Byla e2A-532-407/2019
Dėl garantinio įnašo, registracijos mokesčio ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Vilijos Mikuckienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NT VYSTYMO GRUPĖ“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl garantinio įnašo, registracijos mokesčio ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NT VYSTYMO GRUPĖ“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 78 250 Eur garantinį įnašą, 145 Eur registracijos mokestį, 1 211,66 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo įsiskolinimo sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė paaiškino, kad atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 metais inicijavo viešą aukcioną, kurio metu buvo parduodamos atsakovei nuosavybės teise priklausančios administracinės patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančios adresu (duomenys neskelbtini), Vilnius, bendras plotas 469,81 kv. m., registro Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Patalpos). Informacija apie Patalpas buvo nurodyta interneto tinklalapyje, kur buvo skelbiamas raštas dėl pagrindinės Patalpų informacijos, identifikaciniai duomenys, Patalpų planas. Ieškovė, ketindama dalyvauti aukcione, 2017 m. gegužės 4 d. sumokėjo atsakovei aukciono dalyvio garantinį įnašą – 78 250 Eur bei 145 Eur aukciono dalyvio registravimo mokestį. 2017 m. gegužės 12 d. ieškovė buvo pripažinta aukciono laimėtoja, pasirašė nekilnojamojo turto ir jam paskirto žemės sklypo, kitų nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono protokolą.

103.

11Ieškovė nurodė, kad laimėjus aukcioną, ieškovei buvo sudaryta galimybė apžiūrėti Patalpas. Apžiūros metu tapo žinoma, jog: 1) faktinis Patalpų išplanavimas neatitinka aukcione skelbto plano; 2) Patalpose yra atlikti savavališki pakeitimai Patalpų kapitalinėje konstrukcijoje (įrengiant papildomą praėjimą ir apjungiant Patalpas); 3) aukciono metu ieškovei pateiktame išraše ir Patalpų kadastrinėje byloje nurodyta, kad Patalpose įrengtas centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, nors iš tiesų paaiškėjo, kad radiatoriai yra pajungti nuo vietinio dujomis kūrenamo katilo; 4) katilo dūmtraukis išvestas per saugotiną fasadą (Patalpos yra pastate, kuris yra nekilnojama kultūrinė vertybė); 5) atsakovė negalėjo pateikti informacijos apie elektros įvadą Patalpose.

124.

13Atsižvelgiant į nustatytus neatitikimus/trūkumus, 2017 m. birželio 1 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu dėl termino pratęsimo, kuriuo prašė atsakovės susitarti dėl Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo termino pratęsimo, kas sudarytų galimybes ieškovei surinkti pakankamai duomenų apie Patalpas ir jose atliktus savavališkus pakeitimus bei įvertinti Patalpų tinkamumą paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Per papildomą laikotarpį ieškovė su atsakovės nekilnojamojo turto specialistais surinktų trūkstamą Patalpų dokumentaciją bei įvertintų galimybes parengti projektus bei įteisinti savavališkai atliktus statybos darbus Patalpose. Atsakovė sutiko terminą Patalpų pirkimo-pardavimo sutarčiai pasirašyti pratęsti iki 2017 m. birželio 16 d. bei informavo, jog iki nurodytos datos nesudarius Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties, aukcionas bus laikomas neįvykusiu, o ieškovei, nebus grąžinamas garantinis įnašas. Po to buvo derinami Patalpų įsigijimo klausimai, telefonu buvo vedama diskusija dėl Patalpų trūkumų ištaisymo, kurie, ieškovės nuomone, buvo esminiai. Atsakovės atstovai nurodė, jog trūkumams pašalinti reikalingas ilgas terminas, todėl ieškovas pasiūlė susitikti dar kartą bei suderinti ir pasirašyti susitarimą, kuriame būtų konkretizuojami kokie trūkumai bus šalinami ir trūkumams pašalinti reikalingi terminai, informavo, jog nepašalinus trūkumų nebus galimybės pasirašyti pirkimo-pardavimo sutarties atsižvelgiant į Patalpose esančią savavališką statybą, tačiau atsakovė tai padaryti atsisakė ir abiem šalims priimtinas sprendimas nebuvo pasiektas.

145.

15Ieškovė taip pat nurodė, kad 2017 m. birželio 14 d. pateikė atsakovei prašymą dėl garantinio įnašo ir registracijos mokesčio grąžinimo. Atsakovė 2017 m. birželio 16 d. pateikė raštą dėl pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, kuriame nurodė, jog ji nutarė atidėti Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo terminą 60 dienų, t. y. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. Atsakovė ne tik negrąžino garantinio įnašo ir registracijos mokesčio, bet vienašališkai, nederinusi su ieškove, atidėjo pirkimo-pardavimo pasirašymo terminą. Ieškovė 2017 m. birželio 16 d. el. paštu atsakė, kad konkrečiai nenurodyta kokius trūkumus ir iki kokio termino pašalins atsakovė, kad termino pratęsimas ieškovei yra nepriimtinas, dar kartą pareikalavo grąžinti pradinį įnašą ir registracijos mokestį, o 2017 m. birželio 19 d. pateikė pakartotinį prašymą dėl lėšų grąžinimo. 2017 m. birželio 27 d. atsakovė pateikė raštą, kuriame nurodė, jog Patalpų atjungimas nuo centrinės šildymo sistemos buvo teisėtas, tačiau neįregistruotas VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre, o savavališkos statybos darbai yra pašalinti, tačiau atsakovė vėl nepateikė atsakymo dėl garantinio įnašo ar registracijos mokesčio grąžinimo. 2017 m. liepos 31 d. atsakovė pateikė dar vieną raštą ieškovei dėl pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, kuriuo dar kartą, nieko nederinusi su ieškove, vienašališkai pratęsė pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo terminą papildomam 60 dienų terminui. Atsakovė nepateikė jokių paaiškinimų, kodėl trūkumai nebuvo ištaisyti iki pradinio termino ir dėl kokių priežasčių nesilaikė, nors ir savo pačios vienašališkai nustatyto, ankstesnio termino. Ieškovė telefonu teiravosi, dėl kokios priežasties yra pratęsti terminai, kokias garantijas gali suteikti atsakovė, kad pašalins trūkumus iki 2017 m. spalio 2 d., kokią atsakomybę gali prisiimti, jei trūkumų nepašalins, tačiau atsakymų negavo. Ieškovė ir toliau reikalavo grąžinti lėšas, tačiau atsakymo nesulaukė. 2017 m. rugpjūčio 22 d., t. y. praėjus daugiau nei 2 mėnesiams nuo Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo termino pasibaigimo bei ieškovės prašymo grąžinti lėšas pateikimo, atsakovė pateikė dar vieną raštą dėl Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, kuriuo informavo, jog neva atsižvelgdama į ieškovės pastabas, patikslino kadastrinius matavimus ir šiuo metu nėra kliūčių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymui, o ieškovės prašymus dėl garantinio įnašo ir registracijos mokesčio grąžinimo atmetė. Atsakovė neįvardijo, kokius būtent trūkumus pašalino, nepateikė jokių su trūkumų šalinimu susijusių dokumentų. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 5 d. raštu nurodė, jog nesutinka su atsakovės dėstoma pozicija. Vietoje to, kad Patalpose būtų atkurtas centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, atsakovė tiesiog įregistravo jau įrengtą dujinį šildymą, o vietoje to, kad suderintų angos iškirtimą kapitalinėse konstrukcijose parengus projektinę dokumentaciją, kaip to prašė ieškovė, Patalpas apjungiančią angą tiesiog užmūrijo. Įregistravus naują kadastrinių matavimų bylą, pasikeitė Patalpų plotas (aukciono metu buvo skelbiamas 13,27 kv. m. didesnis pagrindinis Patalpų plotas ir 0,56 kv. m. didesnis bendras Patalpų plotas), o kanalizacijos vamzdis Patalpose taip ir liko. Todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovė aukciono metu pateikė klaidingą informaciją apie Patalpų būklę ieškovė dar kartą pareikalavo grąžinti garantinį įnašą ir registracijos mokestį, tačiau atsakovė lėšų negrąžino.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovei iš atsakovės 78 395 Eur garantinį įnašą bei dalyvio mokestį, 1 182,50 Eur ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 5 057 Eur bylinėjimosi išlaidų.

207.

21Teismas konstatavo, jog skelbimuose apie parduodamas Patalpas buvo pateikta netiksli informacija, kuri neatitiko VĮ „Registrų centras“ išviešintos informacijos apie Patalpas. Tiek skelbime apie elektronines varžytynes, tiek jo sudedamąja dalimi esančiame VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodoma, kad atsakovei nuosavybės teise priklausančios Patalpos šildomos iš centralizuotų sistemų, o po aukciono nustatyta, kad realiai šildymas iš centralizuotų sistemų Patalpose buvo atjungtas (sąskaitos už šildymą iš centralizuotų sistemų neteikiamos nuo 2001 – 2002 metų), patalpose 4-5 įrengtas dujinis katilas, o dujinio katilo kaminas buvo išvestas per statinio fasadą. Šis šildymo būdas viešo aukciono metu ir šalims derantis įteisintas nebuvo. Taip pat teismas nustatė, kad nešančioje sienoje tarp patalpų, pažymėtų 3-23 ir 3-24 buvo iškirsta anga, todėl skelbime paskelbtas Patalpų planas neatitiko realaus Patalpų išdėstymo, o statybą leidžiantis dokumentas įrengti angą nešančioje sienoje viešo aukciono metu bei šalių derybų metu pateiktas nebuvo. Be to teismas nustatė, kad patalpoje 3-10 yra pravestas komunikacijų vamzdis per visą sieną, kuris uždengtas („apsiūtas“) ir Patalpų plane aukciono metu neatsispindėjo. Po aukciono paaiškėjo ir tai, kad atsakovė negali suteikti potencialiam pirkėjui informacijos apie tai ar Patalpose yra elektros įvadas (teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad įvadas aptiktas tik po dviejų mėnesių, t. y. 2017 m. liepos mėnesio antroje pusėje, o atsakovės atstovė to nepaneigė).

228.

23Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog aukcioną reglamentuojančių teisės normų nustatytu laiku atsakovė nebuvo pasirengusi sudaryti privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutartį. Teismas nesutiko su atsakovės argumentais, kad kadastro duomenų patikslinimas užtruko ne dėl atsakovės kaltės. Atsakovė yra Patalpų savininkė, todėl tinkamai ir laiku turi pasirūpinti savo turtu bei dokumentais ir turi tai padaryti iki paskelbdama aukcioną arba skelbti tikrovę atitinkančią informaciją apie privatizavimo objektą.

249.

25Teismas sutiko su atsakovės dublike nurodytu argumentu, jog patikslintas Patalpų plotas bendrame kontekste yra minimalus (0,56 kv. m), tačiau pritarė ieškovės nuomonei, jog per patalpą išvestas kanalizacijos vamzdis su nuolat nutekančiu jo turiniu gali būti nepriimtinas ieškovei, kuri, kaip nurodė teismo posėdžio metu, ketino apjungti Patalpas su turimomis ir įrengti patalpoje viešbučio gyvenamąjį kambarį.

2610.

27Atsakovės argumentus, kad ieškovė galėjo dujinį katilą pamatyti iš nuotraukų byloje teismas vertino kaip nepagrįstus, kadangi kyla pagrįstų abejonių dėl to, kokios nuotraukos 2017 m. buvo publikuojamos. Teismo vertinimu atsakovė nepagrįstai nurodė, kad ieškovė turėjo žinoti apie Patalpose realiai esantį dujinį šildymą, kadangi aukcione ieškovę atstovavęs ieškovės darbuotojas – projektų vadovas A. M. 2013 m. savo Patalpose, esančiose tame pačiame name, buvo įsivedęs dujas karšto vandens šildymui. Teismo vertinimu, toks faktas ieškovės nesąžiningumo byloje neįrodo. Kitokią išvadą teismas padarė įvertinęs atsakovės veiksmus, t. y. klaidingos informacijos apie Patalpas, kurios yra parduodamos viešo aukciono būdu, paskelbimą, nepakankamą bendradarbiavimą su ieškove, žinant, kad ta informacija neatitinka tikrovės (atsisakymą pasirašyti trūkumų šalinimo protokolą abiem šalims priimtinu būdu ir terminais), vertintino kaip nesąžiningus atsakovės veiksmus pirkėjo atžvilgiu.

2811.

29Teismas nurodė, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimą, privatizavimo santykių specifika, jog valstybės turtas būtų parduotas kuo palankiausiomis sąlygomis, nulemia tai, kad, privatizuojant valstybės turtą, turi būti vadovaujamasi ne tik privatizavimą reglamentuojančiais specialiaisiais aktais – Lietuvos Respublikos privatizavimo įstatymu, Viešo aukciono nuostatais, bet iš privatizavimo santykių atsiradusiems padariniams turi būti taikomos ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatos: CK 1.5 straipsnio 1 dalies nuostata, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, CK 2.36 straipsnio 1 dalies nuostata, kad valstybė ir jos institucijos yra civilinių teisinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai, taip pat CK 6.158 straipsnio nuostata, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai. Nagrinėjamu atveju teismas konstatavo atsakovės nesąžiningumą.

3012.

31Spręsdamas dėl priteistinų palūkanų dydžio, teismas nurodė, jog savivaldybė nėra privatus juridinis asmuo, iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos už piniginės prievolės nevykdymą bei 1 182,50 Eur palūkanų suma, susidariusi nuo piniginės prievolės nevykdymo momento (2017 m. birželio 19 d.) iki ieškinio pareiškimo.

32III.

33Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

3413.

35Apeliaciniame skunde atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3613.1.

37Atsakovei net ir neginčijant fakto, kad aukciono metu pateikta informacija nebuvo tiksli, šiuo atveju esminę reikšmę, sprendžiant, dėl kieno kaltės nebuvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, turi šalių elgesys po aukciono laimėjimo. Atsakovė aukciono skelbime nurodė visą informaciją, kurią būtina pateikti, tačiau pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovė nepateikė informacijos, kurios pagal 2014 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašą net nėra būtina pateikti.

3813.2.

39Skelbime buvo nurodytas turto apžiūros laikas ir sąlygos. Ieškovė neatvyko apžiūrėti Patalpų, todėl nematė neatitikimų. Pabrėžia, jog nė vienas iš neatitikimų nėra paslėptas, todėl ieškovė, neatvykdama apžiūrėti Patalpų, prisiėmė riziką. Ieškovei, kuri užsiima nekilnojamojo turto vystymu, ranga, projektų ir statybų valdymu, turėtų būti akivaizdūs tokie pakeitimai kaip dujinio katilo pajungimas, todėl atvykusi apžiūrėti Patalpas, ji būtų mačiusi pakeitimus. Ieškovė elgėsi nerūpestingai ir neprotingai, nes prieš dalyvaudama aukcione, ji Patalpų neapžiūrėjo.

4013.3.

41Teismas visiškai nevertino aplinkybės, jog ieškovės akcininkas A. M. tame pačiame pastate, t. y. (duomenys neskelbtini), turėjo patalpas, todėl iš AB „Lietuvos dujos“ ir A. M. atsakomybės ribų, skiriant dujų sistemas adresu (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), akto, matyti, kad jam turėjo būti žinoma apie Patalpose esantį faktinį šildymą, todėl teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnį, 270 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktus.

4213.4.

43Teismas nepagrįstai nurodo, kad atsakovė nepakankamai bendradarbiavo po to, kai paaiškėjo dėl Patalpose esančių neatitikimų. Atsakovė geranoriškai siekė išspręsti susidariusią situaciją. Teismas nepagrįstai teigia, jog atsakovė nesutiko dėl termino pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti pratęsimo, nes pati ieškovė 2017 m. birželio 1 d. prašymu prašė suteikti papildomą 60 dienų terminą sutarčiai sudaryti. Tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasiektas susitarimas atidėti terminą pirkimo-pardavimo sutarčiai pasirašyti, todėl vien tai, kad ieškovė vėliau persigalvojo, nepaneigia fakto, jog būtent ieškovės prašymu terminas sutarčiai buvo pratęstas. Susitikimo metu ieškovės atstovas patikimo, jog ketina pirkti Patalpas. Atstovui buvo paaiškinta, kad dokumentų gavimas gali užtrukti 6-12 mėnesių. Susitikimo metu atsakovė taip pat ketino išsiaiškinti centrinio šildymo atstatymo galimybes ir jas aptarti 2017 m. birželio 15 d. susitikimo metu su ieškove, todėl teismas nepagrįstai teigė, jog ieškovės 2017 m. birželio 14 d. raštas, kuriame ieškovė nurodo, kad atsakovė trūkumų nepašalino, yra pagrįstas. Atsakovė ir ieškovė tik 2017 m. birželio 15 d. susirinkimo metu turėjo svarstyti dėl šildymo atstatymo.

4413.5.

45Atsakovė iki 2017 m. birželio 27 d. buvo atlikusi darbus, kuriuos reikalavo atlikti ieškovė, t. y. tikslino kadastrinius matavimus, šalino savavališko statybos padarinius, išsiaiškino dėl dujinio šildymo prijungimo aplinkybių. Teismas visiškai nepagrįstai teigia, kad atsakovė nebendradarbiavo su ieškove. Atsakovė pažymi, kad dokumentų tvarkymas dėl dujų įvedimo užtruko dėl VĮ „Registrų centras“ nurodytų pastabų, nors pirminė deklaracija apie užbaigtą dujų įvedimą buvo jau parengta dar 2017 m. liepos 10 d.

4613.6.

47Teismas, remdamasis išskirtinai ieškovės atstovo žodiniais parodymais, darė nepagrįstą prielaidą, jog ieškovė Patalpose ketino įrengti viešbučio kambarį ir dėl to, jog per patalpas išvestas kanalizacijos vamzdis bus nepriimtinas ieškovei. Atsakovė nėra saistoma ieškovės ketinimų.

4813.7.

49Byloje nėra įrodymų, jog atsakovė būtų atsisakiusi visus trūkumus išvardyti raštu, o rėmėsi vien tik ieškovės teigimu. Be kita ko, teismas nekonkretizuoja apie kokios pretenzijos pateikimą kalba sprendime. Atsakovu nėra aišku, kokia ieškovo pretenzija buvo pateikta bei kada ji pateikta, todėl nesuprantama, kodėl teismas sprendė, jog pretenzija pateikta laiku.

5013.8.

51Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei ir registracijos mokestį, nes vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, registracijos mokestis nėra jokiais atvejais grąžinamas.

5213.9.

53Tikėtina, jog ieškovė pervertino savo jėgas, todėl sąmoningai siekė išvengti sandorio. Tai patvirtina ieškovės raštuose minimas pakartotinio aukciono rengimas, kuris leistų ieškovei dalyvauti aukcione ir įsigyti patalpas už mažesnę kainą.

5414.

55Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „NT VYSTYMO GRUPĖ“ prašo jį atmesti ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

5614.1.

57Valstybė ir jos institucijos yra civilinių teisinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai, be to, kiekviena sutarties šalis (nesvarbu, ar tai Vilniaus miesto savivaldybės administracija ar privatus juridinis asmuo), turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai.

5814.2.

59Sprendime pagrįstai konstatuota, kad bylos įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, jog atsakovė savo veiksmais iš esmės pripažino ieškovės pozicijos dėl informacijos neatskleidimo pagrįstumą. Atsakovė ir apeliaciniu skundu neginčija to, kad informacija apie Patalpas aukciono organizatorės (atsakovės) buvo pateikta netinkamai ir netiksliai.

6014.3.

61Aukcione atsakovės skelbta informacija apie Patalpas buvo neteisinga: 1) Patalpose buvo atlikti savavališki statybos darbai; 2) Patalpų faktinės būklės neatitikimai nuo atsakovės skelbtos informacijos reiškia, kad Patalpose ieškovė būtų galėjusi įrengti ne iš anksto planuotus 17, tačiau tik 15 ar net 14 viešbučio kambarių; 3) atsakovė Patalpų neatitikimus šalino tokiais būdais ir terminais, kurie ne tik nebuvo suderinti su ieškovu, tačiau ieškovei buvo ir nepriimtini (pavyzdžiui, būtent dėl atsakovės pasirinkto neatitikimų šalinimo būdo Patalpose neliko galimybės įrengti nuo 2 iki 3 viešbučio kambarių iš anksto planuotų 17, atsakovė, vietoje to, kad pašalintų Patalpose įrengtą vietinį dujinį šildymą, jį tiesiog įregistravo, o šalindamas savavališkus statybos darbus, kapitalinėje konstrukcijoje iškirstą angą tiesiog užmūrijo nederindama atliktų savavališkų statybos darbų projekto).

6214.4.

63Pati atsakovė nebuvo pasiruošusi Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui (pavyzdžiui, Patalpose buvo atlikti savavališkos statybos darbai, dėl ko sudaryti Patalpų pirkimo-pardavimo sutartį draudė CK 4.103 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, 2017 m. birželio 16 d. atsakovė vienašališkai, nederinusi su ieškove, nusprendė atidėti Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo terminą 60 dienų, t. y. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. Kadangi net ir per nurodytą papildomą terminą atsakovė nebuvo pasiruošusi pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, nepaisant ir po to sekusių ieškovės prašymų grąžinti sumokėtą garantinį įnašą bei aukciono dalyvio registracijos mokestį, 2017 m. liepos 31 d. raštu atsakovė dar kartą vienašališkai nusprendė atidėti Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymą papildomam 60 dienų terminui, t. y. iki 2017 m. spalio 2 d. Nors pirmojo pratęsimo atveju atsakovė teigia, kad neva Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo terminas buvo pratęstas ieškovės prašymu, dėl to, kad tokį terminą antrąjį kartą atsakovė pratęsė vienašališkai (nesant nei ieškovės prašymo, nei pritarimo) byloje ginčo niekada net nebuvo. Papildomu atsakovės vienašališkai nustatytu terminu sutarčiai sudaryti ieškovė neturėjo prievolės sudaryti Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties, kadangi dėl to su atsakove niekada nesusitarė. Taip pat CK 6.163 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas, o tai reiškia, kad jeigu derybų metu šalys vis dėlto nepasiekia susitarimo ar vienai šaliai nepriimtinos kitos šalies siūlomos sąlygos, negalima versti šalies tęsti derybas, jeigu ši nenori derėtis, ar taikyti jai atsakomybę už tai, kad sutartis nebuvo sudaryta.

6414.5.

65Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo 24, 49, 52 punktais, patalpų pirkimo-pardavimo sutartį ieškovė ir atsakovė turėjo sudaryti ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 12 d., ir tik dėl ieškovės kaltės iki nurodytos datos nesudarius tokios sutarties, garantinis įnašas ieškovei galėjo būti negrąžintas. Teisės aktuose nenumatyti jokie kiti pagrindai, kuriems esant, garantinis įnašas ieškovei galėtų būti negrąžintas. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas nenumato atsakovės teisės pasilikti ieškovės sumokėtą garantinį įnašą ar registracijos mokestį ir šią sumą laikyti šalių sutartais minimaliais aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono organizatoriaus (t. y. atsakovės) įsipareigojimų nevykdymo.

6614.6.

67Aplinkybės, kad ieškovė siūlė pasirašyti nurodytą susitarimą ieškovės buvo išsakytos dar bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tačiau pati atsakovė jų niekada neginčijo nei posėdžio metu, nei procesiniuose dokumentuose.

6814.7.

69Ieškovė Patalpas ketino apžiūrėti, tačiau atsakovė tokios galimybės nesuteikė ir nurodė, kad tam jau skirtas laikas buvo anksčiau. Pažymi, kad apžiūrai atsakovės buvo nustatytas trumpas laikas (2017 m. balandžio 10 d. 10 val.), o kadangi ieškovės atstovas buvo išvykęs, patalpų apžiūrėti negalėjo. Nepriklausomai nuo to, atsakovė privalėjo atskleisti esminę reikšmę sutarčiai sudaryti turinčią informaciją, o aukciono metu atsakovės atskleista informacija apie Patalpas saisto atsakovę. Teismų praktikoje yra suformuluota griežta aukciono organizatoriaus pareiga tinkamai bei tiksliai pateikti informaciją apie aukcione parduodamą turtą, taip pat išaiškinta, kad aukciono organizatoriaus atsakomybės nešalina paties pirkėjo pasitikėjimas pateikta informacija. Dar daugiau, ieškovė, susipažinusi su skelbiama informacija, galėjo pagrįstai tikėtis, kad aukciono metu pateiktas pasiūlymas įsigyti Patalpas tokios būklės, kokia ji buvo skelbiama aukciono metu, yra galiojantis ir pagrįstas net ir neapžiūrėjęs Patalpų.

7014.8.

71Sprendime pirmosios instancijos teismas detaliai ir argumentuotai pasisakė dėl byloje surinktų įrodymų, dėl teismų praktikos, kuri taikytina šiam ginčui, išsamiai argumentavo priimamą sprendimą. Teismas įvertino visus byloje surinktus įrodymus, ginčo šalių paaiškinimus, ir tik tada padarė atitinkamas išvadas, kurios ir nurodytos sprendime. Pirmosios instancijos teismas neprivalo pasisakyti ir dėl kiekvieno atsakovės nurodyto argumento, jeigu, teismo nuomone, tokie argumentai nėra reikšmingi. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV.

73Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7415.

75Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl byloje nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas.

76Dėl garantinio įnašo grąžinimo

7716.

78Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovė nurodė ne visą informaciją, t. y. jog atsakovė privalėjo nurodyti ir papildomą informaciją apie Patalpas.

7917.

80Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 straipsnis reglamentuoja valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarką. Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarką nustato Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 buvo patvirtintas Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

8118.

82Aprašo 22.1 punkte nustatyta, kad aukciono sąlygose, be kita ko, turi būti nurodyta informacija apie aukcione parduodamą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą ar kitą nekilnojamąjį daiktą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, žemės sklypo kadastro numeris, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kiti teisės aktuose nustatyti apribojimai, žemės servitutai ir informacija, ar žemės sklypas parduodamas, ar nuomojamas, kiti turto identifikavimo duomenys).

8319.

84Vadovaujantis patvirtintomis aukciono sąlygomis, skelbime apie organizuojamą aukcioną pateikiama aukciono organizatoriaus apibendrinta informacija apie parduodamą turtą ir nuoroda į viešai paskelbtas aukciono sąlygas, taip pat papildoma informacija, kur galima susipažinti su nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutarčių projektais, žemės sklypo nuomos sutarčių projektais (Aprašo 26 punktas).

8520.

86Aprašo 26 punkte nėra aiškiai apibrėžta, kas yra apibendrinto pobūdžio informacija apie parduodamą daiktą, tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilęs ne dėl pateiktos informacijos atitikimo Aprašo reikalavimams, o dėl atsakovės skelbime apie organizuojamą viešą aukcioną nurodytos informacijos atitikimo faktinei situacijai.

8721.

88Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.420 straipsnio nuostatas, yra nurodęs, kad įstatymo įpareigojama skelbiant aukcioną atskleisti visas aukciono sąlygas ir nustatoma, kad nepaskelbtos sąlygos negali būti panaudotos prieš aukciono dalyvius (CK 6.420 straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme nustatytą reglamentavimą paskelbtos aukciono sąlygos saisto oferentą ir kiekvienas aukciono dalyvis gali pagrįstai tikėtis, kad pateiktas pasiūlymas yra galiojantis ir teisingas. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.420 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė skirta aukciono dalyvių interesams nuo aukciono rengėjų „siurprizinių“ sutarties sąlygų apsaugoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2006; 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2007). O oferentas (pardavėjas) negali remtis aplinkybe dėl netikslių aukciono sąlygų, netinkamu pasirengimu aukcionui ir panašiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2008). Taigi, atsakovė, pasirinkusi skelbime pateikti informaciją iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko bei 1995 metais rengtą Patalpų planą, galėjo ir privalėjo įsitikinti, ar informacija yra aktuali bei atitinka faktinę situaciją.

8922.

90Pažymėtina, kad apeliantė neginčija fakto, kad skelbime pateikta informacija neatitiko faktinės situacijos – faktinis Patalpų išplanavimas neatitinka aukcione skelbto plano (Patalpose įrengtas praėjimas, dūmtraukis išvestas per saugotiną fasadą, vienoje iš patalpų yra apsiūtas naujai įrengtas kanalizacijos stovas iš trečio aukšto patalpų), patalpos šildomos dujiniu katilu, o centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų yra atjungtas, tačiau apeliantė teigia, jog visus šiuos neatitikimus ieškovė galėjo pastebėti, jeigu būtų dalyvavusi Patalpų apžiūroje, kuri buvo numatyta 2017 m. balandžio 10 d. Pirmosios instancijos teismas dėl minėtos aplinkybės visiškai nepasisakė, jos nevertino, nors nagrinėjamu atveju, faktas, jog ieškovė Patalpų net neapžiūrėjo, teisėjų kolegijos vertinimu, gali būti svarbus sprendžiant klausimą dėl ieškovės kaltės jai atsisakius sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį.

9123.

92Nors tuo atveju, kai daiktas parduodamas aukciono būdu, pagrindinės pirkimo-pardavimo sąlygos nustatomos aukciono sąlygose, ir šios sąlygos teisiškai saisto pirkėją, tačiau nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija laiko, kad pirkėjui tenka pareiga išsiaiškinti, ar perkamas daiktas atitinka jo lūkesčius ir įsigijimo tikslus. Pažymėtina, kad ieškovė dėl atsakovės paskelbtų aukciono sąlygų pretenzijų nereiškė, ieškovė su jomis sutiko, kai užsiregistravo dalyvauti viešajame aukcione pagal atsakovės pateiktas sąlygas, o taip pat po laimėjimo pasirašė viešojo aukciono protokolą, kuriuo viešojo aukciono laimėtojas patvirtina, kad su Aprašu ir viešo aukciono sąlygomis yra susipažinęs. Pasirašydama 2017 m. gegužės 12 d. protokolą, ieškovė įsipareigojo įvykdyti visas viešame aukcione nurodytas sąlygas (Aprašo 45 punktas, Aprašo priedas Nr. 2). Darytina išvada, kad ieškovė aiškiai išreiškė savo valią dalyvauti organizuojamame viešame aukcione jame paskelbtomis sąlygomis ir jį laimėjus sudaryti objekto pirkimo-pardavimo sutartį.

9324.

94Šiuo atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė, matydama duomenis, paskelbtus informaciniame pranešime apie organizuojamą viešąjį aukcioną, elgdamasi kaip atidus ir rūpestingas asmuo, turėjo pasidomėti ne tik skelbime nurodytais duomenimis apie parduodamą objektą, tačiau taip pat ir išsiaiškinti visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su parduodamu objektu, tam, kad laisva valia priimtų sprendimą – dalyvauti ar ne sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. Pateikusi paraišką dalyvauti viešame aukcione, ieškovė tokiu būdu patvirtino, kad ji susipažino su parduodamu objektu, aukciono sąlygomis ir tai, kad ji su jomis sutiko. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Aprašo 25 punkto 1 dalimi, apie rengiamą aukcioną skelbiama viešai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios. Ieškovė 2017 m. balandžio 10 d. Patalpų apžiūrėti neatvyko. Faktas, kad ieškovės atstovas A. M. apžiūros metu buvo išvykęs, nesudaro pagrindo teigti, jog apžiūra praleista dėl svarbių priežasčių. Be kita ko, byloje apskritai nėra įrodymų, kad ieškovės atstovas buvo išvykęs, taip pat įrodymų, kad ieškovė vėliau kreipėsi dėl apžiūros, tačiau atsakovė atsisakė Patalpas aprodyti kitu laiku (CPK 178 straipsnis). Kita vertus, remiantis viešais duomenimis, ieškovė turi ir daugiau darbuotojų, kurie dėl nežinomų priežasčių negalėjo apžiūrėti Patalpų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovė, dalyvaudama aukcione ir siekdama įsigyti, didelės vertės turtą, tačiau prieš tai neišsiaiškinusi visų jai rūpimų klausimų, neapžiūrėjusi patalpų (ypač, kaip teigiama, jog Patalpose buvo ketinama įrengti viešbučio kambarius), elgėsi nepakankamai rūpestingai, todėl prisiėmė riziką dėl galimų neatitikimų jos nurodytiems poreikiams (viešbučio įrengimui). Aplinkybę, kad ieškovei apžiūrėjus patalpas, būtų žinomas patalpų išdėstymas, jo pakeitimai, ten esantis dujų katilas, pagrindžia ir tai, jog apie minėtus pakitimus ieškovė sužinojo būtent tada, kai po laimėto aukciono apžiūrėjo patalpas (nors pati ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad įtarimų apie galimą Patalpų šildymo būdo neatitikimą ieškovė turėjo dar iki Patalpų apžiūros). Be to, ieškovė apžiūrėjusi Patalpas iškart neatsisakė sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau pateikė prašymą atidėti sutarties pasirašymą. Taigi, vertinant tokį ieškovės elgesį, darytina išvada, kad ji pozicijos dėl Patalpų pirkimo nepakeitė, tačiau reikalavo, kad būtų pašalinti trūkumai. Pažymėtina, kad ieškovė yra verslo subjektas, kuriam paprastai keliami didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, tačiau Patalpomis pradėjo domėtis tik prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį.

9525.

96Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti ir į aukciono skelbime buvusius neatitikimus faktinei situacijai ir jų įtaką pirkėjo (ieškovės) sprendimui įsigyti Patalpas, bei, žinoma, atsakovės elgesį po aukciono pabaigos, kai paaiškėjo, kad Patalpos neatitinka tam tikrų skelbtų duomenų. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, jog daikto suvaržymai (hipoteka, areštas, nuoma ir pan.) priskirtini prie veiksnių, galinčių turėti įtakos potencialaus pirkėjo sprendimui įsigyti konkretų daiktą arba jo kainos pasiūlymams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2014). Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, nė vienas iš nustatytų neatitikimų Patalpų duomenims, kurie buvo nurodyti viešajame registre, nebuvo toks, kuris ieškovei trukdytų laisvai valdyti, naudoti ir disponuoti įgytu turtu (pavyzdžiui, įrengti viešbutį), be to, visi neatitikimai galėjo būti ir buvo iš esmės pašalinti. 2017 m. birželio 27 d. atsakovė raštu informavo ieškovę, jog savavališkos statybos darbai buvo pašalinti, taip pat paaiškino, jog dujos įvestos nesavavališkai, jų įvedimas atitiko teisės aktų reikalavimus, tačiau įvedimas nebuvo įregistruotas viešajame registre ir kad artimiausiu metu ketinama įregistruoti informaciją registre, kartu įregistruoti ir atnaujintą kadastrinių matavimų bylą. 2018 m. rugpjūčio 22 d. atsakovė informavo ieškovę, jog patikslinus kadastrinių matavimo bylą, kliūčių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymui nebeliko. Pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atnaujinus kadastrinę bylą, Patalpų ploto sumažėjimas 0,56 kv. m. yra minimalus lyginant su bendru Patalpų plotu, tačiau nesutiktina, kad per patalpą išvestas kanalizacijos vamzdis gali kelti nepakeliamą triukšmą, dėl kurio ieškovė negalėtų naudoti Patalpų pagal paskirtį. Taip pat pridurtina, kad Patalpos įsigijimo metu nebuvo pritaikytos ieškovės planuojamam viešbučiui (Patalpos yra administracinės paskirties), todėl akivaizdu, kad įsigijus Patalpas, ieškovei būtų tekę perplanuoti Patalpas bei jas pritaikyti viešbučio reikmėms, todėl toks dalykas, kaip kanalizacijos vamzdis, gali būti pašalintas/perkeltas rekonstrukcijos metu.

9726.

98Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl garantinio įnašo ir registracijos mokesčio grąžinimo, vadovavosi CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriame nustatyta pirkėjo teisė tuo atveju, jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų savo pasirinkimu pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Pažymėtina, kad pagal šią įstatymo nuostatą joje nurodytu būdu pirkėjas savo teises gali ginti (nutraukti sutartį) tada, kai daikto trūkumai yra tokie reikšmingi (esminiai), kad nupirktas daiktas negali būti naudojamas pagal paskirtį. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyti Patalpų trūkumai, kurie neleistų ieškovei naudoti Patalpų pagal jų paskirtį, o kaip jau buvo ir nustatyta – trūkumai buvo iš esmės pašalinti.

9927.

100Šiuo atveju svarbu atsižvelgti ir į tai, kad vykdant savivaldybei nuosavybės teise priklausančio objekto pardavimą viešo aukciono būdu, tarp šalių susiklosto ikisutartiniai teisiniai santykiai, kai yra pareiškiama paraiška dėl dalyvavimo viešame aukcione ir iki kol asmuo pripažįstamas arba ne viešo aukciono laimėtoju, nes nuo to momento yra pripažįstama, kad tarp šalių yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau jai įforminti įstatymas tam tikrais atvejais numato kelis etapus, kaip ir nagrinėjamu atveju. Atsižvelgiant į tai, vien atsakovės, kaip pardavėjos, elgesio vertinimas nėra pakankamas, kad tinkamai atskleistų visumą kilusiam ginčui tinkamai išnagrinėti aplinkybių, nes abi šalys tiek ikisutartiniuose, tiek sutartiniuose santykiuose yra saistomos tiek tam tikrų teisių, tiek pareigų (CK 6.154 straipsnis, 6.163 straipsnis). Taigi, nagrinėjamu atveju vertinamas tiek ieškovės, tiek atsakovės elgesys.

10128.

102Apeliaciniame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo atsakovės kaltę dėl nesudarytos pirkimo-paradavimo sutarties, taip pat nepakankamo bendradarbiavimo su ieškove. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju daro priešingą išvadą negu pirmosios instancijos teismas – atsakovė buvo aktyvi bei sužinojusi apie neatitikimus ėmėsi visų priemonių, jog jie būtų pašalinti, todėl nėra pagrindo laikyti, jog atsakovė su ieškove nebebendradarbiavo. Įvertinus laikotarpį, per kurį atsakovė pašalino visus trūkumus, laikytina, jog atsakovė veikė operatyviai, nors ieškovė buvo perspėta, kad darbai gali užtrukti net iki 12 mėnesių. Pastebėtina, kad iš byloje esančių susirašinėjimų, derybų tarp ieškovės ir atsakovės, matyti, kad ieškovė, nors ir buvo pastebėti neatitikimai (trūkumai), bet sukūrė teisėtus lūkesčius atsakovei, jog sutartis bus sudaryta (įforminta), kai trūkumai bus pašalinti, tačiau vėliau dėl nežinomų priežasčių persigalvojo. Vertinant pačios ieškovės elgesį, laikytina, kad ieškovė nagrinėjamu atveju yra nenuosekli – dar iki ginčo sprendimo teismine tvarka ji atsakovei nurodė, jog ją tenkina dujinio šildymo įteisinimas arba centralizuoto šildymo atstatymas, tačiau šiuo metu laikosi pozicijos, jog ją būtų tenkinęs tik centrinio šildymo iš centralizuotų sistemų atkūrimas. Iš 2017 m. birželio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turto departamento posėdžio, kuriame dalyvavo ir ieškovės atstovas, protokolo matyti, jog ieškovės atstovas nurodė, jog ketina pirkti turtą, tačiau reikalauja, kad atsakovė atstatytų patalpų centrinį šildymą arba įsiteisintų dujinio šildymo įvedimą Patalpose. Dar daugiau, ieškovės atstovas pasiūlė sumokėti dalį Patalpų kainos, norėdamas patvirtinti, kad ieškovė gali mokėti aukcione pasiūlytą kainą. Taip pat 2017 m. birželio 7 d. protokole pažymėta, kad ieškovės atstovas sutiko, jog jo prašomas 60 dienų sutarties atidėjimo terminas būtų ir ilgesnis, tačiau reikalavo, jog visi dokumentai būtų sutvarkyti. Atsižvelgiant į tokius ieškovės atstovo teiginius bei tai, kad ieškovė buvo perspėta dėl galimai ilgiau truksiančio trūkumų šalinimo, ieškovė galėjo numatyti, jog atsakovė iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. (pačios ieškovės 2017 m. birželio 1 d. prašymu suderinto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo termino atidėjimo) gali nespėti atlikti tam tikrų darbų, ypač tų, kuriems reikalinga registracija VĮ „Registrų centras“. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė formaliai remiasi atsakovės 2017 m. birželio 27 d. raštu, kuriuo buvo nuspręsta pratęsti pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo terminą iki 2017 m. spalio 2 d., nors žinojo, jog atsakovė deda visas pastangas, kad Patalpos atitiktų ieškovės poreikius, be to, kaip minėta, buvo įspėta, jog trūkumų šalinimas gali užtrukti ir ilgiau, dėl ko netgi sutiko. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad atsakovė nebendradarbiavo su ieškove padarytos remiantis vien tik ieškovės paaiškinimais, o ne byloje esančiais įrodymais (CPK 178,185 straipsniai).

10329.

104Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nebuvo aplinkybių, sudarančių pagrindą pripažinti, kad ieškovė įgijo teisę susigrąžinti sumokėtą pradinį įnašą, kadangi dėl jos pačios kaltės nebuvo sudaryta patalpų pirkimo-pardavimo sutartis.

105Dėl registravimo mokesčio grąžinimo

10630.

107Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė ir dėl registracijos mokesčio grąžinimo, kadangi Apraše nėra numatyti atvejai, jog toks mokestis grąžinamas. Nors teisėjų kolegiją padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo grąžinti garantinį įnašą, kas savaime leidžia teigti, kad nėra pagrindo ir registravimo mokesčio grąžinimui, tačiau pasisakytina ir dėl registravimo mokesčio, kaip atskiro reikalavimo, grąžinimo.

10831.

109Aprašo 24 punkte yra nustatyta sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą. Aprašo 52 punkte ir nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais atvejais aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas, laikomas šalių sutartais minimaliais aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo. Vertinant tokią nuostatą, matyti, kad įstatymų leidėjas yra numatęs išimtis, kada negrąžinamas garantinis įnašas, tačiau ne registravimo mokestis. Kadangi ieškovė registravimo mokestį sumokėjo, aukcione dalyvavo, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino garantinį įnašą su registravimo mokesčiu ir nesprendė atskirai dėl kiekvienos iš sumų grąžinimo. Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo 24 punkte aiškiai nustatyta, jog registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovei iš atsakovės priteisė ir registravimo mokestį (145 Eur).

110Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

11132.

112Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

113Dėl procesinės bylos baigties

11433.

115Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, susijusius su atsakovės kaltės dėl nesudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

116Dėl bylinėjimosi išlaidų

11734.

118Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, perskirstomos šalių pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Kadangi atsakovė nėra pateikusi įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme, jai išlaidos neatlygintinos.

11935.

120Atsakovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinio skundo pateikimą. Tenkinus apeliacinį skundą, už jį mokėtinas žyminis mokestis priteistinas valstybei iš ieškovės (CPK 96 straipsnio 3 dalis). Už apeliacinio skundo pateikimą turėjo būti sumokėtas 1 419 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 4 dalis), todėl, tenkinus apeliacinį skundą, ši suma valstybei priteisiama iš ieškovės (CPK 93 straipsnis, 96 straipsnio 3 dalis).

121Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

122Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

123Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NT VYSTYMO GRUPĖ“ (j. a. k. 300631214) į valstybės biudžetą 1 419 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniolika eurų) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NT VYSTYMO GRUPĖ“... 8. 2.... 9. Ieškovė paaiškino, kad atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės... 10. 3.... 11. Ieškovė nurodė, kad laimėjus aukcioną, ieškovei buvo sudaryta galimybė... 12. 4.... 13. Atsižvelgiant į nustatytus neatitikimus/trūkumus, 2017 m. birželio 1 d.... 14. 5.... 15. Ieškovė taip pat nurodė, kad 2017 m. birželio 14 d. pateikė atsakovei... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį tenkino... 20. 7.... 21. Teismas konstatavo, jog skelbimuose apie parduodamas Patalpas buvo pateikta... 22. 8.... 23. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog aukcioną reglamentuojančių... 24. 9.... 25. Teismas sutiko su atsakovės dublike nurodytu argumentu, jog patikslintas... 26. 10.... 27. Atsakovės argumentus, kad ieškovė galėjo dujinį katilą pamatyti iš... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimą, privatizavimo... 30. 12.... 31. Spręsdamas dėl priteistinų palūkanų dydžio, teismas nurodė, jog... 32. III.... 33. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 34. 13.... 35. Apeliaciniame skunde atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 36. 13.1.... 37. Atsakovei net ir neginčijant fakto, kad aukciono metu pateikta informacija... 38. 13.2.... 39. Skelbime buvo nurodytas turto apžiūros laikas ir sąlygos. Ieškovė neatvyko... 40. 13.3.... 41. Teismas visiškai nevertino aplinkybės, jog ieškovės akcininkas A. M. tame... 42. 13.4.... 43. Teismas nepagrįstai nurodo, kad atsakovė nepakankamai bendradarbiavo po to,... 44. 13.5.... 45. Atsakovė iki 2017 m. birželio 27 d. buvo atlikusi darbus, kuriuos reikalavo... 46. 13.6.... 47. Teismas, remdamasis išskirtinai ieškovės atstovo žodiniais parodymais,... 48. 13.7.... 49. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovė būtų atsisakiusi visus trūkumus... 50. 13.8.... 51. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei ir registracijos mokestį, nes... 52. 13.9.... 53. Tikėtina, jog ieškovė pervertino savo jėgas, todėl sąmoningai siekė... 54. 14.... 55. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „NT VYSTYMO GRUPĖ“ prašo... 56. 14.1.... 57. Valstybė ir jos institucijos yra civilinių teisinių santykių dalyvės... 58. 14.2.... 59. Sprendime pagrįstai konstatuota, kad bylos įrodymų visuma leidžia daryti... 60. 14.3.... 61. Aukcione atsakovės skelbta informacija apie Patalpas buvo neteisinga: 1)... 62. 14.4.... 63. Pati atsakovė nebuvo pasiruošusi Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties... 64. 14.5.... 65. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo... 66. 14.6.... 67. Aplinkybės, kad ieškovė siūlė pasirašyti nurodytą susitarimą ieškovės... 68. 14.7.... 69. Ieškovė Patalpas ketino apžiūrėti, tačiau atsakovė tokios galimybės... 70. 14.8.... 71. Sprendime pirmosios instancijos teismas detaliai ir argumentuotai pasisakė... 72. IV.... 73. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 74. 15.... 75. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 76. Dėl garantinio įnašo grąžinimo... 77. 16.... 78. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog... 79. 17.... 80. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir... 81. 18.... 82. Aprašo 22.1 punkte nustatyta, kad aukciono sąlygose, be kita ko, turi būti... 83. 19.... 84. Vadovaujantis patvirtintomis aukciono sąlygomis, skelbime apie organizuojamą... 85. 20.... 86. Aprašo 26 punkte nėra aiškiai apibrėžta, kas yra apibendrinto pobūdžio... 87. 21.... 88. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.420 straipsnio nuostatas, yra nurodęs,... 89. 22.... 90. Pažymėtina, kad apeliantė neginčija fakto, kad skelbime pateikta... 91. 23.... 92. Nors tuo atveju, kai daiktas parduodamas aukciono būdu, pagrindinės... 93. 24.... 94. Šiuo atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė, matydama duomenis,... 95. 25.... 96. Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti ir į aukciono skelbime buvusius... 97. 26.... 98. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl garantinio įnašo ir... 99. 27.... 100. Šiuo atveju svarbu atsižvelgti ir į tai, kad vykdant savivaldybei... 101. 28.... 102. Apeliaciniame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 103. 29.... 104. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nebuvo... 105. Dėl registravimo mokesčio grąžinimo ... 106. 30.... 107. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 108. 31.... 109. Aprašo 24 punkte yra nustatyta sumokėtas aukciono dalyvio registravimo... 110. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 111. 32.... 112. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 113. Dėl procesinės bylos baigties... 114. 33.... 115. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro... 116. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 117. 34.... 118. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują... 119. 35.... 120. Atsakovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinio skundo... 121. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 122. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d sprendimą panaikinti ir... 123. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NT VYSTYMO...