Byla e2S-286-431/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuotieji asmenys byloje – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Construction ACE“, uždaroji akcinė bendrovė „EDS Invest“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalį kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/1223 ir nevykdyti išieškojimo iš pareiškėjos įkeisto nekilnojamojo turto; sustabdyti vykdymo procesą (veiksmus) dėl pareiškėjai priklausančio turto – trijų administracinių patalpų – pardavimo iš varžytynių. Nurodė, kad antstolis 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymu nukreipė išieškojimą pagal notaro 2016 m. gegužės 23 d. atliktą vykdomąjį įrašą į pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį turtą. Pareiškėja nesutinka su antstolio priimtu patvarkymu ir pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. Todėl prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi egzistuoja rizika, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, antstolis galės realizuoti pareiškėjos turtą ir tokiu atveju priimta teismo nutartis netektų prasmės.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 27 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „Emilė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

93.

10Teismas, preliminariai įvertinęs pareiškėjos skundą, padarė išvadą, jog pareiškėja nepateikė pagrįstų įrodymų, kurie leistų teigti, jog antstolis priimtu patvarkymu siekia suvaržyti pareiškėjos teises daugiau, nei numato subsidiaraus skolininko atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai. Pareiškėja netinkamai aiškina skolos išieškojimo iš svetimo daikto hipoteka įkeisto turto teisinį reguliavimą. Pagal CK 4.195 straipsnio 3 dalį, jeigu kreditoriaus reikalavimai užtikrinti ir skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto hipoteka, ir svetimo daikto hipoteka, kreditorius turi teisę išieškoti iš svetimo daikto hipotekos objekto tiek, kiek neįmanoma jo reikalavimo patenkinti iš įkeisto skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto.

114.

12Toks teisinis reguliavimas lemia, jog išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto atveju, svetimo hipoteka įkeisto daikto savininko subsidiarioji atsakomybė kyla tuomet, kai skolininkui priklausančio hipoteka įkeisto turto nepakanka hipotekos kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Hipotekos kreditoriaus teisė gauti reikalavimo patenkinimą būtent iš įkeisto turto nulemia šio išieškotojo specifinę padėtį turto realizavimo procese. Pareiškėja neįrodė pirmos sąlygos taikant laikinąsias apsaugos priemones, tai yra neįrodė, kad skundas yra tikėtinai pagrįstas.

135.

14Teismas nenustatė, kad antstolis būtų pažeidęs vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, todėl nėra pagrindo teigti, kad būtų pažeistos pareiškėjos teisės ir teisėti interesai, perleidus pareiškėjos įkeistą turtą. Be to, teismas padarė išvadą, kad pareiškėja neįrodė pirmos sąlygos taikant laikinąsias apsaugos priemones, todėl teigtina, kad nėra grėsmės būsimam teismo sprendimo neįvykdymui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad, neegzistuojant pirmajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinai sąlygai, nėra pagrindo plačiau pasisakyti dėl kitos sąlygos egzistavimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-257-236/2019).

156.

16Teismas pažymėjo, kad šioje stadijoje sprendžiamas tik klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau nenagrinėjamas pats skundas iš esmės, todėl teismas tik preliminariai įvertina skundo pagrįstumą, taigi nepasisako dėl visų pareiškėjos argumentų, kurie iš esmės yra skundo nagrinėjimo dalykas. Pareiškėja nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė objektyvių duomenų, leidžiančių daryti prielaidą, kad antstolio atlikti veiksmai yra neteisėti ir nepagrįsti, ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

17II.

18Atskirojo skundo argumentai

197.

20Pareiškėja UAB „Emilė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1.

22Pareiškėja nurodė visas aplinkybes, teisinius motyvus ir pateikė reikalavimą pagrindžiančius įrodymus, kurių visuma rodo, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas ir galėtų būti tenkintas. Antstolis nepateikė jokių konkrečių motyvų ir argumentų, dėl kokių priežasčių išieškojimas nukreiptas į pareiškėjai priklausantį turtą. Svetimo daikto hipoteka įkeisto daikto savininko prievolė kreditoriui yra subsidiari. Jeigu kreditoriaus reikalavimai užtikrinti ir skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto hipoteka, ir svetimo daikto hipoteka, kreditorius turi teisę išieškoti iš svetimo daikto hipotekos objekto tiek, kiek neįmanoma jo reikalavimo patenkinti iš įkeisto skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto (CK 4.195 straipsnio 3 dalis).

237.2.

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra akcesorinė. Jos esminis bruožas tas, kad subsidiarusis skolininkas atsako kreditoriui papildomai greta pagrindinio skolininko, tai yra tada ir tiek, kiek prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas. Antstolis 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkyme nevertino galimybės nukreipti išieškojimą į pagrindinio skolininko turtą, nevertino skolininko turtinės padėties. Antstolis padarė tik hipotetinę išvadą, kad nėra jokių objektyvių galimybių įvykdyti hipotekos kreditoriaus reikalavimą iš skolininko turto, todėl, pasibaigus raginimo terminui, išieškojimą nukreipė į pareiškėjos hipoteka įkeistą turtą. Tokia antstolio pozicija ir teisės normų interpretavimas tiesiogiai pažeidžia pareiškėjos teises bei teisėtus interesus.

257.3.

26Pagrindinis skolininkas turėjo turto, bet galimai perleido nesąžiningai tretiesiems asmenims. Dėl šios priežasties vyksta teisminiai procesai dėl minėtų faktinių aplinkybių. Todėl tol, kol nėra priimtas (įsiteisėjęs) procesinis sprendimas šiame teisminiame procese ir nėra išspręstas to turto perleidimo teisėtumo klausimas, negalėjo būti atnaujinta vykdomoji byla ir neturėtų būti vykdomas išieškojimas iš pareiškėjos. Antstolis pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, todėl nepagrįstai perleidus pareiškėjos turtą, neabejotinai būtų pažeistos jos teisės ir teisėti interesai. Pagal teismų praktiką teisė disponuoti nekilnojamuoju turtu, kuris tiesiogiai susijęs su ginčo objektu, patvirtina teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimą Pareiškėjai nėra pateikta jokių duomenų apie tai, kad nėra galimybės vykdyti išieškojimo iš pagrindinio skolininko.

27III.

28Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

298.

30Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio veiksmus vykdomojoje byloje ir nevykdyti išieškojimo iš pareiškėjos įkeisto turto, sustabdyti antstolio atliekamą vykdymo procesą dėl pareiškėjai priklausančių trijų administracinių patalpų pardavimo iš varžytynių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų ir ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

319.

32Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

3310.

34Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

3511.

36Byloje esantys duomenys patvirtina, jog pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų siekia, jog būtų panaikintas antstolio 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymas Nr. S-19-174 ir nebūtų vykdomas išieškojimas iš pareiškėjos įkeisto turto. Pareiškėjos pateikti duomenys patvirtina, jog jai priklausančios administracinės patalpos buvo įkeistos pagal 2012 m. lapkričio 5 d. sutartinės hipotekos sandorį, kuriuo buvo užtikrinta skolininkės UAB „Construction ACE“ prievolių įvykdymas kreditorei UAB „EDS Invest“ (pradinė kreditorė – KU „Vilniaus taupomoji kasa“) pagal 2012 m. spalio 31 d. paskolos sutartį. Skolininkė UAB „Construction ACE“ bankrutavo. Notaras 2016 m. gegužės 23 d. atliko vykdomąjį įrašą dėl skolos kreditorei išieškojimo iš įkeisto pareiškėjos turto. Antstolis pagal šį notaro įrašą pradėjo vykdomąją bylą, tačiau dėl kilusių ginčų tarp sutarties šalių teismų nutartimis vykdymo veiksmai buvo sustabdyti. Antstolis 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymu atnaujino vykdymo veiksmus, kadangi nustatė, jog teismai yra panaikinę taikytas laikinąsias apsaugos priemones dėl vykdymo veiksmų sustabdymo.

3712.

38Pareiškėjos atskirajame skunde išdėstyti argumentai, dėl CK 4.195 straipsnio, reglamentuojančio skolos išieškojimą iš svetimo daikto hipoteka įkeisto daikto, aiškinimo ir taikymo, taip pat dėl aplinkybių, susijusių skolininkės UAB „Construction ACE“ galimu nesąžiningumu, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, reikalaujantis bylos faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų visapusiško įvertinimo bei išnagrinėjimo iš esmės, kuris negali būti atliekamas, sprendžiant tarpinį procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Pareiškėja nepateikė duomenų, jog notaro išduotas vykdomasis įrašas būtų ginčijamas teisme, todėl pripažintina, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų yra preliminariai nepagrįstas.

3913.

40Pažymėtina, jog skundžiamu 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymu antstolis tik atnaujino vykdomąją bylą Nr. 0174/16/1223 ir skyrė pareiškėjos nekilnojamajam turtui pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Taigi šiuo metu dar tik sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjos įkeisto turto įkainojimo. Apeliacinės instancijos teismas neturi duomenų, jog antstolis būtų priėmęs patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog pareiškėjos pateiktas skundas dėl antstolio 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymo yra perduotas Vilniaus miesto apylinkės teismui ir nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. e2YT-5468-820/2020, kurioje pareiškėjos skundas bus nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka 2020 m. vasario 18 d. posėdyje. Todėl pripažintina, jog nėra duomenų, kad iki šio posėdžio bei galimo pareiškėjos skundo išnagrinėjimo iš esmės būtų atlikti realūs turto pardavimo iš varžytynių veiksmai. Taigi nenustatyta grėsmė pareiškėjos turtiniams interesams.

4114.

42Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

4315.

44Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

45Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

46Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 27 d. nutartimi atmetė... 9. 3.... 10. Teismas, preliminariai įvertinęs pareiškėjos skundą, padarė išvadą, jog... 11. 4.... 12. Toks teisinis reguliavimas lemia, jog išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto... 13. 5.... 14. Teismas nenustatė, kad antstolis būtų pažeidęs vykdymo procesą... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad šioje stadijoje sprendžiamas tik klausimas dėl... 17. II.... 18. Atskirojo skundo argumentai... 19. 7.... 20. Pareiškėja UAB „Emilė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 21. 7.1.... 22. Pareiškėja nurodė visas aplinkybes, teisinius motyvus ir pateikė... 23. 7.2.... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad subsidiariosios civilinės... 25. 7.3.... 26. Pagrindinis skolininkas turėjo turto, bet galimai perleido nesąžiningai... 27. III.... 28. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir... 29. 8.... 30. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 31. 9.... 32. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 33. 10.... 34. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 35. 11.... 36. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog pareiškėja skundu dėl antstolio... 37. 12.... 38. Pareiškėjos atskirajame skunde išdėstyti argumentai, dėl CK 4.195... 39. 13.... 40. Pažymėtina, jog skundžiamu 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymu antstolis tik... 41. 14.... 42. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 43. 15.... 44. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 45. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 46. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti...