Byla 2-643-798/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB ,,BRANDMAKERS LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarties, kuria UAB ,,BRANDMAKERS LT“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-1036-866/2016 pagal pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Layher Baltic“ pareiškimą skolininkui (atsakovui) UAB ,,BRANDMAKERS LT“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Layher Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB ,,BRANDMAKERS LT“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas yra 145 657,84 Eur.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,BRANDMAKERS LT“.

7Teismas įvertinęs į bylą pateiktus bei viešai prieinamus duomenis, nustatė, kad VĮ „Registrų centras“ duomenimis finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą teikti už 2013 metus. Pagal 2015 m. lapkričio 30 d. balanso duomenis atsakovas turi turto už 313 457 Eur sumą, atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 246 908 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 148 949 Eur sumą. Pagal 2015 m. lapkričio 30 d. pelno – nuostolių ataskaitą įmonės pelnas sudarė 78 270 Eur sumą. Atsakovo nepriemoka valstybei sudaro 20 236, 66 Eur, o nepriemoka Valstybinio socialinio fondo valdybai sudaro – 1 195, 02 Eur. Įmonėje dirba 4 asmenys. Registruotino nekilnojamojo turto atsakovas nuosavybės teise nevaldo. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovo vardu registruotos dvi transporto priemonės.

8Teismas pažymėjo, jog didžiausią dalį atsakovo turto sudaro trumpalaikis turtas – 230 264 Eur sumai, iš jų didžioji dalis sumų per vienerius metus gautinos sumos – 204 133 Eur. Vienam iš atsakovo debitorių iškelta bankroto byla – UAB „Icolt“, kitas debitorius UAB „Jono statyba“ yra sustabdęs ieškovui mokėjimus, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, UAB „Jono statyba“ turi kitų kreditorių, kurių naudai priteistos skolos. Pagal nurodytus duomenis teismas sprendė, kad atsakovo UAB ,,BRANDMAKERS LT“ galimybė išieškoti sumas iš debitorių yra menka.

9Teismas, įvertinęs pradelstus įsipareigojimus ir duomenis apie atsakovui priklausantį turtą, konstatavo įmonės nemokumą ir iškėlė bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 str. 4d. 1p., bankroto administratoriumi skyrė R. T. (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA340).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Apeliantas (atsakovas) UAB ,,BRANDMAKERS LT“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartį panaikinti ir bylą išnagrinėti iš esmės – atsisakyti iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas neįvertino visų aplinkybių dėl atsakovo turtinės padėties, t.y. nenustatinėjo ir neanalizavo įmonės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei įsipareigojimų santykio su turimo turto verte, neištyrė atsakovo skolų sugrąžinimo perspektyvos iš įmonės skolininkų, nereikalavo iš atsakovo paaiškinimų dėl kitų skolininkų UAB „LitCon“, Jokūbausko įmonės „Jonas“ ir J. J. skolų išieškojimo galimybių. Todėl pirmos instancijos teismas netinkamai taikė procesines teises normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, formaliai taikė ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Layher Baltic“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,BRANDMAKERS LT“ palikti nepakeistą. Nurodo, kad skolininkas pradėjo išieškojimą iš UAB „Jono statyba“ nekeičia skolininko finansinės padėties, nes šiuo metu skolininkas nėra išieškojęs nei vieno euro, o išieškojimo perspektyvos yra blogos. Skolininkas teikia teismams prieštaringą informaciją ir klaidina teismus dėl savo finansinės padėties, bei yra skolingas daugybei kreditorių (įskaitant kreditorių, darbuotojus, valstybės institucijas) su jais neatsiskaito, pradelstos prievolės pareiškėjui viršija 178 000 Eur, neturi jokio realaus turto ir negauna jokio pelno. Skolininkas nepateikė įrodymų, kad skolų mokėjimo priemonės yra atidėtos, o argumentai, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negauna mokėjimų iš pastolių subnuomininkų yra nepagrįsti.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Apeliantas po atskirojo skundo pateikimo pateikė naujus įrodymus - mokėjimo nurodymus Nr. 249706, Nr.249668, Nr. 249739, Nr.249757, Nr.249751. Apeliantas nurodo, kad jam pavyko išieškoti dalį skolos iš savo skolininko Jokūbausko įmonės „Jonas“ ir gautomis lėšomis jis padengė susidariusias skolas valstybei (sumokėjo 20 500,00 Eur), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (sumokėjo 2500,00 Eur), darbuotojams ir dalį skolos ieškovui (sumokėjo 32 470, 45 Eur). Taip pat apeliantas pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2016-02-12 pažymą Nr. RESP-1395, kurioje nurodoma, kad UAB ,,BRANDMAKERS LT“ 2016-02-11 atsiskaitė su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais.

17Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Layher Baltic“ pateikė rašytinius paaiškinimus dėl skolininko UAB ,,BRANDMAKERS LT“ pateiktų papildomų įrodymų pateikimo ir pateikė prašymą dėl papildomo rašytinio įrodymo prijungimo.

18Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, tačiau pažymėtina, kad naujų įrodymų priėmimo draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčo šalių pateikti nauji įrodymai ir paaiškinimai gali turėti įtakos vertinant apelianto įrodinėjamas aplinkybes, todėl jie prijungtini prie bylos.

19Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo neteisingai (nevisapusiškai) nustatė aplinkybes dėl atsakovo įsiskolinimų kreditoriams.

20Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-887/2008). Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, todėl teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p.).

21Atskirasis skundas grindžiamas aplinkybe, kad teismas netinkamai nustatė atsakovo finansinę padėtį, kadangi neištyrė tikrosios finansinės padėties ir neįvertino įmonės finansinių atskaitomybės rodiklių. Su šiuo atskirojo skundo argumentu apeliacinės instancijos teismas sutinka.

22Įmonės nemokumas pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal įstatymo formuluotę sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo esminę reikšmę turi į įmonės balansą įrašyto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykis. Šiuo aspektu svarbu nustatyti tikrąją įmonės turto vertę ir tiksliai nustatyti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne)mokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

23Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje spręsdamas įmonės nemokumo klausimą nenagrinėjo, kokią dalį iš įmonės finansiniuose dokumentuose nurodytų skolų ir įsipareigojimų, sudaro būtent atsakovo pradelsti įsipareigojimai. Kaip matyti iš atsakovo vadovo pateikto kreditorių ir skolininkų sąrašo, kuriame nurodyti atsiskaitymo terminai, įmonės pradelstos skolos sudaro 94 983, 39 Eur (1 t., b.l. 203), kai turto turima iš viso už 313 457 Eur (1 t., b.l. 199). Šios aplinkybės formaliai neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatų, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, o tai leidžia apeliaciniam teismui daryti prielaidą, kad pirmosios instancijos teismas galimai neteisingai sprendė klausimą dėl įmonės mokumo ar nemokumo.

24Taip pat sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog pirmos instancijos teismas netinkamai ištyrė atsakovo skolų susigrąžinimo galimybes iš jo skolininkų ir nevertino skolų susigrąžinimo perspektyvų. Teismas tik nustatė, kad debitorius UAB „Jono statyba“ yra sustabdęs mokėjimus ieškovui bei „LITEKO“ duomenimis UAB „Jono statyba“ turi kitų kreditorių, kurių naudai priteistos skolos. Paminėtina, kad atsakovas debitoriaus UAB „Jono statyba“ atžvilgiu turi reikalavimą į 198 403,23 Eur skolą, o šis reikalavimas yra užtikrintas papildoma prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone - laidavimu, pagal kurį už UAB „Jono statyba“ tinkamą prievolių įvykdymą laidavo Jokūbausko įmonė „Jonas“, į/k 120545468, Buivydiškių g. 26 ir pats J. J. bei šie laiduotojai dar yra išdavę atsakovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį 500 000 Eur sumai. Tačiau teismas nesiaiškino ir netyrė šių aplinkybių, be to neprašė pateikti duomenų apie išieškojimo procesą.

25Apeliacinės instancijos teismui pateikus naujus įrodymus, patvirtinančius realų įmonės atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais, valstybės pinigų fondais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba bei dalinai atsiskaičius su ieškovu (32 470, 45 Eur) bei įvertinus tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų reikšmingų aplinkybių teisingai nustatyti įmonės (ne)mokumą, neįvertino visumoje įrodymų, nereikalavo įrodymų pašalinti galimas abejones ar neatitikimus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas teigti, kad nebuvo atskleista bylos esmė ir galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Pagal pateiktus įrodymus, apeliacinio teismo vertinimu, nėra galimybės išnagrinėti bylos esmės – teisingai nustatyti atsakovo turimo turto ir pradelstų finansinių įsipareigojimų santykį, todėl skundžiama nutartis naikintina (CPK 185 str., 265 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.), byla grąžintina pirmosios instancijos teismui klausimą nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

26Spręsdamas iš naujo klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pirmosios instancijos teismas dėl turinčių bylai reikšmės aplinkybių nustatymo turėtų pareikalauti, kad atsakovo vadovas pateiktų naujausius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis (balansą, pelno nuostolių ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir kitus) bei išsiaiškinti kokį turtą įmonė turi realiai ir nustatyti ar yra realių galimybių įmonei išsiieškoti skolas.

27Kadangi klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo bus svarstomas iš naujo, tai apeliacinio teismo vertinimu, šiame etape nėra tikslinga vertinti bylų, kurios yra naujai pradėtos siekiant ieškovui prisiteisti iš skolininko skolą (Nr. e2-3006-614/2016, Nr. e2-3995-603/2016) bei bylos, kurioje Jokūbausko įmonė „Jonas“ ginčija skolininko reikalavimo teises ir prašo pripažinti vekselį negaliojančiu (Nr.e2-3803-565/2016) nei Vilniaus m. apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1497-905/2016.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

29Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,BRANDMAKERS LT“ pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Layher Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. Teismas įvertinęs į bylą pateiktus bei viešai prieinamus duomenis,... 8. Teismas pažymėjo, jog didžiausią dalį atsakovo turto sudaro trumpalaikis... 9. Teismas, įvertinęs pradelstus įsipareigojimus ir duomenis apie atsakovui... 10. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 str. 4d. 1p., bankroto administratoriumi... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Apeliantas (atsakovas) UAB ,,BRANDMAKERS LT“ atskiruoju skundu prašo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Layher Baltic“ prašo atskirąjį... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 16. Apeliantas po atskirojo skundo pateikimo pateikė naujus įrodymus - mokėjimo... 17. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Layher Baltic“ pateikė rašytinius... 18. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 19. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas,... 20. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje.... 21. Atskirasis skundas grindžiamas aplinkybe, kad teismas netinkamai nustatė... 22. Įmonės nemokumas pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį – įmonės būsena, kai... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje spręsdamas įmonės... 24. Taip pat sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog pirmos instancijos... 25. Apeliacinės instancijos teismui pateikus naujus įrodymus, patvirtinančius... 26. Spręsdamas iš naujo klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pirmosios... 27. Kadangi klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo bus svarstomas iš naujo, tai... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3... 29. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartį ir...