Byla 2S-522-553/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys UAB „Vobekra“ ir UAB „Nijolė ir partneriai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų Šveicarijos Konfederacijos bendrovės „Mayer & CIE AG“ ir Prancūzijos Respublikos bendrovės „Compagnie Industrielle de Pelleterie S.A.“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-11-21 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų Šveicarijos Konfederacijos bendrovės „Mayer & CIE AG“ ir Prancūzijos Respublikos bendrovės „Compagnie Industrielle de Pelleterie S.A.“ ieškinį atsakovėms N. V. ir J. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys UAB „Vobekra“ ir UAB „Nijolė ir partneriai“.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovai su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą dėl 2002-01-03 dovanojimo sutarties, sudarytos tarp N. V. bei J. S. dėl 2 562,15 kv. m bendrojo ploto administracinių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo priteisiant N. V. iš J. S. perleisto turto piniginį ekvivalentą, lygų 2 437 000 Lt, ir nukreipiant į šią sumą ieškovų reikalavimus.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-11-21 nutartimi nutarė nustatyti ieškovams terminą ieškinio trūkumams pašalinti: primokėti trūkstamo žyminio mokesčio dalį – 28 270 Lt. Teismas nustatė, kad ieškinys priimtas su trūkumais. Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, pateiktą 2012-11-06 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, teismas nurodė, kad ieškovai ginčija dovanojimo sandorį, prašo taikyti restituciją 2 437 000 Lt piniginiam ekvivalentui, todėl ieškinio suma nustatytina pagal ieškovų prašomą grąžinti pinigų sumą – 2 437 000 Lt (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Už ieškinį turėjo būti sumokėtas 28 370 Lt žyminis mokestis (7000 Lt + (2 437 000 Lt – 300000 Lt) x 1 proc.). Ieškovai sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Atskiruoju skundu ieškovai Šveicarijos Konfederacijos bendrovės „Mayer & CIE AG“ ir Prancūzijos Respublikos bendrovės „Compagnie Industrielle de Pelleterie S.A.“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-11-21 nutartį. Nurodo, kad:

  1. Teisėtai, pagal teismingumo taisykles 2012-04-18 nutartimi priėmus ieškinį nagrinėti kaip neturtinį, nebuvo pagrindo bylos nagrinėjimo metu šį klausimą spręsti iš naujo ir kitaip. Pasikeitusi teismų praktika nėra pagrindas peržiūrėti procesinį sprendimą (t. y. 2012-04-18 nutartį), priimtą teisėtai vadovaujantis tuo metu galiojančia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl actio Pauliana reiškiamų reikalavimų pobūdžio. Visuotinai pripažįstamas principas lex retro non agit. Ieškinio priėmimo klausimas (taip pat žyminio mokesčio mokėjimo, reikalavimų pobūdžio, atitinkamai teismingumo klausimai) turėjo būti sprendžiamas ir buvo išspręstas pagal ieškinio priėmimo metu galiojusį civilinio proceso reglamentavimą ir privalomą jo aiškinimą (CPK 3 straipsnio 8 dalis). Tik pasikeitusi bendrosios kompetencijos teismų praktika nėra pagrindas peržiūrėti teismų priimtus procesinius sprendimus. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai ignoravo taisyklę, kad teismas, teisėtai priėmęs nagrinėjimui ieškinį ir jo pagrindu iškėlęs civilinę bylą, pastarąją privalo išnagrinėti iš esmės, nepaisydamas to, kad jos nagrinėjimo metu bylos teismingumas keistųsi (CPK 34 straipsnio 1 dalis).
  2. Teismas neturėjo teisės spręsti žyminio mokesčio primokėjimo klausimo, kadangi teismas be jokio teisinio pagrindo įpareigojo ieškovus primokėti žyminį mokestį, be to, teismas neturėjo kompetencijos spręsti žyminio mokesčio primokėjimo klausimo byloje, kurios neketina nagrinėti.
  3. Nutarties pasekmės – bylos nagrinėjimas iš naujo – grubiai pažeistų ieškovų teisę į efektyvią teisminę gynybą, esminius civilinio proceso principus.
  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju kilo ginčas dėl ieškinio, reiškiamo actio Pauliana pagrindu, kvalifikavimo turtiniu ar neturtiniu ir priklausomai nuo to mokėtino žyminio mokesčio dydžio.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2011, kuri buvo priimta siekiant suvienodinti bendrosios kompetencijos teismų praktiką sprendžiant klausimus dėl actio Pauliana pagrindu pareikšto ieškinio pobūdžio, kasacinis teismas buvo išaiškinęs, kad actio Pauliana ieškiniu kreditorius siekia atkurti skolininko mokumą ir taip apginti savo pažeistas teises, todėl patenkinus actio Pauliana ieškinį, restitucija taikoma tik pripažinto negaliojančiu sandorio šalims, o ieškovui (kreditoriui) turto nepriteisiama, todėl toks ieškinys yra neturtinis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2012-11-06 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, pakeitė iki tol vyravusią teismų praktiką ir išaiškino, kad actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9Spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą teismas, be kita ko, įvertina, ar už ieškinį turi būti mokamas žyminis mokesti, jeigu taip, tai kokio dydžio, ir ar ieškovas yra jį sumokėjęs (CPK 135, 137 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-04-18 nutartimi priėmė ieškovų ieškinį dalyje dėl 2002-01-03 dovanojimo sutarties, sudarytos tarp N. V. bei J. S. dėl 2 562,15 kv. m bendrojo ploto administracinių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo priteisiant N. V. iš J. S. perleisto turto piniginį ekvivalentą, lygų 2 437 000 Lt, nukreipiant į šią sumą ieškovų reikalavimus. Taip pat teismas atsisakė priimti ieškinį dalyje dėl kitų pareikštų reikalavimų ir grąžino ieškovams žyminio mokesčio dalį (500 Lt). Teismas nustatė, kad jam teismingas tik minėtas vienintelis ieškinio reikalavimas, kuris yra neturtinio pobūdžio (T. 1, b. l. 64-66). Vilniaus apygardos teismo 2012-10-19 nutartimi Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-04-18 nutartis palikta nepakeista (Atskirojo skundo medžiaga, b. l. 198-202). Taigi ieškinio priėmimo klausimas nagrinėjamoje byloje buvo išspręstas 2012-04-18 nutartimi.

10Pagal CPK 34 straipsnio 1 dalį, teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus CPK 34 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovų ieškinys dėl dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme 2012-04-18 buvo priimtas nepažeidžiant teismingumo taisyklių, todėl būtent šis teismas turi pabaigti bylą nagrinėti iš esmės, neatsižvelgiant į tai, kad po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarties priėmimo pasikeitė bylos rūšinis teismingumas. Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad bendrosios kompetencijos teismų praktikos keitimas, mutatis mutandis aiškinamas pagal konstitucinės doktrinos reinterpretavimo padarinius, sukelia padarinių į ateitį, t. y. naujai sukurtą precedentą teismai galės naudoti spręsdami naujas, o ne jau išspręstas bylas. Dėl to tik pasikeitusi bendrosios kompetencijos teismų praktika nėra pagrindas peržiūrėti teismų priimtus procesinius sprendimus. Teismų praktikos plėtojimas, papildant naujais teisės aiškinimo ir taikymo elementais, ar jos reinterpretavimas nelaikytini naujomis esminėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo žinomos teismo procesinio sprendimo (ankstesniojo) priėmimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2012-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-110/2012, 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

11Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiama nutartimi taip pat buvo pažeisti ieškovų teisėtų lūkesčiai, kad jų atžvilgiu bus taikomos tos teisės normos ir teismų praktika, kuri jiems turėjo būti žinoma ieškinio pateikimo teismui metu. Teisėtų lūkesčių principas įtvirtina idėją, jog būtina pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėjimą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei teise pagrįstai tikėtis, kad asmens pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos tam tikrą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2009; 2011-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2011; kt.). Ieškovai, 2012-04-13 pateikdami ieškinį ir už jį sumokėdami tokį žyminį mokestį, koks yra nustatytas už ieškinius, kuriuose reiškiami neturtiniai reikalavimai, pagrįstai tikėjosi, kad teismų praktikoje iki tol taikyta nuostata dėl žyminio mokesčio dydžio nesikeis, ką patvirtina ir pirmosios instancijos teismo veiksmai dėl ieškinio priėmimo 2012-04-18 nutartimi. Tokiu būdu darytina išvada, kad teismo nutartis, įpareigojanti ieškovus sumokėti trūkstamą žyminį mokestį jau po ieškinio priėmimo teisme pasikeitusios teismų praktikos pagrindu, pažeidžia ieškovų teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principus.

12Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, ieškovų atskirasis skundas yra tenkintinas, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartis naikintina dėl proceso teisės normų pažeidimo ir netinkamo jų pritaikymo, ir klausimas išspręstinas iš esmės byla grąžinant pirmosios instancijos teismui tolesniam nagrinėjimui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 329, 338, straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

14Ieškovų Šveicarijos Konfederacijos bendrovės „Mayer & CIE AG“ ir Prancūzijos Respublikos bendrovės „Compagnie Industrielle de Pelleterie S.A.“ atskirąjį skundą tenkinti.

15Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-10-03 nutartį panaikinti ir grąžinti bylą tolesniam nagrinėjimui pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai