Byla 1-20-175/2013

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algerdas Urbšys, sekretoriaujant Vitai Naureckienei, Dianai Zadrauskaitei, Jurgitai Barauskaitei, Viktorijai Akelienei, Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorei Jolantai Dedelienei, kaltinamiesiems Z. G., V. K., E. P., gynėjams advokatams Ingai Blaževičienei, Gyčiui Mekioniui, Stasei Kupčiūnienei, specialistėms V. K., G. A., civilinio ieškovo atstovei R. B., teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje,

2Z. G., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. adresu ( - ), Kauno m., aukštojo išsilavinimo, dirbantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 300 str. 1d., 184 str. 2d., 228 str. 1d.;

3V. K., a. k ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. adresu ( - ), Kauno m., aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )" budinčiu, neteistas, kaltinamas pagal LR BK 300 str. 1d., 24 str. 6d., 184 str. 2d., 228 str. 1d.;

4E. P., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvė, LR pilietė, gyv. adresu ( - ), Kauno m., aukštojo išsilavinimo, dirbanti UAB „( - )" projektų direktore, neteista, kaltinama pagal LR BK 300 str. 1d., 24 str. 6d.,184 str. 2d.

5Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

6kaltinamasis Z. G. buvo kaltinamas ir perduotas teismui, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju ir piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, suklastojo dokumentus ir juos panaudojo, iššvaistė savo žinioje turėtą svetimą dideles vertės turtą, t.y.:

7jis, būdamas ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. P., akcinės bendrovės „( - )" (įm. kodas ( - ), reg. adresu ( - ), Kauno m.) ( - ), laikotarpiu nuo 2008-04-30 iki 2008-06-10 savo parašais patvirtino akcinę bendrovę „( - )" atstovaujančios ( - ) E. P. 2008-04-30 išrašytus ir parašu patvirtintus dokumentus: už 413.000 Lt atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr.2008-04-01 pagal 2008-03-14 pasirašytą sutartį Nr. 201-2-402 dėl „( - ) rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra", nors nurodyti darbai nebuvo atlikti, ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), pagal kuriuos ( - ) privalėjo sumokėti minėtus 413.000 Lt. Šiuos suklastotus dokumentus savo parašu patvirtintu 2008-05-14 nurodymu Nr. 43-10-475 bei V. K., ( - ), 2008-05-28 laikinai ėjusio ( - ) pareigas, suklastotus dokumentus: atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ) ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), pagal kuriuos ( - ) privalėjo sumokėti minėtus 350.000 Lt, savo parašu patvirtintu 2008-06-10 nurodymu Nr.43-10-602 perdavė ( - ) skyriui, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje.

8Be to, jis buvo kaltinamas ir perduotas teismui, kad būdamas ( - ), vykdančiu vedėjo funkcijas, pagal 2007-07-01 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. IX-855 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 4 punktą, 5 punktą, privalėdamas laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis, laikytis įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių; ( - ) vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007-12-06 sprendimu Nr. T-616, 20 punkto, kuriame nustatyta, kad savivaldybės administracijos padalinys, rengęs (teikęs) sutarties projektą, kontroliuoja sutarties vykdymą, taip pat priima atliktus darbus, pirktas prekes ar suteiktas paslaugas (pasirašo priėmimo dokumentus) ir atsako už kitų sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą, reikalavimus, vykdant 2008-03-14 pasirašytą sutartį Nr.201-2-402 dėl „( - ) rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra", bendrininkaudamas kaip vykdytojas su padėjėjais V. K., ( - ), 2008-05-28 laikinai ėjusiu ( - ) pareigas, ir E. P., akcinės bendrovės „( - )" (įm. kodas ( - ), reg. adresu ( - ), Kauno m.) ( - ), laikotarpiu nuo 2008-04-30 iki 2008-06-10 pasirašė atliktų darbų už 413.000 Lt priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), nors nurodyti darbai nebuvo atlikti, ir PVM sąskaitą faktūrą serija MPR Nr. ( - ), kuriuos savo parašu patvirtintu 2008-05-14 nurodymu Nr. ( - ) perdavė ( - ) skyriui ir kurių pagrindu savivaldybė 2008-05-20 pavedimu Nr. ( - ) išmokėjo akcinei bendrovei „( - )" 413.000 Lt.

9Be to, jis buvo kaltinamas ir perduotas teismui, kad tęsdamas savo nusikalstamą veiką, gavo iš V. K. suklastotus dokumentus: už 350.000 Lt atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2008-05-02, ir PVM sąskaitą faktūrą serija MPR Nr. ( - ), kuriuos savo parašu patvirtintu 2008-06-10 nurodymu Nr.43-10-602 perdavė ( - ) skyriui ir kurių pagrindu savivaldybė 2008-06-19 pavedimu Nr. ( - ) išmokėjo akcinei bendrovei „( - )" 350.000 Lt. Dėl aukščiau aprašytų Z. G. veiksmų, ( - ) iš viso patyrė didelę 763 000 Lt turtinę žalą, t.y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje.

10K. V. K. buvo kaltinamas ir perduotas teismui, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju ir piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, suklastojo dokumentus ir padėjo iššvaistyti svetimą didelės vertės turtą, t. y.:

11jis, būdamas ( - ), 2008-05-28 laikinai ėjusiu ( - ) pareigas, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. P., akcinės bendrovės „( - )" (įm. kodas ( - ), reg. adresu ( - ), Kauno m.) ( - ), laikotarpiu nuo 2008-05-27 iki 2008-06-10 savo parašais patvirtino akcinę bendrovę „( - )" atstovaujančios ( - ) E. P. 2008-05-27 išrašytus ir parašu patvirtintus dokumentus: atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2008-05-02 pagal 2008-03-14 pasirašytą sutartį Nr. 201-2-402 dėl „( - ) rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra", nors nurodyti darbai už 350.000 Lt nebuvo atlikti, ir PVM sąskaitą faktūrą serija MPR Nr. 2008110, pagal kurią Kauno miesto savivaldybė privalėjo sumokėti minėtus 350.000 Lt, t.y. suklastojo dokumentus ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje.

12Be to, jis buvo kaltinamas ir perduotas teismui, jog būdamas ( - ), 2008-05-28 laikinai ėjusiu ( - ) pareigas, pagal 2007-07-01 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. IX-855 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 4 punktą, 5 punktą, privalėdamas laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis, laikytis įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių; ( - ) vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007-12-06 sprendimu Nr. T-616, 20 punkto, kuriame nustatyta, kad savivaldybes administracijos padalinys, rengęs (teikęs) sutarties projektą, kontroliuoja sutarties vykdymą, taip pat priima atliktus darbus, pirktas prekes ar suteiktas paslaugas (pasirašo priėmimo dokumentus) ir atsako už kitų sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą, reikalavimų, vykdant 2008-03-14 pasirašytą sutartį Nr.201-2-402 dėl „( - ) rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra", bendrininkaudamas kaip padėjėjas su vykdytoju Z. G., ( - ), laikotarpiu nuo 2008-05-27 iki 2008-06-10 priėmė iš akcinės bendrovės „( - )" realiai neatliktus darbus bei pateikė Z. G. suklastotus dokumentus: atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), nors nurodyti darbai už 350.000 Lt nebuvo atlikti, ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), kuriuos Z. G. savo parašu patvirtintu 2008-06-10 nurodymu Nr. 43-10-602 perdavė apskaitos skyriui ir kurių pagrindu ( - ) pavedimu Nr. ( - ) išmokėjo akcinei bendrovei „( - )" 350.000 Lt, dėl ko ( - ) patyrė didelę 350.000 Lt turtinę žalą, t.y. piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, padėjo iššvaistyti Z. G. savo žinioje turėtą svetimą didelės vertės turtą, ir padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje.

13Kaltinamoji E. P. buvo kaltinama ir perduota teismui, kad ji suklastojo dokumentus ir padėjo iššvaistyti svetimą didelės vertės turtą t.y.:

14ji, būdama akcinės bendrovės „( - )" (įm. kodas ( - ), reg. adresu ( - ), Kauno m.) ( - ), veikdama bendrininkų grupėje kartu su Z. G., ( - ), laikotarpiu nuo 2008-04-30 iki 2008-06-10 savo parašais patvirtino akcinės bendrovės „( - )" dokumentus pagal 2008-03-14 pasirašytą sutartį Nr. 201-2-402 dėl „( - ) rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra": 2008-04-30 išrašytus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), nors nurodyti darbai už 413.000 Lt nebuvo atlikti, ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), pagal kurią Kauno miesto savivaldybė privalėjo sumokėti minėtus 413.000 Lt, bei 2008-05-27 išrašytus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2008-05-02, nors nurodyti darbai už 350.000 Lt nebuvo atlikti, ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), pagal kurią Kauno miesto savivaldybė privalėjo sumokėti minėtus 350.000 Lt, t.y. ji suklastojo dokumentus ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje.

15Be to, ji buvo kaltinama ir perduota teismui, jog būdama akcinės bendrovės „( - )" (įm. kodas ( - ), reg. adresu ( - ), Kauno m.) ( - ), bendrininkaudama kaip padėjėja su vykdytoju Z. G., ( - ), vykdant 2008-03-14 pasirašytą sutartį Nr. 201-2-402 dėl „( - ) rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra", laikotarpiu nuo 2008-04-30 iki 2008-06-10 pasirašydama akcinės bendrovės „( - )s" suklastotus dokumentus: už 413.000 Lt atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), nors nurodyti darbai nebuvo atlikti, ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), kuriuos Z. G. savo parašu patvirtintu 2008-05-14 nurodymu Nr. 43-10-475 perdavė apskaitos skyriui ir kurių pagrindu ( - ) 2008-05-20 pavedimu Nr. 283 neteisėtai išmokėjo akcinei bendrovei „( - )" 413.000 Lt, bei pasirašydama už 350.000 Lt atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2008-05-02, nors nurodyti darbai nebuvo atlikti, ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), kuriuos Z. G. savo parašu patvirtintu 2008-06-10 nurodymu Nr. ( - ) perdavė apskaitos skyriui ir kurių pagrindu ( - ) 2008-06-19 pavedimu ( - ) neteisėtai išmokėjo akcinei bendrovei „( - )" 350.000 Lt, padėjo iššvaistyti Z. G. žinioje turėtą svetimą didelės vertės turtą - viso 763 000 Lt, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje.

16Įrodymai ir motyvai, kuriais grindžiamas nuosprendis

17K. Z. G. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad jau 25 metus dirba ( - ). D. K. ( - ). Tuo metu laikinai ėjo ( - ) pareigas. Pasirašė dokumentus dėl dalinio apmokėjimo už ( - ) atliekamų projektavimo darbų. Dokumentus jam atnešė pasirašyti J. B.. Sąskaita-faktūra bei darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašyta J. B., jis juo visiškai pasitikėjo, be to tai buvo jo kuruojama sritis. Jis netikrino ar buvo atlikti darbai, tai buvo J. B. darbo sritis. Apie šį projektą žinojo bendrai, jokiuose pasitarimuose ar posėdžiuose nedalyvaudavo. Darbus šioje srityje kontroliavo J. B.. Dokumentus pasirašė kaip laikinai einantis vedėjo pareigas, turėjo kontroliuoti viso skyriaus darbą ir dokumentus reikėjo pasirašyti pagal jo tuo metu einamas pareigas. Kokie pinigai, iš kur jie paimti, ar tai paskola jis nežino, tai apskaitos skyriaus reikalai. Patvirtino, kad projektą kuravo J. B.. J. B. buvo atsakingas už projektų vykdymą, naujų objektų statybą, jis vykdė visus projektavimo reikalus. Jokios atskiros kalbos su V. K. apie šį projektą nebuvo. E. P. pažįsta iš matymo. Su civiliniu ieškiniu nesutinka.

18K. V. K. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad 2008 m. gegužės mėn. dirbo ( - ), o nuo 2008-05-28 iki 2008-06-06 laikinai ėjo skyriaus vedėjo pareigas. 2008-05-28 UAB“ ( - )“ pateikė jo skyriui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą, kad apmokėti už atliktus darbus 350 000 Lt dėl „( - ) rekonstravimo ir viaduko“ statybos. Jis patikrino pateiktus dokumentus, įvertino ar jie tinkamai įforminti. Specialistas J. B. buvo įvertinęs ar tie darbai atlikti. Prieš tai teko dalyvauti pasitarime, buvo atnešta šio projekto brėžinių. Iš diskusijos matė, kad darbai vyksta ir sąskaita nekėlė abejonių, kad tie darbai nepadaryti. Patvirtino, kad J. B. buvo atsakingas už šių darbų priežiūrą. Buvo matęs šio projekto kalnus brėžinių, J. B. jau buvo pasirašęs, todėl jis juo pasitikėjo. Kad darbai atlikti jis neabejojo, neabejoja ir dabar. Vienu metu vykdoma apie 40 įvairių sutarčių, todėl vienas žmogus nepajėgus jų visų sutikrinti. Tam yra žmonės, kurie dirba ir atsako pagal savo įgaliojimus. Su pareikštu civiliniu ieškiniu nesutinka.

19Kaltinamoji E. P. kalta neprisipažino. Paaiškino, kad dirba UAB „( - )“. Ten pat dirbo ir 2008m. kai buvo pasirašyta sutartis. Buvo konkursas iš 4 dalių, jos vadovaujama įmonė dalyvavo 3 dalyse. Laimėjo konkursą, pasirašė sutartį su ( - ). Tai nebuvo išskirtinis projektas, iniciatorius buvo komunalinis skyrius, objektą tiesiogai kuravo J. B.. Šio projekto esmė buvo ta, kad užtikrinti transporto pralaidumą mieste. Sutartis buvo pasirašyta jungtinės veiklos pas notarą su O. J., kuri atstovavo UAB“ ( - )“. Pagal sutartį darbams buvo skirtas 7 mėnesių terminas, 6 plius 1, paprastai taip įprastai būna visada, įtempti grafikai. Pradžioje pasitarimuose savivaldybėje nedalyvaudavo, tačiau vėliau kai A. S. išėjo iš „( - )“ į kitą firmą jai valdyba pavedė dalyvauti posėdžiuose svarstant šį projektą. Daugiausia bendraudavo su komunalinio ūkio specialistu J. B.. Mano, jog išmokėta buvo teisingai pagal atliktus darbus ir sąskaitas. Atliktų darbų aktus įvairiai galima pateikti, juos bet kas gali atnešti į savivaldybę, tačiau prieš juos išrašant būna pasitarimas, viskas aptariama, kas bus surašoma. Atliktų darbų aktuose nėra smulkiai aprašomi atlikti darbai, jeigu sutartyje 2 punktai, tai ir bus du punktai pagal kuriuos paskaičiuojama, plačiau nedetalizuojama. To niekada ir nebuvo reikalaujama, visi darbai taip daromi, visuose projektuose taip. Patvirtino, kad visi darbai, už kuriuos buvo sumokėta buvo atlikti. Dirbo žmonės, todėl ji mačiusi kaip darbai buvo vykdomi, todėl ir dokumentus pasirašė. Buvo atlikti du sankryžos variantai, sklypo plano keli variantai, buvo diskusijos, matė padarytus paskaičiavimus. Kai buvo padaryti estakados paskaičiavimai, o jie galima sakyti pilnai padaryti, tada ir paaiškėjo, kad netelpa estakada į sklypo ribas. Apie tai informavo savivaldybę. Prie sąskaitų faktūrų brėžiniai ir paskaičiavimai nebuvo pridėti. Būna, kad brėžiniai pateikiami ir diskuose, bet J. B. neturėjo kompiuterio, todėl pateikė popierinį darbinį variantą. Pagal įstatymą tokio reikalavimo nebuvo, kad prie sąskaitos faktūros turi būti pridėti brėžiniai ir paskaičiavimai. J. B. buvo supažindintas su projekto atliktais darbais, viskas buvo derinama su juo. Jam palikdavo informaciją, kas buvo reikalinga darbo eigai derinti. Su civiliniu ieškiniu nesutinka.

20L. R. N. paaiškino, kad laikinai dirbo ( - ), vėliau iki 2008 m. vasario mėn. ( - ) pareigose. Dėl ( - ) rekonstravimo tai buvo toks planas, rekonstruoti į dviejų lygių sankryžą. Išėjus iš darbo savivaldybėje tolimesnių procesų nežino. Projekto rengime jis nedalyvavo. Buvo Viešųjų pirkimų komisijos narys, tačiau pirkimų būdavo daug, todėl apie šį konkrečiai neatsimena. Komunalinis skyrius buvo tik vykdytojas parengti dokumentus viešojo pirkimo konkursui, parengti technines sąlygas ir užduotį perkamam objektui. Iš darbus atlikusios įmonės, kad galėtų apmokėti, turėdavo gauti darbų atlikimo aktus, juos tikrino ir prižiūrėdavo specialistai. Kas šiuo konkrečiu atveju prižiūrėjo jis nepamena. Skyriuje dirbo specialistas J. B., jis buvo tiltų būklės ir priežiūros specialistas. Specialistai prižiūri projektus ir tada derinama su projektuotojais vėl iš naujo. Apskaitos dokumentų pasirašymo tvarka būna nustatoma bendra, specialistai juos rengia, vizuoja poskyrio vedėjas.

21Liudytoja A. S. paaiškino, kad nuo 2005 m. lapkričio iki 2008 m. birželio dirbo UAB „( - )“ Buvo projekto - estakados per ( - ) pr. žiedinę sankryžą vadovė. Vykdė paslaugų teikimo sutartį, užsakė geologinius tyrimus, topografinę nuotrauką, paruošė kelis projekto pasiūlymus. Jos darbai buvo organizaciniai. Buvo paruošę lyg tris pasiūlymus. Jie buvo pateikti užsakovui, kad būtų pasirinktas variantas. Vėliau ji UAB „( - )“ nedirbo, sutartinius dalykus tvarkė vadovybė. Ar buvo trišalė sutartis ji nežino.

22L. N. V. paaiškino, kad kai buvo ruošiamas minėtas projektas dirbo ( - ). Yra tokių projektų vykdymo tvarka, bet ji kinta priklausomai nuo besikeičiančių įstatymų. Tuo metu reikėjo parengti detalųjį planą, jį patvirtinti, parengti bendrąjį planą pagal visą tvarką. Šio konkrečiai projekto jam nepateikė, kiek darbų buvo padaryta jis netikrino, nes nėra užsakovas. O kiek konkrečiai projekto padaryta jam nėra žinoma. Ar dalyvavo šio projekto svarstymo posėdžiuose jis nepamena.

23L. R. S. paaiškino, kad dirba ( - ). Konkrečiai jis apie tai nieko paaiškinti negali, nes kai buvo projektas priiminėjamas savivaldybėje jis dar nedirbo. Tik vėliau stebėdamas posėdį jis girdėjo, skaitė spaudoje, matė per televiziją. Šis projektas nebuvo kuruojamas jo skyriaus, todėl su medžiaga nebuvo susipažinęs.

24Liudytojas J. B. paaiškino, kad ( - ) jis dirbo nuo 1992 m. iki 2009 m., pabaigos. 2007-2008 metais dirbo ( - ). Viena iš jo pareigų buvo techninių projektų atlikimo kontrolė. Techninių projektų darbų kontrolė į jo pareigas įeidavo dalinai. Šiam objektui jis rengė užduotį, tačiau ne vienas. Jau 2006 m. detaliajame plane buvo numatyta ( - ) rekonstrukcija. Iš detalaus plano išplaukia užduotis. Skyriaus vedėjas ar pavaduotojas patvirtindavo tą užduotį parašais. Paskui užduotis patenka pas projektuotojus ir dalis medžiagos į viešųjų pirkimų konkursą. Kol nebūdavo finansavimo, projektas nebūdavo svarstomas. Kontroliuoti atliktus darbus buvo jo skyriaus pareiga. Pirmiausia jis kontroliuodavo, paskui pavaduotojas ar vedėjas pasirašydavo, kad darbai atlikti ir būdavo pateikiama buhalterijai apmokėjimui. Jei numatyta pagal sutartį, darbai galėjo būti atliekami ir etapais. Šiam objektui buvo pateikti keli projektai. Prasidėjus darbams prasidėjo kitų institucijų kalbos, kad dirbama netinkamai, todėl darbai buvo sustabdyti. Atliktus darbus jis patikrino ir priėmė. Už šią dalį darbų ir buvo apmokėta. Darbų patikrinimo akto jis nerašydavo, būdavo pateikiama sąskaita ir atliktų darbų sąmata. Į jo pareigybes įeidavo pačių objektų apžiūrėjimas ir dokumentų tikrinimas dėl atliktų darbų. Dėl šio objekto konkrečiai kaip buvo nepamena, nes tai senai buvo. Be to, buvo ir kitų vykdomų projektų, ne tik šis. Dėl atliktų darbų jis pasirašo ir tada neša skyriaus vadovui.

25L. S. T. paaiškino, kad nuo 2006 m. dirba UAB“ ( - )“ inžinieriumi. Buvo gauta užduotis suprojektuoti estakadą per ( - ). Vėliau darant projektą jis dėl tam tikrų priežasčių buvo nebaigtas. O. J. jam pateikė užduotį statinio projektavimui. Dirbo kartu su M. T.. Jis projektavo atramas, o M. T. perdangą. Dirbo apie 2 mėnesius. Užduoties iki galo neatliko, nes direktorė liepė viską sustabdyti, nes vyko tyrimas. Jie dviese atliko apie 20-30 procentų darbų. Už atliktą darbą buvo apmokėta.

26L. O. J. paaiškino, kad 2008 m. dirbo UAB “ ( - )“ direktore. Su UAB „( - )“ buvo partneriai, gavo užsakymą dėl ( - ) rekonstravimo ir estakados statybos. Turėjo projektuoti estakadą, darė priešprojektinius darbus. Darbai buvo pavesti M. T., S. T., S. M.. Iki sutarties pasirašymo stengėsi padaryti priešprojektinius darbus, kadangi siauri terminai. Kol nėra sutarties negali savivaldybės prašyti dokumentų, juridinių dalykų. Gali vykdyti tik techninį darbą, vietą apžiūrėti, eismą skaičiuoti, fotografuoti. Gavus užduotį, reikia išnagrinėti visus variantus, daryti galimybių studiją. Jau padarius nemažai priešprojektavimo darbų iškilo problema su žemėm. Estakada netilpo į esamą žemės sklypo plotą. Estakada tiko, tačiau buvo įeita į svetimą žemę, šią problemą turėjo išspręsti savivaldybė. Detalus planas matyt buvo paruoštas blogai. Atliko apie 50 procentų darbų. Po pusmečio sužinojo, kad problemos niekas nesprendžia, apie priimtą galutinį sprendimą niekas neinformavo.

27L. S. M. paaiškino, kad dirba UAB “ ( - )“. Į jo pareigas įėjo projektavimo eigos koordinavimas. Už finansinius dalykus buvo atsakinga direktorė O. J.. Jis pats projektų neatlieka. Buvo „( - )“, kuri atlikdavo projektavimą. Tiesioginis projekto vadovas buvo M. T., dirbo jo komanda. Kartu su juo dirbo S. T., S. A.. Yra padaryti konstrukciniai paskaičiavimai, pjūviai. Dalis projekto elektroninėse erdvėse. Dabar šie darbai sustabdyti. Tarpinė projekto medžiaga buvo pateikta ir savivaldybei. Kada tai buvo padaryta jis nepamena. Popierinių versijų jie nepateikė. Mano, jog buvo atlikta trečdalis darbų ir teigti, jog darbai išvis nebuvo atlikti nebūtų teisinga. Nors darbas dar nebaigtas buvo, už atliktą darbą galėjo būti atlyginta. Tvirtina, jog spausdinti tarpinių projektų nėra prasmės, rašytinės ataskaitos apie atliktus darbus nebuvo, nes visi projektai vykdomi analogiškai, šitas taip pat ne išimtis.

28L. N. Ž. paaiškino, kad 2008 m. dirbo UAB “ ( - )“. Darė žiedinės sankryžos ( - ) pr. topografinę nuotrauką. Nuotrauką pateikė skyriaus vadovui. Darydamas nuotrauką naudojosi visa medžiaga, kuri yra, paskui permatuoja paviršių. Šiuo atveju gavo pradinę medžiagą, pažiūrėjo pasikeitimus, patikrino ir įkėlė į toponuotrauką. Sutikslino komunikacijas su atitinkamom instancijom, vėliau darbas prie kompiuterio. Tai užtruko apie porą mėnesių.

29L. V. G. paaiškino, kad 2008 m. dirbo ( - ) pareigose. Po viešojo pirkimo buvo pasirašyta sutartis dėl transporto mazgo ( - ) rekonstravimo ir naujo techninio projekto parengimo. Kiek pamena buvo pasiūlyti sprendimai, kurie ne visai komponavosi su politiniu sprendimu.Kiek jis pamena, tai projektuotojai kažko ten neišsprendė. Už atliktus darbus apmokėjimą vykdė apskaitos skyrius pagal nustatytą tvarką. Mano, kad pagal darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktus. Apskaitos skyrius jo neinformavo, kad būtų kažkokių problemų dėl apmokėjimo. Dokumentus vizuoja jų pateikimo dieną atsakingas pareigas einantis asmuo, šiuo atveju V. K. galėjo tą daryti.

30Liudytoja B. L. paaiškino, kad 2008 m. gegužės m. buvo ( - ). Dėl sąskaitų apmokėjimo susijusių su ( - ) rekonstravimo nepamena, tačiau mano, jog jei jos buvo apmokėtos, tai nieko neišsiskyrė iš kitų, buvo peržiūrėtos specialistų. Paprastai pildomos sąskaitos faktūros, darbų perdavimo-priėmimo aktai, pažymos. Mano, jog visi dokumentai buvo įforminti tinkamai. Abejonių nekilo. Sąskaitų pasirašymo tvarka buvo tvirtinta įstaigos vadovo, yra aprašymas, patvirtintas biudžetas, tada tvirtinamos programos pagal objektus ir lėšų šaltinis. Darbų pavadinimas, kaip techninio projekto parengimas, būna nurodytas sąskaitoje faktūroje, o ar smulkiau darbai turi būti nurodyti, pasakyti negali. Jos vadovaujamas skyrius žiūrėjo, kad programas atitiktų, kad parašai būtų ir pan. Teko matyti aktų ir su detalizuotais darbais.

31L. R. R. paaiškino, kad 2008 m. balandžio mėn. dirbo ( - ). Praėjo daug laiko, šiuo metu ten nedirba. Kiek pamena, kai prasidėjo projektavimas, buvo nagrinėjami keli variantai. Pagal pirminį variantą įsidėmėjo vieną dalyką, jog jei būtų darę viaduką, tai viaduko aukštis būtų didesnis nei „dolerinio“ pastato. Daugiau reikšmingų bylai aplinkybių paaiškinti negalėjo.

32L. V. A. paaiškino, kad 2008 m. dirbo savivaldybėje statybos skyriaus vedėjo pareigose. Jam labai nedaug žinoma apie ( - ) viaduką. Žino, kad buvo kažkokie nesutapimai, nesusipratimai, lyg kad projektavimo metu išaiškėjo, jog detalusis planas parengtas vienaip, o projektuoti reikėjo kitaip.

33L. S. A. paaiškino, kad 2008 m. balandžio mėn. dirbo UAB „( - )“. Kad dalyvavo posėdyje svarstant projektą dėl ( - ) jis nepamena. Nurodė, jog matė žiedo planą, kad su šiuo projektu dirbo jo kolega. Koks buvo priimtas sprendimas jam nėra žinoma. Yra matęs brėžinius, tačiau galutinio varianto nematė.

34Liudytojas J. Ž. paaiškino, kad 2008 m. liepos m. dirbo ( - ). A. T. ir Pramonės pr. sankryžos rekonstrukciją jam yra tekę girdėti.

35L. R. J. paaiškino, kad darė projektą transporto mazgo ( - ) rekonstravimo ir naujo techninio projekto parengimo. Tuo metu dirbo UAB“ ( - )“. Jis buvo projektuotojas inžinierius, braižė planą, teikė kelis variantus savivaldybei. Iš projektų vadovės gavo užduotį ir pradėjo darbą. Jis nubraižė apie 20-30 procentų sankryžos projekto. Pateikė tris pasiūlymus, konkretizuoti negali, nes tai buvo jau senai. Planą suprojektavo žiedinės sankryžos, kita įmonė darė tilto viaduko projektą. Paskui dar buvo planas su tuneliu po žeme. Reikėjo išrinkti geriausią variantą, todėl ir buvo siūlomi keli.

36Specialistė G. A. paaiškino, kad atliko ekspertizę dėl ( - ) viešojo pirkimo konkurso organizavimo ( - ) rekonstravimo ir naujo techninio projekto parengimo. PVM sąskaitos faktūros reikalavimų pilnai neatitiko. Projektavimo darbai turėjo būti surašyti sąskaitose konkrečiai, o šiose sąskaitose konkretūs darbai neįrašyti. Darbų perdavimo-priėmimo akte turėjo atsispindėti atlikti darbai, nes apmokama už atliktus darbus, o neatlikti neapmokami. Čia buvo aprašyta abstrakčiai. Apskaitos skyrius turėjo pareikalauti patikslinti sąskaitą. Visi atlikti darbai turėjo būti nurodyti sąskaitose, o ne abstrakti suma. Jeigu sąskaitoje neįvardintas darbas, tai yra neaišku, nes paprastai konkrečiai būna nurodyta, o šiuo atveju nenurodyta. Ar buvo atliktas darbas ir kokiai apimčiai, ji pasakyti negali, nes darbas neaprašytas.

37L. J. A. B. paaiškino, kad nuo 2005 m. dirba ( - ). A. T. ir ( - ) pr. sankryžos rekonstrukciją yra girdėjęs. 2003 metų pavasarį buvo patvirtintas bendrasis Kauno miesto planas ir numatyta rekonstruoti ( - ) į dviejų lygių sankryžą. Jis tikrino, kad sutartis atitiktų reikalavimus ir nusprendus, kad dokumentai dėl viešojo pirkimo įvykdymo atitinka turinį ir esmę, juos pasirašė. Paties projekto nekuravo, tik pasirašė konkurso medžiagą, nes tuo metu pavadavo atostogaujantį J. B.. Nurodė, jog nei Z. G. nei kiti kaltinamieji vienasmeniškai jokio sprendimo dėl minėto objekto priimti negalėjo. Projektavimo darbų dalis turi būti sudaryta iki 7 procentų. Tai priklauso nuo darbų sudėtingumo. Viskas sprendžiasi techninio projekto eigoje. Gali būti, kad suma buvo ir per maža, ji galėjo būti ir didesnė. Dėl nurodytų procentų yra atitinkamos rekomendacijos.

38Liudytojas D. Ž. paaiškino, kad šiuo metu jau yra pensijoje, ir apie šį projektą nelabai ką atsimena, nes praėjo daug laiko. Prašo vadovautis jo parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu.

39Vadovaujantis LR BPK 276 str. 1d. 2p. pagarsinus liudytojo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, jis nurodė, kad UAB „( - )" ( - ) dirba nuo 1987 metų. Apie konkursą ( - ) rekonstravimo ir naujo viaduko statybos techninio projekto parengimui, kuris 2007-10-26 buvo skelbtas „Valstybės žiniose" žinojo, tačiau bendrovės specializacija susijusi su užmiesčio kelių projektavimu, o taip pat tiltų, viadukų projektavimu ir miestuose, todėl konkurse nedalyvavo. 2008-07-10 raštu Nr. ( - ) į UAB „( - )" kreipėsi ( - ) pirmininkas R. K., prašydamas pateikti savo nuomonę dėl minimo projekto parengimo pirkimo kainos bei atlikimo terminų, todėl pateikė šios kainos 2.360.000 Lt skaičiavimo komentarą, kuriame pasisakė apie pastabas dėl techninių netikslumų susidarant šiai sumai bei nerealų 1 mėn. terminą, nes tokiam projektui atlikti reikalingas 6-9 mėn. terminas. AB „( - )", skaičiuodamas orientacinę statybos vertę, turėjo siūlyti skirtingas viaduko estakadų ir prieigų analogų kainas, nes prieigų kainos yra mažesnės, o bendrovė paskaičiavo vienodomis. Bendrovė neparodė komunikacijų rekonstrukcijos jeigu reikalinga kainos, kas padidintų galinę sumą. Taip pat yra neaišku, ar atskirtos darbo ir techninio projektų kainos, nes konkursas buvo skelbtas tik techninio projekto parengimui. Pasigendama pačios sankryžos rekonstravimo projekto vertės. Todėl 2.360.000 Lt sumos pagrindimas yra nepilnas. Skaičiuojant kainą pagal Antikorupcinės komisijos pateiktus duomenis, ši suma turėtų sumažėti 30-40 % (t. 2, b. 1. 49).

40Liudytoja J. B. paaiškino, kad nuo 2002-02-01 dirbo ( - ). Dirbo iki 2010-10-01. Į jos pareigas įėjo visų dokumentų įtraukimas į apskaitą, jų patikrinimas pagal turimus asignavimus ir teisinga apskaita. Tai pagrindinės funkcijos. Dėl ( - ) projektavimo paslaugų apmokėjimo dokumentai jai buvo pateikti su lydraščiu, dokumentai buvo su visais reikiamais parašais, jie buvo įtraukti į apskaitą ir apmokėti. Administracijos direktoriaus įsakymu buvo nurodyti asmenys, kurie gali pasirašyti dokumentus, atsakingi asmenys ir reglamentuojama, kokie dokumentai turi būti pateikiami. Antspaudą „apmokėti" deda skyriaus vedėja. Ji nurodė minėtą dokumentą dėl ( - ) projektavimo paslaugų apmokėjimo įtraukti į apskaitą, kad dokumentas nepasimestų. Tada šį dokumentą perdavė atsakingam asmeniui, buhalterei, kuri įtraukia į apskaitą. Klausimą, ar apmokėti, sprendė B. L..

41L. M. T. paaiškino, kad nuo 2004 metų dirbo UAB „( - )". Rengė techninius projektus pagal statybos reglamentus. Pagal struktūrą užduotis turi būti pateikta iš užsakovo ir perduota projektuoti. Jis užduotį gavo iš techninio direktoriaus S. M.. Kada tiksliai gavo užduotį, neprisimena. Gali būti, kad viskas vyko 2008 metais. Jie rengė tilto skaičiavimus, darė sprendinius, su sprendiniais buvo atvykęs vieną kartą į savivaldybę. Užduotį buvo pradėję vykdyti. Po apsilankymo savivaldybėje atsirado teiginiai, kad sprendinys netinkamas, kad reikia iš esmės pakeisti koncepciją. Kas pasakė, kad reikia nutraukti užduoties vykdymą, pasakyti negali, tačiau buvo pasakyta, kad reikia nutraukti darbus. Nepamena, ar S. M. liepė nutraukti darbus. Jis savavališkai nutraukti darbų negali. Nutrauktus užduotį viskas buvo atspausdinta, pateikta direktorei O. J.. Tolesnio tos medžiagos kelio nežino. Skaičiavimus atliko pagal techninio reglamento reikalavimus. Skaičiavimus atliko patys, tai užtruko apie mėnesį laiko. Prie šio darbo dirbo ir S. T.. Darė ir konstrukcijų brėžinius. Tai buvo projekto eiga, juodraštinio varianto nebuvo. Tai, ką jie padarė ar kas kontroliavo, ar įvertino, neprisimena. Atliko skaičiavimus, brėžinius, tada vykdoma derinimo eiga. Užsakovui buvo pateikti keli sprendiniai, tačiau paskui viskas nutrūko. Mano, kad atliko apie 30-40 procentų darbų. Iki pilno darbo užbaigimo trūko padaryti brėžinių detalizavimą nurodant procesą, medžiagų sąnaudas, bendro aprašymo, statybos leidimo. Kai pasakė nutraukti darbus, viskas sustojo. Nepamena, ar buvo padaryti biologiniai tyrimai. Projekto didžiąją dalį reikia skirti skaičiavimui, kad atitiktų visus reikalavimus. Likusią 60 proc. darbo galima buvo padaryti žymiai greičiau, kadangi iš pradžių buvo atliekami sunkiausi, sudėtingiausi skaičiavimai. Kompiuteriniame variante to nesimato.

42L. S. L. paaiškino, kad dirbo ( - ). Dalyvavo pasitarime dėl ( - ) rekonstrukcijos, žino apie tai ir iš žiniasklaidos. Jam žinoma problema yra ta, kad parengtas detalusis planas ir sklypo ribos buvo nustatytos kiek per ankštos. Jį pasikvietė kaip vieną iš žmonių, kuris galėtų duoti patarimų užsakovams ir rengėjams. Dalyvavo viename pasitarime, buvo parengtas detalusis planas ir sprendiniai, kurie buvo suformuluoti pagal techninę užduotį ir netilpo į detalių planų ribas. Tas transporto mazgas buvo rodomas kaip dviejų lygių sankryža, kaip susikirtimas dviejų pagrindinių miesto trasų. Tame pasitarime buvo paprašyta jo nuomonės, o kokie sprendimai buvo priimti jis negali pasakyti. Buvo pateikti ( - ) sankryžos brėžiniai, buvo sankryžos planas ir pjūviai, kuriuose parodoma inžinerinių tinklų pjūviai. Kiek buvo tų planų jis neatsimena. Rangovas siekdamas papildyti techninę užduotį buvo pateikęs kelis variantus. Mano, kad pagal projektavimo normas, esamos dalies analizė būtų 30-35 procentai projektavimo darbų.

43Liudytojas A. M. paaiškino, kad nuo 1998 metų buvo ( - ) narys. 2008 metų vasarą ( - ) komisija gavo anoniminę informaciją, kad neskaidriai organizuojamas viešojo pirkimo konkursas „( - ) rekonstravimo ir naujo viaduko statybos techninio projekto parengimui", kad labai padidinta rinkoje realiai egzistuojanti tokių paslaugų kaina, kad labai didelė suma bus pasidalinta tų savivaldybės pareigūnų, kurie padės laimėti konkursą. Komisijos pirmininkas pradėjo rinkti dėl to informaciją. Jis iš surinktos medžiagos rengė antikorupcinės komisijos išvadą, buvo nuspręsta kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad pradėtų dėl to ikiteisminį tyrimą. 2007-03-28 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas nurodyto žemės sklypo detalusis planas. Aiškinamajame rašte nurodyta, kad 2003 metais nurodytoje vietoje buvo nagrinėjamas eismo intensyvumas ir pasiūlyti penki sankryžos atnaujinimo variantai. Taip pat buvo pateiktos schemos. Kadangi komunalinio ūkio skyrius tvirtina programas, buvo priimtas sprendimas ( - ), kuriuo buvo patvirtinta programa ir nurodytas projektavimas - žiedas, kurio apytikrė kaina apie 300000 Lt. Nematė, kas parengė prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą. Automatiškai gavosi, kad pasikeitė viaduko kryptis. ( - ) prospektą buvo numatyta praplatinti iki 6 eismo juostų. Buvo parengti ( - ) dokumentai iš keturių dalių, viena iš dalių - minėtos sankryžos rekonstravimas, pridėti paslaugų rengimo techniniai projektai, kur numatyta, kad teikėjas įsipareigoja techninį projektą pradėti rengti po sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 1 mėnesį, ko realiai nebuvo įmanoma padaryti, todėl taip pat buvo nurodoma, kad jei dėl objektyvių priežasčių tai nebus įvykdyta iki nurodytos datos, sutarties terminas, raštišku šalių susitarimu, gali būti pratęstas dar šešiems mėnesiams. Dokumentus pasirašė B. ir N.. Dokumentus buvo parengę J. B. ir V. K.. ( - ) komisijai V. K. nurodė, kad pirkimą sudaro keturios dalys. Pirkimui skirta 300000 Lt. Viešojo pirkimo komisija dokumentams pritarė ir buvo pradėtas organizuoti viešas pirkimas. Buvo išspausdintas pranešimas apie konkursą, nurodyta, kad sutarties parengimo trukmė - 1 mėnuo. Smulkiomis raidėmis buvo nurodyta, kad pratęsiamų sutarčių atveju - 6 mėnesiai. Kai buvo vykdoma vokų atplėšimo procedūra, buvo matyti, kad vienintelis pasiūlymą pateikė UAB „( - )" ir UAB „( - )", kurie pasiūlė kainą virš 2000000 Lt. Viešojo pirkimo komisija nurodė, kad reikia aiškintis, ar pasiūlyta reali kaina, kadangi buvo, palyginti su planuota kaina, labai didelė. Praktiškai pirkimas turėjo būti baigtas, tačiau buvo pasielgta kitaip. Pagal savivaldybės sudarytą kredito sutartį su D. banku, pagal ką savivaldybei buvo suteikta virš 6000000 eurų paskola, Z. G., V. K., V., 2007-12-21 išskirstė, numatė, kad minėtos sankryžos projektavimui reikia išskirti virš 2000000 Lt. V. G. buvo pateikta patvirtinimui lentelė, atsirado pagrindas apmokėti sutartį, nieko apie tai nežinant Kauno miesto savivaldybės tarybai. Praktiškai po mėnesio, komunalinio ūkio skyrius, V. K., Z. G., parašė raštą, kuriame nurodoma, kad kaina yra pagrįsta, reali, kad pakartotinai skelbiant konkursą, kaina gali išaugti. Jis sudėjęs nurodytas sumas pamatė, kad gaunasi suma 3389000 Lt. Vadinasi, rašte buvo pateiktas melas, nutylėta, kad projektas susidaro iš darbo projekto, techninio projekto, todėl pasiūlyta kaina niekaip netilpo į normas. 2008-02-20 viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi tuo paaiškinimu, priimė sprendimą, kad minėtą sankryžą rekonstruos „( - ) ir UAB „( - )". 2008-03-04-05 buvo suderinamas paslaugų teikimo projektas ir 2008-03-14 pasirašoma ir įregistruojama sutartis. Čia numatoma iki kada reikia įvykdyti projektą, pateikta projektavimo užduotis. Tik 2008-03-20 Kauno miesto savivaldybės taryba, jau galiojant sutarčiai, patvirtina naujus, ( - ) skyriaus parengtus dokumentus, kur minėtos sankryžos rekonstrukcijai numatomi 2360000 Lt. 2008-04-11 ( - ) gauna raštą, kuriame prašoma pratęsti sutartį. Sutartį R. R. užvizuoja J. Ž. spręsti, kuris nurodo spręsti Z. G.. Buvo išrašyta 413000 Lt sumos sąskaita už atliktus darbus bei darbų priėmimo - perdavimo aktas. Pasirašė aktą J. B., Z. G. ir 2008-05-14 ( - ) raštu Z. G. paprašo apmokėti nurodytą sumą iš apskaitos skyriaus. Vėliau buvo išrašyta dar viena sąskaita, kurią pasirašo J. B. ir V. K., taip pat darbų - priėmimo perdavimo aktas. Suma 350000 Lt. 2008-06-10 ( - ) skyriaus darbuotojas Z. G. pasirašo dokumentą, vėl prašoma apmokėti nurodytą sumą. Sumokėjus tokią sumą liepos mėnesio raštu kreipiamasi į ( - ) kolegiją, kur nurodoma, kad toks projektas, kuriam buvo skelbtas konkursas, nepriimtinas dėl altitudės. Nurodoma, kad projektą pabaigs rengti 6-7 mėnesių laikotarpyje. ( - ) komisijos pirmininkas teikia ( - ) pranešimą, kad projektavimo darbų konkursas ( - ) gatvių sankryžoje galėjo būti vykdomas neskaidriai. 2008-07-30 ( - ) komisija gavo raštą iš ( - ), kur nurodoma, kad paslaugų kaina yra reali bei kad nenustatyta, jog ( - ) buvo padaryta žala. Tada buvo baigiamos antikorupcinės komisijos išvados, kur nurodoma, kad buvo pateiktas nerealus terminas, išaukštinta kaina, konkursas vykdytas neskaidriai ir kreipiamasi į prokuratūrą. Mano, jog sutartyse kaina yra ženkliai per didelė, todėl sutartis turėjo būti nutraukta dėl per didelės, septynis kartus didesnės kainos.

44S. V. K. paaiškino, kad dirba UAB „( - )“. Specialisto išvadą tvirtina pilnai. Nurodė, jog ekspertizę atliko iš dviejų jai pateiktų bylų. Kiek žino, ne visa medžiaga jai buvo pateikta, todėl nori papildyti, jog klausime 2.1 nurodoma, jog neatlikti tam tikri darbai, tačiau reikėjo traktuoti kaip „nepateikta“, nes kiek jai žinoma darbai buvo atlikti, tačiau jai nebuvo pateikti. Dėl darbų vertės atsakyti negalėjo, nes nebuvo pateikta skaičiuojamoji kaina. 2.1 klausime tvirtina, kad konstrukcijų, pagal pateiktą medžiagą atlikta 50 procentų.

45Civilinio ieškovo ( - ) atstovė R. B. civilinį ieškinį pilnai palaikė ir prašė priteisti 763000 Lt.

46Apkaltinamajame nuosprendyje atskleidžiant BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, turi būti nustatyta, kurios iš dispozicijoje numatytų nusikaltimo sudėties alternatyvių veikų yra inkriminuojamos (tikro dokumento suklastojimas ar netikro dokumento pagaminimas arba ar disponavimas suklastotu dokumentu), bei nurodyti konkretūs kaltininko veiksmai, kuriais ta veika buvo padaryta, ir kitos svarbios veikos padarymo aplinkybės (BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Taip pat būtina nustatyti kaltininko tiesioginę tyčią, kad kaltininkas suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad neturėdamas teisės dokumente įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisines pasekmes, ir tai atlieka sąmoningai, nori taip veikti. (2009 m. birželio 4 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-244/2009).

47BK 300 straipsnio dispozicijoje nurodyto nusikaltimo dalyku gali būti tiek netikras dokumentas (kai jis pagaminamas), tiek tikras dokumentas (kai jis suklastojamas). Pagal teismų praktikoje susiklosčiusią sampratą dokumentas yra bet koks rašytinis aktas, liudijantis teisinę reikšmę turintį faktą (faktus), todėl dokumento turinys ir forma turi didelę reikšmę – iš jų galima spręsti, kas sukūrė ir pasirašė dokumentą, kokios teisinės pasekmės gali atsirasti tokio dokumento pagrindu.

48Be to, sprendžiant kaltės klausimą itin svarbu nustatyti subjektyviuosius – kaltės formos – požymius. Už BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką asmuo atsako, jei ją padarė tiesiogine tyčia. Tai reiškia, kad pagamindamas netikrą dokumentą (arba klastodamas tikrą dokumentą) ar jį panaudodamas, realizuodamas, kaltininkas suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti (BK 15 straipsnis). (2009 m. balandžio 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-138/2009).

49Dokumento suklastojimu pripažįstamas ir netikro dokumento pagaminimas, ir sąmoningas melagingų duomenų įrašymas į tikrą dokumentą, pakeičiant dokumento turinį. Melagingi duomenys – tai duomenys, neatitinkantys tikrovės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-387/2008). Tačiau pažymėtina, kad ne bet kokie neatitinkantys tikrovės duomenys gali būti vertinami kaip pavojinga veika, numatyta BK 300 straipsnyje. Baudžiamoji teisė nėra formali teisė. Ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus. Veikos pavojingumas reiškia, kad veika daro žalą ar kelia pavojų visuomenėje labai vertinamoms visuomeninėms ar asmeninėms vertybėms. Baudžiamąją atsakomybę užtraukiančių veikų pavojingumas turi būti pakankamai didelis, tai yra veika turi daryti esminę žalą baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms. Jei dokumente įrašyti tikrovės ne visai atitinkantys faktai neturi teisinės reikšmės, tai yra negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

50Šiuo konkrečiu atveju, kaltinimas kaltinamiesiems buvo grindžiamas tuo, kad suklastotų PVM sąskaitų faktūrų 2008-04-30 Nr. ( - ) bei priėmimo-perdavimo aktų 2008-04-30 Nr. ( - ) pagrindu buvo apmokėta UAB „Miestprojektas“ vykdant 2008-03-14 pasirašytą sutartį ( - ) dėl „( - ) rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra" už atliktus darbus kurie nebuvo atlikti. Teismo nuomone šis kaltinimas nepagrįstas jokiais objektyviais byloje esančiais įrodymais.

51Baudžiamojoje byloje yra atliktos dvi ekspertizės bei viena specialisto išvada.

52Kaip matyti iš 2009-07-07 specialisto išvados Nr.5-2/101, kurioje nurodoma, kad vadovaujantis ( - ) 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-2216 patvirtintų ( - ) skyriaus nuostatų 7 straipsnio „Skyrius atlieka šias funkcijas:" pagal 8 punktą „rengia projektavimo užduotis, užsako miesto objektų tvarkymo projektus ir juos derina, dalyvauja projektuojant ir statant komunalinio ūkio objektus, tvarko žemės priklausomybės dokumentus, rengia sąmatas, sutarčių projektus su rangovais ir perduoda jiems statybos aikšteles". Pagal 9 punktą „organizuoja sutarčių dėl darbų, atliekamų iš biudžeto ir kitų lėšų, rengimą, derinimą, vykdymą ir atlieka statomų ir remontuojamų objektų techninę priežiūrą;" pagal 11 punktą „planuoja lėšų poreikį bei rengia investicinius komunalinio ūkio objektų statybos, kelių tiesimo bei priežiūros projektus, kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį;" nuorodomis [2 priedo 3-10 lapai]. 2008-04-30 ir 2008-05-27 AB „( - )" E. P. surašytuose atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose Nr. ( - ) bei PVM sąskaitose faktūrose serija ( - ) darbų pavadinimas, stadija dalyje įrašyta „projekto parengimas", nenurodžius, kokia projektavimo darbų dalis atlikta, numatyta 2008-03-14 projektavimo užduotyje, pasirašytoje ( - ) V. G., AB „( - )" E. P. ir UAB „( - )" O. J. [10 priedo 4 lapas]. AB „( - )" surašydamas PVM sąskaitas faktūras atliktai projektavimo daliai nesivadovavo LR BAĮ [2001m. lapkričio 6d. redakcija Nr.IX-574] 13 straipsnio „Apskaitos dokumentų rekvizitai" 5- os dalies „ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai" nuoroda, kadangi neįrašė kokie darbai atlikti numatyti projektavimo užduotyje. ( - ) V. K., pavaduotojas Z. G. ir vyriausiasis specialistas J. B. pasirašė PVM sąskaitas faktūras ir darbų perdavimo - priėmimo aktus, kurie surašyti neprisilaikant LR BAĮ [2001 m. lapkričio 6d. redakcija Nr. IX-574] 13 straipsnio „Apskaitos dokumentų rekvizitai" 5- os dalies „ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai" reikalavimų. Pagal LR BAĮ [2001m. lapkričio 6 d. redakcija Nr. IX-574] 14 straipsnio "Apskaitos dokumentų pasirašymas" 2- os dalies "Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys" reikalavimus. Nors AB „( - )" PVM sąskaitos faktūros buvo surašytos neprisilaikant LR BAĮ [2001m. lapkričio 6d. redakcija Nr. IX-574] 13 straipsnio „Apskaitos dokumentų rekvizitai" 5-os dalies reikalavimų Kauno m. savivaldybės administracija šiai bendrovei 763.000 Lt už projektavimo darbus apmokėjo mokėjimo pavedimais iš skolintų lėšų. Išrenkant konkurso laimėtoją ( - ) rekonstravimo ir naujo viaduko statybos techninio projekto paslaugų pirkimui nustatyta, kad planuota kaina buvo 300.000 Lt [7 priedo 4 lapas]. ( - ) V. K., pavaduotojas Z. G. ir vyriausiasis specialistas J. B. pasirašė PVM sąskaitas faktūras ir darbų perdavimo - priėmimo aktus, kurie neatitinka LR BAĮ (2001 m. lapkričio 6d. Nr. IX-574) 13 straipsnio „Apskaitos dokumentų rekvizitai" 5- os dalies „ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai, kadangi dokumentuose neįrašyti kokie konkretūs darbai atlikti ir už kokią kainą (t. 2, b. 1. 66-78, 79-199).

53Kaip matyti iš 2010-11-16 specialisto išvados Nr.10-11/310, joje nurodoma, kad pateiktuose tyrimui dokumentuose: žiedinės sankryžos toponuotraukose, Bendrojoje dalyje, Viaduko konstrukcijose bei inžineriniuose skaičiavimuose užfiksuota ne daugiau, kaip 1/8 techninio projekto dalis, jei pateikta medžiaga traktuojama, kaip „V. T. ir ( - ) transporto mazgas. Nauja statyba. Rekonstravimas. Techninis projektas", pagal projektavimo sąlygų sąvadą ir 2008-03-14d. Sutarties Nr. 201-2-402 priedą „Projektavimo užduotis". Atlikta apie 1/2 projekto dalies, jei pateikta medžiaga traktuojama, kaip projekto dalis: „V. T. ir ( - ) sankryžoje" (taip parašyta ant pateikto medžiagos titulinio lapo) (t. 4, b. 1. 152-153).

54Kaip matyti iš teisminio nagrinėjimo metu pateikto VGTU Tiltų ir specialių statinių Katedros eksperto A. J. 2011-04-29 ekspertizės akto, ekspertizei pateikta ta pati medžiaga, kuri buvo pateikta ir atliekant tyrimą specialisto išvadoje Nr. 10-11/310, išvadoje konstatuota, jog techninio projekto ( viadukas ( - )) yra visumoj atlikta apie 30-35 procentus bendros apimties ( t. 6, b.l. 124-127).

55Taigi šiose išvadose, kurioms pateikti identiški dokumentai, nurodyta skirtingos atliktų darbų apimtys. Teismas pažymi, jog ne teismas turi nustatyti kiek, kokia apimtimi ir kokių darbų buvo atlikta pagal minėtą projektą, todėl šias abi išvadas teismas vertina ir tiki jomis visų kitų įrodymų kontekste. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog kaltinimas visiems kaltinamiesiems buvo grindžiamas tuo, kad jokie projektavimo darbai išvis nebuvo atlikti. Taigi šiuos kaltinimo teiginius ir paneigia specialisto išvada bei atlikta ekspertizė, kuriose aiškiai nurodyta atliktų darbų mastai. Be to, pažymėtina ir tai, jog tarp Kauno m. savivaldybės, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2008-03-14 pasirašyta sutartis Nr. 201-2-402 dėl „( - ) rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra" yra galiojanti, t.y. nebuvo sustabdytas jos vykdymas, ji nenutraukta, dėl jos nebuvo pradėtas joks teisminis ginčas.

56Vertinant 2009-07-07 specialisto išvadą Nr.5-2/101, teismas sutinka su jos išvadomis bei vertina ją visų kitų įrodymų kontekste. Tačiau pažymi, jog PVM sąskaitos faktūros bei priėmimo – perdavimo aktų užpildymas padarant juose formalius pažeidimus, t.y. pasirašant sąskaitas faktūras bei perdavimo – priėmimo aktus, kurie ne visai atitinka LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 5d. reikalavimų neturi įtakos dokumento tikrumui ir nedaro veikos pavojingos ir nusikalstamos, reikalaujančios traukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn, nesant jokių duomenų apie tai, jog kaltinamieji turėjo tikslą įrašyti ir įrašė neteisingus duomenis į minėtus dokumentus. Šių veikų padarymas kaltinamiesiems gali užtraukti drausminę, bet ne baudžiamąją atsakomybę. Atžymėtina ir tai, jog baudžiamojoje byloje yra eilė identiškai išrašytų PVM sąskaitų faktūrų bei atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų vykdant kitus projektus, dėl kurių tikrumo ir pagrįstumo abejonių nekyla ( t.1, b.l. 76-78, 88-91, 99-102).

57Būtina sąlyga traukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn – sąmoningas neteisėtų veiksmų padarymas ir kaltės BK 15 ar 16 straipsnių prasme – tyčinės ar, įstatymo numatytais atvejais, neatsargios kaltės buvimas. Byloje nustatyti kaltinamųjų veiksmai (netinkamas dokumentų pildymas), kas rodo atidumo ir profesionalumo stoką, bet ne tiesioginę tyčią suklastoti dokumentus.

58Visais teisme išnagrinėtais įrodymais paneigiamas kaltinimas, jog darbai pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus nebuvo atlikti, todėl duomenis, kuriais buvo grindžiamas kaltinamas visiems kaltinamiesiems teismas atmeta.

59Teismas liudytojų J.A. B., R. N., R. S., parodymus vertina kaip nesusijusius su kaltinime išdėstytomis aplinkybėmis, kadangi svarbių faktinių aplinkybių susijusių su kaltinimu jie nenurodė.

60Liudytojai V. G., R. R., V. A., J. Ž. nurodė, jog jiems apie ( - ) viaduką žinoma nedaug.

61Liudytojas S. A. nurodė, jog vykdė ( - ) g. projektą, dėl ( - ) projekto nieko konkretaus patvirtinti negali.

62Liudytojo D. Ž. parodymai baudžiamojoje byloje yra tik rekomendacinio pobūdžio.

63Liudytojas M. T. nurodė, jog dirbo prie viaduko konstrukcinių stiprinimų skaičiavimo. Dirbo kartu su S. T.. Atliko apie 30 procentų projektavimo darbų. Liudytojas J. B. patvirtino, jog šiam objektui buvo pateikti keli projektai, kuriuos jis tikrino. Atliktus darbus jis tikrino ir priėmė. Liudytojas S. T. patvirtino, kad projektavimo darbų atliko 20-30 procentų. Liudytojas S. M. patvirtino, jog atlikta tik dalis, t.y. trečdalis darbų. Specialistė V. K. apklausta teismo posėdyje patvirtino, kad jai žinoma, jog tam tikri darbai buvo atlikti, tačiau specialistei nebuvo pateikti. Patvirtino, kad konstrukcinė dalis atlikta 50 procentų. Specialistė G. A. patvirtino, jog 33 procentai projektavimo darbų vertės apmokėta. Tačiau nenurodė kiek jis atliktas realiai. Pabrėžė, kad nežino kiek projektas buvo baigtas. Patvirtino, kad darbai buvo atlikti, tačiau neaišku kokiai apimčiai, nes darbai dokumentuose neaprašyti. Liudytojas R. J. patvirtino, kad darė projektą transporto mazgui ( - ) rekonstravimo ir naujo techninio projekto rengimui. Buvo pateikti keli variantai ( - ). Jis nubraižė 20-30 procentų sankryžos projekto. Liudytojas N. Ž. parodė, jog darė žiedinės sankryžos ( - ) topografinę nuotrauką. Už atliktą darbą jam buvo sumokėta 800 Lt už hektarą. Liudytoja B. L. patvirtino, kad nagrinėjamu atveju dėl apmokėjimo sąskaitos faktūros abejonių jai nekilo, kadangi sąskaita faktūra, darbų perdavimo-priėmimo aktas dėl darbų atlikimo techninio projekto parengimo apmokėjimo AB „( - )“ yra įforminti tinkamai. Liudytoja O. J. paaiškino, kad priešprojektiniai darbai buvo atlikti, patvirtino, jog buvo atlikta daugiau nei 50 procentų darbų. Šių liudytojų parodymai kitais įrodymais esančiais byloje nepaneigti.

64Kalbant iš esmės apie kaltinimus, kuriais buvo kaltinami visi kaltinamieji, tenka pažymėti, kad jis yra nelogiškas ir neatitinkantis jokių faktinių bylos aplinkybių bei surinktų įrodymų esančių byloje. Visų pirma, jis buvo grindžiamas eilės liudytojų parodymais, kuriuos teismas įvertino kaip neinformatyvius bei iš esmės nesusijusius su kaltinime išdėstytomis aplinkybėmis. Kaltinimo teiginius apie tai, jog darbai nurodyti PVM sąskaitose faktūrose bei atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose išvis nebuvo atlikti, paneigia eilė aukščiau aptartų liudytojų apklaustų tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu parodymai, specialistų išvados. Šių kaltinimų nepatvirtina jokie įrodymai, kuriais buvo grindžiama kaltinamųjų kaltė. Teismas pažymi ir tai, jog kaltinimas nekonkretizavo kiek, kokių darbų buvo atlikta ir už kokią pinigų sumą, tiesiog buvo apsiribota įvardinti, jog jokie darbai nebuvo atlikti, o tai iš esmės prieštarauja byloje esantiems įrodymams, nes kaip žinoma, baudžiamoji byla yra nagrinėjama kaltinamiesiems pateikto kaltinimo ribose.

65Aplinkybės, kurias patvirtino liudytojai S. L., D. Ž., O. J. dėl detaliojo plano, sklypo ribų, projekto parengimo pirkimo kainos bei jo išpildymo terminų, niekaip nesusiję su kaltinamiesiems pareikštu kaltinimu šioje byloje.

66Dėl kaltinamųjų veiksmų nebuvo sutrikdyta normali valstybės institucijos veikla, pažeisti teisėti fizinių ar juridinių asmenų interesai, o tai yra BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo tiesioginis objektas. Be to, jų veiksmuose nebuvo būtinojo šio nusikaltimo sudėties subjektyviojo požymio – tiesioginės tyčios.

67LR BPK 20 str. 5d. nustatyta, kad teisėjai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais byloje darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva.

68Vertinant įrodymus turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma. Šioje baudžiamojoje byloje kaltinimas privalėjo teismui pateikti kaltinamųjų neginčijamus kaltumo įrodymus. Kaltės principas reiškia asmeninę atsakomybę, todėl baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauktas tik toks asmuo, kuris pats kaltai padarė nusikalstamą veiką.

69Teismo nuomone, daryti kategoriškos ir neginčijamos išvados, patvirtinančios kaltinamųjų kaltę, vien remiantis liudytojo A. M. parodymais negalima. Liudytojo parodymai vertintini kaip neobjektyvūs, nepagrįsti jokia byloje surinkta medžiaga. A. M. teiginiai, jog gerokai buvo padidinta skelbiamo viešojo konkurso dėl „( - ) rekonstravimo ir naujo viaduko statybos techninio projekto parengimo“ kaina yra tik jo vidinis įsitikinimas, niekaip nepagrįstas jokiais įrodymais, esančiais byloje. Kaip ir teiginiai, jog yra gauta informacija, jog labai didelė suma bus pasidalinta tų savivaldybės pareigūnų, kurie padės laimėti konkursą. Tačiau teismas dar kartą akcentuoja, jog sutartis dėl minėto projekto rengimo yra nenutraukta, teisme dėl jos teisėtumo teisiniai ginčai nevyksta. Be to, teismas pabrėžia ir tai, jog kaltinamieji nekaltinami neteisėtais būdais prisidėję prie sutarties pasirašymo ar jos dirbtinės kainos padidinimo, kaip teigia liudytojas A. M.. Taigi šio liudytojo paaiškinimai nelabai atitinka kaltinimo esmės, kuris yra pareikštas kaltinamiesiems. Kad pagal pasirašytą sutartį darbai buvo vykdomi, patvirtina eilė liudytojų atlikusių minėtus projektavimo, skaičiavimo, projekto ruošimo darbus. Todėl teigti, kad jokie darbai nebuvo atlikti, kaip teigiama kaltinime, įvertinus įrodymų visumą, pagrindo nėra. Kaltinimas remiasi tais liudytojų parodymais, kurie jo manymu patvirtina kaltinamųjų kaltę. Tačiau analizuojant juos matyti, jog dauguma liudytojų, kuriais remiasi kaltinimas apie esmines bylos aplinkybes paaiškinti nieko konkretaus negalėjo ( liudytojas R. S. tuo metu net nedirbo savivaldybėje, stebėjo posėdį ir žino tik apie kai kurias detales, skaitė spaudoje, liudytojas R. R. žino, kad nebuvo galimybės tilpti į detalujį planą ir t.t.). Taigi kaltinimas teismo nuomone visiškai neanalizavo kaltinamųjų nekaltumą patvirtinančių liudytojų parodymų bei kitų įrodymų esančių byloje. Tokiu būdu teismas, išanalizavęs byloje esančius įrodymus, sugretinęs juos su liudytojų parodymais, įvertinęs įrodymų visumą bei kiekvieną įrodymą atskirai, daro išvadą, kad valstybinio kaltinimo nurodytas kaltinimas kaltinamiesiems Z. G., V. K., E. P. neįrodytas, todėl teismas negali padaryti kategoriškos išvados, kad kaltinamieji yra kalti dėl jiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo.

70Analizuojant Z. G. ir V. K. pateiktus kaltinimus pagal LR BK 228 str. 1d., byloje turi būti įrodyta, kad kaltinamieji suprato savo veikos pavojingumą, suprato, kad veikia priešingai tarnybos interesams, bei numatė didelės neturtinės žalos atsiradimo valstybei galimybę ir buvo tam abejingi, leido šiai žalai kilti.

71Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimais priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Pagrindinis kriterijus, atribojantis piktnaudžiavimą, kaip nusikalstamą veiką, nuo tarnybinio (arba drausminio) nusižengimo, yra didelės žalos požymis. Didelės žalos požymis, kuris gali būti ir turtinio ir neturtinio pobūdžio, būtinas baudžiamajai atsakomybei kilti, yra vertinamasis, todėl kiekvienu atveju nustatomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes – į žalos pobūdį, kokiais teisės aktais ginami interesai pažeisti, nukentėjusiųjų skaičių, nusikalstamos veikos laiką, trukmę, kaltininkų einamų pareigų svarbą ir pan. Piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje, padaromas tik tyčia, todėl šis būtinas nusikaltimo sudėties subjektyvusis požymis, taikant baudžiamąją atsakomybę, turi būti nustatytas, šio požymio konstatavimas turi būti motyvuotas, pagrįstas byloje ištirtais duomenimis ir nustatytomis aplinkybėmis.

72Bylos duomenimis nustatyta, kad iš medžiagos, pridėtos prie baudžiamosios bylos ( paketas Nr. 1) matyti, kad buvo suprojektuotos konstrukcijos ir atlikti inžineriniai skaičiavimai objekto „( - ) rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra". Todėl teismas dar kartą akcentuoja, jog teigti, kad jokie darbai, susiję su šio projekto rengimu nebuvo atlikti remiantis valstybinio kaltinimo surinktais įrodymais ir teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo.

73Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad nepritartina praktikai, kai bet kokie teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų atliekamas funkcijas, pažeidimai kvalifikuojami kaip nusikalstamas piktnaudžiavimas neanalizuojant, ar pakankamas padarytų veiksmų pavojingumas, ar pakankamai yra duomenų išvadai apie didelės žalos padarymą, neįvertinant kitų teisės šakų normų veiksmingumo atkuriant pažeistas teises ir nubaudžiant teisės aktų reikalavimus pažeidusius asmenis. Tokia praktika neatitinka baudžiamųjų įstatymų paskirties. Didelės žalos požymis, rodantis padidintą piktnaudžiavimo pavojingumą ir nustatantis takoskyrą tarp baudžiamosios ir drausminės atsakomybės, turi būti kruopščiai pagrįstas byloje esančių duomenų visumos vertinimu (kasacinės nutartys Nr. 2K–512/2004, 2K–263/2010, 2K–161/2012 ).

74Turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai ar neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims, nesilaikant įstatymais nustatytos perleidimo tvarkos. BK 184 straipsnio 2 dalies prasme atsakomybė už kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio turto ar turtinės teisės iššvaistymą atsiranda tada, kai jis neteisėtai pasinaudoja jam suteiktais įgaliojimais minėtam turtui. Turto iššvaistymas yra tyčinis nusikaltimas, todėl šio nusikaltimo subjektyvinės pusės požymiui – kaltei – būdinga tyčia – arba tiesioginė, arba netiesioginė. Tiesioginė tyčia yra tada, kai asmuo suvokia, jog neteisėtai ir neatlygintinai savinasi ar naudoja jam patikėtą turtą ir taip pažeidžia savininko ar kito teisėto turto valdytojo interesus, daro jam materialinę žalą ir to nori, o netiesioginė – kai asmuo tyčine veika nesiekia žalingų padarinių, bet sąmoningai leidžia jiems atsirasti. (2006 m. lapkričio 21 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-615/2006).

75Kartu pažymėtina, kad ir teismų praktikoje, jeigu valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo piktnaudžiaudamas padaro, pvz., kontrabandą (BK 199 straipsnis), sukčiavimą (BK 182 straipsnis), pagrobia svetimą turtą arba jį pasisavina ar iššvaisto (BK 178, 183, 184 straipsniai), suklastoja dokumentą ar disponuoja suklastotu dokumentu (BK 300 straipsnis), veikos kvalifikuojamos kaip padarytų nusikalstamų veikų sutaptis (kasacinės bylos Nr. 2K-319/2006, 2K-426/2006).

76Kadangi visos kaltinamųjų nusikalstamos veikos priimant apkaltinamąjį nuosprendį turėtų būti kvalifikuojamos pagal nusikalstamų veikų sutaptį, todėl šiuo atveju nenustačius dokumentų- PVM sąskaitų faktūrų, darbų priėmimo-perdavimo aktų klastojimo negalima ir atsakomybė pagal kitus BK straipsnius, kurie buvo inkriminuoti visiems kaltinamiesiems.

77Be to, teismas pažymi, jog kaltinamiesiems E. K. ir E. P. buvo inkriminuota aplinkybė, jog nusikalstamas veikas jie padarė veikdami bendrininkų grupėje kaip padėjėjai su vykdytoju kaltinamuoju Z. G.. Taigi, kaltinamajame akte A. P. atžvilgiu inkriminuojamas dokumentų klastojimas bendrininkų grupėje tik su Z. G., nors V. K. atžvilgiu inkriminuojamas dokumentų klastojimas bendrininkų grupėje su E. P.. Visiškai neaišku, kodėl vienam asmeniui inkriminuotas nusikaltimo padarymas bendrininkaujant su kitu asmeniu, kai šiam šio kaltinimo nėra.

78Atsižvelgiant į tai, jog apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamųjų kaltę, padarius nusikalstamas veikas bei kitas svarbias bylos aplinkybes, taip pat į tai, kad baudžiamojoje teisėje ypatingą svarbą turi principas in dubio pro reo, reiškiantis tai, kad jeigu jau egzistuoja abejonės, jas reikia aiškinti kaltinamojo naudai, teismas negali pripažinti kaltinamųjų Z. G., V. K., E. P. kaltais, padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

79Taigi, teismas daro išvadą, jog išdėstytų ir teisme ištirtų įrodymų visuma kategoriškai patvirtina, kad kaltinamieji Z. G., V. K., E. P. nepadarė veikų turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ( LR BPK 303 str. 5d. 1p.), todėl jie išteisintini.

80Laikinas nuosavybės teisių apribojimas, pritaikytas kaltinamųjų turtui iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktinas nepakeistu, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinas ( LR BPK 151 str. ).

81Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297 str., 301 str., 302 str., 303 str. 5 d. 1 p., 6 d., 304 str., 305 str. 3 d. ir 307 str., teismas,

Nutarė

82Z. G. dėl nusikalstamų veikų numatytų LR BK 300 str. 1d., 184 str. 2d., 228 str. 1d. išteisinti, jam nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

83V. K. dėl nusikalstamų veikų numatytų LR BK 300 str. 1d., 24 str. 6d., 184 str. 2d., 228 str. 1d. išteisinti, jam nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

84E. P. dėl nusikalstamų veikų numatytų LR BK 300 str. 1d., 24 str. 6d., 184 str. 2d. išteisinti, jai nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

85( - ) pareikštą 763 000 Lt civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.

86Daiktinį įrodymą - žiedinės sankryžos toponuotraukas, bendroji dalis, viaduko konstrukcijos ir inžineriniai skaičiavimai nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti ( - ) skyriui.

87Laikiną nuosavybės teisių apribojimą, pritaikytą 2010-12-01 Kauno apygardos prokuratūros prokurorės nutarimais Z. G. a.k. ( - ) turtui: žemės sklypui ( unikalus Nr. ( - )), sodo nameliui ( unikalus Nr. ( - )), esantiems ( - ) km., Jonavos raj., butui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), Kaunas;

88V. K. a.k. ( - ) turtui: butui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), Kaunas, garažui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), žemės sklypui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), žemės sklypui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ) raj., žemės sklypui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - );

89E. P. a.k. ( - ) turtui: gyvenamajam namui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), žemės sklypui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), žemės sklypui ( unikalus Nr. ( - )8), esančiam ( - ), gyvenamajam namui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ) sav. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

90Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algerdas... 2. Z. G., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. adresu ( - ), Kauno... 3. V. K., a. k ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. adresu ( - ), Kauno... 4. E. P., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvė, LR pilietė, gyv. adresu ( - ), Kauno... 5. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 6. kaltinamasis Z. G. buvo kaltinamas ir perduotas teismui, kad jis, būdamas... 7. jis, būdamas ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. P., akcinės... 8. Be to, jis buvo kaltinamas ir perduotas teismui, kad būdamas ( - ), vykdančiu... 9. Be to, jis buvo kaltinamas ir perduotas teismui, kad tęsdamas savo... 10. K. V. K. buvo kaltinamas ir perduotas teismui, kad jis, būdamas valstybės... 11. jis, būdamas ( - ), 2008-05-28 laikinai ėjusiu ( - ) pareigas, veikdamas... 12. Be to, jis buvo kaltinamas ir perduotas teismui, jog būdamas ( - ), 2008-05-28... 13. Kaltinamoji E. P. buvo kaltinama ir perduota teismui, kad ji suklastojo... 14. ji, būdama akcinės bendrovės „( - )" (įm. kodas ( - ), reg. adresu ( - ),... 15. Be to, ji buvo kaltinama ir perduota teismui, jog būdama akcinės bendrovės... 16. Įrodymai ir motyvai, kuriais grindžiamas nuosprendis... 17. K. Z. G. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad jau 25 metus dirba ( - ). D. K.... 18. K. V. K. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad 2008 m. gegužės mėn. dirbo (... 19. Kaltinamoji E. P. kalta neprisipažino. Paaiškino, kad dirba UAB „( - )“.... 20. L. R. N. paaiškino, kad laikinai dirbo ( - ), vėliau iki 2008 m. vasario... 21. Liudytoja A. S. paaiškino, kad nuo 2005 m. lapkričio iki 2008 m. birželio... 22. L. N. V. paaiškino, kad kai buvo ruošiamas minėtas projektas dirbo ( - ).... 23. L. R. S. paaiškino, kad dirba ( - ). Konkrečiai jis apie tai nieko... 24. Liudytojas J. B. paaiškino, kad ( - ) jis dirbo nuo 1992 m. iki 2009 m.,... 25. L. S. T. paaiškino, kad nuo 2006 m. dirba UAB“ ( - )“ inžinieriumi. Buvo... 26. L. O. J. paaiškino, kad 2008 m. dirbo UAB “ ( - )“ direktore. Su UAB „(... 27. L. S. M. paaiškino, kad dirba UAB “ ( - )“. Į jo pareigas įėjo... 28. L. N. Ž. paaiškino, kad 2008 m. dirbo UAB “ ( - )“. Darė žiedinės... 29. L. V. G. paaiškino, kad 2008 m. dirbo ( - ) pareigose. Po viešojo pirkimo... 30. Liudytoja B. L. paaiškino, kad 2008 m. gegužės m. buvo ( - ). Dėl... 31. L. R. R. paaiškino, kad 2008 m. balandžio mėn. dirbo ( - ). Praėjo daug... 32. L. V. A. paaiškino, kad 2008 m. dirbo savivaldybėje statybos skyriaus vedėjo... 33. L. S. A. paaiškino, kad 2008 m. balandžio mėn. dirbo UAB „( - )“. Kad... 34. Liudytojas J. Ž. paaiškino, kad 2008 m. liepos m. dirbo ( - ). A. T. ir... 35. L. R. J. paaiškino, kad darė projektą transporto mazgo ( - ) rekonstravimo... 36. Specialistė G. A. paaiškino, kad atliko ekspertizę dėl ( - ) viešojo... 37. L. J. A. B. paaiškino, kad nuo 2005 m. dirba ( - ). A. T. ir ( - ) pr.... 38. Liudytojas D. Ž. paaiškino, kad šiuo metu jau yra pensijoje, ir apie šį... 39. Vadovaujantis LR BPK 276 str. 1d. 2p. pagarsinus liudytojo parodymus duotus... 40. Liudytoja J. B. paaiškino, kad nuo 2002-02-01 dirbo ( - ). Dirbo iki... 41. L. M. T. paaiškino, kad nuo 2004 metų dirbo UAB „( - )". Rengė techninius... 42. L. S. L. paaiškino, kad dirbo ( - ). Dalyvavo pasitarime dėl ( - )... 43. Liudytojas A. M. paaiškino, kad nuo 1998 metų buvo ( - ) narys. 2008 metų... 44. S. V. K. paaiškino, kad dirba UAB „( - )“. Specialisto išvadą tvirtina... 45. Civilinio ieškovo ( - ) atstovė R. B. civilinį ieškinį pilnai palaikė ir... 46. Apkaltinamajame nuosprendyje atskleidžiant BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto... 47. BK 300 straipsnio dispozicijoje nurodyto nusikaltimo dalyku gali būti tiek... 48. Be to, sprendžiant kaltės klausimą itin svarbu nustatyti subjektyviuosius... 49. Dokumento suklastojimu pripažįstamas ir netikro dokumento pagaminimas, ir... 50. Šiuo konkrečiu atveju, kaltinimas kaltinamiesiems buvo grindžiamas tuo, kad... 51. Baudžiamojoje byloje yra atliktos dvi ekspertizės bei viena specialisto... 52. Kaip matyti iš 2009-07-07 specialisto išvados Nr.5-2/101, kurioje nurodoma,... 53. Kaip matyti iš 2010-11-16 specialisto išvados Nr.10-11/310, joje nurodoma,... 54. Kaip matyti iš teisminio nagrinėjimo metu pateikto VGTU Tiltų ir specialių... 55. Taigi šiose išvadose, kurioms pateikti identiški dokumentai, nurodyta... 56. Vertinant 2009-07-07 specialisto išvadą Nr.5-2/101, teismas sutinka su jos... 57. Būtina sąlyga traukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn – sąmoningas... 58. Visais teisme išnagrinėtais įrodymais paneigiamas kaltinimas, jog darbai... 59. Teismas liudytojų J.A. B., R. N., R. S., parodymus vertina kaip nesusijusius... 60. Liudytojai V. G., R. R., V. A., J. Ž. nurodė, jog jiems apie ( - ) viaduką... 61. Liudytojas S. A. nurodė, jog vykdė ( - ) g. projektą, dėl ( - ) projekto... 62. Liudytojo D. Ž. parodymai baudžiamojoje byloje yra tik rekomendacinio... 63. Liudytojas M. T. nurodė, jog dirbo prie viaduko konstrukcinių stiprinimų... 64. Kalbant iš esmės apie kaltinimus, kuriais buvo kaltinami visi kaltinamieji,... 65. Aplinkybės, kurias patvirtino liudytojai S. L., D. Ž., O. J. dėl detaliojo... 66. Dėl kaltinamųjų veiksmų nebuvo sutrikdyta normali valstybės institucijos... 67. LR BPK 20 str. 5d. nustatyta, kad teisėjai įrodymus vertina pagal savo... 68. Vertinant įrodymus turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir... 69. Teismo nuomone, daryti kategoriškos ir neginčijamos išvados,... 70. Analizuojant Z. G. ir V. K. pateiktus kaltinimus pagal LR BK 228 str. 1d.,... 71. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra valstybės tarnautojo ar jam... 72. Bylos duomenimis nustatyta, kad iš medžiagos, pridėtos prie baudžiamosios... 73. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad... 74. Turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo... 75. Kartu pažymėtina, kad ir teismų praktikoje, jeigu valstybės tarnautojas ar... 76. Kadangi visos kaltinamųjų nusikalstamos veikos priimant apkaltinamąjį... 77. Be to, teismas pažymi, jog kaltinamiesiems E. K. ir E. P. buvo inkriminuota... 78. Atsižvelgiant į tai, jog apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas... 79. Taigi, teismas daro išvadą, jog išdėstytų ir teisme ištirtų įrodymų... 80. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas, pritaikytas kaltinamųjų turtui iki... 81. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo... 82. Z. G. dėl nusikalstamų veikų numatytų LR BK 300 str. 1d., 184 str. 2d., 228... 83. V. K. dėl nusikalstamų veikų numatytų LR BK 300 str. 1d., 24 str. 6d., 184... 84. E. P. dėl nusikalstamų veikų numatytų LR BK 300 str. 1d., 24 str. 6d., 184... 85. ( - ) pareikštą 763 000 Lt civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.... 86. Daiktinį įrodymą - žiedinės sankryžos toponuotraukas, bendroji dalis,... 87. Laikiną nuosavybės teisių apribojimą, pritaikytą 2010-12-01 Kauno... 88. V. K. a.k. ( - ) turtui: butui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), Kaunas,... 89. E. P. a.k. ( - ) turtui: gyvenamajam namui ( unikalus Nr. ( - )), esančiam ( -... 90. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam...