Byla e2-22858-375/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4 finance“ ieškinį atsakovui E.M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 144,84 Eur negrąžinto kredito, 28,96 Eur komisinio mokesčio, 312,79 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus mokėjimo dokumentus sudaro 15 Eur žyminio mokesčio.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka šeimos nariui- sutuoktinei, tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad 2009-05-08 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 144,81 Eur kreditą. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą 2009-08-08. Ieškovas iš atsakovo taip pat prašo priteisti 1 procento dydžio delspinigius nuo 2009-08-09, kas sudaro 312,79 Eur.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – paskolos sutarties, mokėjimo nurodymo, paaiškinimo dėl delspinigių, ir kitų dokumentų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti kreditą, mokėti palūkanas. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl dalyje dėl negrąžinto kredito tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 144,81 Eur negrąžinto kredito, 28,96 Eur komisinio mokesčio ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2, 3d., 6.38 str., 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.872-6.874 str., 6.881 str. 1d., 6.918 str., tarp šalių pasirašytos sutarties 23 p.).

7Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Ieškovas 1 procento dydžio delspinigius paskaičiavo nuo 2009-08-08.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sudaryta paskolos sutartimi. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovo elgesį. Nagrinėjamoje byloje atsakovas yra vartotojas, ne verslo subjektas, ir sudarant sutartį prisijungimo būdu buvo silpnesnioji sutarties pusė, neturinti galimybių derėtis dėl sutarties sąlygų. Prašomi priteisti delspinigiai apima laikotarpį nuo 2009-08-08, kai tuo tarpu CK 1.125 str. 5 d. imperatyviai nustato netesybas paskaičiuotas ne daugiau kaip už 6 mėnesius. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas laikyti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra nepagrįstai didelė, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Iš byloje esančių duomenų galima spręsti, kad didžiąją dalį prašomos priteisti delspinigių sumos sąlygojo paties ieškovo veiksmai, nenutraukiant sutarties ir nesikreipiant dėl skolos išieškojimo per protingą terminą, nepagrįstai didinant prašomą iš atsakovo priteisti sumą. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste bei vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, nelaikytina objektyviai svarbia ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti, iš atsakovės reikalaujant priteisti neprotingo dydžio delspinigių sumą. Nurodytais argumentais ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini keturis kartus, t.y. iki 78,20 Eur. Tokia delspinigių suma atitinka šalių interesų pusiausvyrą, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus (CK 1.5 str., 6.258 straipsnis) ir priteistina iš atsakovės (CK 6.6 straipsnis, 6.81 straipsnis; CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

10Ieškovas už ieškinį sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio , kuris priteistinas iš atsakovo (CPK 93 str.).

11Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo E.M. duomenys neskelbtini, ieškovui UAB “4 finance”, į.k.301881644, 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct) skolos, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 96 ct) komisinio mokesčio, 78,20 eur (septyniasdešimt aštuonis eurus 20 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15 eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai