Byla 2-17068-199/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo teismui, suinteresuotas asmuo J. P

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, gavusi pareiškėjos A. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo teismui, suinteresuotas asmuo J. P., ir

Nustatė

2Pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškimo pateikimo, t.y. padaryti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės į butą, esantį adresu ( - ) perleidimo draudimo.

3Pareiškėja nurodo, kad suinteresuotas asmuo J. P. pasielgė nesąžiningai, vykstant deryboms dėl paveldimo turto pasidalijimo, neinformavęs pareiškėjos pasiėmė paveldėjimo teisės liudijimą į ½ dalį buto, esančio ( - ), todėl yra didelė tikimybė, kad šį paveldėtą turtą jis gali perleisti tretiesiems asmenims. Taip pat pareiškėja nurodo, kad jos senelis E. P. jai testamentu paliko visą savo turtą, tačiau senelis po savo sutuoktinės mirties nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, nors turtą paveldėjo pradėdamas faktiškai jį valdyti. Pareiškėja ketina kreiptis į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jos senelis E. P. po savo sutuoktinės J. P. mirties paveldėjo turtą faktiškai pradėjęs jį valdyti. Tačiau pareiškimui pateikti reikalinga surinkti įvairius dokumentus, o tai užtruks tam tikrą laiką, todėl pareiškėja prašo pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal CPK 144 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Pareiga pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą tenka jų imtis prašančiam asmeniui (CPK178 str.). Šiuo atveju nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kai ieškinys dar apskritai nėra pareikštas. Todėl, nagrinėjant tokio pobūdžio klausimą, įvertinti būsimo reikalavimo tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi teismas neturi objektyvios galimybės, apie tai, ar būsimo ieškinio reikalavimas bus tikėtinai pagrįstas galima spręsti tik iš pareikšto prašymo turinio. Teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

6Pareiškėjos prašymas iki pareiškimo teismui pareiškimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešajame registre dėl draudimo perleisti nuosavybės teise į nekilnojamąjį turtą, tenkintinas. Iš pateikto prašymo matyti, kad ketinama reikšti pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jog E. P. po savo sutuoktinės J. P. mirties paveldėjo turtą faktiškai pradėjęs jį valdyti.. Teismas daro išvadą, kad iki bus pateiktas teismui pareiškimas, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti paveldėtino turto perleidimą, kadangi iš pareikšto prašymo turinio galima spręsti, jog netaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių iki pareiškimo pateikimo teismui, būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

7Šalims išaiškintina, kad ši teismo nutartis neužkerta kelio šalims bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo (( - ) str., 149 str.).

8Pareiškėja įpareigotina per 14 d. pateikti pareiškimą teismui, priešingu atveju laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos (CPK 147 str. 3 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 str., 145 str., 147 str., 148 str. teismas,

Nutarė

10Pareiškėjos A. P., a.k. ( - ) prašymą tenkinti.

11Taikyti laikinąsias apsaugos priemones- padaryti įrašą viešąjame registre apie draudimą J. P., a.k. ( - ) perleisti nuosavybes teises į butą, esantį ( - )

12Nustatyti pareiškėjai A. P., a.k. ( - ), terminą iki 2015-07-14 pateikti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 111 str. ir 135 str. reikalavimus.

13Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą. Skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Ryšiai