Byla 2S-1231-221/2013
Dėl iškeldinimo iš negyvenamosios patalpos ir nuostoliu priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Virginija Lozoraityte rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakoves UAB „Saulius ir Kristupas“ atstovo advokato A. G. atskiraji skunda del Kauno apylinkes teismo 2013 m. kovo 26 d. nutarties civilineje byloje pagal ieškoves UAB „Liuks“ ieškini atsakovei UAB „Saulius ir Kristupas“ del iškeldinimo iš negyvenamosios patalpos ir nuostoliu priteisimo.

2Teiseja, išnagrinejusi atskiraji skunda, n u s t a t e:

3I. Ginco esme

4Ieškove UAB „Liuks“ pateike ieškini teismui (b. l. 3-8), kuriuo praše: iškeldinti atsakove UAB „Saulius ir Kristupas“ su visais jai priklausanciais daiktais iš UAB „Liuks“ nuosavybes teise priklausanciu patalpu, esanciu ( - ); priteisti iš atsakoves UAB „Saulius ir Kristupas“ ieškoves UAB „Liuks“ naudai negautas pajamas – 63 420,50 Lt, negautas pajamas – 4 878,50 Lt už kiekviena menesi nuo bylos teisme iškelimo dienos iki negyvenamuju patalpu atlaisvinimo, 12 222,21 Lt nuostolius, 9,75 proc. dydžio metines palukanas už kiekviena sumoketi praleista diena nuo priteistos sumos nuo civilines bylos iškelimo iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos, skaiciuojant nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo ivykdymo.

5Kartu su ieškiniu ieškove praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – areštuoti 75 642,71 Lt sumai atsakovei UAB „Saulius ir Kristupas“ priklausancius kilnojamuosius daiktus, pinigines lešas, esancias atsakoves kasoje ir saskaitose ar turtines teises, priklausancias atsakovui ir esancias pas atsakova arba treciuosius asmenis, ir/arba atsakovui priklausancius nekilnojamus daiktus ieškinyje nurodytiems reikalavimams užtikrinti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

7Kauno apylinkes teismas 2013 m. kovo 26 d. nutartimi (b. l. 51-52) ieškoves UAB „Liuks“, reikalavimu ivykdymui užtikrinti taike laikinasias apsaugos priemones – areštavo atsakoves UAB „Saulius ir Kristupas“ nekilnojamaji turta, o jo nesant arba esant nepakankamai, kita atsakoves turta ir pinigines lešas, bet ne daugiau kaip 75 642,71 Lt sumai.

8Teismas nurode, jog ieškinio suma santykinai yra didele, atsakove ieškoves teises galimai pažeidžia ir savo prievoliu ieškovei galimai nevykdo ilga laiko tarpa, atsakoves turtiniai isipareigojimai kitu asmenu atžvilgiu galimai yra dideli. Teismas, ivertines nurodytas aplinkybes sprende, kad yra pakankama tikimybe, jog nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomu. Teismas pažymejo, kad taikant laikinasias apsaugos priemones yra siekiama, kad šaliu finansine padetis ar pats ginco objektas per visa ginco nagrinejimo laika išliktu tokie, kokie buvo prieš pradedant nagrineti byla. Todel, esant nurodytoms aplinkybems ieškoves prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu – arešto atsakoves turtui taikymo, teismas laike pagristu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i atskiraji skunda argumentai

10Atskiruoju skundu atsakove UAB „Saulius ir Kristupas“ (b. l. 46-51) prašo teismo panaikinti Kauno apylinkes teismo 2013 m. kovo 26 d. nutarti ir klausima išspresti iš esmes – atmesti ieškoves prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo.

11Atsakove nurodo, kad šiuo metu Kauno apygardos teisme nagrinejamoje civilineje byloje Nr. 2-659-390/2013 yra sujungtos 4 bylos, kuriose yra sprendžiami klausimai del UAB „Saulius ir Kristupas“ isigytu akciju teisetumo, del 2011 m. gruodžio 19 d. UAB „Bagaras“ neeilinio akcininku susirinkimo ir tos pacios dienos valdybos posedžio priimtu sprendimu teisetumo, 2012 m. sausio 10 d. patalpu pirkimo pardavimo sutarties teisetumo. Taigi šiuo metu vyksta teisminiai gincai del nuosavybes teisiu i ginco patalpas, iš kuriu ieškove prašo iškeldinti atsakove UAB „Saulius ir Kristupas“. Kol atitinkami gincai nebus baigti ir nebus nustatytas tikrasis patalpu savininkas, teismas netures galimybiu išspresti šioje byloje ginco. Nežiurint to, ieškove pareiške teisme ieškini ir praše taikyti laikinasias apsaugos priemones. Pažymetina, kad šio ieškinio pagrindinis tikslas – laikinosios apsaugos priemones, kad butu apribotos atsakoves UAB „Saulius ir Kristupas“ lešos, del ko UAB „Saulius ir Kristupas“ neturetu lešu bylinetis su ieškove UAB „Liuks“ del pastarojo neteisetai priimtu sprendimu ir neteisetai užvaldytu patalpu. Aplinkybe, jog ieškove siekia sudaryti kliutis bylinetis su ieškove, patvirtina ir tas faktas, kad tuo paciu metu kai buvo paduotas ieškinys šioje byloje ieškove taip pat kreipesi i Kauno apygardos teisma civilineje byloje Nr. 2-659-390/2013, prašydama uždrausti UAB „Bagaras“ naudotis 250 000 Lt lešomis. Taciau Kauno apygardos teismas atsisake tenkinti toki prašyma. Atsakove nurodo, kad teismas nevertino reikalavimo pagristumo.

12Atsiliepimu i atskiraji skunda ieškove (b. l. 83-86) prašo teismo atmesti atsakoves atskiraji skunda del Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 26 d. nutarties.

13Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

141. Spresdamas klausima del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, teismas atlieka preliminaru ieškinio pagristumo vertinima, taciau pats ieškinys nera nagrinejamas iš esmes, t. y. teismas nevertina ieškinio bei atsiliepimo i ieškini faktiniu ir teisiniu argumentu ir juos patvirtinanciu irodymu pagristumo bei teisetumo. Tuo tarpu atsakoves skunde nurodyti motyvai išimtinai susije su paties ginco teisiniais ir faktiniais aspektais, o šie klausimai nagrinejami bylos nagrinejimo iš esmes stadijoje, o ne sprendžiant laikinuju apsaugos priemoniu klausima.

152. Atsakove nepateike jokiu motyvu ar irodymu, kurie pagristu ieškinio nepagristuma.

163. Taikytos laikinosios apsaugos priemones yra proporcingos, kadangi pritaikytos laikinosios apsaugos priemones nevaržo skolininko teisiu daugiau nei butina ieškiniui užtikrinti.

174. Atsakove nepagrinde aplinkybes, kad jos finansine padetis yra gera ir ieškoves jai prašoma priteisti suma jai nera didele, todel nera pagrindo panaikinti taikytas laikinasias apsaugos priemones.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Pagal CPK 320 straipsni bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas. Ši taisykle taikoma ir atskiruju skundu del teismo priimtu nutarciu nagrinejimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu, numatytu CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

21Istatymas numato, kad teismas, dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali taikyti laikinasias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tiketinai pagrindžia savo ieškinio reikalavima ir nesiemus šiu priemoniu teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas yra preliminari priemone, kuria siekiama kiek imanoma greiciau užkirsti kelia aplinkybems, galincioms apsunkinti ar padaryti neimanoma busimo teismo sprendimo ivykdyma. Laikinuju apsaugos priemoniu taikymo poreiki lemia individualios šaliu ginco, t. y. konkrecios bylos aplinkybes. Teismu praktikoje yra suformuota taisykle, kad teismas, taikydamas laikinasias apsaugos priemones, neprivalo tureti irodymu, jog ateityje neabejotinai atsiras gresme teismo sprendimui ivykdyti. Teismui pakanka isitikinti tuo, kad konkrecioje situacijoje tokia gresme yra galima, kad egzistuoja tokio pobudžio gresmes atsiradimo tikimybe (Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. balandžio 30 d. nutartis civilineje byloje Nr.2-330/2009).

22Pažymetina, kad teismas, spresdamas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima, nevertina ieškinio pagristumo, o tik aplinkybes, susijusias su laikinuju apsaugos priemoniu taikymo butinybe, tai yra gresme, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neivykdytas.

23Teismu praktikoje suformuluota taisykle, pagal kuria objektyvaus pobudžio prielaida, kad teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis gincas tarp šaliu atsirado del dideles pinigu sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti busimo teismo procesinio sprendimo neivykdymo rizika (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1624/2010). Tada, kai yra irodymu, jog reikalavimo suma konkreciam asmeniui pagal jam priklausancio turto verte, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydi, turimus isipareigojimus nera didele, t. y. kai jis paneigia objektyvios gresmes (del dideles reikalavimo sumos) busimo teismo procesinio sprendimo ivykdymui egzistavima, teismas neturi pagrindo taikyti laikinuju apsaugos priemoniu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 2-1539/2010).

24CPK 149 straipsnio 1 dalis numato, kad laikinosios apsaugos priemones dalyvaujanciu byloje asmenu ar kitu suinteresuotu asmenu pagristu prašymu gali buti panaikinamos teismo, nagrinejancio byla iš esmes, nutartimi.

25CPK 306 straipsnio 3 dalyje ir 338 straipsnyje nustatyta, kad apeliantas su skundu turi pateikti irodymus, kuriais grindžia teismo nutarties ar jos dalies neteisetuma ar nepagristuma. Atsakove kartu su atskiruoju skundu nepateike jokiu irodymu, pagrindžianciu jos gera finansine padeti, t. y., kad pareikšto ieškinio suma jai nera didele. Tuo tarpu atskirajame skunde atsakove pateike aplinkybes bei argumentus del paties ginco esmes, ko teismas, spresdamas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima nenagrineja ir del ginco esmes nepasisako.

26Teismas, atsižvelgdamas i tai, kad byloje nera duomenu apie atsakoves turtine padeti, sprendžia, kad ieškinio suma (75 642,71 Lt) yra pakankamai didele, todel teismas laiko, jog nera pagrindo taikytu laikinuju apsaugos priemoniu panaikinti. Be to, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo principu ir siekiant užtikrinti šaliu teisetu interesu pusiausvyra, nurode, kad pirmiausia areštuotinas atsakoves nekilnojamasis turtas, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, likusiai reikalavimu sumai užtikrinti, areštuotinas kitas atsakovei priklausantis turtas bei atsakovei priklausancios pinigines lešos, ne daugiau kaip 75 642,71 Lt.

27Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi itakos spendimo teisetumui ir pagristumui.

28Esant nustatytoms aplinkybems, darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentais nera faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas nepagristai taike laikinasias apsaugos priemones, todel atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, apeliacines instancijos teismas

Nutarė

30atskiraji skunda atmesti.

31Kauno apylinkes teismo 2013 m. kovo 26 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Virginija Lozoraityte... 2. Teiseja, išnagrinejusi atskiraji skunda, n u s t a t e:... 3. I. Ginco esme... 4. Ieškove UAB „Liuks“ pateike ieškini teismui (b. l. 3-8), kuriuo praše:... 5. Kartu su ieškiniu ieškove praše taikyti laikinasias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 7. Kauno apylinkes teismas 2013 m. kovo 26 d. nutartimi (b. l. 51-52) ieškoves... 8. Teismas nurode, jog ieškinio suma santykinai yra didele, atsakove ieškoves... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i atskiraji skunda argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakove UAB „Saulius ir Kristupas“ (b. l. 46-51) prašo... 11. Atsakove nurodo, kad šiuo metu Kauno apygardos teisme nagrinejamoje civilineje... 12. Atsiliepimu i atskiraji skunda ieškove (b. l. 83-86) prašo teismo atmesti... 13. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Spresdamas klausima del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, teismas... 15. 2. Atsakove nepateike jokiu motyvu ar irodymu, kurie pagristu ieškinio... 16. 3. Taikytos laikinosios apsaugos priemones yra proporcingos, kadangi... 17. 4. Atsakove nepagrinde aplinkybes, kad jos finansine padetis yra gera ir... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Pagal CPK 320 straipsni bylos nagrinejimo apeliacine tvarka... 21. Istatymas numato, kad teismas, dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu... 22. Pažymetina, kad teismas, spresdamas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo... 23. Teismu praktikoje suformuluota taisykle, pagal kuria objektyvaus pobudžio... 24. CPK 149 straipsnio 1 dalis numato, kad laikinosios apsaugos priemones... 25. CPK 306 straipsnio 3 dalyje ir 338 straipsnyje nustatyta, kad apeliantas su... 26. Teismas, atsižvelgdamas i tai, kad byloje nera duomenu apie atsakoves turtine... 27. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi itakos spendimo... 28. Esant nustatytoms aplinkybems, darytina išvada, kad atskirojo skundo... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337... 30. atskiraji skunda atmesti.... 31. Kauno apylinkes teismo 2013 m. kovo 26 d. nutarti palikti nepakeista.