Byla eB2-461-368/2016
Dėl 2015-09-21 kreditorių susirinkimo nutarimo dalies, kuria nutarta pradėti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka panaikinimo ir bankroto procedūros ne teismo tvarka nutraukimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Techsis“ skundą atsakovei bankrutuojančiai UAB (toliau BUAB) „Žemda“ dėl 2015-09-21 kreditorių susirinkimo nutarimo dalies, kuria nutarta pradėti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka panaikinimo ir bankroto procedūros ne teismo tvarka nutraukimo,

Nustatė

2

 1. Pareiškėja UAB „Techsis“ prašo panaikinti BUAB „Žemda“ 2015-09-21 kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, kuria nuspręsta pradėti BUAB „Žemda“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir nutraukti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Pareiškėja nurodė, kad atsakovės kreditorių susirinkimas nesilaikė LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir pažeidė LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies normas.
 1. BUAB „Žemda“ bankroto administratorius UAB „Lideres“ prašo skundą atmesti, ar, jeigu teismas manytų, kad būtina nustatyti, ar pareiškėja yra atsakovės kreditorė, stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-217-569/2015.
 1. Atsakovės atstovas nurodė, kad pareiškėja nėra atsakovės kreditorė ir negali skųsti 2015-09-21 kreditorių susirinkimo nutarimo dalies, ir būtina operatyviai užbaigti bankroto procedūras.

3Skundas tenkintinas.

4Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

 1. Bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012 ir kt.), tačiau pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį bankroto procesas ne teismo tvarka gali vykti tik tada, jeigu yra dvi sąlygos: teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1284-180/2015).
 1. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, BUAB „Žemda“ skundžiamo 2015-09-21 kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nuspręsta įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo nutraukimo, vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, Lietuvos teismuose buvo iškeltos bylos, kuriose atsakovei UAB „Žemda“ buvo pareikšti turtiniai reikalavimai (Akmenės rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. S2-1749-672/2015, Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2A-865-440/2015, Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-217-569/2015 (šiuo metu Nr. 2-111-569/2016)).
 1. Iš LITEKO sistemos matyti, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-94-883/2015 nutarė nutraukti UAB „Žemda“ restruktūrizavimo bylą. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, teismuose dar vyko du teisminiai procesai dėl atsakovei pareikštų turtinių reikalavimų: Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2A-865-440/2015, Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-217-569/2015.
 1. Minėta, kad pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.
 1. Tai reiškia, kad 2015-09-21 kreditorių susirinkimo metu nusprendus, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo nutraukimo, vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, buvo priimtas neteisėtas sprendimas, prieštaraujantis imperatyviai ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai normai.
 1. Be to, pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punkte nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas.
 1. Iš Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-94-883/2015, kuria buvo nutarta nutraukti UAB „Žemda“ restruktūrizavimo bylą, matyti, kad įmonės restruktūrizavimo byla buvo nutraukta pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktą, t. y. restruktūrizavimo administratoriui nerodžius, jog nėra galimybių toliau vykdyti UAB „Žemda“ restruktūrizavimo plano.
 1. Esant prieš tai minėtam teisiniam reglamentavimui, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti UAB „Žemda“ restruktūrizavimo bylą, teismui turėjo būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, ir 2015-09-21 kreditorių susirinkimo metu kreditoriai priėmė neteisėtą ir ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatoms prieštaraujantį sprendimą vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka.
 1. Teismas sprendžia, kad BUAB „Žemda“ 2015-09-21 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 dalis, kuria nuspręsta pradėti BUAB „Žemda“ bankroto procesą ne teismo tvarka naikintina ir BUAB „Žemda“ bankroto procesas ne teismo tvarka nutrauktinas.
 1. Teismas, įvertindamas pareiškėjai suteiktų advokato pagalbos paslaugų kompleksiškumą ir advokato darbo sąnaudas, taip pat aplinkybes, kad skundas buvo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nuo 931,70 Eur iki 500 Eur mažina pareiškėjos UAB „Techsis“ patirtas bylinėjimosi išlaidas ir šias išlaidas priteisia iš atsakovės.

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

6Pareiškėjos UAB „Techsis“ skundą tenkinti.

7Panaikinti BUAB „Žemda“ 2015-09-21 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 dalį, kuria nuspręsta pradėti BUAB „Žemda“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir BUAB „Žemda“ bankroto procesą ne teismo tvarka, nutraukti.

8Priteisti pareiškėjai UAB „Techsis“ (į. k. 180359062) iš atsakovės BUAB „Žemda“ (į. k. 144932053) 500 Eur advokato pagalbos išlaidas.

9Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai