Byla e2A-136-781/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Dalios Kačinskienės ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų G. R., A. B., E. B., S. L. (S. L.) ir uždarosios akcinės bendrovės „Rezultatas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“, kuriai atstovauja bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Verslo konsultantai“, ieškinį atsakovams G. R. (buvusi R.), A. B., D. S. (buvusi L. L., S.), I. K. (buvusi S.), E. B., S. L. (S. L.), uždarajai akcinei bendrovei „Rezultatas“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Advertas“, D. R., uždaroji akcinė bendrovė „Ordalys“, akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ (uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ teisių ir pareigų perėmėja), išvadą teikianti institucija – Turto vertinimo priežiūros tarnyba, dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė bankrutavusi kredito unija (toliau – BKU) „Švyturio taupomoji kasa“ (toliau – ieškovė, unija), kuriai atstovauja bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Verslo konsultantai“, kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: 1) pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Rezultatas“ 2010 m. spalio 1 d. parengtą žemės ūkio paskirties sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) Nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą Nr. TV2010/10/01-01; 2) priteisti ieškovei solidariai iš atsakovų G. R., D. S., A. B., I. K., E. B., S. L. (S. L.) ir UAB „Rezultatas“ 116 202,93 Eur žalos atlyginimą; 3) priteisti iš kiekvieno atsakovo (fizinio asmens) 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 4) priteisti ieškovei iš atsakovės UAB „Rezultatas“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 5) priteisti iš atsakovų ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

71.1.

8Ieškovė nurodė, kad unija įregistruota 2002 m. gruodžio 11 d.; Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla; kredito unijos valdybą 2010 m. spalio 12 d. sudarė G. R., L. L. (dabar D. S.) ir A. B.; unijos paskolų komitetą sudarė I. K. (buvusi Surgailienė), E. B. ir S. L..

91.2.

10Paaiškino, kad UAB „Advertas“ (toliau – skolininkė) 2010 m. spalio 10 d. užpildė standartinę ieškovės paraišką paskolai gauti, kurios užtikrinimui pasiūlė įkeisti nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, esantį ( - ) (toliau – žemės sklypas); sklypo vertė pagal UAB „Advertas“ užsakytą ir UAB „Rezultatas“ 2010 m. spalio 1 d. atliktą Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. TV2010/10/01-01 (toliau – turto vertinimo ataskaita, ataskaita) buvo nustatyta 1 113 000 Lt, o likvidacinė vertė – 779 100 Lt.

111.3.

12Pažymėjo, kad, įvertinus paraišką, UAB „Advertas“ finansinė būklė buvo įvertinta gerai ir 2010 m. spalio 12 d. ieškovės paskolų komitetas priėmė sprendimą siūlyti unijos valdybai suteikti UAB „Advertas“ 124 535 Eur dydžio paskolą žemės sklypui įsigyti; ieškovės valdyba tą pačią dieną – 2010 m. spalio 12 d., susirinkime nusprendė pritarti paskolų komiteto pasiūlymui ir suteikti UAB „Advertas“ 124 535 Eur dydžio paskolą.

131.4.

14Ieškovės teigimu, tuo pagrindu 2010 m. spalio 12 d. ieškovė ir UAB „Advertas“ sudarė paskolos sutartį Nr. 70086 (toliau – paskolos sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė UAB „Advertas“ 124 535 Eur tikslinę paskolą su 9 proc. dydžio metinėmis palūkanomis laikotarpiui nuo 2010 m. spalio 12 d. iki 2015 m. spalio 5 d. Be to, skolininkės prievolėms užtikrinti 2010 m. spalio 14 d. buvo įregistruotas hipotekos lakštas Nr. 01120100015425 dėl žemės sklypo įkeitimo; 2011 m. vasario 21 d. ieškovė ir trečiasis asmuo D. R. sudarė laidavimo sutartį Nr. 70086, kuri 2011 m. rugsėjo 21 d. buvo nutraukta ir sudaryta laidavimo sutartis su nauja laiduotoja UAB „Ordalys“.

151.5.

16Ieškovės užsakymu 2013 m. sausio 7 d. UAB „OBER-HAUS“ atliko antrą turto (žemės sklypo) vertinimą, kurio metu nustatyta, kad žemės sklypo rinkos vertė yra 18 000 Lt. Ieškovės bankroto administratorė 2013 m. spalio 18 d. kreipėsi į UAB „Advertas“ ir laiduotojus dėl vėluojamos grąžinti paskolos, tačiau pastarieji nurodyto reikalavimo neįvykdė, todėl paskolos sutartis buvo nutraukta nuo 2013 m. lapkričio 28 d.; 2015 m. gegužės 26 d. atliktas vykdomasis įrašas dėl priverstinio išieškojimo iš skolininkės įkeisto turto, t. y. iš viso 178 885,57 Eur (121 648,88 Eur paskolos dalis, 25 786,62 Eur palūkanos ir 31 450,07 Eur delspinigiai) sumai; tuo pagrindu, vykdant išieškojimą, parduotas įkeistas žemės sklypas už 6 500 Eur (paskirsčius išieškotas pinigines lėšas į unijos sąskaitą buvo pervesta 5 445,95 Eur); atskaičius lėšas, gautas pardavus įkeistą turtą, skolininkės negrąžinto kredito dalis sudaro 116 202,93 Eur.

171.6.

18Ieškovė nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. spalio 6 d. preliminariu sprendimu priteisė solidariai iš UAB „Advertas“, D. R. ir UAB „Ordalys“ 152 852,94 Eur skolos, tačiau jokių lėšų iš minėtų asmenų nebuvo išieškota, nustačius, jog jie neturi jokio turto.

191.7.

20Ieškovės vertinimu, jos paskolų komiteto ir valdybos nariai, prieš suteikdami UAB „Advertas“ paskolą, turėjo atlikti visapusišką minėtos bendrovės veiklos, patikimumo ir finansinės būklės vertinimą, nes pagal skolininkės pateiktus duomenis nebuvo įmanoma objektyviai įvertinti nė vieno svarbaus paskolos išdavimui aspekto, tačiau skolininkės pateikti duomenys nebuvo tikrinti, dėl ko išduota blogos finansinės būklės skolininkei didelę paskolą ir tokiais veiksmais padaryta ieškovei 116 202,93 Eur dydžio žala. Pažymėjo, kad skolininkės būklė iš viso nebuvo vertinta, nebuvo tikrinti ir skolininkės pateiktų duomenų tikrumas bei teisingumas (kuriuose aiškiai matyti esminių neatitikimų), visi skolininkės pateikti dokumentai tik formaliai susegti į kredito bylą, o sprendimai dėl paskolos suteikimo priimti skubotai.

211.8.

22Teigė, kad paskola UAB „Advertas“ galėjo būti suteikta tik su abiejų ieškovės organų – paskolų komiteto ir valdybos, pritarimu, todėl ieškovė laikė, jog žalą, kilusią dėl paskolos suteikimo nepatikimai, finansiškai nepajėgiai skolininkei, padarė paskolų komiteto ir valdybos nariai kartu, ir dėl to padarytą žalą turi atlyginti solidariai.

231.9.

24Be to, ieškovė paaiškino, kad turto vertintoja UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaitoje nurodė tikrovės neatitinkančią žemės sklypo rinkos vertę, t. y. pervertino (apie šimtą kartų) turtą – vertintojos nustatyta žemės sklypo vidutinė rinkos vertė neatitinka kitais vertinimais to paties žemės sklypo nustatytos vidutinės rinkos vertės (sklypas buvo įvertintas 18 000 Lt, vėliau – 7 000 Eur, parduotas už 6 500 Eur), todėl netinkamai vykdė savo profesinės veiklos pareigas. Anot ieškovės, ieškovės paskolų komiteto ir valdybos nariai, sutikdami suteikti paskolą skolininkei, vadovavosi būtent minėta ataskaita, todėl turto vertintoja UAB „Rezultatas“ ieškovės žalą privalo atlyginti kartu su kitais atsakovais. Be to, nurodyta ataskaita turi būti pripažinta neteisinga ir negaliojančia.

25II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

262.

27Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai – priteisė ieškovei BKU „Švyturio taupomoji kasa“ solidariai iš atsakovų G. R., D. S., A. B., I. K., E. B., S. L. ir UAB „Rezultatas“ 116 202,93 Eur dydžio žalos atlyginimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; bylos dalį dėl UAB „Rezultatas“ parengtos ataskaitos pripažinimo negaliojančia nutraukė.

282.1.

29Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad faktinės aplinkybės, nurodytos ieškinyje, yra teisingos ir iš esmės jas atkartojo.

302.2.

31Teismas sprendė, kad unijos valdymo organai yra unijos valdyba ir administracijos vadovas, taip pat valdybos nariai bei paskolų komiteto pirmininkas; nurodė, jog paskolų komitetas, nors ir laikomas privalomu unijos organu, tačiau nei įstatymo, nei unijos įstatų nuostatų kontekste nėra laikomas unijos valdymo organu. Taigi, pirmosios instancijos teismas laikė, kad tik paskolų komiteto pirmininkė (atsakovė I. K.) yra prilyginama unijos vadovui. Kita vertus, teismas akcentavo, kad: paskolų komiteto sprendimas siūlyti unijos valdybai suteikti paskolą UAB „Advertas“ buvo priimtas ne vienasmeniškai paskolų komiteto pirmininkės, o susidedančio iš 3 narių kolegialaus organo – paskolų komiteto, todėl jo priėmimas nebuvo nulemtas vien komiteto pirmininkės; jis buvo priimtas paskolų komitetui vykdant unijos įstatų jam suteiktas ir aiškiai apibrėžtas paskolų komiteto funkcijas; aptariamo sprendimo priėmimas negali būti priskiriamas ir sietinas su jai (paskolų komiteto pirmininkei) deleguotų unijos vadovo funkcijų atlikimu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad svarstyti dėl paskolų komiteto pirmininkės (kaip ir kitų paskolų komiteto narių) atsakomybės, kaip valdymo organo (vadovo), nėra teisinio pagrindo.

322.3.

33Kita vertus, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į paskolų komiteto paskirtį ir jo funkcijas, nurodė, kad paskolų komiteto, kuris tiesiogiai dalyvauja paskolų išdavimo procese, sprendimai betarpiškai susiję su paskolos išdavimu ir yra reikšmingi ne mažiau, nei pačios valdybos, nes paskolų komiteto pritarimas yra būtina paskolos išdavimo sąlyga. Pažymėjo, kad unijos paskolų komiteto darbo reglamente paskolų komiteto nariams yra numatyta atsakomybė; įtvirtinta, jog paskolų komiteto pirmininkas ir nariai atlygina solidariai unijai nuostolius, padarytus dėl paskolų komiteto nutarimų, priimtų pažeidžiant teisės aktų nuostatas.

342.4.

35Teismas nurodė, kad, kaip minėta, unijos valdybos nariai laikomi unijos valdymo organu ir vadovais; jų atsakomybė įtvirtinta Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (toliau – KUĮ) 28 straipsnio 5 dalyje, kurioje nustatyta, jog kiekvienas kredito unijos valdybos narys privalo imtis visų galimų priemonių tam, kad valdyba spręstų jos kompetencijai priskirtus klausimus ir sprendimai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus, taip pat vykdyti kitas įstatymų nustatytas pareigas; kredito unijos valdybos narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis šią pareigą ar kituose teisės aktuose nustatytas pareigas, atsako pagal įstatymus, kredito unijos įstatus, su kredito unija sudarytas sutartis; unijos įstatuose įtvirtinta, jog unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas, administracijos vadovas privalo atlyginti unijai nuostolius, padarytus dėl unijos valdybos arba administracijos vadovo sprendimų, priimtų pažeidžiant teisės aktus. Teismas pritarė ieškovės pozicijai, kad šiuo atveju taikytina ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalies nuostata; taip pat taikė CK 2.87 straipsnio 1, 2 dalies nuostatas, įtvirtinančias valdybos narių fiduciarines pareigas.

362.5.

37Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad paskolų komiteto ir valdybos nariai privalėjo išsamiai patikrinti paskolos gavėjo patikimumą ir finansinę būklę, tačiau tai nebuvo atlikta. Nurodė, kad skolininkės UAB „Advertas“ prašymas dėl paskolos suteikimo buvo gautas dar iki jos įstojimo į uniją (pajaus įnešimo), todėl skolininkės 2010 m. spalio 10 d. pateikta paraiška, kuri tuo metu net nebuvo unijos narė, neturėjo būti priimta ir svarstyta. Pažymėjo, kad skolininkės finansinės būklės įvertinimas bei paskolų komiteto ir valdybos posėdžiai, kuriuose buvo vertinama skolininkės finansinė būklė ir priimti sprendimai suteikti skolininkei paskolą, vyko tą pačią dieną – 2010 m. spalio 12 d.; taip pat sutampa paskolų komiteto ir valdybos posėdžių turinys. Taigi, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad sprendimas išduoti skolininkei 124 535 Eur dydžio paskolą buvo priimtas itin skubiai, neatliekant išsamaus skolininkės būklės vertinimo, nepatikrinus viešai prieinamų skolininkės duomenų apie jos finansinę būklę, darbuotojus, nepareikalavus papildomų įrodymų apie pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir pan.

382.6.

39Be to, atkreipė dėmesį į tai, kad skolininkės užpildytoje paraiškoje paskolai gauti ir rekomenduojamame įmonės veiklos aprašyme nurodyti duomenys akivaizdžiai skiriasi nuo pačios skolininkės kituose pateiktuose dokumentuose esančių duomenų, todėl padarė išvadą, jog skolininkės paskolos dokumentai galimai buvo klastojami, o skolininkės būklė iš viso nebuvo vertinta, nebuvo tikrinti skolininkės pateiktų duomenų tikrumas bei teisingumas; taip pat neatsižvelgta į skolininkės pateiktos turto vertinimo ataskaitos ir Nekilnojamojo turto registro nustatytus skolininkės nekilnojamojo turto verčių neatitikimus (skyrėsi daugiau negu šimtą kartų). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į vėliau atliktą UAB „OBER-HAUS“ turto vertinimą, kuriame nustatyta, jog žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra tik 18 000 Lt (5 213,16 Eur), taip pat vykdomojoje byloje UAB „Inreal“ atliktą nekilnojamojo turto įvertinimą, kurio metu žemės sklypas įvertintas 7 000 Eur, taip pat jo pardavimo kainą – 6 500 Eur, sprendė, kad žemės sklypo vidutinė rinkos vertė ženkliai nekito ir niekada nebuvo nustatyta didesnė nei 7 000 Eur, todėl laikė, jog vertintojos UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaitoje nurodyta žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra neobjektyvi ir neatitinkanti tikrovės.

402.7.

41Teismas nurodė, kad iš skolininkės pateiktų duomenų nebuvo įmanoma objektyviai įvertinti nei vieno svarbaus paskolos išdavimui aspekto, todėl tai tik patvirtina, jog skolininkės pateikti duomenys atidžiai nebuvo tikrinti, nors paskolų komiteto ir valdybos nariai, veikdami kaip finansų srities profesionalai, kuriems taikomi didesnio atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, turėjo atlikti visapusišką ir išsamų skolininkės veiklos, patikimumo, finansinės būklės ir jos prognozių vertinimą, patikrinti skolininkės pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą, nustatyti paskolos grąžinimo šaltinius ir užtikrinimo priemonių realumą, tačiau šių savo pareigų neįvykdė ir, nepaisydami atsakingo skolinimo pareigos, išdavė blogos finansinės būklės nepatikimai skolininkei 124 535 Eur paskolą, tokiu būdu sukeldami unijai žalą.

422.8.

43Be to, teismas pažymėjo, kad nors nagrinėjamu atveju ir buvo sudarytos laidavimo sutartys, tačiau laiduotojų finansinė būklė buvo tikrinama tik formaliai; taip pat teismas kvestionavo sprendimą nutraukti laidavimo sutartį su neribotos civilinės atsakomybės fiziniu asmeniu ir sudaryti laidavimo sutartį su ribotos civilinės atsakomybės juridiniu asmeniu, kuris, teismo vertinimu, nebuvo naudingas unijai; padarė išvadą, jog su laiduotojais sudarytos laidavimo sutartys realiai neturėjo jokios įtakos paskolos sutarties užtikrinimui.

442.9.

45Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad skolininkė grąžino tik 2,32 proc. visos paimtos paskolos, t. y. 2 886,12 Eur; pardavus įkeistą žemės sklypą, kuriuo buvo užtikrintas paskolos grąžinimas, buvo padengta 5 445,95 Eur dydžio skolos dalis, todėl nustatė, kad skolininkės negrąžintos paskolos dalis sudaro 116 202,93 Eur, kurią ir laikė ieškovei padaryta žala.

462.10.

47Teismas vertino, kad nors ieškovė ieškinyje, be kita ko, rėmėsi kitu atsakovų atsakomybės pagrindu, t. y. Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – DK) įtvirtinta darbuotojų visiška materialine atsakomybe, tačiau ieškovė nesutiko su nagrinėjamos bylos sustabdymu dėl to, jog atliekamas ikiteisminis tyrimas, kurio pagrindu vėliau galėtų būti konstatuoti tyčiniai atsakovų veiksmai, o kitų įrodymų dėl atsakovų tyčinių veiksmų neteikė, todėl teismas laikė, jog atsakovų atsakomybė darbo teisinių santykių pagrindu liko neįrodyta.

482.11.

49Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad turto vertinimo ataskaita yra labai reikšmingas dokumentas, vertinant skolininko būklę, jo galimybes grąžinti paskolą ir nustatant įkeičiamo turto vertę, bei galintis nulemti galutinį paskolų komiteto ir valdybos sprendimą suteikti skolininkui paskolą, todėl laikė, kad vertintojas, kuris netinkamai vykdė savo pareigas parengti teisingą turto vertinimo ataskaitą, savo veiksmais prisidėjo prie žalos ieškovei padarymo ir turi atlyginti ją solidariai kartu su paskolą išduodančiais subjektais. Sprendė, kad nagrinėjamu atveju vertintoja (UAB „Rezultatas“) turto vertinimo ataskaitoje nurodė tikrovės neatitinkančią žemės sklypo rinkos vertę, t. y. ženkliai ją pervertino, nesąžiningai padidino. Taigi, teismas konstatavo, kad vertintoja, nustatydama neobjektyvią, tikrovės neatitinkančią vidutinę žemės sklypo vertę, aplaidžiai ir nerūpestingai atliko savo profesines pareigas, todėl laikė, jog vertintoja yra atsakinga už netinkamu (neteisingu) turto vertinimu sukeltą žalą ir privalo ją atlyginti.

502.12.

51Teismas, spręsdamas dėl atsakomybės rūšies, nurodė, kad turto vertintoja, sąmoningai pervertinusi turtą, bei paskolų komiteto ir valdybos nariai, neatlikę išsamaus skolininkės būklės vertinimo bei neatsakingai skolinę nepatikimai, blogos finansinės būklės skolininkei didelę pinigų sumą, kurios skolininkė negrąžino ir negrąžins, savo bendrais veiksmais sukėlė unijai 116 202,93 Eur žalą, todėl nusprendė, jog ją atsakovai turi atlyginti solidariai.

522.13.

53Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nors ieškovė reiškė savarankišką reikalavimą atsakovės UAB ,,Rezultatas“ parengtą žemės sklypo įvertinimo ataskaitą pripažinti negaliojančia, tačiau sprendė, jog tai nėra savarankiškas reikalavimas materialios teisės prasme; nurodė, kad turto vertinimo ataskaita yra konstatuojamojo pobūdžio aktas, nesukeliantis konkrečių teisinių pasekmių; jis negali būti šios bylos materialinio pobūdžio reikalavimo dalyku ir ginčijamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nustatyta tvarka, todėl šią bylos dalį nutraukė.

542.14.

55Teismas, spręsdamas dėl atsakovų prašymų taikyti ieškinio senatį, nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškinį pareiškė bankroto administratorė, gindama bankrutavusios unijos kreditorių ir pačios unijos interesus, dėl įmonės valdymo organų narių veiksmais unijai padarytos žalos atlyginimo, todėl ieškinio senaties terminą skaičiavo nuo to momento, kai apie tokią žalą sužinojo ar turėjo sužinoti bankroto administratorė; nurodė, kad kredito unijai bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi, o ieškinys pareikštas 2016 m. sausio 5 d., todėl vertino, jog ieškovė nepraleido ieškinio senaties termino savo reikalavimams pareikšti.

56III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

573.

58Atsakovė A. B., kuri buvo ieškovės valdybos narė, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės ieškinį atsakovės A. B. atžvilgiu atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

593.1.

60Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas ir neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, todėl padarė klaidingas išvadas dėl apeliantės civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo. Anot apeliantės, jos veiksmai – balsuojant už paskolos UAB „Advertas“ išdavimą, neviršijo protingos komercinės rizikos, todėl negalėjo būti vertinami kaip neteisėti; be to, atsakovės teigimu, tarp ieškovei kilusios žalos ir atsakovės veiksmų nėra priežastinio ryšio, nes žalą lėmė ne paskolos išdavimas, o jos negrąžinimas, taip pat savalaikis paskolos sutarties nenutraukimas ir skolos išieškojimo neinicijavimas.

613.2.

62Apeliantės vertinimu, šiuo atveju ieškovė, be kita ko, turėjo įrodyti atsakovės tyčią arba didelį neatsargumą, tačiau to nepadarė, o paprastas neatsargumas, susijęs su unijos ūkinės komercinės veiklos rizika, negalėjo būti pagrindas apeliantės civilinei atsakomybei atsirasti. Taigi, atsakovė nurodo, jog nagrinėjamu atveju neegzistavo būtinos sąlygos jos civilinei atsakomybei atsirasti. Pažymi, kad atsakovė savo pareigas atliko tinkamai, nes, priimdama sprendimą dėl paskolos suteikimo skolininkei, vadovavosi unijos paskolų komiteto teigiama išvada ir pateikta UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaita; be to, paskolos grąžinimas papildomai buvo užtikrintas dvejomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (hipoteka ir laidavimu).

633.3.

64Teigia, kad būtent paskolų komitetas privalėjo surinkti kuo daugiau informacijos apie skolininkę, įvertinti jos finansinę būklę, mokumą, turtą, siūlomas užtikrinimo priemones ir kitus veiksnius, patikrinti skolininkės pateiktų duomenų tikrumą, teisingumą ir jų galiojimą paraiškos teikimo metu, todėl valdyba neprivalėjo pakartotinai atlikti minėto vertinimo, nebuvo pagrindo nepasitikėti paskolų komiteto išvada ir turto vertinimo ataskaita.

653.4.

66Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakomybės rūšies, neatsižvelgė į tai, kad atsakovė unijoje dirbo visuomeniniais pagrindais, negaudavo jokio darbo užmokesčio, neturėjo jokios naudos iš paskolos suteikimo skolininkei.

674.

68Atsakovė G. R., kuri buvo ieškovės valdybos narė, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimo dalį dėl solidarios atsakomybės G. R. atžvilgiu taikymo ir priimti naują sprendimą – ieškinį atsakovės G. R. atžvilgiu atmesti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

694.1.

70Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta apeliantės tyčia ar didelis neatsargumas, todėl nebuvo pagrindo taikyti jai civilinę atsakomybę. Pažymi, kad apeliantės balsavimas unijos valdybos narių susirinkime, pritariant paskolų komiteto pateiktai išvadai dėl UAB „Advertas“ finansinių galimybių gauti paskolą, negali būti laikomas nesąžiningu (aplaidžiu, nerūpestingu) ar akivaizdžiu protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimu. Teigia, kad valdybai suteikta teisė priimti verslo sprendimus, kurie savaime yra rizikingi; be to, valdyba tik analizuoja paskolų komiteto pateiktą išvadą ir kreditavimo specialisto pateiktą medžiagą, priimdama sprendimą dėl paskolos suteikimo pakartotinai nevertina pareiškėjo pateiktų duomenų. Tuo labiau kad nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo nepasitikėti valdybai pateiktomis išvadomis ar spręsti, jog skolininkė nevykdys savo įsipareigojimų, todėl atsakovė, balsuodama unijos valdyboje, priėmė komercinės rizikos ribų neperžengiantį verslo sprendimą.

714.2.

72Taigi, anot apeliantės, ji neatliko jokių neteisėtų veiksmų, atitinkamai nėra priežastinio ryšio tarp jos veiksmų ir ieškovei atsiradusios žalos; tuo labiau kad minėta žala, atsakovės vertinimu, atsirado dėl skolininkės ir jos vadovo (akcininko) galimai neteisėtų veiksmų, taip pat UAB „Rezultatas“ pateiktos galimai neteisingos turto vertinimo ataskaitos, kuria atsakovė neturėjo pagrindo abejoti.

735.

74Atsakovė E. B., kuri buvo unijos paskolų komiteto narė, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimą ir priimti naują – ieškovės ieškinį atsakovės E. B. atžvilgiu atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

755.1.

76Kredito unijos paskolų komitetui (jos nariams) įtvirtinta tik patariamoji funkcija (ne sprendimo priėmimo), todėl šiuo atveju žala iš atsakovės priteista nepagrįstai. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl unijos narių atsakomybės, turėjo individualiai nustatyti kiekvieno asmens neteisėtą veikimą (arba neveikimą), dėl kurio atsirado konkreti žala, t. y. teismas turėjo atriboti unijos narių atsakomybę. Anot apeliantės, nagrinėjamu atveju paskolų komiteto narių civilinei atsakomybei kilti nėra įstatyminio pagrindo.

775.2.

78Nurodo, kad tiek paskolų komitetas, tiek unijos valdyba privalėjo savarankiškai įvertinti skolininkės mokumą, pajamas, turtą ir kitus duomenis, tačiau galutinį sprendimą priimdavo valdyba, o paskolų komiteto išvada buvo tik kaip tam tikras saugiklis paskolų išdavimo procedūroje ir (ar) patariamasis sprendimas, kuris neįpareigojo valdybos suteikti paskolos. Taigi, anot apeliantės, pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė priežastį ryšį tarp atsakovės veiksmų ir ieškovei atsiradusios žalos, kuris, apeliantės vertinimu, šiuo atveju pernelyg nutolęs.

795.3.

80Atsakovė aiškina, kad ji neturėjo nei išsilavinimo, nei specialiųjų žinių ar darbo patirties, reikalingos analizuoti šalies ekonomikos ir paskolų rinkos, ji nebuvo supažindinta su teisės aktais ir (ar) vidiniais unijos aktais, reglamentuojančiais paskolos suteikimą ar nesuteikimą. Taigi, apeliantės teigimu, ieškovė, paskirdama nekompetentingus asmenis paskolų komiteto nariais, pati prisiėmė riziką dėl jų priimtų sprendimų pasekmių, tačiau teismas šių aplinkybių net nevertino.

815.4.

82Apeliantės manymu, net jei jai ir galėjo būti taikoma atsakomybė, turėjo būti taikoma materialinė atsakomybė, nes atsakovė, eidama paskolų komiteto narės pareigas, veikė kaip darbuotoja, tačiau ieškovė net nereiškė reikalavimo dėl apeliantės materialinės atsakomybės taikymo ir atitinkamai neįrodė visų materialinės atsakomybės sąlygų.

835.5.

84Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties, nes ieškinys pateiktas praleidus trejų metų ieškinio senaties terminą dėl žalos atlyginimo.

856.

86Atsakovė UAB „Rezultatas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimo dalį dėl žalos (ir bylinėjimosi išlaidų) priteisimo iš UAB „Rezultatas“ ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atsakovės UAB „Rezultatas“ atžvilgiu atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

876.1.

88Ieškovė neturi teisės reikšti reikalavimo atsakovei UAB „Rezultatas“, kaip turtą vertinančiai įmonei, nes ieškovė nebuvo ir nėra laikytina turto vertinimo teisinio santykio šalimi, t. y. ieškovės ir atsakovės nesiejo jokie teisiniai santykiai, todėl atsakovė iš esmės atsako už turto vertinimo teisingumą ar galimą žalą tik užsakovui, kuris užsakė atlikti minėtą vertinimą. Be to, pažymi, kad teisines pasekmes ieškovei ginčo atveju nulėmė ne atsakovės veiksmai ir parengta ataskaita, o pačios ieškovės organų priimti sprendimai. Teigia, kad ieškovė neturėjo pareigos remtis atsakovės parengta turto vertinimo ataskaita.

896.2.

90Apeliantė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs atsakovės neteisėtus veiksmus, t. y. neteisingai įvertintą žemės sklypą, nenurodė kokios teisės normos šiuo atveju buvo pažeistos. Be to, atsakovė aiškina, kad vien tai, jog jos parengtoje ataskaitoje nurodyta kitokia vertinamo turto vertė, negu kitų subjektų vertinimuose, savaime nereiškia, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, nes atsakovė minėtoje ataskaitoje nurodė tik savo nuomonę.

916.3.

92Atsakovės vertinimu, net jeigu ir būtų pripažinta, kad jos parengtoje ataskaitoje nustatyta žemės sklypo rinkos vertė yra netiksli (su kuo atsakovė nesutinka), tiek padariniai (ieškovės patirta žala), tiek netiesioginis priežastinis ryšys yra akivaizdžiai pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo, nes būtent unijos darbuotojų veiksmai ir neveikimas, vertinant skolininkės galimybes grąžinti paskolą, nulėmė, jog nepagrįstai buvo išduota didelė paskola. Be to, apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, taikydamas solidariąją atsakomybę, neįvertino kitų atsakovų veiksmų ir neveikimo apimties, nelygino jų su UAB „Rezultatas“ neva neteisėtais veiksmais proporcingumo ir teisingumo principų prasme, todėl nepagrįstai taikė solidariąją atsakomybę. Atsakovė taip pat palaiko reikalavimą taikyti nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminą, kuris, anot atsakovės, buvo praleistas.

937.

94Atsakovas S. L., kuris buvo unijos paskolų komiteto narys, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimo dalį dėl žalos (ir bylinėjimosi išlaidų) priteisimo iš S. L. ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atsakovo S. L. atžvilgiu atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

957.1.

96Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, kaip unijos narys, būtų priėmęs kokius nors sprendimus, sukeliančius žalą unijai, o vien tai, jog atsakovas buvo unijos paskolų komiteto narys, nesudaro teisinio pagrindo taikyti jam atsakomybę.

977.2.

98Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo atsakomybės, rėmėsi byloje nepateiktais unijos lokaliniais teisės aktais, kurie ginčo paskolos suteikimo metu dar net nebuvo priimti ar patvirtinti. Nurodo, kad paskolų komitete buvo vertinami skolininkės pateikti duomenys, kurie nesukėlė abejonių dėl jos finansinės būklės; tuo labiau jog paskolos užtikrinimui buvo įkeičiamas žemės sklypas, kurio vertė, pagal atliktą vertinimą, daugiau nei du kartus viršijo paskolos sumą. Taigi, anot atsakovo, pirmosios instancijos teismo nurodyti argumentai nepagrindžia atsakovo neteisėtų veiksmų, todėl, nesant visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, atsakovo atsakomybė negalima.

997.3.

100Be to, atsakovas aiškina, kad savarankišką sprendimą skolininkei suteikti paskolą priėmė ne paskolų komitetas, o unijos valdyba; paskolų komiteto išvada yra tik patariamojo (rekomendacinio) pobūdžio, todėl paskolų komiteto veiksmai dėl paskolos suteikimo skolininkei nėra priežastiniame ryšyje, jog paskola nebuvo grąžinta. Atsakovo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė paskolų komiteto ir valdybos sprendimų lygiavertiškumą, visiškai nesvarstęs kiekvieno iš šių subjektų sprendimų reikšmės bei dalinės atsakomybės taikymo.

1017.4.

102Atsakovas nurodo, kad šiuo atveju buvo remtasi skolininkės pateikta turto vertinimo ataskaita, dėl kurios teisingumo paskolų komitetui nekilo abejonių, nes jie nežinojo apie skolininkės galimą susitarimą su UAB „Rezultatas“ dėl padidintos žemės sklypo vertės nurodymo, todėl laikytina, jog būtent UAB „Rezultatas“ yra atsakinga, kad unijai nebuvo grąžinta paskola.

1037.5.

104Atsakovas teigia, kad šiuo atveju skolininkė, prieš tapdama unijos nare, įmokėjo pajinį įnašą, todėl šiuo atveju UAB „Advertas“ sumokėta pajinio įnašo suma turi būti išskaičiuota iš suteiktos paskolos sumos, atitinkamai mažinama ir ieškovės patirta žala. Atsakovas pakartotinai prašo taikyti ieškinio senaties terminą, kuris, anot atsakovo, buvo praleistas.

1058.

106Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ atsiliepime į atsakovės A. B. apeliacinį skundą su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

1078.1.

108Paskolų išdavimo procese dalyvavusieji asmenys savarankiškai turėjo atlikti aiškiai reglamentuotus veiksmus, siekiant visapusiškai įvertinti skolininkės paraišką, be kita ko, patikrinti skolininkės pateiktų duomenų teisingumą, įvertinti jos finansinę būklę ir kitas svarbias aplinkybes (ne vien remtis kitų asmenų atliktais veiksmais). Taigi, anot ieškovės, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo atsakovės (ir kitų atsakovų) neteisėtus veiksmus, tinkamai neatlikus savo pareigų, t. y. nepatikrinus skolininkės pateiktų duomenų, kurie turi akivaizdžių neatitikimų, nerinkus duomenų apie skolininkės (ir laiduotojų) finansinę būklę bei patikimumą, jos veiklą, siūlomą įkeisti žemės sklypą bei jo vertę.

1098.2.

110Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad paskolos išdavimas UAB „Advertas“ buvo itin neatsakingas, ekonomiškai nepagrįstas, neatitinkantis minimalių rizikos valdymo standartų, todėl atsakovai pažeidė savo fiduciarines pareigas ieškovei ir jų veiksmai neatitiko normalios ūkinės komercinės veiklos rizikos.

1118.3.

112Ieškovė nesutinka su apeliantės teiginiais, kad unijos valdybos vaidmuo buvo iš esmės formalus, apsiribojantis paskolų komiteto išvadų peržiūrėjimu, ir pažymi, jog valdyba, kaip ir kiti subjektai, turėjo savarankiškai atlikti skolininkės patikrinimą, jos pateiktų duomenų įvertinimą. Be to, teigia, kad atsakovams kilo pareiga įsitikinti skolininkės galimybėmis pačiai grąžinti paskolą, o ne dėl priverstinio grąžinimo iš įkeisto turto. Nurodo, kad jeigu atsakovė būtų tinkamai atlikusi savo pareigas, paskola skolininkei nebūtų išduota ir ieškovė nebūtų patyrusi žalą, todėl šiuo atveju egzistuoja ir priežastinis ryšys tarp atsiradusios žalos ir atsakovės veiksmų (neveikimo); papildomai pažymi, jog atsakovės kaltė preziumuojama ir būtent ji turi ją paneigti; tuo labiau kad pirmosios instancijos teismas konstatavo atsakovų didelę kaltę.

1139.

114Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ atsiliepime į atsakovų G. R., S. L., E. B. ir UAB „Rezultatas“ apeliacinius skundus su skundais nesutinka, prašo jų netenkinti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

1159.1.

116Atsakovai (paskolų komiteto ir valdybos nariai, tuo pačiu būdami ir unijos nariais) netinkamai vykdė savo pareigas, nustatytas tiek teisės aktuose, tiek unijos vidiniuose nuostatuose, t. y. nepatikrino skolininkės pateiktų duomenų tikrumo ir patikimumo, neįvertino skolininkės finansinės būklės, jos plano pagrįstumo ir įgyvendinimo realumo, neįvertino skolininkės nurodytų gaunamų pajamų ir paskolos užtikrinimo priemonių patikimumo, įkeičiamo turto vertės pagrįstumo, todėl jiems civilinė atsakomybė gali kilti KUĮ 20 straipsnio ir CK 6.246 straipsnio pagrindu. Ieškovė nesutinka, kad veikla paskolų komitete galėtų būti prilyginama darbo teisiniams santykiams, nes tiek su unijos valdybos, tiek su paskolų komiteto nariais nebuvo sudarytos darbo sutartys ir jiems nebuvo mokamas joks atlygis.

1179.2.

118Be to, pažymi, kad sprendimo suteikti skolininkei UAB „Advertas“ didelės vertės paskolą nepagrįstumą patvirtino ir Lietuvos bankas inspektavimo ataskaitoje, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog paskolos išdavimas skolininkei buvo itin neatsakingas, ekonomiškai nepagrįstas, neatitinkantis minimalių rizikos valdymo standartų, o skolininkės pateiktuose dokumentuose esantys neatitikimai turėjo sukelti abejonių, atitinkamai teismas pagrįstai nustatė atsakovų neteisėtus veiksmus.

1199.3.

120Aiškina, kad valdyba ne tik turėjo išanalizuoti paskolų komiteto pateiktą medžiagą, bet ir savarankiškai įvertinti paskolos paraiškos dokumentus, bei tik tuomet priimti sprendimą dėl paskolos suteikimo/nesuteikimo; atkreipia dėmesį į tai, jog valdyba turėjo teisę pareikalauti papildomų dokumentų, nes paskola, pagal kreditų išdavimo politiką, turėjo būti grąžinta paskolos gavėjo generuojamomis pajamomis, o ne dėl priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto. Taigi, teigia, kad apeliantai nepagrįstai suabsoliutino įkeisto nekilnojamojo turto vertę, nes turėjo įsitikinti, jog pati skolininkė sugebės grąžinti paskolą, tačiau to nagrinėjamu atveju nepadarė; tuo labiau net neįsitikino ir užtikrinimo priemonių realumu bei pakankamumu.

1219.4.

122Ieškovės teigimu, paskolų komiteto funkcija, suteikiant paskolą, nebuvo vien patariamojo pobūdžio, jis veikė kaip saugiklis paskolų suteikimo procedūroje ir paskolų komiteto siūlymas valdybai suteikti paskolą buvo vienas iš lemiamų faktorių, įtakojančių sprendimo priėmimą; tuo labiau kad paskolų komitetas kredito unijoje buvo privalomas. Taigi, ieškovė sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad visų valdybos ir paskolų komiteto narių neteisėti veiksmai (neveikimas) vienodai prisidėjo prie žalos ieškovei kilimo, bei tarp jų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos yra akivaizdus priežastinis ryšys, todėl teismas pagrįstai taikė solidariąją atsakomybę. Pabrėžia, kad jeigu atsakovai būtų tinkamai atlikę savo pareigas, paskola nebūtų suteikta ir žala ieškovei nebūtų atsiradusi.

1239.5.

124Ieškovės vertinimu, UAB „Advertas“ sumokėtas pajinis įnašas negali būti grąžintas ar užskaitytas, nes iš kredito unijos ir kito jos turimo kapitalo (o pajiniai įnašai yra kredito unijos nuosavybė) turi būti atsiskaitoma su ieškovės kreditoriais, todėl, anot ieškovės, apelianto S. L. argumentai dėl galimybių iš ieškovės patirtos žalos išskaityti bendrovės įneštą pajų yra nepagrįsti.

1259.6.

126Ieškovė nesutinka su apeliantės UAB „Rezultatas“ argumentais, kad ieškovė neturėjo teisės reikšti reikalavimo pastarajai apeliantei, nes jų nesiejo jokie teisiniai santykiai, ir pažymi, jog šiuo atveju apeliantės (turto vertintojos) atžvilgiu buvo taikyta deliktinė atsakomybė, o ne sutartinė, todėl ginčo šalis ir neprivalėjo sieti teisiniai santykiai iki žalos padarymo. Be to, aiškina, kad Turto vertinimo priežiūros tarnyba išvadoje aiškiai nurodė, jog apeliantės parengta ataskaita neatitiko teisės aktų reikalavimų, nes joje nebuvo pateiktas joks pagrindimas dėl turto vertinimo metu vertinamojo objekto vertės nustatymui taikytų pataisų koeficientų, jų apskaičiavimo, nepateikti jokie skaičiavimai ar paaiškinimai dėl vertinamo objekto likvidacinės vertės nustatymo. Taip pat nurodo, kad apeliantė nepaaiškino, kodėl jos nustatyta ginčo turto vertė keliasdešimt kartų skyrėsi nuo kitų vertintojų nustatytų verčių.

1279.7.

128Ieškovė taip pat nesutinka su apeliantų prašymais taikyti ieškinio senatį ir nurodo, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius sužino apie įmonės valdymo organų (ar kitų asmenų) veiksmais įmonei padarytą žalą ne anksčiau negu įsiteisėja nutartis iškelti įmonei bankroto bylą; pažymi, jog ieškovei bankroto byla buvo iškelta 2013 m. vasario 15 d., o ieškinys pareikštas 2016 m. sausio 5 d., todėl ieškinio senaties terminas šiuo atveju nebuvo praleistas.

12910.

130Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepime į atsakovų apeliacinius skundus su UAB „Rezultatas“ skundu sutinka ir prašo jį tenkinti, o su kitų atsakovų apeliaciniais skundais nesutinka, prašo juos atmesti ir jų skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

13110.1.

132Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi kitais ginčo žemės sklypo vertinimais, kurie, anot trečiojo asmens, negalėjo paneigti UAB „Rezultatas“ pateiktų vertinimo rezultatų teisingumo.

13310.2.

134Trečiasis asmuo taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo taikyta solidariąja atsakomybe visų atsakovų atžvilgiu ir pažymi, kad byloje teismas nepagrįstai nustatė, nesant jokių tai patvirtinančių įrodymų, jog vertintoja ir skolininkė susitarė pervertinti turtą. Be to, aiškina, kad būtent unijos darbuotojų veiksmai, išduodant paskolą, tiesiogiai sukėlė žalą ieškovei, tinkamai nepatikrinus paskolos gavėjos mokumo, jos finansinės būklės ir kitų duomenų. Teigia, kad UAB „Rezultatas“ tik atliko ginčo turto vertinimą, tačiau nedarė jokios įtakos unijos paskolų komiteto ir valdybos priimamiems sprendimams, todėl, anot trečiojo asmens, vertintojos atlikti veiksmai nėra priežastiniame ryšyje su ieškovės deklaruojama žala; pažymi, jog vertintojai galėjo būti taikoma nebent dalinė atsakomybė, tačiau ne solidarioji.

13510.3.

136Trečiojo asmens vertinimu, turto įkeitimas yra tik papildoma, o ne esminė sąlyga, sprendžiant paskolos išdavimo klausimą, nes paskola gali būti suteikta tik mokiam subjektui, prieš tai atlikus jo įvertinimą, pateiktų dokumentų patikrinimą, tačiau nagrinėjamu atveju tai tinkamai nebuvo padaryta. Be to, nurodo, kad paskolų komiteto ir valdybos nariai turėjo įsitikinti vertintojos ataskaitos patikimumu, ją vertinti kaip eilinį (paprastą) skolininkės dokumentą, nes vertintoja nebuvo sudariusi sutarties su unija dėl paslaugų teikimo (ar bendradarbiavimo).

13710.4.

138Trečiasis asmuo sutinka su apeliantės UAB „Rezultatas“ pozicija, kad ieškovė iš viso negalėjo reikalauti civilinės atsakomybės taikymo pastarosios atsakovės atžvilgiu, nes vertintojos atsakomybė dėl galimai netinkamai nustatytos turto vertės galėjo kilti tik ataskaitos užsakovo atžvilgiu (o ieškovė šiuo atveju nebuvo užsakovė).

13910.5.

140Trečiasis asmuo palaiko apeliantų poziciją dėl ieškinio senaties termino taikymo, kuris nagrinėjamu atveju, anot trečiojo asmens, buvo praleistas.

141Teisėjų kolegija

konstatuoja:

142IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14311.

144Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atsakovų apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

14512.

146Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria teismas priteisė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ žalos atlyginimą solidariai iš unijos valdybos narių A. B. ir G. R., paskolų komiteto narių E. B. bei S. L., taip pat turto vertintojos UAB „Rezultatas“. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria žalos atlyginimas ieškovei priteistas iš atsakovių I. K. ir D. S., taip pat sprendimo dalis, kuria nutraukta bylos dalis dėl reikalavimo pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaitą, apeliacine tvarka neginčijamos, todėl apeliacinės instancijos teismo neperžiūrimos. Dėl naujų įrodymų (ne)prijungimo

14713.

148Apeliantė UAB „Rezultatas“ 2019 m. vasario 18 d., t. y. likus vienai dienai iki paskirto bylos nagrinėjimo (2019 m. vasario 19 d.), pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui papildomus rašytinius paaiškinimus.

14914.

150CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

15115.

152Pažymėtina, kad pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose apeliantė iš esmės tik atkreipia teismo dėmesį į kitoje Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje (kurios faktinės aplinkybės panašios į nagrinėjamos bylos) priimtą sprendimą.

15316.

154Viena vertus, nors apeliantė ir paaiškino, kad jos nurodytas teismo procesinis sprendimas priimtas jau po skundžiamo sprendimo priėmimo, kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apeliantė nesuformulavo motyvuoto prašymo dėl naujų įrodymų priėmimo, nenurodė šių įrodymų reikšmės sprendžiamam klausimui (abstrakčiai nurodžius, jog teismas turėtų į juos atsižvelgti), taip pat nepagrįstai pateiktas likus dienai iki paskirto bylos nagrinėjimo (nors nurodytas teismo procesinis sprendimas priimtas dar 2018 m. gruodžio 20 d.); be to, teisėjų kolegija pažymi, jog teismas ir savo iniciatyva gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos (CPK 179 straipsnio 3 dalis), todėl atsisako priimti apeliantės pateiktus naujus įrodymus (rašytinius paaiškinimus) (CPK 181, 314 straipsniai). Dėl unijos valdybos narių ir paskolų komiteto narių civilinės atsakomybės taikymo pagrindų

15517.

156CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

15718.

158KUĮ 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kredito unijoje turi būti suformuoti šie organai: kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas. Kredito unijos organų sudarymo ir darbo tvarką, kompetenciją ir funkcijas, atsakomybę nustato kredito unijos įstatai, CK, KUĮ, taip pat Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas (toliau – FĮĮ) ir Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas, jeigu šis įstatymas nenustato ko kita (KUĮ 17 straipsnio 4 dalis). KUĮ 27 straipsnyje išvardyti kredito unijos vadovai, kuriems, be kita ko, priskirti ir valdybos nariai bei paskolų komiteto pirmininkas.

15919.

160Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

16120.

162Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad valdybos, kaip kredito unijos valdymo organo, nariai turi laikytis CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse įtvirtintų fiduciarinių pareigų: juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, ir kt. KUĮ 25 straipsnio 6 dalis nustato, kad kiekvienas kredito unijos valdybos narys privalo imtis visų galimų priemonių tam, kad valdyba spręstų jos kompetencijai priskirtus klausimus ir sprendimai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus, taip pat vykdyti kitas įstatymų nustatytas pareigas. Kredito unijos valdybos narys, nevykdantis šios pareigos ar kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ar jas vykdantis netinkamai, atsako pagal įstatymus, kredito unijos įstatus, su kredito unija sudarytas sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 29 d. nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. e3K-3-266-611/2018, Nr. e3K-3-268-687/2018 ir Nr. e3K-3-269-916/2018). Taigi, kredito unijos valdybos narių civilinė atsakomybė už jų sprendimais unijai padarytą žalą yra aiškiai reglamentuota įstatymuose.

16321.

164Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, be kita ko, dėl to ar civilinė atsakomybė gali būti taikoma ir paskolų komiteto narių (ne tik paskolų komiteto pirmininko) atžvilgiu. Atsakovų E. B. ir S. L. (paskolų komiteto narių) nuomone, paskolų komiteto išvada dėl paskolos suteikimo (ar nesuteikimo) yra patariamojo pobūdžio, todėl paskolų komiteto nariai šiuo atveju neturi pareigos atsakyti už ieškovei kilusią žalą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokia apeliantų pozicija nesutinka.

16522.

166Pažymėtina, kad, kaip teisingai nustatė ir pirmosios instancijos teismas, paskolų komitetas kredito unijoje yra privalomas (KUĮ 29 straipsnio 2 dalis). KUĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytos paskolų komiteto funkcijos, t. y. jis nagrinėja kredito unijos narių prašymus dėl paskolų, nustato paskolos išmokėjimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką ir teikia pasiūlymus dėl šių klausimų kredito unijos valdybai ar administracijos vadovui; paskolų komitetas taip pat svarsto laiku negrąžinamas paskolas bei teikia pasiūlymus valdybai ir (ar) administracijos vadovui. Taigi, nagrinėjamu atveju paskolų komiteto pritarimas paskolos sutarties sudarymui buvo privalomas, be jo pritarimo paskola nebūtų suteikta (Paskolų suteikimo, grąžinimo ir išieškojimo taisyklių 4.1 punktas). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, kritiškai vertintini apeliantų argumentai, kad paskolų komiteto sprendimas paskolos suteikimui nėra reikšmingas ir jų atžvilgiu civilinė atsakomybė taikyta nepagrįstai, nes negalima sudaryti paskolos sutarties su kredito unijos nariu, jei pagal kredito unijos nustatytas procedūras reikalingas paskolų komiteto sutikimas ir paskolos suteikimui nepritarė paskolų komitetas.

16723.

168Nurodytą išvadą yra patvirtinęs ir kasacinis teismas, kuris yra konstatavęs, kad kredito unijos valdyba ir paskolų komitetas pagal KUĮ yra privalomi kredito unijos organai, priimantys sprendimus dėl paskolų suteikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-269-916/2018). Taigi, atsižvelgus į paskolų komitetui priskirtas funkcijas, reikalavimus jo nariams ir paskolų komiteto sprendimų sukeliamas teisines pasekmes, spręstina, kad paskolų komiteto nariams, veikiantiems jų kompetencijos ribose, taikytini ne žemesni atsakomybės standartai, nei unijos valdybos nariams; tai iš esmės įtvirtinta ir kredito unijos Paskolų komiteto darbo reglamente (7.1 punkte), kuriame nustatyta, jog paskolų komiteto pirmininkas ir nariai atlygina solidariai unijai nuostolius, padarytus dėl paskolų komiteto nutarimų, priimtų pažeidžiant teisės aktų nuostatas, unijos įstatus bei paskolų komiteto darbo reglamentą, kurie išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16924.

170Pagal KUĮ 2 straipsnio 4 dalį ir FĮĮ 4 straipsnio 1 dalį kredito unija yra kredito įstaiga, t. y. finansų įstaiga. FĮĮ 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad finansų įstaiga, prieš priimdama sprendimą įsigyti kapitalo arba pinigų rinkos priemonių, skolinti, prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti, kad: 1) įsigyjamas finansinis turtas, įkeičiamas arba kitas turtas, iš kurio ateityje gali būti tenkinamas finansų įstaigos reikalavimas, tikrai yra ir iš jo gali būti tenkinamas įgytas finansų įstaigos reikalavimas; 2) kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus; 3) klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms. Kasacinis teismas, aiškindamas minėtos normos taikymą, nurodė, kad šioje įstatymo nuostatoje yra įtvirtintas atsakingo skolinimo principas, kuris nurodo finansų įstaigai įsitikinti kliento finansiniu pajėgumu, taip užtikrinant geresnę jos pačios interesų apsaugą, kartu bendrą finansų sistemos stabilumą. Taigi, finansų įstaiga, skolindama pinigus, privalo elgtis apdairiai, rūpestingai ir, prieš suteikdama kreditą, turi susipažinti su asmens, kuris pageidauja gauti kreditą, turtine padėtimi bei gebėjimu įvykdyti sutartines prievoles ir grąžinti kreditą. Šią pareigą finansų įstaiga turi atlikti sąžiningai, laikydamasi rūpestingo bankininko standartų, todėl jei finansų įstaiga skolina pinigus tinkamai nesusipažinusi su kliento padėtimi ir neįvertinusi jo mokumo arba, nors ir įvertinusi jo mokumą, bet nesitikėdama, kad paskola bus grąžinta, finansų įstaiga atlieka neteisėtus veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2013).

17125.

172Ieškovės Paskolų suteikimo taisyklių 4.1–4.3 punktuose, taip pat Skolininko būklės vertinimo tvarkos 1.3.7 punkte nustatyta, kad unijos paskolų komiteto ir valdybos nariai, prieš suteikdami skolininkui paskolą, turėjo atlikti visapusišką skolininko veiklos, patikimumo ir finansinės būklės vertinimą; patikrinti skolininko pateiktų dokumentų duomenų tikrumą, teisingumą bei jų galiojimą paraiškos pateikimo datai; kredito unija turėjo būti suinteresuota, jog paskolą grąžintų pats skolininkas iš savo pajamų ir būtent taip, kaip buvo susitarta. Skolininko būklės vertinimo tvarkos 1.3 punkte nustatyti skolininko būklės vertinimo principai, t. y. kad prieš priimant siūlymą ar sprendimą suteikti skolininkui paskolą, privaloma surinkti kuo daugiau informacijos apie skolininką (1.3.2 punktas); įvertinti skolininko finansinę būklę, mokumą, turtą, siūlomas užtikrinimo priemones ir kitus veiksnius (1.3.7 punktas); įvertinti pateiktų duomenų tikrumą (1.3.3 punktas). Be to, minėtos tvarkos 1.3.6 punkte nustatyta, kad jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl skolininko patikimumo, paskola gali būti nesuteikiama, net jeigu pajėgumas grąžinti paskolą ir siūlomas užtikrinimas yra pakankami.

17326.

174Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad:

17526.1.

176UAB „Advertas“ 2010 m. spalio 10 d. kreipėsi į ieškovę dėl paskolos gavimo; paskolos užtikrinimui bendrovė pasiūlė įkeisti nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, esantį ( - ) sklypo vertė pagal UAB „Advertas“ užsakytą ir UAB „Rezultatas“ 2010 m. spalio 1 d. atliktą Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. TV2010/10/01-01 buvo nustatyta 1 113 000 Lt, o likvidacinė vertė – 779 100 Lt;

17726.2.

178S. L. skolininkės finansinę būklę įvertino gerai;

17926.3.

180unijos paskolų komiteto (komiteto pirmininkė I. S. (dabar K.), nariai E. B., S. L.) 2010 m. spalio 12 d. vykusiame susirinkime vienbalsiai nuspręsta siūlyti unijos valdybai suteikti UAB „Advertas“ 124 535 Eur paskolą nekilnojamajam turtui įsigyti; 2010 m. spalio 12 d. unijos valdyba (valdybos pirmininkė L. L. (dabar D. S.), G. R. (dabar R.) ir A. B.) nusprendė pritarti paskolų komiteto pasiūlymui ir suteikti skolininkei 124 535 Eur paskolą;

18126.4.

1822010 m. spalio 12 d. tarp ieškovės ir UAB „Advertas“ buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 70086, pagal kurią ieškovė suteikė UAB „Advertas“ 124 535 Eur tikslinę paskolą su 9 proc. dydžio metinėmis palūkanomis, laikotarpiui nuo 2010 m. spalio 12 d. iki 2015 m. spalio 5 d.;

18326.5.

1842010 m. spalio 14 d. įregistruotas hipotekos lakštas Nr. 01120100015425 dėl žemės sklypo įkeitimo;

18526.6.

1862011 m. vasario 21 d. ieškovė ir trečiasis asmuo D. R. (skolininkės akcininkas ir vadovas) sudarė laidavimo sutartį Nr. 70086, kuri 2011 m. rugsėjo 21 d. buvo nutraukta ir sudaryta laidavimo sutartis su nauja laiduotoja UAB „Ordalys“;

18726.7.

188ieškovės bankroto administratorė 2013 m. spalio 18 d. kreipėsi į UAB „Advertas“ ir laiduotojus dėl vėluojamos grąžinti paskolos, tačiau nurodytas reikalavimas nebuvo įvykdytas, paskolos sutartis nuo 2013 m. lapkričio 28 d. buvo nutraukta;

18926.8.

190vykdant išieškojimą, parduotas įkeistas žemės sklypas už 6 500 Eur (paskirsčius išieškotas pinigines lėšas į unijos sąskaitą buvo pervesta 5 445,95 Eur); atskaičius lėšas, gautas pardavus įkeistą turtą, skolininkės negrąžinto kredito dalis sudaro 116 202,93 Eur;

19126.9.

192solidariai iš UAB „Advertas“, D. R. ir UAB „Ordalys“ priteista 152 852,94 Eur skolos, tačiau jokių lėšų iš minėtų asmenų nebuvo išieškota, nustačius, jog jie neturi jokio turto.

19327.

194Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nustatė konkrečius atsakovų neteisėtus veiksmus, kurie, jo vertinimu, sąlygojo ieškovės patirtą žalą, t. y. sprendimas išduoti skolininkei 124 535 Eur dydžio paskolą buvo priimtas itin skubiai, neatliekant išsamaus skolininkės būklės vertinimo, nepatikrinus viešai prieinamų skolininkės duomenų apie jos finansinę būklę, darbuotojus, nepareikalavus papildomų įrodymų apie pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis, skolininkės pateikti duomenys nebuvo iš esmės tikrinti (tik formaliai), neatsižvelgta į skolininkės pateiktos turto vertinimo ataskaitos ir Nekilnojamojo turto registro nustatytus skolininkės nekilnojamojo turto verčių neatitikimus. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria šiems pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytiems motyvams ir pažymi, kad atsakovų apeliacinių skundų argumentai jų nepaneigia.

19528.

196Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip minėta, paraiška paskolai gauti buvo pateikta 2010 m. spalio 10 d., t. y. dar iki UAB „Advertas“ tampant unijos nare (2010 m. spalio 12 d.), todėl vien tai buvo savarankiškas pagrindas paraišką atmesti, nes unija gali skolinti tik savo nariams atsižvelgiant į įstatyme nustatytus apribojimus (unijos įstatų 2.4 punktas). Be to, visi su paskolos išdavimu susiję veiksmai buvo atlikti tą pačią dieną, įskaitant prašymo dėl pajaus įsigijimo pateikimą, nors atlikus bent minimalų duomenų patikrinimą buvo pagrindo suabejoti UAB „Advertus“ pateiktų duomenų teisingumu (skolininkė unijai pateiktame verslo plane nurodė, kad turi pasirašiusi žemės sklypo nuomos sutartį ir gauna 6 000 Lt per mėnesį, tačiau pačioje nuomos sutartyje buvo nurodytas 10 000 Lt nuomos mokestis; nurodyta sutartis datuota 2010 m. sausio 8 d., t. y. tuo metu skolininkė dar nebuvo įgijusi žemės sklypo nuosavybės teisėmis; be to, nuomos sutartis pasirašyta su nuomininke UAB „Dokas“, kuri buvo įsteigta tik 2010 m. lapkričio 25 d., t. y. jau po paskolos sutarties sudarymo). Taip pat abejones turėjo sukelti ir neprotingai besiskiriančios siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto vertės (nurodytos NTR ir pateiktoje vertinimo ataskaitoje).

19729.

198Pažymėtina, kad unijai UAB „Advertas“ kredito istorija nebuvo žinoma (pagal byloje esančius duomenis), todėl turėjo būti atliktas išsamus skolininkės finansinės būklės įvertinimas, tačiau to nebuvo padaryta, neprašyta pateikti daugiau duomenų apie įmonės finansinę padėtį, gaunamas pajamas, turimą turtą ir pan.; be to, skolininkės pateiktas verslo planas buvo deklaratyvus, abstraktus, kuris neabejotinai turėjo sukelti abejonių dėl jo vykdymo galimumo.

19930.

200Apeliaciniuose skunduose, be kita ko, apeliantai (valdybos nariai) nurodo, kad jų veiksmuose nėra akivaizdaus protingos ūkinės komercinės rizikos ribų peržengimo ar aplaidumo, o atsakomybė už verslo sprendimo riziką unijos valdybos nariams negali būti taikoma, tačiau apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina nurodytus argumentus.

20131.

202Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad verslo sprendimų priėmimo taisyklė nėra taikoma nustačius valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje. Nr. 3K-7-124/2014). Nuostolingo sandorio sudarymo atveju bendrovės vadovo (ar, atitinkamai, valdymo organo) veiksmų neteisėtumas gali būti siejamas su keliomis situacijomis: pirma, vadovas iš anksto žino, kad dėl sudaromo sandorio atsiras bendrovei žalos, antra, sprendimas sudaryti žalą nulėmusį sandorį priimamas akivaizdžiai aplaidžiai (nesurinkus pakankamai informacijos, ją nerūpestingai įvertinus ir pan.) taip, jog protingas ir apdairus bendrovės vadovas tokiomis pačiomis sąlygomis sandorio nebūtų sudaręs, arba, trečia, sandorio sudarymo metu, atsižvelgiant į bendrovės įprastą veiklos praktiką, bendrovės vadovas prisiima neprotingai didelę nuostolių bendrovei atsiradimo riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-331-695/2015). Taigi, nagrinėjamu atveju, kaip minėta, byloje nustatyta, kad atsakovai – paskolų komiteto ir valdybos nariai, vertindami UAB „Advertas“ finansines galimybes grąžinti paskolos sumą, veikė formaliai ir aplaidžiai, todėl jų veiksmams verslo sprendimų priėmimo taisyklė nėra taikoma.

20332.

204Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, pritariant skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad atsakovai savo netinkamu jiems pavestų funkcijų vykdymu pažeidė įtvirtintą atsakingo skolinimo principą, formaliai vertindami pateiktus dokumentus, tinkamai neįsitikino kliento finansiniu pajėgumu, gebėjimu įvykdyti sutartines prievoles ir grąžinti paskolą, tinkamai neįvertino įkeičiamo turto vertės ir kokybės, tuo pažeidė pareigą elgtis apdairiai, rūpestingai, veikė aiškiai aplaidžiai, nelojaliai ir dėl to nepagrįstai priėmė sprendimą dėl paskolos UAB „Advertas“ suteikimo.

20533.

206Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2010 m. spalio 12 d. unijos paskolų komiteto susirinkimo metu ginčo paskolos suteikimui pritarti nutarta visų susirinkime dalyvavusių komiteto narių (pirmininkės ir kitų narių) balsais. Kaip minėta, teigiamas sprendimas (pritarimas) šiuo atveju buvo būtinas verslo paskolos unijos narei UAB „Advertas“ suteikimo procese ir paskolų komiteto nariai jį priėmė vienbalsiai. Taigi, atsižvelgdama į tai, kad atsakovai E. B. ir S. L., nesant tam pagrindo, kiekvienas priėmė individualų sprendimą pritarti paskolos UAB „Advertas“ suteikimui, vienbalsiai teigiamai balsavo šiuo klausimu kartu su paskolų komiteto pirmininke, bei toks sprendimas buvo būtina sąlyga paskolos išdavimo procese, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai solidariąją atsakomybę už nepagrįstą sprendimą suteikti skolininkei paskolą taikė ne vien paskolų komiteto pirmininkei ir valdybos nariams, tačiau ir kitiems paskolų komiteto nariams. Žala (visa apimtimi) šiuo atveju atsirado tik dėl kelių atskirų, tačiau viena nuo kitos priklausomų priežasčių sąveikos, t. y. atsakovams (valdybos ir paskolų komiteto nariams) veikiant atskirai, tačiau kiekvieno jų neteisėtiems veiksmams esant būtinąja žalos unijai atsiradimo priežastimi (objektyvusis bendrininkavimas). Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikosi ir kasacinis teismas, suformavęs ją iš esmės panašaus pobūdžio civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-92-687/2019).

20734.

208Priimdami sprendimą išduoti paskolą unijos valdyba ir paskolų komitetas nesilaikė nurodytų fiduciarinių pareigų: neveikė sąžiningai ir protingai, nebuvo rūpestingi, kad apsaugotų unijos interesus. Nerūpestingumas atliekant pareigas priimant sprendimą suteikti paskolą patvirtina valdybos ir paskolų komiteto narių didelį neatsargumą, pernelyg didelę riziką, kad suteikta paskola nebus grąžinta unijai ir taip unija patirs žalos (CK 6.248 straipsnis). Priėmus aiškiai nepagrįstą sprendimą suteikti paskolą buvo išduota paskola, kurią susigrąžinti unija neteko galimybės – tai lėmė atsiradusią žalą unijai bei tokiu būdu pasireiškė valdybos ir paskolų komiteto neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis). Dėl UAB „Rezultatas“ atsakomybės

20935.

210Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad UAB „Rezultatas“ parengtoje turto vertinimo ataskaitoje nurodyta žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra neobjektyvi ir neatitinkanti tikrovės, žemės sklypas buvo ženkliai pervertintas; laikė, jog turto vertinimo ataskaita yra labai reikšmingas dokumentas, vertinant skolininko būklę, jo galimybes grąžinti paskolą ir nustatant įkeičiamo turto vertę, bei galintis nulemti galutinį paskolų komiteto ir valdybos sprendimą suteikti skolininkui paskolą; atitinkamai padarė išvadą, kad UAB „Rezultatas“, kuri netinkamai vykdė savo pareigas parengti teisingą turto vertinimo ataskaitą, savo veiksmais prisidėjo prie žalos ieškovei padarymo ir turi atlyginti ją solidariai kartu su paskolą išduodančiais subjektais.

21136.

212Apeliantė UAB „Rezultatas“ su šia teismo sprendimo dalimi nesutinka ir nurodo, kad jeigu ir būtų pripažinta, jog jos parengtoje ataskaitoje nustatyta žemės sklypo rinkos vertė yra netiksli (su kuo atsakovė nesutinka ir teigia, kad nėra tai patvirtinančių įrodymų), tiek padariniai (ieškovės patirta žala), tiek netiesioginis priežastinis ryšys yra akivaizdžiai pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo; taip pat aiškina, jog unija (ir jos organai) neprivalėjo remtis jos parengta ataskaita, kuri buvo tik vertintojos nuomonė.

21337.

214Teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad UAB „Rezultatas“ parengta turto vertinimo ataskaita buvo su esminiais trūkumais, ataskaitoje nurodytas žemės sklypo įvertinimas nebuvo tinkamai motyvuotas (apeliantė šių pirmosios instancijos teismo nenuginčijo; iš esmės ir neginčijo). Šias aplinkybes, be kita ko, patvirtina VĮ Registrų centro retrospektyvinio nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaita (ginčo turtas įvertintas 9 267,84 Eur), UAB „Inreal“ įvertinimo ekspertizė (turtas įvertintas 7 000 Eur), UAB „OBER-HAUS“ turto vertinimo ataskaita (turtas įvertintas 5 213,16 Eur), jo realizavimo kaina (parduotas už 6 500 Eur), Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvados ir kiti įrodymai. Pažymėtina, kad UAB „Rezultatas“ bylos nagrinėjimo metu taip ir nepaaiškino (nepagrindė), kodėl jos nustatyta žemės sklypo vertė skyrėsi nuo kitų vertintojų nustatytų to paties objekto verčių daugiau nei keliasdešimt kartų, apsiribodama tik savo deklaratyviais teiginiais (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

21538.

216Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, visi byloje esantys rašytiniai įrodymai verčia abejoti apeliantės nustatyta 1 113 000 Lt (322 347,08 Eur) ginčo turto verte; kaip minėta, apeliantė nurodytos vertės taip tinkamai ir nepagrindė, todėl tai sudaro pagrindą pripažinti atsakovės UAB „Rezultatas“ veiksmų neteisėtumą (CK 6.246 straipsnis; CPK 185 straipsnis).

21739.

218Kita vertus, teisėjų kolegija iš esmės pritaria apeliantės argumentams, kad priežastinis ryšys tarp apeliantės neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos yra akivaizdžiai pernelyg nutolęs nuo neteisėtų veiksmų, nes, kaip nurodyta šios nutarties 28–29, 31–35 punktuose, būtent ieškovės paskolų komiteto ir valdybos narių neveikimas, vertinant paskolos gavėjos galimybes sugrąžinti paskolą, nulėmė tai, kad buvo išduota paskola, kurios negrąžinus, ieškovė patyrė žalą.

21940.

220CK 6.247 straipsnyje reglamentuotas priežastinis ryšys, kaip būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga, reiškia, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę taip, jog nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Teismas, vertindamas aplinkybių ir priežasčių visumą, turi nustatyti pakankamą neteisėtų veiksmų ir atsiradusių padarinių ryšį, t. y. nustatyti, kad pažeidėjo elgesys buvo pakankama priežastis žalai atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2012; 2018 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-143-684/2018).

22141.

222Kasacinio teismo praktikoje priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmajame etape conditio sine qua non (lot. būtina, privaloma sąlyga) testu (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija) nustatomas faktinis priežastinis ryšys ir sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrajame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Nustatant teisinį priežastinį ryšį, reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstamas ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti; kita vertus, netiesioginis priežastinis ryšys, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, neturi būti pernelyg nutolęs nuo neteisėto veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2014).

22342.

224Taigi, nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad tarp UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos egzistuoja netiesioginis priežastinis ryšys, tačiau, kaip minėta, spręstina, jog apeliantės neteisėti veiksmai yra pernelyg nutolę nuo žalos ieškovei atsiradimo.

22543.

226Pažymėtina, kad ginčo turto vertinimo ataskaita buvo skirta pagrįsti prievolių užtikrinimą – žemės sklypo įkeitimo, pakankamumą. Kita vertus, kaip minėta, paskolos išdavimo procesas turėjo (turi) būti orientuotas į patikrinimą ar paskolą skolininkė grąžins iš savo pajamų, o ne galimybių paskolą susigrąžinti iš įkeisto turto. Nagrinėjamu atveju byloje buvo nustatyta, net nevertinant pateiktos turto vertinimo ataskaitos, kad paraiška turėjo būti atmesta iš karto arba pateikti duomenys tikslinami, nes atsakingiems darbuotojams turėjo kilti pagrįstų abejonių dėl skolininkės (ir jos pateiktų duomenų) patikimumo ir (ar) teisingumo. Be to, pati savaime neteisinga turto vertinimo išvada nėra ir negalėjo būti esmine aplinkybe, nulėmusia sprendimą suteikti skolininkei paskolą, kurios ji negalėtų grąžinti.

22744.

228Be to, kaip minėta, ataskaitoje nustatyta nepagrįstai didelė turto rinkos vertė buvo akivaizdi iš karto (sulyginus ją su duomenimis iš NTR), tačiau už paraiškos vertinimą atsakingi asmenys, kurie turėjo tiesioginę pareigą įsitikinti, ar teisingai įvertintas paskolai užtikrinti įkeičiamas turtas, išnagrinėti jo realizavimo galimybes paskolos negrąžinimo atveju, neatliko jokio ataskaitos vertinimo, nesulygino duomenų ir aplaidžiai bei nerūpestingai vadovavosi pateiktais duomenimis, nors, kaip nurodė ir apeliantė, UAB „Rezultatas“ ir ieškovės nesiejo jokie teisiniai santykiai, t. y. ieškovė (ir jos atsakingi darbuotojai) neturėjo pagrindo besąlygiškai vadovautis apeliantės parengta ataskaita.

22945.

230Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ginčo žemės sklypo įkeitimas nebuvo vienintelė prievolių užtikrinimo priemonė, t. y. paskola dar buvo užtikrinta laidavimu, tačiau ir pastarosios užtikrinimo priemonės įvertinimas atliktas formaliai.

23146.

232Apibendrindama, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra vienos iš būtinų atsakovės UAB „Rezultatas“ civilinei atsakomybei kilti sąlygų – priežastinio ryšio, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino ieškinio reikalavimus atsakovės UAB „Rezultatas“ atžvilgiu bei taikė jai solidariąją atsakomybę. Taigi, šiuo atveju apeliantės UAB „Rezultatas“ apeliacinis skundas iš esmės tenkintinas – skundžiamas sprendimas pakeistinas ir ieškinys jos atžvilgiu atmestinas. Dėl atsakovės E. B. materialinės atsakomybės

23347.

234Atsakovė E. B. apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad net jei jai ir galėjo būti taikoma atsakomybė, tai turėjo būti taikoma materialinė atsakomybė, nes atsakovė, eidama paskolų komiteto narės pareigas, veikė kaip darbuotoja. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliantės argumentais.

23548.

236Pažymėtina, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog ieškovę ir apeliantę E. B. siejo darbo santykiai – buvo sudaryta darbo sutartis ir (ar) apeliantei už vykdytas paskolų komiteto narės pareigas mokamas darbo užmokestis. Taigi, nesant pagrindinio darbo santykių bruožo – atlygintinumo, negalima laikyti tarp apeliantės ir ieškovės buvus darbo teisiniams santykiams, atitinkamai ir spręsti dėl materialinės atsakomybės taikymo. Dėl atlygintinos žalos dydžio

23749.

238Nagrinėjamu atveju skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Advertas“ suteiktos ir ieškovei negrąžintos paskolos suma sudaro 116 202,93 Eur, kurią ir pripažino ieškovės patirta žala.

23950.

240Nors pirmosios instancijos teisme nebuvo keliamas klausimas dėl minėtos žalos dydžio nepagrįstumo, tačiau apeliantas S. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad skolininkė, prieš tapdama unijos nare, įmokėjo pajinį įnašą, todėl šiuo atveju UAB „Advertas“ sumokėta pajinio įnašo suma turi būti išskaičiuota iš suteiktos paskolos sumos, atitinkamai mažinama ir ieškovės patirta žala. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria šiems apeliacinio skundo argumentams.

24151.

242Bylos duomenys (unijos 2014 m. balandžio 16 d. išrašas apie skolininkės lėšas kliento sąskaitose) iš esmės patvirtinta, kad prieš gaudama paskolą UAB „Advertas“ sumokėjo ieškovei pajinį įnašą, lygų apie 11 proc. paskolos sumos, t. y. 47 500 Lt (13 756,95 Eur); ieškovė šios aplinkybės neginčijo.

24352.

244CK 6.249 straipsnio 1 dalyje pateikta žalos samprata, kurioje nurodoma, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos. CK 6.251 straipsnio 1 dalis įtvirtina visišką nuostolių atlyginimo principą, kurio esmė – siekis atkurti nukentėjusio asmens padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei nebūtų buvę atsakovo žalingų veiksmų. Civilinė atsakomybė atlieka ne baudinę, bet kompensacinę funkciją žalą patyrusiam asmeniui, todėl nustatant žalos dydį siekiama kompensuoti tik tiek, kiek būtina, kad nukentėjęs asmuo būtų grąžintas į tą padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei nebūtų buvę padaryta žalos. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad visiško žalos atlyginimo principo esmė ta, jog žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis; kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2012; 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2013; 2017 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286-313/2017).

24553.

246Taigi, pagal teisingo žalos atlyginimo principą nukentėjusysis turi teisę tik į tokį žalos atlyginimą, kuris grąžintų jį į padėtį, kurioje jis būtų, jei nebūtų neteisėtų žalą padariusio asmens veiksmų. Nagrinėjamoje byloje, jei nebūtų buvę atsakovų žalingų veiksmų, ieškovė, tikėtina, būtų atgavusi suteiktos paskolos sumą bei palūkanas, tačiau būtų praradusi įmoką už pajų, kurį turėtų teisę susigrąžinti UAB „Advertas“, todėl nesugrąžinus paskolos ir palūkanų kredito unijos patirta žala dėl suteiktos, bet negrąžintos paskolos kartu su palūkanomis, turėtų būti sumažinama pajaus suma.

24754.

248Pagal CK 6.249 straipsnio 6 dalį gauta nauda gali būti įskaitoma į nuostolius, kai dėl to paties veiksmo atsirado ir žala, ir nauda. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Advertas“ įsigijo pajų, turėdama tikslą gauti paskolą, kas tuo pačiu reiškia, kad nauda ir žala ieškovei kilo iš to paties veiksmo. Aptartos aplinkybės lemia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti CK 6.249 straipsnio 6 dalies nuostatas. Kadangi akivaizdu, jog UAB „Advertas“ neturi galimybės paskolos grąžinti (į bylą pateiktos iš esmės tai patvirtinančios antstolio pažymos), o už pajų sumokėta suma lieka unijai, bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, taikydamas CK 6.249 straipsnio 6 dalies nuostatas, turėjo įskaičiuoti ieškovės gautą naudą į žalos dydį. Tokios pačios pozicijos laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje, nagrinėjant panašaus pobūdžio bylas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 29 d. nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. e3K-3-269-916/2018, Nr. e3K-3-266-611/2018, Nr. e3K-3-268-687/2018).

24955.

250Pirmosios instancijos teismui skundžiamu sprendimu netinkamai pritaikius žalos atlyginimą reglamentuojančias teisės normas, egzistuoja teisinis pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti – ieškovei iš atsakovų (išskyrus UAB „Rezultatas“) priteistą 116 202,93 Eur žalos atlyginimo sumą sumažinti iki 102 445,98 Eur (116 202,93 Eur - 13 756,95 Eur) (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

25156.

252Pažymėtina, kad nors atsakovės D. S. ir I. K. neskundė nurodyto pirmosios instancijos teismo sprendimo, tačiau kadangi ieškovė reiškė solidarų reikalavimą, mažinant reikalavimą solidariems kitiems atsakovams (apeliantams), atitinkamai mažintinas reikalavimas ir minėtoms atsakovėms, kurios neskundė nurodyto sprendimo. Dėl ieškinio senaties termino

25357.

254Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Teisėjų kolegija, pritardama pirmosios instancijos teismo pozicijai, sprendžia, kad ieškinys pirmosios instancijos teisme pareikštas nepraleidus CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto trejų metų ieškinio senaties termino reikalavimams dėl žalos atlyginimo priteisimo.

25558.

256Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas bankrutavusios unijos bankroto administratorės, ginančios visų bankrutavusios unijos kreditorių ir pačios unijos interesus, todėl senaties termino pradžios nustatymui yra tam tikrų ypatumų. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, kad tik po bankroto bylos iškėlimo, ir tik gavęs bendrovės dokumentus, administratorius gali nustatyti bankrutuojančiai bendrovei padarytos žalos faktą, tokiam ieškiniui pareikšti ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kuomet bankroto administratorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie bankrutuojančiai (bankrutavusiai) bendrovei padarytą žalą.

25759.

258Taigi, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad bankroto administratorė apie unijai padarytą žalą sužinojo arba turėjo sužinoti ne anksčiau, negu įsiteisėjo nutartis iškelti unijai bankroto bylą, t. y. 2013 m. vasario 26 d. (pažymėtina, kad unijos dokumentai, tikėtina, perduoti bankroto administratorei dar vėliau), o ieškinys pareikštas 2016 m. sausio 5 d., todėl ji laikytina nepraleidusi senaties termino kreiptis į teismą su ieškiniu.

25960.

260Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai vertintini kaip neturintys teisinės įtakos bylos baigčiai, todėl dėl jų detaliau nepasisakytina. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010). Dėl procesinės bylos baigties

26161.

262Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantų apeliaciniai skundai iš esmės tenkintini iš dalies, o apeliantės UAB „Rezultatas“ – visiškai, bei skundžiamas pirmosios instancijos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimas pakeistinas – sumažinant iš atsakovų (visų fizinių asmenų) priteistą žalos sumą iki 102 445,98 Eur ir atmetant ieškovės reikalavimus atsakovės UAB „Rezultatas“ atžvilgiu (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 330 straipsnis). Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, perskirstymo

26362.

264CPK 93 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Šiuo atveju pakeitus dalį pirmosios instancijos teismo sprendimo, atitinkamai pakeičiamos ir pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

26563.

266Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ pirmosios instancijos teisme patyrė 3 568 Eur (1 478 Eur + 2 090 Eur), atsakovė A. B. – 300 Eur, bylinėjimosi išlaidų. Šiuo atveju ieškovės ieškinys tenkintas 88,16 proc. (apeliacinės instancijos teismui jį iš dalies pakeitus), todėl ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovų G. R., I. K., E. B., S. L., A. B. ir D. S. (iš kurių priteista nurodyta žala) priteistina 3 145,55 Eur (3 568 Eur x 88,16 proc.) bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 524,26 Eur iš kiekvieno atsakovo; o atsakovei A. B. iš ieškovės priteistina 35,52 Eur (300 Eur x 11,84 proc.) bylinėjimosi išlaidų. Kiti atsakovai duomenų apie pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas nėra pateikę, todėl jiems bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

26764.

268Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir atsižvelgiant į tai, kad ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, lygiomis dalimis iš atsakovų G. R., I. K., E. B., S. L., A. B. ir D. S. valstybei priteistina 1743 Eur mokėtino žyminio mokesčio nuo ieškovei priteistos sumos, t. y. po 290,50 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

26965.

270Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

27166.

272Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ pateikė prašymą priteisti jai 1 320 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Pažymėtina, kad nurodytos ieškovės patirtos išlaidos neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovų apeliaciniai skundai tenkinti iš dalies (UAB „Rezultatas“ atžvilgiu ieškinio reikalavimus atmetus, o priteistinos sumos dydį sumažinant, spręstina, kad apeliaciniai skundai tenkinti 15 proc.), todėl ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovų G. R., E. B., S. L. ir A. B. (kurių apeliaciniai skundai tenkinti iš dalies) priteistina 1 122 Eur (1 320 Eur x 85 proc.) bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 280,50 Eur iš kiekvieno nurodyto atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

27367.

274Kiti byloje dalyvaujantys asmenys iki apeliacinių skundų išnagrinėjimo pabaigos nepateikė bylinėjimosi išlaidas (patirtų apeliacinės instancijos teisme) patvirtinančių įrodymų, todėl jos kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims neatlygintinos (CPK 98 straipsnio 1, 3 dalys). Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

27568.

276Atmetus ieškovės ieškinio reikalavimus, pareikštus atsakovei UAB „Rezultatas“, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartimi atsakovei UAB „Rezultatas“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

277Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

278Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimo dalį, kuria ieškovei iš atsakovų priteista žala, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, pakeisti, ir šią sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

279„Priteisti ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“, j. a. k. 110088238, solidariai iš atsakovų G. R., a. k. ( - ) I. K., a. k. ( - ) E. B., a. k. ( - ) S. L. (S. L.), a. k. ( - ) A. B., a. k. ( - ) ir D. S., a. k. ( - ) 102 445,98 Eur (vieną šimtą du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt penkis eurus 98 centus) žalos atlyginimo, 5 (penkių) proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. sausio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir po 524,26 Eur (penkis šimtus dvidešimt keturis eurus 26 ct) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno nurodyto atsakovo.

280Priteisti atsakovei A. B., a. k. ( - ) iš ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“, j. a. k. 110088238, 35,52 Eur (trisdešimt penkis eurus 52 ct) bylinėjimosi išlaidų, priteisiant jas iš ieškovės bankroto administravimui skirtų lėšų.

281Ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ ieškinio dalį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rezultatas“ atmesti.

282Priteisti valstybei iš atsakovų G. R., a. k. ( - ) I. K., a. k. ( - ) E. B., a. k. ( - ) S. L. (S. L.), a. k. ( - ) A. B., a. k. ( - ) ir D. S., a. k. ( - ) po 290,50 Eur (du šimtus devyniasdešimt eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.“

283Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

284Priteisti ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“, j. a. k. 110088238, iš atsakovų G. R., a. k. ( - ) E. B., a. k. ( - ) S. L. (S. L.), a. k. ( - ) ir A. B., a. k. ( - ) po 280,50 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

285Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 7 d. (civilinėje byloje Nr. e2-2522-392/2016, vėliau Nr. e2-2290-392/2018) nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rezultatas“, j. a. k. 166797918, atžvilgiu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė bankrutavusi kredito unija (toliau – BKU) „Švyturio taupomoji... 7. 1.1.... 8. Ieškovė nurodė, kad unija įregistruota 2002 m. gruodžio 11 d.; Klaipėdos... 9. 1.2.... 10. Paaiškino, kad UAB „Advertas“ (toliau – skolininkė) 2010 m. spalio 10... 11. 1.3.... 12. Pažymėjo, kad, įvertinus paraišką, UAB „Advertas“ finansinė būklė... 13. 1.4.... 14. Ieškovės teigimu, tuo pagrindu 2010 m. spalio 12 d. ieškovė ir UAB... 15. 1.5.... 16. Ieškovės užsakymu 2013 m. sausio 7 d. UAB „OBER-HAUS“ atliko antrą... 17. 1.6.... 18. Ieškovė nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. spalio 6 d.... 19. 1.7.... 20. Ieškovės vertinimu, jos paskolų komiteto ir valdybos nariai, prieš... 21. 1.8.... 22. Teigė, kad paskola UAB „Advertas“ galėjo būti suteikta tik su abiejų... 23. 1.9.... 24. Be to, ieškovė paaiškino, kad turto vertintoja UAB „Rezultatas“ turto... 25. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 26. 2.... 27. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį tenkino... 28. 2.1.... 29. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad faktinės aplinkybės, nurodytos... 30. 2.2.... 31. Teismas sprendė, kad unijos valdymo organai yra unijos valdyba ir... 32. 2.3.... 33. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į paskolų... 34. 2.4.... 35. Teismas nurodė, kad, kaip minėta, unijos valdybos nariai laikomi unijos... 36. 2.5.... 37. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad paskolų komiteto ir valdybos... 38. 2.6.... 39. Be to, atkreipė dėmesį į tai, kad skolininkės užpildytoje paraiškoje... 40. 2.7.... 41. Teismas nurodė, kad iš skolininkės pateiktų duomenų nebuvo įmanoma... 42. 2.8.... 43. Be to, teismas pažymėjo, kad nors nagrinėjamu atveju ir buvo sudarytos... 44. 2.9.... 45. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad skolininkė grąžino tik 2,32 proc.... 46. 2.10.... 47. Teismas vertino, kad nors ieškovė ieškinyje, be kita ko, rėmėsi kitu... 48. 2.11.... 49. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad turto vertinimo ataskaita yra... 50. 2.12.... 51. Teismas, spręsdamas dėl atsakomybės rūšies, nurodė, kad turto vertintoja,... 52. 2.13.... 53. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nors ieškovė reiškė... 54. 2.14.... 55. Teismas, spręsdamas dėl atsakovų prašymų taikyti ieškinio senatį,... 56. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 57. 3.... 58. Atsakovė A. B., kuri buvo ieškovės valdybos narė, apeliaciniame skunde... 59. 3.1.... 60. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ginčo teisinius santykius... 61. 3.2.... 62. Apeliantės vertinimu, šiuo atveju ieškovė, be kita ko, turėjo įrodyti... 63. 3.3.... 64. Teigia, kad būtent paskolų komitetas privalėjo surinkti kuo daugiau... 65. 3.4.... 66. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl... 67. 4.... 68. Atsakovė G. R., kuri buvo ieškovės valdybos narė, apeliaciniame skunde... 69. 4.1.... 70. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta apeliantės tyčia ar didelis... 71. 4.2.... 72. Taigi, anot apeliantės, ji neatliko jokių neteisėtų veiksmų, atitinkamai... 73. 5.... 74. Atsakovė E. B., kuri buvo unijos paskolų komiteto narė, apeliaciniame skunde... 75. 5.1.... 76. Kredito unijos paskolų komitetui (jos nariams) įtvirtinta tik patariamoji... 77. 5.2.... 78. Nurodo, kad tiek paskolų komitetas, tiek unijos valdyba privalėjo... 79. 5.3.... 80. Atsakovė aiškina, kad ji neturėjo nei išsilavinimo, nei specialiųjų... 81. 5.4.... 82. Apeliantės manymu, net jei jai ir galėjo būti taikoma atsakomybė, turėjo... 83. 5.5.... 84. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė... 85. 6.... 86. Atsakovė UAB „Rezultatas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 87. 6.1.... 88. Ieškovė neturi teisės reikšti reikalavimo atsakovei UAB „Rezultatas“,... 89. 6.2.... 90. Apeliantė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs atsakovės... 91. 6.3.... 92. Atsakovės vertinimu, net jeigu ir būtų pripažinta, kad jos parengtoje... 93. 7.... 94. Atsakovas S. L., kuris buvo unijos paskolų komiteto narys, apeliaciniame... 95. 7.1.... 96. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, kaip unijos narys, būtų priėmęs... 97. 7.2.... 98. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo... 99. 7.3.... 100. Be to, atsakovas aiškina, kad savarankišką sprendimą skolininkei suteikti... 101. 7.4.... 102. Atsakovas nurodo, kad šiuo atveju buvo remtasi skolininkės pateikta turto... 103. 7.5.... 104. Atsakovas teigia, kad šiuo atveju skolininkė, prieš tapdama unijos nare,... 105. 8.... 106. Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ atsiliepime į atsakovės A. B.... 107. 8.1.... 108. Paskolų išdavimo procese dalyvavusieji asmenys savarankiškai turėjo atlikti... 109. 8.2.... 110. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad... 111. 8.3.... 112. Ieškovė nesutinka su apeliantės teiginiais, kad unijos valdybos vaidmuo buvo... 113. 9.... 114. Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ atsiliepime į atsakovų G. R., S.... 115. 9.1.... 116. Atsakovai (paskolų komiteto ir valdybos nariai, tuo pačiu būdami ir unijos... 117. 9.2.... 118. Be to, pažymi, kad sprendimo suteikti skolininkei UAB „Advertas“ didelės... 119. 9.3.... 120. Aiškina, kad valdyba ne tik turėjo išanalizuoti paskolų komiteto pateiktą... 121. 9.4.... 122. Ieškovės teigimu, paskolų komiteto funkcija, suteikiant paskolą, nebuvo... 123. 9.5.... 124. Ieškovės vertinimu, UAB „Advertas“ sumokėtas pajinis įnašas negali... 125. 9.6.... 126. Ieškovė nesutinka su apeliantės UAB „Rezultatas“ argumentais, kad... 127. 9.7.... 128. Ieškovė taip pat nesutinka su apeliantų prašymais taikyti ieškinio senatį... 129. 10.... 130. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepime į atsakovų apeliacinius... 131. 10.1.... 132. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi kitais ginčo žemės... 133. 10.2.... 134. Trečiasis asmuo taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo taikyta... 135. 10.3.... 136. Trečiojo asmens vertinimu, turto įkeitimas yra tik papildoma, o ne esminė... 137. 10.4.... 138. Trečiasis asmuo sutinka su apeliantės UAB „Rezultatas“ pozicija, kad... 139. 10.5.... 140. Trečiasis asmuo palaiko apeliantų poziciją dėl ieškinio senaties termino... 141. Teisėjų kolegija... 142. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 143. 11.... 144. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 145. 12.... 146. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria... 147. 13.... 148. Apeliantė UAB „Rezultatas“ 2019 m. vasario 18 d., t. y. likus vienai... 149. 14.... 150. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 151. 15.... 152. Pažymėtina, kad pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose apeliantė iš... 153. 16.... 154. Viena vertus, nors apeliantė ir paaiškino, kad jos nurodytas teismo... 155. 17.... 156. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 157. 18.... 158. KUĮ 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kredito unijoje turi būti suformuoti... 159. 19.... 160. Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys,... 161. 20.... 162. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs,... 163. 21.... 164. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, be kita ko, dėl to ar civilinė... 165. 22.... 166. Pažymėtina, kad, kaip teisingai nustatė ir pirmosios instancijos teismas,... 167. 23.... 168. Nurodytą išvadą yra patvirtinęs ir kasacinis teismas, kuris yra... 169. 24.... 170. Pagal KUĮ 2 straipsnio 4 dalį ir FĮĮ 4 straipsnio 1 dalį kredito unija yra... 171. 25.... 172. Ieškovės Paskolų suteikimo taisyklių 4.1–4.3 punktuose, taip pat... 173. 26.... 174. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad:... 175. 26.1.... 176. UAB „Advertas“ 2010 m. spalio 10 d. kreipėsi į ieškovę dėl paskolos... 177. 26.2.... 178. S. L. skolininkės finansinę būklę įvertino gerai;... 179. 26.3.... 180. unijos paskolų komiteto (komiteto pirmininkė I. S. (dabar K.), nariai E. B.,... 181. 26.4.... 182. 2010 m. spalio 12 d. tarp ieškovės ir UAB „Advertas“ buvo sudaryta... 183. 26.5.... 184. 2010 m. spalio 14 d. įregistruotas hipotekos lakštas Nr. 01120100015425 dėl... 185. 26.6.... 186. 2011 m. vasario 21 d. ieškovė ir trečiasis asmuo D. R. (skolininkės... 187. 26.7.... 188. ieškovės bankroto administratorė 2013 m. spalio 18 d. kreipėsi į UAB... 189. 26.8.... 190. vykdant išieškojimą, parduotas įkeistas žemės sklypas už 6 500 Eur... 191. 26.9.... 192. solidariai iš UAB „Advertas“, D. R. ir UAB „Ordalys“ priteista 152... 193. 27.... 194. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nustatė konkrečius... 195. 28.... 196. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip minėta, paraiška paskolai gauti buvo... 197. 29.... 198. Pažymėtina, kad unijai UAB „Advertas“ kredito istorija nebuvo žinoma... 199. 30.... 200. Apeliaciniuose skunduose, be kita ko, apeliantai (valdybos nariai) nurodo, kad... 201. 31.... 202. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad... 203. 32.... 204. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės... 205. 33.... 206. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2010 m. spalio 12 d. unijos paskolų... 207. 34.... 208. Priimdami sprendimą išduoti paskolą unijos valdyba ir paskolų komitetas... 209. 35.... 210. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad UAB... 211. 36.... 212. Apeliantė UAB „Rezultatas“ su šia teismo sprendimo dalimi nesutinka ir... 213. 37.... 214. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms,... 215. 38.... 216. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, visi byloje esantys rašytiniai įrodymai... 217. 39.... 218. Kita vertus, teisėjų kolegija iš esmės pritaria apeliantės argumentams,... 219. 40.... 220. CK 6.247 straipsnyje reglamentuotas priežastinis ryšys, kaip būtinoji... 221. 41.... 222. Kasacinio teismo praktikoje priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje... 223. 42.... 224. Taigi, nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad tarp UAB... 225. 43.... 226. Pažymėtina, kad ginčo turto vertinimo ataskaita buvo skirta pagrįsti... 227. 44.... 228. Be to, kaip minėta, ataskaitoje nustatyta nepagrįstai didelė turto rinkos... 229. 45.... 230. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ginčo žemės sklypo įkeitimas nebuvo... 231. 46.... 232. Apibendrindama, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia,... 233. 47.... 234. Atsakovė E. B. apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad net jei jai ir... 235. 48.... 236. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę,... 237. 49.... 238. Nagrinėjamu atveju skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas... 239. 50.... 240. Nors pirmosios instancijos teisme nebuvo keliamas klausimas dėl minėtos... 241. 51.... 242. Bylos duomenys (unijos 2014 m. balandžio 16 d. išrašas apie skolininkės... 243. 52.... 244. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje pateikta žalos samprata, kurioje nurodoma, kad... 245. 53.... 246. Taigi, pagal teisingo žalos atlyginimo principą nukentėjusysis turi teisę... 247. 54.... 248. Pagal CK 6.249 straipsnio 6 dalį gauta nauda gali būti įskaitoma į... 249. 55.... 250. Pirmosios instancijos teismui skundžiamu sprendimu netinkamai pritaikius... 251. 56.... 252. Pažymėtina, kad nors atsakovės D. S. ir I. K. neskundė nurodyto pirmosios... 253. 57.... 254. Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko... 255. 58.... 256. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas bankrutavusios... 257. 59.... 258. Taigi, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad... 259. 60.... 260. Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai vertintini kaip... 261. 61.... 262. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės... 263. 62.... 264. CPK 93 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jeigu apeliacinės instancijos... 265. 63.... 266. Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ pirmosios instancijos teisme... 267. 64.... 268. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir atsižvelgiant į tai, kad... 269. 65.... 270. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 271. 66.... 272. Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ pateikė prašymą priteisti jai 1... 273. 67.... 274. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys iki apeliacinių skundų išnagrinėjimo... 275. 68.... 276. Atmetus ieškovės ieškinio reikalavimus, pareikštus atsakovei UAB... 277. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 278. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. sprendimo dalį, kuria ieškovei... 279. „Priteisti ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji... 280. Priteisti atsakovei A. B., a. k. ( - ) iš ieškovės bankrutavusios kredito... 281. Ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“... 282. Priteisti valstybei iš atsakovų G. R., a. k. ( - ) I. K., a. k. ( - ) E. B.,... 283. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 284. Priteisti ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji... 285. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 7 d. (civilinėje byloje...