsakovo nuosavybė. Kadangi sodo pastatas nors ir pagerintas, tačiau dar nėra tinkamai pabaigtas, todėl nėra įvertintas ir įregistruotas. Dėl šios priežasties nėra galimybės nustatyti ieškovės sukurtos daikto vertės dalies natūra, todėl spręstinas kompensacijos ieškovės naudai klausimas. Nepadengto kredito likutis 2017-08-01 dienai buvo 13133,99 eurų, tai yra daugiau nei pusė paimtojo kredito. Nutraukus santuoką, atsakovas ieškovei sumoka piniginę kompensaciją lygią jos realiai sumokėtos paskolos daliai, tai yra 5772,59 Eur. Priteisus kompensaciją ieškovės naudai, visas santuokos metu pagerintas turtas, t. y. sodo pastatas atitenka atsakovui asmeninės nuosavybės teise, kaip faktiškai ir yra. Pagal anksčiau paminėtą kreditavimo sutartį likusią kredito dalį atsakovas įsipareigoja išmokėti kreditoriui AB SEB bankas. Ieškovės vardu įregistruotas automobilis SEAT ALHAMBRA, valst. Nr. ( - ) kuriam įsigyti buvo paimtas kreditas banke DNB bankas, kuris dar nėra pabaigtas mokėti ir iki šiol šalių mokamas lygiomis dalimis. Šio automobilio vertė yra apie 1500 Eur, todėl, pripažinus automobilį SEAT ALHAMBRA, valst. Nr. ( - ) ieškovei asmeninės nuosavybės teise, atsakovui priteistina 750 eurų kompensacija iš ieškovės, o atsakovas įsipareigoja lygiomis dalimis su ieškove pabaigti grąžinti kreditą bankui DNB bankas. Imdami kreditą, Šalys ieškovės vardu sudarė kaupiamojo gyvybės draudimo sutartį su UAB SEB gyvybės draudimas. Kasmėnesinė įmoka pagal šią sutartį buvo 28,96 eurai (100 Lt), todėl Šalių lygiomis dalimis per 9 metus buvo įmokėta maždaug 3127,68 eurų. Atsakovo žiniomis, ieškovė 2016 metai šią sutartį nutraukė ir gavo dalį sukauptos sumos. Kadangi įmokos buvo mokamos šeimos lėšomis, todėl atsakovui priteistina 1/2 dalis ieškovei nutraukus draudimo sutartį išmokėtos sukauptos draudimo sumos.

16Ieškovė su atsakovo patikslintu priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovei turi būti priteistas turtas, o ne pinigai. Ieškovė viena augina sūnų, todėl privalo būti užtikrinti ir vaiko, ir mamos interesai ir negali susiklostyti situacija, kai ieškovė su sūnumi liktų be gyvenamosios vietos. Antra, 750 Eur už automobilį atsakovo naudai negali būti priteista, nes atsakovas yra „formaliai pardavęs“ savo Ford Galaxy kitam asmeniui, tačiau pats automobiliu važinėja ir naudojasi taip, lyg tai būtų jo automobilis. Atsakovas fiktyviu pardavimu tik siekė išvengti automobilių dalybų sąžiningu būdu. Atsakovas negalėjo įvertinti automobilio 1500 Eur suma, kadangi jis yra senas (2000 metų), nuolat reikalaujantis remonto, prastos techninės būklės, skelbimuose tokio modelio kaina svyruoja apie 600 Eur. Ieškovė automobilį vertina 350 Eur suma. Ir, kadangi Atsakovas turi savo automobilį (fiktyviai perleistą), ieškovės automobilio vertė itin maža, Ieškovei automobilis reikalingas užtikrinti vaiko interesams (vaiką vežioti ir pan.), pinigai reikalingi vaiko išlaikymui, atsakovo reikalavimas dėl 750 Eur priteisimo už automobilį atmestinas kaip nepagrįstas. Trečia, atsakovui negali būti priteista 1/2 išmokėtos draudimo sumos, nes jis niekada nebuvo atlikęs jokios įmokos. Sutartis buvo sudaryta tik ieškovės vardu, tik ieškovė mokėjo įmokas. Dar daugiau 2012-06-06 buvo pakeista sutartis ir pakeistas naudos gavėjas į N. P., todėl nuo 2012-06-06 momento Atsakovas apskritai neturėtų teisės nieko reikalauti net ir preziumuojant, kad iki 2012-06-06 jis būtų atlikęs mokėjimus. Taigi, atsakovo prašymas jam priteisti ½ draudimo sumos negali būti tenkinamas, nes atsakovas nieko nėra įmokėjęs.

17Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį ir priešieškinį nurodė, kad nesutinka su atsakovo keliamu reikalavimu dėl prievolių padalijimo po santuokos nutraukimo. Ieškovės ir atsakovo atsakomybė pagal ( - ) kredito sutartį Nr. ( - ) po santuokos nutraukimo turi išlikti solidari, o prievolių pagal kredito sutartį įvykdymo užtikrinimui įkeistas turtas – sodo namas, ūkinis pastatas, žemės sklypas, po santuokos nutraukimo gali būti padalintas tarp ieškovės ir atsakovo teismo nuožiūra. Nesant AB SEB banko, kaip ieškovės ir atsakovo kreditoriaus sutikimo, prievolės pagal kredito sutartį negali būti modifikuojamos. AB SEB bankas neturi galimybės išreikšti savo pozicijos dėl ieškovės ir atsakovo solidarios prievolės pagal kredito sutartį modifikavimo į asmeninę atsakovo prievolę. AB SEB bankas neturi galimybės tinkamai įvertinti atsakovo D. P. finansinių galimybių vienasmeniškai vykdyti įsipareigojimus pagal kredito sutartį, kadangi prieš teikiant teismui priešieškinį atsakovas nesikreipė į AB SEB banką ir nepareiškė pageidavimo dėl prievolių pagal minėtą sutartį asmeninio vykdymo bei nepateikė bankui priimtino turinio ir formos dokumentų, iš kurių bankas galėtų spręsti apie realias atsakovo finansines galimybes grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas, todėl toks reikalavimas dėl prievolės modifikavimo nebuvo svarstytas AB SEB banko kredito komitete. Atsižvelgiant į tai, kad modifikavus prievolę gali iškilti reali grėsmė AB SEB banko kaip ieškovės ir atsakovo kreditoriaus interesams, AB SEB bankas nesutinka su atsakovo keliamu reikalavimu dėl prievolių padalijimo po santuokos nutraukimo. Kadangi kredito sutarties pagrindu gautos lėšos sutuoktiniams buvo suteiktos įvertinus abiejų sutuoktinių finansines galimybes vykdyti įsipareigojimus ir mokėti palūkanas – tokia prievolė turi būti vykdoma iš bendro sutuoktinių turto, o sutuoktinių atsakomybė pagal ją turi išlikti solidari.

18Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DNB bankas atsiliepime į ieškinį ir priešieškinį nurodė, kad tarp banko iš vienos pusės ir kredito gavėjų iš kitos pusės sudaryta ( - ) kreditavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią kredito gavėjams, kaip solidariems bendraskoliams, suteiktas 6000 Lt, t. y. 1737,72 Eur, vartojimo kreditas. 2017-09-13 dienai negrąžinto kredito likutis sudarė 226,41 Eur. Pagal kreditavimo sutartį už kredito grąžinimą bankui abu sutuoktiniai atsako kaip solidarieji skolininkai, todėl ir po sutuoktinių santuokos nutraukimo abu sutuoktiniai kreditoriui Bankui turi išlikti solidariais bendraskoliais. Siekis be kreditoriaus sutikimo pakeisti Kreditavimo sutarties sąlygas prieštarautų aukščiau išdėstytoms imperatyvioms įstatymo normoms.

19Teismas

konstatuoja:

20Ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies.

21Santuokos nutraukimas reiškia asmeninių ir turtinių sutuoktinių teisinių santykių pasibaigimą. Teismas, nutraukdamas santuoką, turi pasisakyti ir nuspręsti dėl visų įstatyme nustatytų santuokos nutraukimo padarinių: sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jiems, taip pat vienam iš sutuoktinių priteisimo, ir – nesant notarine tvarka patvirtinto sutuoktinių susitarimo – jų bendro turto padalijimo (CK 3.59 straipsnis). Bendrosios sutuoktinių turto, nutraukiant santuoką, dalijimo taisyklės įtvirtintos CK 3.188 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad, dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pirmiausia nustatomas bendras sutuoktinių turtas ir vieno bei kito asmeninis turtas. Koks turtas sutuoktiniams priklauso asmeninės, o koks – bendrosios jungtinės nuosavybės teise, spręstina pagal CK 3.88, 3.89 ir kt. sutuoktinių turtinius teisinius santykius reglamentuojančių CK straipsnių normas.

22Iš byloje esančios medžiagos ir bylos šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad bylos šalys santuokos metu jokio nekilnojamojo turto bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise neįgijo. Atsakovui nuosavybės teise (nuo 1995 m. liepos 28 d.) priklauso iki santuokos sudarymo dovanojimo sutarties pagrindu įgytas turtas: 0,0664 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), sodo pastatas, unikalus Nr. ( - ), ir ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) (toliau – žemės sklypas, sodo pastatas, ūkinis pastatas). Sodo namo rekonstrukcijai bylos šalys dar iki santuokos sudarymo solidariai su AB SEB banku ( - ) sudarė Kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu jiems buvo suteiktas 24679,17 Eur (85000 Lt) kreditas. ( - ), tai yra šiek tiek daugiau nei po 4 mėnesių nuo kredito sutarties sudarymo, šalys susituokė. Bylos nagrinėjimo metu negrąžintas paskolos likutis buvo 13133,99 Eur. Tarp bylos šalių nėra ginčo dėl to, kad kredito suma buvo panaudota sodo pastato rekonstrukcijai.

23Ieškovė prašo sodo pastatą, ūkinį pastatą ir žemės sklypą pripažinti bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe bei nukrypti nuo lygių dalių principo ir priteisti jos naudai visą šį turtą.

24CK 3.89 str. nustatyta, kuris turtas pripažįstamas sutuoktinio asmenine nuosavybe. Remiantis šia teisės norma asmenys, jau sudarydami santuoką, gali būti įgiję turto, be to, ir po santuokos sudarymo jie gali jo įgyti asmeninės nuosavybės teise. Galimas asmeninės nuosavybės pasikeitimas turtą pagerinus – turtas, santuokos metu iš esmės pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis arba kito sutuoktinio lėšomis ar darbu (kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita), gali būti teismo pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe (CK 3.90 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas, aiškindamas CK 3.90 straipsnio 1 dalies turinį, yra nurodęs, kad turtas, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė, pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kai nustatoma šių teisiškai reikšmingų faktinių aplinkybių visuma: pirma, kad asmeninis sutuoktinio turtas buvo pagerintas iš esmės; antra, kad asmeninis turtas iš esmės pagerintas santuokos metu; trečia, jog iš esmės turtas pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis, kito sutuoktinio lėšomis ar darbu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 11 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2011; 2012 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2012; kt.). CK 3.90 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąvoka „turto pagerinimas iš esmės“ yra vertinamasis kriterijus, kuris detaliau neapibūdinamas, tačiau pažymima, kad esminiu pagerinimu gali būti pripažįstamas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2006; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-584/2008; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2011; 2012 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2012; 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-441/2013; 2015 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594-686/2015).

25Kadangi įstatymas detaliai nereglamentuoja, kas laikytina esminiu pagerinimu, todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas sprendžia, ar atliktas pagerinimas atitinka esminio pagerinimo kriterijus, nurodytus CK 3.90 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2013; 2015 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594-686/2015). Teisiškai reikšmingas aplinkybes, kurios sudaro pagrindą vieno sutuoktinio asmeninę nuosavybę pripažinti sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, privalo įrodyti sutuoktinis, reikalaujantis kito sutuoktinio asmeninį turtą pripažinti bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis).

26Išanalizavus bylos medžiagą, konstatuotina, jog bylos šalys skolinosi lėšas sodo pastato pagerinimui ir beveik 10 m. iš bendrų sutuoktinų lėšų, tai yra jų gaunamų darbo užmokesčių, mokėjo kreditą bankui, taip pat, kad sodo pastatas buvo pagerintas šalių santuokos metu. Tačiau kaip jau buvo minėta aukščiau, siekiant turtą, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė, pripažinti bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, turi būti nustatyta ir trečia teisiškai reikšminga faktinė aplinkybė, tai yra, kad asmeninis sutuoktinio turtas buvo pagerintas iš esmės.

27Nagrinėjamos bylos atveju teismo posėdyje išklausęs bylos šalių parodymus ir įvertinęs pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė, kad sodo pastatas buvo pagerintas iš esmės. Ieškovės nurodyti sodo pastato remonto darbai (langų, stogo dangos pakeitimas, pastato sienų apšiltinimas, vandens gręžinio ir kanalizacijos įrengimas) nekeičiant statinio konstrukcijų, iš esmės nepadidinus nekilnojamojo daikto ploto, nelaikytini pagerinimais, kokybiškai ar kiekybiškai iš esmės pakeičiančiais daiktą. Be to, ieškovė, teikdama reikalavimą pripažinti sodo pastatą bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, neįrodė, kad turto rinkos vertė po turto pagerinimo žymiai padidėjo. Pati ieškovė remdamasi Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais nurodo, kad sodo pastato vertė yra 7709 Eur, tai yra tokia, kokia buvo 2007 m. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikti įrodymai, kad įdėjimai panaudoti nekilnojamojo turto pagerinimui tokia pat suma padidino vertinamo nekilnojamojo turto vertę. Taigi įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovė neįrodė, jog atlikus pagerinimus sodo pastatas buvo pagerintas iš esmės. Atitinkamai nėra pagrindo pripažinti sodo pastatą bendrąja jungtine nuosavybe.

28Byloje nustačius turto pagerinimo, bet ne esminio, santuokos metu faktą, teismas turi spręsti kompensacijos priteisimo klausimą. Pagal kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai vienas sutuoktinis savo asmeninėmis (ar (ir) bendromis santuokinėmis) lėšomis ar darbu prisideda prie daikto pagerinimo, tačiau toks pagerinimas nėra esminis ir nesukuria pagrindo pripažinti teisę į turto bendrąją jungtinę nuosavybę, jam gali būti kompensuojama už daikto pagerinimus. Toks sutuoktinio, prisidėjusio prie kitam sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto pagerinimo, teisių gynimo būdas reiškia sutuoktinių turtinių interesų pusiausvyros atkūrimą ir neleidžia vienam iš jų nepagrįstai praturtėti kito sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-254/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. V. v. N. V., bylos Nr. 3K-3-30/2011; 2015 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. I. B. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-495-916/2015; kt.).

29Aptarto teisinio reguliavimo pagrindu galima prieiti prie išvados, kad nors sodo pastatas ir priklauso tik vienam iš buvusių sutuoktinių – atsakovui D. P., įgijusiam sodo pastatą dar iki santuokos su ieškove sudarymo, tačiau byloje nepaneigta ir tai, kad prie jo pagerinimo atitinkama dalimi prisidėjo ir ieškovė, bendromis sutuoktinių lėšomis iki santuokos nutraukimo dengiant dalį įmokų. Kaip jau buvo minėta, bylos šalys dar iki santuokos sudarymo solidariai su AB SEB banku ( - ) sudarė Kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu jiems buvo suteiktas 24679,17 Eur (85000 Lt) kreditas. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad bylos šalys kreditą panaudojo sodo pastato pagerinimui, atitinkamai nėra duomenų, kad kredito pinigus šalys leido kitoms reikmėms. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad atsakovui priklausantis sodo pastatas buvo pagerintas iš SEB banko gauta paskolos suma, t. y. 24679,17 Eur (85000 Lt). Atitinkamai ieškovės teisės gintinos kompensuojant jai 1/2 dalį į sodo pastato pagerinimą investuotos sumos, tai yra 12339,58 Eur (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 2 dalis, 3.117 straipsnio 1 dalis).

30Pagal sudarytą su AB SEB banku ( - ) Kredito sutartį Nr. ( - ) numatyta bylos šalių solidarioji atsakomybė. Ieškovė ieškinyje prašė nekeisti kredito sutarties ir bylos šalis palikti solidariai atsakingas, tuo tarpu atsakovas priešieškinyje prašė įpareigoti jį vienasmeniškai mokėti kredito įmokas kreditoriui AB SEB bankui pagal kredito sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja nuoseklią praktiką ir laikosi nuostatos, jog kai santuoka nutraukiama, neįvykdytos solidariosios sutuoktinių prievolės, kurių įvykdymo terminas nėra suėjęs, nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje S. K.–S. v. A. S., byla Nr. 3K-3-275/2007). Nagrinėjamos bylos atveju pažymėtina, kad kreditorius AB SEB bankas atsiliepime į atsakovo priešieškinį nesutiko keisti bylos šalių solidariosios atsakomybės, todėl sutuoktiniai lieka solidariai atsakingi pagal su AB SEB banku sudarytą ( - ) Kredito sutartį Nr. ( - ).

31Taip pat bylos šalys santuokos metu su AB DNB banku ( - ) sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ) dėl 6000 Lt (1737,72 Eur) vartojimo kredito. Atsiliepime kreditorius nurodė, kad negrąžinto kredito likutis 2017 m. rugsėjo 13 d. sudarė 226,41 Eur. Abi bylos šalys sutiko, kad prievolė po santuokos nutraukimo pagal šią kredito sutartį liktų solidari, todėl dėl šios kreditavimo sutarties teismas plačiau nepasisako.

32Panaudojus gautą 6000 Lt (1737,72 Eur) kreditą bylos šalys santuokos metu įsigijo automobilį SEAT ALHAMBRA, valst. Nr. ( - ) Ieškovė prašė automobilį priteisti jai, atsakovas sutiko, kad automobilis būtų priteistas ieškovei. Kadangi bylos šalys neprieštaravo tam, kad automobilis natūra būtų priteistas ieškovei, todėl automobilis SEAT ALHAMBRA, valst. Nr. ( - ) priteisiamas ieškovei.

33Taip pat bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė su UAB „SEB gyvybės draudimas“ ( - ) sudarė Investicinio gyvybės draudimo sutartį Nr. ( - ). Per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį UAB „SEB gyvybės draudimas“ iš ieškovės gavo 3301,62 Eur draudimo įmokų. 2016 m. gruodžio 20 d. draudimo sutartis buvo nutraukta ieškovės prašymu. UAB „SEB gyvybės draudimas“ ieškovei išmokėjo 1882,81 Eur išperkamąją sumą.

34Atsakovas atsižvelgdamas į tai, kad automobilis SEAT ALHAMBRA, valst. Nr. ( - ) priteisiamas ieškovei, prašė priteisti jam kompensaciją, kuri lygi pusei automobilio vertės, tai yra 750 Eur, bei puse draudimo išperkamosios sumos, kurią gavo ieškovė, tai yra 941 Eur. Teismas, spręsdamas dėl šių kompensacijų priteisimo, atsižvelgia į tai, kad ieškovė viena augina šalių nepilnametį sūnų N. P.. Automobilis jai reikalingas sūnaus poreikiams užtikrinti, tai yra nuvežti į mokyklą, būrelius, į gydymo įstaigas ir pan. Be to, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad dar santuokos metu atsakovas 2016 m. lapkričio 19 d. už 300 Eur pardavė automobilį Ford Galaxy, valst. Nr. ( - ) Pinigų, gautų už automobilio pardavimą, atsakovas su ieškove nesidalino ir galimai panaudojo juos savo reikmėms. Taip pat svarbi aplinkybė yra tai, kad ieškovė su atsakovu daugiau nei 10 metų gyveno atsakovui priklausančiame sodo pastate. Nutrūkus šeimyniniams santykiams, ieškovė su sūnumi išsikraustė gyventi į kitą miestą. Taigi atsakovui liko namuose esantys baldai, buitinė technika bei kiti namų apyvokos daiktai. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad nei kompensacija už ieškovei tenkantį automobilį, nei už gautą draudimo išperkamąją sumą, nepriteistina.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų.

36Tiek ieškovė, tiek atsakovas prašė priteisti iš kitos bylos šalies jų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėtina, kad Širvintų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 26 d. šioje byloje priėmė dalinį sprendimą. Dalinis sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka ir šiuo metu yra perduotas nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Taip pat priėmus dalinį sprendimą byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl papildomo sprendimo priėmimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartis šiuo klausimu yra apskųsta atskiruoju skundu ir taip pat perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui (posėdis paskirtas 2017 m. lapkričio 21 d.). Atsižvelgiant į tai, tikslinga bylinėjimosi išlaidų klausimą palikti nenagrinėtą, o įsiteisėjus tiek daliniam, tiek galutiniam sprendimams, priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 261, 268, 270, 307 straipsniais, teismas,

Nutarė

38Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

39Palikti asmenine atsakovo D. P., a. k. ( - ) nuosavybe į 0,0664 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), sodo pastatą, unikalus Nr. ( - ), ir ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

40Ieškovei I. P., a. k. ( - ) iš atsakovo D. P., a. k. ( - ) priteisti 12339,58 Eur (dvylikos tūkstančių trijų šimtų trisdešimt devynių eurų 58 ct) kompensaciją.

41Ieškovei I. P., a. k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise priteisti automobilį SEAT ALHAMBRA, valst. Nr. ( - )

42Kreditorinius įsipareigojimus pagal su AB SEB banku sudarytą ( - ) Kredito sutartį Nr. ( - ), ir pagal su AB DNB banku 2013 m. kovo 14 d. sudarytą kreditavimo sutartį Nr. ( - ), palikti toliau solidariai vykdyti ieškovei I. P., a. k. ( - ) ir atsakovui D. P., a. k. ( - )

43Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Byloje priimamas galutinis sprendimas.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 260 straipsnyje... 6. CPK 385 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą nutraukti... 7. Civilinėje byloje buvo pareikšti reikalavimai dėl santuokos nutraukimo dėl... 8. Širvintų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 26 d. šioje byloje... 9. Atsižvelgiant į tai, toliau bus aprašomi tik tie šalių reikalavimai ir... 10. Šalių reikalavimų ir atsikirtimų santrauka.... 11. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama: 1. nukrypti nuo lygių dalių... 12. Ieškovė nurodė, kad iki santuokos sudarymo atsakovas savo vardu buvo... 13. Atsakovas atsiliepime į ieškovės ieškinį nurodė, kad ieškovei galėtų... 14. Atsakovas priešieškiniu prašė: 1) tenkinti ieškovės turtinius... 15. Atsakovas nurodė, kad žemės sklypas ir ūkio pastatas šalių santuokos metu... 16. Ieškovė su atsakovo patikslintu priešieškiniu nesutiko ir prašė jį... 17. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas... 18. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DNB bankas... 19. Teismas... 20. Ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies.... 21. Santuokos nutraukimas reiškia asmeninių ir turtinių sutuoktinių teisinių... 22. Iš byloje esančios medžiagos ir bylos šalių paaiškinimų teismo... 23. Ieškovė prašo sodo pastatą, ūkinį pastatą ir žemės sklypą pripažinti... 24. CK 3.89 str. nustatyta, kuris turtas pripažįstamas sutuoktinio asmenine... 25. Kadangi įstatymas detaliai nereglamentuoja, kas laikytina esminiu pagerinimu,... 26. Išanalizavus bylos medžiagą, konstatuotina, jog bylos šalys skolinosi... 27. Nagrinėjamos bylos atveju teismo posėdyje išklausęs bylos šalių parodymus... 28. Byloje nustačius turto pagerinimo, bet ne esminio, santuokos metu faktą,... 29. Aptarto teisinio reguliavimo pagrindu galima prieiti prie išvados, kad nors... 30. Pagal sudarytą su AB SEB banku ( - ) Kredito sutartį Nr. ( - ) numatyta bylos... 31. Taip pat bylos šalys santuokos metu su AB DNB banku ( - ) sudarė kreditavimo... 32. Panaudojus gautą 6000 Lt (1737,72 Eur) kreditą bylos šalys santuokos metu... 33. Taip pat bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė su UAB „SEB... 34. Atsakovas atsižvelgdamas į tai, kad automobilis SEAT ALHAMBRA, valst. Nr. ( -... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 36. Tiek ieškovė, tiek atsakovas prašė priteisti iš kitos bylos šalies jų... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 261, 268,... 38. Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 39. Palikti asmenine atsakovo D. P., a. k. ( - ) nuosavybe į 0,0664 ha ploto... 40. Ieškovei I. P., a. k. ( - ) iš atsakovo D. P., a. k. ( - ) priteisti 12339,58... 41. Ieškovei I. P., a. k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise priteisti automobilį... 42. Kreditorinius įsipareigojimus pagal su AB SEB banku sudarytą ( - ) Kredito... 43. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...