Byla 2-1747/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. dalies nutarties, kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmatą bei panaikintos laikinosios apsaugos priemonės uždarosios akcinės bendrovės „Vlamarkas“ bankroto byloje Nr. B2-2817-160/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. dalies nutarties, kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmatą bei panaikintos laikinosios apsaugos priemonės uždarosios akcinės bendrovės „Vlamarkas“ bankroto byloje Nr. B2-2817-160/2014, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Medicinos bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Vlamarkas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Consulting Art“. Ieškovas taip pat prašė visam atsakovo turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 10 d. nutartimi areštavo atsakovui UAB „Vlamarkas“ nuosavybės teise priklausantį turtą, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, bet paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; areštavo bankų sąskaitose esančias atsakovo lėšas, uždraudžiant disponuoti lėšomis, bet paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitas, iš sąskaitose esančių lėšų atsiskaityti su darbuotojais, mokėti mokesčius; sustabdė areštuoto turto realizavimą ir išieškojimą pagal priimtus teismų ir kitų institucijų sprendimus, pagal kuriuos buvo išduoti vykdomieji dokumentai. Teismas taip pat nustatė, kad areštas galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 17 d. nutartimi UAB „Vlamarkas“ (toliau – ir bendrovė, įmonė, atsakovas) iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Consulting Art“ (toliau – ir bankroto administratorius, administratorius). Šia teismo nutartimi, be kita ko, bankroto administratorius buvo įpareigotas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui lėšų, būtinų administravimo išlaidoms apmokėti, sąmatą. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 17 d. nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2014 m. vasario 28 d., o kita dalis, t. y. dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, įsiteisėjo 2014 m. liepos 17 d.

5Bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą – 4 500 Lt per mėnesį, ir panaikinti visus areštus, pritaikytus UAB „Vlamarkas“ turtui.

6Administratorius nurodė, kad finansininkų darbo užmokesčiui planuoja skirti 2 500 Lt, transporto išlaidoms – 500 Lt, ryšio paslaugoms – 400 Lt, kanceliarinėms prekėms – 300 Lt, pašto išlaidoms ir skelbimams – 300 Lt, turto apsaugai – 500 Lt per mėnesį. Bankroto administratorius pažymėjo, kad administravimo išlaidų sąmata yra būtent tokio dydžio todėl, jog administratorius iki pirmojo kreditorių susirinkimo privalo atlikti įmonės detalų teisinį bei buhalterinį auditą per maksimaliai trumpą laikotarpį.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 25 d. nutartimi patvirtino 4 500 Lt (su PVM) dydžio per mėnesį bankrutuojančios UAB „Vlamarkas“ administravimo išlaidų sąmatą iki tol, kol kreditoriai patvirtins bankroto administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkime; taip pat panaikino visam bankrutuojančios UAB „Vlamarkas“ turtui ir piniginėms lėšoms pritaikytus areštus bei su šiais areštais susijusius apribojimus.

9Teismas, įvertinęs tai, kad keliant bankroto bylą UAB „Vlamarkas“ buvo konstatuota, jog vienintelis įmonės nekilnojamasis turtas (žemės sklypas ir statiniai) yra įkeistas įmonės bankroto bylą inicijavusiam UAB Medicinos bankui ir parduodamas iš varžytynių, o kitų duomenų apie atsakovo turtą ir skolininkus byloje nėra, ieškinių įmonei teismuose nėra pareikšta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 7 punktu sprendė, kad yra pagrindas patvirtinti 4 500 Lt dydžio per mėnesį administravimo išlaidas, reikalingas būtiniausiems administravimo veiksmams atlikti. Kartu teismas pažymėjo, kad 4 500 Lt suma (su PVM) galioja nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo pirmajame kreditorių susirinkime.

10Teismas, atsižvelgęs į tai, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vlamarkas“ įsiteisėjo 2014 m. liepos 17 d., o pagal ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtu ir juo disponuoti suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriui, priėjo prie išvados, jog bankroto administratoriaus prašymas dėl UAB „Vlamarkas“ turtui pritaikytų areštų panaikinimo yra pagrįstas, atitinka įstatymo reikalavimus, todėl tenkintinas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. nutarties dalį, kurioje buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, ir palikti galioti visam bankrutuojančios UAB „Vlamarkas“ (toliau – ir BUAB) turtui bei piniginėms lėšoms pritaikytus areštus ir su šiais areštais susijusius apribojimus.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismo nutartis yra nemotyvuota. Teismas nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, nes aplinkybė, kad po nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo, teisė valdyti, naudoti atsakovo turtu ir juo disponuoti suteikta bankroto administratoriui, nėra pakankama panaikinti tokį svarbų kreditorių reikalavimų užtikrinimo garantą, kaip atsakovo turto areštą.
  2. Turto areštas šioje bankroto bylos stadijoje yra per ankstyvas, dar nėra patvirtintas nė vieno kreditoriaus finansinis reikalavimas, neaiški atsakovo turto ir įsipareigojimų tikroji padėtis, be to, svarbiausius klausimus, susijusius ir su siūlymu teismui nustatyti disponavo apribojimus turtu, priima kreditorių susirinkimas. Bankroto administratorius yra šališkas, todėl bus užtikrinti tik ieškovo interesai. Laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki pirmojo kreditorių susirinkimo, priešingu atveju, būtų pažeistos ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos visų kreditorių teisės.

14Ieškovas UAB Medicinos bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apeliacinį procesą pagal pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą nutraukti, o pripažinus, kad nėra pagrindo nutraukti apeliacinį procesą, – atskirąjį skundą atmesti.

15Ieškovas nurodo, kad pareiškėjas (apeliantas) šiuo metu nėra jokia procesine forma dalyvaujantis UAB „Vlamarkas“ bankroto byloje asmuo, todėl pripažintina, jog atskirasis skundas paduotas asmens, neturinčio teisės jį paduoti. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, ieškovo nuomone, apeliacinis procesas nutrauktinas. Ieškovas pažymi, kad nepriklausomai nuo to, ar areštai BUAB „Vlamarkas“ nekilnojamajam turtui būtų panaikinti ar būtų palikti galioti, ši aplinkybė neturi jokios teisinės reikšmės bankroto byloje. Ieškovas akcentuoja, kad bankroto byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės negali galioti ilgiau kaip iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Be to, pareiškėjas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, o pareiškėjo argumentai, susiję su bankroto administratoriaus nešališkumu, yra subjektyvaus pobūdžio, niekuo nepagrįsti, ypatingai įvertinus tai, kad nutartis, kuria administratorius buvo paskirtas, yra įsiteisėjusi 2014 m. vasario 17 d.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis procesas nutrauktinas.

18Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šios teisės įgyvendinimo procesinė tvarka nustatyta CPK ir kitų įstatymų. Pozityvius teisinius padarinius kreipimasis į teismą suinteresuotam asmeniui gali sukelti tik tuo atveju, jeigu ši teisė bus įgyvendinama laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų.

19CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja ĮBĮ.

20Nagrinėjamu atveju atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. nutarties dalies, kurioje buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartimi, padavė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“. Nors pareiškėjas atskirajame skunde tvirtina, kad jis yra BUAB „Vlamarkas“ kreditorius ir turi 147 545 Lt finansinį reikalavimą į atsakovą, tačiau apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ teismo nutartimi ĮBĮ 21 straipsnio nustatyta tvarka būtų įtrauktas į BUAB „Valmarkas“ kreditorių sąrašą ir patvirtintas jo tam tikro dydžio finansinis reikalavimas. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, jog aplinkybė, kad asmuo yra kreditorius ĮBĮ prasme, savaime nedaro kreditoriaus dalyvaujančiu byloje asmeniu. Kreditorius, pateikdamas teismui pareiškimą, gali įstoti į bylą bankroto bylos iškėlimo stadijoje iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo. Po nutarties priėmimo tiktai teismo nutarčiai, kuria patvirtinti jo finansiniai reikalavimai, įsiteisėjus, bankrutuojančios įmonės kreditorius tampa byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyja visas kreditoriaus teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012, teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012, 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013; kt.). Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, tačiau tarp teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, pareiškėjo reikalavimo nėra (CPK 179 straipsnio 3 dalis; Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenys).

21Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas neturi nei faktinių, nei teisinių prielaidų formuoti išvadą, kad pareiškėjas yra BUAB „Valmarkas“ kreditorius, tuo pačiu ir byloje dalyvaujantis asmuo. Kita vertus, iš pareiškėjo atskirojo skundo argumentų darytina išvada, kad pats pareiškėjas pripažįsta, jog jis BUAB „Valmarkas“ bankroto byloje nėra dalyvaujantis asmuo, t. y. pareiškėjas laikosi pozicijos, kad jis UAB „Valmarkas“ bankroto byloje turėtų būti įtrauktas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas atkreipia apelianto dėmesį, kad prašymas į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu turi būti pareikštas pirmosios instancijos teisme, nes, kaip žinia, apeliacinis procesas atlieka pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės funkciją (CPK 47 straipsnis, 301 straipsnis). Kartu apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-921/2014, jau buvo nurodęs, jog atsižvelgiant į tai, kad iki bankroto bylos iškėlimo pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nereiškė nei prašymo įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, nei siūlė administratoriaus kandidatūrą, nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas yra įgijęs byloje dalyvaujančio asmens teises bei pareigas, o taip pat teisę skųsti teismo nutartį, kuria UAB „Vlamarkas“ iškelta bankroto byla ir administratoriumi paskirtas UAB „Consulting Art“ (CPK 179 straipsnio 3 dalis; Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenys).

22Kaip minėta, asmuo, manantis, kad yra jo pažeistos teisės, konstitucinę teisę kreiptis į teismą turi įgyvendinti laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų. CPK 338 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus nustatytas išimtis. Remiantis CPK 305 straipsniu apeliacinį skundą (atskirąjį) skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Anksčiau šioje nutartyje konstatuota, kad apeliantas (pareiškėjas) nagrinėjamoje byloje nėra atsakovo bankroto byloje dalyvaujantis asmuo ir tuo pačiu suinteresuotas bylos baigtimi bei įgijęs byloje dalyvaujančio asmens teises bei pareigas. Kita vertus, CPK 151 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje nedalyvaujantys asmenys gali duoti atskirąjį skundą tik dėl tų pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis atsisakyta tenkinti jų prašymus panaikinti jiems taikomas laikinąsias apsaugos priemones. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju apeliantas siekia, jog būtų paliktos galioti atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios iš esmės galiojo tik iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas), o ši nutartis, kaip buvo nurodyta anksčiau, įsiteisėjo 2014 m. vasario 28 d. Todėl apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados, kad pareiškėjas neturi teisės skųsti pirmosios instancijos teismo nutarties ne tik dėl to, kad jis byloje nėra dalyvaujantis asmuo, bet dar ir dėl to, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta ne dėl atsisakymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos apeliantui.

23Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktą apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti. CPK 315 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

24Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas pirmosios instancijos teisme buvo priimtas be teisėto pagrindo, pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti atskirąjį skundą priimti, nes atskirasis skundas yra paduotas asmens, neturinčio teisės jį paduoti. Atsižvelgęs į nustatytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad apeliacinis procesas pradėtas pagal pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Dėl nurodytų priežasčių pripažįstami pagrįstais ieškovo UAB Medicinos banko atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai, susiję su apeliacinio proceso nutraukimu.

25Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas iš esmės nenagrinėja ir nevertina apelianto argumentų, susijusių su pirmosios instancijos teismo nutarties, teisėtumu ir pagrįstumu.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

27apeliacinį procesą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 25 d. dalies nutarties, kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata bei panaikintos laikinosios apsaugos priemonės uždarosios akcinės bendrovės „Vlamarkas“ bankroto byloje Nr. B2-2817-160/2014, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Medicinos bankas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 17 d. nutartimi UAB „Vlamarkas“... 5. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti... 6. Administratorius nurodė, kad finansininkų darbo užmokesčiui planuoja skirti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 25 d. nutartimi patvirtino 4 500 Lt... 9. Teismas, įvertinęs tai, kad keliant bankroto bylą UAB „Vlamarkas“ buvo... 10. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirajame skunde prašo... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
    14. Ieškovas UAB Medicinos bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 15. Ieškovas nurodo, kad pareiškėjas (apeliantas) šiuo metu nėra jokia... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 19. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 20. Nagrinėjamu atveju atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 21. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas neturi... 22. Kaip minėta, asmuo, manantis, kad yra jo pažeistos teisės, konstitucinę... 23. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktą apeliacinis (atskirasis) skundas... 24. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 25. Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas iš... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. apeliacinį procesą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo...