Byla 3K-7-183/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Sigito Gurevičiaus, Janinos Januškienės, Egidijaus Laužiko, Algio Norkūno, Antano Simniškio ir Teodoros Staugaitienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo UAB „Naujapilė“ prašymą išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Naujapilė“ ir atsakovo Lietuvos Respublikos atstovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kasacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 21 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 26 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Naujapilė“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai dėl žalos atlyginimo.

2Išplėstinė teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2005 m. vasario 21 d. sprendimu ieškovo UAB „Naujapilė“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai dėl 297 937 Lt turtinės žalos atlyginimo tenkino iš dalies – priteisė 9170 Lt žalos atlyginimo ir 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; kitą ieškinio dalį atmetė. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą pagal ieškovo, atsakovo atstovų Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apeliacinius skundus, 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitė, ieškovui priteistą žalos atlyginimą padidino iki 184 195 Lt, išlaidas advokato pagalbai apmokėti padidino iki 3000 Lt; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, kasacine tvarka išnagrinėjusi bylą pagal ieškovo UAB „Naujapilė“ ir atsakovo Lietuvos Respublikos atstovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kasacinius skundus, 2006 m. birželio 7 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

4Ieškovas (kasatorius) UAB „Naujapilė“ prašo išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartį ir nurodo, kad nutartis yra grindžiama pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų nenustatytomis aplinkybėmis, priimta vadovaujantis įstatymu nepagrįstais argumentais, dėl to nutarties motyvai yra klaidingi, neaiškūs ir nesuprantami.

5Išplėstinė teisėjų kolegija

konstatuoja:

6Ieškovo UAB „Naujapilė“ prašymas dėl nutarties išaiškinimo yra atmestinas, nes nepagrįstas argumentais, patvirtinčiais įstatyme nurodytas sąlygas teismo nutarčiai išaiškinti.

7Pagal CPK 278 straipsnio 1 dalį teismas, priėmęs sprendimą (nutartį), dalyvaujančių byloje asmenų prašymu arba savo iniciatyva turi teisę išaiškinti sprendimą (nutartį) tais atvejais, kai sprendimas (nutartis) yra neaiškus; išaiškinimas negali pakeisti sprendimo (nutarties) turinio. Vadovaujantis nurodyta nuostata, darytina išvada, kad teismo sprendimas (nutartis) gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai suprantamai) suformuluota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis ir dėl to gali kilti keblumų sprendimą (nutartį) įvykdyti. Teismas neturėtų aiškinti sprendimo (nutarties) motyvuojamosios dalies, nes tai reikštų naujų motyvų surašymą (motyvuojamosios dalies papildymą). Tokie veiksmai yra negalimi po to, kai teismo sprendimas (nutartis) yra surašytas ir pasirašytas bylą nagrinėjusių teisėjų. Aiškinant CPK 278 straipsnio 1 dalies nuostatas, reikšmingi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimai, kuriuose Konstitucinis Teismas konstatavo, kad teismo baigiamajame akte turi būti išdėstyti visi argumentai, kuriais jis grindžiamas, jie negali būti teismo išdėstomi po oficialaus teismo baigiamojo akto paskelbimo; oficialiai paskelbęs teismo baigiamąjį aktą, teismas negali keisti ar kitaip koreguoti jo argumentų.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutarties rezoliucinė dalis yra visiškai aiški. Ieškovo UAB „Naujapilė“ prašyme išdėstyti argumentai yra susiję būtent su kasacinio teismo nutarties motyvuojamosios dalies aiškinimu. Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad teismas negali ir neturi aiškinti nutarties motyvuojamosios dalies, nes taip būtų sudarytos prielaidos abejoti, ar teismo nutartis nėra priimta kitais motyvais, nei buvo išdėstyti iš karto ją priėmus. Be to, šiuo atveju svarbu ir tai, kad kasacinis teismas civilinėje byloje nepriėmė galutinio sprendimo, o perdavė bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, atkreipdamas dėmesį, į kokius teisinius aspektus neatsižvelgė apeliacinės instancijos teismas ir ką reikėtų nustatyti ar išsiaiškinti, nagrinėjant bylą iš naujo, tačiau nenurodė, kaip turėtų būti teismo įvertintas vienas ar kitas civilinės bylos faktas, kokios turėtų būti padarytos išvados ir koks priimtas galutinis teismo sprendimas.

9Ieškovas UAB „Naujapilė“ taip pat nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2006 m. birželio 7 d. nutartyje rėmėsi bylos faktinėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo nustatytos nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismų. Šis argumentas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra nepagrįstas ir negali lemti būtinybės išaiškinti kasacinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį, nes pagal CPK 353 straipsnio 1 dalies nuostatas kasacinis teismas nenustatinėja bylos faktinių aplinkybių, bet sprendžia teisės aiškinimo ir taikymo problemas. Ieškovo prašomoje išaiškinti nutartyje kasacinis teismas nenustatė ir nesirėmė naujomis bylos faktinėmis aplinkybėmis, bet pasisakė dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimo procesą, taikymo, t. y. kasacinio teismo argumentai yra susiję su įrodinėjimo dalyko nustatymu, įrodymų vertinimo taisyklių taikymu ir kitais įrodinėjimo proceso aspektais.

10Remiantis išdėstytais motyvais, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartį.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsnio 1 dalimi ir 340 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

12Ieškovo UAB „Naujapilė“ prašymą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutarties išaiškinimo atmesti.

13Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai