Byla eB2-186-883/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Schmidt Contract“ veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Schmidt Contract“ bankroto administratorius UAB „Notisa“ prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Schmidt Contract“ veiklos pabaigos ir

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Schmidt Contract“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirsta UAB „Notisa“. 2014-10-23 nutartimi UAB „Schmidt Contract“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2016-02-23 įvykęs kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl BUAB „Schmidt Contract“ pabaigos.

3Bankrutavusios UAB „Schmidt Contract“ bankroto administratoriaus UAB „Notisa“ įgaliotas asmuo teismui pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant viešai specialioje interneto svetainėje (CPK 130 straipsnio 2 dalis), prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo ar bylos medžiagos papildymo teisme negauta.

4Prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus. Taigi, bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo tinkamai atliktos privalomos bankroto procedūros bei panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-979/2014).

6Bankroto byla BUAB „Schmidt Contract“ iškelta Šiaulių apygardos teismo 2014-04-03 nutartimi. Teismo paskirtas BUAB „Schmidt Contract“ bankroto administratorius sudarė įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, kuris patvirtintas 2014-08-21, 2014-10-08, 2015-03-16, 2015-07-27, 2015-10-08, 2016-02-10, 2016-03-24, 2016-04-08 nutartimis.

7Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi. Į kreditorių sąrašą papildomai įtrauktinas VMI prie FM 3830,00 Eur kreditorinis reikalavimas - gyventojų pajamų mokesčio suma, apskaičiuota po 2016-01-21 atsiskaitymo su pirmos eilės kreditoriais. Bankroto proceso pabaigoje likę nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 672 509, 72 Eur.

8Teismui pateikta 2016-02-09 administratoriaus paruošta BUAB „Schmidt Contract“ likvidavimo pabaigos ataskaita, iš kurios duomenų matyti, kad vadovaujantis 2015-03-19 kreditorių susirinkimo protokolo nutarimu įmonės kilnojamasis turtas parduotas už 710 Eur, vadovaujantis 2015-05-29 pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo nutarimu AB Šiaulių bankui įkeistas turtas kartu su likusiu neįkeistu įmonės turtu parduotas už 92 000 Eur. BUAB „Schmidt Contract“ turto neturi, todėl spręstina, jog patenkinti likusius kreditorių finansinius reikalavimus (672 509,72 Eur) nėra galimybių. Teismui pateikta 2016-05-16 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros pažyma, kurioje nurodoma, kad agentūra pretenzijų BUAB „Schmidt Contract“ neturi.

9Teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

10Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi įstatyme būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str., 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas

Nutarė

12Įtraukti į bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Schmidt Contract“ kreditorių sąrašą Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos su 3830,00 Eur kreditoriniu reikalavimu.

13Patvirtinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Schmidt Contract“ (įmonės kodas 302520903) nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 672509,72 Eur sumai.

14Pripažinti, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Schmidt Contract“ (įmonės kodas 302520903) veikla pasibaigė.

15Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Schmidt Contract“ (įmonės kodas 302520903) bankroto administratorių UAB „Notisa“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio penktoje dalyje.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai