Byla B2-3102-467/2019
Dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „LNTV“ bankroto byloje, suinteresuotieji asmenys – kreditorius K. T., BUAB „LNTV“ bankroto administratorius UAB „Iflas“, kreditoriai BUAB „Verantas“ ir UAB „Istpro“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant pareiškėjo (kreditoriaus) K. T. atstovei advokatei A. K., kreditoriaus UAB „Istpro“ atstovei advokatei R. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios UAB „LNTV“ kreditoriaus UAB „Istpro“ prašymą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „LNTV“ bankroto byloje, suinteresuotieji asmenys – kreditorius K. T., BUAB „LNTV“ bankroto administratorius UAB „Iflas“, kreditoriai BUAB „Verantas“ ir UAB „Istpro“.

3Teismas

Nustatė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „LNTV“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Iflas“.

62.

7Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „LNTV“ patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartimi ištaisyti rašymo apsirikimai Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje.

83.

9Kreditorius K. T. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutartimi buvo sutikta su apelianto (kreditoriaus) K. T. atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarties - panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalis, kurioje iš BUAB „LNTV“ trečios eilės kreditorių sąrašo išbrauktas BUAB „Verantas“ ir įtrauktas UAB „Istpro“ su 813 870,79 EUR dydžio finansinio reikalavimo suma.

104.

11Kreditorius K. T. nurodo, kad UAB „Istpro“ finansinis reikalavimas 813 870,79 EUR sumai ir prašymas įrašyti jo kreditorinį reikalavimą vietoje BUAB „Verantas“ BUAB „LNTV“ bankroto byloje yra nepagrįstas, kadangi 2018-07-17 reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartis ir perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo neva perleista BUAB „Verantas“ reikalavimo teisė naujam kreditoriui UAB „Istpro“, pasirašyta neįgalioto asmens.

125.

13BUAB „LNTV“ bankroto administratorius UAB „Iflas“ atsiliepime nurodė, kad UAB „Istpro“ 2018-07-17 prašymas dėl kreditoriaus pakeitimo BUAB „LNTV“ bankroto byloje ir prie jo pridėti dokumentai rodė, jog 2018 m. liepos 17 d. reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, kad naujasis kreditorius UAB „Istpro“ reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgijo pradinio kreditoriaus BUAB „Verantas“ teises į BUAB „LNTV“. Šiuo atveju ginčo dėl kreditorinio reikalavimo dydžio nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorius duomenų, jog reikalavimo perleidimo sutartis būtų teismine tvarka nuginčyta nenustatė, taip pat jos sudarymas iš esmės jokios įtakos BUAB „LNTV“ teisėms ir pareigoms neturėjo, nes nesikeitė nei kreditorinių įsipareigojimų dydis, nei jų struktūra, o tik pasikeitė vienas iš kreditorių, sutiko su UAB „Istpro“ prašymu dėl kreditoriaus pakeitimo. Prašė 2018 m. liepos 17 d. reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutarties teisėtumą nustatyti pagal proceso šalių į bylą pateiktus dokumentus ir paaiškinimus.

146.

15Kreditorius UAB „Istpro“ atsiliepime prašė pradinį kreditorių BUAB „Verantas“ pakeisti naujuoju kreditoriumi UAB „Istpro“ su 813 870,79 EUR finansiniu reikalavimu BUAB „LNTV“ bankroto byloje. Nurodė, kad kreditorius K. T. praleido terminą atskirajam skundui paduoti, todėl jo prašymas negalėjo būti patenkintas. Pažymi, kad tiek 2018-07-17 reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartyje, tiek ir 2018-07-17 reikalavimo teisės perdavimo-priėmimo akte yra aiškiai nurodytas UAB „Istpro“ atstovės advokatės A. M. įgaliojimo pagrindas, kurį patvirtina nurodoma 2018-01-24 teisinių paslaugų sutartis. Tam, kad pašalinti bet kokias abejones, teikia BUAB „Verantas“ 2015-02-12 įgaliojimo Nr.1 ir advokatės A. M. 2018-01-24 teisinių paslaugų sutarties Nr. 2018/01-24 kopijas bei UAB „Istpro“ 2019-04-24 patvirtinimą.

167.

17Teismo posėdyje UAB „Istpro“ atstovė prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo ir finansinio reikalavimo patvirtinimo palaikė, prašė jį tenkinti, palaikė visus argumentus ir motyvus, išdėstytus UAB „Istpro“ procesiniuose dokumentuose, papildomai nurodė, kad K. T. ženkliai praleido Vilniaus apygardos teismo 2018-08-31 nutarties apskundimo terminą, dėl ko jo atskirasis skundas neturėjo būti priimtas. Priėmus, jis negalėjo būti patenkintas dėl akivaizdaus jo nepagrįstumo. Dėl ginčo esmės nurodė, kad su atsiliepimu pateikti papildomi duomenys akivaizdžiai patvirtina, kad pirkimo-pardavimo sutartis ir aktas pasirašyti tinkamo, įgalioto asmens. Be to, vien dėl formalių trūkumų teismo nutartis negalėjo būti naikinama.

188.

19Teismo posėdyje kreditoriaus K. T. atstovė su UAB „Istpro“ prašymu dėl kreditoriaus pakeitimo nesutiko, prašė jo netenkinti, palaikė kreditoriaus K. T. procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes ir argumentus, papildomai nurodė, kad dėl termino atskirajam skundui paduoti klausimai jau yra išspręsti. UAB „Istpro“ pateikti papildomi įrodymai jo prašyme dėl kreditoriaus pakeitimo nurodytų aplinkybių nepatvirtina. Pateikta A. M. teisinių paslaugų sutartis nesuteikė advokatei teisės sudaryti sandorius. Be to, pateikta prokūra, atstovės vertinimu, yra suklastota (pasirašyta ne to asmens, kuris joje nurodytas), todėl prašo suklastotais dokumentais nesivadovauti.

20Prašymas dėl kreditoriaus pakeitimo tenkintinas.

219.

22Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 10 punktą bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį tvirtinti teismui.

2310.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-369/2009).

2511.

26Bankroto bylos Nr. B2-983-467/2019 duomenys tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismui UAB „Istpro“ pateikė 2018 m. liepos 17 d. prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo BUAB „LNTV“ bankroto byloje, kuriuo prašė pradinį kreditorių BUAB „Verantas“ pakeisti naujuoju kreditoriumi UAB „Istpro“ su 813 870,79 EUR finansiniu reikalavimu. Šiam prašymui pagrįsti pateikė 2018-07-17 reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartį, 2018-07-17 reikalavimo teisės perdavimo-priėmimo aktą ir 2018-01-19 teisinių paslaugų sutartį Nr. 19/01/2018.

2712.

28Bankroto administratorius, susipažinęs su UAB „Istpro“ 2018 m. liepos 17 d. prašymu dėl kreditoriaus pakeitimo BUAB „LNTV“ bankroto byloje bei prie prašymo pridėtais dokumentais nustatė, kad UAB „Istpro“ kartu su prašymu pridėta 2018 m. liepos 17 d. reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, kad naujasis kreditorius UAB „Istpro“ reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgijo pradinio kreditoriaus BUAB „Verantas“ teises į BUAB „LNTV“. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „LNTV“ bankroto administratorius duomenų, jog reikalavimo perleidimo sutartis būtų teismine tvarka nuginčyta nenustatė, taip pat jos sudarymas iš esmės jokios įtakos BUAB „LNTV“ teisėms ir pareigoms neturėjo, nes nesikeitė nei BUAB „LNTV“ kreditorinių įsipareigojimų dydis, nei jų struktūra, o tik pasikeitė vienas iš kreditorių, sutiko su UAB „Istpro“ Vilniaus apygardos teismui pateiktu prašymu. Iš esmės prašymui dėl kreditoriaus pakeitimo bankroto administratorius neprieštarauja ir dabar.

2913.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą akcentuota, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylose egzistuoja viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2010; 2003-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003), reikalaujantis teismo spręsti visus klausimus atsižvelgiant į bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus.

3114.

32Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto procese siekiama apsaugoti tiek finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, darbuotojų, tiek pačios bankrutuojančios įmonės interesus, todėl teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes tinkamu bankroto procesą nustatančių teisės normų aiškinimu ir taikymu iš esmės grindžiamas būtinumas apginti viešąjį interesą. Viešasis interesas, o tuo pačiu ir teismo pareiga būti aktyviu, neišnyksta ir įmonei iškėlus bankroto bylą, todėl, teismui tvirtinant kreditorių finansinius reikalavimus, išlieka pareiga ex officio (savo iniciatyva) įvertinti jų pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006).

3315.

34Tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus sklandžiam bankroto proceso vykdymui bei kreditorių tarpusavio santykiams. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai, todėl, siekiant įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, svarbu įvertinti kiekvieno kreditoriaus teikiamo reikalavimo pagrįstumą.

3516.

36Šiuo atveju pradinis kreditorius BUAB „Verantas“ naujojo kreditoriaus UAB „Istpro“ atžvilgiu perleido reikalavimo teisę į skolininką BUAB „LNTV“, priteistą Kauno apygardos teismo sprendimu pagal 2014-12-03 išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-785-230/2014 vertei lygiai 2 285 000 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-05-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 275 Lt atstovavimo išlaidų, kuri buvo patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2017-06-28 nutartimi BUAB „LNTV“ bankroto byloje, t.y. 813 870,79 EUR sumai. Pažymėtina, kad ginčo dėl pradinio kreditoriaus BUAB „Verantas“ finansinio reikalavimo BUAB „LNTV“ nei bankroto, nei nagrinėjamoje byloje nėra.

3717.

38Atsižvelgiant ir įvertinus naujojo kreditoriaus UAB „Istpro“ nurodytas aplinkybes dėl reikalavimo perleidimo ir jas pagrindžiančius pateiktus rašytinius įrodymus, taip pat į tai, kad nei reikalavimo teisių perleidimo sutartis, nei perdavimo-priėmimo aktas, nei kiti UAB „Istpro“ pateikti rašytiniai įrodymai nėra nuginčyti ar ginčijami įstatymo nustatyta tvarka, objektyvių duomenų, kad pateikti dokumentai būtų suklastoti ar pasirašyti ne tų asmenų, kurie juose nurodyti, teismui nepateikta, konstatuotina, kad reikalavimo teisių perleidimas yra pagrįstas, todėl prašymas dėl kreditoriaus pakeitimo tenkintinas.

3918.

40Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 3 dalis numato, kad įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba kitam asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal šio įstatymo 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia.

4119.

42Dėl to, remiantis tuo, kas išdėstyta, BUAB „LNTV“ bankroto byloje pradinis trečios eilės kreditorius BUAB „Verantas“ keistinas naujuoju trečios eilės kreditoriumi UAB „Istpro“ su 813 870,79 EUR finansiniu reikalavimu. Pažymėtina, kad toks kreditorių pasikeitimas bankroto byloje iš esmės jokios įtakos BUAB „LNTV“ teisėms ir pareigoms neturi, nes nesikeičia nei BUAB „LNTV“ kreditorinių įsipareigojimų dydis, nei jų struktūra, o tik keičiasi vienas iš tos pačios eilės kreditorių.

4320.

44Teismas atmeta kreditoriaus K. T. atstovės žodinį pareiškimą dėl dokumentų klastojimo, kadangi jis nėra pagrįstas objektyviais ir neginčijamais įrodymais. Toks pareiškimas vertintinas kaip subjektyvi nuomonė, įrodymais nepagrįsti samprotavimai, dėl ko UAB „Istpro“ pateiktais dokumentais nesiremti teismas neturi pakankamo ir pagrįsto pagrindo.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 290 ir 291 straipsniais,

Nutarė

46Prašymą tenkinti.

47BUAB „LNTV“ bankroto byloje pradinį trečios eilės kreditorių BUAB „Verantas“ pakeisti naujuoju trečios eilės kreditoriumi UAB „Istpro“ su 813 870,79 EUR finansiniu reikalavimu.

48Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 23 d. nutartimi iškėlė bankroto... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi buvo patvirtintas... 8. 3.... 9. Kreditorius K. T. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 10. 4.... 11. Kreditorius K. T. nurodo, kad UAB „Istpro“ finansinis reikalavimas 813... 12. 5.... 13. BUAB „LNTV“ bankroto administratorius UAB „Iflas“ atsiliepime nurodė,... 14. 6.... 15. Kreditorius UAB „Istpro“ atsiliepime prašė pradinį kreditorių BUAB... 16. 7.... 17. Teismo posėdyje UAB „Istpro“ atstovė prašymą dėl kreditoriaus... 18. 8.... 19. Teismo posėdyje kreditoriaus K. T. atstovė su UAB „Istpro“ prašymu dėl... 20. Prašymas dėl kreditoriaus pakeitimo tenkintinas.... 21. 9.... 22. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 10 punktą bankroto... 23. 10.... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo bei... 25. 11.... 26. Bankroto bylos Nr. B2-983-467/2019 duomenys tvirtina, kad Vilniaus apygardos... 27. 12.... 28. Bankroto administratorius, susipažinęs su UAB „Istpro“ 2018 m. liepos 17... 29. 13.... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą akcentuota, kad... 31. 14.... 32. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 33. 15.... 34. Tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus... 35. 16.... 36. Šiuo atveju pradinis kreditorius BUAB „Verantas“ naujojo kreditoriaus UAB... 37. 17.... 38. Atsižvelgiant ir įvertinus naujojo kreditoriaus UAB „Istpro“ nurodytas... 39. 18.... 40. Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 3 dalis numato, kad įmonės bankroto... 41. 19.... 42. Dėl to, remiantis tuo, kas išdėstyta, BUAB „LNTV“ bankroto byloje... 43. 20.... 44. Teismas atmeta kreditoriaus K. T. atstovės žodinį pareiškimą dėl... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 290... 46. Prašymą tenkinti.... 47. BUAB „LNTV“ bankroto byloje pradinį trečios eilės kreditorių BUAB... 48. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...