Byla 2A-2376-221/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės, Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė) ir Virginijos Lozoraitytės (pranešėja) apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Judeiga“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Judeiga“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Reauto“ dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo teisėtu ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, bei pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Reauto“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Judeiga“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, dėl vienašališko nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti, kad 2011 m. gruodžio 29 d. tarp ieškovės UAB „Judeiga“ (nuomininkės) ir atsakovės UAB „Reauto“ (nuomotojos) sudaryta nuomos sutartis Nr. 20111229, buvo nutraukta nuo 2012 m. vasario 1 d. pagal CK 6.217 straipsnį ir nuomos sutarties 12.3 punktą – jeigu patalpos dėl aplinkybių, už kurias nuomininkas neatsako, pasidaro nebetinkamos naudotis; iš atsakovės priteisti 10 251,77 Lt nuostolių atlyginimą; 2542 Lt nuomos mokestį; 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 3-6).

5Ieškinyje nurodė, kad 2011 m. gruodžio 29 d. sudaryta nuomos sutartis Nr. 20111229, kurios pagrindu nuomotoja išnuomojo ir perdavė nuomininkei laikinai valdyti ir naudotis (vykdyti ūkinę - komercinę veiklą) už užmokestį patalpas, kurių unikalūs numeriai: (duomenysneskelbtini), esančias ( - ), kurios nuosavybės teise priklauso „Swedbank lizingas“, UAB. 2011 m. sausio 1 d. tarp tų pačių šalių buvo pasirašytas patalpų perdavimo-priėmimo aktas. UAB „Judeiga“ minėtas patalpas nuomojosi iš atsakovės tikslu jose vykdyti automobilių serviso veiklą. Kadangi patalpos turėjo tam tikrų trūkumų ir jose nebuvo galima šios veiklos vykdyti, atsakovė šalių sutarimu ieškovę į minėtas patalpas įleido prieš patalpų nuomos sutarties pasirašymą, kad ieškovė turėtų galimybę paruošti patalpas veiklai vykdyti. Nors atsakovė patvirtino, jog visos patalpų sistemos, įranga, inžinieriniai tinklai, bei komunikacijos veikia ir atitinka sutarties sąlygas – vykdyti ūkinę - komercinę veiklą, tačiau paaiškėjo, kad patalpose yra įrengta netvarkinga elektros instaliacija, kuri neatitinka priešgaisrinių saugos taisyklių, neveikia automatinis dūmų detektorius, elektros laidai apdengti degia apdaila, naudojami atviro tipo elektros įvadai, laidai sujungti pavojingai ir netvarkingai, vandens vamzdžiai yra šalia elektros laidų, kas neginčytinai kelia gaisro pavojų, netvarkinga elektros instaliacija gadina elektros įrenginius, kurių didžioji dalis veikia netinkamai arba jau iš viso neveikia, kas neginčytinai kelia grėsmę darbuotojų sveikatai, trečiųjų asmenų saugumui, sanitariniai mazgai bei kanalizacijos vamzdžiai yra netvarkingi. Ieškovė pasiūlė pašalinti šiuos trūkumus ir tik tuomet skaičiuoti nuomos mokestį, kadangi tokia patalpų būklė yra esminis sutarties pažeidimas. Pranešime nurodė, kad nesulaukus atsakovės geranoriško situacijos sprendimo, nuo 2012 m. vasario 1 d. ieškovė vienašališkai nutrauks sutartį. 2012 m. sausio 30 d. atsakovė informavo ieškovę, kad su nurodytais nuomos sutarties nutraukimo argumentais nesutinka. 2012 m. sausio 31 d. ieškovė dėl patalpų trūkumų kreipėsi į priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, kuri 2012 m. vasario 7 d. nurodė, kad atliko UAB „Judeiga“ nuomojamų patalpų ir teritorijos planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą ir nustatė pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nesutiko su argumentais dėl patalpų netinkamos būklės, 2012 m. vasario 7 d. pranešimu UAB „Judeiga“ vienašališkai nutraukė nuomos sutartį nuo 2012 m. vasario 1 d., vadovaujantis sutarties 12.3 punktu – jeigu patalpos dėl aplinkybių, už kurias nuomininkas neatsako, pasidaro nebetinkamos naudoti, bei CK 6.485 straipsniu, CK 6.217 straipsniu, 2012 m. vasario 21 d. tarp ieškovės ir atsakovės pasirašytu patalpų priėmimo-perdavimo aktu. Kadangi remontavo patalpas, prašo atlyginti 10 251,77 Lt nuostolių ir priteisti 2542 Lt nuomos mokestį, kurį buvo sumokėjusi.

6Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b. l. 84-89),prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą, nurodė, kad ieškovė buvo tinkamai supažindinta su nuomojamų patalpų būkle, kad atsakovė perdavė ieškovei patalpas, atitinkančias nuomos sutarties sąlygas. Atsakovė nurodė, kad nuomos sutartis nuo 2012 m. vasario 1 d. buvo nutraukta neteisėtai ir nepagrįstai. Pagal nuomos sutarties 2.1. punktą atsakovė išnuomojo ieškovui gamybines/sandėliavimo patalpas, kuriose ieškovė galėjo vykdyti ūkinę - komercinę veiklą. Nė vienoje iš nuomos sutarties sąlygų nebuvo nurodyta, kad patalpos yra išnuomojamos specialiai automobilių serviso veiklai. Pati ieškovė po patalpų apžiūros nusprendė, kad atsakovės nuomojamos patalpos yra jai tinkamos; ieškovė, būdama verslininke, nusprendė atsakovės nuomojamose patalpose savo rizika ir savo lėšomis įsirengti automobilių remonto servisą ar vykdyti kitą ūkinę - komercinę veiklą. Iki nuomos sutarties sudarymo ieškovė ne kartą buvo supažindinta su patalpų būkle, joje esančia įranga, patalpas įrenginėti ir tvarkyti faktiškai pradėjo 2011 m. spalio 26 d. Iš 2012 m. sausio 1 d. Akto turinio (pridėtų fotonuotraukų) matyti, kad patalpos buvo su trūkumais. Pagal Nuomos sutarties 7.2 punktą atsakovė įsipareigojo perduoti patalpas ieškovei sutarties pasirašymo dieną esančio stovio ir būklės. Tuo pačiu punktu susitarė, kad atsakovė neatsako už tuos patalpų trūkumus, kurie egzistavo iki patalpų perdavimo ir dėl kurių ieškovė nepareiškė pretenzijų priimant patalpas. Nuomos sutarties 8.7 punktu ieškovė įsipareigojo savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti patalpose esančių priešgaisrinių, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio, elektros bei telefono ryšio linijų ir sistemų saugumą bei teisingą jų eksploatavimą, atitinkantį jų gamintojo ar galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, savo sąskaita pataisyti ar pakeisti tinkamais visus sugadintus daiktus, esančius patalpose ir priklausančius atsakovui. Taigi visus trūkumus pagal Aktą Nr. 21-56 ieškovė turėjo ištaisyti savo sąskaita, nereikšti dėl to pretenzijų atsakovei. Atsakovė nurodo, kad iki patalpų perdavimo ieškovei, patalpose esanti priešgaisrinė sistema veikė, atitiko priešgaisrines saugos taisykles, patalpose veikė automatinis dūmų detektorius. Pasirašydama 2012 m. sausio 1 d. Aktą, ieškovė dėl to atsakovei nebuvo pateikusi jokių pretenzijų ar pastabų. Nuomos sutarties 8.8 punktu ieškovė įsipareigojo savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti patalpų komunalinio ūkio priežiūrą. Pagal nuomos sutarties 12.4 punktą ieškovė turėjo teisę nutraukti nuomos sutartį apie tai informavusi atsakovę rašytiniu pranešimu prieš 3 mėnesius. Tačiau šiuo atveju ieškovė vienašališkai nutraukė nuomos sutartį nuo 2012 m. vasario 1 d. apie tai informuodama atsakovę 2012 m. vasario 7 d. pranešimu, kurį atsakovė gavo tik 2012 m. vasario 9 d. Ieškovė neturėjo teisės vienašališkai nutraukti nuomos sutarties 12.3 punkto bei CK 6.498 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes atsakovė nepadarė nė vienos nuomos sutarties sąlygos pažeidimo. Pagal CK 6.493 straipsnio 2 dalį ieškovė apie reikalingą ir būtiną remontą turėjo informuoti atsakovę, bet to neatliko. Ieškovė nėra pateikusi jokių įrodymų ir paaiškinimų, dėl ko buvo atliekami tam tikri darbai, ar jie iš viso buvo reikalingi ir būtini. Neaišku, kokiu pagrindu ieškovė reikalauja nuostolių atlyginimo už savo reikmėms ir asmeniniams poreikiams tenkinti įgytus daiktus. Ieškovės kartu su ieškiniu pateiktos D. V. išrašytos sąskaitos – faktūros ir kasos pajamų orderiai neatitinka LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 5, 6, 21 dalių, 11 straipsnio, 12 straipsnio, 13 straipsnio reikalavimų, 2011 m. gruodžio 7 d. kasos pajamų orderio kvito ir 2012 m. sausio 20 d. kasos pajamų orderio kvito numeriai sutampa.

7Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB atsiliepime (t. 1, b. l. 69-70) nurodė, kad lizingo sutarties pagrindu ginčo pastatas yra perduotas naudotis atsakovei UAB „Reauto“, turto būklė jam nėra žinoma, patvirtino, kad išdavė leidimą subnuomoti turtą ieškovei, o kitos bylos aplinkybės jam nėra žinomos, prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

8Atsakovė pateikė priešieškinį (t.1, b. l. 95-98), kuriuo prašė pripažinti ieškovės UAB „Judeiga“ vienašališką 2011 m. gruodžio 29 d. nuomos sutarties Nr. 20111229 nutraukimą neteisėtu; priteisti atsakovei iš ieškovės 7626 Lt nuomos mokesčio; priteisti atsakovei iš ieškovės 7393,29 Lt nuostolių; 6 procentų dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė aplinkybes, išdėstytas atsiliepime dėl vienašališko nuomos sutarties nutraukimo. Atsakovės nuomone, ieškovė, nutraukdama nuomos sutartį, pažeidė CK 6.217, 6.218 straipsnių, nuomos sutarties 12.3 ir 12.4 punktų reikalavimus: neinformavo apie sutarties nutraukimą prieš 3 mėnesius. Atsakovė nepažeidė nė vienos Nuomos sutarties sąlygos, tinkamai įgyvendino jai įstatymo suteiktas teises ir pareigas, patalpos perdavimo metu atitiko, Nuomos sutarties sąlygas, su jų būkle ieškovė buvo susipažinusi.

10Prašė priteisti nuostolius kuriuos sudaro nuomos mokestis už 3 mėnesius, 7626 Lt, kadangi ieškovė nesilaikė reikalavimo įspėti dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš 3 mėnesius, bei 7393,29 Lt (3311,65 Lt už teisines paslaugas, 1781,64 Lt komunalinių mokesčių ir 2300 Lt už tarpininkavimą surandant naują nuomininką).

11Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė (t. 1, b. l. 130-135) nesutiko su priešieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad vykdant patalpų įrengimą, be priėmimo-perdavimo akte konstatuotų defektų, ieškovė pastebėjo, jog patalpų būklė nėra tinkama vykdyti ūkinę - komercinę veiklą ir apie šias aplinkybes ieškovė nebuvo informuota nei sutartyje, nei patalpų priėmimo-perdavimo akte. Sudarius nuomos sutartį, ieškovė pastebėjo, kad kartu su patalpomis išnuomoti įrengimai neveikia: neįmanoma naudotis suvirinimo aparatu, nes dega laidai, koridoriuje šlampa dalis sienos, šildymo katilas neveikia, nors sudarant nuomos sutartį atsakovės atstovas sakė, kad katilas pilnai veikiantis. Pastebėjusi paminėtus patalpų defektus, ieškovė 2012 m. sausio 17 d. ir 2012 m. sausio 18 d. elektroniniais laiškais kreipėsi į atsakovę dėl susidariusios situacijos sprendimo, tačiau jokio atsakymo nesulaukė. Todėl priešieškinio argumentai, kad jokių pretenzijų atsakovė dėl patalpų būklės negavo, yra nepagrįsti ir paneigti bylos medžiaga. Atsakovė tiek nuomos sutartimi, tiek neatskiriama sutarties dalimi priėmimo-perdavimo aktu garantavo ir patvirtino, kad išnuomojamos patalpos bei jose esančios požeminių ir antžeminių inžinierinių tinklų, komunikacijų (šildymo, kanalizacijos, ventiliacijos, kondicionavimo, vandentiekio, šilumos tinklų, elektros tinklų, telekomunikacijų tinklų), apšvietimo sistemos, apsaugos bei priešgaisrinės signalizacijos (jei tokie yra) veikia bei atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus, išskyrus 3 punkte nurodytus defektus. Nuomos sutartis buvo nutraukta iš anksto atsakovę įspėjus, jeigu atsakovė nesiims jokių priemonių vėliau paaiškėjusiems ir pastebėtiems patalpų defektams pašalinti, ieškovė nutrauks sutartį. Sutarties nutraukimas vyko po to, kai atsakovė per protingą terminą ne tik kad jokių trūkumų nepašalino. Atsakovė neprieštaravo, kad sutartis būtų nutraukta ir pasirašė 2012 m. vasario 21 d. perdavimo-priėmimo aktą. Todėl neprivalo mokėti už laiką, kuomet patalpomis nesinaudojo. Nepagrįsti priešieškinio argumentai dėl 3311,65 Lt sumokėtų advokatams, kuriuos atsakovė laiko nuostoliais, patirtais dėl sutarties nutraukimo. Ieškovės nuomone, advokatams atsakovė sumokėjo savo laisva valia ir tik už jai žinomas paslaugas, ženkliai permokėjo. Ieškovė nesutinka su atsakovės paskaičiuotais 887,51 Lt ir 894,13 Lt mokesčiais, agentui dėl neaiškių paslaugų sumokėta 2300 Lt suma. Pažymi, kad jų sumokėjimo fakto nepatvirtina jokie dokumentai bei tai, kad nuostoliai gali būti atlyginti tik tuomet, kai jie yra realiai patirti.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 18 d. sprendimu (t. 2, b. l. 17-29) ieškinį atmetė, priešieškinį patenkino iš dalies. Pripažino UAB „Judeiga“ vienašališką 2011 m. gruodžio 29 d. nuomos sutarties Nr. 20111229 nutraukimą neteisėtu; priteisė UAB „Reauto“ iš UAB „Judeiga“ 5082 Lt nuomos mokesčio, 1781,64 Lt skolos už komunalines paslaugas, 2800 Lt nuostoliams atlyginti, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012 m. gegužės 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3626 Lt bylinėjimosi išlaidų; kitoje dalyje priešieškinį atmetė; priteisė valstybei iš UAB „Judeiga“ 18 Lt, o iš UAB „Reauto“ 10 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Teismas nurodė, kad pagrindinė nuomotojo pareiga – perduoti nuomininkui sutarties sąlygas ir daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą. Šalys sudarė terminuotą nuomos sutartį, todėl prieš terminą ji gali būti nutraukta tik teismo keliu (CK 6.498 straipsnio 1 dalis), arba be teismo, tačiau griežtai vadovaujantis sutartyje numatytais nutraukimo pagrindais, jei šalys dėl to susitarė (CK 6.217 straipsnio 5 dalis, CK 6.498 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Įrodinėjimo našta, kad patalpos buvo tiek netinkamos, kad atsirado pagrindas nutraukti sutartį, kyla ieškovei (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Nagrinėjant bylą nustatyta, kad ieškovė daugiau kaip mėnesį laiko iki sutarties pasirašymo ruošėsi gamybinės veiklos vykdymui, realią patalpų būklę žinojo dar iki sutarties pasirašymo, turėjo galimybę visus trūkumus nurodyti patalpų priėmimo-perdavimo akte ir jame numatyti jų pašalinimo tvarką ir terminus, kaip tai šalių sutarta sutarties 5.3 punkte. Po 2012 m. sausio 1 d. akto pasirašymo patalpos buvo ieškovės dispozicijoje, tik ieškovė jas naudojo. Teismas pabrėžė, kad priešingai, nei visuose procesiniuose dokumentuose akcentuoja ieškovė, 2012 m. sausio 1 d. priėmimo-perdavimo aktu ne tik atsakovė, bet abi sutarties šalys nustatė esamą patalpų būklę. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad atsakovė nereagavo į jos pretenzijas dėl patalpų būklės. Teismo nuomone, ieškovės elgesys ir veiksmų seka (vien tik įspėjimas 2012 m. sausio 25 d, t. y. prieš 6 dienas, kad bus nutraukiama sutartis nuo 2012 m. vasario 1 d., kai sutarties 12.4 punktas numato trijų mėnesių įspėjimo terminą, rodo ieškovės norą kuo greičiau bet kokiu būdu ir priemonėmis nutraukti sutartį. Tokį ieškovės elgesį teismas nelaikė pateisinamu atsižvelgiant į CK 6.158, 6.200, 1.5, 1.2 straipsnių teisinį reglamentavimą Teismas darė išvadą, kad ieškovė neįrodė esminių patalpų trūkumų, neturėjo teisinio pagrindo vienašališkai nutraukti sutartį Sutarties 12.3 punkto pagrindu, bei neįrodė atsakovės kaltės dėl negalėjimo naudotis išnuomota patalpa, todėl ieškinio reikalavimas pripažinti, kad nuomos sutartis buvo nutraukta nuo 2012 m. vasario 1 d. pagal CK 6.217 straipsnį ir Sutarties 12.3 punktą (jeigu patalpos dėl aplinkybių, už kurias nuomininkas neatsako, pasidaro nebetinkamos naudotis) bei dėl nuostolių priteisimo teismas atmetė. Teismas konstatavo, kad nenustačius, kad atsakovė pažeidė nuomos sutarties sąlygas, padarė kitų pažeidimų, būdama nuomotoju netinkamai įgyvendino jai įstatymo suteiktas teises ir pareigas, kad patalpos po jų perdavimo ieškovei atitiko nuomos sutarties sąlygas, ieškovė buvo susipažinusi su patalpų būkle jų priėmimo-perdavimo metu, patalpos nebuvo ir netapo netinkamomis naudotis, atsakovės priešieškinį patenkino - vienašališką ieškovės nuomos sutarties nutraukimą pripažino neteisėtu.

15Dėl išlaidų už patalpų pagerinimą teismas nurodė, kad sutartimi apribota nuomininko teisė gauti kompensaciją už tuos pagerinimus, dėl kurių negautas nuomotojo sutikimas, nuomininko padarytų be nuomotojo leidimo ir neatskiriamų be žalos išnuomotam daiktui pagerinimų neprivaloma atlyginti. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad turėjo atsakovės raštišką leidimą remontuoti patalpas didesne apimtimi, nei nurodytame atsakovės leidime, todėl teismas darė išvadą, kad tokiais savo veiksmais ieškovė prisiėmė riziką, jog išlaidos, turėtos išnuomotam daiktui pagerinti be nuomotojo leidimo, nebus atlygintos. Teismas konstatavo, kad ieškovė visiškai nedetalizavo, iš ko susideda prašoma priteisti suma. Dėl visų aplinkybių ieškinį dėl 10251,77 Lt nuostolių priteisimo atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

16Dėl ieškovės reikalavimo priteisti nuomos mokestį bei atsakovės priešieškinio reikalavimų priteisti nuomos mokestį ir kitus nuostolius teismas nurodė, kad nuomos sandoris yra atlygintinis, todėl nuomininkas privalo už naudojimąsi daiktu mokėti nuompinigius. Kadangi ieškovė dar 2012 m. vasario mėnesį buvo nuomojamose patalpose, todėl ieškinio reikalavimą dėl 2542 Lt sumokėto atsakovei nuomos mokesčio priteisimo teismas laikė nepagrįstu. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė nuo 2012 m. balandžio 1 d. išnuomavo ginčo patalpas naujam nuomininkui, todėl teismas laikė, kad atsakovė neįrodė, kad ji už balandžio mėnesį negavo nuomos mokesčio už šias patalpas ir dėl to patyrė nuostolių, todėl priešieškinio reikalavimą dėl nuomos mokesčio priteisimo tenkintino iš dalies, atsakovei iš ieškovės priteisė 5082 Lt nuomos mokesčio (už vasario ir kovo mėnesius).

17Teismas, vadovaudamasis Sutarties 13.9 punktu, kuriuo šalys susitarė, kad vengianti mokėti ar vykdyti kitas prievoles pagal Sutartį šalis privalo atlyginti kitai šaliai visas su skolos išieškojimu ar ginčo sprendimu susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokėti ir arbitražo išlaidas, pripažino, kad protingomis laikytinos 500 Lt išlaidos ir jas priteisė. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė naudojosi agento paslaugomis naujam ginčo patalpų nuomininkui surasti, kurioms išleido 2300 Lt, šias išlaidas laikė pagrįstomis ir priteisė iš ieškovės atsakovei.

18Kadangi Sutarties 4.6 punktu šalys buvo numatę, kad komunalinius mokesčius apmokės nuomininkas, šios sutarties nuostatų ieškovė neginčijo, todėl teismas priteisė 1781,64 Lt skolos už komunalines paslaugas už 2012 m. sausio ir vasario mėnesius.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

20Ieškovė UAB „Judeiga“ apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 34-38) prašo teismo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - patenkinti UAB „Judeiga“ ieškinį, o atsakovo priešieškinį atmesti.

21Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

221. Teismas netinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą ir vertinimą:

231.1. Nesutinka su teismo nuomone dėl ieškovės iškviesto liudytojo L. B. parodymų vertinimo kritiškai dėl jo jauno amžiaus, darbo patirties neturėjimo. Apeliantės nuomone, L. B. įgijęs elektriko specialybę specializuotoje mokymo įstaigoje, yra atlikęs praktiką ir dirbęs darbą pagal savo specializaciją. Tuo tarpu atsakovės iškviesto liudytojo UAB „DA-auto“ vadovo parodymus bei pateiktus įrodymus teismas vertino kaip reikšmingus bylai, nors jis neturi nei reikiamo išsilavinimo, nei patirties autoservisų veikloje.

241.2. Teismas nevertino aplinkybių, kad UAB „DA-auto“ autoservise veiklos nevykdo, per visą laiką suremontavo du automobilius, kuriems buvo atliktas dažymas, o šiai paslaugai atlikti elektros energija reikalinga minimaliai. Pažymi, kad vienas iš esminių pagrindų, dėl kurio nuomos sutartis tarp šalių buvo nutraukta buvo tai, kad pastate nebuvo tinkamos elektros instaliacijos, dirbti tokiomis sąlygomis buvo nesaugu ir pavojinga. Tai patvirtinančius įrodymus teismas vertino netinkamai, atsižvelgdamas tik į atsakovės pateiktus įrodymus, o ieškovės pateiktus įrodymus ir paaiškinimus vertindamas, kritiškai.

251.3. Teismo posėdžio metu UAB „Judeiga“ pateikė pakankamai įrodymų, kad turėjo rimtus ketinimus vykdyti autoserviso veiklą šiose patalpose ir kartu prisiimtus įsipareigojimus.

261.4. Pasirašant perdavimo-priėmimo aktą patikrinti visų įrengimų nebuvo įmanoma. Nuomininkas negalėjo pastebėti ir įvertinti vizualiai požeminių ir antžeminių tinklų bei komunikacijų trūkumų. Vizualiai nebuvo įmanoma nustatyti elektros instaliacijos atitikimo būklės įrengtiems įrenginiams. Ieškovė tyčia nuslėpė, kad neveikia priešgaisrinė perspėjimo sistema, neatliktas statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių išbandymas ir techninė priežiūra, elektros kabeliai neatitinka galiojančių elektros įrenginių įrengimo ir naudojimo taisyklių. Teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė, nepagrįstai sprendė, kad tai atsitikti galėjo ir dėl ieškovės kaltės.

271.5. UAB „Judeiga“ viską darė, kad nuomos sutartis būtų išsaugota: buvo pateikti pasiūlymai atsakovei, tačiau ji su nurodytais paslėptais trūkumais bei pasiūlymais nesutiko, todėl nepaliko galimybės vykdyti toliau nuomos sutartį, bei nesilaikė Civiliniame kodekse įtvirtintos šalių bendradarbiavimo pareigos.

282. Teismo priteista suma 1781,64 Lt už komunalines paslaugas neatitinka tikrovės, kadangi skaitliukų parodymai perdavimo-priėmimo akte 2012 m. vasario 21 d. skiriasi nuo pateiktų PVM sąskaitoje-faktūroje.

293. Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad ieškovė patalpas naudojo iki 2012 m. vasario 21 d., t. y. iki patalpų perdavimo priėmimo akto pasirašymo, todėl laikytina, kad abi šalys sutarė dėl nuomos sutarties nutraukimo ir ginčo dėl to sutarties nutraukimo metu tarp šalių nebuvo. Kadangi pati atsakovė pripažino, kad ieškovė patalpas naudojo iki 2012 m. vasario 21 d., todėl nuomos mokestis atsakovei iš ieškovės už 2012 m. kovo mėnesį bei 2012 m. vasario mėnesio dalį yra priteistas nepagrįstai, kadangi negali būti priteistas mokestis už paslaugas, kurios nebuvo suteiktos. Teismas išėjo už priešieškinio reikalavimo ribų priteisdamas atsakovui iš ieškovo nuomos mokestį kaip negautas pajamas, o atsakovas neįrodė, kad dėl nuomos sutarties nutraukimo patyrė kokius nors nuostolius, nors šias aplinkybes privalėjo įrodyti.

304. Teismas, neteisingai konstatavo, kad nuomos sutarties nutraukimas buvo neteisėtas, tačiau nenurodė, nuo kada buvo nutraukta nuomos sutartis ir kieno iniciatyva, nors pats teismas konstatavo, kad jau nuo 2012 m. balandžio 1 d. buvo sudaryta nuomos sutartis su nauju nuomininku, nors, kaip konstatavo teismas, dar buvo galiojanti tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta nuomos sutartis, o taip pat priteisė atsakovei iš ieškovo nuostolius kaip negautas pajamas.

31Atlsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Reauto“ prašo teismo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

32Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

331. Apeliantė pateiktu skundu prašo ne peržiūrėti priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, o iš naujo nagrinėti tą patį tarp šalių kilusį ginčą, kuris jau yra išnagrinėtas pirmosios instancijos teismo. Tokia išvada darytina dėl to, kad apeliantė pateiktame skunde nenurodo nė vienos procesinės teisės normos, kurią teismas būtų pažeidęs, nenurodo, kurias LR CK normas pirmos instancijos teismas aiškino ir taikė netinkamai, nenurodo, kad sprendimas prieštarautų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai teisės aiškinimo ir taikymo praktikai. Be to, apeliacinis skundas yra grindžiamas tik subjektyvia ir prieštaringa apeliantės nuomone, kuri nėra paremta jokiais įrodymais.

342. Apeliantė neįrodė, kad iš atsakovės išnuomotos patalpos nebuvo tinkamos naudoti pagal paskirtį dėl aplinkybių, už kurias nuomotojas neatsako. Be to, apeliantė nenuginčijo ir nepaneigė atsakovės atsiliepime bei priešieškinyje nurodytų motyvų, neužginčijo atsakovės pateiktų įrodymų. Dėl to teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovė neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, atsakovės nesąžiningumo. Tai rodo, kad priimant sprendimą nebuvo pažeisti įrodymų vertinimo reikalavimai.

353. Apeliantės motyvai, kad liudytojas L. B. turi reikiamą išsilavinimą ir patirtį nepagrįsti jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Teismas šio liudytojo parodymus įvertino kartu su kitais į bylą pateiktais įrodymais, padarė tinkamas išvadas.

364. Tai, kad apeliantė nesutinka su UAB „DA-auto“ į bylą pateiktame rašte nurodytomis aplinkybėmis, nesudaro pagrindo atmesti šio įrodymo, kaip nepagrįsto.

375. Atsakovės patalpos pagal Nuomos sutartį apeliantei buvo perduotos 2012 m. sausio 1 d. perdavimo-priėmimo aktu. Tačiau kiti į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad apeliantė daugiau kaip mėnesį laiko iki Nuomos sutarties pasirašymo ruošėsi savo veiklos vykdymui. Taigi su realia atsakovės patalpų ir jose esančios įrangos bei kitų objektų būkle apeliantė buvo puikiai susipažinusi dar iki Nuomos sutarties pasirašymo, turėjo galimybę visus trūkumus nurodyti perdavimo-priėmimo akte, jame numatyti jų pašalinimo tvarką ir terminus.

386. Apeliantė, pasirašydama minėtą aktą pripažino, kad nuomojamų patalpų būklė atitinka joms keliamus reikalavimus, tenkina jos poreikius. Nuomos sutarties 8.8 punktu apeliantė įsipareigojo savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti patalpų komunalinio ūkio priežiūrą (į kurią patenka tiek vandentiekio, tiek kanalizacijos įrenginių bei prietaisų, tiek elektros, tiek telefono įrenginių priežiūra). Nuomos sutarties 8.7 punktu apeliantė įsipareigojo savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti atsakovės patalpose esančių priešgaisrinių, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio, elektros bei telefono ryšio linijų ir sistemų saugumą bei teisingą jų eksploatavimą, atitinkantį jų gamintojo ar galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tuo pačiu nuomos sutarties punktu apeliantė įsipareigojo savo sąskaita pataisyti ar pakeisti tinkamais visus sugadintus daiktus, esančius patalpose ir priklausančius atsakovei. Taigi minėtus trūkumus apeliantė turėjo ištaisyti savo sąskaita ir nereikšti dėl to pretenzijų atsakovei.

397. Byloje esantys įrodymai paneigia apeliantės motyvus dėl patalpų šildymo sistemos trūkumų.

408. Skundo argumentai, kad nuomos santykių nutraukimą sąlygojo atsakovės veiksmai nepagrįsti bei neįrodyti. Atsakovė mėgino išsaugoti su apeliante užsimezgusius nuomos santykius, bendradarbiavo, mėgino siekti kompromiso. Tuo tarpu apeliantė nutraukė nuomos sutartį retrospektyviai, pažeisdama nuomos sutarties 12.3 punkto ir 12.4 punkto sąlygas bei CK 6.217, 6.218 straipsnių nuostatas.

419. Atsakovė nesutinka su skundo motyvais, jog nepagrįstai atsakovės naudai priteista 5082 Lt nuomos mokesčio. Kadangi atsakovės patalpomis apeliantė faktiškai naudojosi 2012 m. vasarį, o kitam nuomininkui patalpos buvo išnuomotos tik nuo 2012 m. balandžio 1 d., todėl nuomos mokestis už du mėnesius priteistas pagrįstai.

42IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

43Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

44Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Nors apeliacinės instancijos teismas nagrinėja tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau apeliacija yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas kitos instancijos teisme, o priimto teismo sprendimo teisėtumo ir/ar pagrįstumo patikrinimas neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1, 2 dalys). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra būtinas bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka, ieškovės prašymas skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka nėra pagrįstas. Kolegija atsisako priimti su apeliaciniu skundu pateiktus įrodymus, nes jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, būtinybė juos pateikti vėliau neiškilo (CPK 314 straipsnis).

45Kolegija pažymi, kad sprendimas laikytinas teisėtu tik jeigu teismas, išspręsdamas bylą, ne tik teisingai taikė materialines teisės normas, bet ir nepažeidė proceso teisės reikalavimų, dėl ko galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Teismo sprendimas laikomas pagrįstu, jeigu teismo išvados atitinka įstatymo nustatyta tvarka ir priemonėmis konstatuotas bylai reikšmingas aplinkybes.

46Byloje nustatyta, kad šalys sudarė terminuotą nuomos sutartį, todėl prieš terminą ji gali būti nutraukta tik teismo keliu (CK 6.498 straipsnio 1dalis), arba be teismo, tačiau griežtai vadovaujantis sutartyje numatytais nutraukimo pagrindais, jei šalys dėl to susitarė (CK 6.217 straipsnio 5 dalis). Sutartis gali būti laikoma nutraukta tik tuomet, jei tai padaryta teisėtai. Jei sutarties nutraukimas neteisėtas, sutartis negali būti laikoma nutraukta, o asmuo atsisakęs ją vykdyti dėl neteisėto tariamo nutraukimo – laikytinas pats pažeidęs sutartį. Šalys Sutarties 12.3 punkte numatė, kad nuomininkas (apeliantė) turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį nepasibaigus nuomos terminui, jeigu patalpos dėl aplinkybių, už kurias nuomininkas neatsako, pasidaro nebetinkamos naudotis (t. 1, b. l. 14), prieš tris mėnesius raštu ar elektroniniu paštu įspėjus kitą šalį (Sutarties 12.4 punktas). Ieškovės teigimu, sutartį nutraukė vadovaudamasi aukščiau minėtu punktu, nes patalpos buvo su esminiais trūkumais, kurie nuomotojo nebuvo aptarti ir nuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų patalpų neįmanoma naudoti pagal jų paskirtį ir Sutarties sąlygas. Taigi įrodinėjimo našta, kad patalpos buvo tiek netinkamos, kad atsirado pagrindas nutraukti sutartį, kilo ieškovei (CPK 12, 178 straipsniai). Pažymėtina, kad apie sutarties nutraukimą nuo 2012 m. vasario 1 d. ieškovė pranešė 2012 m. sausio 25 d. raštu (t. 1, b. l. 34).

47Apeliantės nuomone, teismas, atmesdamas ieškinį ir tenkindamas iš dalies priešieškinį, netinkamai tyrė ir vertino įrodymus.

48Teisėjų kolegija su tokiais apeliantės argumentais nesutinka. Išnagrinėjusi apeliacinį skundą, kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo nesutikti su apylinkės teismo sprendimu, kuris priimtas įvertinant įrodymų visumą.

49Kolegija pažymi, kad įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

50Nors apeliantė nesutinka su teismo nuomone ieškovės iškviesto liudytojo L. B. parodymus dėl jo jauno amžiaus, darbo patirties neturėjimo vertinti kritiškai, motyvuodama tuo, kad jis įgijęs elektriko specialybę specializuotoje mokymo įstaigoje, yra atlikęs praktiką ir dirbęs darbą pagal savo specializaciją, tačiau šie motyvai nepagrįsti jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Kolegija atkreipia dėmesį į šio liudytojo, kuris patalpose buvo 2-3 dienas, jose nedirbo, nes, anot liudytojo, „direktorius sakė, kad patalpos baisios“, parodymus. Jo nuomone, „nelabai buvo galima dirbti, nes neveikė krautuvas, buvo šalta, nebuvo visų įrankių, kitų trūkumų nebuvo“. Nors apeliantė skunde nurodo, kad vienas iš esminių pagrindų, dėl ko buvo nutraukta sutartis, tai, kad pastate nebuvo tinkamos elektros instaliacijos, dirbti buvo nesaugu, ką anot apeliantės, patvirtino jos pateikti įrodymai, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apeliantės argumentais. Kolegija pastebi, kad liudytojas L. B., netgi nedirbęs ginčo patalpose, matė, „kaip ant lubų eina kabelis... ir kad jis per silpnas,...reikėjo vesti storesnius laidus, laido ilgis iki keltuvo 15-20 m nuo įvado“ (t. 2, b. l. 12), o apeliantė teigia, kad vizualiai to nustatyti nebuvo įmanoma. Nors, kaip minėta teismas šio liudytojo parodymus vertino kritiškai, tačiau jo parodymai neleidžia teisėjų kolegijai abejoti padarytomis teismo išvadomis dėl išnuomotų ginčo patalpų būklės bei tinkamumo naudoti.

51Kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, jog teismas vertino kaip reikšmingus bylai tik atsakovės iškviesto liudytojo UAB „DA-auto“ vadovo parodymus bei pateiktus įrodymus, nors, anot apeliantės, jis neturi nei reikiamo išsilavinimo, nei patirties autoservisų veikloje. Pažymėtina tai, kad ši įmonė išsinuomavo ginčo patalpas ir jose vykdo veiklą. Tai, kad apeliantė nesutinka su UAB „DA-auto“ į bylą pateiktame rašte nurodytomis aplinkybėmis, nesudaro pagrindo atmesti šio įrodymo, kaip nepagrįsto. Aplinkybių, kad patalpoje nesaugu dirbti nepatvirtino ir Nurodymas dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo (t. 1, b. l. 32). Teismas vertino šį nurodymą bei dėl jo pateiktą papildomą informaciją (t. 1, b. l. 153), kuria buvo paaiškinta, jog nurodyme nustatyta neatitiktis bendriesiems priešgaisrinės saugos reikalavimams Nr. 3 (patalpose naudojama netvarkinga elektros instaliacija) reiškia, kad elektros instaliacijos laidai ir kabeliai nebuvo tinkamai pritvirtinti (kabėjo) prie pastato sienų konstrukcijų. Tačiau, kaip teisingai pastebėjo apylinkės teismas, kabantys laidai užfiksuoti prie priėmimo-perdavimo akto pridėtose nuotraukose (t. 1, b. l. 17-18). Pažymėtina, kad atsakovės patalpos pagal Nuomos sutartį (t. 1, b. l. 10-15) apeliantei buvo perduotos 2012 m. sausio 1 d. perdavimo-priėmimo aktu (t. 1, b. l. 16-19), kuriame ieškovė jokių pastabų dėl netinkamos elektros instaliacijos, ką, kaip minėta pastebėjo ir liudytojas L. B., ieškovė nenurodė, nors atsakovės buvo raginama į perdavimo aktą surašyti pastebėtus defektus ir neveikiančius įrenginius (t. 1, b. l. 92). Be to, į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad apeliantė daugiau kaip mėnesį laiko iki Nuomos sutarties pasirašymo ruošėsi savo veiklos vykdymui (t. 1, b. l. 33, 35, 36-37, 38, 42-49, 91-92, 157-166). Taigi, sutiktina su atsakove, kad su realia atsakovės patalpų ir jose esančios įrangos bei kitų objektų būkle apeliantė buvo susipažinusi dar iki Nuomos sutarties pasirašymo, turėjo galimybę visus trūkumus nurodyti perdavimo-priėmimo akte, jame numatyti jų pašalinimo tvarką ir terminus. Pasirašydama minėtą aktą su jame nurodytais trūkumais apeliantė pripažino, kad nuomojamų patalpų būklė atitinka joms keliamus reikalavimus bei tenkina jos poreikius. Kolegija pažymi, jog apeliantė įsipareigojo savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti patalpų komunalinio ūkio priežiūrą, į kurią patenka vandentiekio, kanalizacijos įrenginių bei prietaisų, elektros, telefono įrenginių priežiūra (Sutarties 8.8 punktas). Nuomos sutarties 8.7 punktu apeliantė įsipareigojo savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti atsakovės patalpose esančių priešgaisrinių, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio, elektros bei telefono ryšio linijų ir sistemų saugumą bei teisingą jų eksploatavimą, atitinkantį jų gamintojo ar galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tuo pačiu nuomos sutarties punktu apeliantė įsipareigojo savo sąskaita pataisyti ar pakeisti tinkamais visus sugadintus daiktus, esančius patalpose ir priklausančius atsakovei. Taigi, minėtus trūkumus apeliantė turėjo ištaisyti savo sąskaita. Byloje esantys įrodymai, t. y. tiek liudytojų L. B., tiek A. M. parodymai (t. 2, b. l. 12-14), tiek rašytiniai įrodymai (t. 1, b. l. 149) paneigia apeliantės motyvus dėl patalpų šildymo sistemos trūkumų.

52Iš išnagrinėtų aplinkybių kolegija sprendžia, kad skundo argumentai, jog nuomos santykių nutraukimą sąlygojo atsakovės veiksmai nepagrįsti bei neįrodyti. Apeliantė nutraukė nuomos sutartį pažeisdama nuomos sutarties 12.3 punkto ir 12.4 punkto sąlygas bei CK 6.217, 6.218 straipsnių nuostatas.

53Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais, jog 2012 m. vasario 21 d. patalpų priėmimo-perdavimo akte (t. 1, b. l. 20) ir pateiktose sąskaitose-faktūrose (t. 1, b. l. 115, 116) skiriasi skaitiklių parodymai. O būtent, ieškovei priimant ginčo patalpas, akte užfiksuoti elektros energijos skaitiklio parodymai 51524, vandens – 695 (t. 1, b. l. 16), patalpas grąžinant atsakovei - elektros energijos skaitiklio parodymai - 53453,9 bei vandens – 803 (t. 1, b. l. 20), tačiau vasario mėnesio sąskaitoje nurodyta, jog sunaudota elektros energijos 53574 kwh, t. y. 20 kwh daugiau, nei priėmimo-perdavimo akte, bei vandens 813 m3, kai akte nurodyta 803 m3, t. y. 10 m3 mažiau (t. 1, b. l. 116). Todėl šioje dalyje tikslintina priteistina suma už apeliantės suvartotą elektros energiją bei vandenį pagal skaitiklio rodmenis, užfiksuotus perduodant ginčo patalpas (20 kwh x 0,386=84.92 Lt; 10 m3 x 3,88=38,8 Lt).

54Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog nepagrįstai atsakovės naudai priteista 5082 Lt nuomos mokesčio, kadangi atsakovės patalpomis, anot apeliantės, ji faktiškai naudojosi tik iki 2012 m. vasario 21 d. Kolegija pažymi, jog priimdama 2012 m. vasario 21 d. ginčo patalpas, atsakovė pripažino, jog jomis ieškovė naudojosi iki šios dienos ir faktiniai nuomos santykiai nuo šios dienos buvo nutraukti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė tą pačią dieną sudarė Tarpininkavimo paslaugų sutartį, siekiant surasti nuomininką ginčo patalpoms (t. 1, b. l. 117-118). Nuomininkas buvo surastas kovo mėnesį (t. 1, b. l. 121), nuomos sutartis sudaryta 2012 m. balandžio 1 d. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad teismas, priteisdamas nuomos mokestį už vasario ir kovo mėnesius kaip negautas pajamas, išėjo už reikalavimo ribų. Kaip matyti iš priešieškinio, atsakovė reikalavimą priteisti nuomos mokestį reiškė tiek CK 6.487 straipsnio 1 dalies pagrindu, tiek Sutarties 11.1 bei 12.4 punktų pagrindu. Sutarties 11.1 punktu šalys numatė, jog Sutarties šaliai nevykdant ar netinkamai įvykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus, pažeidusi prievolę šalis privalo atlyginti nukentėjusiajai šaliai dėl to atsiradusius nuostolius. Sutarties šalys turi teisę nutraukti sutartį raštu ar elektroniniu paštu pranešusi apie tai kitai šaliai prieš tris mėnesius iki sutarties nutraukimo, nutraukiant sutartį nuomininkas neatleidžiamas nuo savo mokestinių įsipareigojimų (Sutarties 12.4 punktas). Dėl nurodytų aplinkybių kolegija pritaria apylinkės teismo argumentams dėl nuomos mokesčio, kaip negautų pajamų, kurios buvo Sutartimi numatytos bei pagrįstai atsakovė tikėjosi jas gauti esant normaliai ieškovės veiklai, šių pajamų atsakovė negavo dėl neteisėto ieškovės sutarties nutraukimo, priteisimo ir išsamiai dėl jų nepasisako.

55Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas ne visus įrodymus vertino tinkamai, todėl apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies – keistina sprendimo dalis dėl priešieškinio reikalavimų priteisti komunalinius mokesčius. Pakeitus priteistiną mokesčių dalį, tikslintinas ir priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis. Kadangi skundas patenkintinas iš dalies, proporcingai mažintinos atsakovės patirtos išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (t. 2, b. l. 69-71) (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

57ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Judeiga“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies – Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria priteista 1781,64 Lt mokesčių už komunalines paslaugas bei 3236 bylinėjimosi išlaidų, pakeisti, nurodant, jog iš ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Judeiga“ atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Reauto“ priteisiama 1657,92 Lt mokesčių už komunalines paslaugas bei 2592,25 Lt bylinėjimosi išlaidų.

58Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

59Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Judeiga“, įmonės kodas 300818527, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Reauto“, įmonės kodas 300532230, 1184 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti, kad 2011 m. gruodžio... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2011 m. gruodžio 29 d. sudaryta nuomos sutartis... 6. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b. l. 84-89),prašė jį atmesti kaip... 7. Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB atsiliepime (t. 1, b. l. 69-70)... 8. Atsakovė pateikė priešieškinį (t.1, b. l. 95-98), kuriuo prašė... 9. Nurodė aplinkybes, išdėstytas atsiliepime dėl vienašališko nuomos... 10. Prašė priteisti nuostolius kuriuos sudaro nuomos mokestis už 3 mėnesius,... 11. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė (t. 1, b. l. 130-135) nesutiko su... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 18 d. sprendimu (t. 2, b. l.... 14. Teismas nurodė, kad pagrindinė nuomotojo pareiga – perduoti nuomininkui... 15. Dėl išlaidų už patalpų pagerinimą teismas nurodė, kad sutartimi apribota... 16. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti nuomos mokestį bei atsakovės... 17. Teismas, vadovaudamasis Sutarties 13.9 punktu, kuriuo šalys susitarė, kad... 18. Kadangi Sutarties 4.6 punktu šalys buvo numatę, kad komunalinius mokesčius... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 20. Ieškovė UAB „Judeiga“ apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 34-38) prašo... 21. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 22. 1. Teismas netinkamai taikė civilinio proceso teisės normas,... 23. 1.1. Nesutinka su teismo nuomone dėl ieškovės iškviesto liudytojo L. B.... 24. 1.2. Teismas nevertino aplinkybių, kad UAB „DA-auto“ autoservise veiklos... 25. 1.3. Teismo posėdžio metu UAB „Judeiga“ pateikė pakankamai įrodymų,... 26. 1.4. Pasirašant perdavimo-priėmimo aktą patikrinti visų įrengimų nebuvo... 27. 1.5. UAB „Judeiga“ viską darė, kad nuomos sutartis būtų išsaugota:... 28. 2. Teismo priteista suma 1781,64 Lt už komunalines paslaugas neatitinka... 29. 3. Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad ieškovė patalpas naudojo iki 2012... 30. 4. Teismas, neteisingai konstatavo, kad nuomos sutarties nutraukimas buvo... 31. Atlsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Reauto“ prašo teismo... 32. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 33. 1. Apeliantė pateiktu skundu prašo ne peržiūrėti priimto sprendimo... 34. 2. Apeliantė neįrodė, kad iš atsakovės išnuomotos patalpos nebuvo... 35. 3. Apeliantės motyvai, kad liudytojas L. B. turi reikiamą išsilavinimą ir... 36. 4. Tai, kad apeliantė nesutinka su UAB „DA-auto“ į bylą pateiktame... 37. 5. Atsakovės patalpos pagal Nuomos sutartį apeliantei buvo perduotos 2012 m.... 38. 6. Apeliantė, pasirašydama minėtą aktą pripažino, kad nuomojamų patalpų... 39. 7. Byloje esantys įrodymai paneigia apeliantės motyvus dėl patalpų šildymo... 40. 8. Skundo argumentai, kad nuomos santykių nutraukimą sąlygojo atsakovės... 41. 9. Atsakovė nesutinka su skundo motyvais, jog nepagrįstai atsakovės naudai... 42. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 43. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 44. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos... 45. Kolegija pažymi, kad sprendimas laikytinas teisėtu tik jeigu teismas,... 46. Byloje nustatyta, kad šalys sudarė terminuotą nuomos sutartį, todėl prieš... 47. Apeliantės nuomone, teismas, atmesdamas ieškinį ir tenkindamas iš dalies... 48. Teisėjų kolegija su tokiais apeliantės argumentais nesutinka.... 49. Kolegija pažymi, kad įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo... 50. Nors apeliantė nesutinka su teismo nuomone ieškovės iškviesto liudytojo L.... 51. Kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, jog teismas vertino kaip... 52. Iš išnagrinėtų aplinkybių kolegija sprendžia, kad skundo argumentai, jog... 53. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais, jog 2012 m. vasario 21... 54. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog nepagrįstai atsakovės... 55. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3... 57. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Judeiga“ apeliacinį skundą... 58. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 59. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Judeiga“, įmonės kodas...