Byla 2-257-236/2019
Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-834-569/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skangera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ organizavo viešąjį pirkimą „Automobilių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 391742, (toliau – ir Pirkimas).

72.

8Ieškovė UAB „Skangera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės 2018 m. spalio 15 d. sprendimą dėl ieškovės UAB „Skangera“ atsisakymo sudaryti Pirkimo sutartį; panaikinti atsakovės 2018 m. spalio 24 d. raštą Nr. S-3299 dėl atsakymo į pretenziją; pripažinti, kad tarp atsakovės UAB „Šiaulių vandenys“ ir ieškovės UAB „Skangera“ yra sudaryta Pirkimo sutartis; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

93.

10Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei UAB „Šiaulių vandenys“ vykdyti Pirkimo procedūras, įskaitant Pirkimo sutarties pasirašymą su kitu tiekėju. Nurodė, kad atsakovė artimiausiu metu gali sudaryti Pirkimo sutartį, nepagrįstai nesudariusi jos su ieškove. Perkami darbai nėra tiesiogiai teikiami plačiajai visuomenės daliai, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, visuomenės interesai nebus pažeisti.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino – sustabdė atsakovės organizuojamą Pirkimą ir uždraudė sudaryti Pirkimo sutartį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje.

155.

16Susipažinęs su ieškiniu ir jo priedais, teismas sprendė, jog šioje proceso stadijoje neturi pagrindo abejoti jų tikėtinumu, kuo remiantis būtų galima atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat sprendė, jog šiuo atveju prioritetas turi būti teikiamas viešojo pirkimo teisėtumo užtikrinimui, t. y. kad laimėjusiu nebūtų pripažintas pasiūlymas, galimai neatitinkantis viešojo pirkimo tikslų. Atsakovės perkamos paslaugos yra skirtos konkrečiai jai, o ne gyventojams, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus pažeistas visuomenės interesas. Pirkimo objektas taip pat nelemia besąlygiško prioriteto Pirkimo objektu suteikimo.

176.

18Teismo vertinimu, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis būtų uždrausta atsakovei tęsti Pirkimo procedūras ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, tikslinga, nes yra pagrindas teigti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas teismo sprendimo vykdymas tuo atveju, jeigu būtų patenkintas tokio turinio ieškinio reikalavimas.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

217.

22Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ atskirajame skunde su Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

237.1.

24Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog Pirkimu siekiamos įgyti paslaugos yra skirtos pačiai atsakovei, todėl visuomenės interesas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nenukentės. Atsakovei yra pavesta tiekti geriamąjį vandenį bei tvarkyti nuotekas Šiaulių miesto teritorijoje. Jos vykdomas Pirkimas skirtas užtikrinti bendrovės turimų specialiųjų transporto priemonių, reikalingų teikiamų paslaugų atlikimui, priežiūrą bei remontą. Tai lemia, jog laiku neįvykdžius Pirkimo procedūrų atsakovė neturės galimybių tinkamai ir laiku teikti jai pavestas viešąsias paslaugas ir tokiu būdu nukentės visuomenės interesai.

257.2.

26Ieškinys nėra prima facie (liet. preliminariai) pagrįstas. Jame pateikti argumentai bei pridėti įrodymai neleidžia daryti išvados, jog jis galėtų būti patenkintas, kadangi Pirkimo sutarties sudarymo imperatyviosios normos yra numatytos įstatyme.

277.3.

28Ieškovės patirtos neigiamos pasekmės galėtų būti pašalintos teikiant ieškinį dėl žalos atlyginimo.

298.

30Ieškovė UAB „Skangera“ atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

318.1.

32Atsakovė nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad Pirkimu siekiamos įgyti įmonės automobilių remonto paslaugos šiuo metu jai nėra teikiamos.

338.2.

34Atsakovė taip pat nepateikė jokių įrodymų, jog neigiamos pasekmės, kurias ji galėtų patirti, viršytų laikinųjų apsaugos priemonių teikiamą naudą.

358.3.

36Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų.

37Teismas

konstatuoja:

38IV.

39Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

409.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

42Dėl naujų įrodymų priėmimo

4310.

44CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

4511.

46Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – Pirkimo sąlygų techninę specifikaciją ir įmonės automobilių sąrašą pagal padalinius. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog laikinosios apsaugos priemonės byloje buvo taikytos atsakovei nepranešus ir ji neturėjo galimybės anksčiau, nei su atskiruoju skundu, pateikti jos argumentus pagrindžiančius įrodymus, juos priima į nagrinėjamą bylą.

47Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

4812.

49Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 ir 2 dalys). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

5013.

51Nagrinėjamu atveju byloje pareikštu ieškiniu ieškovė UAB „Skangera“ ginčija atsakovės UAB „Šiaulių vandenys“ organizuotame viešajame pirkime „Automobilių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimas“ priimtus sprendimus. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patenkino ieškovės prašymą ir taikė byloje laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė Pirkimo procedūras ir uždraudė sudaryti Pirkimo sutartį iki įsiteisės teismo sprendimas byloje. Šioje nutartyje teismas konstatavo egzistuojant abi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinas sąlygas, taip pat sprendė, jog jų taikymas nepažeis viešųjų pirkimų principų. Atskirajame skunde atsakovė su tokia teismo pozicija nesutinka. Nurodo, jog Pirkimo objektas yra reikšmingas visai Šiaulių miesto visuomenei, nes jo neįsigijusi atsakovė negali tinkamai teikti jai pavestų geriamojo vandens bei nuotėkų tvarkymo paslaugų. Taip pat pažymi, jog ieškovės ieškinys nėra preliminariai pagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas su šiais ieškovės argumentais iš dalies sutinka.

5214.

53Kaip jau buvo minėta, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, po to nustatyti ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

5415.

55Preliminaraus ieškinio reikalavimų bei pateiktų įrodymų vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016; 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1792-790/2018 ir kt.).

5616.

57Aptariamu atveju iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog išnagrinėjęs šią civilinę bylą iš esmės ir nenustatęs egzistuojant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, Šiaulių apygardos teismas 2019 m. sausio 15 d. sprendimu ieškovės UAB „Skangera“ ieškinį atmetė. Ir nors minėtas Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 15 d. sprendimas nagrinėjant šį atskirąjį skundą dar nėra įsiteisėjęs, ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgus į aukščiau nurodyta teismų praktiką, sudaro pagrindą abejoti dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje. Dėl šios priežasties darytina išvada, ieškovė tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų.

5817.

59Neegzistuojant pirmajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinai sąlygai, nėra pagrindo plačiau pasisakyti dėl kitos sąlygos egzistavimo. Atsakovės atskirajame skunde bei ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą pateikti argumentai kitokios teismo išvados nesąlygoja. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog neegzistuoja pagrindas taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones. Dėl to, skundžiama Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikinamos, ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

60Dėl bylinėjimosi išlaidų

6118.

62Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ atskirajame skunde pateikė prašymą priteisti jai apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas – 50 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgęs į priimamą procesinį sprendimą – apeliantės atskirasis skundas tenkinamas, ir į aplinkybę, jog byla pirmosios instancijos teisme jau yra išnagrinėta, teismas šį atsakovės prašymą tenkina bei priteisia jai iš ieškovės už atskirąjį skundą sumokėtus 50 Eur žyminio mokesčio.

63Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

64Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skangera“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

65Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ (įmonės kodas 144133366) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skangera“ (įmonės kodas 302555402) 50 Eur (penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ organizavo viešąjį pirkimą... 7. 2.... 8. Ieškovė UAB „Skangera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 9. 3.... 10. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi ieškovės... 15. 5.... 16. Susipažinęs su ieškiniu ir jo priedais, teismas sprendė, jog šioje proceso... 17. 6.... 18. Teismo vertinimu, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis būtų... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ atskirajame skunde su Šiaulių... 23. 7.1.... 24. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog... 25. 7.2.... 26. Ieškinys nėra prima facie (liet. preliminariai) pagrįstas. Jame pateikti... 27. 7.3.... 28. Ieškovės patirtos neigiamos pasekmės galėtų būti pašalintos teikiant... 29. 8.... 30. Ieškovė UAB „Skangera“ atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka, prašo... 31. 8.1.... 32. Atsakovė nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę,... 33. 8.2.... 34. Atsakovė taip pat nepateikė jokių įrodymų, jog neigiamos pasekmės, kurias... 35. 8.3.... 36. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas... 37. Teismas... 38. IV.... 39. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 9.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 42. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 43. 10.... 44. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 45. 11.... 46. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ kartu su atskiruoju skundu pateikė... 47. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 48. 12.... 49. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 50. 13.... 51. Nagrinėjamu atveju byloje pareikštu ieškiniu ieškovė UAB „Skangera“... 52. 14.... 53. Kaip jau buvo minėta, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos... 54. 15.... 55. Preliminaraus ieškinio reikalavimų bei pateiktų įrodymų vertinimo tikslas... 56. 16.... 57. Aptariamu atveju iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 58. 17.... 59. Neegzistuojant pirmajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinai... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 61. 18.... 62. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ atskirajame skunde pateikė prašymą... 63. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi... 64. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir... 65. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“...