Byla 2-696-781/2019
Dėl kreditorių nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, skundas dėl kreditorių nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kreditorius Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, (toliau – ir kreditorius) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Berneda“ (toliau – ir BUAB „Berneda“) 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo“ priimtą nutarimą ir perduoti klausimą spręsti kreditorių susirinkimui iš naujo.

72.

8Kreditorius nurodė, jog nuo pat 2013 m. gruodžio 30 d. bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Tytus“ (toliau – ir bankroto administratorė) nėra pateikusi kreditoriams jokių išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Teismui nustačius laikiną išlaidų sąmatą, bankroto administratorei turėjo bei galėjo būti žinoma, kad ji kreditorių susirinkimui turės atsiskaityti už visas patirtas išlaidas ir kad kreditorių susirinkimas gali netvirtinti išlaidų, jeigu bankroto administratorė nepateiks jas patvirtinančių įrodymų. Nagrinėjamu atveju administravimo išlaidų realumas, protingumas nebuvo pagrįstas.

93.

10Bankroto administratorė atsiliepime į kreditoriaus skundą prašė skundą atmesti ir priteisti BUAB „Berneda“ naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog kreditorius praleido 14 dienų terminą skundui paduoti dėl ginčijamo kreditorių nutarimo. Be to, dėl ypač didelės dokumentų apimties (vien buhalterinių dokumentų buvo daugiau kaip 1000) kiekvienam iš kreditorių ataskaitos duomenis patvirtinantys dokumentai atskirai teikiami nebuvo, tačiau jie buvo pateikti susipažinimui 2019 m. sausio 29 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu. Kreditorius, buvęs tinkamai informuotas apie vyksiantį kreditorių susirinkimą, jame dalyvavo tik balsuodamas raštu – taip aiškiai deklaruodamas nenorą susipažinti su visais dokumentais. Kreditoriui 2018 m. spalio 16 d. elektroniniu paštu buvo pateikti duomenys apie įmonės pajamas, išlaidas bei teisinėms paslaugoms išleistas sumas. 2018 m. rugpjūčio 9 d. jau buvo svarstomas klausimas dėl administravimo išlaidų, šio kreditorių nutarimo kreditorius neskundė, o šiame skunde jau kelia galiojančio nutarimo teisėtumo klausimą.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Šiaulių apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi atmetė kreditoriaus skundą dėl BUAB „Berneda“ kreditorių nutarimo panaikinimo.

145.

15Teismas konstatavo, kad kreditorius praleido Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą skundui dėl ginčijamo kreditorių nutarimo paduoti. Argumentavo tuo, kad ginčijamas nutarimas priimtas 2019 m. sausio 29 d., o skundas paduotas 2019 m. vasario 13 d., t. y. praleidus jo apskundimo terminą. Kreditorius, būdamas tinkamai informuotas apie šaukiamą susirinkimą, į jį neatvyko, nesiekė susipažinti su susirinkimo rezultatais, todėl teismas laikė, kad jis veikė nepakankamai rūpestingai ir apdairiai, žinojo apie kreditorių susirinkime priimtus nutarimus susirinkimo dieną ir nuo tos dienos prasidėjo ieškinio senaties termino eiga.

166.

17Pažymėjo, kad byloje nėra paneigti bankroto administratorės argumentai dėl 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo teisėtumo. Nenustačius jokių procedūrinių pažeidimų, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti naikinamas.

187.

19Teismo vertinimu, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu taip pat nėra nustatytas.

208.

21Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2018 m. spalio 16 d. elektroniniu paštu kreditoriui buvo pateikti duomenys apie įmonės pajamas, išlaidas, taip pat išlaidos dokumentų archyvavimui bei teisinėms paslaugoms išleistas sumas. Kreditorius su šia aplinkybe sutinka. Teismas pagrįstais pripažino bankroto administratorės teiginius, jog 2018 m. rugpjūčio 9 d. jau buvo svarstomas klausimas dėl administravimo išlaidų, šio kreditorių nutarimo kreditorius neskundė, o šiame skunde jau kelia galiojančio nutarimo teisėtumo klausimą. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatavo, jog ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu kreditoriaus teisės ar interesai nebuvo pažeisti, todėl jo skundas atmestinas

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Kreditorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti BUAB „Berneda“ 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo“ priimtą nutarimą ir klausimą perduoti spręsti kreditorių susirinkimui iš naujo. Be to, jei apeliacinės instancijos teismas manys, kad kreditorius praleido terminą atskirajam skundui pateikti, prašo šį terminą atnaujinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

259.1.

26Terminas skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą prasideda ne nuo susirinkimo datos, o nuo sužinojimo apie priimtą nutarimą. Kreditorius apie priimtą nutarimą sužinojo 2019 m. vasario 1 d., todėl skundą galėjo pateikti iki 2019 m. vasario 15 d. Todėl skundas buvo pateiktas 2019 m. vasario 13 d. nepraleidus termino.

279.2.

282019 m. sausio 18 d. kreditorius gavo bankroto administratorės pranešimą dėl 2019 m. sausio 29 d. šaukiamo kreditorių susirinkimo, tačiau pačios ataskaitos su ja pagrindžiančiais dokumentais kreditoriui pateikta nebuvo. Duomenų, kad šie dokumentai buvo pateikti 2019 m. sausio 29 d. susirinkimui taip pat nėra.

299.3.

30Kreditoriaus manymu, bankroto administratorės pateiktos patvirtinti administravimo išlaidos yra neprotingos bei nepatvirtintos jokiais rašytiniais įrodymais.

3110.

32Bankroto administratorė teismui pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, taip pat netenkinti kreditoriaus prašymo dėl termino skundui pateikti atnaujinimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

3310.1.

34Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad kreditorius praleido kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, kadangi jis skaičiuojamas ne nuo nutarimo nuorašo gavimo, o nuo susirinkimo dienos.

3510.2.

36Kreditorius turėjo galimybę 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo metu susipažinti su buhalterinės apskaitos dokumentais, pagrindžiančiais bankroto administravimo išlaidas, tačiau balsuodamas raštu savanoriškai nuo šios galimybės atsisakė.

37Teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3911.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

41Dėl naujų įrodymų pridėjimo

4212.

43Bankroto administratorė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2015 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį.

4413.

45Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorės teismui pateiktas rašytinis dokumentas yra tiesiogiai susijęs su nagrinėjamu klausimu ir yra svarbus atskirajame skunde nurodytoms aplinkybėms ištirti, apeliacinės instancijos teismas priima pateiktą naują rašytinį įrodymą, kuris vertintinas kartu su kitais byloje esančiais duomenimis.

46Dėl praleisto termino atnaujinimo

4714.

48Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas kreditoriaus prašymas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pirmosios instancijos teismas, pirmiausiai, konstatavo, kad kreditorius praleido 14 dienų terminą skundui dėl kreditorių nutarimo ginčijimo pateikti. Atskirajame skunde kreditorius nesutinka su tokia teismo pozicija, teigia, jog teismas neteisingai nustatė termino pateikti skundą skaičiavimo pradžią. Tačiau apeliacinės instancijos teismui sutikus su pirmosios instancijos išvada, prašo atnaujinti praleistą terminą.

4915.

50Byloje nustatyta, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu – dėl bankroto administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo – buvo priimtas 2019 m. sausio 29 d. (b. l. 17). Kreditorius šiame susirinkime dalyvavo balsuodamas raštu (b. l. 18). Skundas dėl šio kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo pirmosios instancijos teismui pateiktas 2019 m. vasario 13 d. elektroninių ryšių priemonėmis (b. l. 1).

5116.

52ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Šia įstatymo norma yra užtikrinamas viešasis interesas, bankroto proceso tikslai operatyviai ir koncentruotai patenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, pačios įmonės interesus, garantuoti bankroto teisinių santykių stabilumą ir užtikrinti pažeistų subjektinių teisių apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2068/2011; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-948/2013; kt.).

5317.

54Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės ta aplinkybe, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo teismui termino pabaigos datą. Kreditoriaus teigimu, jis 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolą gavo 2019 m. vasario 1 d., todėl ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje reglamentuotas 14 dienų terminas pasibaigė 2019 m. vasario 15 d. Kadangi atskirasis skundas teismui paduotas 2019 m. vasario 13 d., kreditoriaus nuomone, kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminas nebuvo praleistas. Su šiais kreditoriaus argumentais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti.

5518.

56Terminas pareiškimui paduoti dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo kreditoriui, kuris dalyvavo susirinkime, skaičiuojamas nuo kreditorių susirinkimo dienos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2068/2011; 2012 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-294/2012; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-948/2013). ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

5719.

58Bankroto procese viešasis interesas operatyviai patenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, taip pat garantuoti bankroto teisinių santykių stabilumą ir užtikrinti pažeistų subjektinių teisių apsaugą reikalauja bankroto procese kilusius ginčus tarp kreditorių spręsti nedelsiant. Kaip minėta, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Tokiu teisiniu reguliavimu užtikrinama, kad kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimas neužtęs bankroto proceso ilgiau nei būtina ir, esant trumpiems apskundimo terminams, suteikia realias galimybes ginti savo teisėtus interesus visiems kreditoriams, nepriklausomai nuo to, ar jie dalyvavo kreditorių susirinkime. Tie kreditoriai, kurie nedalyvavo susirinkime, apie jame priimtus nutarimus dažnai sužino vėliau, t. y. ne susirinkimo dieną, taigi susirinkime nedalyvavusiems kreditoriams terminas apskųsti nutarimus skaičiuojamas nuo sužinojimo apie nutarimą dienos. Neretai sužinojimo diena būna nutarimo gavimo diena, jeigu pagal bylos aplinkybes negalima daryti išvados, kad realiai apie bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą kreditorius sužinojo anksčiau nei nutarimo gavimo dieną. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas kreditorių nutarimų apskundimo terminus, įtvirtina ir pareigą kreditoriui elgtis apdairiai, domėtis procesu ir nepiktnaudžiauti savo teisėmis. Todėl nutarimo apskundimo termino pradžia siejama su momentu, kai kreditorius turėjo sužinoti apie priimtą ginčo nutarimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-294/2012).

5920.

60Kreditorius apie 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimą buvo informuotas 2019 m. sausio 18 d. (b. l. 17). Kartu su pranešimu apie turintį įvykti susirinkimą, kreditoriui buvo pateiktas balsavimo biuletenis bei veiklos ataskaita, kiti priedai. Kreditorius 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkime nedalyvavo, tačiau savo poziciją svarstomais klausimais išreiškė raštu (b. l. 18). Taigi, esant nustatytoms aplinkybėms pripažintina, kad kreditorius apie skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą galėjo ir turėjo sužinoti 2019 m. sausio 29 d. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, paskutinė diena skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu paduoti buvo 2019 m. vasario 12 d. Skundas elektroninių ryšių priemonėmis pirmosios instancijos teismui paduotas 2019 m. vasario 13 d., t. y. praleidus įstatyme nustatytą terminą viena diena. Kreditorius prašo teismo atnaujinti praleistą terminą.

6121.

62Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymuose nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Teismas, spręsdamas dėl svarbių termino praleidimo priežasčių, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, konkretaus ieškinio senaties termino trukmę, į tai, kiek šis terminas praleistas, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į subjektyviųjų (asmens sugebėjimą įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesį ir pan.) ir objektyviųjų (kokias vertybes siekiama apginti, galimą vertybių konkurenciją ir kt.) kriterijų visumą. Pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą sietinas su aplinkybėmis, kurios sutrukdė asmeniui ginti pažeistą teisę. Taip pat kiekvieną kartą turi būti turima galvoje ir tai, kad jei asmuo, žinodamas ar turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą senaties terminą į jį nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2012 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

6322.

64Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad bendras apskundimo terminas yra keturiolika dienų, o šiuo atveju terminas skundui paduoti praleistas viena diena, taip pat atsižvelgęs į tai, jog kreditorius siekia ginti ekonominio pobūdžio vertybes, kurios reikšmingos visiems kreditoriams, sprendžia atnaujinti skundo dėl 2019 m. sausio 29 d. BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu, pateikimo terminą.

65Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu

6623.

67Iš byloje esančio BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 34 matyti, kad antruoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta bei patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita (b. l. 17). Susipažinus su 2019 m. sausio 18 d. bankroto administratorės veiklos ataskaita matyti, kad joje aptariamas administravimo išlaidų panaudojimas bankroto proceso metu. Atskirajame skunde kreditorius ginčija minėtą ataskaitą teigdamas, kad bankroto administratorė nepateikė administravimo išlaidas pateisinančių dokumentų ir, apskirai, joje nurodytos išlaidos yra nepagrįstos bei neprotingai didelės.

6824.

69Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

7025.

71Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas kreditorių susirinkimas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 4 punktas), kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Taigi administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

7226.

73Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010). Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Formalus bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams bei užkirstų kelią operatyviai ir mažiausiomis sąnaudomis vykdyti tolesnes bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-167-823/2016).

7427.

75Taigi, iš nurodyto kasacinio teismo išaiškinimo matyti, bankroto administratorės veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje nurodyti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratorės veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių kreditorius neįrodė (CPK 178 straipsnis).

7628.

77Minėta, jog bankroto administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimas susijęs su administravimo išlaidų sąmata, kuri, anot kreditoriaus, yra nepagrįsta, neproporcinga atliktų darbų apimčiai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta 2014 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo metu, 2018 m. rugpjūčio 9 d. kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta nustatyti bankroto administratorei 3 proc. dydžio priemoką už bankroto proceso metu gautas įplaukas (b. l. 34). Šie dokumentai yra galiojantys, todėl kreditoriaus argumentas dėl administravimo išlaidų dydžio nepagrįstumo atmestinas kaip teisiškai nereikšmingas. Vien tai, kad, kreditoriaus manymu, veiklos ataskaitoje nurodytos administravimo išlaidos yra nepagrįstos, nesuteikia pagrindo naikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą.

7829.

79Taip pat pažymėtina, jog bankroto administratorės pareiga pagrįsti savo ataskaitą neturi būti suprantama kaip pareiga kartu su tvirtinti teikiama ataskaita teikti kreditoriams visiškai visus įmanomus dokumentus. 2019 m. sausio 18 d. veiklos ataskaitoje nurodyta, kad visų patirtų bankroto administravimo išlaidų pagrindžiantys dokumentai dėl ypač didelės apimties kreditoriams nebus siunčiami elektroniniu paštu. Su šiais dokumentais bus galima susipažinti kreditorių susirinkimo metu (b. l. 20). Neginčytina, kad kreditorius 2019 m. sausio 29 d. susirinkime nedalyvavo (balsavo raštu). Todėl kreditoriui pranešus apie turėsiantį įvykti susirinkimą, apie galimybę jo metu susipažinti su administravimo išlaidas pagrindžiančiais dokumentais ar pareikalauti šiuos rašytinius įrodymus, bet jam be pateisinamos priežasties nepasinaudojus šia galimybe pripažintina, jog tokiu atveju jo teiginys apie ataskaitos duomenų nepagrįstumą nėra įrodytas.

8030.

81Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem alternatyviais pagrindais, t. y. dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, arba dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir/ar bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu.

8231.

83Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog priimant ginčijamus nutarimus buvo pažeista kreditorių susirinkimo nustatyta susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo procedūrinė tvarka. Apeliacinis teismas taipogi nenustatė tokių procedūrinių pažeidimų. Byloje nenustačius aplinkybių, patvirtinančių procedūrinių ar imperatyvaus reglamentavimo, teisės principų pažeidimų egzistavimą, pagrindo naikinti kreditorių susirinkimo nutarimą nėra.

8432.

85Be to, pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Iš 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 34 matyti, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 72,75 procentus, ir už skundžiamą nutarimą balsavo du kreditoriai, turintys 56,56 procentus balsų nuo visų reikalavimų (b. l. 17-18). Šiems kreditoriams neturint pretenzijų priimtai ataskaitai, kreditoriaus, turinčio 14,88 procentus, balsavimas prieš bankroto administratorės veiklos ataskaitą, negalėtų lemti kito, nei esamas, rezultato.

8633.

87Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės atskirojo skundo teisingam išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

8834.

89Išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė ir įvertino sprendžiamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias bankrutavusios bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo tvarką, ir atmesdamas kreditoriaus skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentai nepaneigia, todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9035.

91Apeliacinės instancijos teismui atmetus kreditoriaus atskirąjį skundą, bylinėjimosi išlaidos jo naudai nepriteisiamos (CPK 98 straipsnis). Bankroto administratorė pateikė įrodymus, pagrindžiančius BUAB „Berneda“ patirtas 300 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Netenkinus kreditoriaus atskirojo skundo, nurodytos išlaidos, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių, priteistinos iš kreditoriaus (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

92Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

93Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

94Priteisti iš kreditoriaus Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Berneda“, juridinio asmens kodas 145635311, 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kreditorius Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos... 7. 2.... 8. Kreditorius nurodė, jog nuo pat 2013 m. gruodžio 30 d. bankroto... 9. 3.... 10. Bankroto administratorė atsiliepime į kreditoriaus skundą prašė skundą... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi atmetė kreditoriaus... 14. 5.... 15. Teismas konstatavo, kad kreditorius praleido Lietuvos Respublikos įmonių... 16. 6.... 17. Pažymėjo, kad byloje nėra paneigti bankroto administratorės argumentai dėl... 18. 7.... 19. Teismo vertinimu, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2018 m. spalio 16 d. elektroniniu... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Kreditorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019... 25. 9.1.... 26. Terminas skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą prasideda ne nuo susirinkimo... 27. 9.2.... 28. 2019 m. sausio 18 d. kreditorius gavo bankroto administratorės pranešimą... 29. 9.3.... 30. Kreditoriaus manymu, bankroto administratorės pateiktos patvirtinti... 31. 10.... 32. Bankroto administratorė teismui pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą... 33. 10.1.... 34. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad kreditorius praleido... 35. 10.2.... 36. Kreditorius turėjo galimybę 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo metu... 37. Teismas... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. 11.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 41. Dėl naujų įrodymų pridėjimo... 42. 12.... 43. Bankroto administratorė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė... 44. 13.... 45. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 46. Dėl praleisto termino atnaujinimo... 47. 14.... 48. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 49. 15.... 50. Byloje nustatyta, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju... 51. 16.... 52. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 53. 17.... 54. Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės ta aplinkybe, kad pirmosios... 55. 18.... 56. Terminas pareiškimui paduoti dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių... 57. 19.... 58. Bankroto procese viešasis interesas operatyviai patenkinti kreditorių... 59. 20.... 60. Kreditorius apie 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimą buvo informuotas... 61. 21.... 62. Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymuose nustatytą... 63. 22.... 64. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad bendras apskundimo... 65. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu... 66. 23.... 67. Iš byloje esančio BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 34... 68. 24.... 69. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami... 70. 25.... 71. Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas... 72. 26.... 73. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita... 74. 27.... 75. Taigi, iš nurodyto kasacinio teismo išaiškinimo matyti, bankroto... 76. 28.... 77. Minėta, jog bankroto administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimas susijęs... 78. 29.... 79. Taip pat pažymėtina, jog bankroto administratorės pareiga pagrįsti savo... 80. 30.... 81. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad kreditorių susirinkimo... 82. 31.... 83. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog priimant... 84. 32.... 85. Be to, pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas... 86. 33.... 87. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės atskirojo skundo... 88. 34.... 89. Išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 90. 35.... 91. Apeliacinės instancijos teismui atmetus kreditoriaus atskirąjį skundą,... 92. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 93. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.... 94. Priteisti iš kreditoriaus Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor...