Byla 2-275-800/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, Sandrai Gulevičiūtei, Giedrei Jegorovaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Monodora“ atstovei advokato padėjėjai Rūtai Sutkutei, atsakovui M. J., trečiojo asmens „UAB FHLIFE WORLD“ atstovei advokato padėjėjai Rasai Vaičekauskytei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Monodora“ ieškinį atsakovams V. R., M. J., tretiesiems asmenims UAB „FH Life“, UAB FHLIFE WORLD“, dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų M. J. ir V. R. solidariai ieškovės UAB „Monodora" naudai 5602,99 Eur (19 346,00 Lt) nuostolių sumą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2014 m. kovo 12 d. Kauno apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-4794-435/2014 teismas priteisė iš UAB „FH Life" 1954,48 Eur (6 748,44 Lt) skolos, 108,64 Eur (375,11 Lt) delspinigių, 3142,39 Eur (10 850,05 Lt) nuostolių atlyginimui, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-01-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas – 156,11 Eur (539,00 Lt) žyminio mokesčio UAB „Monodora" naudai (viso – 5361,62 Eur (18 512,60 Lt)). UAB „FH Life" nevykdant teismo sprendimo, ieškovas UAB „Monodora" išsiėmė vykdomąjį raštą ir jį pateikė vykdyti antstoliui Sauliui Užkuraičiui. 2014 m. birželio 30 d. antstolis Saulius Užkuraitis neturėdamas galimybės iš UAB „FH Life" išieškoti priteistų sumų, Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4794-435/2014 priėmė išieškojimo negalimumo aktą. Antstolis nustatė, kad priverstinai išieškoti skolos nėra galimybių, kadangi piniginių lėšų kredito įstaigose neturi, UAB „FH Life" vardu registruotų transporto priemonių nėra, skolininkas nekilnojamojo turto neturi. Antstolis grąžino vykdomąjį raštą ieškotojui - ieškovui UAB „Monodora“. Nurodo, kad iš VĮ Registrų centre įregistruotų duomenų matyti, kad nuo 2012-09-04 UAB „FH Life" įmonės akcininku yra atsakovas M. J.. Nuo 2012-09-04 UAB „FH Life" direktore yra V. R., kuri vienasmeniškai atstovauja ir veikia juridinio asmens vardu. Trečiasis asmuo UAB „FH Life“ nuomojosi patalpas iš ieškovės UAB „Monodora“ nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.. Nuomos sutartis buvo sudaryta metams, tačiau nuo 2013 m. lapkričio mėnesio trečiasis asmuo UAB „FH Life“ pradėjo netinkamai vykdyti nuomos sutartį ir galiausiai nenutraukęs nuomos sutarties išsikraustė iš patalpų ir nemokėjo nuomos mokesčio nei kitų su nuoma susijusių išlaidų. 2014 m. kovo 12 d. Kauno apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-4794-435/2014 iš trečiojo asmens UAB „FH Life" buvo priteista 5361,62 Eur (18 512,60 Lt) skola. Atsakovai, būdami juridinio asmens dalyviu ir vadovu, netinkamai vykdydami nuomos sutartį ir suvokdami, kad dėl netinkamo nuomos sutarties vykdymo ieškovė UAB „Monodora" patiria nuostolius bei suvokdami, kad turės atlyginti ieškovei padarytus nuostolius dėl netinkamo nuomos sutarties vykdymo, bei norėdami išvengti nuostolių atlyginimo, visą įmonės - trečiojo asmens UAB „FH Life", veiklą iš esmės sustabdė, perkeldami visą įmonės veiklą ir turtą į kitą naujai įkurtą įmonę - UAB „FHLIFE WORLD". Ieškovo žiniomis UAB „FH Life" išsikraustęs iš ieškovės nuomojamų patalpų 2013 m. spalio mėnesį, persikraustė į patalpas adresu ( - ). Vėliau tuo pačiu adresu, tą pačią veiklą pradėjo vykdyti jau nebe UAB „FH Life", o UAB „FHLIFE WORLD", nors trečiasis asmuo UAB „FH Life" niekur neišsikraustė. Trečiojo asmens UAB „FHLIFE WORLD" įmonės vieninteliu akcininku yra atsakovas M. J.. Nuo 2014-01-28 trečiojo asmens UAB „FHLIFE WORLD" direktore yra V. R., kuri vienasmeniškai atstovauja ir veikia juridinio asmens vardu. Pabrėžia, kad iš visų nurodytų argumentų, trečiasis asmuo UAB „FHLIFE WORLD" perėmė trečiojo asmens UAB „FH Life" veiklą, tam kad galėtų išvengti mokėti ieškovei teismo priteistas skolas ar galimai ir skolas kitiems kreditoriams. Tokiu būdu yra visiškai akivaizdu, kad atsakovas M. J. būdamas abiejų įmonių vienintelis akcininkas, o atsakovė V. R. abiejų įmonių direktore, su tikslu išvengti apmokėti ieškovei skolą atliko neteisėtus veiksmus, t.y. visą trečiojo asmens UAB „FH Life" veiklą bei turtą perdavė trečiajam asmeniui UAB „FHLIFE WORLD", o trečiajam asmeniui UAB „FH Life" paliko tik skolas. Trečiasis asmuo UAB „FH Life“ jokios veiklos nevykdo, jokio nekilnojamo turto neturi, jokių lėšų taip pat neturi. Atsakovų veiksmai t. y. trečiojo asmens UAB „FH Life“ veiklos perdavimas trečiajam asmeniui UAB „FHLIFE WORLD“, o trečiajam asmeniui UAB „FH Life“ paliekant skolas, pakenkė įmonei, sumažino įmonės turtą ir tokiu būdu atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, kurie sąlygojo žalos atsiradimą, kurią ieškovė ir prašo priteisti iš atsakovų. Mano, kad atsakovai savo neteisėtais veiksmais padarydami ieškovei žalą privalo atlyginti 5602,99 Eur (19 346,00 Lt) sumą (18512,60 Lt skola + 486,4 Lt teismo priteistų palūkanų (160 dienų x 3,04 Lt) + 347 Lt antstolio išlaidos) sutinkamai su LR CK 6.246 str. 1 d. Nurodo, kad iš paminėtų faktinių argumentų, kuriuos patvirtina rašytiniai įrodymai, akivaizdu, kad atsakovas M. J., būdamas įmonės UAB „FH Life" vieninteliu akcininku, o atsakovė V. R. būdama įmonės UAB „FH Life" direktore veikė priešingai įmonės veiklos tikslams, iš esmės visą veiklą su visu turtu perdavė jų naujai sukurtai kitai įmonei - trečiajam asmeniui UAB „FHLIFE WORLD", tam kad išvengti įmonės UAB „FH Life" įsipareigojimų. Tokiu būdu jų veiksmai lėmė, kad šiuo metu juridinis asmuo negali įvykdyti savo prievolių, dėl ko akivaizdu, kad jie priėmė neprotingus sprendimus ir padarė įmonei turtinę žalą (1 t., b.l. 3-8).

6Atsakovė V. R. teismo posėdžiuose nedalyvavo, pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su reikalavimais nesutinka. M. J. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes. Atsakovai atsiliepime nurodė, kad ieškovės teiginiai dėl atsakovų kaip UAB „FH Life“ juridinio asmens dalyvio bei vadovo įmonės turto perkėlimo į kitą naujai įkurtą įmonę - UAB „FHLIFE WORLD" yra klaidingi, neatitinkantys tikrovės, todėl neturintys teisinės reikšmės. Nurodo, kad pati ieškovė laikytina pažeidusi 2014-07-24 nuomos sutartį Nr. 106, kuri buvo sudaryta tarp UAB „FH Life" ir ieškovės. UAB „FH Life", atstovaujama direktorės V. R., bandė su ieškove ieškoti kompromiso dėl nuomos sutarties nutraukimo, tačiau siūlyti susitarimai ieškovės buvo ignoruoti. Nurodo, kad teisinės reikšmės neturinti ieškovės informacija, jog adresu ( - ) veiklą vykdo ar vykdė abi įmonės, t.y. UAB „FH life" ir UAB „FHLIFE WORLD". Pagal informaciją iš VĮ „Registrų centras" UAB „FH life" buveinės adresas - ( - ), UAB „FHLIFE WORLD" - ( - ), todėl jokios sąsajos tarp neva toje pačioje vietoje vykdomos veiklos - nėra. Ieškovės teiginiai dėl buveinės adresų neįrodo atsakovų kaltės bei atsakomybės, juo labiau neva perkeltos įmonės veiklos ir/ar turto. Vien tai, kad atsakovai yra akcininkas ir direktorė tų pačių UAB „FH life" ir UAB „FHLIFE WORLD" nereiškia, jog minėtų įmonių veikla yra tapati ar kad atsakovai neva „perkėlė" visą įmonės turtą ir veiklą į kitą įmonę. UAB „FH life" buvo įsteigta ir įregistruota 2012-08-04, tuo tarpu UAB „FHLIFE WORLD" tik 2014-01-28. Taigi tarp įmonių įsteigimo ir akcininko valinio akto buvo praėję 1,5 metų laikotarpis. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškinio UAB „FH life" dar nebuvo gavusi (gauta 2014-02-18), kai buvo įsteigta ir įregistruota (2014-01-28) kita įmonė - UAB „FHLIFE WORLD". Atsakovai nežinojo ir negalėjo žinoti, kad ieškovė kreipsis į teismą dėl civilinės bylos iškėlimo UAB „FH life", nes gavus dokumentus iš teismo jau buvo faktiškai įsteigta ir veikianti UAB „FHLIFE WORLD". Ieškovo ieškinyje naudojama sąvoka „perkėlimas" neturi jokios juridinės galios. Pažymi, jog UAB „FH life" nuostolinga veikla buvo nulemta verslo rizikos ir susiformavusios ekonominės situacijos, tačiau tik ne dėl neteisėtų atsakovų veiksmų. Ieškovė nėra laikytina vieninteliu UAB „FH life" kreditoriumi, kadangi laikotarpiu tarp 2012-09-10 ir 2014-02-28 įmonė UAB „West-Pharma-East" suteikė paskolas UAB „FH life" juridiniam asmeniui, tačiau dėl objektyviai pablogėjusios turtinės padėties ir nuostolingos veiklos UAB „FH life" iki šiol nėra grąžinusi 31031,34 Eur (107145,00 Lt) skolos UAB „West-Pharma-East". Pabrėžia, kad įmonių UAB „FH life" ir UAB „FHLIFE WORLD" vykdomos veiklos specifika yra visiškai skirtinga, kadangi UAB „FH life" laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2013-12-05 įmonėje dirbo nuo 3 iki 7 darbuotojų, t.y. prekybos agentai. Tuo tarpu UAB „FHLIFE WORLD" nuo pat pradžių dirbo tik vienintelė direktorė V. R., kuri faktiškai vykdo visą įmonės veiklą. Kad įmonės UAB „FH life" ir UAB „FHLIFE WORLD" vykdo skirtingą veiklą bei, kad veikla negalėjo būti „perkelta" tarp jų pagrindžia ir įmonių įstatai. Pagal UAB „FH life" įstatų redakciją ir jų 5 p. įmonės veiklos deklaruotas tikslas buvo sveikai gyvensenai skirtų produktų prekyba, kuri buvo vykdoma, prekybos agentų, su kuriais buvo sudarytos bendradarbiavimo sutartys, pagalba. Pardavimai vykdavo rengiant prezentacijas bei betarpiškai pateikiant prekes vartotojams - klientams. Tuo tarpu UAB „FHLIFE WORLD" tiek struktūriškai, tiek pagal savo veiklos specifiką vykdo skirtingą veiklą. Pagal UAB „FHLIFE WORLD" įstatų 6 p. veiklos objektas yra orientuotas į gamybą. Ši įmonė vykdo tinklinę rinkodarą (tačiau ne tiesioginę prekybą kaip yra UAB „FH life" atveju). UAB „FHLIFE WORLD" yra farmacijos bendrovė, kuri specializuojasi skaidulinių maisto papildų gamyboje, ką gali patvirtinti ne tik minėti įstatai, tačiau ir sutartis su gamintoju. Tai, kad UAB „FHLIFE WORLD" veikla orientuota į tinklinį marketingą pagrindžia sutartis Nr. 20140710/01, dėl verslo sistemos, skirtos tinkliniam marketingui, sukūrimo ir palaikymo darbų pagal jos 1 p. įtvirtintą dalyką. Dar daugiau, tai, kad tarp įmonių negalėjo būti „perkeltas" turtas bei faktinė veikla pagrindžia ir duomenys, suformuoti buhalterinę apskaitą vykdančio asmens. Tą patvirtina pridedama UAB „FH life" pelno (nuostolių) ataskaita Nr. 12, pagal kurią matyti, jog 2012 m. UAB „FH life" turėjo - 10695,38 Eur (36 929 Lt) nuostolių, 2013 m. net -41936,11 Eur (144 797 Lt) nuostolių. UAB „FH life" turto balansas, iš kurio A. ir B. eilės esančio rodmens matyti, jog 2014-04-30 finansinės atskaitomybės sudarymo dieną už 2013 m. ataskaitinį laikotarpį UAB „FH life" turėjo ilgalaikio turto už 607,33 Eur (2097 Lt), trumpalaikio už 46962,47 Eur (162 152 Lt). Tuo tarpu UAB „FHLIFE WORLD", įsteigta bei įregistruota tik 2014-01-28 šiai dienai jokio turto neturi, todėl atitinkamai negalima daryti išvados ir apie jokį turto perkėlimą. Tai patvirtina pridedama UAB „FHLIFE WORLD" pelno ataskaita, kuri šiai dienai nėra pateikta į VĮ „Registrų centras", nes tokia pareiga dar nėra vykdytina. Akcentuotina, jog tarp šių įmonių UAB „FHLIFE WORLD" ir UAB „FH life" nebuvo įvykusių jokių finansinių ir ūkinių operacijų, ką patvirtina 2014-08-01 suformuota buhalterinė pažyma Nr. 14/08/01. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad, nepaisant to, kad UAB „FHLIFE WORLD" ir UAB „FH life" įmonių vadovas ir dalyvis sutampa, įmonės nėra susietos jokiais finansiniais ar kitokiais ryšiais. Ieškovė ieškinyje nenurodė nė vienos juridinio asmens dalyvio M. J. bei vadovo V. R. civilinės atsakomybės sąlygos ir jų nedetalizavo, todėl daroma išvada, kad ieškovė neįrodė juridinio asmens vadovo neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio tarp atsakovų tariamai neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Ieškovė neįrodė atsakovų, kaip buvusio vadovo ir akcininko, lojalumo, sąžiningumo, protingumo pareigų pažeidimo, akivaizdaus protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimo, aiškaus aplaidumo ar jam suteiktų įgaliojimų viršijimų. Faktinių aplinkybių, liudijančių apie tokius atsakovų veiksmus ir atitinkamą elgesį nėra, todėl ieškovės pateikti patirtos žalos faktai negali būti pagrindas kilti atsakovų civilinei atsakomybei, o UAB „FH life" veiklos nuostolingumas buvo nulemtas verslo rizikos (I t., b.l. 46-54).

7Atsakovas M. J. teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad jis yra kelių įmonių savininkas, t.y. UAB „FH Life“, UAB „FHLIFE WORLD“ ir UAB „West-Pharma-East". 2012 metais nusprendė įsteigti įmonę kuri suteiktų galimybę žmonėms darytis modernius tyrimus namuose. Projektu labai tikėjo, tačiau pamatė, kad rinkos nėra. Ši įmonė turėjo taip pat prekiauti ir tam tikrais vokiškais maisto papildais. Dirbo apie 1,5 m., bet situacija nebuvo gera. Į įmonę UAB „FH Life“ daugiausia investavo kita jo įmonė UAB „West-Pharma-East" ir jis asmeniškai. Dėl projekto UAB „FHLIFE WORLD“ nurodė, kad tai visiškai kitokia įmonė, kuri orientuota pasaulinei rinkai ir tai matyti vien iš pavadinimo. Abiejose įmonėse prekių asortimentas buvo visiškai kitoks, be to UAB „FHLIFE WORLD“ gamina jo paties sukurtą maisto papildą, funkcinį maistą. Prekybos principas šiose dviejose įmonėse taip pat yra visiškai skirtingas. Kaltinimai dėl darbuotojų ir turto perkėlimo yra neteisingi. Įmonėje UAB „FH Life“ dirbo iki 10 žmonių, tuo tarpu UAB „FHLIFE WORLD“ dirbo tik V. R., tačiau ji niekur nebuvo perkelta, ji vienu metu dirbo abiejose įmonėse. Dėl produktų perkėlimo nurodo, kad to negalėjo būti padaryta nes „FH Life“ prekinis ženklas priklauso kitai įmonei UAB „West-Pharma-East" ir yra registruotas patentų biure. Abu projektai yra visiškai skirtingi. UAB „FH Life“ yra atsikaičiusi su visais kreditoriais, likę tik UAB „Monodora“ ir UAB „West-Pharma-East". Sutarties su ieškove sudarymo metu buvo vasaros pabaiga, buvo išaugę pardavimai, manė kad surado gerą pardavimų modelį, todėl patalpas išsinuomojo ne tik iš ieškovės, bet ir kitose vietose, kvietė žmones į prezentacijas. Vėliau atėjus rudeniui situacija rinkoje ėmė keistis. Tokio verslo modelio UAB „FHLIFE WORLD“ netaikė, tai buvo visiškai kitoks projektas. Su ieškove bandė tartis, tačiau jie nusprendė bylinėtis. Konfliktas atsirado dėl ambicijų. Patalpose buvo blogas kvapas ir negalėjo ten būti, kalbėdamiesi su ieškove siūlė sumokėti į priekį už mėnesį, bet ji nesutiko. Ieškovė buvo apskundusi trečiuosius asmenis FNTT, tačiau patikrinus įmones jokie pažeidimai nebuvo nustatyti nei vienoje įmonėje. Įmonėje UAB „FH Life“ nebuvo sudarytas joks žalingas sandoris, kuris būtų jai pakenkęs. Tai būtų daryti nenaudinga nes jis pats yra šios įmonės kreditorius. Dirbo atkakliai, bankroto bylos iškėlimui priešinosi, tačiau projektas nesigavo jam kaip akcininkui ir investuotojui. Kokia įmonės finansinė situacija buvo sutarties su ieškove sudarymo metu nežino, tačiau buvo išaugę pardavimai, pinigų sąskaitoje buvo. Įsipareigojimai kitiems kreditoriams buvo ilgalaikiai, todėl nuomotis patalpas už pusantro tūkstančio litų nebuvo didelė verslo rizika. Įmonė neįsigijo kokių nors didėlės apimties prekių, o tik sudarė patalpų nuomos sutartį. Įmonės sąskaitoje buvo pakankamai pinigų atsiskaityti ir su UAB „Monodora“, tačiau teismo procesai viską sustabdė, o šiuo metu įmonei iškelta bankroto byla.

8Tretieji asmenys UAB „FH Life“ ir UAB „FHLIFE WORLD“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, vėliau pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose (t. 2, b.l. 133-143) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

9Bylos nagrinėjimo metu iškėlus trečiajam asmeniui UAB „FH Life“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratorius MB „Liversa“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (t. 4, b.l. 5).

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje kilo ginčas dėl to, ar įmonės UAB „FH Life“ direktorė V. R. ir vienintelis įmonės akcininkas M. J. savo veiksmais padarė žalą ir turi ieškovams UAB „Monodora“ solidariai atlyginti 5602,99 Eur (19 346 Lt ) nuostolių, kurie 2014 m. kovo 12 d. Kauno apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-4794-435/2014 buvo priteisti iš trečiojo asmens UAB „FH Life“.

12Bylos nagrinėjimo teisme metu patikrinus LITEKO duomenų bazę nustatyta, kad trečiajam asmeniui UAB „FH Life“ 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kauno apygardos teisme buvo iškelta bankroto byla pagal pareiškėjos UAB „Monodora“ pareiškimą.

13Ieškovė reikšdama ieškinį bankrutuojančios įmonės akcininkui ir vadovui naudodamasi savo teisėmis, jos pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, tuo tarpu teismas, vadovaudamasis įrodinėjimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, tarp jų įrodymų pakankamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku šioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

14Ieškovė, prašydama priteisti žalos atlyginimą iš atsakovų, nurodo, kad nuo 2012-09-04 UAB „FH Life“ įmonės akcininku buvo atsakovas M. J., o direktore atsakovė V. R., kuri vienasmeniškai atstovauja ir veikia juridinio asmens vardu. 2014-01-28 d. VĮ Registrų centre yra registruojama UAB „FH LIFE WORLD“, kurios vieninteliu akcininku yra atsakovas M. J., o nuo 2014-01-28 d. šio trečiojo asmens direktore V. R.. Nurodo, kad atsakovas M. J., būdamas abiejų įmonių vienintelis akcininkas, o atsakovė V. R. - abiejų įmonių direktore, su tikslu išvengti apmokėti ieškovei skolą atliko neteisėtus veiksmus t.y. visą trečiojo asmens UAB „FH Life“ veiklą bei turtą perdavė trečiajam asmeniui UAB „FHLIFE WORLD“.

15Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas M. J. nuo 2012-08-20 yra vienintelis UAB „FH Life“ akcininkas, o atsakovė V. R. direktorė, bei, kad 2014-01-28 yra įsteigiamas trečiasis asmuo UAB „FHLIFE WORLD“, kurios akcininku yra atsakovas M. J., o direktorė V. R. (t.1, b.l. 17-20).

16Teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad ieškovė, teikdama ieškinį ir jame dėstydama įrodymus dėl žalos atsiradimo, neįrodė atsakovų, kaip atskirų, t.y. skirtingų juridinio asmens dalyvio ir valdymo organo kaltės, nes faktiškai atliekamos jų funkcijos lemia ir jų civilinę atsakomybę skirtingais pagrindais, atitinkamai pagal LR CK 2.50 str. 3 dalį ir 2.87 str. 7 d.

17Dėl atsakovo M. J. kaip UAB „FH Life“ dalyvio, t.y. - vienintelio akcininko civilinės atsakomybės sąlygų.

18Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovo M. J. neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad būdamas juridinio asmens dalyviu, jis netinkamai vykdė nuomos sutartį ir suvokdamas, kad dėl netinkamo nuomos sutarties vykdymo ieškovė UAB „Monodora“ patiria nuostolius, bei suvokdamas, kad turės atlyginti ieškovei padarytus nuostolius, norėdamas išvengti nuostolių atlyginimo, visą įmonės – trečiojo asmens UAB „FH Life“ veiklą sustabdė, perkeldamas visą įmonės veiklą ir turtą į kitą naujai įkurtą įmonę – trečiąjį asmenį UAB „FHLIFE WORLD“. Šias aplinkybes ieškovė įrodinėjo tuo, kad UAB „FH Life“ išsikraustęs iš ieškovės nuomojamų patalpų persikraustė į patalpas adresu Jurbarko g. 2A-200A, Kaune, o vėliau tuo adresu veiklą pradėjo vykdyti trečiasis asmuo UAB „FHLIFE WORLD“. Teismas neturi pagrindo sutikti su šiais ieškovės argumentais, nes ieškovė teismui nepateikė jokių objektyvių įrodymų savo pozicijai pagrįsti, dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, siekiant išvengti atsiskaitymo su UAB „Monodora“. Iš byloje esančios negyvenamojo pastato, statinio, patalpos nuomos sutarties Nr. 106, matyti, kad ieškovė UAB „Monodora“ ir trečiasis asmuo UAB „FH life“ atstovaujama atsakovės V. R. sudarė nuomos sutartį (T. 1, b.l. 67). Pagal nuomos 2013 m. liepos 24 d. sutartį Nr. 106, šalys susitarė dėl nuomos termino 1 metų laikotarpiui, apmokėjimo ir atsiskaitymo pagal sutartį tvarkos, o taip pat susitarė dėl sutarties nutraukimo prieš terminą. Ieškovė teismui nepateikė jokių duomenų, kokiu būdu atsakovas M. J., būdamas įmonės UAB „FH Life“ akcininku, prisidėjo prie žalos padarymo UAB „Monodora“, nes įmonės vardu veikė direktorė V. R.. Priešingai, iš šalių pasirašytos sutarties matyti, kad nuomos sutarties 9 punktu šalys susitarė, kad „Nuomininkas“ per 5 dienas po sutarties pasirašymo sumoka „Nuomotojui“ vieno mėnesio dydžio rankpinigius pagal 6 punkte nurodytą nuomos mokestį ir ši suma užskaitoma už paskutinio nuomos mėnesio mokestį“. Sutartis su ieškove buvo pasirašyta, trečiasis asmuo vieno mokesčio dydžio rankpinigius ieškovei sumokėjo. Atsakovų į bylą pateikti susitarimai dėl 2013-07-24 sutarties, surašyti 2013-11-21, liudija, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens „FH Life“ buvo kilęs ginčas dėl nuomos sutarties vykdymo, dėl ko trečiojo asmens UAB „FH Life“ direktorė šioje byloje atsakovė V. R. siūlė nutraukti sutartį šalių susitarimu (t. 1, b.l. 71-74), o 2013-11-29 ieškovei adresuota pretenzija nurodė, kad sutartį vienašališkai nutraukia 2013-12-01 (t. 1, b.l. 75). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė, kaltindama atsakovus žalos padarymu pati nepasinaudojo tarp šalių pasirašytos sutarties 14.3 punktu ir nenutraukė sutarties tuo atveju kai trečiasis asmuo vieną mėnesį vėlavo sumokėti nuomos mokestį. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad ieškovė, sudarydama sutartį su trečiuoju asmeniu veikė savo verslo rizika ir privalėjo išsiaiškinti trečiojo asmens finansines galimybes vykdyti sutartį.

19Reikalavimas vienintelio akcininko atžvilgiu atmestinas, nenustačius visų juridinio asmens dalyvio atsakomybės sąlygų. Juridinio asmens dalyvio atsakomybei pagal juridinio asmens prievoles atsirasti reikia šių sąlygų visumos: nesąžiningų, civilinės atsakomybės požiūriu – neteisėtų ir kaltų juridinio asmens dalyvio veiksmų, juridinio asmens negalėjimo įvykdyti prievolės, priežastinio ryšio tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės. Teismas išklausęs byloje šalių paaiškinimų, o taip pat įrodymų, kuriais grindžiamas ieškinys atsakovui M. J. daro išvadą, kad šiuo atveju juridinio asmens UAB „FH Life“ negalėjimas atsiskaityti su kreditoriumi ieškove UAB „Monodora“, t.y. sutarties nevykdymas – gali būti suprantamas kaip juridinio asmens nesąžiningumas plačiąja prasme, nes sutartį vykdyti privalu, tačiau vien juridinio asmens vengimo atsiskaityti su kita dalyvaujančia šalimi fakto yra maža tam, kad būtų galima priteisti skolą iš juridinio asmens dalyvio papildomai. Ieškovė teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių atsakovo M. J., kaip juridinio asmens dalyvio nesąžiningus veiksmus. Vienu iš argumentų, kuriuo grindžiamas atsakovo nesąžiningumas yra tai, kad įmonės UAB „FH Life“ finansinė padėtis sutarties sudarymo su ieškove metu buvo tokia, kad ji buvo nepajėgi sumokėti nuomą, nes įmonė buvo nemoki. Teismas su šiais ieškovės argumentais neturi pagrindo sutikti, nes siekiant prisiteisti žalos atlyginimą iš juridinio asmens dalyvio būtina įrodyti veiksmus, sudarančius pagrindą išvadai, kad juridinio asmens dalyvis savo tyčiniais veiksmais siekė išvengti prievolių su kreditoriumi įvykdymo, t.y. pažeidė bendrovės veiklos teisinę tvarką, priėmė kokius nors sprendimus dėl fiktyvių ar nenaudingų sandorių dėl bendrovės turto perleidimo sudarymo, arba išsimokėjo dividendus, kai bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki ir kt. Tai, kad juridinio asmens dalyvis, t.y. atsakovas M. J. nebevykdo juridinio asmens UAB „FH Life“ ūkinės komercinės veiklos, ją faktiškai yra sustabdęs, o vykdo veiklą kitose įmonėse, t.y. UAB „FHLIFE WORLD“ ir kt., nelaikytina nesąžiningais veiksmais, nes juridinio asmens dalyvio teisė užsiimti ūkine komercine veikla keliose įmonėse nėra ribojama, o bet kokia ūkinė veikla apima ir teisę tą veiklą teisiškai nutraukti (sustabdyti).

20Dėl atsakovės V. R. kaip UAB „FH Life“ direktorės civilinės atsakomybės sąlygų.

21Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad būdama juridinio asmens direktore, ji netinkamai vykdė nuomos sutartį ir suvokdama, kad dėl netinkamo nuomos sutarties vykdymo ieškovė UAB „Monodora“ patiria nuostolius bei suvokdama, kad turės atlyginti ieškovei padarytus nuostolius, bei norėdama išvengti nuostolių atlyginimo, visą įmonės – trečiojo asmens UAB „FH Life“ veiklą sustabdė, perkeldama visą įmonės veiklą ir turtą į kitą naujai įkurtą įmonę – trečiąjį asmenį UAB „FHLIFE WORLD“.

22Taigi, kaip aukščiau teismas yra nurodęs, juridinio asmens dalyvio ir valdymo organo civilinė atsakomybė yra atskiros ir savarankiškos civilinės atsakomybės. Pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį dalyvis (akcininkas) subsidiariai atsako pagal juridinio asmens prievoles kreditoriams, o pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį valdymo organo narys (direktorius) padarytą žalą privalo atlyginti pačiam juridiniam asmeniui. Taigi, teismas daro išvadą, kad ieškovė nepagrįstai pareiškė ieškinį atsakovei V. R., kaip trečiojo asmens UAB „FH Life“ direktorei, nes ji nėra atsakinga dėl žalos UAB „Monodora“ padarymo. UAB „FH Life“ direktorė V. R. neįsteigė kitos įmonės trečiojo asmens UAB „FHLIFE WOLRD“, bei byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad įmonės veikla ar turtas būtų kokiu nors būdu perduoti naujai įsteigtam juridiniam asmeniui UAB „FHLIFE WOLRD“. Trečiojo asmens UAB „FHLIFE WOLRD“ pažymoje nurodyta, kad tarp UAB „FH Life“ ir UAB „FHLIFE WOLRD“ nėra ir nebuvo sudaryta jokių sandorių ar ūkinių operacijų (T. 1, b.l. 129).

23Nagrinėjamu atveju žala, kurios kilimą įrodinėja ieškovė, kildinama iš vadovo veiklos „išoriniuose“ sutartiniuose santykiuose su ieškove UAB „Monodora“, todėl šiam teisiniam santykiui taikoma civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, kurie reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais. Įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą. Jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas – atsakovė V. R., konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Ieškovė teismui nepateikė jokių įrodymų, kokie konkrečiai atsakovės veiksmai galėtų būti pripažinti neteisėtais. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei kilti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Saulėtekis“ v. I. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2006). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012 BUAB „IBCA trobos“ (teisių perėmėjas M. D.) v. A. G.).

24Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką juridinio asmens dalyvio ir valdymo organo civilinė atsakomybė yra savarankiškos: tiek dalyviui, tiek valdymo organo nariui atsakomybė gali būti taikoma tik už jiems įstatymuose konkrečiai nustatytų pareigų, kurios savo pobūdžiu yra skirtingos, pažeidimą. Be to, skiriasi įstatyme nustatyti subjektai, kurių atžvilgiu gali atsirasti dalyvio ir valdymo organo civilinė atsakomybė: pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, dalyvis subsidiariai atsako pagal juridinio asmens prievoles kreditoriams, o pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį - valdymo organo narys padarytą žalą privalo atlyginti juridiniam asmeniui. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą juridinio asmens dalyvio ir valdymo organo nario civilinės atsakomybės savarankiškumą, bei vadovaujantis kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum“ atsakovei G.Z. Nr. 3K-3-665-969/2015), teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė atsakovo M. J., kaip juridinio asmens dalyvio ir atsakovės V. R., kaip valdymo organo nario, individualios civilinės atsakomybės sąlygų, o pagal kasacinio teismo praktiką šių atsakovų bendra solidarioji atsakomybė juridiniam asmeniui ar juridinio asmens kreditoriams galima tik išimtiniais atvejais, kai juridinio asmens dalyvis ir valdymo organo narys (veikdami kaip tokie) bendrais neteisėtais veiksmais, pažeisdami jiems nustatytas pareigas, padaro žalos minėtiems subjektams.

25Teismas nesutinka su argumentais, kad ieškovės pateikti dokumentai iš internetinių tinklalapių gali būti tinkamais įrodymais šioje byloje grindžiant atsakovų kaltę dėl žalos padarymo. Ieškovė, siekdama pagrįsti ieškinio reikalavimus, teismui pateikė antstolio Sauliaus Užkuraičio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (T.2, b.l. 66), kuriame užfiksuota, jog „bandant atidaryti internetinį puslapį adresu www.fhlife.lt paieška nukreipia į internetinį puslapį, esantį http://fhlifeworld.com/“, tačiau, kaip tai pagrindžia atsakovų kaltę siekiant išvengti kreditorinio įsipareigojimo, liko neaišku. Ieškovė nurodė, kad byloje pateikta detali domeno informacija, domeno vardas fh-life.lt priklauso juridiniam asmeniui UAB „FH life World“, domeno vardas fhlifeworld.lt juridiniam asmeniui UAB „FHLife World“, bei domenas fhlife.lt – juridiniam asmeniui UAB „West-pharma-East“, patvirtina, kad trečiojo asmens veikla buvo perkelta į kitas atsakovui M. J. priklausančias įmones. Teismas mano, kad šios ieškovės nurodytos aplinkybės, bei pateikti internetinių puslapių duomenys negali būti pakankamais įrodymais grindžiant atsakovų kaltę. Atsakovas M. J. byloje pateikė dokumentą, kuriuo grindžia, jog ženklo pavadinimas „FHLife“ priklauso UAB „West-pharma-East“, registruotai adresu Europos pr. 73, Kaunas (T. 4, b.l. 8). Teismas išklausęs šalių atstovų paaiškinimų nustatė, kad abu tretieji asmenys UAB „FH Life“ ir UAB „FHLIFE WORLD“ užsiėmė skirtinga veikla ir rinkoje nekonkuravo, todėl ieškovės teiginiai, kad įmonės veikla tuo pačiu adresu kaip ir trečiojo asmens, prekyba panašiais produktais, ar to paties internetinio puslapio naudojimas, sudaro pagrindą išvadai dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų, kurie galėtų būti pagrindu žalai iš jų priteisti, atmestini. Byloje pateiktas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagrindžia tai, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM įvertinusi pateiktus trečiųjų asmenų finansinius dokumentus, nenustatė, kad buvo siekiama nuslėpti mokesčius nuo valstybės dėl galimai neteisingų duomenų pateikimo apie pajamas, pelną ar turtą (T. 3, b.l. 21-24). Ieškovė, įrodinėdama atsakovės V. R. neteisėtus veiksmus, nurodė, kad atsakovė V. R. tuo pat metu buvo abiejų trečiųjų asmenų UAB „FH Life“ ir UAB „FHLIFE WORLD“ vadove, o atsakovas M. J. abiejų įmonių vieninteliu akcininku, todėl privalėjo imtis visų įmanomų priemonių ir nustatę, kad įmonė UAB „FH Life“ neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriumi, privalėjo ne steigti naujas įmones, o verslą plėtoti toje pačioje įmonėje, tačiau to nedarė, ko pasekmėje ieškovė patyrė žalą, už kurią atsakingi įmonės vadovė ir akcininkas. Tokius atsakovų veiksmus ieškovė įvardija kaip neteisėtus, neatitinkančius rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio standartų bei akivaizdžiai viršijančius normalią gamybinę ūkinę riziką. Teismas nesutinka su šiais argumentais ir mano, kad jie negali būti pagrindu žalai iš atsakovų priteisti. Aplinkybė, jog atsakovas M. J. tuo pačiu metu buvo dviejų juridinių asmenų akcininku, o atsakovė V. R. dviejų juridinių asmenų direktorė, savaime neįrodo atsakovų nesąžiningumo ir neteisėtų veiksmų ieškovės atžvilgiu. Tai, kad abi bendrovės priklausė vienam savininkui - atsakovui M. J. rodo, jog jų vykdoma veikla turėjo tarnauti bendram tikslui - pelno siekimui. Taigi, yra pagrindo teigti, jog šios abi bendrovės buvo dukterinės.

26Ieškovė, įrodinėdama atsakovų neteisėtus veiksmus taip pat nurodė, kad aplinkybė, jog įmonė dirbo nuostolingai buvo pagrindas atsakovams nesudaryti patalpų nuomos sutarties. Tačiau teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju reikšmingas yra sutarčių laisvės principas, todėl atsakovai, manydami, kad įmonės veikla ateityje bus pelninga, siekdami plėsti pardavimo vietas, sudarė sutartį ir tai negali būti pagrindu atsakovų veiksmus pripažinti neteisėtais.

27Pagrindas įmonės vadovo civilinei atsakomybei kilti atsiranda tik tuomet, kai egzistuoja visos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos. Teismas šioje byloje nenustatė, kad atsakovai nuomos sutartį sudarė neįvertinę verslo rizikos, ar veikdami kaip nerūpestingi, neapdairūs, neprotingi asmenys (akcininkas ir vadovas), t. y. atsakovai neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie gali būti pagrindas įmonės vadovo ar akcininko civilinei atsakomybei kilti. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys atmetamas. Nenustatęs vienos iš pagrindinių sąlygų atsakovų civilinei atsakomybei kilti, teismas atskirai nepasisako dėl ieškovės ir atsakovų argumentų, susijusių su kitomis civilinės atsakomybės sąlygomis – žala, kalte ir priežastiniu ryšiu tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos.

28Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Taip pat šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 str. 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.

29Trečiasis asmuo UAB „FH Life World“ pateikė teismui advokato padėjėjos teisinės pagalbos išlaidas patvirtinančius dokumentus, prašė iš ieškovės priteisti 2971,80 Eur. Nustatyta, jog trečiasis asmuo UAB „FH Life World“ šioje byloje patyrė 2971,80 Eur atstovavimo išlaidų, kurias sudaro: 1249 Eur (II t., b.l. 161-162), 2015-04-16 d. teismo posėdis 2015-04-29 d.( 2 val.) 395 Eur (III t., b.l. 15-16), 2015-06-01 d. teismo posėdis (3 val.), 580 Eur (III t., b.l. 45-46), 2015-06-01 d. 408 Eur (III t, b.l. 47-48), 2016-01-26 d. 338,80 Eur už teismo posėdžius 2015-11-30 d. (10 min.) 2016-01-27 d. teismo posėdis (1 val.) (IV t., b.l. 10-11).

30Vadovaujantis 2015-03-19 LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo įsakymo Nr. 1R-77 5 p. 8 p. ir 8.19 punktais bei teisingumo ir protingumo principais, konstatuotina, jog trečiojo asmens už advokato padėjėjo teisinę pagalbą byloje patirtos išlaidos neatitinka anksčiau minėtų teisingumo ministro rekomendacijų, todėl jų dydis, priteisiant išlaidas iš atsakovų, mažintinas.

31Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77, patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, numatyta, jog nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į tokius kriterijus kaip – bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas ir specialių žinių reikalingumas, turto ar pinigų sumų dydis (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pobūdis, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas ir kt. Mažinant išlaidas už advokato padėjėjos teisinę pagalbą, atsižvelgtina į tai, jog padėjėjos nurodyti įkainiai už 1 atstovavimo valandą teisme (200 Eur 2015-04-16 d. sąskaitoje Nr. 0000163, 170,00 Eur 2015-06-01 d. sąskaitoje Nr. 0000172, 115 Eur 2016-01-26 d. sąskaitoje Nr. 0000410) viršija rekomendacijose nurodytą maksimalų dydį. Be to atkreiptinas dėmesys į tai, kad padėjėja dalyvavo keturiuose teismo posėdžiuose, kurie truko viso 4 val. 10 min. tokiu būdu teismas už atstovavimą teismo posėdžiuose, atsižvelgiant į šios bylos sudėtingumą, teisingumo ministro rekomendacijas, bei į tai, jog maksimalūs teisingumo ministro rekomenduojami dydžiai už advokato paslaugas mažinami iki 80 % nuo nurodyto dydžio byloje šalį atstovaujant advokato padėjėjui, priteisia po 58,00 Eur už vieną valandą, t.y. iš viso 232,00 Eur.

32Taip pat, teismas daro išvadą, jog pateiktoje atstovavimo išlaidų detalizacijoje nurodyti itin dideli paslaugų įkainiai - pvz. nuomonės dėl bylos sustabdymo surašymą - 260 Eur, baigiamosios kalbos surašymą – 320 Eur, advokato padėjėjos paaiškinimų byloje surašymas 720 Eur, susipažinimas su civ. bylos Nr. 2-4794-435/2014 medžiaga, pasiruošimas bylos nagrinėjimui ir pan. Priteisiant atstovavimo išlaidas teismas atsižvelgia į rekomendacijose nurodytus įkainius ir juose įvardijamas teisines paslaugas, bei maksimalius užmokesčio dydžius. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiose rekomendacijose nėra nurodytas apmokėjimas už aukščiau aptartų dokumentų rašymą, todėl teismas daro išvadą, kad šiuos dokumentus trečiojo asmens atstovė rengė savo iniciatyva, o kita šalis neturi pagrindo mokėti priešingos šalies advokato padėjėjos išlaidų, už paslaugas, kurių ji neprivalėjo atlikti, nes nebuvo nei įpareigota teismo, nei civilinio proceso kodekso normos nenumato tokio pobūdžio procesinių dokumentų privalomo rengimo. Teismas pateiktus procesinius dokumentus vertina kaip pasirengimą teismo posėdžiui ir užmokestį už šias paslaugas priteisia atsižvelgdamas į rekomendacijų 5 p., bei 8.19 p., kaip už sugaištą laiką pasirengimui bylos nagrinėjimui, t.y. priteisia už 5 val.× 58 Eur = 290 Eur.

33Teismo manymu, trečiojo asmens atstovė nepagrįstai į išlaidų paskaičiavimą įtraukia kelyje į teismą praleisto laiko įkainius bei papildomai nurodo kuro išlaidas. Pagal aukščiau minėtų rekomendacijų 3 p. „advokato dėl atvykimo teikti paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje“. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teisingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas“. Teismui nebuvo pateikti jokie duomenys, apie tai, kad Kauno miesto ar regiono teritorijoje nebuvo reikiamos kvalifikacijos, specializacijos advokato ar advokato padėjėjo, taip pat nebuvo pateikti jokie rašytiniai įrodymai kokia transporto priemone buvo vykstama į Kauno apylinkės teisme vykstančius teismo posėdžius ir kt. svarbi informacija pagrindžianti atvykimo išlaidas. Teismas, nepriteisdamas kelionės išlaidų, atsižvelgia į tai, kad trečiasis asmuo yra registruotas Kaune, todėl turėjo galimybes pasinaudoti kvalifikuota Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijoje teisine praktika užsiimančių asmenų teisine pagalba, tokiu būdu pats sumažindamas patiriamas bylinėjimosi išlaidas.

34Pateiktose apmokėjimui sąskaitose taip pat nemažą dalį prašomų priteisti išlaidų sudaro dokumentų kopijavimo išlaidos, t.y. net 29,00 Eur. LR CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme. Prašymai dėl kopijų darymo atmestini, nes nei trečiasis asmuo, nei jo atstovė nepateikė jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, t.y. mokėjimą už kopijų darymą patvirtinančių dokumentų.

35Teismų praktikoje pasisakoma, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato/padėjėjo pagalbai apmokėti teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Teismas daro išvadą, kad trečiojo asmens, o kartu ir atsakovo šioje byloje M. J. sumokėtos išlaidos samdant dvi advokato padėjėjas iš kito miesto (Vilniaus) vertintinos kaip neatitinkančios protingumo kriterijaus, todėl nepriteistina išlaidų dalis teismo yra vertintina, kaip trečiojo asmens išlaidavimo nuostoliai, kurie nageli būti atlyginami bylą pralaimėjusios šalies sąskaita.

36Priteisiant tretiesiems asmenims atstovavimo išlaidas svarbu yra ir tai, kad atsakovas šioje byloje M. J. yra to paties trečiojo asmens UAB „FHLIFE WORLD“, vienintelis akcininkas ir direktorius, todėl samdyti atskirus atstovus šioje byloje kaip atsakovui ir trečiajam asmeniui nebuvo būtinybės. Esant nustatytoms aplinkybėms, trečiajam asmeniui UAB „FHLIFE WORLD“, iš ieškovo UAB „Monodora“ priteistina 523,00 Eur advokato padėjėjos pagalbos išlaidų.

37Atsakovai M. J. ir V. R. šioje byloje pateikė atstovavimo išlaidas, kurias sudaro viso 1583,11 Eur (2014-08-07 d. - 709,57 Eur (2450 Lt), ( I 1, b.l. 56-59), 2014-10-21 d. už 2014-10-23 d. posėdį - 173,77 Eur (600 Lt) ( I t., b.l. 152-153), 2014-12-15 d. už 2014-12-15 posėdį - 173,77 Eur (600 Lt) ( II t, b.l. 51-52), 2015-01-21 d. už 2015-01-26 d. posėdį - 174 Eur ( II t., b.l. 53-54), 2015-01-21 d. už 2015-02-17 teismo posėdį -116 Eur ( II t., b.l. 88-89), 2015-04-27 d. už 2015-04-29 d. posėdį ( 2 val.) - 116 Eur ( III t., b.l. 7-8), 2015-04-09 d. už susipažinimą su byla, kopijų darymą - 120 Eur ( t III, b.l. 7-8, 9-10).

38Nustatyta, kad įmonės „Teisės tarnai“ teisininkai, pagal duomenis, pateiktus 2014-08-07 PVM sąskaitoje faktūroje, teikė konsultacijas žodžiu, susipažino su civilinės bylos medžiaga, ruošė atsiliepimą į ieškinį šioje byloje, atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (atskirasis skundas Kauno apygardos teismo 2014-10-27 nutartimi atmestas), viso už paslaugas – 709,57 €, iš kurių teismas sprendžia tik dalies išlaidų priteisimo klausimą, kadangi atsakovų pateiktas atskirasis skundas šioje byloje buvo atmestas. Vėliau buvo pateikta 2014-08-06 PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodytas UAB „Fukonas“ paslaugų suteikimas - dokumentacijos tvarkymas ir konsultacijos žodžiu už 350,44 €, tačiau nepaaiškinta kuo šios išlaidos yra susijusios su nagrinėjama civiline byla, todėl dėl nurodytų išlaidų priteisimo teismas nepasisako ir jų nepriteisia.

39Teismui mažinant advokato padėjėjos pateiktų išlaidų dydį, kaip jau minėta anksčiau yra atsižvelgiama į teisingumo ministro rekomendacijas šios bylos sudėtingumą, bei į tai, jog maksimalūs teisingumo ministro rekomenduojami dydžiai už advokato paslaugas mažinami iki 80 % nuo nurodyto dydžio byloje šalį atstovaujant advokato padėjėjui, priteisiama po 58,00 Eur už vieną valandą, t.y. iš viso 232,00 Eur. Advokato padėjėja teismui nepateikė įrodymų apie išlaidas kopijoms, todėl šios išlaidos nepriteisiamos, priteisiant 60,00 € dydžio išlaidų dalį, susijusią su susipažinimu su civiline byla. Teismas atsakovams priteisia 500,00 Eur išlaidų už įmonės „Teisės tarnai“ ruoštą atsiliepimą į ieškinį ir konsultacijas. Šios išlaidos yra mažinamos nuo 709,57 € iki 500,00 € atsižvelgiant į tai, jog atsakovų atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas.

40Ieškinį atmestus, įvertinus anksčiau nurodytus argumentus apie pateiktų atstovavimo išlaidų dydį, iš ieškovės UAB „Monodora“ atsakovų M. J. ir V. R. naudai priteistina 792,00 Eur atstovavimo išlaidų.

41Valstybei iš ieškovės UAB „Monodora“ priteistina 31,67 Eur išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų siuntimu šalims (CPK 96 str.)

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 79, 88, 93, 96, 270 str.,

Nutarė

43ieškinį atmesti.

44Priteisti iš ieškovės UAB „Monodora“, juridinio asmens kodas: 133715454, atsakovams M. J., asmenskodas: ( - ) ir V. R., asmens kodas: ( - ) kiekvienam po 396,00 € (tris šimtus devyniasdešimt šešis eurus) teisinės pagalbos išlaidų.

45Priteisti iš ieškovės UAB „Monodora“, juridinio asmens kodas: 133715454, trečiojo asmens UAB „FHLIFE WORLD“, juridinio asmens kodas: 303230162, naudai 523,00 € (penkis šimtus dvidešimt tris eurus) teisinės pagalbos išlaidų.

46Valstybės naudai iš ieškovės UAB „Monodora“, juridinio asmens kodas: 133715454, priteisti 31,67 € (trisdešimt vieną eurą 67 ct) išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų siuntimu šalims. Procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660.

47Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų M. J. ir V. R. solidariai... 5. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2014 m. kovo 12 d. Kauno apylinkės teismo... 6. Atsakovė V. R. teismo posėdžiuose nedalyvavo, pateiktame atsiliepime į... 7. Atsakovas M. J. teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad jis yra... 8. Tretieji asmenys UAB „FH Life“ ir UAB „FHLIFE WORLD“ atsiliepimo į... 9. Bylos nagrinėjimo metu iškėlus trečiajam asmeniui UAB „FH Life“... 10. Ieškinys atmestinas. ... 11. Byloje kilo ginčas dėl to, ar įmonės UAB „FH Life“ direktorė V. R. ir... 12. Bylos nagrinėjimo teisme metu patikrinus LITEKO duomenų bazę nustatyta, kad... 13. Ieškovė reikšdama ieškinį bankrutuojančios įmonės akcininkui ir vadovui... 14. Ieškovė, prašydama priteisti žalos atlyginimą iš atsakovų, nurodo, kad... 15. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas M. J. nuo 2012-08-20 yra vienintelis... 16. Teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad ieškovė, teikdama... 17. Dėl atsakovo M. J. kaip UAB „FH Life“ dalyvio, t.y. - vienintelio... 18. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovo M. J. neteisėti veiksmai... 19. Reikalavimas vienintelio akcininko atžvilgiu atmestinas, nenustačius visų... 20. Dėl atsakovės V. R. kaip UAB „FH Life“ direktorės civilinės... 21. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė... 22. Taigi, kaip aukščiau teismas yra nurodęs, juridinio asmens dalyvio ir... 23. Nagrinėjamu atveju žala, kurios kilimą įrodinėja ieškovė, kildinama iš... 24. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką juridinio asmens dalyvio ir... 25. Teismas nesutinka su argumentais, kad ieškovės pateikti dokumentai iš... 26. Ieškovė, įrodinėdama atsakovų neteisėtus veiksmus taip pat nurodė, kad... 27. Pagrindas įmonės vadovo civilinei atsakomybei kilti atsiranda tik tuomet, kai... 28. Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 29. Trečiasis asmuo UAB „FH Life World“ pateikė teismui advokato padėjėjos... 30. Vadovaujantis 2015-03-19 LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d.... 31. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77,... 32. Taip pat, teismas daro išvadą, jog pateiktoje atstovavimo išlaidų... 33. Teismo manymu, trečiojo asmens atstovė nepagrįstai į išlaidų... 34. Pateiktose apmokėjimui sąskaitose taip pat nemažą dalį prašomų priteisti... 35. Teismų praktikoje pasisakoma, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos... 36. Priteisiant tretiesiems asmenims atstovavimo išlaidas svarbu yra ir tai, kad... 37. Atsakovai M. J. ir V. R. šioje byloje pateikė atstovavimo išlaidas, kurias... 38. Nustatyta, kad įmonės „Teisės tarnai“ teisininkai, pagal duomenis,... 39. Teismui mažinant advokato padėjėjos pateiktų išlaidų dydį, kaip jau... 40. Ieškinį atmestus, įvertinus anksčiau nurodytus argumentus apie pateiktų... 41. Valstybei iš ieškovės UAB „Monodora“ priteistina 31,67 Eur išlaidų,... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 79, 88, 93, 96, 270 str.,... 43. ieškinį atmesti.... 44. Priteisti iš ieškovės UAB „Monodora“, juridinio asmens kodas: 133715454,... 45. Priteisti iš ieškovės UAB „Monodora“, juridinio asmens kodas: 133715454,... 46. Valstybės naudai iš ieškovės UAB „Monodora“, juridinio asmens kodas:... 47. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...