Byla e2A-530-236/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygų dalies panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Verslo aptarnavimo centro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6052-590/2016 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centrui ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius” dėl viešojo pirkimo sąlygų dalies panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė AB „Požeminiai darbai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB Verslo aptarnavimo centrui ir AB „Energijos skirstymo operatorius”, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti tiekėjo AB „Požeminiai darbai“ pretenziją, įformintą 2016-09-23 raštu „Atsakymas į pretenziją“, pripažinti neteisėtomis ir panaikinti perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo „Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų Kauno regione (3-4 dalyse)“, pirkimo Nr. 294912, Specialiųjų pirkimo sąlygų Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos 5 ir 6 reikalavimus ir nutraukti vykdomą viešąjį pirkimą.
 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras (atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius” įgaliota organizacija, VPĮ 14 str.) paskelbė viešąjį pirkimą „Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų Kauno regione (3-4 dalyse)“, pirkimo Nr. 294912 (toliau – pirkimas).
 3. Ieškovės teigimu, Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 4 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos (toliau – SPS MKRAD) 5 ir 6 punktų reikalavimai prieštarauja VPĮ nuostatoms, galimai varžo konkurenciją, pritaikytos galimai proteguojant tam tikro tiekėjo interesus, prieštarauja lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principams įtvirtintiems Viešųjų pirkimų įstatyme. Tęsiant pirkimą dabartinėmis pirkimo sąlygoms, būtų pažeistos VPĮ 3 straipsnio nuostatos, reikalaujančios įgyvendinti viešuosius pirkimus laikantis racionalaus lėšų panaudojimo principo, būtų pažeisti proporcingumo ir lygiateisiškumo principai, nepagrįstai suvaržytos tiekėjų galimybės konkuruoti.
 4. Ieškovė nesutiko su atsakovių argumentais, kad ginčijamais pirkimo sąlygų reikalavimais perkančioji organizacija siekė įsitikinti tiekėjų pajėgumu įgyvendinti tam tikrą kiekį darbų.
 5. Ieškovės teigimu, tiekėjo atlikti darbai yra susiję ne su tiekėjo galimybėmis atlikti tam tikrą kiekį darbų, bet su patirtimi aplamai atlikti tokio tipo darbus. Pirkimo sąlygų MKRAD 5 ir 6 punktuose numatyti reikalavimai neatskleidė tiekėjo galimybių ir pajėgumo pasirašius sutartį įvykdyti tam tikrą kiekį darbų per trumpą laiko tarpą.
 6. Ieškovė pažymėjo, kad neproporcingai aukšti, specifiški ir išskirtiniai pirkimo sąlygų reikalavimai yra neproporcingi konkurso objektui, nėra pakankamai susiję su pirkimu, todėl pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo normas.
 7. Ieškovės teigimu, kilus ginčui dėl Specialiose pirkimo sąlygose MKRAD esančių 5 ir 6 punktų neproporcingai aukštų kvalifikacinių kriterijų tinkamumo perkamam objektui, tokių kriterijų pagrįstumą turi įrodyti perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija atsakyme į pretenziją neįgyvendino pareigos ir neįrodė, kodėl reikalaujama plieninių ir polietileninių skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbų patirtis yra tokia ypatinga ir išskirtinė, jog tik tokių darbų atlikimo patirtį turintys dalyviai būtų laikytini pakankamai kvalifikuotais įgyvendinti šio pirkimo objektą.
 8. Ieškovė pažymėjo, kad perkančioji organizacija inter alia privalėjo įrodyti, jog kitokios rūšies dujotiekio montavimo darbų patirtį turinti įmonė, neturi pakankamos patirties ir kvalifikacijos įgyvendinti pirkimu perkamų darbų.
 9. Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius” su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 10. Atsakovės nurodė, kad UAB Verslo aptarnavimo centras yra įgaliota perkančioji organizacija, kurį pirkimą vykdo pagal AB „Energijos skirstymo operatorius” įgaliojimą.
 11. Atsakovės pažymėjo, kad nustatant minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjo patirčiai, nurodytus ginčijamuose 5 ir 6 punktuose, pirmiausia vadovautasi perkamų darbų ypatumais bei numatomomis atliekamų darbų/užsakymų apimtimis. Taip pat buvo atsižvelgta į (1) didelę pirkimo apimtį (tiek pirkimo vertė, tiek planuojamų atlikti darbų apimtys), (2) pirkimo objektų svarbą (darbai bus atliekami antrame pagal dydį Lietuvos mieste), (3) riziką, jog nekvalifikuotas rangovas gali būti nepajėgus tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, atitinkamai riziką neįvykdyti įgaliojusios organizacijos turimų įsipareigojimų klientams (atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius” būtų taikomos sankcijos už vėlavimą atlikti darbus, nukentėtų įmonės reputacija) (4) ilgą sudaromų sutarčių terminą (sutartys sudaromos 3 metams). Kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, taip pat Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos.
 12. Atsakovės nurodė, kad su pirkimą laimėjusiu tiekėju bus sudaroma 2 500 000 Eur vertės sutartis, planuojamų užsakymų pagal sutartį kiekis per mėnesį yra apie 30. Darbai bus atliekami antro pagal dydį Lietuvos miesto regione. Dėl to teigė, kad pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams per 5 metų laikotarpį būti įvykdžiusiems bent 30 objektų darbus, kurių dalykas PE (polietileninių) skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbai, ir bent 3 objektus, kurių dalykas PL (plieninių) skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbai, yra proporcingi ir būtini, siekiant užtikrinti, jog pirkime dalyvautų kompetentingi, patikimi ir pajėgūs tiekėjai.
 1. Atsakovių teigimu, keliami kvalifikaciniai reikalavimai nėra diskriminuojantys ar pertekliniai, nes atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras vykdo daugybę (vien šiais metais per 150) panašių (dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų) pirkimų, kuriuose atsižvelgiant į darbų specifiką, darbų apimtis, sudaromų sutarčių vertę, pirkimo objekto svarbą ir kitus objektyvius kriterijus yra nustatomi reikalavimai analogiški (ar panašūs, tik ženkliai mažiau reikalaujama būti atlikusiems objektų) ieškovo ginčijamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Šie reikalavimai nėra ginčijami, jie yra visiškai priimti plačiam rangovų ratui, kuris nuolat auga.
 1. Atsakovės pažymėjo, kad tiekėjai, dalyvaudami mažesniuose pirkimuose, kuriuose nustatyti mažesni kvalifikaciniai reikalavimai, kaupia patirtį, įgyja atitinkamas kompetencijas ir gali dalyvauti didesnės apimties, didesnio sudėtingumo pirkimuose, tokiuose kaip šis. Dėl to yra pagrįsta didesnės vertės, didesnės svarbos, didesnio sudėtingumo pirkimuose kelti aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus.
 1. Atsakovės nurodė, kad šiais metais vykdomuose panašaus dydžio pirkimuose (kur keliami analogiški kvalifikaciniai reikalavimai ginčijamiems kvalifikaciniams reikalavimams) dalyvavo bent 6 tiekėjai, kurių kvalifikacija atitinka šiuos reikalavimus, todėl sprendė, kad kvalifikaciniai reikalavimai nėra pertekliniai bei diskriminuojantys.
 1. Atsakovės pažymėjo, kad kvalifikaciniai reikalavimai atitiko Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas 2003-10-20 Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-100 (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 25.1 punkte, kaip ir VPĮ, tiesiogiai įtvirtinta teisė perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose nustatyti vidutinę metinę svarbiausių statybos darbų apimtį per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Rekomendacijose nurodyta ir rekomenduojama reikšmė - vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė yra ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo) vertės.
 1. Atsakovės, atsižvelgdamos į tai, kad pirkimo vertė yra 2 500 000 Eur, o kvalifikaciniais reikalavimais (bendrai imant) prašoma būti įvykdžius 33 objektus, teigė, kad vertinant vidutines objektų vertes (nuo kelių šimtų eurų iki maksimalios 50 tūkst. eurų ribos), perkančioji organizacija galėtų nustatyti dar aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus.
 1. Atsakovės paaiškino, kad kitokių rūšių (be plieninių ir polietileninių) dujotiekių nėra. Plieninių ir polietileninių dujotiekių montavimo technologija yra visiškai skirtinga, jų montavimo darbams atlikti reikalinga skirtinga įranga, skirtingų specialistų kvalifikacija, darbai atliekami vadovaujantis skirtingų teisės aktų reikalavimais.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016-12-30 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies, pripažinti neteisėtu SPS priedo Nr. 4 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos 5 punktą, kitoje dalyje ieškinį atmesti, priteisti iš atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro ieškovės AB „Požeminiai darbai“ naudai 108,50 Eur žyminio mokesčio už ieškinį ir 650 Eur už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme.
 1. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pagal ginčijamą SPS priedo Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos 5 punktą reikalaujama, kad tiekėjas turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 30 objektų, kurių bent vieno objekto vertė ne mažesnė kaip 50 000,00 EUR be PVM, kurių dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. atlikti gamtinių dujų PE (polietileninių) skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbai. Pagal ginčijamą SPS priedo Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos 6 punktą reikalaujama, kad tiekėjas turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 3 objektus, kurių dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t.y. atlikti skirstomųjų PL (plieninių) dujotiekių projektavimo ir statybos arba projektavimo ir rekonstravimo darbai.
 1. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad perkamus darbus gali atlikti tiekėjas, turintis ne tik plieninių ir polietileninių skirstomųjų dujotiekių, bet ir kitokios rūšies dujotiekių projektavimo ir statybos darbų patirties.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad pirkimo sąlygų MKRAD 5 ir 6 punktų reikalavimai tiekėjams turėti ne bet kokios rūšies projektavimo ir statybos darbų patirties, bet būtent specifinės plieninių ir polietileninių dujotiekių projektavimo ir statybos patirties, yra pagrįsti ir atitinka VPĮ nustatytą perkančiosios organizacijos pareigą įsitikinti, kad tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.
 1. Teismas sutiko su ieškove, kad ieškiniu ginčijamo 5 punkto reikalavimas tiekėjams per 5 metų ar per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos būti įvykdžiusiems 30 objektų darbus, kurių dalykas PE (polietileninių) skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbai, yra neproporcingai didelis, riboja konkurenciją ir diskriminuoja tiekėjus.
 1. Teismas nurodė, kad pagal Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijų (tekste taip pat - Rekomendacijos) 20.1 punktą, kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinantis kriterijumi yra tiekėjo patirtis - per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų (ir) ar vykdomų pagrindinių panašių patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės, skaičius. Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – įvykdyta (ir) ar vykdoma bent 1 panaši pirkimo sutartis.
 1. Teismas pažymėjo, kad pagal ginčijamo 5 punkto reikalavimus yra nustatytas penkių metų terminas, t. y. didesnis nei nurodytas Rekomendacijose. Teismas sprendė, kad reikalavimas dėl 30 objektų įvykdymo neatitinka Rekomendacijų. Teismas nurodė, kad Rekomendacijose kalbama ne apie objektų, o apie sutarčių įvykdymo skaičių ir pagal Rekomendacijas tiekėjo patirčiai patikrinti pakanka vienos sutarties įvykdymo. Teismas pažymėjo, kad viena sutartis gali būti sudaryta mažiausiai dėl vieno objekto, todėl darė išvadą, kad pagal Rekomendacijų reikalavimus tiekėjo patirčiai patikrinti taip pat užtenka vieno objekto įvykdymo. Dėl to teismas sprendė, kad ginčijamos pirkimo sąlygos iš tiekėjų reikalavo ženkliai didesnės patirties nei tai nurodyta Rekomendacijose.
 1. Teismas sprendė, kad atsakovės nepagrindė, dėl kokių priežasčių tam, kad įsitikinti tiekėjo patirtimi, yra būtinas toks didelis skaičiaus įvykdytų objektų. Atsakovių nurodomos aplinkybės, kad analogiški reikalavimai keliami ir kituose pirkimuose, nepagrindė tokio būtinumo. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovių argumentų, kad per mėnesį tiekėjas turės atlikti apie 30 užsakymų, nepatvirtina jokie įrodymai (CPK 178 str.). Toks užsakymų skaičius neatrodo realus, nes tokiu atveju per 3 metų laikotarpį tiekėjas turėtų atlikti apie 1 080 užsakymų, tačiau toks didelis užsakymų skaičius nesiderina su pirkimo sąlygose nurodyta bendra kaina ir vieno užsakymo kaina. Teismas nurodė, kad pagal pirkimo sąlygas su pirkimą laimėjusiu tiekėju bus sudaryta 3 metų sutartis 2 500 000 Eur sumai, vieno užsakymo kaina negali viršyti 50 000 Eur, todėl per 3 metų laikotarpį tiekėjas turėtų atlikti apie 50 užsakymų.
 1. Teismas nurodė, kad atsakovių aiškinimai, kad analogiškuose pirkimuose pasiūlymus pateikė 6 tiekėjai nepatvirtina ginčijamo 5 punkto pagrįstumo ir nepaneigia šio punkto diskriminacinio pobūdžio.
 1. Teismas atmetė atsakovių argumentus, kad minėto 5 punkto reikalavimai atitinka Rekomendacijų 25.1 punktą. Teismas sprendė, kad pastarasis Rekomendacijų punktas negali būti taikomas aiškinant ginčijamo 5 punkto pagrįstumą, kadangi reglamentuoja ne įvykdytų sutarčių ar objektų skaičių, o vidutinę metinę svarbiausių darbų apimtį, apie kurią 5 punkte nieko nekalbama.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendė, kad ginčijamas 5 punktas prieštarauja VPĮ 3 straipsnio nuostatoms, diskriminuoja tiekėjus, todėl pripažintinas neteisėtu.
 1. Teismas netenkino ieškovės reikalavimo pripažinti neteisėtu ieškiniu ginčijama 6 punktą, nes šio punkto reikalavimas, kad tiekėjas per 5 metų ar per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos būti įvykdęs ne mažiau kaip 3 objektus dėl PL (plieninių) dujotiekių projektavimo ir statybos arba projektavimo ir rekonstravimo darbų, iš esmės atitinka Rekomendacijas, atsižvelgiant į pirkimo sąlygose nurodytą ilgesnį - 5 metų laikotarpį.
 1. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad šioje proceso stadijoje jau yra nustatytas pirkimų laimėtojas ir (arba) sudaryta pirkimo sutartis, todėl nepasisakė dėl pirkimo nutraukimo. Pirkimo procedūra negali būti vykdoma pagal VPĮ prieštaraujančias pirkimo sąlygas, todėl perkančioji organizacija pati privalės nutraukti pirkimą ir skelbti pirkimą iš naujo.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į priimamą procesinį sprendimą, sprendė, kad iš atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro ieškovei AB „Požeminiai darbai“ priteistina 650 Eur už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme (CPK 98 str.).
 1. Teismas nurodė, kad atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius” 2016-12-15 ir 2016-12-29 pateikė prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Atsakovė prašė įpareigoti ieškovę pateikti AB „Energijos skirstymo operatorius” 21293, 90 Eur banko garantiją. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pirkimas pripažintinas neteisėtu, nurodė, kad atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius” nuostoliai gali atsirasti ne dėl ieškovės AB „Požeminiai darbai“ pareikšto ieškinio ar teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, bet dėl atsakovės vykdomo neteisėto pirkimo. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius” neturi pagrindo reikalauti iš ieškovės nuostolių atlyginimo garantijų ir prašymas atmestinas (CPK 146 str.).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras prašė priimti į bylą naujus įrodymus, užtikrinti šios informacijos konfidencialumą bei panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-12-30 sprendimo dalį, kuria pripažįstama UAB Verslo aptarnavimo centro vykdomo pirkimo sąlygų MKRAD 5 punktą neteisėtu ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovės AB „Požeminiai darbai“ ieškinį atmesti visiškai.
 1. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo sąlygų MKRAD 5 punkto reikalavimas yra neproporcingai didelis, riboja konkurenciją ir diskriminuoja tiekėjus. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl kvalifikacinio reikalavimo teisėtumo, vadovavosi klaidinga Rekomendacijų norma. Rekomendacijų 25 punkte tiesiogiai įtvirtinta, kad perkant darbus (o būtent darbai yra ginčijamo pirkimo objektas) vietoje teismo taikyto Rekomendacijų 20.1 punkto siūloma taikyti šiame skirsnyje numatytus kvalifikacinius reikalavimus, t. y. Rekomendacijų 25 punktas yra specialusis punktas 20.1 punkto atžvilgiu. Pirkimo sutartis bus sudaroma 2 500 000 Eur sumai, tiekėjas privalo būti įvykdęs 33 objektus (bendrai). Vienas iš objektų turi būti 50 000 Eur vertės, todėl 32 objektai x 150 Eur + 1 objektas x 50 000 = 54 800 Eur. Dėl to darytina išvada, kad apeliantės reikalavimas būti įvykdžiusiam objektų skaičių, kurių preliminari vertė yra 45 karto mažesnė nei pirkimo vertė. Be to, Rekomendacijų 25.1 punkto reikalavimas nustato vidutinę metinę svarbiausių statybos darbų vertę, tuo tarpu, pirkimo sąlygų MKRAD 5 punkte įtvirtintas bendras reikalavimas būti įvykdžiusiam 30 objektų per visą 5 metų laikotarpį.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovių nurodytą užsakymų skaičių laikė nerealiu. Prieš darydamas tokias išvadas, teismas privalėjo pareikalauti atsakovę UAB Verslo aptarnavimo centrą pateikti faktinius įrodymus ir atitinkamą sprendimą priimti tik iki galo ištyręs ir įvertinęs faktines aplinkybes bei įsitikinęs savo išvadų teisingumu. Teismas pažeidė CPK nustatytas procesines įrodymų vertinimo taisykles, kadangi nepakankamai ir neišsamiai ištyrė bylos aplinkybes.
  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai suprato pirkimo objektą ir sąlygas. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad per 3 metų laikotarpį tiekėjas turėtų atlikti apie 50 užsakymų yra paremta prielaida, jog vieno užsakymo vertė bus 50 000 Eur (50 užsakymų x 50 000 Eur = 2 500 000 Eur). Ši prielaida ir jos pagrindu daroma išvada yra neteisingos, nes užsakymai yra daromi iki 50 000 Eur. Maksimalus galimas įkainis yra 150 Eur be PVM ir bet kokia kita suma iki 50 000 Eur. Vidutinė vieno užsakymo kaina siekia 8 599 Eur. Sutarties terminas yra 1 metai su galimybe ją pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus (sutarties specialiosios dalies 9.2 p.). Sutartyje nurodyta suma (2 500 000 Eur) gali būti panaudota ir per 1 metus ar net trumpesnį laikotarpį, priklausomai nuo užsakymų skaičiaus.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė AB „Požeminiai darbai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2016-12-30 sprendimą palikti nepakeistą ir atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš atsakovių UAB Verslo aptarnavimo centro ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškovei 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pirkimo sąlygų MKRAD 5 punkte numatytą minimalų kvalifikacinį reikalavimą laikė nepagrįstai aukštu ir specifiniu. Pirkimo sąlygų MKRAD 5 punkte numatytas reikalavimas neatskleidžia tiekėjo galimybių ir pajėgumo pasirašius sutartį įvykdyti tam tikrą kiekį darbų per nustatytą laikotarpį, apeliantės pateiktas tokio kvalifikacinio punkto pagrindimas neįrodo šio reikalavimo būtinumo. Toks neproporcingai aukštas, specifinis ir išskirtinis pirkimo sąlygų reikalavimas yra neproporcingas pirkimo objektui, nėra pakankamai susijęs su pirkimu, taigi laikytinas pažeidžiančiu Viešųjų pirkimų įstatymo normas.
  1. Atsakovė nenurodė jokių aplinkybių svarbių, kurios leistų teigti, jog kartu su apeliaciniu skundu pateikiami įrodymai negalėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos tesime. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus priimti į bylą apeliantės pateiktus naujus įrodymus, prašo leisti su jais susipažinti.
  1. Atsakovė, teikdama apeliacinį skundą, piktnaudžiauja savo teisėmis ir siekia kitų, nei viešai deklaruoja, tikslų, t. y. naudodamasis dominuojančia padėtimi bei nuslepiant su pirkimu ir šia byla galimai susijusią informaciją, sudaryti tam tikram tiekėjui palankias pirkimo sąlygas ir paskelbti pirkimo laimėtoju atsakovės proteguojamą tiekėją.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-02-07 gautas ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2016-12-30 sprendimo dalis, kuria pripažintas neteisėtu viešojo pirkimo „Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų Kauno regione (3-4 dalyse)“, pirkimo Nr. 294912, Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 4 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos 5 punktas, yra pagrįsta ir teisėta.

6Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą ir dalies bylos medžiagos pripažinimo nevieša

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 1. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras 2017-01-16 pirmosios instancijos teismui pateikė apeliacinio skundo priedus Nr. 2 ir Nr. 3, t. y. AB „Energijos skirstymo operatorius” 2017-01-11 tarnybinio rašto Nr. TR-1846 dėl rangos užsakymų kopiją (priedas Nr. 2) bei 2016 m. gruodžio mėnesį pateiktų projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo darbų užsakymų kopijas (priedas Nr. 3), kuriuos prašo priimti į bylą ir pripažinti dalį bylos medžiagos (apeliacinio skundo priedus Nr. 2 ir Nr. 3) nevieša ir neleisti ieškovei susipažinti su nevieša pripažinta bylos medžiagos dalimi.
 1. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ant apeliantės prašomų priimti į bylą dokumentų yra uždėta žyma „Neviešinamas“.
 2. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 180 ir 314 straipsniais, atsisako priimti į bylą atsakovės pateiktus naujus įrodymus (apeliacinio skundo priedus Nr. 2 ir Nr. 3) ir grąžina juos padavusiam asmeniui, kadangi, teisėjų kolegijos nuomone, nurodyti įrodymai dėl jų sąsajumo su byla nei patvirtina, nei paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Teisėjų kolegija nutarties 57 punkte nurodo, kad nesivadovauja pirmosios instancijos teismo papildomais motyvais, jog atsakovių argumentų, kad per mėnesį tiekėjas turės atlikti apie 30 užsakymų, nepatvirtina jokie įrodymai; toks užsakymų skaičius neatrodo realus, nes tokiu atveju per 3 metų laikotarpį tiekėjas turėtų atlikti apie 1 080 užsakymų, tačiau toks didelis užsakymų skaičius nesiderina su pirkimo sąlygose nurodyta bendra kaina ir vieno užsakymo kaina, taip pat kitais su nurodytomis aplinkybėmis susijusiais papildomais motyvais.
 3. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliantės pateiktus naujus įrodymus atsisakytina priimti į bylą, konstatuoja, kad nėra pagrindo spręsti dėl pripažinimo dalies bylos medžiagos nevieša.

7Dėl pirkimo sąlygų MKRAD 5 punkto reikalavimų

 1. Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo sąlygų MKRAD 5 punkto reikalavimas yra neproporcingai didelis, riboja konkurenciją ir diskriminuoja tiekėjus.
 2. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 35-37 straipsnių nuostatomis. VPĮ 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 straipsnių nuostatomis.
 3. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti reikalavimus pirkimo objektui, perkamų daiktų savybes pagal tam tikrus duomenis, kvalifikuojančius kriterijus. Būtent perkančioji organizacija geriausiai žino ir gali įvertinti, kokios kokybės paslaugos jai reikalingos. Ši perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė negali būti naudojama tokiu būdu, kad be pagrindo ribotų tiekėjų konkurenciją ar netgi sudarytų išimtines sąlygas pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui (tais atvejais, kai perkančiosios organizacijos poreikius atitinka ne vienintelio tiekėjo siūlomos paslaugos). Todėl aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai, ypač kai tai reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai, o ne perkamos paslaugos kokybei, pateisinami tik tada, jeigu, kilus ginčui, pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Kilus ginčui dėl atitinkamų reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai. Neįrodžius tam tikrų reikalavimų nustatymo būtinybės, perkančiosios organizacijos veiksmai gali būti pripažinti nepagrįstai ribojančiais tiekėjų konkurenciją, pažeidžiančiais VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-422-236/2015). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovės turi įrodyti būtinybę taikyti pirkimų sąlygų MKRAD 5 punkto reikalavimus.
 4. Bylos duomenys patvirtina, kad pirkimo sąlygų MKRAD 5 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 30 objektų, kurių bent vieno objekto vertė ne mažesnė kaip 50 000 Eur be PVM, kurių dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t.y. atlikti gamtinių dujų PE (polietileninių) skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbai.
 5. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirkimo sąlygų MKRAD 5 punkto reikalavimai susideda iš trijų susijusių reikalavimų, t. y. tiekėjas turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 30 skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbų objektų; minėti darbai visais atvejais turėjo būti susiję tik su PE (polietileninių) dujotiekių projektavimu ir statybos darbais; bent vieno šių objektų vertė turėjo būti ne mažesnė nei 50 000 Eur be PVM.
 6. Bylos duomenys patvirtina, kad Rekomendacijų 20.1 punkte nustatyta: „Tiekėjų patirtis – per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų (ir) ar vykdomų pagrindinių panašių patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės, skaičius. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės. Nurodydama laikotarpį metais, perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti ir į einamuosius metus. Perkančioji organizacija turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, ką ji laiko panašia pirkimo sutartimi. Kriterijaus reikšmė išreiškiama sveikais skaičiais. Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – įvykdyta (ir) ar vykdoma bent 1 panaši pirkimo sutartis“. Rekomendacijų 25.1 punkte nustatyta: „Vidutinę metinę svarbiausių statybos darbų apimtį per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Rekomenduojama reikšmė – vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė yra ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo) vertės“. Teisėjų kolegija sprendžia, kad minėtas reglamentavimas skirtas patikrinti, ar pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi patirties tokio tipo darbų vykdyme. Tiekėjo patirčiai patikrinti pakanka vienos sutarties įvykdymo. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad viena sutartis gali būti sudaryta mažiausiai dėl vieno objekto, tiekėjo patirčiai patikrinti taip pat užtenka vieno objekto įvykdymo. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju apeliantė pirkimo sąlygų MKRAD 5 punkte nustatė tiekėjams būti įvykdžius 30 panašaus tipo objektų, todėl laikytina, jog šis reikalavimas laikytinas pernelyg aukštu, neįprastai specifišku ir varžančiu tiekėjų konkurenciją.
 1. Ginčijamu pirkimo sąlygų MKRAD 5 punktu siekiama įsitikinti, kad tiekėjas bus pajėgus atlikti užsakymus 30 PE skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos objektų, t. y. perkančioji organizacija siekia įsitikinti, ar pirkime dalyvaujantys tiekėjai yra pajėgūs atlikti tam tikrą kiekį objektų. Tačiau tiekėjo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams svarbu ir reikšminga yra patirtis vykdant tokio tipo darbus, kuriai patvirtinti nepakanka vien atliktų objektų skaičiaus.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad perkančioji organizacija nepagrindė, kaip ir kodėl sietinos tiekėjo galimybės įvykdyti tam tikrą kiekį objektų su tiekėjo vykdytų sutarčių skaičiumi. Tiekėjo techniniai sugebėjimai ir pajėgumas įgyvendinti sutartį priklauso nuo daugybės faktorių, tokių kaip tiekėjo turimų darbuotojų skaičius, tiekėjo turimos įrangos, pasitelkiamų subrangovų, jungtinės veiklos partnerių, turimų apyvartinių lėšų ir pan. Tiekėjo kvalifikacija ir darbiniai pajėgumai nepriklauso nuo vien praeityje įvykdytų objektų skaičiaus.
 1. Nagrinėjamu atveju tiekėjo kvalifikacijos nustatymui nėra priežastinio ryšio tarp pirkimo dalyvio patirties ir pajėgumo vykdyti konkretaus pirkimo objektą ir dalyvio praeityje įvykdytų bet kokios vertės ir/ar bet kokio masto objektų kiekio. Kiekvienas minimalus kvalifikacinis reikalavimas turi būti pagrįstas ir proporcingas pirkimo objektui, tačiau ginčijamas reikalavimas neatskleidžia pirkimo dalyvių kvalifikacijos, patikimumo ar sugebėjimų įgyvendinti pirkimo objektą.
 1. Teisėjų kolegija taip pat laiko pagrįstas pirmosios instancijos teismo išvadas, kad vien tai, kad analogiškuose pirkimuose perkančiajai organizacijai pasiūlymus pateikė 6 tiekėjai nepatvirtina ginčijamo 5 punkto pagrįstumo ir nepaneigia šio punkto diskriminacinio pobūdžio. Vien tai, kad kiti tiekėjai neskundžia pirkimo sąlygų ir su jomis sutinka, nereiškia, kad jos nepažeidžia jų teisių ir teisėtų interesų.
 1. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad Rekomendacijų 25 punktas yra specialus punktas Rekomendacijų 20.1 punkto atžvilgiu ir taikytinas nagrinėjamu atveju. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde netinkamai ir neteisingai aiškinami aptariami Rekomendacijų punktai ir šių punktų taikymas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino Rekomendacijų nuostatų taikymą.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra pakankamai pagrįsti pirmosios instancijos teismo teiginiai, jog atsakovių argumentų, kad per mėnesį tiekėjas turės atlikti apie 30 užsakymų, nepatvirtina jokie įrodymai; toks užsakymų skaičius neatrodo realus, nes tokiu atveju per 3 metų laikotarpį tiekėjas turėtų atlikti apie 1 080 užsakymų, tačiau toks didelis užsakymų skaičius nesiderina su pirkimo sąlygose nurodyta bendra kaina ir vieno užsakymo kaina; pagal pirkimo sąlygas su pirkimą laimėjusiu tiekėju bus sudaryta 3 metų sutartis 2 500 000 Eur sumai, vieno užsakymo kaina negali viršyti 50 000 Eur, todėl per 3 metų laikotarpį tiekėjas turėtų atlikti apie 50 užsakymų. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėti pirmosios instancijos teismo teiginiai yra tik papildomi motyvai pripažįstant neteisėtu pirkimo sąlygų MKRAD 5 punktą, todėl neturi esminės reikšmės pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino neteisėtu pirkimo sąlygų MKRAD 5 punktą kitais pagrindais bei motyvais.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad pagal Rekomendacijas tiekėjo patirčiai patikrinti pakanka vienos sutarties įvykdymo, kad viena sutartis gali būti sudaryta mažiausiai dėl vieno objekto, kad pagal Rekomendacijų reikalavimus tiekėjo patirčiai patikrinti taip pat užtenka vieno objekto įvykdymo, kad ginčijamos pirkimo sąlygos iš tiekėjų reikalavo ženkliai didesnės patirties nei tai nurodyta Rekomendacijose, kad atsakovės nepagrindė, dėl kokių priežasčių tam, kad įsitikinti tiekėjo patirtimi, yra būtinas toks didelis skaičiaus įvykdytų objektų.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, pagrįstai sprendė, kad ginčijamas 5 punktas prieštarauja VPĮ 3 straipsnio nuostatoms, diskriminuoja tiekėjus, todėl pripažintinas neteisėtu.

8Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

9Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės AB „Požeminiai darbai“ ieškinį atsakovėms UAB Verslo aptarnavimo centrui ir AB „Energijos skirstymo operatorius” dėl viešojo pirkimo sąlygų dalies panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo, iš esmės tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 1. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, Vilniaus apygardos teismo 2016-12-30 sprendimas paliktinas nepakeistu.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB Verslo aptarnavimo centrui nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 2. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė AB „Požeminiai darbai“ pateikė prašymą dėl 500 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo. Kartu su prašymu pateikti įrodymai patvirtina patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė prašo bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovių UAB Verslo aptarnavimo centro ir AB „Energijos skirstymo operatorius”, tuo tarpu, apeliacinį skundą pateikė atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškovės prašymą tik iš atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro priteistina ieškovei AB „Požeminiai darbai“ 500 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Priteisti iš atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro, j. a. k. 303359627, ieškovei AB „Požeminiai darbai“ , j. a. k. 133393277, penkis šimtus eurų (500 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai