Byla 2-619-802/2016
Dėl antstolės veiksmų

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. Ž. skundą suinteresuotiems asmenims P. Ž., R. M., UAB „Agrokoncernas“, UAB ,,Mecro technikonas“, UAB ,,Arvi cukrus“, UAB ,,Laumetris“, UAB ,,Audrokesta“, ŽŪKB ,,Pieno gėlė“, UAB ,,Baltic agro“, UAB ,,Agerona“, AB DnB bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija, UAB ,,Tanagra“, UAB ,,Agroservisas LT“, VSDFV Marijampolės skyrius, UAB ,,SV Technika“, UAB ,,Agrimatco Vilnius“, Nacionalinė mokėjimo agentūra, UAB ,,LKU turto valdymas“, UAB ,,Dojus agro“ ir Alytaus r. ŽŪB ,,Atžalynas“ dėl antstolės veiksmų,

Nustatė

2Marijampolės rajono apylinkės teisme 2015 m. gruodžio 28 d. priimtas pareiškėjos J. Ž. skundas suinteresuotiems asmenims P. Ž., R. M., UAB „Agrokoncernas“, UAB ,,Mecro technikonas“, UAB ,,Arvi cukrus“, UAB ,,Laumetris“, UAB ,,Audrokesta“, ŽŪKB ,,Pieno gėlė“, UAB ,,Baltic agro“, UAB ,,Agerona“, AB DnB bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija, UAB ,,Tanagra“, UAB ,,Agroservisas LT“, VSDFV Marijampolės skyrius, UAB ,,SV Technika“, UAB ,,Agrimatco Vilnius“, Nacionalinė mokėjimo agentūra, UAB ,,LKU turto valdymas“, UAB ,,Dojus agro“ ir Alytaus r. ŽŪB ,,Atžalynas“, dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr.0140/10/02910, Nr.0140/14/02982 (8-10 b.l.).

3Pareiškėja skundu prašo panaikinti 2015-11-30 siūlymą ieškovui, paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29197 ir 2015-11-30 siūlymą ieškovui, paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29192; panaikinti pareiškėjos J. Ž. turto areštus antstolės užvestose vykdomosiose bylose bei nutraukti vykdomąsias bylas pareiškėjos J. Ž. atžvilgiu. Nurodo, jog antstolė Asta Lukšienė yra priėmusi patvarkymus vykdomojoje byloje 0140/10/02910: 2015-11-30 siūlymą ieškovui, paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29197, kuriame nurodyta, jog 2015-10-27 buvo paskelbtos pirmosios varžytinės turtinei teisei į žemės ūkio paskirties sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį( - ), priklausantį P. Ž. ir J. Ž., kurios neįvyko, nes neatsirado nė vienas pirkėjas, dėl ko antstolė siūlo UAB ,,Agrokoncernas“ paimti iš varžytinių neparduotą turtą už 8000 Eur apie apsisprendimą pranešant iki 2015-12-17; 2015-11-30 siūlymą ieškovui, paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29192, kuriame nurodyta, jog 2015-10-27 buvo paskelbtos pirmosios varžytinės turtinei teisei į žemės ūkio paskirties sklypą, unikalus numeris( - ), esantį( - ), priklausantį P. Ž. ir J. Ž., kurios neįvyko, nes neatsirado nė vienas pirkėjas, dėl ko antstolė siūlo UAB ,,Agrokoncernas“ paimti iš varžytinių neparduotą turtą už 4480 Eur apie apsisprendimą pranešant iki 2015-12-17. Vykdomojoje byloje Nr.0140/10/02910 skolininkas yra P. Ž., turintis įsipareigojimų UAB ,,Agrokoncernas“ kilusių iš vykdytos ūkininko veiklos. Pareiškėja ir P. Ž. yra sutuoktiniai, tačiau santuokoje negyvena. Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi priimta civilinėje byloje Nr.2-1604-399/2013 nutarta, kad P. Ž. kartu su pareiškėja priklauso ½ dalis žemės sklypo, unikalus numeris( - ), esančio ( - ) ir ½ dalis žemės sklypo, unikalus numeris( - ), esančio ( - ). Abiejų žemės sklypų, kuriuos antstolė siūlo perimti išieškotojui dalys bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra padalintos po ½ dalį priklauso P. Ž. ir pareiškėjai. Pareiškėjai nėra suprantama, kodėl antstolė vykdomojoje byloje Nr.0140/10/02910 yra nukreipusi išieškojimą į pareiškėjai priklausančią ½ dalį aukščiau minėto turto, 2015-11-30 pateiktu siūlymu ieškovui siūlo paimti turtą natūra iki 2015-12-17. Pareiškėjos nuomone, tokie antstolės veiksmai, nukreipiant išieškojimą ne tik į skolininkui priklausančio turto dalį, tačiau ir į pareiškėjai priklausantį turtą laikytini neteisėtais.

4Antstolė Asta Lukšienė, 2015-12-17 priimtu patvarkymu vykdomosiose bylose Nr.0140/14/02982 ir Nr.0140/10/02910 dėl 2015-12-10 skolininkės J. Ž. skundo, skolininkės skundą atsisakė tenkinti, perdavė nagrinėti Marijampolės rajono apylinkės teismui. Nurodė, jog vykdo vykdomąją bylą Nr.0140/10/02910 užvestą pagal Kauno miesto 15-ojo notaro biuro 2010-10-07 vykdomąjį įrašą Nr.2-2880 dėl 49370,12 Eur skolos išieškojimo iš skolininko P. Ž. išieškotojo UAB ,,Agrokoncernas“ naudai ir kitus vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo kitų kreditorių naudai bei vykdomąją bylą Nr.0140/14/02982 užvestą pagal Kauno apygardos teismo 2014-03-25 vykdomąjį raštą Nr.2-1825-510/2012 dėl 262028,48 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų ir 239,98 Eur išieškotojo sumokėtų būtinųjų vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės J. Ž. išieškotojo AB DNB banko naudai. Atliekant vykdymo veiksmus, areštuota skolininkams P. Ž. ir J. Ž. priklausančios turtinės teisės į žemės ūkio paskirties sklypą, unikalus numeris( - ), esantį adresu ( - ) (turtinė teisė kyla iš pirkimo-pardavimo sutarties, sandorio registravimo Nr. ( - ), sandorio patvirtinimo data 2007-06-12, notaro pranešimas 2007-06-12 Nr.133/0171, nuosavybių teisių į nekilnojamąjį daiktą įgijėjas P. Ž.) ir žemės ūkio paskirties sklypą, unikalus numeris( - ), esantį adresu ( - ) (turtinė teisė kyla iš pirkimo-pardavimo sutarties, sandorio registravimo Nr. ( - ), sandorio patvirtinimo data 2008-10-31, notaro pranešimas 2008-01-04, Nr.263/08-0202, nuosavybių teisių į nekilnojamąjį daiktą įgijėjai P. Ž. ir J. Ž.), į kuriuos skolininkai daiktinių teisių nėra įregistravę. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-04-04 teismo nutartimi priimta civilinėje byloje Nr.2-1492-374/2013 nustatyta, kad skolininkui P. Ž. priklauso ½ dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine J. Ž. esančio turto, t.y. žemės sklypo, unikalus numeris( - ), esančio adresu ( - ) ir žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ). Išieškomų skolų sumos didelės, skolininkas P. Ž. niekur nedirba, skolų dalimis nemoka. Skolininkams P. Ž. ir J. Ž. išaiškinta, jog sutinkamai su CPK 663 str. 1 d., išieškojimas į turtą nebus nukreiptas, jeigu skolininkai pateiks antstoliui įrodymus, kad išieškomą sumą su vykdymo išlaidomis galima išieškoti per šešis mėnesius atliekant CPK 736 str. nustatyto dydžio išskaitas iš skolininkų darbo užmokesčio ir kitų jam prilyginamų pajamų, tačiau iki šio patvarkymo priėmimo momento tokių įrodymų nėra gauta. Todėl, taikyta priverstinio vykdymo priemonė – išieškojimas iš skolininkams priklausančio turto, parduodant iš viešųjų varžytinių. Vadovaujantis civilinio proceso protingumo, operatyvumo, koncentracijos ir ekonomiškumo principais nuspręsta vienu metu nustatyti skolininkams P. Ž. ir J. Ž. priklausančių turtinių teisių į žemės ūkio paskirties sklypus kainą, jį parduodant iš viešųjų varžytinių. 2015-08-19 priimtas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo Nr. ( - ), siekiant nustatyti skolininkams priklausančio turto vertę, vertinimą atliekant UAB ,,ideArt“. Pastaroji pateikė nekilnojamojo turto ekspertizės aktus Nr.2015-084, Nr.2015-083, pagal kuriuos žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) įvertintas 5600 Eur; žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) įvertintas 10000 Eur. 2015-09-29 priimtas patvarkymas dėl turto vertės nustatymo Nr.0140/10/02910/S-23523, kuris registruota pašto siunta išsiųstas vykdymo proceso šalims. Proceso šalys prieštaravimų dėl turto kainos nepareiškė, todėl 2015-10-27 priimti patvarkymai dėl pirmųjų varžytinių paskelbimo Nr.0140/10/02910/S-25551 ir Nr.0140/10/02910/S-25552 dėl skolininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių turtinių teisių į žemės ūkio paskirties sklypus, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) ir unikalus numeris ( - ) adresu ( - ) pardavimo, varžytinių Nr.111631 ir 111634. 2015-11-30 priimti patvarkymai dėl neįvykusių varžytinių Nr.0140/10/02910/S-29196 ir Nr.0140/10/02910/S-29191, varžytines Nr.111631 ir 111634 paskelbiant neįvykusiomis, kadangi nedalyvavo nė vienas varžytinių dalyvis. 2015-11-30 surašyti siūlymai ieškovams paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29197 ir Nr.0140/10/02910/S-29192, neparduotą turtą pasiūlant pasiimti natūra už pradinę turto pardavimo iš varžytinių kainą, apie apsisprendimą pranešant iki 2015-12-17. Pažymėjo, jog antstolės Astos Lukšienės kontoroje skolų išieškojimas vykdomas tiek iš skolininko P. Ž., tiek iš skolininkės J. Ž.. Pastarosios atžvilgiu vykdomi išieškojimai vykdomojoje byloje Nr.0140/14/02982 pagal Kauno apygardos teismo 2014-03-25 iš duotą vykdomąjį dokumentą Nr.2-1825-510/2012 dėl 262028,48 Eur, 5 procentų metinių palūkanų ir 239,98 Eur sumokėtų būtinųjų vykdymo išlaidų išieškojimo trečios eilės išieškotojui AB DNB banko naudai, skolos likutis 261671,02 Eur ir vykdomojoje byloje Nr.0140/15/02778 pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015-10-29 iš duotą vykdomąjį dokumentą Nr.2-2396-329/2015 dėl 242 Eur, išieškojimo trečios eilės išieškotojui AB DNB banko naudai, skolos likutis 242 Eur. Antstolis, atliekant vykdymo veiksmus, privalo griežtai laikytis teisės aktų nustatytos priverstinės vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarkos. Turto realizavimą vykdantis antstolis prie išieškojimo prisijungusiems išieškotojams, taip pat išieškotojams, kurių naudai išieškojimą vykdo prie išieškojimo prisijungę antstoliai, siunčia Civilinio proceso kodekse ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytus, su turto realizavimu susijusius procesinius dokumentus, surašytus po prisijungimo (SVI 11 p.). Nurodo, jog antstolė atsižvelgdama į suformuotą teismų praktiką, teisinį reglamentavimą, vadovaudamasi civilinio proceso protingumo, operatyvumo, koncentracijos, ekonomiškumo principais, vykdomųjų bylų faktines aplinkybes, ėmėsi visų teisėtų priemonių siekiant įvykdyti vykdomuosius dokumentus, kartu nepažeidžiant vykdymo šalių teisėtų interesų.

5Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog sutinka su antstolės 2015-10-10 patvarkyme, kuriais atmestas pareiškėjos skundas nurodytais argumentais. Pažymi, jog skolos išieškojimas suinteresuoto asmens naudai vykdomas tiek iš P. Ž., tiek iš pareiškėjos. Kadangi antstolė turi įstatymu nustatytą teisę pardavinėti turtą, kuris priklauso tiek pareiškėjai, tiek P. Ž. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Išieškotojas, pareiškęs sutikimą paimti turtą, turi per penkias dienas įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą perduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančios lėšų sumos, apskaičiuotos kiekvienam išieškotojui laikantis nustatytos reikalavimų patenkinimo eilės, skirtumą. Taigi, jeigu būtų buvęs sutikimas paimti turtą išieškotojo, kuris neturi reikalavimo teisės į pareiškėją, jis privalėtų sumokėti tam tikrą pinigų sumą, kuri būtų skirta pareiškėjos skoloms pagal vykdomuosius dokumentus dengti. Sutinkamai su CPK 586 str., antstolio vykdymo veiksmų pagrindas – pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Antstolės žinioje yra dvi vykdomosios bylos dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos AB DNB bankas naudai. Skolos nėra išieškotos. Sutinkamai su CPK 632 str. 1 d. 3 p., vykdomąją bylą nutraukus, byla laikoma baigta. CPK 629 str. numatyti vykdomosios bylos nutraukimo pagrindai, t.y. vykdomoji byla nutraukiama, jeigu išieškotojas atsisakė išieškojimo; jeigu išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino; jeigu mirus asmeniui, kuris buvo išieškotojas arba skolininkas, reikalavimas arba pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių perėmėjui ir kt., kurių sąrašas yra baigtinis. Šiuo atveju neegzistuoja nė vienas iš įstatyme numatytų vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų pareiškėjos atžvilgiu (48-50 b.l.).

6Suinteresuotas asmuo UAB ,,Agrokoncernas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog antstolės Astos Lukšienės kontoroje užvestos dvi vykdomosios bylos Nr.0140/10/02910 pagal Kauno miesto 15-ojo notarų biuro 2010-10-07 vykdomąjį įrašą Nr.2-2880 dėl 49781,06 Eur skolos, ir Nr.0140/10/00006 užvesta pagal Kauno miesto 6-ojo notarų biuro 2009-12-30 vykdomąjį įrašą Nr.12412 dėl 34145,37 Eur skolos išieškojimo iš pareiškėjos sutuoktinio P. Ž.. Pareiškėjos ir jos sutuoktinio kreditoriai nuo 2010 metų priverstine tvarka atlieka skolų išieškojimą skirtingose antstolių kontorose. Pareiškėja skundžia visus antstolio veiksmus siekiant vilkinti procesą bei trukdyti areštuoto turto pardavimui iš varžytinių ir kt. Pareiškėjos sutuoktinis P. Ž., savo vardu jokios oficialios veiklos nevykdo, darbo sutarties pagrindu nedirba, oficialių pajamų negauna, skolos likutis neįskaitant 6 procentų metinių palūkanų šiai dienai sudaro 35707,50 Eur (59-61 b.l.).

7Kitų suinteresuotų asmenų per nustatytą terminą atsiliepimai byloje negauti, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (24-31, 33-42, 56-58 b.l.).

8Skundą dėl antstolio veiksmų nutarta nagrinėti rašytinio proceso tvarka (CPK 593 str. 3 d.). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį, neįvykus pirmam teismo posėdžiui dėl teisėjos ligos, vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principais, paskelbta 2016 m. vasario 18d. specialiame interneto tinklapyje (67-70 b.l.).

9Skundas atmestinas.

10Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimams vykdyti proceso tvarkos. Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 str.), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 straipsnis). Tai yra viena iš teismo funkcijų, susijusi su suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsauga (teismas vykdo apsauginę funkciją) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-06-11 nutartis civilinėje Nr. 3K-7-277/2008). Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais. Tačiau kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

11Ginčas byloje kilo dėl antstolio veiksmų teisėtumo, o būtent, jog antstolė vykdomojoje byloje Nr.0140/10/02910 yra nukreipusi išieškojimą į pareiškėjai priklausančią ½ dalį žemės ūkio paskirties sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) ir ½ dalį žemės ūkio paskirties sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ). Pareiškėjos nuomone, tokie antstolės veiksmai, nukreipiant išieškojimą ne tik į skolininkui priklausančio turto dalį, tačiau ir į pareiškėjai priklausantį turtą laikytini neteisėtais.

12Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog antstolės Astos Lukšienės žinioje vykdoma vykdomoji byla Nr.0140/10/02910 užvesta pagal 2010-10-07 Kauno miesto 15-ojo notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr.2-2880 dėl 49370,12 Eur skolinio įsipareigojimo sumos iš skolininko P. Ž. išieškotojo UAB ,,Agrokoncernas“ naudai (prijungtos prie nagrinėjamos bylos vykdomosios bylos Nr. 0140/10/02910 1 b.l.). Šioje vykdomojoje byloje antstolė vykdo ir kitus vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo iš skolininko P. Ž. kitų kreditorių prisijungusių prie išieškojimo naudai. Taip pat, antstolės Astos Lukšienės žinioje vykdoma vykdomoji byla Nr.0140/14/02982 užvesta pagal Kauno apygardos teismo 2014-03-25 vykdomąjį raštą Nr.2-1825-510/2012 dėl 262028,48 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų ir 239,98 Eur išieškotojo sumokėtų būtinųjų vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės J. Ž. išieškotojo AB DNB banko naudai. Skolininkai P. Ž. ir J. Ž. yra sutuoktiniai, kaip nurodo pati pareiškėja santuokos nėra nutraukę. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-04-04 teismo nutartimi priimta civilinėje byloje Nr.2-1492-374/2013 nustatyta, kad skolininkui P. Ž. priklauso ½ dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine J. Ž. esančio turto, t.y. žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) ir žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ). Skolininkams per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą neįvykdžius sprendimų, jų atžvilgiu buvo imtasi priverstinio vykdymo priemonių, areštuotas skolininkams priklausantis turtas, taikyta priverstinio vykdymo priemonė – išieškojimas iš skolininkams priklausančio turto, parduodant iš viešųjų varžytinių. 2015-08-19 priimtas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo Nr.0140/10/02910/S-20359, siekiant nustatyti skolininkams priklausančio turto vertę, vertinimą atliekant UAB ,,ideArt“. Pastaroji pateikė nekilnojamojo turto ekspertizės aktus Nr.2015-084, Nr.2015-083, pagal kuriuos žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ). įvertintas 5600 Eur; žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ). įvertintas 10000 Eur. 2015-09-29 priimtas patvarkymas dėl turto vertės nustatymo Nr.0140/10/02910/S-23523, kuris registruota pašto siunta išsiųstas vykdymo proceso šalims. Proceso šalims prieštaravimų dėl turto kainos nepareiškus, antstolė 2015-10-27 priimtais patvarkymais Nr.0140/10/02910/S-25551 ir Nr.0140/10/02910/S-25552, paskelbė skolininkams P. Ž. ir J. Ž. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių turtinių teisių į žemės ūkio paskirties sklypą, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) ir žemės ūkio paskirties sklypą, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) pardavimo, pirmąsias varžytines Nr.111631 ir 111634. 2015-11-30 priimti patvarkymai dėl neįvykusių varžytinių Nr.0140/10/02910/S-29196 ir Nr.0140/10/02910/S-29191, varžytines Nr.111631 ir 111634 paskelbiant neįvykusiomis, kadangi nedalyvavo nė vienas varžytinių dalyvis. 2015-11-30 surašyti siūlymai ieškovams paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29197 ir Nr.0140/10/02910/S-29192, neparduotą turtą pasiūlant pasiimti natūra už pradinę turto pardavimo iš varžytinių kainą, apie apsisprendimą pranešant iki 2015-12-17. Pareiškėja ginčija tokį bendrą turto pardavimą kaip vieno komplekso ir antstolės siūlymą, pateikti ir jai priklausančią turto dalį asmeniui, kuris nėra pareiškėjos kreditorius.

13Civilinio proceso kodekso 690 str. įpareigoja antstolį nustatyti skolininkui priklausančio nekilnojamo turto faktą pagal viešojo registro duomenis. Antstolė, 2015-10-27 patvarkymais Nr.0140/10/02910/S-25551, Nr.0140/10/02910/S-25552, pirmąsias varžytines skelbė dėl skolininkams P. Ž. ir J. Ž. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių turtinių teisių į žemės ūkio paskirties sklypą, unikalus numeris ( - ) ir žemės ūkio paskirties sklypą, unikalus numeris ( - ), pardavimo. Įstatymo nuostatos nenumato nekilnojamo turto savininkui pareigos išviešinti nuosavybės teisių į nekilnojamą turtą faktą viešame registre, kita vertus minėto fakto neišviešinimas nepanaikina turimos daiktinės teisės asmens atžvilgiu. Pažymėtina, jog skolininkai nuosavybės teises į aukščiau minimus žemės ūkio paskirties sklypus yra įgiję sandorių pagrindu (CK 4.47 str. 1 p.), todėl nekilnojamieji daiktai iš kurių šiuo atveju atliekamas priverstinis išieškojimas, skolininkams P. Ž. ir J. Ž. priklauso nuosavybės teise nepriklausomai nuo to, kad nėra atlikta teisinė registracija jų vardu. Tokiu būdu išieškojimas turi būti vykdomas iš skolininkams nuosavybės teise priklausančio turto bendra tvarka, nes net ir viešo registro duomenyse tiesiogiai nenurodžius fakto apie daikto savininko įregistruotas daiktines teises, duomenys apie turto įgijėjus yra nurodyti (Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-09 nutartis priimta civilinėje byloje Nr.2A-210-123/2012, Vilniaus apygardos teismo 2013-02-07 nutartis priimta civilinėje byloje Nr.2A-1649-345/2013).

14Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė taikydama priverstinio vykdymo priemonę, t.y. turtinės teisės pardavimą į skolininkams priklausantį turtą iš viešųjų varžytinių nevisiškai tinkamai taikė teisės normas nurodydama kad parduodama yra turtinė teisė, o ne turtas, tačiau įvertinant tai, jog iš esmės blogai buvo nurodyta tik realizauojamo turto rūšsi, pats turtas įkainotas laikantis imperatyvių jo vertės nustatymą reglamentuojančių teisės normų, nei skolininkai, nei išieškotojai dėl turto vertės nustatymo prieštaravimų nereiškė ir to neginčijo, oaminėta aplinkybė nėra pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais. Proceso teisės normų pažeidimai gali būti pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais tik tuo atveju, jei būtų iš esmės pažeistos vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1363-460/2010).

15CPK 634 str. 2 d. įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padedant šalims ginti jų teises ir teisėtus interesus. Pažymėtina, kad vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Antstolis, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, taip pat turi vadovautis civilinio proceso protingumo, operatyvumo, koncentracijos ir ekonomiškumo principais, t.y. taikant priverstinio vykdymo priemonę – išieškojimą iš skolininkui priklausančio turto, parduodant iš viešųjų varžytinių, būtina užtikrinti tokį skolininkui (ar skolininkams) priklausančio turto pardavimą, kuris būtų optimalus tiek skolininko, tiek išieškotojo atžvilgiu.

16Remiantis vykdomosiomis bylomis Nr.0140/14/02982 ir Nr.0140/10/02910 nustatyta, jog antstolės Astos Lukšienės kontoroje vykdomas skolų išieškojimas tiek iš skolininko P. Ž., tiek iš skolininkės J. Ž.. AB DNB banko skolininkais yra abu sutuoktiniai. Skolininkai skolų nemoka, išieškomų skolų sumos didelės dėl ko pradėtas priverstinis išieškojimas iš skolininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto. Šiuo atveju teismas sprendžia, kad antstolė paskelbdama skolininkams bendrosios nuosavybės teise priklausančio turto varžytines, nors išieškojimas vykdomas skirtingose vykdomosiose bylose bei atskirų vykdomųjų dokumentų pagrindu, tinkamai atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius. Atsižvelgiant į tai, kad turto pardavimas iš varžytinių savo esme yra įstatyme numatyta specifika pasižymintis sandoris, atskirai skelbiamos vieno turtinio komplekso, į kurį yra nustatytos tik idealiosios bendraturčių dalys, nesant nustatytai jais naudojimosi tvarkai, varžytinės duotų pagrindo abejoti tokio proceso skaidrumu, tikslingumu, kartu pažeidžiant protingumo principą (CK 1.5 str.), bei sudarant prielaidas ginčui ateityje kilti. Be to, teismų praktika formuoja vieningą poziciją, kad vieningo turtinio objekto komplekso pardavinėjimas dalimis dirbtinai mažina parduodamų objektų kainą. Kartu yra mažinamas ir potencialių pirkėjų ratas. Šiuo atveju atsižvelgus į turtinio objekto paskirtį, jo patrauklumą rinkoje, tokiu būdu dirbtinai sumažinant jo kainą priverstinio pardavimo atveju, būtų pažeidžiami ne tik išieškotojo, bet kartu ir skolininko interesai padengti didesnę turimos skolos dalį. Teismas taip pat sutinka su pareiškėjos kreditoriaus AB DnB banko atsiliepime nurodyta aplinkybe, jog atveju, jeigu sutikimą paimti iš varžytynių neparduotą turtą būtų išreiškęs ieškotojas, kuris neturi reikalavimo teisės į pareiškėją, jis privalėtų sumokėti tam tikrą pinigų sumą, kuri būtų skirta pareiškėjos skoloms pagal vykdomuosius dokumentus dengti. Todėl šis pareiškėjos nurodomas motyvas taip pat atmestinas. Kadangi teismas nenustatė antstolės veiksmų neteisėtumo turtą siekiant parduoti kaip vieningą turtinį kompleksą, juolab minėtą turtą iš varžytinių pardavinėjant atskiromis dalimis, su jo pardavimu susiję kaštai tik padidėtų (būtų reikalinga atskirai nustatyti kiekvienos iš dalių turto vertę, išaugtų vykdymo išlaidos ir kt.), nėra ir pagrindo sutikti su pareiškėjos reikalavimu panaikinti 2015-11-30 siūlymą ieškovui, paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29197 ir 2015-11-30 siūlymą ieškovui, paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29192, todėl atmestinas.

17Pareiškėja prašo panaikinti J. Ž. turto areštus antstolės užvestose vykdomosiose bylose bei nutraukti vykdomąsias bylas pareiškėjos J. Ž. atžvilgiu.

18Nagrinėjant bylą nustatyta, kad antstolės Astos Lukšienės kontoroje pareiškėjos atžvilgiu vykdomi išieškojimai vykdomojoje byloje Nr.0140/14/02982 pagal Kauno apygardos teismo 2014-03-25 iš duotą vykdomąjį dokumentą Nr.2-1825-510/2012 dėl 262028,48 Eur, 5 procentų metinių palūkanų ir 239,98 Eur sumokėtų būtinųjų vykdymo išlaidų išieškojimo trečios eilės išieškotojui AB DNB banko naudai, skolos likutis 261671,02 Eur ir vykdomojoje byloje Nr.0140/15/02778 pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015-10-29 iš duotą vykdomąjį dokumentą Nr.2-2396-329/2015 dėl 242 Eur, išieškojimo trečios eilės išieškotojui AB DNB banko naudai, skolos likutis 242 Eur. Tačiau pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų pateiktas bei antstolės patvarkymas jo netenkinti priimtas vykdomojoje byloje Nr.0140/10/02910 ir Nr.0140/14/02982. Todėl pareiškėjos reikalavimo pagrįstumas panaikinti J. Ž. turto areštus antstolės užvestose vykdomosiose bylose bei nutraukti vykdomąsias bylas pareiškėjos J. Ž. atžvilgiu, nesant įstatymo nustatyta tvarka pateikto skundo vykdomojoje byloje Nr.0140/15/02778, šioje byloje nenagrinėtinas.

19Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė Asta Lukšienės vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje Nr.0140/14/02982 pagal Kauno apygardos teismo 2014-03-25 iš duotą vykdomąjį dokumentą Nr.2-1825-510/2012 dėl 262028,48 Eur, 5 procentų metinių palūkanų ir 239,98 Eur sumokėtų būtinųjų vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės J. Ž. trečios eilės išieškotojui AB DNB banko naudai. Skolininkei skolos per raginime įvykdyti sprendimą nesumokėjus, taikytos priverstinio poveikio priemonės – skolininkei priklausančios turtinės teisės į nekilnojamąjį turtą areštas. 2013-01-16 ir 2015-02-03 turto arešto aktai skolininkei asmeniškai įteikti 2013-01-30 ir 20145-03-06, kartu juose nurodant, jog skolininkui ir išieškotojui nedalyvavus areštuojant turtą, prieštaravimai dėl turto įkainojimo gali būti pareiškiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią asmuo gavo turto arešto aktą. Taip pat išaiškinant CPK 510 str. ir 512 str. dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti apskundimo tvarką. Nustatyta, jog skolininkė gavusi aukščiau minėtus procesinius dokumentus prieštaravimų nereiškė, teise skųsti antstolio atliktus procesinius veiksmus nėra pasinaudojusi, duomenų, jog būtų įvykdžiusi vykdomąjį dokumentą, kurio pagrindu atliekamas išieškojimas nėra pateikta, antstolės nurodymu skolos likutis sudaro 261671,02 Eur dėl ko nėra teisinio pagrindo panaikinti antstolės taikytas priverstinio poveikio priemones šioje vykdomojoje byloje.

20Pažymėtina, kad skundas dėl antstolio veiksmų, kaip kiekvienas procesinis dokumentas, turi turėti skundo pagrindą, t.y. faktines aplinkybes, kuriomis pareiškėjas remiasi, nurodydamas skundo dalyką. CPK 629 straipsnio 1 dalyje nurodytas baigtinis vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų sąrašas. Pareiškėja, reikšdama reikalavimą nutraukti vykdomąją bylą, nesiremia nė vienu iš CPK 629 straipsnyje numatytų pagrindų ir nenurodo faktinių tokį pagrindą sudarančių aplinkybių. Pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės dėl antstolio veiksmų, atliekant priverstinio vykdymo priemonę – išieškojimą iš skolininkui priklausančio turto, nesudaro pagrindo nutraukti pradėtą vykdomąją bylą, todėl pareiškėjos skundo reikalavimas šioje dalyje taip pat atmestinas.

21Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei remdamasis nurodytais motyvais, konstatuoja, kad antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0140/10/02910 ir Nr.0140/14/02982, laikėsi teisės aktais nustatytų reikalavimų, reglamentuojančių vykdymo veiksmus, veikė teisėtai pagal įstatymų jai priskirtą kompetenciją, todėl naikinti antstolės Astos Lukšienės 2015-11-30 siūlymą ieškovui, paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29197 ir 2015-11-30 siūlymą ieškovui, paimti turtą natūra Nr.0140/10/02910/S-29192; panaikinti pareiškėjos J. Ž. turto areštus antstolės užvestose vykdomosiose bylose bei nutraukti vykdomąsias bylas pareiškėjos J. Ž. atžvilgiu nėra objektyvaus pagrindo, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str., 185 str., 513 str.).

22Byloje susidariusios 14,04 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei priteistinos iš pareiškėjos (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 513 str.,

Nutarė

24pareiškėjos J. Ž. skundą suinteresuotiems asmenims P. Ž., R. M., UAB „Agrokoncernas“, UAB ,,Mecro technikonas“, UAB ,,Arvi cukrus“, UAB ,,Laumetris“, UAB ,,Audrokesta“, ŽŪKB ,,Pieno gėlė“, UAB ,,Baltic agro“, UAB ,,Agerona“, AB DnB bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija, UAB ,,Tanagra“, UAB ,,Agroservisas LT“, VSDFV Marijampolės skyrius, UAB ,,SV Technika“, UAB ,,Agrimatco Vilnius“, Nacionalinė mokėjimo agentūra, UAB ,,LKU turto valdymas“, UAB ,,Dojus agro“ ir Alytaus r. ŽŪB ,,Atžalynas“ dėl antstolio veiksmų, atmesti.

25Priteisti iš pareiškėjos J. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 14,04 Eur (keturiolika eurų 4 centus) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į.k.188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

26Nutarties kopiją siųsti pareiškėjai, suinteresuotiems asmenims.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė,... 2. Marijampolės rajono apylinkės teisme 2015 m. gruodžio 28 d. priimtas... 3. Pareiškėja skundu prašo panaikinti 2015-11-30 siūlymą ieškovui, paimti... 4. Antstolė Asta Lukšienė, 2015-12-17 priimtu patvarkymu vykdomosiose bylose... 5. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog... 6. Suinteresuotas asmuo UAB ,,Agrokoncernas“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 7. Kitų suinteresuotų asmenų per nustatytą terminą atsiliepimai byloje... 8. Skundą dėl antstolio veiksmų nutarta nagrinėti rašytinio proceso tvarka... 9. Skundas atmestinas.... 10. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 11. Ginčas byloje kilo dėl antstolio veiksmų teisėtumo, o būtent, jog... 12. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog antstolės Astos Lukšienės žinioje... 13. Civilinio proceso kodekso 690 str. įpareigoja antstolį nustatyti skolininkui... 14. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti... 15. CPK 634 str. 2 d. įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų... 16. Remiantis vykdomosiomis bylomis Nr.0140/14/02982 ir Nr.0140/10/02910 nustatyta,... 17. Pareiškėja prašo panaikinti J. Ž. turto areštus antstolės užvestose... 18. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad antstolės Astos Lukšienės kontoroje... 19. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė Asta Lukšienės vykdo... 20. Pažymėtina, kad skundas dėl antstolio veiksmų, kaip kiekvienas procesinis... 21. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei remdamasis nurodytais... 22. Byloje susidariusios 14,04 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 513... 24. pareiškėjos J. Ž. skundą suinteresuotiems asmenims P. Ž., R. M., UAB... 25. Priteisti iš pareiškėjos J. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 14,04 Eur... 26. Nutarties kopiją siųsti pareiškėjai, suinteresuotiems asmenims.... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali...