Byla B2-1549-436/2016
Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutarties, kuria kooperatinei bendrovei „Blauzdžių agroservisas“ iškelti bankroto byla

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka susipažinęs su atsakovės kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ atskiruoju skundu dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutarties, kuria kooperatinei bendrovei „Blauzdžių agroservisas“ iškelti bankroto byla,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. kovo 3 d. yra priimtas ieškovės UAB „Vetfarmas“ pareiškimas dėl bankroto bylos KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlimo.

3Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartimi trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, į civilinę bylą dėl bankroto bylos KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlimo įtraukta UAB „Soltora“.

4Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartimi klausimui dėl bankroto bylos KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlimo išnagrinėti paskirtas teismo posėdis rašytinio proceso tvarka 2016 m. kovo 29 d. 14.00 val. bei apie paskirto teismo posėdžio datą ir laiką paskelbta specialioje interneto svetainėje.

5Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartimi sujungtos civilinės bylos Nr. B2-1549-436/2016 pagal ieškovės UAB „Vetfarmas“ ieškinį dėl bankroto bylos KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Soltora“, ir Nr. eB2-1729-436/2016 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos KB ,,Blauzdžių agroservisas“ iškėlimo, paliekant bylos numerį B2-1549-436/2016.

6Atsiliepimo į ieškinį ir įmonės finansinių dokumentų atsakovė nepateikė, jai siųsti teismo procesiniai dokumentai įteikti 2016 m. kovo 8 d.

7Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 29 d. nutartimi bankroto bylą KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlė remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Ta pačia nutartimi teismas ieškovės UAB „Vetfarmas“ atsisakymą nuo ieškinio priėmė ir civilinės bylos dalį pagal ieškovės UAB „Vetfarmas“ pareiškimą dėl bankroto bylos KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlimo nutraukė, kadangi atsakovė su šiuo kreditoriumi atsiskaitė. Teismas nutartyje konstatavo, kad atsakovė KB „Blauzdžių agroservisas“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, jos turimas turtas yra apsunkintas hipoteka ir areštais, o 2014 m. finansiniai įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismo vertinimu, tokia KB „Blauzdžių agroservisas“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl darė išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti KB „Blauzdžių agroservisas“ bankroto bylą, nes įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

8Teisme 2016 m. balandžio 8 d. yra gautas atsakovės KB „Blauzdžių agroservisas“ atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutarties, kuriuo prašoma panaikinti skundžiamą nutartį ir atsisakyti kelti KB „Blauzdžių agroservisas“ bankroto bylą. Atskirajame skunde nurodo, jog teismas nepagrįstai nustatė, kad įmonė yra nemoki, nes įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai nesiekia pusės į 2015 metų balansą įrašyto turto vertės. 2015 metais bendrovės finansinė padėtis stabilizavosi, bendrovė turi ilgalaikę darbo patirtį augalininkystės ir gyvulininkystės veikloje, šiuo metu turi 643 galvijus, 2016 metais planuojamas 152 galvijų prieaugis ir įsigyti dar 100. Pasėliais apsėta daugiau nei 250 ha žemės ir 100 ha pievų, todėl šiais metais pajamų bendrovė tikrai gaus. Šiai dienai atsakovė yra atsiskaičiusi su vienu iš didžiausių kreditorių VSDFV, padengdama 61 293,18 Eur įsiskolinimą. Ieškovui UAB „Veframas“ 4120,95 Eur įsiskolinimą padengė 2016 m. kovo 10 d. Taip pat nurodo, kad atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau bendrovės pajininkai 2016 m. kovo 29 d. priėmė sprendimą pradėti KB „Blauzdžių agroservisas“ restruktūrizavimo procesą.

9Atsakovės KB „Blauzdžių agroservisas“ atskirasis skundas tenkintinas.

10Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog teismas sutikdamas su atskiruoju skundu, jeigu jis paduotas ne dėl nutarčių, priimtų CPK 293 straipsnyje numatytais atvejais, rašytinio proceso tvarka per tris darbo dienas nuo atskirojo skundo gavimo pats panaikina skundžiamą nutartį ir šiuo klausimu priimtos nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims.

11Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-887/2008). Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, todėl teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-643-798/2016).

12Iš teismui kartu su atskiruoju skundu pateiktais dokumentais nustatyta, kad 2016 m. vasario 19 d. finansinės atskaitomybės dokumentų duomenimis, atsakovės KB „Blauzdžių agroservisas“2015 metais apskaitomo turto vertė yra 1 774 154 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas (nematerialus turtas, materialus turtas, žemė, kitas nekilnojamasis turtas, transporto priemonės ir kt.) sudaro 625 589 Eur, biologinis turtas (gyvuliai ir kiti gyvūnai, pasėliai) – 788 269 Eur, trumpalaikis turtas (atsargos, išankstiniai mokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir kt.) – 360 296 Eur. Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2015 metais sudaro 1 159 796 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 664 796 Eur. Taigi, nustatyta, kad 2015 metais, lyginant su 2014 metų balanso duomenimis, atsakovės finansinė padėtis pagerėjo ir jos turimos trumpalaikės skolos neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, o tai neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotos įmonės nemokumo sąvokos. Taip pat iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Petrochema“ 2016 m. balandžio 8 d. VSDFV pervedė 65 648,54 Eur ir tos pačios dienos raštu VSDFV Kauno skyrių prašė šią įmoką užskaityti KB „Blauzdžių agroservisas“ naudai. Iš byloje esančio sąskaitos išrašo matyti, kad atsakovė 2016 m. kovo 10 d. atsiskaitė su vienu iš kreditoriumi, šioje byloje buvusiu ieškovu UAB „Vetfarmas“. Iš nustatytų aplinkybių matyti, kad atsakovė siekia atsiskaitinėti su kreditoriais, mažindama bendrovės įsiskolinimus. Atsakovė neneigia, kad turi finansinių sunkumų, tačiau nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindą teismui daryti išvadą, kad KB „Blaudžių agroservisas“ yra nemoki, t. y. minėti duomenys pagrindžia, jog tokia KB „Blauzdžių agroservisas“ būsena neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotos įmonės nemokumo sąvokos. Nors 2015 metais atsakovė veikla buvo nuostolinga, tačiau bendrovė veiklos nėra nutraukusi, joje dirba 22 darbuotojai, bendrovė verčiasi augalininkyste ir gyvulininkyste, augina daug galvijų, dirba žemę, sėja pasėlius. Teismo vertinimu, atsakovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau jie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

13Atsižvelgiant į atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartis dėl bankroto bylos KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlimo naikintina ir bankroto bylą KB „Blauzdžių agroservisas“ atsisakytina kelti, nes bendrovė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, nėra nemoki (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

14Pažymėtina, kad teismui sutikus su atsakovės atskiruoju skundu ir klausimą išsprendus iš esmės – atsisakius kelti atsakovei bankroto bylą, ši nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. ir 2016 m. kovo 29 d. nutartimis panaikintinos, kadangi jos buvo pritaikytos iki nutarties iškelti bankroto bylą KB „Blauzdžių agroservisas“ ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 13 dalimi, teismas,

Nutarė

16Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartį dėl bankroto bylos KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlimo, klausimą išspręsti iš esmės – bankroto bylą KB „Blauzdžių agroservisas“ atsisakyti kelti.

17Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. ir 2016 m. kovo 29 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės KB „Blauzdžių agroservisas“ atžvilgiu.

18Nutarties kopiją kartu su atskiruoju skundu ir prie jo pridėtais dokumentais išsiųsti VSDFV Kauno skyriui, UAB „Soltora“ (Architektų g. 56-101, Vilnius).

19Nutarties kopiją išsiųsti atsakovei KB „Blauzdžių agroservisas“.

20Įsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigai, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą pateikti antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt.

21Nutarties dalis, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą KB „Blauzdžių agroservisas“, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Kauno apygardos teisme 2016 m. kovo 3 d. yra priimtas ieškovės UAB... 3. Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartimi trečiuoju asmeniu,... 4. Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartimi klausimui dėl bankroto... 5. Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartimi sujungtos civilinės bylos... 6. Atsiliepimo į ieškinį ir įmonės finansinių dokumentų atsakovė... 7. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 29 d. nutartimi bankroto bylą KB... 8. Teisme 2016 m. balandžio 8 d. yra gautas atsakovės KB „Blauzdžių... 9. Atsakovės KB „Blauzdžių agroservisas“ atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta,... 11. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje.... 12. Iš teismui kartu su atskiruoju skundu pateiktais dokumentais nustatyta, kad... 13. Atsižvelgiant į atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia,... 14. Pažymėtina, kad teismui sutikus su atsakovės atskiruoju skundu ir klausimą... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 straipsnio 2... 16. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartį dėl bankroto... 17. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. ir 2016 m. kovo 29 d.... 18. Nutarties kopiją kartu su atskiruoju skundu ir prie jo pridėtais dokumentais... 19. Nutarties kopiją išsiųsti atsakovei KB „Blauzdžių agroservisas“.... 20. Įsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigai,... 21. Nutarties dalis, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą KB „Blauzdžių...