Byla e2-2087-769/2019

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovui G. R., jo atstovui advokatui Kastyčiui Paspirgėliui, atsakovei R. R., jos atstovui advokatui Henrikui Mackevičiui, išvadą teikiančios institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Anželai Šumauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. R. patikslintą ieškinį atsakovei R. R. dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamos vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo priteisimo, ir atsakovės R. R. priešieškinį ieškovui G. R. dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, institucija, teikianti išvadą byloje, - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tretieji asmenys AB "Swedbank", Luminor Bank AS Lietuvos filialas.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos m. savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje, akto įrašo Nr. 257, tarp G. R. ir R. R., nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės; nepilnamečių vaikų R. R. ir H. R. gyvenamąją vietą nustatyti su atsakove R. R.; nustatyti bendravimo su vaikais tvarką: du kartus per mėnesį ketvirtadienį paimti vaikus iš darželio; penktadienį nuvesti į darželį ir pasiimti iš darželio ir sekmadienį iki 19 val. grąžinti motinai į jos gyvenamąją vietą, kiekvieną savaitę, išskyrus tas savaites, kai vaikus pasiima nuo ketvirtadienio) vaikus iš darželio paimti ir atvesti penktadienį į darželį; praleisti pusę vaikų vasaros ir žiemos atostogų, apie konkrečią datą suderinant su atsakove elektroniniu paštu; praleisti su vaikais poriniais metais visas valstybės nustatytas švenčių pirmas dienas ir jų gimtadienius, neporiniais metais antras švenčių dienas; visais metais Tėvo dieną praleisti su vaikais; po santuokos nutraukimo palikti turėtas santuokoje pavardes. Ieškovas nurodė, kad susituokė su atsakove ( - ), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje, akto įrašo Nr. 257, turi du vaikus: R. R., gimusį ( - ), ir H. R., gimusią ( - ). Su atsakove nebegyvena ir nebeveda bendro ūkio daugiau nei pusę metų. Mano, kad didelę įtaką padarė tai, kad atsakovė klausydavo savo mamos ir sprendimus priimdavo pasitarusi su ja, o ne su ieškovu. Ieškovas visą laiką buvo kritikuojamas,- suprato, kad pavargo nuo tokių santykių, dėl to kenčia jų vaikai, todėl nusprendė nutraukti santuoką. Sutinka, kad vaikų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su atsakove. Mano, kad kiekvieno vaiko išlaikymui reikalinga 400 Eur per mėnesį suma, kurią sudaro: 70 Eur maistui, 70 Eur rūbams, 10 Eur vaistams, 30 Eur žaislams, 60 Eur darželiui, 20 Eur darželiui papildomoms priemonėms, 30 Eur pramogoms, 20 Eur maisto papildams, vitaminams, 10 Eur higienos priemonėms, 10 Eur kirpyklai, 20 Eur būreliams, 50 Eur už komunalines paslaugas. Vaikų išlaikymui sutinka mokėti po 150 Eur kas mėnesį kiekvienam vaikui, nes vaikai kas antrą savaitgalį nuo ketvirtadienio gyventų su juo. Dalytino turto neturi, kreditorių neturi.

5Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė kitą bendravimo su vaikais tvarką: 1. G. R. turi teisę bendrauti su vaikais R. R., gimusiu ( - ) ir H. R., gimusia ( - ), pasiimdamas šiuos vaikus su savimi pirmą porinį mėnesio savaitgalį nuo ketvirtadienio 17:30 val. arba pasibaigus pamokoms, ugdymo užsiėmimams (priklausomai kuri aplinkybė įvyksta vėliau) iš jų gyvenamosios vietos arba ugdymo bei mokymosi įstaigos. G. R. privalo pristatyti vaikus į ugdymo ar mokymo įstaigą po šio savaitgalio pirmadienį iki 8:30 val., tuo atveju, jei mama įdeda būtinus drabužius, avalynę ir būtinas vaikų ugdymo priemones, kad vaikai galėtų lankyti pirmadienį mokyklą ar kitą ugdymo įstaigą, taip pat jeigu vaikų gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje. Jeigu vaikų gyvenamoji vieta nėra Klaipėdoje arba motina neįdeda vaikams būtinų drabužių, avalynės, ugdymo priemonių - tuomet G. R. privalo vaikus grąžinti į motinos gyvenamąją vietą iki to paties savaitgalio sekmadienio 19 val. 2. G. R. turi teisę bendrauti su vaikais R. R. ir H. R. pasiimdamas vaikus su savimi antrą porinį mėnesio penktadienį ne vėliau kaip 17.30 val. arba pasibaigus pamokoms ar ugdymo užsiėmimams (priklausomai, kuri aplinkybė įvyksta vėliau), iš jų gyvenamosios vietos arba ugdymo, arba mokymo įstaigos. G. R. privalo pristatyti vaikus į ugdymo įstaigą po šio savaitgalio pirmadienį iki 8:30 val., tuo atveju, jei mama įdeda būtinus drabužius, avalynę ir būtinas vaikų ugdymo priemones, kad vaikai galėtų lankyti pirmadienį mokyklą ar kitą ugdymo įstaigą, taip pat jeigu vaikų gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje. Jeigu vaikų gyvenamoji vieta nėra Klaipėdoje arba motina neįdeda vaikams būtinų drabužių, avalynės, ugdymo priemonių, tuomet G. R. privalo vaikus grąžinti į motinos gyvenamąją vietą iki to paties savaitgalio sekmadienio 19 val. 3. Jeigu vaikai serga, tai šie sirgimo metą leidžia pas motiną. Jeigu vaikai 1p. ir 2 p. punkte nurodytą savaitgalį serga, tuomet G. R. turi teisę sekantį savaitgalį po vaikų pasveikimo bendrauti lygiai taip pat ir tokį pat laiką su vaikais kaip būtų bendravęs, jeigu vaikai nebūtų sirgę. 4. Poriniais metais tėvas G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus R. R. ir H. R. per žiemos atostogas bei Šv. Kūčių ir Kalėdų bei Naujųjų metų šventes nuo gruodžio 21 d. 17:30 val., pasiimdamas vaikus iš ugdymo įstaigos ar jų gyvenamosios vietos ir pristatydamas vaikus atgal j jų motinos gyvenamąją vietą iki sausio 1 d. 19 val. 5. G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus R. R. ir H. R. neporiniais metais per jų pavasario atostogas ir Šv. Velykų šventes nuo penktadienio 17.30 val, einančio prieš pirmąją moksleivių pavasario atostogų dieną pasiimdamas vaikus iš ugdymo įstaigos ar jų gyvenamosios vietos ir grąžindamas į jų gyvenamąją vietą sekmadienį iki 19 val., einantį prieš pirmą vaikų mokymosi ar ugdymo dieną. 6. G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus R. R. ir H. R. neporiniais metais per rudens atostogas nuo penktadienio, einančio prieš pirmąją moksleivių rudens atostogų dieną nuo 17:30 val. pasiimdamas vaikus iš ugdymo ar mokymo įstaigos, ar jų gyvenamosios vietos. G. R. privalo grąžinti vaikus į motinos gyvenamąją vietą sekmadienį iki 19 val., einantį prieš pirmą vaikų mokymosi ar ugdymo dieną. 7. G. R. turi teisę praleisti su vaikais ne mažiau kaip 4 savaites vasaros metu. Apie planuojamą laiką ir trukmę tėvas informuoja vaikų motiną SMS žinute ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, motina privalo suteikti galimybę G. R. pasiimti pas save vaikus H. ir R. jo nurodytu laiku. 8. G. R. turi teisę kiekvienais metais (nepriklausomai nuo anksčiau išdėstytų sąlygų, t.y. bendravimo tvarkos kolizijos su aukščiau nurodytomis nuostatomis atveju - prioriteto tvarka taikoma ši nuostata) praleisti su R. ir H. artimiausią savaitgalį, einantį po kiekvieno vaiko gimimo dienos, nuo penktadienio 17 val. arba pasibaigus pamokoms bei ugdymui (priklausomai kuri aplinkybė įvyksta vėliau) pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos arba ugdymo, mokymosi įstaigos ir pristatydamas į motinos gyvenamąją vietą iki sekmadienio 19 val. 9. G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus R. ir H. T. dieną kiekvienų metų birželio pirmąjį sekmadienį, pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos 10 val. ir pristatydamas į motinos gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki sekmadienio 19 val. 10.G. R. bendravimo su vaikais metu turi teisę vykti su vaikais į kitą Lietuvos miestą ar užsienį (arba vienu iš jų) be atskiro vaikų motinos sutikimo. 11. Aukščiau nurodyta bendravimo tvarka taikoma, kai vaikai yra sveiki ir gyvena Klaipėdoje. Ligos atveju vaikai laiką leidžia su motina. Sergančius vaikus G. R. turi teisę lankyti jų namuose, savo apsilankymo laiką iš anksto suderinęs su vaikų motina SMS žinutėmis arba elektroniniu laišku. 12. G. R. turi teisę kasdien nuo 20:00 val. iki 20:15 val. bendrauti su vaikais telefonu ar kitomis moderniomis bendravimo priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo skambučiais). 13. G. R. dėl objektyvių priežasčių (pvz, neatidėliotino būtinumo atvejų, ligos, komandiruotės Lietuvoje ar užsienyje, artimo giminaičio netekties ar sunkios ligos, iš anksto suplanuotų atostogų ir pan. atveju) ar ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių negalėdamas įgyvendinti bendravimo su vaikais tvarkos, apie šį negalėjimą privalo nedelsiant informuoti vaikų motiną telefonu, SMS žinute ar el. laišku, šiuo atveju bendravimo su vaikais laikas kompensuojamas kitu šalių suderintu laiku. 14. Vaikų motinos sutikimu G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus ir kitu laiku nei nurodyta šioje bendravimo tvarkoje. G. R. šiuo atveju privalo grąžinti vaikus į motinos gyvenamąją vietą jos iš anksto nurodytu laiku. Ieškovas taip pat prašo po santuokos nutraukimo 2017-05-23 vartojimo kredito sutartį Nr. 17-035409-GV, sudarytą su „Swedbank“ AB, pripažinti asmenine ieškovo prievole kad atsakomybė pagal šią prievolę po santuokos nutraukimo yra asmeninė ieškovo atsakomybė; po santuokos nutraukimo 2017-01-12 kredito limito kortelės sąskaitoje Nr. ( - ) sutartį su DNB /Luminor Bank AS pripažinti asmenine ieškovo prievole ir kad atsakomybė pagal šią prievolę po santuokos nutraukimo yra asmeninė ieškovo atsakomybė; po santuokos nutraukimo 2016-01-06 su DNB/Luminor banku sudarytą kreditavimo sutartį Nr. 2300-2016-108907 kreditoriui Luminor Bank AS pripažinti solidaria ieškovo ir atsakovės prievole, nurodant, kad jų atsakomybė pagal šią prievolę yra solidari.

6Atsakovė R. R. priešieškiniu prašo santuoką tarp R. R. ir G. R., sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje (santuokos įrašo Nr. 257) nutraukti, pripažįstant, kad santuoka iširo dėl abiejų šalių kaltės ir nenustatyti termino susitaikymui; nustatyti šalių nepilnametės dukters H. R. ir nepilnamečio sūnaus R. R. gyvenamąją vietą su mama R. R.; nustatyti bendravimo tvarką, kad su vaikais H. R. ir R. R. iki jų pilnametystės G. R. bendrauja tik esant jų norui sekančia tvarka: 1) du kartus per mėnesį (neporinėmis): vieną savaitgalį šeštadienį paimant vaikus iš gyvenamosios vietos po 12 val. ir sekmadienį iki 18 val. grąžinant motinai į jos gyvenamąją vietą; antrą savaitgalį sekmadienį paimant vaikus iš gyvenamosios vietos po 12 val. ir grąžinant vaikus sekmadienį iki 18 val., parveždamas juos į jų gyvenamąją vietą; 2) praleidžia vieną savaitę per metus pasirinktinai per vaikų vasaros ar žiemos atostogas. Tėvas apie savo atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaikais, vaikų motiną įspėja prieš 1 mėnesį SMS žinute ar elektroniniu paštu. Tėvas savo atostogų su vaikais periodui vaikus pasiima pirmą atostogų dieną 09:00-11.00 val. ir grąžina paskutinę atostogų dieną iki 18.00 val., parveždamas juos į jų gyvenamąją vietą; 3) praleidžia su vaikais Tėvo dieną, tėvo gimimo dieną, Šv. Kalėdų antrą dieną, Šv. Velykų antrą dieną, pasiimdamas vaikus iš jų buvimo vietos po 12 val. ir grąžinant vaikus iki 18 val., parveždamas juos į jų gyvenamąją vietą; 4) kiekvieną Motinos dieną (pirmąjį gegužės sekmadienį) ir motinos gimtadienio dieną (balandžio 19 d.) su vaikais turi teisę bendrauti motina. Siekdama pasinaudoti šia teise tada, kai ši diena patenka į numatytą įprastinį vaikų bendravimo grafiką su tėvu, motina įsipareigoja informuoti tėvą ne vėliau kaip prieš savaitę ir suderinti su juo bendravimo su vaikais tvarką; 5) dienos, kuriomis tėvas turi teisę bendrauti su vaikais, tačiau negali susitikti su jais dėl priežasčių, nepriklausančių nuo vaikų motinos valios, nėra kompensuojamos ar perkeliamos, nebent tėvas ir motina atskirai dėl to susitartų raštu; 6) visais atvejais, kai būtina nukrypti nuo šioje tvarkoje numatytos vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu tvarkos, suinteresuotas tėvas ar motina per protingą laiką praneša kitam SMS žinute, elektroniniu paštu, elektroninėmis susirašinėjimo realiuoju laiku priemonėmis (pvz. Viber, Facebook Messenger, vatsaap ir kt.) ar raštu, ir tokiu būdu suderina vaikų bendravimo tvarkos pakeitimus; 7) visada privalo vaikus paimti iš jų buvimo vietos ir grąžinti į gyvenamąją vietą R. R.. Atsakovė prašo priteisti iš G. R. išlaikymą nepilnamečiams vaikams kas mėnesį po 280,00 Eur periodinėmis išmokomis nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki jie sulauks pilnametystės, o jei sulauks pilnametystės vidurinėje mokykloje, tai iki baigs vidurinę mokyklą, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pervedant į sąskaitą Nr. ( - ) iki mėnesio 15 dienos; nustatyti R. R. uzufrukto teisę tvarkyti nepilnamečių vaikų naudai priteistą išlaikymą; priteisti iš G. R. susidariusį išlaikymo įsiskolinimą 2580,00 Eur, nes ieškovas neužtikrino vaikų poreikių pilna apimtimi, arba iš viso jų netenkino,- įsiskolinimas nuo 2018 m. gegužės mėnesio; po santuokos nutraukimo palikti pavardes - „R.“, „R.“. Nurodo, kad šiuo metu šeima faktiškai yra iširusi, skyriumi gyvena jau nuo 2018 m. gegužės mėnesio, kai atsakovė paliko ieškovą. Išeiti ir gyventi skyrium atsakovė nusprendė jau nebelikus vilties atkurti šeimyninių santykių, nes požiūris į gyvenimą ir šeimą yra skirtingas, ieškovo neskyrimas šeimai visai jokio dėmesio, nuolatinis grįžimas naktimis, nuolatiniai barniai namuose tik didino įtampą ir kenkė nepilnamečių vaikų vystymuisi. Nuo to laiko bendro ūkio nebeveda ir negyvena santuokinio gyvenimo. Esant tokioms aplinkybėms ir dėl to, kad nesugebėjo vienas kitam skirti pakankamai dėmesio, supratimo,- bendras sutuoktinių gyvenimas nėra galimas; vaikų gyvenamoji vieta nustatytina su atsakove; atsakovės žiniomis, ieškovas uždirba po 1 500 Eur kas mėnesį, taip pat nuolat užsiima internetiniu investavimu platformose, iš kurių turi finansinės naudos. Nurodo, jog dalytino turto ir kreditorių neturi.

7Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinio reikalavimą, kuriuo prašo ieškovo ieškinį atmesti, atsakovės priešieškinį tenkinti ir priteisti iš ieškovo atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo formuluotė „pirmas porinis mėnesio savaitgalis" ir "antras porinis mėnesio savaitgalis" sukels neaiškumų, -neaišku, kokį savaitgalį laikyti pirmuoju mėnesio savaitgaliu - prasidedantį penktadienį, šeštadienį ar sekmadienį (tai yra mėnesio pirmoji diena yra penktadienis, šeštadienis ar sekmadienis), todėl siūlo formuluotę – „ieškovas su vaikais bendrauja neporinių metų savaičių savaitgalį, penktadienį 18.00 val. pasiimant vaikus iš jų gyvenamosios vietos, ir grąžinant sekmadienį 18.00 val. į jų gyvenamąją vietą". Be to, ieškovui imant vaikus kas antrą mėnesio savaitgalį, tokių savaitgalių, kai ieškovas bendraus su vaikais, bus tik 24 per metus (12 mėnesių x 2 kartai), o ieškovui imant vaikus kas antrą metų savaitgalį, tokių savaitgalių bus 26 (52 savaitės per metus / 2), kas akivaizdžiai yra dažnesnis ieškovo ir vaikų bendravimas. Su reikalavimu „Jeigu vaikai serga, tai šie sirgimo metą leidžia pas motiną. Jeigu vaikai 1 ir 2 p. nurodytą savaitgalį serga, tuomet G. R. turi teisę sekantį savaitgalį po vaikų pasveikimo bendrauti lygiai taip pat ir tokį pat laiką su vaikais kaip būtų bendravęs, pasiimdamas juos pas save, jeigu vaikai nebūtų sirgę", atsakovė nesutinka, nes tokiu atveju gali susidaryti situacija, kai tėvas vaikus pasiims jiems jau pasveikus, o ieškovui tenkantį savaitgalį atsakovė bus vaikus slaugiusi (akivaizdu, kad sergančių vaikų slauga reikalauja laiko ir jėgų sąnaudų, tačiau ieškovas, elgdamasis nesąžiningai, nori išvengti vaikų slaugos ir priežiūros, ir visą šią naštą užkrauti ant atsakovės pečių". Atsižvelgiant į tai, kad vaikai yra maži, jiems yra svarbus stabilus gyvenimo ritmas, dėl tėvų konfliktiškumo kompensacinio mechanizmo sėkmingo įgyvendinimo perspektyvos menkos, nustatyta bendravimo tvarka, nors ir pareikalaus papildomų tėvo pastangų savo darbo grafiką derinti su nustatyta bendravimo tvarka, tačiau šie pasunkinimai nelaikytini iš esmės suvaržančiais tėvo bendravimo su vaikais galimybes. Su reikalavimu „Poriniais metais tėvas G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus R. R. ir H. R. per žiemos atostogas bei Šv. Kūčių ir Kalėdų bei Naujųjų metų šventes nuo gruodžio 21 d. 17.30., pasiimdamas vaikus iš ugdymo įstaigos ar jų gyvenamosios vietos ir pristatydamas vaikus atgal į jų motinos gyvenamąją vietą iki sausio 1 d. 19.00." atsakovė kategoriškai nesutinka, nes taipogi nori kiekvienais metais praleisti su vaikais bent vieną iš trijų didžiųjų metų švenčių (Šv. Velykas, Šv. Kalėdas, Naujuosius metus) - todėl vaikai turėtų bendrauti su tėvu poriniais metais per Šv. Kūčias ir Šv. Kalėdas, nuo penktadienio, einančio iki švenčių, 17.30 val. iki gruodžio 26 d. 19.00 val., poriniais metais Naujųjų metų šventes praleisdami su mama. Žiemos atostogas vaikai praleidžia neporiniais metais su mama (taip bendravimas su mama būtų tęstinis), poriniais metais su tėvu. Su reikalavimu „G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus R. R. ir H. R. neporiniais metais per rudens atostogas nuo penktadienio, einančio prieš pirmąją moksleivių rudens atostogų dieną, 17.30 val., pasiimdamas vaikus iš ugdymo ar mokymo įstaigos, ar jų gyvenamosios vietos. G. R. privalo grąžinti vaikus į motinos gyvenamąją vietą sekmadienį, einantį prieš pirmą vaikų mokymosi ar ugdymo dieną, iki 19.00 val." atsakovė nesutinka, nes tokiu būdu tėvas neporiniais metais bendrautų su vaikais ir pavasario, ir rudens atostogų metu - todėl siūlo tėvui su vaikais rudens atostogų metu bendrauti poriniais metais. Su reikalavimu, nurodytu patikslinimo 7 punkte, atsakovė kategoriškai nesutinka, nes šiame punkte nurodoma „absoliuti" ieškovo teisė praleisti su vaikais ne mažiau kaip 4 savaites vasaros metu, apie planuojamą laiką ir trukmę informuojant vaikų motiną SMS žinute ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, o motina, ieškovo teigimu, privalo suteikti galimybę G. R. pasiimti pas save vaikus jo nurodytu laiku - šalys, kaip tėvai, kurių teisės ir pareigos vaikų atžvilgiu yra lygios, turėtų derinti bendravimo su vaikais vasaros atostogų metu laiką; be to, atsakovei, kaip motinai, tenka didesnė vaikų priežiūros, slaugymo, auklėjimo našta, ji turi teisę pirmoji pasirinkti su vaikais praleidžiamų vasaros atostogų laiką, ir toks nukrypimas nuo tėvų lygių teisių vaiko atžvilgiu principo nelaikytinas tėvo teisių pažeidimu. Su reikalavimu, nurodytu patikslinimo 8 punkte, atsakovė kategoriškai nesutinka, nes tokiu atveju gali susidaryti situacija, kai tėvas vaikus pasiims tris savaitgalius iš eilės (jeigu atsakovei priklausantis savaitgalis eis po vaikų gimimo dienos, sutampančios su savaitės darbo diena arba su atsakovei tenkančio savaitgalio diena), be to, tokia padėtis gali susidaryti du kartus per metus - pagal atsakovei tenkančią bendravimo su vaikais apimtį tai sudarytų du savaitgalius iš atsakovei tenkančių 26 (arba 8% atsakovės bendravimo su vaikais savaitgalių), su reikalavimu, nurodytu patikslinimo 9 punkte, atsakovė kategoriškai nesutinka, nes tokiu atveju gali susidaryti situacija, kai tėvas vaikus pasiims tris savaitgalius iš eilės (jeigu atsakovei priklausantis savaitgalis sutaps su Tėvo diena (kiekvienų metų birželio pirmuoju sekmadieniu), ir atsakovės bendravimas su vaikais bus neįmanomas arba labai apsunkintas dar vieną savaitgalį, nes ieškovas nori turėti teisę pasiimti pas save vaikus R. R. ir H. R. Tėvo dieną, kiekvienų metų birželio pirmąjį sekmadienį, pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos 10.00 val. (neaiški savaitės diena - penktadienis, šeštadienis ar sekmadienis) ir pristatydamas į motinos gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki sekmadienio 19.00 val. - tokiu būdu atsakovė bendrautų su vaikais dar vienu savaitgaliu mažiau, kas bendrai būtų 12% jos bendravimo su vaikais apimties - ieškovas nenurodo, jog jis sutiktų, kad vaikai su atsakove praleistų Motinos dieną - kiekvieno gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį, nekreipiant dėmesio į tai, ar konkretus savaitgalis skirtas ieškovo ar atsakovės bendravimui su vaikais. Mano, kad esant prieštaravimui tarp „standartinės" bendravimo tvarkos ir bendravimo švenčių dienomis tvarkos, pirmenybę turi bendravimo švenčių dienomis tvarka - kitaip sakant, jei šventės sutampa su išeiginėmis, nežiūrint į tai, kas turi bendrauti su vaikais išeiginėmis, dienomis, švenčių dienomis bendrauja tas iš tėvų, kuriam priklauso bendrauti su vaikais pagal prašomą nustatyti bendravimo tvarką. Nurodo, kad ieškovo reikalavimai, reiškiami neatsižvelgiant į protingumo ir sąžiningumo kriterijus, tik parodo ieškovo nesąžiningumą (arba bent jau situacijos nesupratimą), sprendžiant klausimus dėl bendravimo su vaikais - ieškovas nori užkrauti vaikų priežiūros ir slaugymo vaikų ligos atveju naštą tik atsakovei, o sau pasilieka teisę džiaugtis bendravimu su vaikais, net ir atsakovės bendravimo su vaikais laiko sąskaita, be to, tenka išsiaiškinti, ar tai yra ieškovo galutiniai reikalavimai dėl bendravimo su vaikais tvarkos - pavyzdžiui, reikalavimai dėl bendravimo kiekvieną savaitę ketvirtadieniais, poriniais metais - visas Valstybės nustatytų švenčių pirmas dienas ir vaikų gimtadienius, o neporiniais metais - antras švenčių dienas - buvo išreikšti ieškovo pradiniame ieškinyje. Šiame patikslinime tokių reikalavimų nebėra, todėl darytina išvada, kad ieškovas šių reikalavimų atsisakė. Dėl solidarios prievolės atsakovė nurodo, kad pradiniame ieškinyje buvo nurodyta, jog nei ieškovas, nei atsakovė neturi jokių kreditorių, nors dar 2016-06-16 pateiktame Klaipėdos miesto apylinkės teismui ieškovo ieškinyje teigta, kad „ieškovas, suprasdamas, kad santuokos išsaugoti nebėra įmanoma, 2016-06-14 kreipėsi į atsakovę su pareiškimu nutraukti santuoką bendru sutikimu", ir prie šio ieškinio pridėjo sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 2.2. p. buvo nurodyta, kad „pareiškėjas G. R. santuokos metu 2016-01-16 sudarė kreditavimo sutartį su AB DNB banku dėl 3.300 EUR paskolos suteikimo", pateiktame atsakovės priešieškinyje buvo nurodyta, jog atsakovė apie šiuos ieškovo reikalavimus sužinojo tik gavusi ieškinį, ir su tokiais reikalavimais niekuomet nesutiko (civilinė byla Nr.e2-10338-769/2016), t.y., ir tada, ir dabar ieškovas žinojo ir suprato, kad jis yra (asmeniškai ar solidariai) skolingas bankui.

8Teismo posėdžio metu ieškovas patikslintą ieškinį palaikė ir paaiškino, kad jo ir atsakovės santuoka iširo dėl nesusikalbėjimo tarpusavyje. Šalys nesikalba, bendrauja tik elektroniniu paštu. Atsakovė užkerta kelią susitarti dėl bendravimo su vaikais, nepalaiko pokalbių. Bendravimo tvarką būtina nustatyti, kad būtų užtikrinta jo bendravimo su vaikais galimybė. Paskaičiavo, kad kiekvieno vaiko išlaikymui būtina suma po 200 Eur per mėnesį iš kiekvieno. Sutinka mokėti po 215 Eur, kiekvieno vaiko išlaikymui, kad kuo mažiau būtų traumuojami vaikai, kad nebūtų įtampos. Vaikai specialiųjų poreikių neturi. Kodėl ieškovo paskaičiuota suma skiriasi nuo atsakovės, jis nežino. 280 Eur išlaikymo mokėti negali, nes moka apie 300 Eur už būstą, taip pat turi grąžinti vartojimo kreditą, be to, reikalingi pinigai pragyvenimui. Po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo jam nepakanka pragyventi iš gaunamo atlyginimo. Su atsakove nebegyvena metus laiko. Jis nuomojasi butą, moka 230 Eur nuomą bei apie 70 Eur komunalinius mokesčius. Jo alga apie 1 000 Eur (bazinis atlyginimas ir priedas, kuris nėra pastovus; vieną kartą gavo didelį priedą), pajamas gauna iš vienos darbovietės ir išmokas iš SoDra (kai jos mokamos). Atsakovė gauna papildomą paramą iš tėvų. Vaikus norėtų grąžinti į jų gyvenamąją vietą sekmadienį, kad nekiltų nesusipratimų (atsakovė priekaištauja, kad vaikai į darželį pirmadienį atvedami netinkamai aprengti ir pan.). Jo atostogos trunka 4 savaites per metus. Visas atostogas norėtų praleisti su vaikais. Turi įsipareigojimus AB „Swedbank“ ir Luminor bankui.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad savaitgalis prasideda penktadienį arba pirma diena, kurią pasiimami vaikai; taip pat tikslintinas patikslinto ieškinio reikalavimas, nurodant, kad ieškovas grąžina abu vaikus atsakovei; ieškovas sutinka slaugyti vaikus jiems susirgus, kad vaikai būna pas ieškovą; dėl prievolės kreditoriams ieškovas neįrodinės, kad prievolė solidari, neprieštarauja, kad sprendimas šiuo klausimu būtų priimtas teismo nuožiūra; dėl kitų atsiliepime nurodytų argumentų nesutinka. Ginčas tarp šalių yra dėl bendravimo tvarkos ir išlaikymo vaikams priteisimo. Įrodymų dėl vaikų poreikių byloje nėra pateikta, atsakovės paaiškinimai teismo posėdžio metu nepagrįsti. Bendra vaikų poreikių suma mažintina atsižvelgiant į tai, kad vaikai kurį laiką bus pas tėvą. Be to, išlaikymas mokėtinas dviem vaikams, vaikai yra mažo amžiaus. Ieškovas sutinka teikti išlaikymą vaikams po 215 Eur per mėnesį kiekvienam vaikui.

10Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė priešieškinį ir paaiškino, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Gimus sūnui ieškovas išėjo, pasakęs, kad jam per sunku. Po mėnesio grįžo. Gimus dukrai jis vėl išėjo iš namų. Po kurio laiko ji ieškovą priėmė. Šalys stengėsi išsaugoti santuoką, bet ji matė, kad ieškovui per sunku būti šeimoje. Ieškovas susirado daug veiklų, kad nebūtų su šeima. Šiuo metu ieškovas turi naują draugę. Santuokos metu ieškovas mažai prisidėdavo prie vaikų priežiūros ir išlaikymo. Tarp sūnaus ir tėvo nėra ryšio. Ji nori, kad vaikai bendrautų su ieškovu. Telefono ji neišjungia, tačiau studijuoja, todėl galėjo neatsiliepti. Mano, kad bendravimo tvarka griežtai neturėtų būti apibrėžta. Ji studijuoja pirmame kurse italų filologiją, studijos mokamos, studijas apmoka tėvai. Dirba „Douglas“, pajamos apie 450 Eur per mėnesį, dirba kelias dienas per savaitę, nes kitas savaitės dienas studijuoja. Atsakovės teigimu, ji labai dažnai perka drabužius vaikams, nes jie greitai nusidėvi; duoda maisto papildus vaikams, nes jie dažnai serga. Pirko lovytę su čiužiniu, taip pat perka patalynę. Netikėtomis išlaidomis įvardina ligos atvejus. Ieškovas vaikams susirgus biuletenio neima, vaistų vaikams neperka. Butas, kuriame atsakovė gyvena, priklauso jos tėvams. Tėvai moka komunalinius mokesčius, padeda išlaikyti vaikus, padėdavo ir santuokos metu moka už mokslus. Kai vaikai neina į darželį, vieno vaiko maistui per dieną skiria apie 30 Eur, kai eina į darželį – apie 10 Eur. Žiemą už elektrą moka 80-100 Eur, vasarą 20-30 Eur.

11Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas paaiškino, kad ieškovo siūlomas išlaikymo dydis yra per mažas. Ieškovas nesąžiningai nurodė savo pajamas, nes iš bylos medžiagos matyti, kad jis gauna didesnes pajamas, negu nurodoma ieškinyje. Ieškovo nurodymas, kad jis turi teisę bendrauti, netinkama, nes ieškovas turi prievolę. Sąlyginio reikalavimo negalima nusistatyti (kaip kad jeigu motina duos vaikų drabužius). Turi būti numatytas kuo tikslesnis bendravimo grafikas, kurio laikymasis suteiktų kuo mažesnę galimybę kilti ginčams ateityje. Prašo patenkinti priešieškinį. Nėra jokių teiginių, kad ieškovas netinkamai vykdytų vaikų priežiūrą. Šalys bendrauja el. laiškais, kad nekiltų ginčo dėl to, kas kam ką pasakė.

12Išvadą teikiančios institucijos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad šalys tarpusavyje nesusitaria dėl bendravimo tvarkos su vaikais, todėl tikslinga rotuoti atostogas, šventes, kad tarp šalių nekiltų ginčas. Bendravimą vasaros metu turėtų nustatyti derindami tarpusavyje prieš protingą laiką, pirmenybę rinktis vasaros atostogas turėtų tas asmuo, su kuriuo vaikai gyvena. Tėvo dieną vaikai turėtų praleisti su tėvu, motinos – su mama. Vaikams išlaikymas turėtų būti priteistas atsižvelgiant į vaikų poreikius, vertinant byloje esančius įrodymus ir šalių pasisakymus. Paprastai išlaikymo dydis siejamas su minimalaus atlyginimo dydžiu.

13Teismas konstatuoja:

14ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

16Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal ( - ) straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

17Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) buvo sudaryta ieškovo G. R. ir atsakovės R. R. santuoka, santuokos metrikų knygos įrašo Nr. 257. Santuokoje šalys susilaukė sūnaus R. R., gim. ( - ), ir dukros H. R., gim. ( - ).. Šalys jokio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neįgijo. 2016 m. sausio 6 d. tarp ieškovo ir AB DnB banko sudaryta kreiditavimo sutartis Nr. 2300-2016-108907, kuria ieškovui suteiktas 3 300 Eur vartojimo kreditas su 633,95 Eur palūkanomis, paskolą ieškovas įsipareigojo grąžinti iki 2020 m. gruodžio 16 d. (t. 2, b. l. 59-63). 2017 m. sausio 12 d. tarp ieškovo ir AB DnB banko sudaryta Kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovui suteikta 1 000 Eur kredito limito suma iki 2020 m. sausio 31 d. (t. 2, b. l. 64-69). 2017 m. gegužės 23 d. tarp ieškovo ir AB „Swedbank“ sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 17-035409-GV, kuria ieškovui suteiktas 1 000 Eur vartojimo kreditas su 607,93 Eur palūkanomis, kuriuos ieškovas įsipareigojo grąžinti iki 2022 m. gegužės 17 d. (t. 2, b. l. 70-79). Iš pažymos apie gautas pajamas matyti, kad laikotarpiu nuo 2018 m. sausio mėnesio iki 2018 m. rugsėjo mėnesio ieškovas gavo vidutiniškai apie 1000 Eur mėnesinių pajamų (t. 1, b. l. 13); per 2018 m. gavo iš viso 15 455,05 Eur darbo užmokestį, laikotarpiu nuo 2019 m. sausio mėnesio iki 2019 m. balandžio mėnesio iš viso 4 704,48 Eur darbo užmokesčio (t. 2, b. l. 9-10, 22-23), taip pat gavo vaiko priežiūros ir ligos išmokas (t. 2, b. l. 24-32). Atsakovės paskaičiavimu, vieno vaiko išlaikymui reikalinga 580 Eur suma per mėnesį, kurią sudaro 180 Eur maistui, 45 Eur drabužiams, avalynei, 35 Eur laisvalaikiui, lavinimo priemonėms, 15 Eur higienos ir švaros prekėms, 50 Eur komunaliniams mokesčiams, 50 Eurt išlaidoms transportui, 70 Eur darželio mokesčiui, 10 Eur darželio fondui, šventėms, 30 Eur baldams, lovos tekstilei, 45 Eur netikėtoms išlaidoms, t. y. 6 960 Eur suma per metus (t. 1, b. l. 27). Atsakovė nurodo, jog ieškovo išlaikymo įsiskolinimas 2019 m. sausio 15 d. 2 580 Eur (t. 1, b. l. 35). Iš pažymos apie gautas pajamas matyti, kad laikotarpiu nuo 2018 m. sausio mėnesio iki 2018 m. gruodžio mėnesio atsakovė gavo vidutiniškai 438,54 Eur per mėnesį darbo pajamas (t. 1, b. l. 49-50). Iš gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, matyti, kad ieškovas nuomojasi gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), už 230 Eur mėnesinį nuomos mokestį (t. 1, b. l. 80-81, 82-123).

18Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu, pasitikėjimu sukūrimas. CK 3.60 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinio teisė reikalauti nutraukti santuoką, kai ji iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Tokį reikalavimą teismas gali patenkinti, kai nustato, kad sutuoktinis pažeidė santuoką – sutartimi prisiimtas pareigas taip, kad bendras sutuoktinių gyvenimas tapo nebeįmanomas. Sutuoktinio pareigos nustatytos CK 3.26–3.30, 3.35–3.36, 3.85, 3.92, 3.10 straipsniuose. Tai – lojalumo, tarpusavio pagalbos ir moralinės bei turtinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme nustatytos pareigos. Tokių pareigų pažeidimas reiškia sutuoktinio kaltą elgesį, pažeidžiantį pagrindinį santuokos tikslą – šeimos santykių, pagrįstų abipuse meile, pagalba, lojalumu ir pasitikėjimu, sukūrimą. Ieškovas ir atsakovė pripažįsta, kad dėl santuokos iširimo yra abu kalti, prašo santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, todėl bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog negalima tikėtis, kad šalys vėl pradės gyventi kartu, šalių santuoka nutrauktina.

19Ginčo dėl pavardžių nustatymo nėra, todėl po santuokos nutraukimo paliktinos pavardės „R.“, „R.“.

20Ginčo dėl nepilnamečių vaikų R. R. ir H. R. gyvenamosios vietos nustatymo nėra, todėl šalių pageidavimu ji nustatytina su atsakove R. R..

21Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 280 Eur per mėnesį, teigdama, kad nuo 2019 metų sausio mėnesio minimali alga yra nustatyta 555 Eur, pusę šios sumos privalo mokėti ieškovas kiekvienam vaikui per mėnesį. Atsakovės teigimu, ji, prisidės tokia pačia suma prie vaikų išlaikymo, nes pripažįsta, kad šalių turtinė padėtis vienoda. Ieškovas teismo posėdžio metu sutiko mokėti kiekvienam vaikui po 215 Eur mėnesinį išlaikymą.

22Išlaikymą privalo teikti abu tėvai, didesnes pajamas gaunantis tėvas (motina) turi prisiimti didesnę išlaidų, reikalingų vaikui išlaikyti, dalį. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas( CK 3.192 str.1 d., 2d.). Sprendžiant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio klausimą, turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, - prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, kurio esmė yra ta, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, pirmiausia privalo atsižvelgti į vaiko interesus; abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2004). Vaikų išlaikymo dydis nulemtas išlaikymo instituto paskirties- sudaryti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Atsakovės teigimu, kiekvieno vaiko poreikiams per mėnesį būtina išleisti apie 580 Eur, atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą, vaikai specialių poreikių neturi, pačios atsakovės pajamos per mėnesį sudaro apie 500 Eur ir pan. Pažymėtina, kad 2018-10-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr.1025 patvirtino minimalią mėnesinę algą 555 Eur ( su mokesčiais), atitinkančią 430 Eur (neperskaičiavus). Todėl įvertinus ieškovo sutikimą mokėti pusės minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymą kiekvienam vaikui, atsakovei prašant priteisti iš ieškovo išlaikymą kiekvienam vaikui lygų pusei minimalios mėnesinės algos ( ieškovo ir atsakovės reikalavimai sutampa), bylos nagrinėjimo metu negavus duomenų, kad šalių nepilnamečiai vaikai turi specialių poreikių, atsakovei sutinkant teikti vaikams tokio paties dydžio išlaikymą kaip ir ieškovas, pripažįstant, kad atsakovės atstovo nurodyta 555 Eur MMA suma yra nurodyta su privalomais mokėti mokesčiais Valstybei, iš ieškovo nepilnamečiams vaikams R. R. ir H. R. priteistinas po 215 Eur dydžio išlaikymas kiekvienam kas mėnesį nuo ieškinio teismui pateikimo dienos ( 2019 metų vasario 1 d.) iki vaikų pilnametystės, atsakovę paskiriant priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teisėmis.

23Atsakovė prašo priteisti 2580,00 Eur išlaikymo įsiskolinimo nuo 2018 m. gegužės mėnesio. Šioje dalyje reikalavimas tenkintinas iš dalies. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad šalys bendro ūkio nebeveda nuo 2018 metų vidurio, ieškovui neginčijus atsakovės pateiktų duomenų apie pervestą vaikams išlaikymą nuo 2018 metų birželio mėnesio, atsižvelgus į teismo priteistą išlaikymo dydį,- 215 Eur per mėnesį, atitinkamai mažintina išlaikymo įsiskolinimo suma iki 2019 metų vasario mėnesio,- 1540 Eur.

24Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.159 straipsnio 1 dalis nustato pareigą abiem tėvams vykdyti tėvų valdžią bendrai ir vienodai. Vaikas, kurio tėvai gyvena atskirai, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais. Įvertinus ieškovo, atsakovės siūlomą bendravimo su vaikais tvarką, atsižvelgus į atsakovės atstovo pastabas dėl ieškovo siūlomos tvarkos, nustatytina, jog G. R. bendrauja su savo nepilnamečiais vaikais R. R. ir H. R. kiekvienų metų neporinių savaičių savaitgalį, penktadienį 18.00 val. pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos, sekmadienį 18.00 val. grąžindamas vaikus į jų gyvenamąją vietą. Poriniais metais per Šv. Kūčias ir Šv. Kalėdas G. R. pasiima pas save vaikus R. R. ir H. R. iš jų gyvenamosios vietos gruodžio 23 d. 17.30 val., o gruodžio 26 d. 19.00 val. pristato vaikus atgal į jų gyvenamąją vietą. Poriniais metais bendrauja su vaikais jų rudens atostogų ir žiemos atostogų metu, nuo penktadienio 17.30 val., einančio prieš pirmąją moksleivių atostogų dieną pasiimdamas vaikus iš ugdymo įstaigos ar jų gyvenamosios vietos ir grąžindamas į jų gyvenamąją vietą sekmadienį iki 19.00 val., einantį prieš pirmą vaikų mokymosi ar ugdymo dieną. Neporiniais metais G. R. būna su vaikais R. R. ir H. R. per Naujųjų metų šventę, pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos gruodžio 31 d. iki 17 val. ir pristatydamas vaikus atgal į jų gyvenamąją vietą sausio 1 d. 19 val. Poriniais metais R. R. būna su vaikais R. R. ir H. R. per Naujųjų metų šventę, vaikams leidžiant žiemos atostogas su tėvu, pasiimdama vaikus iš G. R. gyvenamosios vietos gruodžio 31 d. iki 17 val. ir pristatydama vaikus atgal į jų tėvo gyvenamąją vietą sausio 1 d. 19 val. Ieškovas neporiniais metais būna su vaikais per Šv. Velykas bei vaikų pavasario atostogas, atitinkamai pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos penktadienį 17.30 val., einančio prieš pirmąją moksleivių pavasario atostogų dieną pasiimdamas vaikus iš ugdymo įstaigos ar jų gyvenamosios vietos ir grąžindamas į jų gyvenamąją vietą sekmadienį iki 19.00 val., einantį prieš pirmą vaikų mokymosi ar ugdymo dieną. G. R. praleidžia su vaikais pusę vaikų vasaros atostogų, planuojamą laiką ir trukmę ieškovas suderina su atsakove telefonu, SMS žinute ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki atostogų pradžios. G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus R. ir H. T. dieną kiekvienų metų birželio pirmąjį sekmadienį ( jei ši diena nepatenka į ieškovo bendravimo su vaikais savaitgalį) pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos 10 val. ir pristatydamas į vaikų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki sekmadienio 19 val. G. R. turi teisę bendrauti su vaikais ir ieškovo gimimo dieną ( kovo 2 d.), informuodamas vaikų motiną ne vėliau kaip prieš savaitę ir suderinęs bendravimo tvarką. R. R. turi teisę bendrauti su vaikais Motinos dieną kiekvienų metų gegužės pirmąjį sekmadienį ir savo gimimo dieną (balandžio 19 d.). Siekdama pasinaudoti šia teise tada, kai ši diena patenka į numatytą įprastinį vaikų bendravimo grafiką su tėvu, motina įsipareigoja informuoti tėvą ne vėliau kaip prieš savaitę ir suderinti su juo bendravimo su vaikais tvarką. G. R. bendravimo su vaikais metu turi teisę vykti su vaikais į kitą Lietuvos miestą ar užsienį be atskiro vaikų motinos sutikimo. G. R. turi teisę kasdien nuo 20:00 val. iki 20:15 val. bendrauti su vaikais telefonu ar kitomis moderniomis bendravimo priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo skambučiais). Visais atvejais, kai būtina nukrypti nuo šioje tvarkoje numatytos vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu tvarkos, suinteresuotas tėvas ar motina per protingą laiką praneša kitam SMS žinute, elektroniniu paštu, elektroninėmis susirašinėjimo realiuoju laiku priemonėmis (pvz. Viber, Facebook Messenger, vatsaap ir kt.) ar raštu, ir tokiu būdu suderina vaikų bendravimo tvarkos pakeitimus. Vaikų motinos sutikimu G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus ir kitu laiku nei nurodyta šioje bendravimo tvarkoje, tokiu atveju jis privalo grąžinti vaikus į jų nuolatinę gyvenamąją vietą R. R. iš anksto nurodytu laiku.

25Dėl kreditorinių įsipareigojimų. Ieškovas prašo po santuokos nutraukimo 2017-05-23 vartojimo kredito sutartį Nr. 17-035409-GV, sudarytą su „Swedbank“ AB, pripažinti asmenine ieškovo prievole; 2017-01-12 kredito limito kortelės sąskaitos Nr. ( - ) sutartį su Luminor Bank AS pripažinti asmenine ieškovo prievole; po santuokos nutraukimo 2016-01-06 su DNB banku sudarytą kreditavimo sutartį Nr. 2300-2016-108907 kreditoriui Luminor Bank AS pripažinti solidaria ieškovo ir atsakovės prievole. Atsakovė dėl solidarios atsakomybės nesutiko. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu teigė, jog ieškovas neįrodinės, kad prievolė solidari, neprieštarauja, kad sprendimas šiuo klausimu būtų priimtas teismo nuožiūra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, negavus iš kreditorių prieštaravimų dėl kreditorinių įsipareigojimų vykdymo tvarkos po santuokos nutraukimo, ieškovo įsipareigojimai kreditoriams pagal 2017-05-23 vartojimo kredito sutartį Nr. 17-035409-GV, sudarytą su „Swedbank“ AB, pagal 2017-01-12 kredito limito kortelės sąskaitoje Nr. ( - ) sutartį su DNB/Luminor banku, pagal 2016-01-06 su DNB/Luminor banku sudarytą kreditavimo sutartį Nr. 2300-2016-108907 lieka asmenine G. R. prievole.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

27Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje ieškovo sumokėtas žyminis mokestis sudaro 113 Eur, atstovavimo išlaidos 900 Eur (t. 2, b. l. 11, 13-16). Ieškovo mokėtinas žyminis mokestis už išlaikymą vaikams, nuo kurio atsakovė buvo atleista, byloje sudaro 151 Eur. Atsakovės bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis 75 Eur, atstovavimo išlaidos 1 500 Eur (t. 2, b. l. 6). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 10,74 Eur. Laikant, kad patenkinta apie 2/3 tiek ieškinio, tiek priešieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovui priteistina 675 Eur jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovo atsakovei 1050 Eur. Iš ieškovo į Valstybės biudžetą priteistinas 151 Eur žyminis mokestis už išlaikymą vaikams, iš šalių į Valstybės biudžetą priteistina po 5,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

282019 m. sausio 28 d. byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl laikino išlaikymo priteisimo paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Įsiteisėjus 2019-09-06 teismo sprendimui pagal 2019-01-28 nutartį išieškotos lėšos įskaitytinos į priteistą išlaikymą. 2019 m. sausio 29 d. taikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl laikinos bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo 2019-09-06 teismo sprendimui įsiteisėjus naikintinos.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priešieškinį tenkinti iš dalies.

32Nutraukti santuoką tarp ieškovo G. R., a.k( - ) ir atsakovės R. R., a.k( - ) įregistruotą ( - ) Klaipėdos m. savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje, akto įrašo Nr. 257, dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

33Po santuokos nutraukimo palikti pavardes ieškovui „R.“, atsakovei „R.“.

34Nustatyti nepilnamečių vaikų R. R., gim. ( - ), ir H. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su atsakove R. R., a.k( - )

35Priteisti iš ieškovo G. R., a.k( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams R. R., gim. ( - ), ir H. R., gim. ( - ), po 215 Eur ( du šimtai penkiolika eurų) kiekvienam periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo 2019 metų vasario 1 d. iki vaikų pilnametystės, nustatant R. R., a.k( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas. Priteistos lėšos indeksuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

36Priteisti iš ieškovo G. R., a.k( - ) 1540 Eur ( vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt eurų) išlaikymo nepilnamečiams vaikams R. R., gim. ( - ), ir H. R., gim. ( - ), įsiskolinimą, susidariusį nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d.

37Nustatyti, jog G. R. bendrauja su savo nepilnamečiais vaikais R. R. ir H. R. kiekvienų metų neporinių savaičių savaitgalį, penktadienį 18.00 val. pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos, sekmadienį 18.00 val. grąžindamas vaikus į jų gyvenamąją vietą. Poriniais metais G. R. pasiima pas save vaikus R. R. ir H. R. per Šv. Kūčias ir Šv. Kalėdas, pasiimdamas juos gruodžio 23 d. 17.30 val. iš vaikų gyvenamosios vietos, gruodžio 26 d. 19.00 val. pristatydamas vaikus atgal į jų gyvenamąją vietą. Poriniais metais ieškovas G. R. bendrauja su vaikais jų rudens atostogų ir žiemos atostogų metu, nuo penktadienio 17.30 val., einančio prieš pirmąją moksleivių atostogų dieną pasiimdamas vaikus iš ugdymo įstaigos ar jų gyvenamosios vietos ir grąžindamas į jų gyvenamąją vietą sekmadienį iki 19.00 val., einantį prieš pirmą vaikų mokymosi ar ugdymo dieną. Neporiniais metais G. R. būna su vaikais R. R. ir H. R. per Naujųjų metų šventę, pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos gruodžio 31 d. iki 17 val. ir pristatydamas vaikus atgal į jų gyvenamąją vietą sausio 1 d. 19 val. Poriniais metais R. R. būna su vaikais R. R. ir H. R. per Naujųjų metų šventę, vaikams leidžiant žiemos atostogas su tėvu, pasiimdama vaikus iš G. R. gyvenamosios vietos gruodžio 31 d. iki 17 val. ir pristatydama vaikus atgal į jų tėvo gyvenamąją vietą sausio 1 d. 19 val. Ieškovas neporiniais metais būna su vaikais per Šv. Velykas bei vaikų pavasario atostogas, atitinkamai pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos penktadienį 17.30 val., einančio prieš pirmąją moksleivių pavasario atostogų dieną pasiimdamas vaikus iš ugdymo įstaigos ar jų gyvenamosios vietos ir grąžindamas į jų gyvenamąją vietą sekmadienį iki 19.00 val., einantį prieš pirmą vaikų mokymosi ar ugdymo dieną. G. R. praleidžia su vaikais pusę vaikų vasaros atostogų, planuojamą laiką ir trukmę ieškovas suderina su atsakove telefonu, SMS žinute ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki atostogų pradžios. G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus Renaldą ir H. T. dieną kiekvienų metų birželio pirmąjį sekmadienį ( jei ši diena nepatenka į ieškovo bendravimo su vaikais savaitgalį) pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos 10 val. ir pristatydamas į vaikų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki sekmadienio 19 val. G. R. turi teisę bendrauti su vaikais ir ieškovo gimimo dieną ( kovo 2 d.), informuodamas vaikų motiną ne vėliau kaip prieš savaitę ir suderinęs bendravimo tvarką. R. R. turi teisę bendrauti su vaikais Motinos dieną kiekvienų metų gegužės pirmąjį sekmadienį ir savo gimimo dieną (balandžio 19 d.). Siekdama pasinaudoti šia teise tada, kai ši diena patenka į numatytą įprastinį vaikų bendravimo grafiką su tėvu, motina įsipareigoja informuoti tėvą ne vėliau kaip prieš savaitę ir suderinti su juo bendravimo su vaikais tvarką. G. R. bendravimo su vaikais metu turi teisę vykti su vaikais į kitą Lietuvos miestą ar užsienį be atskiro vaikų motinos sutikimo. G. R. turi teisę kasdien nuo 20:00 val. iki 20:15 val. bendrauti su vaikais telefonu ar kitomis moderniomis bendravimo priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo skambučiais). Visais atvejais, kai būtina nukrypti nuo šioje tvarkoje numatytos vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu tvarkos, suinteresuotas tėvas ar motina per protingą laiką praneša kitam SMS žinute, elektroniniu paštu, elektroninėmis susirašinėjimo realiuoju laiku priemonėmis (pvz. Viber, Facebook Messenger, vatsaap ir kt.) ar raštu, ir tokiu būdu suderina vaikų bendravimo tvarkos pakeitimus. Vaikų motinos sutikimu G. R. turi teisę pasiimti pas save vaikus ir kitu laiku nei nurodyta šioje bendravimo tvarkoje, tokiu atveju jis privalo grąžinti vaikus į jų nuolatinę gyvenamąją vietą R. R. iš anksto nurodytu laiku.

38Pripažinti asmenine G. R. prievole kreditorinius įsipareigojimus pagal 2017-05-23 vartojimo kredito sutartį Nr. 17-035409-GV, sudarytą su „Swedbank“ AB, pagal 2017-01-12 kredito limito kortelės sąskaitoje Nr. ( - ) sutartį su DNB/Luminor Bank AS, pagal 2016-01-06 su DNB/ Luminor Bank AS sudarytą kreditavimo sutartį Nr. 2300-2016-108907.

39Kitą ieškinio dalį atmesti.

40Kitą priešieškinio dalį atmesti.

41Priteisti iš ieškovo G. R., a.k( - ) atsakovei R. R., a.k( - ) 1050 Eur ( vienas tūkstantis penkiasdešimt eurų) jos patirtų bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš atsakovės R. R., a.k( - ) ieškovui G. R., a.k( - ) 675 Eur ( šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai) jo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš ieškovo G. R., a.k( - ) Valstybei 156,37 Eur ( vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai 37 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660).

44Priteisti iš atsakovės R. R., a.k( - ) į Valstybės biudžetą 5,37 Eur ( penki eurai 37 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660).

45Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas santuoką,... 5. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė kitą bendravimo su... 6. Atsakovė R. R. priešieškiniu prašo santuoką tarp R. R. ir G. R., sudarytą... 7. Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinio reikalavimą, kuriuo... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas patikslintą ieškinį palaikė ir paaiškino,... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad savaitgalis prasideda... 10. Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė priešieškinį ir paaiškino, kad... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas paaiškino, kad ieškovo siūlomas... 12. Išvadą teikiančios institucijos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad... 13. Teismas konstatuoja:... 14. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 16. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) buvo sudaryta ieškovo G. R. ir... 18. Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu,... 19. Ginčo dėl pavardžių nustatymo nėra, todėl po santuokos nutraukimo... 20. Ginčo dėl nepilnamečių vaikų R. R. ir H. R. gyvenamosios vietos nustatymo... 21. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams po... 22. Išlaikymą privalo teikti abu tėvai, didesnes pajamas gaunantis tėvas... 23. Atsakovė prašo priteisti 2580,00 Eur išlaikymo įsiskolinimo nuo 2018 m.... 24. Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo. Lietuvos Respublikos civilinio... 25. Dėl kreditorinių įsipareigojimų. Ieškovas prašo po santuokos nutraukimo... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 27. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį... 28. 2019 m. sausio 28 d. byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 30. ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 32. Nutraukti santuoką tarp ieškovo G. R., a.k( - ) ir atsakovės R. R., a.k( - )... 33. Po santuokos nutraukimo palikti pavardes ieškovui „R.“, atsakovei... 34. Nustatyti nepilnamečių vaikų R. R., gim. ( - ), ir H. R., gim. ( - ),... 35. Priteisti iš ieškovo G. R., a.k( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams R.... 36. Priteisti iš ieškovo G. R., a.k( - ) 1540 Eur ( vienas tūkstantis penki... 37. Nustatyti, jog G. R. bendrauja su savo nepilnamečiais vaikais R. R. ir H. R.... 38. Pripažinti asmenine G. R. prievole kreditorinius įsipareigojimus pagal... 39. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 40. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 41. Priteisti iš ieškovo G. R., a.k( - ) atsakovei R. R., a.k( - ) 1050 Eur (... 42. Priteisti iš atsakovės R. R., a.k( - ) ieškovui G. R., a.k( - ) 675 Eur (... 43. Priteisti iš ieškovo G. R., a.k( - ) Valstybei 156,37 Eur ( vienas šimtas... 44. Priteisti iš atsakovės R. R., a.k( - ) į Valstybės biudžetą 5,37 Eur (... 45. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...