Byla e2-782-793/2018
Dėl įpareigojimo vykdyti sutartį natūra

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovei A. J., ieškovės ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lexima“ atstovui advokatui Irmantui Balčiūnui, atsakovui S. A., atsakovo atstovui advokatui Remigijui Bukėnui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui S. A., trečiasis asmuo uždaroji akcinės bendrovė „Lexima“ dėl įpareigojimo vykdyti sutartį natūra.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydama įpareigoti atsakovą įvykdyti 2013 m. birželio 5 d. susitarimą natūra – savo sąskaita su ieškove A. J. sudaryti dovanojimo sutartį dėl pastato adresu ( - ) (dabartinis adresas ( - )), unikalus Nr. ( - ), dalių, plane pažymėtų indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ir 1-7, neatlygintino perleidimo (dovanojimo) ieškovei A. J. Nurodė, kad 1992 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos rajono Lėbartų valstybinis ūkis perdavimo-priėmimo aktu perdavė nurašytą kiaulidės pastatą Nr. 5 (dabartinis adresas ( - )) nusigriovimui atsakovui S. A., A. M., R. B. ir Č. S. 2009 m. minėtam pastatui suformuota Nekilnojamojo turo kadastro duomenų byla. 2011 m. rugpjūčio 30 d. J. M. (ginčo patalpas valdžiusio A. M. turtą ir turtines teises paveldėjusi sutuoktinė) už 20 000,00 Lt perleido ieškovei valdymo teisę į 190 km. m. bendro ploto nekilnojamojo turto – pastato, kurio registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane žymimo 2P1p, esančio ( - ) (dabartinis adresas ( - )), patalpas, žymimas 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 indeksais. 2013 m. birželio 5 d. tarp ieškovės ir atsakovo sudarytas susitarimas, pagal kurį S. A. patvirtino, kad po pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, pastato dalys, plane pažymėtos indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 neatlygintinai priklausys ieškovei. Tuo pačiu susitarimu atsakovas įsipareigojo atlikti dokumentų parengimo darbus dėl kiekvienam pastato bendraturčiui priklausančių dalių atidalinimo ir atskiro unikalaus numerio suteikimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1754-637/2014 nustatė faktą, kad atsakovas įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) patalpas, plane pažymėtas indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20. Minėto sprendimo pagrindu S. A. įregistruota nuosavybės teisė į 53266/91404 dalis pastato, įskaitant ir ginčo patalpas. Teigia, jog ieškovė ne kartą kreipėsi į atsakovą, kad šis vykdytų 2013 m. birželio 5 d. susitarimą, tačiau S. A. savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo iki šiol. Ieškovė nebuvo įtraukta į civilinę bylą Nr. 2-1754-637/2014, kurioje atsakovui buvo pripažinta nuosavybės teisė į dalį patalpų, adresu ( - ), įskaitant ir ginčo patalpas. Tokiu būdu ieškovė negalėjo pateikti 2011 m. rugpjūčio 30 d. nekilnojamojo daikto valdymo teisių perleidimo sutarties, 2013 m. birželio 5 d. susitarimo ir kitų įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė yra teisėta ginčo patalpų savininkė.

5Atsakovas S. A. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, kad atsakovui ir V. B. priklauso 53266/91404 dalys pastato-gamybinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovė neginčija atsakovo nuosavybės į ginčo patalpas, o reikalauja perleisti dalį nuosavybės teisių, tačiau nenurodo, kokiu nuosavybės teisės įgijimo būdu A. J. reikalauja įpareigoti atsakovą perleisti daiktinę teisę. Teigia, kad ieškovė, apskritai, nėra 2013 m. birželio 5 d. susitarimo šalimi, kadangi šis susitarimas nenustatė priešpriešinių ieškovės ir atsakovo teisių bei pareigų. Minėto susitarimo šalimis yra atsakovas ir V. B.. Atsakovo ir V. B. 2013 m. birželio 5 d. sudaryto susitarimo dalis, kurioje nurodyta, kad V. B. ir S. A. sutinka, kad po įteisinimo pastato dalys, pažymėtos žymenimis 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 neatlygintinai priklausys A. J. gali būti kvalifikuojama tik kaip pažadas ateityje sudaryti dovanojimo sutartį su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Tuo tarpu, pažadas padovanoti turtą ar turtinę teisę arba atleisti nuo turtinės pareigos ateityje nelaikomas dovanojimo sutartimi.

6Trečiasis asmuo UAB „Lexima“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Ieškovė prašė ieškinį tenkinti visiškai. Palaikė atstovo išsakytą poziciją.

8Ieškovės ir trečiojo asmens atstovas advokatas Irmantas Balčiūnas prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurdodė, jog ieškovės ir atsakovo santykiai buvo geri, todėl A. J. pasitikėjo S. A. manydama, kad jam atlikus visus reikalingus veiksmus, ginčo patalpos bus perleistos/dovanotos ieškovei. Teigia, jog susitarimo sudarymo metu, ginčo turtas nebuvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre, todėl preliminarios sutarties nebuvo galima sudaryti.

9Atsakovas S. A. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Patvirtino, kad pastatą valdė nuo 1991 m. A. J. visiškai neprisidėjo prie pastato įteisinimo ar remonto, todėl jis neturi jokio pagrindo ginčo patalpas perleisti ieškovei.

10Atsakovo atstovas advokatas Remigijus Bukėnas su ieškiniu nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, kad ieškovė neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo reikalauti teismo įpareigoti atsakovą įvykdyti 2013 m. birželio 5 d. susitarimą. Pabrėžė, kad A. J. nėra 2013 m. birželio 5 d. susitarimo šalimi, kadangi šis susitarimas nenustatė priešpriešinių ieškovės ir atsakovo teisių bei pareigų. Nagrinėjamu atveju, apskritai, kyla pagrįstų abejonių, ar 2013 m. birželio 5 d. susitarimas buvo sudarytas. Ieškovė teismui nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad ji valdė ginčo patalpas, ir kad jos iš tiesų jai priklausė.

11Teismas konstatuoja:

12ieškinys atmestinas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 30 d. nekilnojamojo daikto valdymo teisių perleidimo sutartimi J. M. perleido ieškovei A. J. nekilnojamojo daikto-pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), patalpų, žymimų 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 indeksais pagal suformuotą 2009 m rugpjūčio 17 d. Nekilnojamojo kadastro duomenų bylą, bendro ploto 190 kv. m., valdymo teises. 2013 m. birželio 5 d. tarp ieškovės ir atsakovo sudarytas susitarimas, pagal kurį S. A. patvirtino, kad po pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, pastato dalys, plane pažymėtos indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 neatlygintinai priklausys ieškovei. Tuo pačiu susitarimu atsakovas įsipareigojo atlikti dokumentų parengimo darbus dėl kiekvienam pastato bendraturčiui priklausančių dalių atidalinimo ir atskiro unikalaus numerio suteikimo. Ieškovės teigimu, atsakovas minėto susitarimo sąlygų nesilaikė ir po Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1754-637/2014, kuriuo buvo nustatytas faktas, kad atsakovas įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į pastato, esančio ( - ), patalpas, plane pažymėtas indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, tuo pagrindu įsiregistravęs nuosavybės teisę į pastato, esančio ( - ), patalpas, plane pažymėtas indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, įskaitant ir ginčo patalpas, ir neatlygintinai neperleisdamas ieškovei pastato dalių, plane pažymėtų indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, pažeidžia ieškovės teises. Atsakovas su ieškiniu nesutinka motyvuodamas tuo, jog ieškovė, apskritai, nėra 2013 m. birželio 5 d. susitarimo šalimi, kadangi šis susitarimas nenustatė priešpriešinių ieškovės ir atsakovo teisių bei pareigų. 2013 m. birželio 5 d. sudaryto susitarimo dalis, kurioje nurodyta, kad V. B. ir S. A. sutinka, kad po įteisinimo pastato dalys, pažymėtos žymenimis 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 neatlygintinai priklausys A. J. gali būti kvalifikuojama tik kaip pažadas ateityje sudaryti dovanojimo sutartį su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

14Byloje kilo ginčas dėl 2013 m. birželio 5 d. sudaryto susitarimo, pagal kurį atsakovas S. A. patvirtino, jog sutinka, kad po pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, pastato dalys, plane pažymėtos indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 neatlygintinai priklausys ieškovei A. J., vykdymo. Iš esmės tarp šalių kilo ginčas dėl susitarimo ateityje padovanoti turtą vykdymo. Ieškovė savo reikalavimą atsakovui grindžia prieš tai minėtu 2013 m. birželio 5 d. sudarytu susitarimu, reikalaudama iš atsakovo susitarimą vykdyti natūra – savo sąskaita su ieškove A. J. sudaryti dovanojimo sutartį dėl pastato adresu ( - ) (dabartinis adresas ( - ) dalių, plane pažymėtų indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ir 1-7, neatlygintino perleidimo (dovanojimo) ieškovei. Darytina išvada, kad ieškovė reikalauja atsakovo vykdyti susitarimą ateityje padovanoti turtą. Aiškinant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties turinio bei jos sąlygų. Ieškovės teigimu atsakovas įsipareigojo sudaryti dovanojimo sutartį, atsakovo teigimu prieš tai minėta sutarties dalis, kurioje nurodyta, jog S. A. sutinka, kad po įteisinimo pastato dalys, pažymėtos žymenimis 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 neatlygintinai priklausys A. J., gali būti kvalifikuojama tik kaip pažadas ateityje sudaryti dovanojimo sutartį su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje, pasisakydamas dėl susitarimo ateityje padovanoti turtą teisinės reikšmės ir pasekmių, yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Turto bankas“ v. UAB „Vaidluvė“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-406/2000; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Danske Bank A/S v. L. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-702/2013).

16Iš byloje esančio rašytinio įrodymo - 2013 m. birželio 5 d. sudaryto susitarimo (dėl statinio, esančio ( - ), pasidalinimo po įteisinimo teismine tvarka, Reg. Nr. 44/713590, unikalus pastato Nr. ( - ), plane pažymėto 1p1p, 2P1p, 2p1p), pagal kurio vieną dalį V. B. ir atsakovas S. A. nurodė, kad sutinka, jog po pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, pastato dalys, plane pažymėtos indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 neatlygintinai priklausys ieškovei. Susitarimas sudarytas rašytine forma, notariškai nepatvirtintas. Į bylą yra pateikta tik minėto susitarimo nepatvirtinta kopija, kurioje yra tik atsakovo ir ieškovės parašai, nors susitarime kaip liudininkai yra nurodyti dar trys asmenys. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad galima daryti pagrįstą išvadą, jog šis susitarimas, apskritai, gali būti nelaikomas sudarytu ir galiojančiu. Iš susitarimo turinio matyti, kad susitarimo šalys yra V. B. ir atsakovas S. A. Pažymėtina, kad minėtame susitarime nenustatytos jokios ieškovės prievolės, o atsakovas ne įsipareigojo, o išreiškė sutikimą, kad ieškovei neatlygintinai priklausys susitarime nurodytos pastato dalys.

17Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 str.), be kita ko, suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-577-219/2015). Laisva valia pasirinkusios reikalavimų ir atsikirtimų pagrindą, šalys jų pasirinktomis įrodinėjimo priemonėmis pačios turi nurodytas aplinkybes įrodyti. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad įrodymų vertinimas reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas; teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle ir išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.).

18Atsakovo teigimu jis susitarimo nepasirašė, jokio pažado padovanoti ieškinyje nurodytų patalpų ieškovei nedavė, teigė, kad galėjo būti tariamasi dėl patalpų perleidimo, jei ieškovė būtų suremontavusi pastatą. Nustatant tikruosius susitarimo dalyvių –ieškovės ir atsakovo - ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu susitarimo teksto aiškinimu, sutarties sąlygas aiškinant atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes darytina išvada, kad 2013 m. birželio 5 d. sudaryto susitarimo dalimi atsakovas išreiškė pažadą padovanoti ieškovei jame nurodytą turtą. Ieškovė nereiškė reikalavimo susitarimą pripažinti dovanojimo sutartimi, atsakovas nereikalavo pripažinti negaliojančiu minėtą šalių susitarimą. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad teisėtai valdė pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), pastato dalis, plane pažymėtas indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, tačiau valdymo trukmės nepakako, kad kartu su atsakovu ir V. B. būtų galėjusi kreiptis į teismą dėl nuosavybės teisės į pastato dalis įgyjamosios senaties būdu įgijimo. Teisininkės B. M., kuri teisme buvo apklausta liudytoja, patarimu sutiko nesikreipti į teismą, sudarant galimybę atsakovui įgyjamosios senaties būdu nuosavybės teise įsigyti ir jos valdomas patalpas už atsakovo įsipareigojimą po patalpų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre jai neatlygintinai perleisti prieš tai minėtas pastato dalis. Tuo tikslu teisininkė B. M., su kuria ieškovė buvo sudariusi teisinės pagalbos sutartį, parengė minimą susitarimą. Šias aplinkybes teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytoja B. M.. Teismas neturi pagrindo netikėti šiais ieškovės paaiškinimais ir daro išvadą, kad tikrasis susitarimo dalyvės –ieškovės ketinimas buvo gauti atsakovo pažadą ateityje neatlygintinai iš jo gauti pastato dalis, nurodytas susitarime, plane pažymėtas indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7. Atsakovas tokį pažadą neigė, tačiau negalėjo paaiškinti, kodėl į aptariamą susitarimą buvo įrašyta susitarimo dalis dėl jo sutikimo, kad ieškovei neatlygintinai priklausys susitarime nurodytos pastato dalys. Konstatuotina, jog sudarytas susitarimas nėra dovanojimo sutartis. Dovanojimo sutartis yra neatlygintinė, vienašalė ir realinė, nes pažadas padovanoti turtą ateityje nelaikomas dovanojimo sutartimi (CK 6.465 straipsnio 2 dalis).

19Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad aptariamu susitarimu viena susitarimo šalių – atsakovas S. A. išreiškė savo pažadą ateityje neatlygintinai perleisti (padovanoti) ieškovei nekilnojamuosius daiktus, o jį įgyvendinti įsipareigojo po pastato įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

20Kasacinis teismas savo nutartyse yra pažymėjęs, kad išreiškus pažadą ateityje padovanoti turtą, kuris nėra vykdytinas kaip dovanojimo sutartis, šalims nėra teisinio pagrindo reikšti reikalavimų dėl susitarimo, kuriame įrašytas pažadas, vykdymo. Iš pažado padovanoti daiktą neatsiranda nuosavybės teisės, jos įgyjamos dovanojimo sutartimi, kuriai, be kita ko, taikomi CK 6.469 straipsnyje reglamentuojami dovanojimo sutarties sudarymo formos reikalavimai. Susitarimą kvalifikuojant pažadu dovanoti, kai šio pažado neįvykdžius atsisakyta dovanoti, dėl jo neįvykdymo neatsiranda dovanojimo prievolinių padarinių. Vadinasi, susitarimas, kuriame išreikštas pažadas dovanoti, yra galimas, o kadangi toks pažadas nesukelia ir negali sukelti dovanojimo teisinių padarinių, jis negali būti prilygintas dovanojimo sutarčiai. Pažado padovanoti turtą nesilaikymo teisinės pasekmės reglamentuojamos CK 6.465 straipsnio 2 dalyje, pagal ją asmuo, kuriam buvo pažadėta ką nors padovanoti ateityje, turi teisę į nuostolių, susijusių su pasirengimu priimti dovaną, atlyginimą, jeigu dovanotojas atsisakė sudaryti dovanojimo sutartį dėl nepateisinamų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-293-684/2015.

21Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui dėl kitų šalių byloje išsakytų ar pateiktų argumentų ir teiktų įrodymų kaip teisiškai nereikšmingų aplinkybių ir įrodymų, išsamiau nepasisakytina.

22Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių, jų atstovų paaiškinimus, liudytojų parodymus, esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, ieškovės reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą įvykdyti 2013 m. birželio 5 d. susitarimą natūra – savo sąskaita su ieškove A. J. sudaryti dovanojimo sutartį dėl pastato adresu ( - ) (dabartinis adresas ( - )), unikalus Nr. ( - ), dalių, plane pažymėtų indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ir 1-7, neatlygintino perleidimo (dovanojimo) ieškovei A. J., atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

24Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovas pateikė teismui duomenis, kad už advokato paslaugas sumokėjo 1 839,20 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys atmestas, į tai, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, pakeistų 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, atsakovo prašymas tenkintinas, iš A. J. priteistini 1 839,20 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo S. A. naudai (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. l d.).

25Dėl užstato grąžinimo.

26Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2017 m. lapkričio 13 d. į Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėjo 200,00 Eur dydžio užstatą už liudytojų iškvietimą į 2017 m. gruodžio 6 d., 14.00 val. teismo posėdį.

27Pagal CPK 89 straipsnio 4 dalį liudytojams, ekspertams ir vertėjams atlyginamos jų turėtos dėl atvykimo į teismą, važiavimo bei gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos ir išmokami dienpinigiai. Kadangi liudytojai nepateikė teismui duomenų apie jų patirtas išlaidas, susijusias su atvykimo į teismo posėdį, todėl ieškovei grąžintini 200,00 Eur sumokėto užstato.

28Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi (2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi iš dalies panaikintos) atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 150 str. 2 d.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 286 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

30ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovės A. J., asmens kodas ( - ) 1 839,20 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt devynis Eur 20 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovo S. A., asmens, kodas ( - ) naudai.

32Grąžinti ieškovei A. J., asmens kodas ( - ) 2017 m. lapkričio 13 d. mokėjimo nurodymu Nr. 968011, mokėjimo paskirtis „užstatas už liudytojų iškvietimą į posėdį“ į Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėtą 200,00 Eur (dviejų šimtų Eur 00 ct) dydžio užstatą, užstatą pervedant į A. J. banko sąskaitą.

33Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi (2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi iš dalies panaikintas) atsakovo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino,... 5. Atsakovas S. A. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti.... 6. Trečiasis asmuo UAB „Lexima“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Ieškovė prašė ieškinį tenkinti visiškai. Palaikė atstovo išsakytą... 8. Ieškovės ir trečiojo asmens atstovas advokatas Irmantas Balčiūnas prašė... 9. Atsakovas S. A. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Patvirtino, kad... 10. Atsakovo atstovas advokatas Remigijus Bukėnas su ieškiniu nesutiko ir prašė... 11. Teismas konstatuoja:... 12. ieškinys atmestinas.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 30 d. nekilnojamojo daikto... 14. Byloje kilo ginčas dėl 2013 m. birželio 5 d. sudaryto susitarimo, pagal... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje,... 16. Iš byloje esančio rašytinio įrodymo - 2013 m. birželio 5 d. sudaryto... 17. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad civiliniame procese vyraujantis rungimosi... 18. Atsakovo teigimu jis susitarimo nepasirašė, jokio pažado padovanoti... 19. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad aptariamu susitarimu viena... 20. Kasacinis teismas savo nutartyse yra pažymėjęs, kad išreiškus pažadą... 21. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai... 22. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių, jų atstovų... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 24. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 25. Dėl užstato grąžinimo.... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2017 m. lapkričio 13 d. į... 27. Pagal CPK 89 straipsnio 4 dalį liudytojams, ekspertams ir vertėjams... 28. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi (2017... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 30. ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovės A. J., asmens kodas ( - ) 1 839,20 Eur (vieną... 32. Grąžinti ieškovei A. J., asmens kodas ( - ) 2017 m. lapkričio 13 d.... 33. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi (2017... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...