Byla B2-1758-221/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo viešajai įstaigai „Veržlusis Nevėžis“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų P. B., V. D., V. D. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo viešajai įstaigai „Veržlusis Nevėžis“,

Nustatė

2ieškovas P. B. bankroto bylą prašo iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu. Nurodo, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-1645-836/2014 iš atsakovės ieškovui P. B. priteista 110 000 Lt (31 858,2 Eur) skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos, 600 Lt žyminis mokestis. Su šiuo teismo įsakymu ieškovas kreipėsi į antstolę R. M., kuri nurodė, kad yra iš viso trys vykdomosios bylos dėl piniginių sumų išieškojimo iš atsakovės, bendra išieškoma suma – 221 704,02 Lt (64 209,92 Eur). Patikrinusi atsakovės turtinę padėtį, antstolė nustatė, kad atsakovė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių, kitų juridinių asmenų akcijų, į atsakovės vardu registruotas banko sąskaitas piniginės lėšos nebuvo pervestos nei karto nuo 2013 metų pradžios, antstolė padarė išvadą, jog atsakovė neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti skolų ir vykdymo išlaidų išieškojimą. Šiuo metu atsakovė ieškovui P. B. skolinga 30 052 Eur. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovas P. B. mano, kad atsakovė yra nemoki.

3Ieškovai V. D. ir V. D. bankroto bylą prašo iškelti tuo pačiu pagrindu.

4Ieškovas V. D. nurodo, kad Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-131-615/2015 iš atsakovės ieškovui V. D. priteista 17 377,2 Eur skola, 7,14 Eur palūkanos, 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. gegužės 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 144,81 Eur bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė sumokėjo tik nedidelę dalį (2 700 Eur) nurodytu teismo sprendimu priteistų sumų. Dėl to atsakovės skola ieškovui V. D. sudaro 14 829,15 Eur ir procesinės palūkanos. Nepaisant daugkartinių raginimų sumokėti skolą, atsakovė neatsiskaitė su ieškovu V. D. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovas V. D. mano, kad atsakovė yra nemoki.

5Ieškovas V. D. nurodo, kad jis ir atsakovė 2013 m. rugsėjo 5 d. sudarė sportinės veiklos sutartį (kontraktą) Nr. 13/09/05-01. Sutarties 4.1. punktu už ieškovo V. D. sportinę veiklą 2013/2014 m. krepšinio sezone atsakovė įsipareigojo sumokėti iš viso 150 000 Lt (43 44 Eur) atlyginimą atskaičius visus mokėtinus mokesčius. Sutarties 4.2. punkte šalys numatė, jog atsakovei vėluojant daugiau kaip 15 dienų įvykdyti sutarties 4.1. punkte nurodytus mokėjimus, ieškovas V. D. įgyja teisę nebesilaikyti tolimesnių įsipareigojimų bei pereiti į bet kurį kitą klubą. Ieškovui V. D. tokiu atveju turi būti sumokėta 3 mėnesinių atlyginimų dydžio kompensacija, t. y. 45 000 Lt (13 032,9 Eur). Atsakovei pažeidus įsipareigojimus pagal sutartį, ieškovas V. D. 2013 m. spalio 22 d. pranešimu įspėjo atsakovę apie jos padarytus sutarties pažeidimus, neišmokant ieškovui V. D. atlyginimų, kurie turėjo būti sumokėti iki 2013 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. spalio 15 d. Atsakovei toliau nevykdant prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį, ieškovas V. D. 2013 m. lapkričio 21 d. pranešimu vienašališkai nutraukė sutartį nuo 2013 m. lapkričio 21 d. Po sutarties nutraukimo atsakovė sumokėjo ieškovui V. D. 30 000 Lt (8 688,6 Eur) skolą, tačiau 45 000 Lt (13 032,9 Eur) kompensacijos, numatytos sutarties 4.2. punkte, atsakovė iki šiol nėra sumokėjusi. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovas V. D. mano, kad atsakovė yra nemoki.

6Atsakovei nepateikus teismo reikalautų duomenų, Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 30 d. nutartimi iškėlė atsakovei bankroto bylą.

72016 m. birželio 9 d. atsakovė padavė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 30 d. nutarties, kuriame nurodė, kad yra moki, nes jos turtas vertas 386 759 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 92 250,68 Eur, be to, jos specialus ne pelno siekiančios įstaigos statusas ir veiklos specifika sudaro pagrindą jos mokumą vertinti atsižvelgiant ne tik į įstaigos finansinės veiklos rodiklius.

8Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 10 d. nutartimi sutiko su atskirojo skundo reikalavimu dėl nutarties panaikinimo, panaikino Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartį, įpareigojo atsakovę iki 2016 m. birželio 23 d. pateikti teismui: 2016 m. gegužės 31 d. duomenimis sudarytą atsakovės finansinių ataskaitų rinkinį; duomenis apie atsakovės trumpalaikio turto sudėtį; įrodymus apie Kėdainių rajono savivaldybės suteiktą ar ketinamą suteikti paramą atsakovei; įrodymus apie paramos ir labdaros fondo „Krepšinio angelai“ suteiktą paramą atsakovei; įmonės skolininkų, jeigu atsakovė jų turi, sąrašą, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas bei kalendorinę atsiskaitymų datą pagal sutartis ar įstatymus (pvz.: 2016 m. sausio 1 d.); visų su kreditoriais sudarytų taikos sutarčių kopijas; taikos sutarčių vykdymą ar įvykdymą patvirtinančius duomenis, kadangi ieškovas P. B. teigė, jog atsakovė nevykdo 2015 m. liepos 20 d. su juo pasirašytos taikos sutarties, be to, bankroto bylos iškėlimo klausimas bus sprendžiamas 2016 m. liepos 4 d., t. y. suėjus terminui daliai taikos sutarčių įvykdyti; informaciją apie teismuose atsakovei iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka; įmonės kreditorių sąraše nurodyti konkrečius atsiskaitymo terminus su visais kreditoriais.

92016 m. birželio 23 d. teisėjos rezoliucija atsakovės prašymu terminas dokumentams pateikti pratęstas iki 2016 m. birželio 30 d.

102016 m. liepos 4 d., bylos dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei nagrinėjimo dieną, iš atsakovės gauta dalis teismo reikalautų dokumentų. Atsižvelgus į tai, kad atsakovės dokumentai per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą pateikti iki teismo posėdžio, jie priimti ir įvertintini, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovei klausimą.

11Ieškovas P. B. 2016 m. liepos 5 d. po bylos išnagrinėjimo teismo posėdyje pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo. Atsižvelgiant į tai, kad procesiniai dokumentai pateikti po bylos išnagrinėjimo, juos atsisakytina priimti.

12Atsakovei VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ iškeltina bankroto byla.

13Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

14Pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovai pateikė kaip kreditoriai, kuriems atsakovė nesumoka skolos (Įmonių bankroto įstatymo 3 str. 7 p.), todėl šioje byloje pareikšto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

15Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009).

16Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

17Iš atsakovės teismui pateikto 2015 m. gruodžio 31 d. VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ balanso duomenų matyti, kad jame įrašytas atsakovės turtas buvo vertas 386 759 Eur (ilgalaikis turtas (patentai, licencijos) – 72 405 Eur, trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos) – 314 354 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 425 986 Eur (iš jų trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 175 038 Eur). Atsakovė nepateikė aktualaus 2016 m. gegužės 31 d. duomenimis sudaryto atsakovės finansinių ataskaitų rinkinio, nors buvo įpareigota jį pateikti Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartimi, todėl negalima nustatyti tikslaus atsakovės turimo turto ir įsipareigojimų kreditoriams santykio. Atsakovė yra nurodžiusi, kad iki naujo sezono pradžios ji turi galiojančią sutartį su paramos ir labdaros fondu „Krepšinio angelai“ dėl 322 992 Eur paramos. Iš atsakovės pateiktos su paramos ir labdaros fondu „Krepšinio angelai“ 2015 m. rugpjūčio 10 d. sudarytos paramos sutarties matyti, kad šia sutartimi paramos ir labdaros fondas „Krepšinio angelai“ 2015–2016 m. krepšinio sezono metu įsipareigojo savanoriškai ir neatlygintinai perduoti VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ 322 992 Eur pinigų sumą Kėdainių krepšinio klubo „Nevėžis“ veiklai finansuoti. Minėta Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartimi atsakovė, be kita ko, buvo įpareigota pateikti duomenis apie atsakovės trumpalaikio turto sudėtį; paramos ir labdaros fondo „Krepšinio angelai“ suteiktą paramą atsakovei. Atsakovė pateikė 2016 m. gegužės 31 d. buhalterinę pažymą, kurioje nurodyta, kad paramos ir labdaros fondas „Krepšinio angelai“ suteikė 86 467,74 Eur paramą VšĮ „Veržlusis Nevėžis“. Atsakovė nepateikė duomenų apie jos trumpalaikio turto sudėtį, tačiau iš su paramos ir labdaros fondu „Krepšinio angelai“ 2015 m. rugpjūčio 10 d. sudarytoje paramos sutartyje nurodytos paramos sumos yra pagrindas daryti prielaidą, kad didžiąją dalį (ar jį visą) atsakovės trumpalaikio turto sudaro būtent iš šio fondo gautinos sumos. Atsakovei pateikus įrodymus tik apie dalies 2015 m. rugpjūčio 10 d. paramos sutartyje nurodytos sumos gavimą, teismas sprendžia, kad atsakovės turimas turtas yra mažesnės vertės nei nurodytas 2015 m. gruodžio 31 d. balanse. Pažymėtina ir tai, kad atsakovės turimas ilgalaikis turtas – 72 405 Eur vertės LKL licencija, atsižvelgiant į jo pobūdį, yra tik iš dalies likvidus, nes tokį turtą iš atsakovės gali įsigyti tik specifinis subjektų ratas. Atsakovės nurodyta aplinkybė, jog, įvertinus atsakovės turimos licencijos vertę šiuo metu galiojančiais įkainiais, atsakovės ilgalaikio turto vertė išaugtų daugiau nei dvigubai, nepagrįsta jokiais įrodymais, todėl vertintina kritiškai. Atsižvelgtina ir į tai, kad susitarime dėl LKL licencijos perleidimo kitam krepšinio klubui jos kaina būtų nustatoma derybose ir nebūtinai būtų didesnė nei nurodyta atsakovės balanse. Priešingai, LKL licencijos kaina galėtų būti netgi mažesnė. Vertinant atsakovės turtą ir galimybes iš jo patenkinti kreditorių reikalavimus, atsižvelgtina ir į aplinkybę, kad, VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ perleidus LKL licenciją, krepšinio komanda Kėdainių „Nevėžis“ negalėtų dalyvauti Lietuvos krepšinio lygoje, o tai iš esmės turėtų panašias pasekmes kaip ir bankroto bylos atsakovei iškėlimas. Pažymėtina, kad atsakovė buvo nurodžiusi, jog Kėdainių rajono savivaldybė spręs klausimą dėl papildomo finansavimo Kėdainių krepšinio komandai. Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartimi atsakovė buvo įpareigota pateikti įrodymus apie Kėdainių rajono savivaldybės suteiktą ar ketinamą suteikti paramą atsakovei, tačiau atsakovė to nepadarė. Atsakovė pateikė Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 14 d. sprendimą, iš kurio matyti, kad paramos ir labdaros fondui „Krepšinio angelai“ nutarta skirti 107 000 Eur. Nėra duomenų, kad šią sumą minėtas fondas perves VšĮ „Veržlusis Nevėžis“, tačiau jeigu minėta suma būtų pervesta atsakovei, atsakovei suteiktos paramos suma būtų ne didesnė nei 193 467,74 Eur (107 000 + 86 467,74). Iš Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad atsakovė neturi nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenys įrodo, kad atsakovės vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Atsakovė nepateikė kitokių duomenų apie turimą turtą, todėl spręstina, kad viso atsakovės turimo turto vertė yra ne didesnė nei 265 872,74 Eur (193 467,74 + 72 405).

18Ieškovai P. B., V. D., V. D. pateikė įrodymus apie atsakovės atitinkamai 30 052 Eur, 14 829,15 Eur ir 13 032,9 Eur skolas šiems kreditoriams. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informavo teismą, kad pagal iki 2016 m. gegužės 13 d. pateiktas deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos duomenis VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ 2016 m. gegužės 13 d. turi 33 824,36 Eur mokestinę nepriemoką. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 24 330,84 Eur. Pagal atsakovės pateiktą kreditorių sąrašą, sudarytą 2016 m. gegužės 31 d. duomenimis, atsakovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 403 781,8 Eur sumą, pradelsti – 92 250,68 Eur sumą. Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartimi atsakovė buvo įpareigota įmonės kreditorių sąraše nurodyti konkrečius atsiskaitymo terminus su visais kreditoriais; pateikti visų su kreditoriais sudarytų taikos sutarčių kopijas; taikos sutarčių vykdymą ar įvykdymą patvirtinančius duomenis, kadangi ieškovas P. B. teigė, jog atsakovė nevykdo 2015 m. liepos 20 d. su juo pasirašytos taikos sutarties, be to, bankroto bylos iškėlimo klausimas bus sprendžiamas 2016 m. liepos 4 d., t. y. suėjus terminui daliai taikos sutarčių įvykdyti. Atsakovė neįvykdė teismo įpareigojimo ir kreditorių sąraše nenurodė konkrečių atsiskaitymo terminų su visais kreditoriais, dėl to yra pagrindas manyti, kad yra suėjęs terminas atsiskaityti su didžiąja dauguma kreditorių sąraše nurodytų kreditorių. Atsakovė pateikė tik su kreditoriais UAB „Fortera“, P. B. ir S. B. sudarytų taikos sutarčių kopijas. Vykdydama teismo įpareigojimą pateikti įrodymus apie atsiskaitymą su kreditoriais pagal taikos sutartis, atsakovė pateikė duomenis apie 3 381,78 Eur, 1 700 Eur ir 200 Eur sumokėjimą kreditoriui P. B., nors iki 2016 m. liepos 1 d. šiam kreditoriui pagal taikos sutartį atsakovė turėjo būti sumokėjusi iš viso 33 817,76 Eur sumą. Atsakovė nepateikė įrodymų apie atsiskaitymą pagal taikos sutartis su kitais kreditoriais, todėl yra pagrindas spręsti, kad ji su jais nėra atsiskaičiusi. Iš 2015 m. liepos 10 d. su UAB „Fortera“ sudarytos taikos sutarties matyti, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d. atsakovė turėjo būti sumokėjusi UAB „Fortera“ 40 981,24 Eur sumą, toliau mokėti skolą išieškotojui dalimis pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1485-336/2013 patvirtintas taikos sutarties sąlygas, t. y. iki 2016 m. balandžio 30 d. sumokėti 20 490,62 Eur. Kaip minėta, atsakovė nepateikė įrodymų apie su UAB „Fortera“ sudarytos taikos sutarties vykdymą, todėl spręstina, kad šiai kreditorei šiuo metu ji skolinga ne mažiau kaip 61 471,86 Eur (40 981,24 + 20 490,62). Pažymėtina, kad į atsakovės kreditorių sąrašą nėra įtrauktas ieškovas V. D., nors teismui jis pateikė įrodymus apie atsakovės 13 032,9 Eur skolą jam, byloje nėra duomenų, kad atsakovė ieškovui V. D. yra sumokėjusi nurodytą skolos sumą.

19Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams suma yra ne mažesnė nei 203 679,02 Eur, o prie šios sumos pridėjus visus įsipareigojimus kreditoriams, kurių įvykdymo terminas nėra nurodytas, atsakovės skolos padidėtų iki 238 213 Eur sumos. Pažymėtina, kad atsakovė nepateikė teismo reikalautos taikos sutarties, sudarytos su UAB „Daumantai LT“, kuriai atsakovė yra skolinga 85 019,32 Eur ir byloje nėra duomenų, kad su šia kreditore atsakovė atsiskaito pagal sutartyje numatytą grafiką.

20Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo kreditorius ir turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ pradelstų skolų (ne mažiau kaip 203 679,02 Eur) ir turto vertės (265 872,74 / 2 = 132 936,37) santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Aplinkybė, kad atsakovė yra viešoji įstaiga, kurios tikslas padėti krepšinio komandai Kėdainių „Nevėžis“, nesudaro pagrindo kitaip vertinti jos mokumą ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditorių pareiškimus ir iškelti VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

21Administruoti VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Adminova“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2, 4 d.).

22Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

23iškelti bankroto bylą viešajai įstaigai „Veržlusis Nevėžis“, juridinio asmens kodas 161765521, esančiai Kėdainių r. sav., Vilainių k., Parko g. 4.

24Viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Adminova“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA138).

25Uždėti viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

26Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

27Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, antstoliams, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovams, atsakovei ir bankroto administratorei.

28Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus veiksmus.

29Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

30Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

31Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

32Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. ieškovas P. B. bankroto bylą prašo iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4... 3. Ieškovai V. D. ir V. D. bankroto bylą prašo iškelti tuo pačiu pagrindu.... 4. Ieškovas V. D. nurodo, kad Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 26 d.... 5. Ieškovas V. D. nurodo, kad jis ir atsakovė 2013 m. rugsėjo 5 d. sudarė... 6. Atsakovei nepateikus teismo reikalautų duomenų, Kauno apygardos teismas 2016... 7. 2016 m. birželio 9 d. atsakovė padavė atskirąjį skundą dėl Kauno... 8. Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 10 d. nutartimi sutiko su atskirojo... 9. 2016 m. birželio 23 d. teisėjos rezoliucija atsakovės prašymu terminas... 10. 2016 m. liepos 4 d., bylos dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei... 11. Ieškovas P. B. 2016 m. liepos 5 d. po bylos išnagrinėjimo teismo posėdyje... 12. Atsakovei VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ iškeltina bankroto byla.... 13. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 14. Pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovai pateikė kaip... 15. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros... 16. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 17. Iš atsakovės teismui pateikto 2015 m. gruodžio 31 d. VšĮ „Veržlusis... 18. Ieškovai P. B., V. D., V. D. pateikė įrodymus apie atsakovės atitinkamai 30... 19. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovės... 20. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 21. Administruoti VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ bankroto procedūrą skirtina... 22. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 23. iškelti bankroto bylą viešajai įstaigai „Veržlusis Nevėžis“,... 24. Viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ bankroto administratore... 25. Uždėti viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ nekilnojamajam turtui... 26. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties... 27. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 28. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 29. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 30. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 31. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi... 32. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...