Byla 2A-1664-302/2014
Dėl sutarties nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš Romualdos Janovičienės ( kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Henricho Jaglinskio ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „BPTS Europa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „BPTS Europa“ ieškinį atsakovui AB „Hanner“ dėl sutarties nutraukimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „BPTS Europa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslinęs prašė nutraukti 2004-11-04 Šalčio energijos pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir ieškovo, laikant minėtą sutartį nutraukta suėjus 7 mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje dienos ir nustatyti tokią teismo sprendimo įvykdymo tvarką: (a) įpareigoti atsakovą per 7 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje dienos atsakovo sąskaita atjungti visas administracinio pastato, kurio unikalus Nr. 4400-0064-0346, esančio adresu Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, prijungtas prie ieškovui priklausančios šalčio stoties, esančios adresu Konstitucijos pr. 7A, Vilniuje, ir susijusias su šaltnešio perdavimu į minėtą administracinį pastatą, kurio unikalus Nr. 4400-0064-0346; (b) nustatyti, kad atsakovas per 7 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje dienos terminą neįvykdžius šio teismo sprendimo, ieškovas turi teisę atsakovo sąskaita atjungti ieškovo šalčio stotį, esančią adresu Konstitucijos pr. 7A, Vilniuje, nuo administracinio pastato, kurio unikalus Nr. 4400-0064-0346, esančio Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų, susijusių su šaltnešio perdavimu į minėtą administracinį pastatą, kurio unikalus Nr. 4400-0064-0346; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso verslo centras EUROPA, esantis adresu Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, o ieškovui nuosavybės teise priklauso prekybos centras EUROPA, esantis adresu Konstitucijos pr. 7A, Vilniuje. 2004 metais ieškovas įsigijo prekybos centrą EUROPA iš su atsakovu susijusios įmonė AB „PC Europa“, kuri vėliau buvo prijungta prie atsakovo. Kartu su prekybos centru ieškovas įsigijo šalčio stotį. Ieškovas ir atsakovas 2004-11-04 sudarė Šalčio energijos pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas perduoda atsakovui šaltį į atsakovo verslo centrą EUROPA, kuris yra šalia ieškovo prekybos centro. Šalių sudaryta sutartis yra neterminuota. Remiantis CK 6.199 straipsniu, ieškovas prašo nutraukti sutartį. Ieškovo veikla nėra šalčio tiekimas. Atsakovas, perleisdamas prekybos centrą ieškovui, pats savo rizika perleido ieškovui dalį inžinierinės įrangos, tame trape ir šalčio stotį. Šalčio energijos pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta atsakovo iniciatyva pagal paties atsakovo pasiūlytą formą. Tarp šalių vyksta ne viena byla, tame tarpe ir kelios bylos, susijusios su šalčio stočių eksploatacijos kaštų atlyginimu ir priežiūra.

4Atsakovas AB „Hanner“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovo šalčio tiekimo inžinieriniai tinklai yra tiesiogiai sujungti su šaldymo stotimi, kuri priklauso ieškovui. Ieškovas yra vienintelis galimas šalčio energijos tiekėjas į atsakovui priklausantį verslo centrą EUROPA. Tarp šalių sudaryta Šalčio energijos pirkimo-pardavimo sutartis iš esmės atitinka CK 6.383 straipsnyje apibrėžiamą energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Sudarydamos sutartį šalys susitarė, kad šalčio energijos tiekimas atsakovui bus nepertraukiamas visą laikotarpį, kol tokios energijos rūšies poreikis atsakovui bus, o sutarties nutraukimas galimas tik esant esminiam jos pažeidimui, t.y. šalys susitarė dėl aiškių sutarties nutraukimo sąlygų. Ieškovas negali vienašališkai nutraukti sutarties, nesant esminio jos pažeidimo. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas yra tiesioginis atsakovo konkurentas A klasės biurų patalpų nuomos rinkoje. Ieškovas yra dominuojantis ūkio subjektas atsakovo atžvilgiu santykyje dėl šalčio energijos tiekimo. Kadangi ieškovas yra tiesioginis atsakovo konkurentas ir vienintelis galimas šalčio energijos tiekėjas, kyla reali grėsmė, kad atsakovo interesai bus pažeisti, dėl ko ieškovas gali nesąžiningai įgyti konkurencinį pranašumą A klasės verslo centrų biuro patalpų nuomos rinkoje, jeigu sutartis būtų nutraukiama arba ieškovas imtųsi veiksmų apriboti šalčio energijos tiekimą atsakovui. Sutarties nutraukimas CK 6.199 straipsnio pagrindu yra nepagrįstas ir neteisėtas. Ieškovas neįrodo esminio sutarties pažeidimo, visų atsakovo civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškovo nurodytas sutarties nutraukimo momentas taip pat yra neprotingas ir nesąžiningas, kadangi alternatyvių šalčio energijos tiekėjų. Šalčio energija atsakovui yra esminis išteklis, be kurio verslo centro „Europa“ veikla tampa neįmanoma, nes pastatas neatitiks jam keliamų higienos normų ir esminių statinio reikalavimų. Projektuotojai buvo numatę tik vieną šalčio gamybos įrenginių pastatymo vietą, tad kitos vietos įrengti šaldymo įrenginius minėtame komplekse objektyviai nėra. Alternatyvaus šalčio tiekėjo nėra. Norint atjungti atsakovo valdomą pastatą nuo ieškovo nuosavybės teise valdomų šalčio gamybos įrenginių, atsakovas turėtų pasistatyti naujus šalčio gamybos įrenginius. Byloje yra pateikti įrodymai, kad naujo šalčio gamybos mazgo su naujais gamybos įrenginiais atsakovo pastate įrengti techniškai neįmanoma.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, priimdamas sprendimą nurodė, jog pastato naudojimo pabaiga nelaikytina įvykiu, kuris būtinai turi įvykti, o sutarties terminas ir pastato naudojimo pabaiga nėra tapatūs, todėl atmetė atsakovo argumentus, kad 2004-11-04 Šalčio energijos pirkimo-pardavimo sutartis laikytina terminuota, nes buvo siejama su pastato naudojimo pabaiga. Teismas taip pat atmetė atsakovo argumentus, jog šalių sudaryta sutartis, laikytina viešoji sutartis, kadangi šiuo atveju, nors ieškovui priklausančiose patalpose ir yra įrengta jam nuosavybės teise priklausanti šalčio stotis, tačiau jis kondicionavimo sistemos teikiamos energijos netiekia ir neparduoda, negalėtų privalomai parduoti šalčio energijos bet kam, kas į jį kreiptųsi. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog šalis sieja išimtinai privatus interesas, tuo tarpu viešosios sutarties institutas atspindi viešąjį interesą. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, atsakovui 2004-11-04 Šalčio energijos pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymas jos sudarymo metu turėjo ypatingą reikšmę, kuri yra neišnykusi. Be to, šiuo atveju taikytina individualiai aptartų sutarties sąlygų pirmenybė (PECL 5.104 str.) ir ieškovas teismo manymu turėjo įrodyti esminio sutarties pažeidimo faktą. Toks sutarties sąlygų aiškinimas atitiktų ir tikrąją šalių valią, kadangi projektuojant abu pastatus buvo numatyta tik viena šalčio gamybos įrenginių pastatymo vieta, 2004-10-11 pasirašant sutarčių paketą dėl nekilnojamojo turto pardavimo su ieškovu šalys siekė ilgalaikių santykių, nes ieškovui ir atsakovui priklausantys pastatai buvo statomi kaip vienas kompleksas. Tai teismui leido daryti išvadą, kad šalys pasirašydamos pastato perleidimo sutartį ir su ja susijusį sutarčių paketą, siekė ilgalaikio bendradarbiavimo, nors ginčo Sutartimi termino nenustatė ir ją įvardino neterminuota. Toks aiškinimas teismo manymu atitinka ir sąžiningą dalykinę praktiką, kai pasirašomų sutarčių nuostatos vertinamos kompleksiškai, o patenkinus ieškinį, ieškovo interesams, kurie iš esmės buvo siejami su ginčais dėl paslaugų tiekimo, būtų suteiktas nepagrįstas prioritetas vien dėl to, kad šalys pasirašė neterminuotą sutartį. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog ieškinio patenkinimas ir neterminuotos sutarties nutraukimas neesant faktinių techninių duomenų apie galimybę atsijungti nuo bendrų inžinerinių tinklų, sukeltų ypatingai sunkias finansines pasekmes atsakovui, būtų sutrikdyta verslo centro veikla, nes neliktų mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliantas UAB „BPTS Europa“ pateikė apeliacinį skundą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nusprendė, kad Sutarties 23 punktas yra laikytinas individualiai aptarta sąlyga santykyje su Sutarties 21-22 punktais. Tokiu būdu aiškindamas Sutartį, teismas visiškai nepagrįstai pritaikė CK 6.187 str. ir nukrypo nuo CK 6.193 str. įtvirtintų Sutarčių aiškinimo taisyklių, pirma, jas apskritai taikydamas aiškių Sutarties sąlygų aiškinimui, ir antra, jas taikydamas tik aiškindamas Sutarties 23 punktą, bet jų netaikydamas, aiškinant Sutarties 21 ir 22 punktus. Nagrinėjamu atveju Sutartis buvo pasirašyta atsakovo, kuris yra verslininkas, turintis patirties priimant verslo sprendimus. Todėl nėra pagrindo spręsti, kad šalys numatydamos, kad Sutartis yra neterminuota ir gali būti nutraukta įstatymuose numatyta tvarka, ir nenumatydamos draudimo nutraukti Sutartį, neįrodinėjant specialių sąlygų buvimo, nesuprato ar netinkamai suprato neterminuotos Sutarties esmės ir to padarinių. Nurodo, kad PECL 5.104 str., kuriuo teismas rėmėsi skundžiamame sprendime, specifiškai aiškindamas Sutarties 23 punktą, yra iš esmės analogiškas CK 6.187 str., kuris numato, kad jeigu sutarties standartinės sąlygos prieštarauja nestandartinėmis, pirmenybė teikiama nestandartinėmis, t.y. individualiai šalių aptartomis sąlygomis. Apelianto manymu, ši teisės norma, aiškinant Sutartį yra apskritai netaikytina, nes Sutartis neatitinka CK 6.185 str. nurodytos standartinės sutarties apibrėžimo, o be to byloje nėra įrodymų, kad Sutarties 23 punktas buvo kaip nors individualiai suderėtas, kaip draudžiantis nutraukti neterminuotą Sutartį. Atsižvelgiant į tai, pagrindinė ir įprasta taisyklė yra ta, kad neterminuotos sutartys gali būti nutrauktos bet kada bet kurios šalies, nesiejant tokios nutraukimo teisės turėjimo su kokių nors sąlygų įrodinėjimu. Apelianto vertinimu, įrašymas į sutarties tekstą esminių sutarties pažeidimo atvejų, kuriais sutartis gali būti nutraukta, nenurodant, kad tai vieninteliai ir išimtiniai atvejai, kuriais sutartis apskritai gali būti nutraukta, nepadaro neterminuotos sutarties nenutraukiama. Tais atvejais, kai šalys nesusitarė dėl sutarties termino, tokia sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš šalių, nes jos kitaip nesusitarė ir būtų nepateisinama, jeigu teismas savo sprendimu pakeistų šalių susitarimą. Apeliantas taip pat nurodo, jog teismas aiškindamas Sutartį, ją aiškino iš esmės remdamasis vieninteliu šaltiniu- atsakovo liudytojo parodymais, tačiau toks liudijimas nėra ir negali būti laikomas pakankamu įrodymu, kad šalys neva tai susitarė, jog Sutartis yra nenutraukiama. Be to, teismas nepagristai nusprendė, kad byloje nėra faktinių duomenų apie atsakovo galimybę atsijungti nuo ieškovo šalčio stoties ir tuo pačiu neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą. Apelianto vertinimu, faktą, kad neva nėra objektyviai įmanoma įrengti kitos šalčio stoties, aptarnaujančios atsakovo pastatą, privalo įrodyti atsakovas, o ne ieškovas. Esant tokiai situacijai, atsakovui neįrodžius savo argumento, kad neva niekur neįmanoma pastatyti naujos šalčio stoties atsakovui, yra laikytina, kad tokia galimybė egzistuoja. Teismas taip pat nepagrįstai nustatė, kad ieškinio patenkinimas sukeltų ypatingai sunkias finansines pasekmes atsakovui, kadangi teismas visiškai neįvertino to fakto, kokias finansines pasekmes ieškinio netenkinimas sukeltų ieškovui, taip pažeisdamas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Be to, apeliantas taip pat nurodo, jog jis įdėjo visas protingas pastangas, kad ieškinį patenkinus, atsakovo verslo centro atžvilgiu šalčio klausimo išsprendimas būtų susijęs su galimybe nustoti naudotis ieškovo šalčio stotimi tik tuomet, kuomet objektyviai bus galima perjungti atsakovo šaltnešio sistemą prie naujo šalčio gamybos įrenginio, todėl teismo argumentai, kad ieškinį patenkinus būtų sutrikdyta atsakovo verslo centro veikla, taip pat nepagrįsti.

9Atsakovas AB „Hanner“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė sutarčių aiškinimo taisykles, įvertino byloje esančius įrodymus, todėl padarė pagrista išvada, kad šalys susitarė, kad ginčo sutartis galės būti nutraukiama tik esant vienos šalies padarytam esminiam jos pažeidimui. Nurodo, kad nepaisant to, kad CK 6.199 str. leidžia šalims apriboti teisę vienašališkai nesant priežasties nutraukti neterminuotą sutartį, apeliantas, atsakovo nuomone, nepagrįstai nurodo, kad Sutarties 21 ir 22 punktams turėtų būti teikiama viršenybė prieš 23 punktą, kuriuo sutarta, kad ginčo sutartis gali būti nutraukiama tik teismine tvarka ir tik esant esminiam jos pažeidimui. Pažymi, kad Sutartį aiškinant taip, kaip nurodo ieškovas, taptų logiškai ir teisiškai nepaaiškinamas ginčo sutarties 23 punktas, jis visiškai netektų jokios prasmės (būtų laikomas negaliojančiu ab initio be jokios teisinės ar faktinės priežasties ir jo neginčijant sandorių negaliojimo pagrindais). Atsakovas byloje neįrodinėjo, kad sutartis yra viešoji, tačiau teigė, kad šalys susitarė, kad šalių sutarčiai bus taikomas energijos pirkimo - pardavimo sutartims kaip jos apibrėžtos Civiliniame kodekse taikomas rėžimas tuo aspektu, kad neterminuotos sutarties Ieškovas negali nutraukti nesant esminio Atsakovo atlikto pažeidimo. Pažymi, kad apeliantas PECL 5.104 str. nepagrįstai tapatina su CK 6.187 str., tačiau šių normų turinys skiriasi, kadangi PECL 5.104 str. kalba apie individualiai aptartų sąlygų santykį su neaptartomis sąlygomis, o ne standartinių sąlygų (kaip sutarties sudarytos prisijungimo būdu) santykį su individualiai aptartomis sąlygomis (CK 6.187 str.). Be to, apelianto skunde nurodomi teiginiai, kad aiškinant sutartį neturėtų būti atsižvelgiama į sutarties sudarymo motyvus, nepagrįsti, nes aiškinant sutartį CK 6.193 str. numato, kad turi būti atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, tikruosius šalių ketinimus. Be to PECL 5.102 str. taip pat nurodo, kad aiškinant sutartį turi būti atsižvelgiama į derybas, sutarties sudarymo aplinkybes, sutarties sudarymo tikslus. Taigi skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino sandorio specifiką, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais įvertino sutarties sudarymo ir galiojimo aspektus, atsižvelgė į tai, kad šalčio energijos gamybos įrenginiai užtikrina abiejų pastatų atitikimą esminiams statinio reikalavimams, kad šalčio gamybos stotis yra bendra inžinerinė įranga, aptarnaujanti abu pastatus, todėl pagrįstai nusprendė, kad atsakovas Šalčio energijos pirkimo - pardavimo sutarties 23 punktą suprato kaip sutarties sąlygą, aiškiai įvardijančią specialias sutarties nutraukimo sąlygas, o ieškovas, kuris taip pat konsultavosi su patyrusiais teisininkais ir advokatais derėdamasis dėl sutarties teksto ir konkrečiai sutikdamas įtraukti 23 punkto nuostatas kaip specialias, suteikė ar turėjo suteikti ir suvokti, kad šios sąlygos prasmė yra ginčo sutarties nutraukimo esminės sąlygos. Atsakovas taip pat nurodo, kad alternatyvių šalčio energijos tiekėjų nėra, todėl vienintelė alternatyva nutraukus sutartį yra Atsakovui pasistatyti savus šalčio gamybos įrenginius, dėl šios priežasties reali galimybė kitai sutarčiai prisitaikyti ir pasiruošti sutarties pagalbai apima ne tik protingo termino įrodinėjimą, tačiau ir realumą, kad atsakovas galės prisijungti ar pasistatyti alternatyvius šalčio gamybos įrenginius ir taip užtikrinti savo valdomo pastato atitikimą esminiams statinio reikalavimams, o pagal suformuotą teismų praktiką, tai yra ieškovo įrodinėjimo pareiga. Ieškovas neįrodė realios ir protingos galimybės atsakovui pasistatyti ir prisijungti verslo centrą „Europa“ prie pakankamos galios atsakovui reikalingų šalčio gamybos įrenginių.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas tenkintinas.

12Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Šioje byloje ginčas kilo dėl netinkamo sutarties aiškinimo ir netinkamo CK 6.199 straipsnio nuostatų aiškinimo analizuojant ieškovo teisę nutraukti neterminuotą sutartį.

14Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių

15Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmos instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl Šalčio energijos pirkimo-pardavimo sutarties (toliau Sutartis), sudarytos tarp atsakovo ir ieškovo, turinio ir tikslų aiškinimo pažeidė CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles. Su šiuo argumentu kolegija sutinka.

16Sutarčių aiškinimo taisyklėse, įtvirtintose CK 6.193–6.195 straipsniuose, nustatytos bendrosios nuostatos, kurios turi būti taikomos atsižvelgiant į šioje byloje nagrinėjamos sutarties ypatumus – viešąją sutartį, standartines ir nestandartines sąlygas. Sutarčių aiškinimo taisyklės yra taikomos tik nestandartinių sutarties sąlygų aiškinimui, nes jas įtvirtindamos šalys pasinaudojo sutarčių laivės principu ir bendru sutarimu savo nuožiūra pasirinko konkrečias taikytinas sutarties sąlygas. Pirmos instancijos teismo išvados, kuriomis pripažinta, kad sutartis yra neviešoji ir nestandartinė, šalys neginčija, todėl kolegija sutikdama su teismo argumentais dėl Sutarties pripažinimo neviešąją ir nestandartine, dėl jų smulkiau nepasisako. Teismo išvados atitinka kasacinio teismo išaiškinimą, kad viešoji sutartis laikytina sutarčių laisvės principo išimtimi, nes sutarties šalys pačios tiesiogiai visų sutarties sąlygų nenustato, jos reglamentuojamos atitinkamų teisės aktų (pvz., reglamentuojant paslaugų kainas ir kitas sutarties sąlygas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Vilniaus energija“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-280; 2012 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. AB „Precizika“, bylos Nr. 3K-3-90/2012). Pažymėtina, kad viešąja sutartimi kvalifikuotina tik tokia sutartis, kuri yra konkrečiai įstatyme įvardyta viešąja arba, nors taip įvardyta ir nėra, tačiau atitinka įstatyme įtvirtintus pagrindinius požymius: viešosios sutarties šalis – tiekėjas, pardavėjas, kuris verčiasi tam tikra veikla, šios veiklos produktą privalo parduoti, paslaugą teikti visiems, kurie į jį dėl šito kreipiasi (CK 6.161 straipsnio 2 dalis); paslauga ar prekės turi būti teikiamos vienodomis sąlygomis ir kainomis visiems tos pačios kategorijos vartotojams (abonentams) (CK 6.161 straipsnio 3, 4 dalys); įstatymų nustatytais atvejais viešosios sutartys gali būti sudaromos pagal abiem šalims privalomas standartines sąlygas, patvirtintas atitinkamos valstybės institucijos (CK 6.161 straipsnio 5 dalis); paslaugas teikiančio ar prekes parduodančio asmens veikla gali būti labiau kontroliuojama valstybės, pavyzdžiui, nustatant kainas, reikalaujant tam tikrų licencijų ir pan. Tokiu būdu nagrinėjamoje byloje teismas aiškino neviešąją ir ne standartinėmis sąlygomis sudarytą sutartį.

17Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-3-409/2010; 2011 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. UAB „Mitnija“, bylos Nr. 3K-3-7/2011). Taigi, teismas privalo aiškinti sutartį taikydamas sutarčių aiškinimo taisykles tada, kai sutarčių ar jų sąlygų turinys yra neaiškus, dviprasmiškas ir tai sukuria sutarties šalims sutarties ar jos sąlygos reikšmės nustatymo problemų. Tam tikrais atvejais teismas aiškina ir tas sutartis ar jų sąlygas, kurios, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo aiškios ir nereikalaujančios aiškinimo, taikant sutarčių aiškinimo taisykles, tačiau pačių sutarties šalių yra aiškinamos skirtingai. Sutarčių teisės doktrinoje teigiama, kad taip gali nutikti, kai sutartį šalys pasirašo užsienio kalba, sutarties šalys yra skirtingo amžiaus, patirties ar interesų. Nagrinėjamu atveju visos sutartys, tame tarpe ir ginčo Sutartis, buvo pasirašytos verslininkų, turinčių patirties priimant verslo sprendimus, todėl nėra pagrindo spręsti, kad Sutarties VI skyriuje „Sutarties galiojimas. Pakeitimas. Nutraukimas.“ kuris nors iš 21-23 punktų, šalių galėtų būti kitaip suvoktas, negu jis buvo surašytas ir išdėstytas Sutartyje. Lingvistinė Sutarties teksto analizė rodo tai, kad Sutarties tekste yra aiškiai nurodyta, kad šalių sudaryta Sutartis yra neterminuota (Sutarties 21 p.); kitame Sutarties punkte (22 p.) numatyta, kad ji gali būti nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka, o Sutarties 23 p. nustato Sutarties šalių teisę kreiptis į teismą dėl šios sutarties nutraukimo, jeigu kita šalis iš esmės ją pažeidžia. Pabrėžtina, kad Sutarties 23 punkto formuluotė yra suformuluota kaip leidimas nutraukti sutartį dėl pažeidimo teismo tvarka, o ne kaip draudimas nutraukti Sutartį bet kokiu kitu atveju, nesant esminio pažeidimo. Sutarties tekstas, aptariantis tam tikrus atvejus, kuriais sutartis gali būti nutraukta, yra suformuluotas, kaip leidžiantis, o ne aiškiai numatantis draudimą (nutraukti sutartį bet kada, nesant jos pažeidimo). Išsireiškimas sutartyje, kad „šalis turi teisę nutraukti sutartį“ sutartyje nurodytais pagrindais leidžia daryti išvadą, kad tie pagrindai nėra vieninteliai ir išimtiniai, kuriais esant sutartis gali būti nutraukta. Jau minėta, Sutarties šalys verslininkai, turintys patirties priimant verslo sprendimus, be to sutarties tekstą derino šalis atstovaujantys teisininkai, kurie derindami pozicijas būtent dėl neterminuotos Sutarties negalėjo nežinoti CK 6.166 straipsnio nuostatos, numatančios sutarties šalių teisę nutraukti neterminuotą sutartį apie tai per protingą terminą iš anksto įspėjus kitą šalį. Įstatymo leidėjas numatė išimtį iš šią teisę suteikiančios taisyklės, t.y. sutarties šalis negali nutraukti neterminuotos sutarties jeigu įstatymai ar pati šalių sudaryta sutartis nenumato ko kito, šiuo atvejo tam tikrų sąlygų nutraukti sutartį ar draudimo. Iš nagrinėjamos Sutarties teksto aišku, kad šalys į Sutartį įtraukė šalių teisę, numatytą CK 6.199 straipsnyje, nutraukti Sutartį įstatymų nustatyta tvarka (22 p.), o taip pat Sutartyje kaip atskiru punktu, visiškai savarankišku ir nesusijusiu su 22 p. Sutartį nutraukti dėl kitos šalies Sutarties pažeidimo (23 p.), kas atitinka tiek CK 6.199 straipsnyje minimą išimti iš numatytos teisės nutraukti sutartį, tiek CK 6.217 straipsnyje numatytus atvejus, kada gali būti nutraukta sutartis dėl esminio jos pažeidimo. Nėra pagrindo sutikti su pirmos instancijos teismo išvada, kad Sutarties tekstas ir sudarymo kontekstas suponuoja išvadą, kad Sutarties 23 punktas įtvirtina draudimą nutraukti neterminuotą Sutartį, nesant kitos šalies padaryto esminio jos pažeidimo. Tokio draudimo nėra numatyta Sutartyje, kadangi Sutarties 23 punktas nekonkuruoja ir nepaneigia Sutarties 22 punkto.

18Jau minėta, kad šalių sudaryta sutartis nelaikytina nei viešąja, nei sudaryta standartinėmis sąlygomis, o yra šalių verslo santykyje sudaryta individuali sutartis. Tokiu būdu aiškindamas Sutartį, teismas visiškai nepagrįstai pritaikė CK 6.187 straipsnį vieną sutarties sąlygą (Sutarties 23 p.) laikydamas individualiai šalių sutartą, o Sutarties 21 ir 22 punktus laikydamas standartinėmis Sutarties sąlygomis. Todėl sutiktina su apelianto argumentu, kad teismas aiškinant Sutartį be pagrindo taikė CK 6.187 straipsnį, nes minėta norma apskritai netaikytina, kadangi Sutartis neatitinka CK 6.185 straipsnyje nurodytos standartinės sutarties apibrėžimo.

19Pažymėtina ir tai, kad byloje esantys įrodymai paneigia teismo padarytą išvadą, kad tik konkrečiai Sutarties 22 punktas šalių aptartas ir suderėtas individualiai, o kiti punktai neaptarti. Byloje esantys rašytiniai įrodymai - atsakovo teisininko Ž. B. elektroniniai laiškai, rodo, kad Sutarties formą, tame tarpe Sutarties 21-23 punktų formuluotes pasiūlė pats atsakovas. Atsakovas ieškovui atsiuntė derinamo Sutarties teksto versiją (2004-09-21 el. laiškas, kuris pakartotas 2004-09-27 su atsakovo ieškovui pasiūlyta pirma Sutarties versija). Atsakovo teisininko Ž. B. 2004-10-25 elektroninis laiškas ieškovo atstovams, su kopija Atsakovo advokatui D. S., kuriuo buvo siųstos derinamos Sutarties sąlygos rodo, kad Sutarties 21-23 punktų formuluotės, kokios buvo pasiūlytos atsakovo, tokios ir buvo pasirašytos, t.y. šie punktai apskritai nebuvo Šalių aptarinėjami ar dėl jų kaip nors individualiai deramasi sudarant Sutartį. Atsakovas nepateikė įrodymų paneigiančių nurodytas aplinkybes.

20Dėl CK 6.199 straipsnio taikymo

21Apeliantas nurodo, kad teismas be pagrindo netenkino jo reikalavimo nutraukti neterminuotą Šalčio tiekimo sutartį CK 6.199 straipsnio pagrindu. Su apelianto argumentais kolegija sutinka.

22Pripažinus ginčo sutartį sudaryta neapibrėžtam terminui bei atsižvelgiant į tai, kad šalių teisinius santykius nustatančios teisės normos nereguliuoja tokių sutarčių nutraukimo, o bylos šalys dėl ginčo sutarties konkrečių nutraukimo sąlygų nesusitarė, išskyrus atkartodami CK numatytus atvejus laikytina, kad tokią sutartį galima nutraukti remiantis CK 6.199 straipsniu. Ši teisės norma įtvirtinta užtikrinant teisę šalims nutraukti tokias sutartis, kurių trukmės neįmanoma ar sunku nustatyti, ar šalims nesusitarus dėl sutarties galiojimo termino, nes sutartis negali įpareigoti šalių amžinai, nesuteikiant priemonių ją nutraukti. Atsižvelgiant į sutarčių laisvės principą, teisė nutraukti sutartį pripažįstama visoms sutarties šalims ir nesiejama su vienos iš jų kaltės įrodinėjimu.

23Nagrinėjamu atveju ieškovas pasirinko CK 6.199 straipsnį, pagal kurį sutarties nutraukimas, kaip buvo nurodyta pirmiau šioje nutartyje, nesiejamas su kitos šalies kalte ar kitais subjektyviais kriterijais. Dėl to turėtų būti vertintina tik reali galimybė kitai sutarties šaliai prisitaikyti ir pasiruošti sutarties pabaigai. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo ūkinė veikla priklauso nuo šalčio energijos gavimo, teismui reikėjo įvertinti atsakovo techninę galimybę gauti tokią energiją ne iš ieškovui priklausančio įrenginio ir koks terminas reikalingas atsijungimui ir prisijungimui prie kito įrenginio. Taisyklė, įpareigojanti įspėti apie sutarties nutraukimą iš anksto prieš protingą terminą, gali būti suprantama kaip spragas užpildanti nuostata, sutarties šalims nepavykus tiksliai nustatyti jų sudarytos sutarties trukmės. Jeigu atitinkamiems sutartiniams santykiams tokio įspėjimo termino nenustato juos reglamentuojančios teisės normos, protingo termino klausimas sprendžiamas kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, pavyzdžiui, į tai, kiek laiko trunka sutarties šalių bendravimas sutarties pagrindu, jų indėlį į sutartinius santykius, kiek laiko pareikalautų naujų sutartinių santykių suformavimas ir kita. Pažymėtina, kad protingas terminas reiškia laikotarpį į ateitį, per kurį, gavusi įspėjimą, šalis turi atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, atsižvelgiant į prievolės esmę. Termino atitiktį protingumo kriterijui įrodinėja šalis, kuri siunčia įspėjimą kitai šaliai apie sutarties nutraukimą (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje ieškovas nors ir įspėjo atsakovą apie sutarties nutraukimą, tačiau kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas teismo nutraukti Sutartį per 7 mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kolegija sprendžia, kad apie techninę galimybę atsakovui atsijungi nuo ieškovui priklausančio įrenginio ir prisijungti prie kitų galimų įrenginių nurodytas ieškovo aplinkybes patvirtina byloje atlikta teismo ekspertizė (t. 2, b.l. 79-82). Ekspertas išvadoje nurodė, kad atsakovo kondicionavimo sistemą nuo ieškovui priklausančios šalčio stoties GEA yra įmanoma atjungti. Atjungimo metu atsakovo verslo centro pastato oro kondicionavimo sistemą reikalinga būtų prijungti prie kito, naujai suprojektuoto ir įrengti šalčio gamybos šaltinio. Atsakovo oro kondicionavimo sistemą nuo ieškovo šalčio stoties ir prijungti prie kito šalčio gamybos šaltinio turėtų užtrukti iki 7 mėnesių. Pirmos instancijos teismas pripažindamas, kad ekspertas davė išvadą apie techninę galimybę atjungti atsakovo pastatą nuo ieškovui priklausančio įrenginio, tačiau nurodęs tai, kad įvertintos naujos šalčio stoties pastatymo techninės galimybės, tokios stoties pastatymo vieta, elektros tiekimo įrenginių, ausų aušyklių pastatymo galimybės, todėl padarė išvadą, kad atsakovui pateikus įrodymus, kad negalima įrengti šalčio gamybos mazgo atsakovui priklausančios ventkameros patalpose, paneigia eksperto nuomonę apie galimybę techniškai atjungti atsakovo patalpas nuo šalčio įrenginio priklausančio ieškovui. Kolegija sprendžia, kad pagal esančius byloje įrodymus teismui nebuvo pagrindo tokiai išvadai.

24Teismo ekspertui padarius išvadą (t. 2, b.l. 79-82), kad techniškai įmanoma atjungti atsakovo oro kondicionavimo sistemą nuo ieškovo šalčio stoties ir prijungti prie kito šalčio gamybos šaltinio ir tai turėtų užtrukti iki 7 mėnesių, teismo ekspertas nedavė jokių išvadų, kur tokią naują šalčio stotį būtų galima pastatyti, nes tai nebuvo ekspertizės dalykas, kadangi tokie klausimai nebuvo ekspertui užduoti (t. 2, b.l. 70-71). Teismo eksperto ekspertizės akto aiškinamajame rašte paminėtos kelios vietos, kur būtų galima galbūt svarstyti įrengti atsakovo tinklų perjungimo taškus (t. 2, b.l. 81-82). Atsakovas pateikė UAB „Termona servis“ raštą (t. 2, b.l. 122-124), kad techniškai neįmanoma įrengti šalčio gamybos mazgo patalpoje 0-12 (verslo centro Europa šalčio paskirstymo mazge). Tokia išvada duota, todėl, kad bendrovė nustatė, jog šalčio gamybos įrenginio pagal jos matmenis ir svorį yra per dideli, kad įnešti į minėtą patalpą. Kolegijos vertinimu šis atsakovo pateiktas rašytinis įrodymas nepaneigia ekspertizės išvados (jos aiškinamojo rašto) apie galimybę įrengti šalčio stotį minimoje patalpoje, nes įrodymas nedetalizavo ar nėra galimybės pasak jo didelių matmenų įrenginio įnešti ir montuoti dalimis (tam tikrais mazgais), ir nenurodė, kad įmanomas tik iš karto vienu metu tik viso įrenginio nešimas bei montavimas. Be to nėra paneigta galimybė tokį mazgą sumontuoti ir požeminėje automobilių parkavimo aikštelėje arba kaip nurodyta ekspertizės aiškinamajame rašte verslo centro Europa šalčio paskirstymo mazge prieš antrinius siurblius. Atsakovo pateiktas UAB „Termona servis“ raštas (t. 2, b.l. b.l. 122-124), tokios galimybės nepaneigia. Tokiu būdu atsakovas neįrodė, kad ir niekur kitur naujos šalčio stoties negalima pastatyti, nors turėjo tokią procesinę įrodinėjimo naštą, nes būtent jis nesutiko su teismo ekspertizės išvadomis ir nurodė tokį argumentą, kurį ir privalėjo įrodyti.

25Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats ieškovas pateikė į bylą UAB „Vilniaus monolitas“ parengtą techninį projektą (t. 3, b.l. 117-132), kuriame yra suprojektuota, kurioje vietoje būtų galima pastatyti nauja šalčio stotį ant parkingo pastato, kuris priklauso tiek ieškovui, tiek atsakovui (t. 3, b.l. 111-116), stogo, tuo paneigdamas atsakovo argumentą apie tai, kad jis neturi techninės galimybės suprojektuoti šalčio stoties.

26Kolegija nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad šalys pasirašydamos neterminuotą sutartį suprato ją kaip pasirašomą amžinai ir jos negalima bus ateityje nutraukti. Tokiai išvadai padaryti vien tik atsakovo argumentų be jokio kito pagrindimo nepakanka. Liudytojo A. A. parodymai apie tai, kad atsakovas tikėjosi ilgalaikio bendradarbiavimo taip pat nebuvo pagrindas pripažinti kad šalys sudarydamos sutartį siekė, kad ji bus nenutraukiama. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šis liudytojas duodamas teisme parodymus pripažino, kad nedalyvavo ginčo Sutarties derinime ir pasirašyme (t. 4, b.l. 10-11), todėl vargu ar gali žinoti apie tikrus šalių ketinimus.

27Ieškovas prašo laikyti sutartį nutrauktą suėjus 7 mėnesiams po sprendimo įsiteisėjimo. Nors atsakovas nesutiko, nurodydamas, kad terminas niekuo nepagrįstas, tačiau yra pagrindas vadovautis specialių žinių turinčių asmenų – ekspertų – išvadoje nurodytu terminu. Ekspertizės aiškinamajame rašte yra nurodyti darbai ir šiems darbams atlikti, bei įrengimams įsigyti bei sumontuoti terminai, kurie kitais byloje esančiai įrodymais nėra paneigti. Kolegija neturi pagrindo išvadai, kad 7 mėnesių terminas yra per trumpas ir nesąmoningas atsakovui atsijungti nuo ieškovui priklausančių šalčio įrenginių ir prisijungti prie kito šalčio energijos gaminimo šaltinio.

28Vadovaujantis išdėstytu, teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, ieškinys tenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

29Panaikinus sprendimą ir patenkinus ieškinį, perskirstomos šalių turėtos išlaidos (CPK 93 str. 1, 3 , 5 d.). Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas pateikė įrodymus, kad jis patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 788 Lt žyminis mokestis sumokėtas už ieškinį ir jo patikslinimą (t. 1, b.l. 6, t. 3, b.l. 3), išlaidos advokato pagalbai apmokėti 10 389,50 Lt (t.1, b.l. 77-80, t. 2, b.l. 105-117), 16 940 Lt teismo ekspertizės išlaidos (t. 2, b.l. 64, 83, 88). Iš atsakovo priteistinas visas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, teismo ekspertizės išlaidos, taip pat dalis išlaidų sumokėtų advokatui už teisinę pagalbą – 7 000 Lt, kita šių išlaidų dalis nepriteistina atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatymo nuostatas taip pat į CPK 98 str. numatytus kriterijus dėl šių išlaidų dydžio nustatymo. Pažymėtina, kad atsakovo atstovavimo išlaidos yra panašaus dydžio kaip ir kolegijos nustatyta suma. Taip pat iš atsakovo priteistina 30 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmos instancijos teisme valstybei.

30Apeliacinės instancijos teisme ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 788 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą bei 7 260 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti už apeliacinio skundo surašymą. Iš atsakovo priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, taip pat dalis 3 000 išlaidų advokato pagalbai apmokėti vadovaujantis tais pačiais kriterijais, kuriais vadovautasi nustatant analogiškas išlaidas patirtas pirmos instancijos teisme.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija,

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

33Ieškinį tenkinti.

34Nutraukti 2004-11-04 Šalčio energijos pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir ieškovo, laikant minėtą sutartį nutraukta suėjus 7 mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje dienos ir nustatyti tokią teismo sprendimo įvykdymo tvarką.

35Įpareigoti atsakovą per 7 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje dienos atsakovo sąskaita atjungti visas administracinio pastato, kurio unikalus Nr. 4400-0064-0346, esančio adresu Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, prijungtas prie ieškovui priklausančios šalčio stoties, esančios adresu Konstitucijos pr. 7A, Vilniuje, ir susijusias su šaltnešio perdavimu į minėtą administracinį pastatą, kurio unikalus Nr. 4400-0064-0346.

36Nustatyti, kad atsakovas per 7 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje dienos terminą neįvykdžius šio teismo sprendimo, ieškovas turi teisę atsakovo sąskaita atjungti ieškovo šalčio stotį, esančią adresu Konstitucijos pr. 7A, Vilniuje, nuo administracinio pastato, kurio unikalus Nr. 4400-0064-0346, esančio Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų, susijusių su šaltnešio perdavimu į minėtą administracinį pastatą, kurio unikalus Nr. 4400-0064-0346.

37Priteisti iš atsakovo AB „Hanner“, j.a.k. 111575724, 24 728 Lt (7 161,70 EUR) bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme ir 3 788 Lt (1 097 EUR) - apeliacinės instancijos teisme, viso 28 615 Lt (8 258,70 EUR) ieškovui UAB „BPTS“, j.a.k. 300059140, ir 30 Lt (8,70 EUR) bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos kodas 5660)

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „BPTS Europa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 4. Atsakovas AB „Hanner“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 2 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliantas UAB „BPTS Europa“ pateikė apeliacinį skundą ir prašo... 9. Atsakovas AB „Hanner“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 12. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 ir 2... 13. Šioje byloje ginčas kilo dėl netinkamo sutarties aiškinimo ir netinkamo CK... 14. Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių... 15. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmos instancijos teismas, spręsdamas... 16. Sutarčių aiškinimo taisyklėse, įtvirtintose CK 6.193–6.195... 17. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl... 18. Jau minėta, kad šalių sudaryta sutartis nelaikytina nei viešąja, nei... 19. Pažymėtina ir tai, kad byloje esantys įrodymai paneigia teismo padarytą... 20. Dėl CK 6.199 straipsnio taikymo... 21. Apeliantas nurodo, kad teismas be pagrindo netenkino jo reikalavimo nutraukti... 22. Pripažinus ginčo sutartį sudaryta neapibrėžtam terminui bei atsižvelgiant... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovas pasirinko CK 6.199 straipsnį, pagal kurį... 24. Teismo ekspertui padarius išvadą (t. 2, b.l. 79-82), kad techniškai įmanoma... 25. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats ieškovas pateikė į bylą UAB... 26. Kolegija nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad šalys... 27. Ieškovas prašo laikyti sutartį nutrauktą suėjus 7 mėnesiams po sprendimo... 28. Vadovaujantis išdėstytu, teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas... 29. Panaikinus sprendimą ir patenkinus ieškinį, perskirstomos šalių turėtos... 30. Apeliacinės instancijos teisme ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidas,... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 2 d. sprendimą panaikinti ir... 33. Ieškinį tenkinti.... 34. Nutraukti 2004-11-04 Šalčio energijos pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą... 35. Įpareigoti atsakovą per 7 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 36. Nustatyti, kad atsakovas per 7 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 37. Priteisti iš atsakovo AB „Hanner“, j.a.k. 111575724, 24 728 Lt (7 161,70...