Byla 2-12003-618/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys R. J., E. G., antstolis A. S

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos G. G.skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys R. J., E. G., antstolis A. S.,

Nustatė

2pareiškėja G. G. pateikė antstoliui A. S., skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo pripažinti antstolio A. S. veiksmus (neveikimą) neteisėtu ir įpareigoti antstolį panaikinti sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių lėšų areštą ir pateikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties, kurios pagrindu yra areštuotos lėšos sąskaitoje, kopiją (b. l. 3-4). Nurodo, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/03328 vykdydamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo E. G. areštavo pareiškėjos banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Pareiškėja nurodo, kad 2014-08-29 ji kreipėsi į antstolį su prašymu panaikinti nurodytos banko sąskaitos areštą. Antstolis 2014-09-01 atsakymu nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad vykdomoji byla yra užbaigta, o vykdomasis dokumentas grąžintas jį išdavusiai institucijai, jis negali patenkinti pareiškėjos prašymo dėl arešto panaikinimo, todėl norėdama panaikinti turto areštą pareiškėja turi kreiptis į teismą. Pareiškėja taip pat nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-18 nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nurodė areštuoti tik E. G. priklausantį turtą, todėl atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nebuvo bylos šalimi, antstolis negalėjo areštuoti jai priklausančio turto. Pareiškėja taip pat pažymi, kad į nurodytą banko sąskaitą yra pervedamas jos darbo užmokestis, gautas jau padarius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 736 straipsnyje padarytas išskaitas, t.y. tas darbo užmokestis į kurį negali būti nukreiptas išieškojimas. Tokiais antstolio veiksmais buvo apribota pareiškėjos teisė gauti darbo užmokestį.

3Suinteresuotas asmuo antstolis A. S., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjos skundą, patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino ir skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui (b. l. 2).

4Suinteresuotam asmeniui R. J. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l 11), teismo nustatytu terminu atsiliepimas negautas.

5Suinteresuotam asmeniui E. G. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 11), teismo nustatytu terminu atsiliepimas negautas.

6Skundas atmestinas.

7Vykdomosios bylos Nr. 0010/14/03328 duomenimis nustatyta, kad antstolis A. S., vykdė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo E. G. turto atžvilgiu išieškotojo R. J. naudai (vykd. b. l. 3). Vykdymo metu nustatyta, kad E. G. (duomenys neskelbtini) sudarė santuoką su G. G. (vykd. b. l. 29). Duomenų apie skolininko E. G. galiojančias vedybų, sugyventinių ir turto padalijimo sutartis Vedybų sutarčių registre nėra (vykd. b. l. 68). Antstolis 2014-08-01 priėmė patvarkymą Nr. S1-289138 dėl informacijos pateikimo, kuriuo įpareigojo E. G. pateikti informaciją apie jam priklausantį turtą (vykd. b. l. 2). 2014-08-01 turto aprašu Nr. S1-289164 aprašytas E. G. priklausantis turtas: žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), apsunkintas hipoteka, taikomas areštas; gyvenamasis namas, esantis (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), apsunkintas hipoteka, taikomas areštas; žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), apsunkintas hipoteka, taikomas areštas (vykd. b. l. 14-15). 2014-08-01 turto aprašu Nr. S1-289178 aprašytas E. G. priklausantis turtas – išmoka, mokama VSDVF Klaipėdos skyriuje (vykd. b. l. 16), 2014-08-01 turto aprašu Nr. S1-289183 aprašytas E. G. priklausantis turtas – darbo užmokestis, mokamas sutuoktinei G. G. įmonėje „Blokelių gamykla“ (vykd. b. l. 18). Antstolio 2014-08-08 padėjėjo patvarkymu Nr. S1-290343 areštuotos lėšos, esančios E. G. vardu atidarytoje Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (vykd. b. l. 21), patvarkymu Nr. S1-290342 areštuotos lėšos, esančios E. G. vardu atidarytoje AB SEB bankas banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (vykd. b. l. 22); patvarkymu Nr. S1-290341 areštuotos lėšos, esančios E. G. vardu atidarytoje „Swedbank“, AB, banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (vykd. b. l. 23)‘ patvarkymu Nr. S1-290340 areštuotos lėšos, esančios E. G. vardu atidarytoje AB „Citadele“ banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (vykd. b. l. 24), patvarkymu Nr. S1-290344 areštuotos lėšos, esančios E. G. vardu atidarytoje UAB „Medicinos bankas“ banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (vykd. b. l. 25). Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio padėjėjo 2014-08-22 patvarkymu stabdyti lėšų išmokėjimą Nr. S1-292334 areštuotas E. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, esantis sutuoktinės G. G. vardu atidarytose Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), arešto mastas 31919,00 Lt (vykd. b. l. 124); 2014-08-22 patvarkymu stabdyti lėšų išmokėjimą Nr. S1-292332 areštuotas E. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, esantis sutuoktinės G. G. vardu atidarytose AB SEB bankas banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), arešto mastas 31919,00 Lt (vykd. b. l. 125); 2014-08-22 patvarkymu stabdyti lėšų išmokėjimą Nr. S1-292333 areštuotas E. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, esantis sutuoktinės G. G. vardu atidarytoje AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), arešto mastas 31919,00 Lt (vykd. b. l. 126); 2014-08-22 patvarkymu stabdyti lėšų išmokėjimą Nr. S1-292331 areštavo E. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, esantis sutuoktinės G. G. vardu atidarytose AB „Citadele“ banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), arešto mastas 31919,00 Lt (vykd. b. l. 127); 2014-08-22 patvarkymu stabdyti lėšų išmokėjimą Nr. S1-292335 areštuotas E. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, esantis sutuoktinės G. G. vardu atidarytoje UAB „Medicinos bankas“ banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), arešto mastas 31919,00 Lt (vykd. b. l. 128). Antstolis 2014-08-25 patvarkymu Nr. S1-292653 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo užbaigė vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0010/14/03328 (vykd. b. l. 130).

8Pareiškėja prašo pripažinti antstolio A. S. veiksmus (neveikimą) neteisėtu ir įpareigoti antstolį panaikinti sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių lėšų areštą. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgaliojimų (CPK 583 straipsnio 3 dalis). Antstolis taip pat privalo atliekant vykdymo veiksmus griežtai laikytis teisės aktų nustatytos priverstinės vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Aibės mažmena“ v. antstolis D. S., bylos Nr. 3K-3-341/2007; 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. B. v. antstolis A. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-277/2008; 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis G. J. v. M. Ch. IĮ, bylos Nr. 3K-3-40/2010).

9Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo būsimo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo baigiamojo akto realų ir tinkamą įvykdymą konkrečioje byloje pagal joje pareikštus reikalavimus.

10Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 straipsnis). CPK 675 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta norma, nustatanti draudimą antstoliui areštuoti iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Taip pat pažymėtina, jog antstolis, areštuodamas skolininko turtą, turi nustatyti minėto turto vertę, t.y. areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones (CPK 678 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 681 straipsnis).

11Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CPK 152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo vykdoma skubiai. Tai reiškia, kad nutartis vykdoma nedelsiant, siekiant, jog atsakovas neperleistų ar kitaip neprarastų turto, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas, ar nutrauktų atitinkamus veiksmus. Nedelsiant vykdytinos nutartys pateikiamos antstoliui, viešo registro tvarkytojui (esant ginčui dėl registruotino turto) arba kitam pareigūnui ar asmeniui, įgaliotam jas vykdyti. Minėta, kad arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, kuria apribojamos nuosavybės teisės, taikymo pagrindas yra siekis užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. Skirtingai nuo to, kas nurodyta, CPK 667 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas yra skirtas kitokiam nuosavybės teisių ribojimo atvejui, t. y. kada galutinio teismo sprendimo, kuriuo ginčas išspręstas iš esmės ir juo nustatytos šalių teisės ir pareigos, pagrindu aprašomas ir areštuojamas bendras su kitais asmenimis skolininko, t. y. asmens, turinčio tam tikrą teismo sprendimu nustatytą pareigą, turtas. Dėl to tikrinant antstolio veiksmus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sprendžiant dėl jų masto, CPK 667 straipsnio nuostatos netaikytinos. Sprendžiant klausimą dėl antstolio veiksmų, taikant laikinąsias apsaugos priemones, be kita ko, numatyta galimybė teismine tvarka iš dalies panaikinti nuosavybės teisių ribojimą nustatant asmens dalį bendrojoje nuosavybėje (CPK 145 straipsnis 5 dalis), bet tik tokiems atvejams, kada laikinai apribojamos nuosavybės teisės į daiktą, priklausantį bendrosios nuosavybės teise. Pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą pinigai – civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnis 1 dalis) – nepriskiriami daiktų teisinei kategorijai (CK 4.1–4.8 straipsniai). Dėl to tokiu atveju, kada laikinosios apsaugos priemonės taikymo pagrindu areštuojamos kelių asmenų bendros lėšos bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose (bylos atveju galioja sutuoktinių turto bendrumo prezumpcija – CK 3.88 straipsnis), turto dalis bendrojoje nuosavybėje (turimos omenyje piniginės lėšos) nenustatinėjama. Asmenų teisių apsauga lėšų arešto atveju užtikrinama CPK 145 straipsnio 6 dalies pagrindu, t. y. nustatant galimas atlikti pinigines operacijas, kad būtų patenkinti būtinieji asmenų, kurių lėšoms taikytas areštas, poreikiai ir kartu išliktų pakankama galimo teismo sprendimo įvykdymo garantija kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. antstolis A. S., bylos Nr. 3K-3-195/2012).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja G. G. ir suinteresuotas asmuo E. G. (duomenys neskelbtini) sudarė santuoką. Pažymėtina, jog jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis). CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe. Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis). Vykdomosios bylos duomenimis vedybų ar povedybinė sutartys sudarytos nebuvo, turto padalijimo faktų nėra įregistruota, todėl turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.87 straipsnis), įskaitant pinigines lėšas kredito įstaigose bei pajamas gautas po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, kitokios veiklos, turto. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, į areštuotino turto mastą, į tai, kad turto aprašu aprašytas E. G. nuosavybės teise priklausantis turtas apsunkintas hipoteka bei kitu turto areštu, antstolis pagrįstai ir teisėtai, siekdamas užtikrinti išieškotojo, kurio prašymu yra priimta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, interesus, ėmėsi priemonių surasti ir aprašyti visą skolininkui priklausantį turtą, nepriklausomai nuo to, kokia nuosavybės forma tas turtas jam priklauso, t.y. pagrįstai ir teisėtai aprašė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise pareiškėjui (skolininkui) priklausančias pinigines lėšas, kuriuose pareiškėjos G. G. dalis nenustatinėjama (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 4.1–4.8 straipsniai, CPK 145 straipsnio 5 dalis).

13Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 586 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus draudžiama. Vykdomieji dokumentai išvardyti kodekso 587 straipsnyje, pagal šios normos prasmę vykdomieji dokumentai yra tam tikrų valstybės institucijų, tarp jų ir teismų, bei pareigūnų sprendimai, kurie pagal įstatymus vykdytini CPK VI dalyje nustatyta tvarka. CPK 152 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismo nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo antstolis vykdo teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Taigi teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo pripažįstama vykdomuoju dokumentu. Bylos duomenimis nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. 0010/14/03328, pradėta vykdyti pagal 2014-07-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo priimtą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko E. G. turtui, išieškotojo R. J. naudai, antstolio A. S. 2014-08-25 patvarkymu Nr. S1-292653 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas Klaipėdos miesto apylinkės teismui. 2014-08-29 antstolio kontoroje gautas pareiškėjos G. G. prašymas, kuriuo pareiškėja prašo panaikinti jos vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios UAB „Medicinos bankas“, areštą (vykd. b. l. 131). Atsakydamas į pareiškėjos prašymą 2014-09-01 pranešimu Nr. S1-293788 antstolis pagrįstai pareiškėjai nurodė, kad vykdomoji byla baigta, vykdomasis dokumentas grąžintas Klaipėdos miesto apylinkės teismui, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 586 straipsniu, antstolis negali patenkinti pareiškėjos 2014-08-29 prašymo bei papildomai informavo pareiškėją, kad prašymą dėl arešto panaikinimo ji turėtų pateikti Klaipėdos miesto apylinkės teismui (vykd. b. l. 139). Įvertinus nurodytas aplinkybes, tai, kad pareiškėjos prašymas pateiktas vykdomąją bylą užbaigus bei grąžinus vykdomąjį dokumentą, atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja siekdama apginti savo interesus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi, dėl banko sąskaitoje esančių lėšų arešto panaikinimo gali kreiptis su prašymu į teismą, taikiusį laikinąsias apsaugos priemones (civilinė byla Nr. 10029-897/2014, teisėja L. Tamulevičienė (Rakštelytė)).

14Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad antstolio veiksmai nepažeidžia Lietuvos Respublikos civiliniame proceso kodekse nustatytų reikalavimų, todėl pareiškėjos skundas, kaip nepagrįstas, atmestinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

16skundą atmesti.

17Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/14/03328 grąžinti antstoliui A. S.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai