Byla II-275-984/2019
Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato (toliau – ir Širvintų RPK) 2019 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 95-ANR_N-304-2019

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Asta Katinienė, sekretoriaujant Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjui V. P., pareiškėjo atstovui advokatui Andriui Juoniui, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato (toliau –Širvintų RPK) atstovui Z. Š.,

2viešajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo V. P. skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato (toliau – ir Širvintų RPK) 2019 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 95-ANR_N-304-2019.

3Teismas

Nustatė

4Širvintų RPK 2018 m. gruodžio 11 d. surašė V. P. administracinio nusižengimo protokolą, už tai, kad jis 2018 m. lapkričio 28 d., apie 14.40 val., ( - ), policijos pareigūnui pareikalavus, kad būtų atskleistas administracinis nusižengimas (pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs vietos, pažeidžiant Kelių eismo taisykles (toliau – KET), byloje davė melagingus paaiškinimus apie tai, kad nuo 2018 m. spalio 20 d. 23.40 val. iki 2018 m. spalio 21 d. 11 val. jis buvo namuose, ( - ), siekdamas nuslėpti duomenis administracinio nusižengimo byloje.

5Širvintų RPK 2019 m. sausio 31 d. surašė nutarimą Nr. 95-ANR_N-304-2019, kuriuo V. P. paskyrė 300 Eur baud, už administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 224 straipsnio 2 dalyje, padarymą.

6V. P. pateikė skundą dėl minėto Širvintų RPK 2019 m. sausio 31 d. nutarimo, prašydamas jį panaikinti ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti. Paaiškino, kad 2018 m. lapkričio mėn. Širvintų RPK vyresn. tyrėjui Z. Š. susisiekus su juo (V. P.) telefonu dėl 2018 m. iš spalio 20 d. į 21 d. naktį netoli ( - ), įvykusio eismo įvykio, kurio metu nuo kelio nuvažiavo automobilis AUDI, o automobilio vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino, policijos pareigūnui patvirtino, kad 2018 m. spalio 20 d. leido vakarą su A. M., V. M., pusbroliu M. P. bei broliu Ž. P., pirtyje, iš kurios namo grįžo pėsčiomis ir nuėjo miegoti, kartu pareigūnui nurodęs, kad dėl didelio nuovargio ir vartoto alkoholio smulkiai neprisimena visų aplinkybių. Pareigūnui iškėlus hipotezę, kad pareiškėjas vairavo minėtą automobilį ir jam (V. P.) kategoriškai su tuo nesutikus, pareigūnas pareikalavo telefonu nurodytas aplinkybes išdėstyti raštu ir atsiųsti pareigūnui jo nurodytu el. paštu. 2018 m. lapkričio 29 d. 11.31 val. jis išsiuntė policijos pareigūnui raštišką paaiškinimą, kuriame išdėstė telefoninio pokalbio metu policijos pareigūnui nurodytas aplinkybes. Dėl klaidingai nurodyto mėnesio, 2018 m. lapkričio 29 d. 14.43 val., policijos pareigūnui el. paštu išsiuntė patikslintą paaiškinimą. 2018 m. gruodžio mėn. pareigūnui telefonu nurodžius apie melagingos informacijos pateikimą (dėl aplinkybės, kad 2018 m. spalio 20 d. vakare niekur nebuvo išvykęs iš namų), neprisimindamas visų aplinkybių, susisiekė su A. M. ir broliu Ž. P., iš kurių pasakojimų ir sužinojo, kad 2018 m. spalio 21 d. ankstyvą rytą jam būnant namuose, telefonu jam skambino A. M., kuris pokalbio metu paprašė atvažiuoti parsivežti jį su Ž. P. iš pirties. Kartu su kaimyne L. Ž., jos vairuojamu automobiliu, važiavo parsivežti iš pirties A. M. ir brolio Ž. P., kuriuos rado einančius keliu link namų. Ž. P. nosis buvo nubrozdinta. 2018 m. gruodžio 11 d. atvykęs į policijos komisariato patalpas, policijos pareigūno reikalavimu, užpildė pastarojo jam pateiktą paaiškinimo formą, kurioje papildomai nurodė iš A. M. ir Ž. P. paaiškinimų naujai sužinotas aplinkybes ir kurių 2018 m. lapkričio 29 d. rašydamas paaiškinimą, neprisiminė, po ko pareigūnas, nekreipdamas dėmesio į nurodytus argumentus, surašė administracinio nusižengimo protokolą, o 2019 m. sausio 31 d. priėmė skundžiamą nutarimą. Mano, kad skundžiamas nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Nurodė, kad administracinio nusižengimo bylą nagrinėjęs policijos pareigūnas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikoje (kasacinėse nutartyse Nr. 2K-505/2013, 2K-335-895/2015, 2K-305-788/2015, 2K-566-895/2015) suformuotų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 235 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo taisyklių, pagal analogiją taikytinų aiškinant ir taikant ANK 224 straipsnio 2 dalies nuostatas. Už melagingų parodymų davimą administracinio nusižengimo tyrimą vykdančiam pareigūnui atsakomybė kaltam asmeniui kyla tik tuomet, jei kaltininkas supranta savo procesinę padėtį (liudytojas – administracinėje teisenoje), žino liudytojo teises ir pareigas bei suvokia atsakomybę už liudytojo pareigų nevykdymą, tai patvirtindamas savo parašu ir melagingus parodymus duoda tyčia. Šiuo atveju, V. P. nesuvokė ir jam policijos pareigūnas neišaiškino, jog el. paštu policijos pareigūnui 2018 m. lapkričio 29 d. pateiktus, 2018 m. lapkričio 28 d. rašytinius paaiškinimus jis teikė liudytojo procesiniu statusu administracinio nusižengimo tyrimo metu, todėl objektyviai ir negalėjo žinoti ar numanyti, jog turi liudytojo teises ir pareigas bei už melagingą paaiškinimo pateikimą jam gresia administracinė atsakomybė. Be to, paaiškinime sąžiningai nurodė jam žinomas ir paaiškinimo surašymo metu jo prisimintas faktines aplinkybes. Taip pat pažymėjo, kad ANK 593 straipsnio 1 dalis nesuteikia teisės policijos pareigūnui, tiriančiam administracinius nusižengimus, imti iš asmenų paaiškinimus administracinio nusižengimo tyrimo metu, ir policijos pareigūno procesinis veiksmas (liudytojo administracinio nusižengimo byloje apklausa) privalo būti dokumentuotas tyrimo veiksmo (liudytojo apklausos) protokolu, atitinkančiu ANK 594 straipsnio 2-6 punktuose nurodytus reikalavimus, tačiau šiuo atveju policijos pareigūnas imdamas iš jo paaiškinimus, tokio procesinio veiksmo tyrimo veiksmo protokolu nedokumentavo. Todėl mano, kad ANK nereglamentuotas policijos pareigūno atliktas procesinis veiksmas (paaiškinimo iš asmens paėmimas administracinio nusižengimo tyrimo metu ir tokio procesinio veiksmo nedokumentavimas ANK 594 straipsnyje numatyta tvarka) yra akivaizdus policijos pareigūno veikimas contra legem ir ex lege negali sukelti jam jokių neigiamų padarinių už netikslių ar neteisingų paaiškinimų davimą. Nurodė, kad nežinojo, jog el. paštu 2019 m. lapkričio 29 d. policijos pareigūnui pateiktus, 2018 m. lapkričio 28 d. rašytinius paaiškinimus teikė liudytojo procesiniu statusu. Apie tai, kad teiks paaiškinimus administracinio nusižengimo byloje iš policijos pareigūno sužinojo tik 2018 m. gruodžio 11d. policijos komisariato patalpose, kai pirmą kartą buvo įspėtas apie atsakomybę už melagingų parodymų teikimą administracinio nusižengimo tyrimo metu. Teigia, jog policijos pareigūnui, jo prašymu, gera valia teikė tik paaiškinimus, susijusius su įvykio aplinkybių patikslinimu ir tokių savo paaiškinimų nevertina ir nevertino kaip liudytojo parodymų administracinio nusižengimo byloje. Pareigūnas prieš jam surašant ir el. paštu policijos pareigūnui 2018 m. lapkričio 29 d. išsiunčiant, 2018 m. lapkričio 28 d. datuotus, rašytinius paaiškinimus jokia forma ir būdu neįspėjo jo apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą administracinio nusižengimo byloje. Pažymėjo, kad nors pats (pareiškėjas) yra ( - ), tačiau turi ( - ) išsilavinimą ir tik kvalifikacijos kursų metu yra įgijęs minimalias teisines žinias. Tvirtino, kad protokole ir nutarime nurodytą tariamo nusižengimo padarymo dieną ir laiku, jokių paaiškinimų pareigūnui neteikė ir nebuvo tariamo nusižengimo padarymo vietoje, o paaiškinimuose nurodė visas jų surašymo metu prisiimtinas policijos pareigūną dominusias aplinkybes. Nurodė, kad administracinio nusižengimo byloje esančius 2018 m. lapkričio 28 d. datuotus paaiškinimus, policijos pareigūno prašymu, surašė ir pastarajam išsiuntė el. paštu 2018 m. lapkričio 29 d. Rašydamas ir teikdamas 2018 m. lapkričio 28 d. datuotus paaiškinimus, juose jokios melagingos informacijos nenurodė. Dėl didelio nuovargio ir vartoto alkoholio poveikio paaiškinimų surašymo ir teikimo metu buvo įsitikinęs, jog grįžęs namo nuėjo miegoti ir atsikėlė tik sekančios dienos ryte, o tai, kad buvo išvykęs iš namų, prisiminė tik iš policijos pareigūno bei su juo buvusių A. M. ir brolio Ž. P. pasakojimų. Savo paaiškinimu nesiekė sąmoningai klaidinti policijos pareigūno, t. y. tyčia teikti melagingus paaiškinimus.

7Širvintų RPK atsiliepime su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti ir skundžiamą nutarimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad nagrinėjant administracinį nusižengimą dėl 2018 m. spalio 21 d., apie 1 val. ( - ), įvykusio eismo įvykio, kurio metu automobilio vairuotojas pasitraukė iš eismo įvykio, apklausus liudytojus, gavus iš telekomunikacijų bendrovių V. M., V. P., A. M. abonentų celių adresų išklotines laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 20 d. 22.00 val. iki 2018 m. spalio 21 d. 05.00 val., nustatyta, kad minėti asmenys yra draugai, ir iš anksto visi susitarę akivaizdžiai melavo, kad 2018 m. spalio 20 d., nuo 23.45 val. visą laiką buvo namie ir niekur nebuvo išvykę. Iš abonentų išklotinių matėsi, kad visą naktį, nuo 2018 m. spalio 20 d. 23.30 val. iki 2018 m. spalio 21 d. 05.00 val., jie bendravo su įvairias abonentais, tai pat buvo matyti minėtų abonentų judėjimas Širvintų ir Vilniaus rajonuose. Dėl melagingų parodymų pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį, nubausti ir 150 Eur baudos paskirtos V. M., V. M., Ž. P., V. P.. Visi asmenys, išskyrus pareiškėją, kuris neigia žinojęs apie eismo įvykio dalyvius, įvykdė administracinius nurodymus ir sutiko, kad pirminiuose paaiškinimuose davė melagingus parodymus. Iš liudininkų paaiškinimų matyti, kad V. P. žinojo apie minėtą eismo įvykį ir eismo įvykyje dalyvavusius asmenis, buvo sustojęs eismo įvykio vietoje, kitą dieną ryte liudininkams pasakojo apie šį eismo įvykį, įvardindamas eismo įvykyje dalyvavusius asmenis bei kaltininką. Iškviestas į Širvintų RPK V. P. viską neigė ir aiškino, kad apie minėtą eismo įvykį žino, bet melagingai teigė nežinantis, kas dalyvavo minėtame įvykyje ir kam priklauso eismo įvykyje dalyvavęs automobilis AUDI 100 AVANT, nurodęs, kad yra matęs panašų automobilį važinėjantį po ( - ). V. P., sužinojęs apie telekomunikacijų bendrovių abonentų celių adresų išklotines, pateikė kitą paaiškinimą, kuris taip pat melagingas, siekiant nuslėpti eismo įvykio aplinkybes, kad būtų neišaiškinti tikri dalyviai ir kaltas asmuo, vairavęs automobilį ir įvykdęs administracinį nusižengimą. Pažymėjo, kad V. P., dirbantis ( - ), turėjo pagal visuomenės ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas ir visada saugoti gerą ( - ) vardą. Pareigūno pareiga yra gavus žinių apie padarytą teisės pažeidimą, nedelsiant pranešti apie tai policijai arba kitai kompetentingai institucijai ar įstaigai, imtis neatidėliotinų priemonių įvykio vietai apsaugoti, liudytojams nustatyti, suteikti nukentėjusiems asmenims neatidėliotiną medicinos ar kitą būtiną pagalbą.

8Pareiškėjas ir jo atstovas teismo posėdyje skundą palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad jam taip pat nebuvo išaiškintos procesinės teisės, atsisakyti duoti parodymus prieš savo artimus giminaičius, kadangi įvykio metu buvo ir jo brolis P.

9Širvintų RPK atstovas teismo posėdžio metu su skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti, atsiliepime išdėstytais motyvais. Nurodė, kad į Policijos komisariatą V. P. iškviestas jam paskambinus. Su juo kalbėta, kaip su ( - ). Procesinis jo statusas, jam neišaiškintas, tačiau žodžiu jis buvo įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Parašyta el. raštu dėl įvykio pateikti paaiškinimus. Protokole ir skundžiamame nutarime nurodytu melagingų parodymų davimo laiku ir nurodytoje vietoje, parodymų V. P. nedavė.

10Teismas

konstatuoja:

11Byloje nustatyta, kad skundą pateikęs asmuo V. P., Širvintų rajono policijos komisariato tyrėjo Z. Š. prašymu, elektroniniu paštu ( - ), 2018 m. lapkričio 29 d. 11.31 val. išsiuntė rašytinius paaiškinimus, dėl 2018 m. lapkričio 20 d. nakties metu AUDI automobilio dalyvavimo eismo įvykyje, taip pat nurodydamas, ką pats veikė 2018 m. lapkričio 19 d.-20 d. vakaro, nakties metu. Tyrėjas Z. Š., 2019 m. lapkričio 29 d. 11.44 val., paprašė V. P. patikslinti savo paaiškinimus, nurodant, ką veikė 2018 m. lapkričio 20 d., nuo 20 val. iki 7 val. ryto. V. P. 2018 m. lapkričio 29 d. 14.43 val. patikslino savo paaiškinimus, nurodydamas, jog dėl nurodyto autoįvykio paaiškinti nieko negali. Pats nevairavo nurodomos AUDI 100. 2018 m. lapkričio 20 d., nuo 23.40 val. iki sekančios dienos 11 val. ryto, buvo namuose. Širvintų RPK 2018 m. gruodžio 11 d. V. P. surašė administracinio nusižengimo protokolą, už tai, kad jis 2018 m. lapkričio 28 d., apie 14.40 val., ( - ), policijos pareigūnui pareikalavus, kad būtų atskleistas administracinis nusižengimas (pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs vietos, pažeidžiant KET, byloje davė melagingus paaiškinimus apie tai, kad nuo 2018 m. spalio 20 d. 23.40 val. iki 2018 m. spalio 21 d. 11 val., buvo namuose, ( - ), siekdamas nuslėpti duomenis administracinio nusižengimo byloje. Širvintų RPK 2019 m. sausio 31 d. V. P. surašė nutarimą Nr. 95-ANR_N-304-2019, kuriuo paskyrė 300 Eur baudą už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 224 straipsnio 2 dalyje, padarymą, t. y. už melagingų parodymų davimą.

12Skundą pateikę asmuo nesutinka su šiuo nutarimu, skundą iš esmės grįsdamas šiais argumentais: 1) nutarime nurodytu laiku ir vietoje nedavė parodymų; 2) siųsdamas rašytinius paaiškinimus jis nežinojo, jog yra atliekamas tyrimas dėl autoįvykio; 3) atliekant tyrimą jam nebuvo išaiškinta jo procesinė – liudytojo padėtis, taip pat nebuvo išaiškintos jo procesinės teisės ir pareigos bei teisė atsisakyti duoti parodymus tyrimo metu.

13Institucijos atstovas nurodo, kad V. P. buvo žinoma apie vykdomą tyrimą; jis žodžiu buvo įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą; jis sąmoningai davė melagingus parodymus, siekdamas nuslėpti tiesą byloje; procesinės teisės ir pareigos jam nebuvo išaiškintos, tačiau ir taip žinomos, nes jis yra ( - ). Tačiau teismas nesutinka su šiais atstovo argumentais.

14ANK 641 straipsnis nustato, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio nusižengimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus, ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos.

15ANK 242 straipsnio 2 dalis numato administracinę atsakomybę asmeniui, be kita ko, ir už melagingų parodymų davimą asmeniui, administracinių nusižengimų byloje, išskyrus atvejus, kai administracinių nusižengimų byla nagrinėjama teisme.

16ANK 581 straipsnio 2 dalis numato pareigą, institucijos, pareigūno, atliekančio tyrimą šaukimu kviečiamam asmeniui, pareigą atvykti nurodytu laiku, duoti teisingus parodymus, pranešti visa, kas jam žinoma byloje ir atsakyti į jam duodamus klausimus. Asmuo gali atsisakyti duoti parodymus prieš savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius (ANK 582 straipsnio 2 dalis).

17Administracinius nusižengimus tiriantys pareigūnai turi teisę apklausti asmenis, įtariamus administracinių nusižengimų padarymu, nukentėjusiuosius, liudytojus arba paimti iš šių asmenų rašytinius parodymus (ANK 593 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Pagal ANK 594 straipsnio 1 dalį, atliekant tyrimo veiksmus, turi būti rašomi tyrimo veiksmų protokolai (išskyrus atliekant eksperimentą). Liudytojas turi teisę susipažinti su savo parodymų protokolu, daryti jame pakeitimus ir pataisas, pats surašyti parodymus (ANK 583 straipsnio 2, 3 punktai).

19ANK 224 straipsnio 2 dalies sudėtis yra formali. Šis nusižengimas laikomas baigtu nuo melagingų parodymų davimo momento, nepriklausomai nuo to, ar tai sukėlė kokius nors padarinius. Melagingų parodymų davimas yra padaroma tiesiogine tyčia. Darydamas šį nusižengimą asmuo supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius parodymus. Tai, kad kaltininkas suvokia apie pareigą duoti teisingus parodymus ir žino apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, jis patvirtina savo parašu liudytojo apklausos protokole. Tiesioginė tyčia pasireiškia ir tuo, kad asmuo suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, supranta tai ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota konkrečioje byloje.

20Vyresniojo tyrėjo paaiškinimais nustatyta, kad V. P. į Širvintų policijos komisariatą 2018 m. lapkričio 5 d. buvo kviestas telefonu, kaip ( - ), o ne kaip liudytojas šaukimu, administracinio nusižengimo byloje. Procesinė padėtis ir jo teisės, pasirašytinai jam nebuvo išaiškintos. Rašytinius paaiškinimus jis siuntė Širvintų rajono policijos komisariatui 2019 m. lapkričio 29 d., o ne 2019 m. lapkričio 28 d., kaip nurodyta protokole, ir skundžiamame nutarime, už kuriuos jis nubaustas pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį. Prieš jam teikiant 2019 m. lapkričio 29 d. rašytinius paaiškinimus, liudytojo procesinės teisės ir pareigos, numatytos ANK 581, 583 straipsniuose, bei teisė atsisakyti duoti parodymus prieš save (ANK 582 straipsnio 2 dalyje), taip pat jam nebuvo išaiškintos. Todėl, nustačius šias aplinkybes, teismas sutinka su pareiškėjo argumentais, kad skundžiame nutarime neteisingai nurodytos aplinkybės (įvykio data). Taip pat sutinka ir su argumentais, kad V. P. veiksmuose, nėra ANK 242 straipsnio 2 dalyje numatytos nusižengimo sudėties, kadangi nei 2019 m. lapkričio 28 d., nei 2019 m. lapkričio 29 d. V. P. nedavė liudytojo parodymų, liudytojo procesiniu statusu administracinio nusižengimo byloje, todėl negali būti baudžiamas kaip liudytojas už melagingų liudytojo parodymų davimą tyrimo metu (ANK 224 straipsnio 2 dalis).

21Kadangi V. P. užima ( - ), todėl šiuo atveju, gali būti sprendžiama dėl V. P. tarnybinės atsakomybės, pagal ( - ), o ne pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį.

22Teismas nustatęs pirmiau aptartas aplinkybes sprendžia, kad pareiškėjo skundas yra pagrįstas, todėl skundžiamas nutarimas yra naikintinas, o administracinė teisena V. P. nutrauktina.

23Tesimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Skundą tenkinti.

25Panaikinti Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato 2019 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 95-ANR_N-304-2019 ir priimti naują nutarimą administracinio teisės nusižengimo byloje – administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną V. P. pagal ANK 224 straipsnio 2 dalį, nutraukti.

26Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jos kopijos išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui apeliaciniu skundu, skundą paduodant per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Asta... 2. viešajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo V. P. skundą... 3. Teismas... 4. Širvintų RPK 2018 m. gruodžio 11 d. surašė V. P. administracinio... 5. Širvintų RPK 2019 m. sausio 31 d. surašė nutarimą Nr. 95-ANR_N-304-2019,... 6. V. P. pateikė skundą dėl minėto Širvintų RPK 2019 m. sausio 31 d.... 7. Širvintų RPK atsiliepime su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti ir... 8. Pareiškėjas ir jo atstovas teismo posėdyje skundą palaikė jame... 9. Širvintų RPK atstovas teismo posėdžio metu su skundu nesutiko ir prašė jo... 10. Teismas... 11. Byloje nustatyta, kad skundą pateikęs asmuo V. P., Širvintų rajono... 12. Skundą pateikę asmuo nesutinka su šiuo nutarimu, skundą iš esmės... 13. Institucijos atstovas nurodo, kad V. P. buvo žinoma apie vykdomą tyrimą; jis... 14. ANK 641 straipsnis nustato, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl... 15. ANK 242 straipsnio 2 dalis numato administracinę atsakomybę asmeniui, be kita... 16. ANK 581 straipsnio 2 dalis numato pareigą, institucijos, pareigūno,... 17. Administracinius nusižengimus tiriantys pareigūnai turi teisę apklausti... 18. Pagal ANK 594 straipsnio 1 dalį, atliekant tyrimo veiksmus, turi būti rašomi... 19. ANK 224 straipsnio 2 dalies sudėtis yra formali. Šis nusižengimas laikomas... 20. Vyresniojo tyrėjo paaiškinimais nustatyta, kad V. P. į Širvintų policijos... 21. Kadangi V. P. užima ( - ), todėl šiuo atveju, gali būti sprendžiama dėl... 22. Teismas nustatęs pirmiau aptartas aplinkybes sprendžia, kad pareiškėjo... 23. Tesimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 24. Skundą tenkinti.... 25. Panaikinti Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Širvintų... 26. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jos kopijos išsiuntimo ar išdavimo...