Byla e2A-422-236/2015
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 155045 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Creditreform Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2583-343/2014 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Creditreform Lietuva“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Kauno energija“ (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Creditinfo Lietuva“) dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 155045 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Creditreform Lietuva“ ieškiniu reiškė šiuos reikalavimus:

41. Pripažinti perkančiosios organizacijos AB „Kauno energija“ veiksmus, kuriais atsisakyta tenkinti ieškovo reikalavimą dėl norminiams teisės aktams prieštaraujančių viešojo pirkimo Nr. 155045 (toliau taip pat vadinama – Pirkimas) sąlygų panaikinimo ir/ar pakeitimo, neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimą bei įpareigoti atsakovą nutraukti Viešąjį pirkimą;

52. Teismui nustačius, kad Pirkimą nutraukti netikslinga, o Pirkimas gali būti vykdomas toliau, paslaugų teikėjams sudarant sąlygas pateikti pasiūlymus Pirkime, teismo prašė įpareigoti atsakovą:

62.1. Atnaujinti terminą pasiūlymams Pirkime pateikti;

72.2. Pakeisti Pirkimo sąlygą, jog Pirkimas neskaidomas į dalis (Pirkimo sąlygų 2. d. 9 p.) ir Pirkimą išskaidyti į 3 (tris) dalis: 1) fizinių asmenų duomenų bazės informacijos pirkimas; 2) juridinių asmenų duomenų bazės informacijos bei juridinių asmenų mokumo vertinimo paslaugų pirkimas; 3) informacijos apie perkančiajai organizacijai vėluojančius mokėti klientus talpinimas į duomenų bazę. (Skaidant pirkimą į dalis atitinkamai turi būti koreguojami ir kiti Pirkimo dokumentai);

82.3. Panaikinti perteklinius ir konkurenciją ribojančius reikalavimus, kurie nebuvo nurodyti kaip Pirkimo kvalifikaciniai reikalavimai bei negali būti laikomi pirkimo objekto funkciniais reikalavimais ar reikalavimais, apibūdinančiais norimą rezultatą, tačiau buvo įtraukti į Technines specifikacijas:

92.3.1. Panaikinti reikalavimus pateikti įmonių, kurios paslaugų tiekėjui teikia duomenis, sąrašus (Techninės specifikacijos 3.14., 4.1. p.p.);

102.3.2. Panaikinti reikalavimus, kad sistema mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais naudotųsi ne mažiau nei 2/3 Lietuvoje veikiančių bankų ir lizingo bendrovių, kredito unijų ir telekomunikacijų bendrovių bei pateikti paslaugų tiekėjo administruojama sistema besinaudojančių įmonių sąrašą ir jų metinių užklausų kiekį (Techninės specifikacijos 6.4. p.p.).

112.4. Patikslinti Techninės specifikacijos sąlygas, akcentuojant, kad naudojantis Sistema informacija, kurią siekiama įsigyti, turi būti prieinama (Techninės specifikacijos 6.1., 6.2. p.p.).

123. Siekiant užtikrinti ieškovo reikalavimų įvykdymo galimybę, atsakovo atžvilgiu pritaikyti laikinąsias apsaugos priemonės ir sustabdyti Pirkimo procedūras iki kol įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje.

134. Priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14Ieškovas nurodė, kad atsakovo (perkančioji organizacija) paskelbtu Pirkimu siekiama išrinkti vieną paslaugų tiekėją, su kuriuo būtų sudaroma sutartis dėl klientų patikimumo nustatymo ir mokumo rizikos vertinimo bei skolininkų duomenų teikimo į jungtinę skolininkų rinkmeną. Pirkime numatyti reikalavimai perkamoms paslaugoms pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau taip pat vadinamo – VPĮ) 25 straipsnio 2 dalį (neužtikrina konkurencijos ir diskriminuoja paslaugų teikėjus), 3 straipsnio 1 ir 2 dalis.

15Pirkimo sąlygos yra išimtinai pritaikytos vienai Lietuvoje veikiančiai bendrovei - UAB „Creditinfo Lietuva“, kuri atsakovui teikė tokio pobūdžio paslaugas bei vienintelė valdo daugumos Lietuvos bankų ir lizingo bendrovių skolininkų (buvusių skolininkų) fizinių asmenų informaciją. Tai vienintelis šios bendrovės išskirtinumas, kurio pagrindu atsakovas siekia iš minėtos bendrovės įsigyti platesnio pobūdžio paslaugas, tam jas dirbtinai grupuoja, kad reikalavimus atitiktų tik vienintelė bendrovė.

16Dirbtinai sujungtos Pirkimo dalys nėra tarpusavyje susietos ir jose nurodytos paslaugos negali būti tiekiamos vienu metu. Pirma, nepagrįstai sujungti skirtingi Pirkimo objektai: 1) fizinių asmenų duomenų bazės informacijos pirkimas; 2) juridinių asmenų duomenų bazės informacijos bei juridinių asmenų mokumo vertinimo paslaugų pirkimas; 3) informacijos apie atsakovui vėluojančius mokėti klientus talpinimas į duomenų bazę. Potencialūs tiekėjai, natūralu, jog specializuojasi, kad galėtų klientams pasiūlyti geriausią kainos ir kokybės santykį atitinkančias paslaugas. Tik atskyrus Pirkimo objektus perkančioji organizacija galėtų tiksliau apibrėžti savo poreikius ir įsigyti geriausią kainos ir kokybės santykį atitinkančias paslaugas. Ieškovas nepagrindė poreikio visas Pirkime nurodytas paslaugas įsigyti išimtinai tik iš vieno paslaugų tiekėjo, toks poreikis objektyviai ir neegzistuoja. Perkančiosios organizacijos padėtis nesikeičia nuo to, atskiras paslaugas tieks vienas ar trys skirtingi paslaugų tiekėjai, tačiau taip būtų sudarytos realios konkurencinės sąlygos potencialiems tiekėjams. Antra, Techninėje specifikacijoje nurodytas tikslas, kad klientų (fizinių ir juridinių asmenų) mokumo vertinimas gaunamas ir duomenys apie skolininkui teikiami į jungtinę skolininkų rinkmeną per vieną sistemą. Tačiau akivaizdu, kad atsakovas siekia įsigyti ne vieną sistemą, o atskiras paslaugas iš vieno paslaugų tiekėjo. Paslaugų tiekėjų skaičius niekaip nėra susijęs su sistemų kiekiu. Kokia tai sistema, perkančioji organizacija neapibūdino ir darytina išvada, kad atsakovas kaip sistemą įvardija atsakovo personalo atliekamų veiksmų visumą, o ne įsigyjamą bendrą sisteminę paslaugą. Pirkime nėra nustatyta, kokia forma informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis Pirkimą laimėjęs paslaugų tiekėjas turės teikti atsakovui bei kokia forma talpinimui bazėse bus pateikiami atsakovui skolingų klientų sąrašai. Iš Pirkimo sąlygų darytina išvadą, kad atsakovas informaciją pageidauja gauti bei teikti automatizuotu (kompiuteriniu) būdu, taigi net nejaustų, kad paslaugas tiekia skirtingi paslaugų tiekėjai. Atsakovas yra nurodęs, kokią informaciją pageidauja gauti apie fizinius asmenis ir kokią apie juridinius asmenis. Informacijos apimtis ir pobūdis akivaizdžiai skiriasi, todėl paslaugos gali būti skaidomos. Trečia, atsakovas nepagrindė poreikio rinkoje neatlygintinai tiekiamą paslaugą (informacijos apie vėluojančius mokėti klientus talpinimą į duomenų bazę) įsigyti tik iš to paties paslaugų tiekėjo kartu su kitomis Pirkimu siekiamomis įsigyti paslaugomis. Informacijos apie vėluojančius mokėti klientus viešinimas negali būti susijęs su klientų mokumo vertinimu, nes atsakovas pats teiktų duomenis, o ne juos gautų. Taigi duomenų talpinimo paslauga be objektyvių priežasčių nurodyta kaip neatskiriama nuo informacijos gavimo paslaugų.

17Pirkimo sąlygų kvalifikacinio tipo pertekliniai reikalavimai neteisėtai riboja konkurenciją bei rodo, kad Pirkimo sąlygos pritaikytos vienai konkrečiai bendrovei. Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatyta, kokiais būdais gali būti parengta techninė specifikacija bei akcentuojama, kad pirkimo objektą turi būti siekiama apibūdinti kuo nešališkiau, kad techninė specifikacija užtikrintų konkurenciją ir nediskriminuotų tiekėjų. Tuo tarpu Techninės specifikacijos 6.4. papunktyje tarp funkcinių sistemos reikalavimų yra nustatytas reikalavimas, kad „sistema mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais naudotųsi ne mažiau nei 2/3 Lietuvoje veikiančių bankų ir lizingo bendrovių, kredito unijų ir telekomunikacijų bendrovių (Tiekėjas pateikia įmonių sąrašą ir informaciją apie jų metinį užklausų kiekį sistemoje)“. Toks reikalavimas negali būti laikomas nei pirkimo objekto funkciniu reikalavimu, nei reikalavimu, apibūdinančiu norimą rezultatą. Pats atsakovas negali nurodyti tokio reikalavimo įtraukimo į Specifikaciją tikslingumo bei pagrįstumo. Reikalavimas, jog sistema naudotųsi nustatytas kiekis bendrovių, veikiančių netgi kitose srityse nei atsakovas, nepagrįstas, perteklinis bei nepagrįstai ribojantis tiekėjų konkurenciją, todėl turi būti pašalintas iš Pirkimo sąlygų, kaip ir reikalavimas pateikti konfidencialią informaciją apie paslaugų tiekėjų klientus ir jų naudojimąsi paslaugų tiekėjų paslaugomis.

18Naikintini ir Techninės specifikacijos 3.14., 4.1. papunkčiuose kaip kvalifikaciniai numatyti reikalavimai pateikti konfidencialią informaciją. Juose numatyta, kad paslaugų tiekėjas „<...> turi pateikti argumentuotą informacijos apie įmonės laiku nepadengtus įsipareigojimus kitiems juridiniams asmenims patikimumo, pagrįstumo ir reprezentatyvumo aprašymą, sąrašą įmonių, suskirstytų pagal veiklos sritis, iš kurių gaunama informacija apie juridinio asmens laiku nepadengtus įsiskolinimus“. Tokių reikalavimų paskirtis neaiški, neaišku, kokią įtaką Pirkimo rezultatams gali turėti tokia savo prigimtimi konfidenciali paslaugų tiekėjo informacija. Abejotinas ir tokios informacijos ryšys su atsakovo Pirkimu siekiamomis įsigyti paslaugomis.

19Apeliantas sutinka, kad bent 13 (trylika) juridinių asmenų turi teisę tvarkyti jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, tačiau atsakovui įtvirtinus papildomus tiekėjų konkurenciją ribojančius reikalavimus ir dirbtinai sujungus 3 skirtingas Pirkimo dalis, tiekėjams ne tik sudaromos konkurencinės kliūtys, tačiau panaikinama bet kokia galimybė kitiems paslaugų tiekėjams konkuruoti su UAB „Creditinfo Lietuva“, kuriai perkančioji organizacija suteikia privilegijuotą statusą. Apelianto žiniomis, UAB „Creditinfo Lietuva“ sutartyse su duomenų tiekėjais įtvirtintas konkurenciją ribojantis reikalavimas duomenis tiekti tik UAB „Creditinfo Lietuva“. Taip apribojamas informacijos apie skolininkus tiekimas kitiems jungtines skolininkų rinkmenas tvarkantiems subjektams.

20Situacija, kai į Pirkimo sąlygas įtraukiami konkurenciją ribojantys ir tiekėjus diskriminuojantys reikalavimai bei atskiri Pirkimo objektai sujungiami į vieną, vertintina kaip konkrečių rinkos dalyvių protegavimas, o ne siekis Pirkime racionaliai naudojant perkančiosios organizacijos lėšas.

21Specifikacijos 6.1. ir 6.2. papunkčiuose neaiškiai suformuluoti reikalavimai informacijai gauti. Siekiant išvengti nesusipratimų, šios Specifikacijos nuostatos turėtų būti tikslinamos, nurodant, kad tam tikro naujumo duomenys būtų prieinami naudojantis paslaugų tiekėjo administruojama sistema ir turėtų būti vengiama formuluočių, nurodančių ne informacijos prieinamumą, o informacijos nuosavybės teises.

22Teismo posėdyje ieškovas nurodė, jog galėtų dalyvauti visose Pirkimo dalyse. Pasiūlymo neteikė dėl dalies neaiškių Pirkimo sąlygų punktų ir dėl to, kad ieškovas būtų neatitikęs Techninės specifikacijos 6.4 punkto reikalavimo dėl privalomumo nurodyti, jog sistema naudojasi 2/3 Lietuvoje veikiančių bankų ir lizingo bendrovių, kredito unijų ir telekomunikacijų bendrovių.

23Ieškovas 2014 m. rugsėjo 10 d. pateikė pretenziją Nr. 140909/01, kurioje išdėstė savo poziciją dėl organizuojamo Pirkimo sąlygų ydingumo ir pateikė reikalavimą koreguoti Pirkimo sąlygas. Pretenziją atsakovas atmetė 2014 m. rugsėjo 18 d.

24Atsiliepimu į ieškinį atsakovas AB „Kauno energija“ nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, prašė ieškinį atmesti.

25Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB „Creditinfo Lietuva“ taip pat nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, prašė jį atmesti.

26II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

27Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.

28Dėl pirkimo objekto.

29Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog konkretūs Pirkimo reikalavimai kaip nors pažeidė viešųjų pirkimų principus ir (ar) ieškovo teises, kad atsakovas negalėjo nustatyti būtent tokio Pirkimo objekto, koks buvo nustatytas Konkurso sąlygose ir apibūdintas Pirkimo techninėje specifikacijoje. Pagal Konkurso sąlygų 7 punktą pirkimo objektas - Klientų patikimumo nustatymo ir mokumo rizikos vertinimo paslaugos. Atsakovas Pirkimo Techninėje specifikacijoje nurodė norimą Pirkimo objekto rezultatą (perkančiosios organizacijos objektyvius poreikius tenkinančią ir norimą įsigyti paslaugą) bei pateikė Pirkimo objekto techninius bei funkcinius reikalavimus, t. y. nustatė paslaugos kokybę užtikrinančius reikalavimus. Pirkimo techninės specifikacijos 1 punkte nurodyta, jog atsakovas nori gauti klientų mokumo vertinimą ir duomenis apie skolininkus, informaciją teikti į jungtinę skolininkų rinkmeną per vieną sistemą.

30Pirkimo dokumentais konkurencija nėra ribojama. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis jungtines skolininkų duomenų rinkmenas Lietuvoje turi teisę tvarkyti 13 subjektų. Juridinių asmenų informacijos tvarkymas nėra ribojamas. Todėl rinkoje tikrai yra 13 tiekėjų, kurie potencialiai galėtų suteikti perkamą paslaugą. Be to, numatyta galimybė Pirkime dalyvauti ir subtiekėjams bei ūkio subjektų grupėms (VPĮ 32 str. 3 d. ir Pirkimo sąlygų 15, 16, 17 bei 18 p.).

31Pirkimo objekto išskaidymo galimybė yra perkančiosios organizacijos teisė, bet ne pareiga. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą VPĮ 24 straipsnio 6 dalies nuostata siekiama, kad perkančiosios organizacijos aktyviau naudotųsi galimybe skaidyti pirkimo objektą į dalis ir tokiu būdu sudarytų didesnes galimybes smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1 S-139 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1S-191 redakcija) patvirtintų Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų 4.1 punkte nustatyta, kad, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkimuose, perkančiajai organizacijai rekomenduojama skaidyti didelės apimties pirkimus į dalis. Kas yra laikoma didelės apimties ir svarbos pirkimas, nustatyta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1S-49 „Dėl informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo“. Didelės apimties ir svarbos pirkimu laikomas toks pirkimas, kurio vertė yra didesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribas ir kai pirkimas yra suskirstytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo dalies vertė perkant paslaugas ar panašias prekes yra didesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR), ir kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų: a) pirkimo objektas yra paslaugos ar darbai, kuriems sudaroma valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutartis; b) pirkimą atlieka centrinė perkančioji organizacija; c) viešojo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma ilgiau kaip 3 metams. Tuo tarpu atsakovo vykdomo Pirkimo planuojama vertė yra tik 60 000 Lt, todėl akivaizdu, jog toks Pirkimas nėra didelės apimties, todėl VPT rekomendacijos skaidyti pirkimą į dalis šiam Pirkimui netaikytinos.

32Pirkimo objekto vientisumą patvirtina tai, kad rinkoje veikiantys paslaugų teikėjai vienu metu teikia visas paslaugas, kurioms paskelbtas Pirkimas. 13 įmonių, o tarp jų ir ieškovas, registruotos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomame Asmens duomenų valdytojų valstybiniame registre kaip teikiančios fizinių asmenų kreditingumo informaciją. Įmonės, o taip pat ir ieškovas, savo internetiniuose puslapiuose skelbia teikiančios ir juridinių asmenų kreditingumo informaciją. Taigi ieškovas ir kiti rinkos dalyviai gali teikti atsakovui jos pageidaujamas paslaugas vieno langelio principu (vienos sistemos).

33Reikalavimas kaip savarankišką objektą išskirti duomenų viešinimo paslaugą yra nepagrįstas. Tokia savarankiška paslauga kaip atskira verslo rūšis neegzistuoja, t.y. rinkoje nėra nei vieno subjekto, kuris teikia tokią paslaugą, bet neteikia kitų. Pats ieškovas pripažino, jog Pirkimo sąlygose nurodytas objektas (jo neišskaidymas) nesudarė kliūčių dalyvauti Pirkime.

34Dėl kokybės reikalavimų pirkimo objektui.

35Teismas nurodė, kad Pirkimo techninės specifikacijos 3.14 punkte nustatyta, kad aktualūs duomenys tiekėjo sistemoje turi būti patikimi ir pagrįsti, gaunami iš reprezentatyvios dalies Lietuvoje registruotų ir finansinio, ir nefinansinio sektoriaus įmonių. Tiekėjas turi pateikti argumentuotą informacijos apie įmonės laiku nepadengtus įsiskolinimus kitiems juridiniams asmenims patikimumo, pagrįstumo ir reprezentatyvumo aprašymą, sąrašą įmonių, suskirstytų pagal veiklos sritis, iš kurių gaunama informacija apie juridinio asmens laiku jiems nepadengtus įsiskolinimus. Pagal Pirkimo techninės specifikacijos 4.1 punktą fizinių asmenų mokumo vertinimo tikslu turi būti teikiama tokia informacija: „fizinio asmens skolos ir atsiskaitymų istorija. Aktualūs duomenys Tiekėjo sistemoje turi būti patikimi ir pagrįsti, gaunami iš reprezentatyvios dalies Lietuvoje registruotų ir finansinio, ir nefinansinio sektoriaus įmonių. Tiekėjas turi pateikti argumentuotą informacijos apie įmonės laiku nepadengtus įsiskolinimus kitiems juridiniams asmenims patikimumo, pagrįstumo ir reprezentatyvumo aprašymą, sąrašą įmonių, suskirstytų pagal veiklos sritis, iš kurių gaunama informacija apie fizinio asmens laiku jiems nepadengtus įsiskolinimus“. Teismas nurodė, kad perkančiajai organizacijai paslauga naudinga tik tuo atveju, kai ji yra kokybiška, t. y. duomenys apie klientų skolas yra iš reprezentatyvios dalies bendrovių. Toks reikalavimais neapriboja tiekėjų. Mintų reikalavimų paskirtis yra ta, kad atsakovas, gavęs informaciją apie tiekėjo šaltinius ir jo sukauptos informacijos kiekius, galėtų įvertinti tiekėjo turimos informacijos apimtį ir kokybę. Nekeliant tokio reikalavimo, bet koks tiekėjas, turintis net mažiausią informacijos apie klientų skolas kiekį, galėtų dalyvauti Pirkime ir atsakovas nusipirktų nenaudingą informaciją. Kai paslaugos teikėjas mano, kad jo informacija yra konfidenciali, jis Pirkimo dokumentuose gali nurodyti, jog informacija konfidenciali.

36Techninės specifikacijos 6 punkte yra nustatyti „kiti sistemos funkciniai reikalavimai“. 6.1 punkte nustatyta, jog „sistemoje turi būti ne senesnė nei vienos dienos informacija, nurodyta 3.1-3.22 ir 4.1-4.2 punktuose, skaičiuojant nuo jos pateikimo pirminiame šaltinyje“. 6.2 punkte nustatyta, jog „Sistemoje turi būti realiu laiku pateikiama informacija, nurodyta 3.23-3.31 ir 4.3-4.9 punktuose, skaičiuojant nuo užklausos momento pagal užklausos metu valstybės registruose esančią informaciją“. Apie informacijos nuosavybę šiuose Techninės specifikacijos punktuose nekalbama. Šiais punktais yra apibrėžiamas duomenų aktualumas, kuris betarpiškai yra susijęs su informacijos kokybiškumu. Kuo informacija yra naujesnė, tuo ji kokybiškesnė ir realiai suteikia perkančiajai organizacijai galimybę į informaciją reaguoti operatyviai.

37Ieškovo argumentai, kad nesuprantama kaip informacijos kokybė gali būti užtikrinta minėtų Techninės specifikacijos punktų nuostatomis, rodo, kad ieškinys pareikštas ne dėl to, kad paslaugos kokybiniai reikalavimai yra nepagrįsti, o dėl to, kad ieškovas reikalavimų ar jų tikslo nesuprato. Dėl nesuprantamų sąlygų ieškovas galėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl paaiškinimo.

38Apibendrindamas anksčiau nurodytą, teismas sprendė, kad ieškovas ne tik neįrodė Techninės specifikacijos 6.1 ir 6.2 punktų nepagrįstumo, tačiau, nesuprasdamas šių punktų, netgi neprašė, kad atsakovas juos paaiškintų.

39Techninės specifikacijos 6.4 punkte numatyta, kad „sistema mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais naudotųsi ne mažiau kaip 2/3 Lietuvoje veikiančių bankų ir lizingo bendrovių, kredito unijų ir telekomunikacijų bendrovių (tiekėjas pateikia įmonių sąrašą ir informaciją apie metinį užklausų kiekį sistemoje)“. Tai vienintelis reikalavimas, kurio ieškovas neatitinka Pirkime.

40Teismo vertinimu, Techninės specifikacijos 6.4 punkto reikalavimas yra teisėtas reikalavimas paslaugos kokybei. Perkančioji organizacija gali nustatyti kokybinius parametrus, nes tik ji žino, kokios kokybės paslaugas nori įsigyti. Netikslinga pirkti paslaugas iš tiekėjo, kurio informacija yra labai ribota. Pats ieškovas, reklamuodamas savo duomenų bazės dydį, nurodo, kad valdo didžiausią ir seniausią atvirą įmonių rizikingumo duomenų bazę. Ieškovo prekės ženklas „CR Centrinis registras“ taip pat rodo ieškovo siekį ir galimybes teikti visa apimančias ir aukštos kokybės paslaugas. Tai patvirtina ir ketinimus teikti kompleksines paslaugas.

41Ribos tarp kvalifikacijos reikalavimų ir techninės specifikacijos, įtvirtintos VPĮ 3 priedėlyje „Kai kurių techninių specifikacijų apibrėžimas”, kuriame perkeltas 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo VI priedas, kurio 2 punkte nustatyta, kad prekių ar paslaugų pirkimo atveju techninė specifikacija - tai pirkimo dokumentu nustatyti produktui ar paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys, tokie, kaip kokybės lygio, poveikio aplinkai rodiklių, visų reikalavimų (taip pat ir galimybės naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimo atlikimo, eksploatacinių savybių, produkto vartojimo (naudojimo), arba duomenys, apimantys produktui taikytinus reikalavimus, būtent: pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas, terminologija, simboliai, bandymai ir bandymų metodai, pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas, vartojimo (naudojimo) instrukcijos, gamybos procesai ir metodai, ir atitikties įvertinimo tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad techninėje specifikacijoje turi būti pateikiami paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys, o atsakovo tikslas yra ne tik gauti, bet ir talpinti duomenis apie savo skolininkus į sistemą, o skolininkų duomenų talpinimas į sistemą bus efektyvus tik tuo atveju, jeigu duomenimis naudosis didžioji dalis bendrovių, kredituojančių tiek fizinius, tiek juridinius asmenis, darytina išvada, kad Pirkimo techninės specifikacijos 6.4 punkte yra nustatytas kokybinis reikalavimas (kad sistema naudotųsi tam tikra dalis konkretaus sektoriaus įmonių, yra taikomas paslaugai (Sistemai) ir apibūdina sistemos kokybinę savybę). Atitinkamai reikalavimas, jog paslauga (sistema) naudotųsi tam tikra dalis konkretaus sektoriaus įmonių nėra kvalifikacinis.

42Nors ieškovas sutinka, kad kokybiniai reikalavimai perkamoms paslaugoms gali būti taikomi, tačiau nepagrįstai Pirkime reikalauja jų netaikyti.

43Dėl kitų ieškovo argumentų

44Teismo teigimu, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai (tiekėjų kvalifikacijai ar pirkimo objektui), kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti tiekėjams. Tokių aplinkybių ieškovas neįrodė, tik siekia, kad kokybės reikalavimų perkamai paslaugai apskritai nebūtų.

45Viešųjų pirkimų principai Pirkime taip pat nepažeisti. Visiško lygiateisiškumo arba konkurencijos ribojimo objektyviai negalima išvengti, kadangi bet koks reikalavimas perkamai paslaugai tam tikra dalimi riboja konkurenciją, tačiau tiek Teisingumo Teismas, tiek ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažįsta, kad viešojo pirkimo sąlyga, nustatanti atrankos kriterijų, kurį gali atitikti tik mažas skaičius tiekėjų, nėra pakankama, kad būtų galima pripažinti tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

46Racionalaus lėšų naudojimo interesas taip pat nereiškia mažesnės kainos kriterijaus suabsoliutinimo. Racionalus lėšų naudojimas reiškia, kad turi būti parenkamas optimalus kainos ir perkamos paslaugos/darbų kokybės santykis. Be to, išskaidžius Pirkimo objektą, pirkimo kaina išaugtų, nes, perkant paslaugas kompleksiškai, jų kaina yra mažesnė.

47Perkančioji organizacija nustatė reiklius, bet tuo pačiu ir proporcingus bei teisėtus paslaugos kokybinius reikalavimus.

48Teismo teigimu, ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas, kai prašoma įpareigoti perkančiąją organizaciją pakeisti, panaikinti arba patikslinti jos reikalavimuose nurodytus Pirkimo techninės specifikacijos punktus ieškovo nurodytu būdu, nėra galimas.

49Teismas konstatavo, kad netenkinamas ieškovo reikalavimas atnaujinti terminą tiekėjo pasiūlymams teikti, kadangi ieškovas turėjo galimybę pateikti pasiūlymą, atitinkantį nepakeistas Pirkimo sąlygas, tačiau tokia galimybe nepasinaudojo.

50III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

51Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Creditreform Lietuva“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį patenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

521. Teismas neištyrė faktinių bylos aplinkybių, nevertino atsakovo veiksmų neteisėtumo ir Pirkimo sąlygų atitikimo įstatymų reikalavimams. Teismas visai neanalizavo to, ką perkančioji organizacija siekia įsigyti ir kokia yra ieškovo ginčijamų Pirkimo sąlygų prasmė. Skundžiamas sprendimas yra grindžiamas klaidingu teismo įsitikinimu, jog perkančioji organizacija turi beribę diskreciją nustatyti Pirkimo sąlygas ir nei paslaugų tiekėjai, nei teismas negali įtakoti perkančiosios organizacijos sprendimų.

532. Pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas - vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str.). Perkančioji organizacija dar prieš paskelbdama Pirkimą turėtų žinoti, kokių prekių ir/ar paslaugų jai reikia, kokie objektyvūs reikalavimai šioms prekėms ir/ar paslaugoms keliami ir ką tokiais reikalavimais siekiama užtikrinti (kokių tikslų pasiekti). Tuo tarpu atsakovo vykdomas Pirkimas yra paremtas kita logika ir visas Pirkimo procesas yra organizuojamas atvirkštine tvarka (iš pradžių nusprendžiama su kuo bus sudaroma sutartis, o vėliau sprendžiama, kaip organizuoti Pirkimą, kad šis tikslas būtų pasiektas).

54Atsakovas atsakyme į pretenziją ir procesiniuose dokumentuose skirtingai aiškina tų pačių Pirkimo sąlygų prasmę ir tikslus. Pavyzdžiui, atsakyme į ieškovo pretenziją ir atsiliepime į ieškinį skirtingai aiškina Techninės specifikacijos 3.14. ir 4.1. punktuose numatytus reikalavimus, kad paslaugų tiekėjas „<...> turi pateikti argumentuotą informacijos apie įmonės laiku nepadengtus įsipareigojimus kitiems juridiniams asmenims patikimumo, pagrįstumo ir reprezentatyvumo aprašymą, sąrašą įmonių, suskirstytų pagal veiklos sritis, iš kurių gaunama informacija apie juridinio asmens laiku nepadengtus įsiskolinimus. Atsakyme į pretenziją atsakovas nurodė, kad reikalavimai pateikti įmonių, iš kurių gaunama informacija apie juridinių asmenų laiku nepadengtus įsiskolinimus, sąrašą yra nustatyti dėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 21 straipsnio 6 dalies 3 punkto. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad atsakovo tikslas yra gauti maksimaliai išsamią informaciją, o tiekėjo pateikta informacija apie šaltinius, iš kurių gaunama informacija, bei sukauptos informacijos kiekius atsakovui leistų įvertinti tiekėjo turimos informacijos apimtį taip įvertinant ir jos kokybę. Apeliantas pažymi, kad reikalavimas, jog tiekėjas iki paskelbiant Pirkimą bendradarbiautų su tam tikru kiekiu konkrečioje sferoje veikiančių subjektų, nustatomas ne informacijai, o paslaugų tiekėjui.

55Pabrėžtina ir tai, kad Techninės specifikacijos 3.14. bei 4.1. punktai akivaizdžiai prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 9 daliai, reikalaujančiai, kad pirkimo dokumentai atitiktų VPĮ, būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių. Atsakovas tik teismo posėdžio metu nurodė, ką reiškia Techninės specifikacijos 3.14. ir 4.1. punktuose įtvirtintas reikalavimas, kad duomenys būtu gaunami iš reprezentatyvios dalies Lietuvoje registruotu ir finansinio, ir nefinansinio sektoriaus įmonių. Tik teismo posėdyje atsakovas paaiškino, kad reprezentatyvumas yra sietinas su Techninės specifikacijos 6.4. punkte įtvirtintu reikalavimu dėl 2/3 Lietuvoje veikiančių bankų ir lizingo bendrovių, kredito unijų ir telekomunikacijų bendrovių. Tik atsiliepime į ieškinį atsakovas paaiškino, kad pagal paslaugų tiekėjų pateiktą informaciją (reprezentatyvumo aprašymus) bus vertinama paslaugų teikėjų informacijos kokybė. Taigi, Techninės specifikacijos reikalavimų turinys buvo atskleistas ne paskelbiant Viešojo pirkimo sąlygas, o jau suėjus pasiūlymų pateikimo terminui.

563. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad Techninės specifikacijos 6.4. punkto reikalavimas (kad sistema mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais naudotųsi ne mažiau kaip 2/3 Lietuvoje veikiančių bankų ir lizingo bendrovių, kredito unijų ir telekomunikacijų bendrovių) yra reikalavimas paslaugai (sistemai). Apelianto vertinimu, tai kvalifikacinis reikalavimas paslaugos tiekėjui.

57Nors atsakovas nurodo, kad jo tikslas - kuo didesnė informacijos apie atsakovo skolininkus sklaida, tačiau Techninėje specifikacijoje reikalaujama ne užtikrinti kuo didesnę informacijos sklaidą, o pateikti informaciją apie tai, kad paslaugų tiekėjo sistema iki paskelbiant Pirkimą naudojosi 2/3 bankų, lizingo bendrovių ir t.t. Tikslas užtikrinti informacijos sklaidą tokia priemone negali būti apsiektas ir šio tikslo siektina kitomis priemonėmis, skatinančiomis informacijos sklaidą. Be to, tretysis asmuo UAB „Creditinfo Lietuva“ su duomenų teikėjais sudaromose sutartyse riboja duomenų tiekėjų teisę teikti informaciją kitiems subjektams, taigi apriboja ir duomenų sklaidą.

584. Nepagrįsta teismo išvada, kad duomenų viešinimo paslauga nėra atskira savarankiška paslauga. Pažymėtina, kad ši paslauga skiriasi nuo kitų perkamų paslaugų ir yra skolų išieškojimo dalis. Tačiau atsakovas šios paslaugos nesiekė įsigyti 2012 metais vykdytu skolų išieškojimo paslaugų pirkimu (pirkime dalyvavo paslaugų tiekėjai, turintys teisę administruoti jungtines skolininkų rinkmenas).

595. Ieškovas siekia, kad iš Pirkimo dokumentų būtų pašalinti tik tie kokybiniai reikalavimai paslaugoms, kurie neteisėtai riboja tiekėjų konkurenciją. Teismas, teigdamas, kad išskaidžius pirkimą, perkančioji organizacija galėtų įsigyti paslaugas brangiau, skatina monopolijas.

606. Ieškovas gali dalyvauti į dalis neišskaidytame pirkime.

617. Ginčydamas Pirkimo sąlygas, ieškovas tuo pat metu negalėjo teikti pasiūlymo. Todėl teismas turėjo atnaujinti ieškovui terminą pasiūlymui pateikti.

628. Pasiūlymą Pirkime yra pateikęs tik vienas tiekėjas, nors Pirkimu domėjosi daugiau potencialių tiekėjų. Tai įrodo, kad Pirkimo sąlygos riboja konkurenciją. Pats vienintelis pasiūlymą pateikęs UAB „Creditinfo Lietuva” pripažino, kad nežino, ar kitų potencialių tiekėjų administruojamomis sistemomis naudojasi 2/3 bankų. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokiu reikalavimu nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Pagrindžiant aukštų arba specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslingumą, ypač tais atvejais, kai dėl tokių reikalavimų nustatymo kyla ginčų arba abejonių, perkančioji organizacija privalo patikimai ir įtikinamai įrodyti jos nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį.

63Atsakovas AB „Kauno energija” atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

641. Apeliacinio skundo teiginiai deklaratyvūs ir neparemti įrodymais.

652. Paaiškinimai dėl Techninės specifikacijos 3.14 ir 4.1 punktų nėra identiški dėl tos priežasties, kad skiriasi pretenzijos ir ieškinio pagrindas, be to, paaiškinimai vienas kitą papildo.

663. Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyti būtent kokybiniai reikalavimai perkamai paslaugai. Pats ieškovas reikalauja nustatyti neaiškų ir sunkiai vertintiną kriterijų “įsipareigojimą kuo įmanoma plačiau skleisti tokius duomenis ir/ar įsipareigotų taikyti palankią rinkodaros sistema”.

674. Pirkimu siekiamas tikslas – kokybiška klientų patikimumo nustatymo ir mokumo rizikos vertinimo paslauga, kuri bus kokybiška tik tuo atveju, jei bus užtikrinta ne tik plati atsakovo skolininkų duomenų sklaida, bet ir efektyvi, o efektyvi ji bus tik tuo atveju, jei tokiais duomenimis naudosis tiesiogiai paties skolininko elgesį galintys įtakoti subjektai (finansinio sektoriaus įmonės).

685. Nei VPĮ, nei kituose teisės aktuose nėra įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga išskaidyti viešojo pirkimo objektą į dalis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1681/2014).

696. Apeliantas ginčija ne Pirkimo sąlygų atitikimą VPĮ principams, tačiau atsakovo teisę įsigyti būtent tokią paslaugą, kokia yra nurodyta Pirkimo dokumentuose. Atsakovas jau yra įsigijęs atskirą skolų išieškojimo paslaugą, kuri teikiama aktyviais veiksmais kontaktuojant su skolininkais. Šiuo Pirkimu įsigyjama paslauga (tiek informacijos apie skolininkus gavimas, tiek viešinimas) taip pat yra skolų išieškojimo dalis, tik kitokio pobūdžio, veikianti prevenciškai.

707. Teismas pagrįstai neatnaujino termino ieškovui pasiūlymui pateikti. Tik nustačius, kad Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai pažeidžia tiekėjų teises ir (ar) prieštarauja VPĮ principams, būtų pagrindas tokius reikalavimus naikinti ir atitinkamai nustatyti tiekėjams terminą pateikti pasiūlymus pagal patikslintus Pirkimo sąlygų reikalavimus.

718. Nustatyti tam tikrus Pirkimo sąlygų reikalavimus ar juos keisti bei tikslinti diskrecijos teisė VPĮ numatyta perkančiajai organizacijai, ne teismui. Be to, atsakovo nustatyti reikalavimai paslaugos kokybei yra proporcingi perkančiosios organizacijos tikslams.

72Tretysis asmuo UAB „Creditinfo Lietuva” atsiliepimu taip pat prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

731. Perkančioji organizacija neprivalo skaidyti Pirkimo. Paties ieškovo patvirtinimas, kad jis gali dalyvauti neišskaidytame Pirkime, tik paneigia Pirkimo skaidymo būtinumą ir rodo asmeninį ieškovo suinteresuotumą Pirkimo skaidymu, nors Pirkimo neskaidymas ieškovo teisių net nepažeidžia.

742. Duomenų viešinimas nėra savarankiška paslauga. Paprastai (tą patvirtina duomenų rinkmenas administruojančių subjektų svetainių turinys) ji teikiama kartu su duomenų rinkmenų administravimo paslauga.

753. Ieškovas neginčijo reprezentatyvumo reikalavimo, kaip ir Techninės specifikacijos 6.4 punkto, tik reikalavo panaikinti reikalavimą tiekėjui pateikti įmonių, kurios teikia paslaugų teikėjui duomenis, sąrašą.

764. Atsakovo reikalavimas dėl to, kad paslaugų tiekėjo sistema, kur bus patalpinti skolininkų duomenys, naudotųsi 2/3 įmonių iš tam tikro sektoriaus, yra kokybinis reikalavimas paslaugai, nes tai de facto įrodytų informacijos apie skolininkus sklaidą.

77IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

78Apeliacinis skundas netenkintinas

79Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

80Byloje nustatyta, kad AB „Kauno energija“ 2014 m. rugpjūčio 27 d. per Centrinę Viešųjų pirkimų informacinę sistemą paskelbė apie vykdomą supaprastintą atvirą konkursą „Klientų patikimumo nustatymo ir mokumo rizikos vertinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 155045). Pirkimu siekiama įsigyti klientų patikimumo nustatymo ir mokumo rizikos vertinimo bei skolininkų duomenų teikimo į jungtinę skolininkų rinkmeną paslaugą (Pirkimo sąlygų 7 p.). Pirkimas į dalis neskaidomas (Pirkimo sąlygų 9 p.).

81Pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas – trečiasis asmuo UAB „Creditinfo Lietuva“, o kitas potencialus tiekėjas (ieškovas UAB „Creditreform Lietuva“), nors pripažino galintis dalyvauti Pirkime, pasiūlymo neteikė ir dviem aspektais ginčija Pirkimo sąlygas. Pirma, ieškovas ginčija Pirkimo sąlygų 9 punktą, pagal kurį Pirkimas į dalis neskaidomas. Ieškovas teigia, kad Pirkimo objekto neskaidymas yra dirbtinis ir neteisėtai riboja tiekėjų konkurenciją (tą, ieškovo vertinimu, patvirtina faktinė aplinkybė, jog gautas tik 1 pasiūlymas), nesudaro sąlygų perkančiajai organizacijai reikiamas paslaugas įsigyti už mažiausią kainą (išskaidžius pirkimą dėl didesnės konkurencijos, tikėtina, paslaugas įsigyti už mažesnę kainą). Ieškovo nuomone, Pirkimas turėtų būti skaidomas į tris dalis: 1) fizinių asmenų duomenų bazės informacijos pirkimas; 2) juridinių asmenų duomenų bazės informacijos bei juridinių asmenų mokumo vertinimo paslaugų pirkimas; 3) informacijos apie perkančiajai organizacijai vėluojančius mokėti klientus talpinimas į duomenų bazę. Taigi ieškovas siūlo išskirti duomenų apie fizinius ir juridinius asmenis pirkimą, taip pat atskirai išskirti informacijos talpinimo paslaugą. Antra, ieškovas ginčija jo manymu perteklinius ir dirbtinai konkurenciją ribojančius ir būtent trečiąjį asmenį UAB „Creditinfo Lietuva“ proteguojančius Techninės specifikacijos reikalavimus, o būtent panaikinti reikalavimus pateikti įmonių, kurios paslaugų tiekėjui teikia duomenis, sąrašus (Techninės specifikacijos 3.14., 4.1. p.), panaikinti reikalavimus, kad sistema mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais naudotųsi ne mažiau nei 2/3 Lietuvoje veikiančių bankų ir lizingo bendrovių, kredito unijų ir telekomunikacijų bendrovių bei pateikti paslaugų tiekėjo administruojama sistema besinaudojančių įmonių sąrašą ir jų metinių užklausų kiekį (Techninės specifikacijos 6.4. p.p.); ieškovas taip pat reikalauja patikslinti Techninės specifikacijos sąlygas, akcentuojant, kad naudojantis Sistema informacija, kurią siekiama įsigyti, turi būti prieinama (Techninės specifikacijos 6.1., 6.2. p.p.).

82Dėl Pirkimo neskaidymo

83Galiojantys teisės aktai, įskaitant VPĮ, nenustato pareigos perkančiajai organizacijai išskaidyti Pirkimo objektą į dalis, net jei Pirkimo objektas yra sudėtinis, kai tokiu neskaidymu nepažeidžiamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. Sutiktina, kad Pirkimo objekto neskaidymas atskirais atvejais gali be pagrindo apriboti tiekėjų konkurenciją. Tokios situacijos susiklosto, pavyzdžiui, tada, kai vykdant kompleksišką pirkimą, potencialūs tiekėjai negali jame dalyvauti dėl ypač didelio bendro perkamų paslaugų masto (pavyzdžiui, eilės objektų rangos darbai, nors šie darbai nėra susiję tokiu būdu, kad būtų tikslinga juos pavesti atlikti tam pačiam subjektui ir tuo pat metu) arba, kai dėl perkamų paslaugų kompleksinio pobūdžio jos apjungia savo esme skirtingas ir nebūtinai susijusias paslaugas ir dėl to Pirkime negali dalyvauti tiekėjai, kurie teikia tik dalį perkamų paslaugų). Dėl šių priežasčių, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkimuose, yra rekomenduojama didelės vertės pirkimus skaidyti (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1 S-139 (su pakeitimais) patvirtintų Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų 4.1 p.). Tačiau, ši rekomendacija, pirma, nėra imperatyvus reikalavimas, nes ne visuomet, net kai yra galimybė, Pirkimą tikslinga skaidyti. Antra, ši rekomendacija net netaikoma ginčo Pirkimui, nes jis nėra didelės apimties Pirkimas, kaip tai suprantama rekomendacijoje. Proceso dalyvių teiginiai, Pirkimo skaidymas ar kaip tik neskaidymas sudarytų prielaidas byloje nagrinėjamu konkrečiu atveju perkančiajai organizacijai įsigyti paslaugas už mažesnę kainą, nepagrįsti įrodymais (pavyzdžiui, realiais pasiūlymais grįstais skaičiavimais, analogiškų paslaugų įprastomis kainomis rinkoje ar bet kokiais kitais duomenimis, leidžiančiais teismui įsitikinti, jog konkrečiu atveju Pirkimo skaidymas ar neskaidymas būtų ekonomiškai naudingas perkančiajai organizacijai), tik apibendrintomis prielaidomis. Teismo vertinimu, šios prielaidos negali būti suabsoliutinamos. Konkrečiais atvejais tiek pirkimo skaidymas gali lemti mažesnę perkamų paslaugų kainą (pavyzdžiui, dėl didesnės tiekėjų konkurencijos), tiek neskaidymas (įprasta didesnes paslaugas parduodant siūlyti nuolaidas), o kuris modelis būtų naudingesnis byloje nagrinėjamu konkrečiu atveju, proceso dalyviai neįrodė ir net neįrodinėjo kitaip, kaip tik apibendrintais teiginiais bei prielaidomis. Todėl teismas, atsižvelgęs į tai, kad galiojantys teisės aktai perkančiosios organizacijos neįpareigojo Pirkimą skaidyti, pasisakys tik tuo aspektu, ar Pirkimo sujungimas neteisėtai neriboja konkurencijos, ar yra konkrečiu atveju pateisinamas.

84Kasacinis teismas, pripažindamas, kad teisės aktai perkančiajai organizacijai nenustato pareigos išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis, neįtvirtina perkančioji organizacija šiuo klausimu ir visiškos diskrecijos. Atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais. Atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną potencialiai lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius. Tačiau, net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lems mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti (proporcingumo principas viešajame pirkime) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

85Atskirai fizinių ir juridinių asmenų mokumo vertinimo paslaugų išskyrimas būtų tikslingas tuo atveju, jeigu potencialūs tiekėjai ar bent ženkli jų dalis galėtų teikti tik fizinių, arba tik juridinių asmenų kaip klientų patikimumo nustatymo ir mokumo rizikos vertinimo paslaugas. Tačiau bylos medžiaga patvirtina atvirkštinę situaciją – tarp potencialių tiekėjų įprasta teikti patikimumo nustatymo ir mokumo rizikos vertinimo paslaugas tiek apie klientus juridinius, tiek apie fizinius asmenis. Byloje neginčijama, kad pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenis jungtines skolininkų duomenų rinkmenas Lietuvoje turi teisę tvarkyti 13 subjektų. Be to, Pirkime turi galimybę dalyvauti ir subtiekėjams bei ūkio subjektų grupėms, taigi potencialiai galinčių dalyvauti Pirkime subjektų ratas yra dar didesnis ir subjektai, teikiantys tik fizinių ar tik juridinių asmenų patikimumo ir mokumo rizikos nustatymo paslaugas, nepraranda galimybės dalyvauti Pirkime (teisę dalyvauti Pirkime jie gali realizuoti pateikdami ūkio subjektų grupės pasiūlymą). Duomenų, kiek rinkoje yra subjektų, galinčių teikti tik juridinių ar tik fizinių asmenų mokumo rizikos vertinimą, į bylą nepateikta, todėl neįmanoma įvertinti, ar ir kokiu mastu Pirkimo neišskyrimas atskirai į fizinių ir juridinių asmenų mokumo vertinimo paslaugų pirkimą, riboja konkurenciją.

86Kartu pastebėtina, kad pats ieškovas administruota duomenų bazę tiek apie fizinius, tiek apie juridinius asmenis, taigi pirkimo neskaidymas į dalis atskirai dėl fizinių ir juridinių asmenų mokumo vertinimo paslaugų pirkimo nepažeidžia ir negali pažeisti ieškovo teisių, neužkerta jam kelio dalyvauti Pirkime. Ieškovas, kaip privatus subjektas, byloje civilinio proceso tvarka gina savo teises ir savo ekonominį interesą dalyvauti Pirkime, o ginti kitų asmenų teises ar viešąjį interesą (pavyzdžiui, interesą neriboti konkurencijos), kai nėra pažeistos jo paties teisės, nėra įgaliotas. Todėl ieškovo reikalavimas skaidyti Pirkimą į dalis atskirai dėl fizinių ir juridinių asmenų mokumo vertinimo paslaugų ieškovui yra savitikslis, nebent ieškovas turėtų ekonominį interesą dalyvauti būtent dalyje Pirkimo ir būtent tokį interesą gintų siekiu, kad pirkimo objektas būtų skaidomas.

87Trečios dalies Pirkimo objekto (informacijos apie Perkančiajai organizacijai vėluojančius mokėti klientus talpinimas į duomenų bazę) išskyrimas, teismo vertinimu, neleistų perkančiajai organizacijai pasiekti Pirkimo tikslų. Jeigu klientų mokumo vertinimą atliktų vienas tiekėjas, o duomenų talpinimo į duomenų bazę paslaugą teiktų kitas, dėl informacijos skirtingose duomenų bazėse netapatumo galėtų susidaryti nepriimtina perkančiajai organizacijai situacija, kai kliento mokumo vertinimo paslauga būtų teikiama ne visuomet įvertinus pačios perkančiosios organizacijos teiktus duomenis (kitam tiekėjui, į kitą duomenų bazę) apie kliento pačiai perkančiajai organizacijai nevykdomus įsipareigojimus.

88Išdėstytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad Pirkimo neskaidymas nepagrįstai neapriboja konkurencijos ir sudaro sąlygas perkančiajai organizacijai pasiekti Pirkimu numatytus tikslus, todėl yra teisėtas.

89Dėl Techninės kvalifikacijos reikalavimų

90Sutiktina, kad ne bet koks tiekėjų konkurencijos ribojimas yra neteisėtas. Konkurenciją gali teisėtai riboti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ar perkamos paslaugos kokybei. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti reikalavimus pirkimo objektui, perkamų daiktų savybes pagal tam tikrus duomenis, kvalifikuojančius kriterijus. Būtent perkančioji organizacija geriausiai žino ir gali įvertinti, kokios kokybės paslaugos jai reikalingos. Sutiktina, kad ši perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė negali būti naudojama tokiu būdu, kad be pagrindo ribotų tiekėjų konkurenciją ar netgi sudarytų išimtines sąlygas pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui (tais atvejais, kai perkančiosios organizacijos poreikius atitinka ne vienintelio tiekėjo siūlomos paslaugos). Todėl aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai, ypač kai tai reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai, o ne perkamos paslaugos kokybei, pateisinami tik tada, jeigu, kilus ginčui, pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Kilus ginčui dėl atitinkamų reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai. Neįrodžius tam tikrų reikalavimų nustatymo būtinybės, perkančiosios organizacijos veiksmai gali būti pripažinti nepagrįstai ribojančiais tiekėjų konkurenciją, pažeidžiančiais VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus.

91Byloje nagrinėjamu atveju tiekėjas ginčija Techninės specifikacijos reikalavimus duomenų bazei, į kurią perkančioji organizacija teiks duomenis apie savo skolininkus ir kurioje esančių duomenų pagrindu vertins klientų patikimumą bei jų mokumo riziką. Sutiktina, kad reikalavimas, jog duomenų baze mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais naudotųsi ne mažiau 2/3 Lietuvoje veikiančių bankų bei lizingo bendrovių, kredito unijų ir telekomunikacijų bendrovių, savo esme turi tiek kvalifikacinio reikalavimo tiekėjui (jo teikiamų paslaugų mastui), tiek kokybės reikalavimų perkamai paslaugai (kokybės reikalavimas sistemai) požymių (duomenų bazė tuo išsamesnė, tuo pačiu ir patikimesnė, kuo didesnė dalis subjektų, kuriems aktualus klientų mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas, naudojasi duomenų baze, tuo pačiu teikia į ją duomenis apie klientų įsiskolinimą). Teismas sprendžia, kad ieškovo ginčijami Techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai labiau yra reikalavimai perkamos paslaugos kokybei. Ieškovo siekis, kad perkančioji organizacija sumažintų reikalavimus perkamos paslaugos kokybei negali būti pateisinamas tikslu sudaryti sąlygas didesnei tiekėjų konkurencijai ar netgi ekonominiu interesu įsigyti paslaugas už mažesnę kainą. Būtent perkančioji organizacija turi teisę spręsti dėl įsigyjamų paslaugų kokybės, kokia minimali paslaugos kokybė būtina, kad perkančioji organizacija turėtų interesą tokią paslaugą įsigyti. Mažesnės kokybės paslaugos, kad ir už mažesnę kainą, gali neatitikti perkančiosios organizacijos siekiamų tikslų. Byloje neįrodyta, kad Techninėje specifikacijoje numatyti ir ieškovo ginčijami reikalavimai paslaugos kokybei būtų neproporcingi perkančiosios organizacijos Pirkimu siekiamam tikslui – nusipirkti aktualiais ir išsamiais duomenimis grindžiamas klientų patikimumo nustatymo ir mokumo rizikos vertinimo pasaugas.

92Ieškovo ginčijami Techninės specifikacijos 3.14, 4.1 ir 6.4 punktai susiję tarpusavyje, nes jai siekiama nustatyti ir paaiškinti kokybės reikalavimą duomenų sistemai (pirkimo objektui), kad sistema naudotųsi tam tikras subjektų ratas. Šie reikalavimai perkamai paslaugai yra pateisinami. Kiti Techninės specifikacijos reikalavimai (6.1 ir 6.2 p.) taip pat yra reikalavimai paslaugai (reikalavimai duomenų aktualumui sistemoje) ir byloje neįrodyta, kad šie reikalavimai būtų neproporcingi Pirkimu siekiamam tikslui. Atvirkščiai, pasenę duomenys nesudarytų perkančiajai organizacijai galimybės pasiekti Pirkimo tikslų – gauti ir atlikti aktualiais duomenimis grindžiamą, taigi objektyvų ir teisingą klientų mokumo vertinimą.

93Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl Techninės specifikacijos 3.14, 4.1, 6.1, 6.2 ir 6.4 punktų teisingos ir pagrįstos, todėl, sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvais, jų papildomai nekartoja. Apeliantas nepaneigė minėtų pirmosios instancijos teismo išvadų.

94Dėl termino pateikti pasiūlymus Pirkime atnaujinimo

95Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados netenkinti ieškovo reikalavimą atnaujinti terminą pasiūlymams Pirkime pateikti teisingos ir pagrįstos.

96Dėl bylinėjimosi išlaidų

97Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka ieškovo apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovo dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlyginamos. Kiti proceso dalyviai įrodymų apie dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme turėtas išlaidas nepateikė, todėl jiems bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

98Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

99Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Creditreform Lietuva“ ieškiniu reiškė šiuos... 4. 1. Pripažinti perkančiosios organizacijos AB „Kauno energija“ veiksmus,... 5. 2. Teismui nustačius, kad Pirkimą nutraukti netikslinga, o Pirkimas gali... 6. 2.1. Atnaujinti terminą pasiūlymams Pirkime pateikti;... 7. 2.2. Pakeisti Pirkimo sąlygą, jog Pirkimas neskaidomas į dalis (Pirkimo... 8. 2.3. Panaikinti perteklinius ir konkurenciją ribojančius reikalavimus, kurie... 9. 2.3.1. Panaikinti reikalavimus pateikti įmonių, kurios paslaugų tiekėjui... 10. 2.3.2. Panaikinti reikalavimus, kad sistema mokumo vertinimo ir įsiskolinimo... 11. 2.4. Patikslinti Techninės specifikacijos sąlygas, akcentuojant, kad... 12. 3. Siekiant užtikrinti ieškovo reikalavimų įvykdymo galimybę, atsakovo... 13. 4. Priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 14. Ieškovas nurodė, kad atsakovo (perkančioji organizacija) paskelbtu Pirkimu... 15. Pirkimo sąlygos yra išimtinai pritaikytos vienai Lietuvoje veikiančiai... 16. Dirbtinai sujungtos Pirkimo dalys nėra tarpusavyje susietos ir jose nurodytos... 17. Pirkimo sąlygų kvalifikacinio tipo pertekliniai reikalavimai neteisėtai... 18. Naikintini ir Techninės specifikacijos 3.14., 4.1. papunkčiuose kaip... 19. Apeliantas sutinka, kad bent 13 (trylika) juridinių asmenų turi teisę... 20. Situacija, kai į Pirkimo sąlygas įtraukiami konkurenciją ribojantys ir... 21. Specifikacijos 6.1. ir 6.2. papunkčiuose neaiškiai suformuluoti reikalavimai... 22. Teismo posėdyje ieškovas nurodė, jog galėtų dalyvauti visose Pirkimo... 23. Ieškovas 2014 m. rugsėjo 10 d. pateikė pretenziją Nr. 140909/01, kurioje... 24. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas AB „Kauno energija“ nurodė, kad... 25. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB „Creditinfo Lietuva“ taip pat... 26. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 27. Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 28. Dėl pirkimo objekto.... 29. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog konkretūs... 30. Pirkimo dokumentais konkurencija nėra ribojama. Valstybinės duomenų apsaugos... 31. Pirkimo objekto išskaidymo galimybė yra perkančiosios organizacijos teisė,... 32. Pirkimo objekto vientisumą patvirtina tai, kad rinkoje veikiantys paslaugų... 33. Reikalavimas kaip savarankišką objektą išskirti duomenų viešinimo... 34. Dėl kokybės reikalavimų pirkimo objektui.... 35. Teismas nurodė, kad Pirkimo techninės specifikacijos 3.14 punkte nustatyta,... 36. Techninės specifikacijos 6 punkte yra nustatyti „kiti sistemos funkciniai... 37. Ieškovo argumentai, kad nesuprantama kaip informacijos kokybė gali būti... 38. Apibendrindamas anksčiau nurodytą, teismas sprendė, kad ieškovas ne tik... 39. Techninės specifikacijos 6.4 punkte numatyta, kad „sistema mokumo vertinimo... 40. Teismo vertinimu, Techninės specifikacijos 6.4 punkto reikalavimas yra... 41. Ribos tarp kvalifikacijos reikalavimų ir techninės specifikacijos,... 42. Nors ieškovas sutinka, kad kokybiniai reikalavimai perkamoms paslaugoms gali... 43. Dėl kitų ieškovo argumentų ... 44. Teismo teigimu, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog konkurenciją... 45. Viešųjų pirkimų principai Pirkime taip pat nepažeisti. Visiško... 46. Racionalaus lėšų naudojimo interesas taip pat nereiškia mažesnės kainos... 47. Perkančioji organizacija nustatė reiklius, bet tuo pačiu ir proporcingus bei... 48. Teismo teigimu, ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas, kai prašoma... 49. Teismas konstatavo, kad netenkinamas ieškovo reikalavimas atnaujinti terminą... 50. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 51. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Creditreform Lietuva“ prašo Kauno... 52. 1. Teismas neištyrė faktinių bylos aplinkybių, nevertino atsakovo veiksmų... 53. 2. Pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas - vadovaujantis VPĮ reikalavimais... 54. Atsakovas atsakyme į pretenziją ir procesiniuose dokumentuose skirtingai... 55. Pabrėžtina ir tai, kad Techninės specifikacijos 3.14. bei 4.1. punktai... 56. 3. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad Techninės specifikacijos 6.4. punkto... 57. Nors atsakovas nurodo, kad jo tikslas - kuo didesnė informacijos apie atsakovo... 58. 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad duomenų viešinimo paslauga nėra atskira... 59. 5. Ieškovas siekia, kad iš Pirkimo dokumentų būtų pašalinti tik tie... 60. 6. Ieškovas gali dalyvauti į dalis neišskaidytame pirkime.... 61. 7. Ginčydamas Pirkimo sąlygas, ieškovas tuo pat metu negalėjo teikti... 62. 8. Pasiūlymą Pirkime yra pateikęs tik vienas tiekėjas, nors Pirkimu... 63. Atsakovas AB „Kauno energija” atsiliepimu prašo apeliacinio skundo... 64. 1. Apeliacinio skundo teiginiai deklaratyvūs ir neparemti įrodymais.... 65. 2. Paaiškinimai dėl Techninės specifikacijos 3.14 ir 4.1 punktų nėra... 66. 3. Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyti būtent kokybiniai... 67. 4. Pirkimu siekiamas tikslas – kokybiška klientų patikimumo nustatymo ir... 68. 5. Nei VPĮ, nei kituose teisės aktuose nėra įtvirtinta perkančiosios... 69. 6. Apeliantas ginčija ne Pirkimo sąlygų atitikimą VPĮ principams, tačiau... 70. 7. Teismas pagrįstai neatnaujino termino ieškovui pasiūlymui pateikti. Tik... 71. 8. Nustatyti tam tikrus Pirkimo sąlygų reikalavimus ar juos keisti bei... 72. Tretysis asmuo UAB „Creditinfo Lietuva” atsiliepimu taip pat prašo... 73. 1. Perkančioji organizacija neprivalo skaidyti Pirkimo. Paties ieškovo... 74. 2. Duomenų viešinimas nėra savarankiška paslauga. Paprastai (tą patvirtina... 75. 3. Ieškovas neginčijo reprezentatyvumo reikalavimo, kaip ir Techninės... 76. 4. Atsakovo reikalavimas dėl to, kad paslaugų tiekėjo sistema, kur bus... 77. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 78. Apeliacinis skundas netenkintinas... 79. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 80. Byloje nustatyta, kad AB „Kauno energija“ 2014 m. rugpjūčio 27 d. per... 81. Pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas – trečiasis asmuo UAB... 82. Dėl Pirkimo neskaidymo... 83. Galiojantys teisės aktai, įskaitant VPĮ, nenustato pareigos perkančiajai... 84. Kasacinis teismas, pripažindamas, kad teisės aktai perkančiajai... 85. Atskirai fizinių ir juridinių asmenų mokumo vertinimo paslaugų išskyrimas... 86. Kartu pastebėtina, kad pats ieškovas administruota duomenų bazę tiek apie... 87. Trečios dalies Pirkimo objekto (informacijos apie Perkančiajai organizacijai... 88. Išdėstytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad Pirkimo neskaidymas... 89. Dėl Techninės kvalifikacijos reikalavimų... 90. Sutiktina, kad ne bet koks tiekėjų konkurencijos ribojimas yra neteisėtas.... 91. Byloje nagrinėjamu atveju tiekėjas ginčija Techninės specifikacijos... 92. Ieškovo ginčijami Techninės specifikacijos 3.14, 4.1 ir 6.4 punktai susiję... 93. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 94. Dėl termino pateikti pasiūlymus Pirkime atnaujinimo... 95. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 97. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 98. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 99. Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą....