Byla 2-1767/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Stava“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1384-413/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Trunda ir Ko“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Stava“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Trunda ir Ko“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Stava“. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaito už pateiktas prekes, į raginimus nereaguoja, dėl to darytina išvada, kad įmonė yra nemoki ir nepajėgia atsiskaityti su kreditoriais. Ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisnių paslaugų biuras“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 2 d. nutartimi iškėlė UAB „Stava“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Remdamasis bylos duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovas neatsiskaito su kreditoriais už suteiktas prekes, nemoka išmokų ir kitų privalomųjų mokėjimų darbuotojams ir valstybės bei savivaldybės biudžetams, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, nekilnojamojo turto neturi, jos skolos pagal paskutinio balanso duomenis viršija daugiau kaip pusę turimo turto vertės, todėl darytina išvada, kad UAB „Stava“ yra nemoki ir negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad UAB „Stava“ keltina bankroto byla Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovo siūloma bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie LR Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.) (b. l. 25), kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo. Teismo teigimu, duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovas UAB ,,Stava“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Stava“ administratoriumi paskirta UAB ,,Įmonių administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB ,,Stava“ administratoriumi paskirti Stasį Sipavičių. Skunde nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad kitų prašymų dėl administratoriaus skyrimo negauta. Tačiau atsakovas atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašė ieškovo pareiškimo netenkinti ir atsakovui bankroto bylos nekelti, todėl ir nesiūlė bankroto administratoriaus kandidatūros. Šiuo metu teismui priėmus nutartį iškelti UAB ,,Stava“ bankroto bylą, siekiant, kad administratoriumi būtų paskirtas nepriklausomas ir nešališkas asmuo, atsakovo administratoriumi turėtų būti paskirtas S. Sipavičius, kurio kandidatūra atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

9IV. Apeliacinio teismo argumentai

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

13Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

14Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatą, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš ĮBĮ 5 straipsnyje nurodytų asmenų, turinčių teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, taigi ir pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi, teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi, teismo įgaliojimų mastą riboja teisės aktų nuostatos, įtvirtinančios reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijai.

15Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB ,,Stava“ bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo UAB „Trunda ir Ko“ pasiūlytą administratorių UAB ,,Įmonių administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Iš bylos duomenų matyti, kad ši bankroto administratoriaus kandidatūra atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratorius turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 13), jis yra apsidraudęs profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (b. l. 14), jo kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas (b. l. 25), administratorius sutiko administruoti atsakovą (b. l. 12).

16Teismas pažymi, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti panaikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1214/2011, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009). Apeliantas atskirajame skunde nepateikė duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Apeliantas tik nurodo, kad atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašė ieškovo pareiškimo netenkinti ir atsakovui bankroto bylos nekelti, todėl ir nesiūlė bankroto administratoriaus kandidatūros, o šiuo metu teismui priėmus nutartį iškelti UAB ,,Stava“ bankroto bylą siūlo atsakovo administratoriumi paskirti S. Sipavičių.

17Kaip jau minėta, pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą turi teisę asmenys, turintys teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Šių asmenų sąrašas išvardintas ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje, tarp kurių yra nurodyti kreditoriai ir įmonės administracijos vadovas (ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 ir 3 p.). Bankroto administratoriaus kandidatūra gali būti teismui pasiūlyta iki bankroto bylos įmonei iškėlimo ir administratoriaus skyrimo klausimo nagrinėjimo. Apeliantas šia galimybe pasiūlyti savo bankroto administratoriaus kandidatūrą nepasinaudojo, todėl atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovo administratoriaus paskyrimo.

18Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

19Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

20Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai