Byla 2-674-259/2010
Dėl neturtinės žalos priteisimo, atsiradusios dėl neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Neringai Gudašytei, dalyvaujant ieškovo T. N. atstovui advokatui Linui Stanislovui Bagdonui, trečiojo asmens Lietuvos Generalinės prokuratūros atstovui Haroldui Urbonavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo T. N. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, trečiajam asmeniui Lietuvos Generalinei prokuratūrai dėl neturtinės žalos priteisimo, atsiradusios dėl neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo,

Nustatė

2

3Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriame jį patikslinęs (b.l. 61-67) prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos Valstybės 250 000 lt neturtinės žalos, teismo ir atstovavimo išlaidas. Ieškinį ieškovas grindė tomis faktinėmis aplinkybėmis, jog jam baudžiamojoje byloje 2005 05 24 buvo pareikšti įtarimai nusikaltimo, numatyto LR BK 146 str. 2 d., 129 str. 2 d. 9 p. padarymu, 2005 05 26 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi jam paskirta kardomoji priemonės-suėmimas 15 parų, 2005 06 07 Kauno apygardos teismas nutartimi pratęsė ieškovui kardomąją priemonę suėmimą 2 mėnesiams. 2005 08 02 kardomoji priemonė jam buvo pakeista, ieškovas paleistas už užstatą. 2006 06 21 ieškovas gavo pranešimą, kad priimtas nutarimas Kauno apygardos prokuratūroje nutraukti ikiteisminio tyrimo dalį dėl kaltinimų pagal LR BK 129 str. 2 d. 9 p. LR BPK 212 str. 1 d. 2 p. pagrindu-nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių ieškovo kaltę. Ikiteisminio tyrimo dalis dėl LR BK 146 str. 2 d. numatytos veikos nutraukta vadovaujantis LR BPK 212 str. 1 d. 1 p., 3 str., 1 d., 2 p pagrindu-suėjus baudžiamosios atsakomybės terminams.

4Ieškovas nurodo, kad nuo 2005 05 24 iki 2005 08 02 jis buvo suimtas neteisėtai ir nepagrįstai, jam atsirado teisė į žalos atlyginimą LR CK 6.272 str. pagrindu, LR CK 273 str. numato, kad tokiu atveju žalą privalo atlyginti valstybė. Ieškovas nurodo, kad jam buvo apribota galimybė tinkamai naudotis turtu, patyrė neigiamų dvasinių išgyvenimų, vaikai ir šeima liko be paramos, išlaikymo, jis negalėjo išvykti į užsienį, vykyti verslą užsienyje, patyrė sukrėtimą, dar ir dabar draugai ir pažįstami vengia su juo bendrauti, laiko nusikaltėliu, jaučiasi sužlugdytas, pažemintas. Mano, kad jam dėl to turi būti išmokėta 250 000 lt suma žalai atlyginti.

5Nagrinėjant bylą parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame nurodytais motyvais, grindė pridėtais rašytiniais įrodymais, papildomai paaiškino, jog ieškovas turėjo verslą užsienyje-Kaliningrado srityje, buvo įmonės vadovas, bet dėl neteisėto suėmimo negalėjo vykdyti veiklos, įmonė sustabdė veiklą 1997 metais. Informacija, kad ieškovas suimtas, pasiekė verslo partnerius, tai sąlygojo žalos atsiradimą. Byloje, kurioje ieškovas buvo suimtas, ikiteisminis tyrimas pradėtas 1995 metais, 10 metų prokuratūra nieko nedirbo, tai rodo prokuratūros nekompetenciją. Šioje byloje buvo sulaikyta, suimta ir daugiau asmenų, nei vienas nėra nuteistas teismo.

6Atsakovas Lietuvos Valstybė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį (b.l. 71, 72) kuriame nurodė, kad šioje byloje valstybės įgaliota institucija Vyriausybė nedisponuoja su ginču susijusia informacija, nėra priėmusi ieškinyje nurodomų sprendimų ar atlikusi ginčijamų veiksmų, todėl pozicijos dėl ieškinio pagrįstumo neišreiškė.

7Tretysis asmuo byloje pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog LR CK 6.272 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog žalą. atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo. neteisėto suėmimo kardomosios priemones taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonės pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos arešto-paskyrimo, atlygina valstybe visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų, teismo kaltės. Šios normos esmė ta. jog žala atlyginama tik tuo atveju, jei ji padaryta neteisėtais minėtų pareigūnų ar teismo veiksmais ir esant priežastiniam ryšiui tarp šių veiksmų ir žalos. Europos Žmogaus teisių teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje tokio pobūdžio bylose . ne kartą buvo konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo nutraukimas ar išteisinamojo nuosprendžio priėmimas savaime nereiškia iki tol buvusių baudžiamųjų procesinių sprendimų neteisėtumo, jeigu jie buvo priimti laikantis procesinių normų.

8Susipažinus su baudžiamosios bylos Nr. 20-2-243-95 medžiaga matyti, kad 2004-10-06 Kauno apygardos prokuratūros ONKT skyriaus prokuroras tarnybiniu pranešimu informavo Kauno apygardos vyriausiąjį prokurorą, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje gauta naujų duomenų apie K. P. dingimo aplinkybes, bei galimą nužudymą iš savanaudiškų paskatų. Iš Kauno apygardos prokuratūros ONKT skyriaus vyr. prokuroro pavaduotojo rezoliucijos esančios ant minimo tarnybinio pranešimo matyti, kad pavedama skyriaus prokurorui tęsti nusikalstamų veikų numatytų LR BK 146 str. l d. 129 str. 2d. 9p.. ikiteisminį tyrimą.

9Gavus pakankamai duomenų . kad ieškovas galėjo dalyvauti įvykdant minimas nusikalstamas veikas (2004-10-1 8 liudytojo apklausos protokolas.2005-05-3 1 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas), buvo atliekami ir kiti LR Baudžiamojo proceso kodekse numatyti ikiteisminio tyrimo veiksmai. 2005-05-24 ieškovui buvo Įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl dalyvavimo nusikalstamų veikų numatytų LR BK 146 str.2d.. 129 str. 2d. 9 p. padaryme. 2005-05-26 Kauno apygardos prokuratūra su pareiškimu kreipėsi į Kauno m. apylinkės teismą paskirti jam kardomąją priemonę suėmimą 2 mėnesiams. Teismas išnagrinėję šį prašymą nustatė, kad yra pakankamos suėmimo skyrimo sąlygos, pagrindai ir motyvai. Vienas iš jų kad ieškovas įtariamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu. 2005-05-26 nutartimi T. N. buvo paskirta kardomoji priemonė- suėmimas 15 parų. Si teismo nutartis, ieškovo gynėjo, buvo apskųsta Kauno apygardos teismui. 2005-06-03 Kauno apygardos teismo nutartimi skundas buvo atmestas. 2005-06-07 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi, kardomosios priemonės suėmimo terminas buvo pratęstas dviems mėnesiams. Apskundus šį teismo sprendimą Kauno apygardos teismui, skundas taipogi buvo atmestas, kaip nepagrįstas. Vėliau gi išnykus šios kardomosios priemonės skyrimo pagrindams, kardomoji priemonė ieškovui buvo pakeista į švelnesnę kardomąją priemonę-užstatą. Šio procesinio veiksmo motyvai išdėstyti 2005-07-29 Kauno apygardos prokuratūros ONKT skyriaus prokuroro nutarime.

10Esant šioms aplinkybėms ieškovo teiginiai, kad jam atimta laisve nesant pagrįstų įtarimų padarius nusikaltimą, neteisėtai ar net. kaip teigia ieškovas, savavališkai laikytini nepagrįstais ir neatitinkančiais faktinių baudžiamosios bylos aplinkybių. Atkreiptinas dėmesys, kad baudžiamoji bylą ieškovo ir kitų asmenų atžvilgiu nutraukta dalyje, o ne apskritai. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje šiuo metu tęsiamas. Kaip minėta aukščiau, žala atlyginama tik tuo atveju, jei ji padaryta neteisėtais pareigūnų ar teismo veiksmais ir esant priežastiniam ryšiui tarp šių veiksmų ir žalos t.y. esant visoms būtinoms ir pakankamoms civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygoms.

11Ieškovo pateiktame procesiniame dokumente pareigūnų kaltė, veiksmų neteisėtumas bei priežastinis ryšis tarp šių veiksmų ir žalos nepagrįstas įrodymais, o tik vidiniu įsitikinimu ir subjektyviais vertinimais. Civilinės atsakomybės sąlygas ir su jomis susijusios žalos atsiradimą privalo įrodyti ieškovas (LR CPK 178 str.). Šiuo atveju, objektyvių ir neginčijamų įrodymų, kad ikiteisminio tyrimo metu ieškovas patyrė žalą. būtent dėl pareigūnų neteisėtų veiksmų, kurie yra privaloma sąlyga žalai atlyginti, ieškovas nepateikė.

12LR CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtine žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. LR CK 6.272 straipsnio, reglamentuojančio žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtu veiksmų. 3 dalyje nustatyta, kad be turtinės žalos, atlyginama ir neturtinė žala. Taigi šiuo atveju yra įstatymų nustatytas tik galimas neturtinės žalos atlyginimo atvejis. Toks neturtinės žalos atlyginimo reglamentavimas nesuponuoja, kad esant įstatymo nustatytiems atvejams neturtinės žalos padarymo taktas preziumuojamas ir ieškovui nereikia įrodinėti, kad jam padaryta neturtinė žala. Neturtinės žalos atlyginimas gali būti priteistas, jeigu įrodyta, kad neturtinė žala padaryta - asmuo patyrė fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą, pablogėjo reputacija, sumažėjo bendravimo galimybės ar kt.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad tik atitinkamos neturtinės teisės ar vertybės pažeidimas ex facto nereiškia ir neturtinės žalos padarymo, t. y. neturtinei žalai atlyginti už neturtinių teisių pažeidimą yra būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos. Ieškovas nurodydamas neturtinės žalos atsiradimo aplinkybes jų nepagrindę jokiais faktiniais duomenimis, o tik pateikė savo subjektyvų vertinimą iš ko, ieškovo nuomone, susideda jo patirta neturtinė žala. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad žalą jis patyrė būtent dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų, o tai yra viena iš būtinu civilines atsakomybės sąlygų kuri sudarytų pagrindą tokios žalos priteisimui.

14Taigi neįrodžius veiksmų neteisėtumo bei priežastinio ryšio tarp atsiradusios žalos ir tokių veiksmų, žalos atlyginimas nėra galimas. Be to civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė, t.y., asmeniui patyrusiam žalą turi būti atlyginta realiai patirta žala, o ne galimybė gauti pelną. Prašoma atlyginti neturtinė žala yra nereali ir tokia negalėjo atsirasti dėl teismo ar prokuratūros veiksmų. Dėl nurodytų priežasčių T. N. patikslintas ieškinys yra nepagrįstas ir neturėtų būti tenkinamas.

15Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas pareikštą ieškinį siūlė atmesti atsiliepime nurodomais motyvais, papildomai paaiškino, jog ieškovas neįrodė ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų neteisėtumo, ieškovas teikė skundus dėl kardomosios priemonės suėmimo panaikinimo, tačiau įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo konstatuota, jog suėmimas pagrįstas ir teisėtas. Ir šiuo metu minima baudžiamoji byla nėra nutraukta, joje vyksta tyrimas.

16Ieškinys atmestinas.

17Išnagrinėjus bylą teisme yra nustatyta, kad baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-243-95 dėl K. P. nužudymo ir kitų nusikaltimų ieškovui 2005 05 24 buvo pareikšti įtarimai nusikaltimo, numatyto LR BK 146 str. 2 d., 129 str. 2 d. 9 p. padarymu, 2005 05 26 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi jam paskirta kardomoji priemonės-suėmimas 15 parų, 2005 06 07 Kauno apygardos teismas nutartimi pratęsė ieškovui kardomąją priemonę suėmimą 2 mėnesiams. Nuo 2005 08 02 kardomoji priemonė ieškovui Kauno apygardos prokuratūros prokuroro 2005 07 29 nutarimu buvo pakeista, ieškovas paleistas už 30 000 lt užstatą. Kauno apygardos prokuratūros prokuroro 2006 06 15 nutarimu buvo ieškovo atžvilgiu buvo nutraukta ikiteisminio tyrimo dalis dėl kaltinimų pagal LR BK 129 str. 2 d. 9 p. LR BPK 212 str. 1 d. 2 p. pagrindu-nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių ieškovo kaltę. Ikiteisminio tyrimo dalis dėl LR BK 146 str. 2 d. numatytos veikos nutraukta vadovaujantis LR BPK 212 str. 1 d. 1 p., 3 str., 1 d., 2 p pagrindu-suėjus baudžiamosios atsakomybės terminams (b.l. 18, 24, 30, 31, 39).

18Ieškovas teisme pareiškė ieškinį LR Valstybei, kuriame prašo priteisti jam 250 000 lt neturtinę žalą. Ieškinį grindžia tomis faktinėmis aplinkybėmis, jog jis buvo nepagrįstai, neteisėtai buvo sulaikytas ir suimtas baudžiamojoje byloje kaip įtariamasis, jam buvo atimta laisvė, nesant pagrįstų įtarimų baudžiamojoje byloje, bei duomenų, kad yra konstatuoti suėmimo pagrindai, ieškovas mano, kad jam nebuvo pagrindo taikyti griežčiausią kardomąją priemonę-suėmimą. Ieškovas ieškinį dėl neturtinės žalos grindžia LR CK 6.272 str. 1, 3 p. pagrindu, mano, kad žalą dėl neteisėtų jo atžvilgiu taikytų prievartos priemonių baudžiamoje byloje turi atlyginti valstybė, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teismo kaltės. Neturtinės žalos dydį įrodinėja tomis faktinėmis aplinkybėmis, jog laikotarpiu nuo bylos iškėlimo iki bylos nutraukimo jo atžvilgiu buvo suvaržytos ieškovo teisės, buvo apribota galimybė tinkamai ir pilnai disponuoti savo turtu, jis patyrė neigiamų dvasinių išgyvenimų: vaikai ir žmona liko be paramos, išlaikymo ir priežiūros, buvo atskirtas nuo šeimos. Apie ieškovo suėmimą buvo paskelbta dienraštyje „Kauno diena“, buvo nurodyta jo pavardė, anketiniai duomenys, apie tai sužinojo draugai, pažįstami. Dėl iškeltos baudžiamosios byloje ieškovas negalėjo normaliai dirbti, išvykti į užsienį, vykdyti verslą užsienyje, buvo suvaržytos galimybės disponuoti turtu, patyrė sukrėtimą ir dvasinius išgyvenimus. Iki šiol draugai, kaimynai vengia su ieškovu bendrauti, dėl to jaučiasi nepilnavertis, dvasiškai sužlugdytas. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, kad jo įmonė buvo įregistruota 1997 metais Kaliningrado srityje, jos steigėjas yra N., 2005, 2006 metų duomenimis įmonė veikė, mokėjo mokesčius, įmonės „Notonas“ veikla 2007 05 01 buvo pristabdyta. Ieškovas nurodė, kad įmonė sužlugo dėl neteisėto jo suėmimo ir įtarimų pareiškimo, ieškovas ir šia aplinkybe įrodinėja neturinės žalos buvimą ir jos dydį.

19Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų (neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo<...>) reglamentuoja CK 6.272 straipsnis. Kartu su šiuo straipsniu taikytina ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Konvencija), Lietuvoje įsigaliojusi 1995 m. birželio 20 d., galiojusi ieškovui procesinės prievartos priemonių taikymo metu (CK 1.13 str., Tarptautinių sutarčių įstatymo 11 str. 1 ir 2 d.). Valstybės pareiga atlyginti tokio pobūdžio neturinę žalą atsiranda tik tuo atveju, jei ji padaryta neteisėtais (priimtais pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką) minėtų pareigūnų veiksmais (procesiniais teisiniais aktais), kuriais remiantis taikomos procesinės prievartos priemonės baudžiamojo proceso srityje ir esant kitom dviem sąlygom – žalai ir priežastiniam ryšiui. Teismas, išnagrinėjęs bylą pažymi, kad CK 6.272 straipsnio 1 dalyje išvardinti veiksmai, kurie gali būti pripažinti neteisėtais. Toks išvardijimas reiškia, kad įstatymų leidėjas, reglamentuodamas prievolę atlyginti tokio pobūdžio žalą, netaikė bendrosios taisyklės, kad kiekvienas teisei priešingas veiksmas, padaręs kam nors žalą, sukurią prievolę ją atlyginti. Baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-243-95 priimtas Kauno apygardos prokuratūros prokuroro 2006 06 15 nutarimas ieškovo atžvilgiu buvo nutraukti ikiteisminio tyrimo dalį dėl kaltinimų pagal (2000 m.) LR BK 129 str. 2 d. 9 p. LR BPK 212 str. 1 d. 2 p. pagrindu-nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių ieškovo kaltę, bei ikiteisminio tyrimo dalį dėl LR BK 146 str. 2 d. numatytos veikos vadovaujantis LR BPK 212 str. 1 d. 1 p., 3 str., 1 d., 2 p pagrindu-suėjus baudžiamosios atsakomybės terminams, savaime nelemia ieškovo reikalavimo pagrįstumo.

20Tuo tarpu sprendžiant dėl procesinių veiksmų, skiriant ieškovui kardomąją priemonę – suėmimą, pagrįstumo ir teisėtumo, visų pirma teismas turi omenyje, kad pradėjus baudžiamąjį persekiojimą nėra ir objektyviai negali būti žinomas bylos galutinis rezultatas. Sprendžiant dėl suėmimo paskyrimo, esminė sąlyga yra pagrįstas įsitikinimas, kad asmuo, kuriam skiriamas kardomasis kalinimas, yra padaręs sunkų nusikaltimą ir yra nustatytos teisinės prielaidos, pagrindžiančios kardomosios priemonės suėmimo būtinumą. Nagrinėjamuoju atveju nustatyta, kad, skiriant ieškovui suėmimą, jam buvo pareikšti kaltinimai inkriminuojant nusikaltimus, numatytus BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punkte, ieškovas buvo įtariamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu. Teismo vertinimu ikiteisminio tyrimo pareigūnai pagrįstai kreipėsi baudžiamojoje byloje dėl kardomosios priemonės suėmimo paskyrimo N., o teismai pagrįstai skyrė tokią griežtą kardomąją priemonę ieškovui, kadangi jau vien įtarimo sunkumas suponuoja tokią išvadą. Teismas įvertina ir tą aplinkybę, kad priimdamas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras 2006 06 15 nutarimą, konstatavo, kad byloje nėra surinkta duomenų, pagrindžiančių ieškovo kaltę dėl kaltinimų pagal (2000 m.) LR BK 129 str. 2 d. 9 p. . Baudžiamojoje byloje priimti teismų procesiniai sprendimai dėl kardomosios priemonės suėmimo paskyrimo ir jos pagrįstumo patikrinimo, Kauno apygardos prokuratūros prokuroro 2006 06 15 nutarimas ir šiuose dokumentuose nustatytos faktinės aplinkybės nereabilitavo N. civilinių teisinių pasekmių prasme. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje nurodyta, kad neteisėtų veiksmų dalyviui negali būti atlyginama žala padaryta šiais neteisėtais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje J. S. v. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Nr. 3K-7-381/2003). Asmens išteisinimo teisinis pagrindas yra reikšminga aplinkybė sprendžiant civilinėje byloje klausimą dėl žalos atlyginimo pagal CK 6.272 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Naujapilė“ v. Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Nr. 3K-7-183/2006). Teismas daro išvadą, kad ikiteisminio tyrimo dalis ieškovo atžvilgiu nutraukta ne reabilituojančiais pagrindais, o šio nutarimo ieškovas įstatymo nustatyta tvarka neskundė.

21Teismas, atmesdamas ieškinį įvertina ir tą aplinkybę, kad ieškovas buvo suimtas neilgą laiko tarpą-du mėnesius, tai pateisinama baudžiamojoje byloje nustatytomis aplinkybėmis ir įtarimo pareikšto ieškovui sunkumu. Tuo metu galiojęs BPK numatė galimybę taikyti suėmimą esant pagal nurodytą BK straipsnį pareikštam kaltinimui. Pirmosios instancijos teismo nutartys dėl kardomosios priemonės paskyrimo ir pratęsimo buvo apskųstos du kartus apeliacine tvarka Kauno apygardos

22teismui, teismo nutartimis ieškovo skundai buvo atmesti.

23Esant šioms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad byloje nėra faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog ieškovas buvo 2005 05 26- 2005 08 02 neteisėtai sulaikytas ir suimtas, taip pat nėra įrodymų, leidžiančių tikėti ieškovo teigimu, kad jam dėl neteisėto suėmimo padaryta neturtinė žala (LR CPK 178 str.). Nesant atsakovo veiksmų neteisėtumo, negalima patenkinti ieškovo reikalavimo dėl tokiais veiksmais padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

24Teismas ieškinį atmeta ir tuo pagrindu, jog N. neįrodė, kad jam realiai padaryta neteisėtu suėmimu neturtinė žala. Civilinės atsakomybės sąlygas ir su jomis susijusios žalos atsiradimą privalo įrodyti ieškovas (LR CPK 178 str.). LR CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Teismas sprendžia, kad ieškovo pateikti duomenys apie tai, kad sužlugo jo įmonė dėl neteisėto suėmimo ir dėl to jis patyrė žalą, vertintini kritiškai. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2005 ir 2006 metais, kai N. atžvilgiu buvo vykdomas baudžiamasis persekiojimas, įmonė veikė, dirbo pelningai, mokėjo mokesčius. Jos veikla buvo sustabdyta tik 2007 metais, kai N. atžvilgiu baudžiamoji byla buvo nutraukta. Teismas taip pat N. paaiškinimus ieškininiame pareiškime, kad dėl suėmimo jis patyrė įvairius neigiamus išgyvenimus, vertina kritiškai, kadangi jie nepagrįsti leistinais įrodymais byloje (LR CPK 177 str.).

25Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys yra atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR CPK 178 str.).

26Atmetus ieškinį, iš ieškovo valstybei priteistinos turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (LR CPK 96 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 str., , teismas

Nutarė

29ieškinį atmesti.

30Priteisti valstybei iš T. N. (a.k( - ) 26, 05 lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Neringai... 2. ... 3. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriame jį patikslinęs (b.l.... 4. Ieškovas nurodo, kad nuo 2005 05 24 iki 2005 08 02 jis buvo suimtas... 5. Nagrinėjant bylą parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovas... 6. Atsakovas Lietuvos Valstybė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį (b.l.... 7. Tretysis asmuo byloje pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog... 8. Susipažinus su baudžiamosios bylos Nr. 20-2-243-95 medžiaga matyti, kad... 9. Gavus pakankamai duomenų . kad ieškovas galėjo dalyvauti įvykdant minimas... 10. Esant šioms aplinkybėms ieškovo teiginiai, kad jam atimta laisve nesant... 11. Ieškovo pateiktame procesiniame dokumente pareigūnų kaltė, veiksmų... 12. LR CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neturtinė... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad tik... 14. Taigi neįrodžius veiksmų neteisėtumo bei priežastinio ryšio tarp... 15. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas pareikštą... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Išnagrinėjus bylą teisme yra nustatyta, kad baudžiamojoje byloje Nr.... 18. Ieškovas teisme pareiškė ieškinį LR Valstybei, kuriame prašo priteisti... 19. Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų,... 20. Tuo tarpu sprendžiant dėl procesinių veiksmų, skiriant ieškovui... 21. Teismas, atmesdamas ieškinį įvertina ir tą aplinkybę, kad ieškovas buvo... 22. teismui, teismo nutartimis ieškovo skundai buvo atmesti.... 23. Esant šioms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas sprendžia,... 24. Teismas ieškinį atmeta ir tuo pagrindu, jog N. neįrodė, kad jam realiai... 25. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas... 26. Atmetus ieškinį, iš ieškovo valstybei priteistinos turėtos procesinių... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 str., , teismas... 29. ieškinį atmesti.... 30. Priteisti valstybei iš T. N. (a.k( - )... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...