Byla e2S-1426-912/2019
Dėl konkurso rezultatų panaikinimo; tretieji asmenys: D. S., VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo R. S. ieškinį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl konkurso rezultatų panaikinimo; tretieji asmenys: D. S., VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas prašo panaikinti sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl konkurso į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas komisijos sudarymo, sprendimus dėl dviejų daugiausiai balų surinkusių pretendentų ir dėl konkurso į nurodytos ligoninės direktoriaus pareigas laimėtojo D. S..

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti Sveikatos apsaugos ministerijos paskelbto konkurso į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas vykdymą ir uždrausti sveikatos apsaugos ministrui priimti sprendimą skirti į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas D. S. ir sudaryti su juo darbo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

8II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

114.

12Teismas, įvertinęs ieškinyje nurodytas aplinkybes apie konkurso į Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas organizavimą, komisijos sudarymą, preliminariai vertino, jog ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio dalyką ir pagrindą.

135.

14Teismas nurodė, kad sprendimų, susijusių su 2019 m. birželio 19 d. įvykusiu konkursu, vykdymas, nėra ir negali būti grėsmė ieškovui galbūt palankaus būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui bei pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Jeigu būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas ir panaikinti sveikatos apsaugos ministro įsakymai, sprendimai dėl konkurso komisijos sudarymo ir konkurso laimėtojo paskelbimo, bei atrankos komisijos priimtas sprendimas dėl konkurse daugiausiai surinkusių balų pretendentų ir atsakovui tektų iš naujo organizuoti konkursą į ligoninės vadovo pareigas, teismo sprendimo vykdymas negalėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes konkurso laimėtojas būtų atleistas iš pareigų DK 60 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.

156.

16Teismas nurodė, kad darbo teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos aiškiai apibrėžia atvejus, kada darbo sutartis turi būti nutraukiama nesant darbo sutarties šalių valios, tarp jų – ir įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti ginčo konkurso rezultatus (DK 60 straipsnis).

177.

18Teismas vertino, jog ieškovo teiginiai, kad teismui pripažinus atsakovo sprendimus dėl konkurso į Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas neteisėtais, ligoninė patirtų nuostolių ar nukentėtų trečiojo asmens D. S. interesai, šiuo konkrečiu atveju nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo vykdymui užtikrinti.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė

208.

21Ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį ir tenkinti ieškovo R. S. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Sveikatos apsaugos ministerijos paskelbto konkurso į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas vykdymą ir uždrausti Sveikatos apsaugos ministrui priimti sprendimą skirti į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas D. S. ir sudaryti su juo darbo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

224.1.

23Ieškovas prašo panaikinti sprendimus, kurių pagrindu D. S. bus paskirtas į Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas, su juo sudaryta darbo sutartis. Teismui patenkinus ieškinį, darbo sutartis su D. S. bus nutraukta, jam turės būti išmokėtas darbo užmokestis ir kitos išmokos. Trečiasis asmuo D. S. negalės grįžti į savo dabartinę darbovietę – Šilutės ligoninę, iš atsakovės prisiteis žalos atlyginimą.

244.2.

25Vertindamas, ar teismo sprendimo įvykdymas netaikius laikinųjų apsaugos priemonių nepasunkės, teismas turi vertinti savo sprendimo netaikyti šių priemonių pasekmes. Tačiau vertindamas jas, kaip ir įrodymų vertinimo atveju, teismas turi remtis ir logikos taisyklėmis (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Dėl nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmių teismo sprendimo įvykdymas ne tik bus sunkiai įgyvendinamas, bet ir visai neįgyvendinamas.

264.3.

27Teismo sprendimu turi būti atkurta ginčo šalių teisinė taika (CPK 2 straipsnis). Vis dėlto po teismo sprendimo ne tik nebus teisinės taikos, bet teismas sukurs tokią teisinę situaciją, kai ginčų teisme tik padaugės.

284.4.

29Ieškinio faktinis pagrindas patvirtina, jog Sveikatos apsaugos ministerijos valdininkai valstybės tarnybą panaudojo savo interesams tenkinti. Jie buvo neobjektyvūs ar nerūpestingi, gal net korumpuoti. Komisijos narė O. V. dėl asmeninių simpatijų subjektyviai vertino trečiąjį asmenį. Jie tikrai toliau neteisėtai sieks savo asmeninių tikslų, naudodamiesi jiems valstybės tarnyboje suteiktais įgalinimais

304.5.

31Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas nepasunkės ir nepasidarys neįmanomas, nes yra nepagrįstas nutartimi nustatytomis aplinkybėmis.

322.

33Atsakovė atsiliepime prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

345.1.

35Atsakovė vertina, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas nepagrindė ieškinio reikalavimų. Atsakovė teigia, kad ieškinys yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas. Ieškovas remiasi ne objektyviomis aplinkybėmis, o subjektyviu vertinimu.

365.2.

37Pažymi, kad ieškovas konkurse užėmė 4 vietą. Atmetus komisijos nario, galimai, ieškovo teigimu, subjektyviai vertinusio konkurso dalyvius, vertinimą, ieškovas būtų užėmęs ne 4, o 5 vietą, ne kitų komisijos narių vertinimai ieškovo atžvilgiu buvo nepalankesni.

385.3.

39Ieškovas yra laikinai paskirtas vadovauti ligoninei. Nepaskyrus konkurso būdu išrinkto vadovo, ieškovas ilgiau užimtų einamas pareigas.

405.4.

41Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, kad tenkinus ieškinį, negalėtų būti rengiamas naujas konkursas.

425.5.

43Ligoninėje nėra nuolatinio vadovo vienerius metus. Dėl to ligoninė negali tinkamai veikti. Nuolatinio vadovo nepaskyrimas daugiau negu metus mažina pacientų pasitikėjimą ne tik ministerija, ligonine, bet ir visa sveikatos apsaugos sistema. Nesant nuolatinio vadovo, neužtikrinamas nuoseklus ligoninės strateginių krypčių bei užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas.

445.6.

45Ligonės vadovo paskyrimas laikytinas viešuoju interesu, kuriam teiktinas prioritetas.

463.

47Trečiasis asmuo atsiliepime prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

486.1.

49Teismas pagrįstai sprendė, kad nėra antrosios būtinosios sąlygos (grėsmės teismo sprendimo vykdymui) laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

506.2.

51Ieškovas nenurodo faktų, neteikia juos pagrindžiančių įrodymų, modeliuoja ir kelia tam tikras versijas, kad teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų.

526.3.

53Ieškovas teigia, kad teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų dėl darbo sutarties su trečiuoju asmeniu (konkurso laimėtoju) sudarymo. Pažymi, kad ši situacija būtų sprendžiama DK 60 straipsnyje nustatyta tvarka.

546.4.

55Ieškovo svarstymas, jog, panaikinus konkurso rezultatus, su ieškovu būtų sudaryta nauja terminuota darbo sutartis, neaiškus. Diskrecijos teisę spręsti, kas laikinai eis ligoninės vadovo pareigas, turi ministras.

566.5.

57Ieškovo pasvarstymai, kad trečiais asmuo liks be darbo, nepagrįsti.

586.6.

59Ieškovas konkurse užėmė 4 vietą. Jis to neginčija. Dėl to teismo sprendimas nesukels ieškovui padarinių.

606.7.

61Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų neproporcingai suvaržyta trečiojo asmens specialioji teisė į darbą ir pažeistas konstitucinis teisėtų lūkesčių principas.

626.8.

63Ieškovas teigia, kad akivaizdus O. V. noras įgyvendinti ne valstybės, bet savo interesus, ji rodė palankumą trečiajam asmeniui. Ieškovas nepateikia tai pagrindžiančių įrodymų.

64IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

654.

66Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikra (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

675.

68Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

696.

70Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti galbūt palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pažymėtina, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nenagrinėja ginčo tarp šalių, netiria, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti, o tik sprendžia, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų pareikštą reikalavimą, nebūtų kliūčių įvykdyti tokį teismo sprendimą. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė galima ar yra tokios grėsmės tikimybė, o konkreti laikinoji apsaugos priemonė gali būti pritaikyta.

717.

72Taikydamas CPK 145 straipsnyje nustatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, jog yra tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2492/2013; 2014 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-897/2014).

738.

74Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus šių priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti nėra pagrindas varžyti kito asmens teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-152-178/2016).

759.

76Pirmosios instancijos teismas rėmėsi teismų praktikoje suformuluota taisykle, kad Civilinio proceso kodekso nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, todėl išvada dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti buvimo daroma įvertinus kiekvienos konkrečios situacijos faktines aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1607-464/2016).

7710.

78Pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, taip pat turi vadovautis ekonomiškumo principu. Teismų praktikoje, šis principas susijęs ir su bendruoju teisės principu – proporcingumu. Pastarojo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, įvertina tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus, nė vienam iš jų nesuteikdamas nepagrįsto prioriteto. Teismas atsižvelgia į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, taip pat ir į padarinius, kurie kiltų atsakovui, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1721-798/2017).

7911.

80Byloje nustatyta, kad ieškovas pareiškė ieškinį ir prašo panaikinti sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl konkurso į ligoninės direktoriaus pareigas komisijos sudarymo, sprendimus dėl dviejų daugiausiai balų surinkusių pretendentų ir dėl konkurso į ligoninės direktoriaus pareigas laimėtojo. Ieškovas ieškinio reikalavimas užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti sveikatos apsaugos ministrui priimti sprendimą skirti į pirmiau nurodytos ligoninės direktoriaus pareigas konkursą laimėjusį trečiąjį asmenį ir sudaryti su juo darbo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

8112.

82Atskirajame skunde ieškovas ginčija teismo nutarties dalį, kuria pirmosios instancijos teismas sprendė dėl grėsmės būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

8313.

84Pažymėtina, kad DK 60 straipsnyje reglamentuojamas darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios. Bylą išnagrinėjus iš esmės ir priėmus galutinį galimai ieškovui palankų teismo procesinį sprendimą teismo sprendimą, būtų panaikinti sveikatos apsaugos ministro įsakymai, sprendimai dėl konkurso komisijos sudarymo ir konkurso laimėtojo paskelbimo bei atrankos komisijos priimtas sprendimas dėl konkurse daugiausiai surinkusių balų pretendentų. Atsakovei tektų iš naujo organizuoti konkursą į ligoninės vadovo pareigas. Tokiu sprendimu konkurso į ligoninės vadovo pareigas laimėtoju sudaryta darbo sutartis būtų pripažinta prieštaraujanti įstatymams. Dėl to, įsiteisėjus tokiam teismo sprendimui, vadovaujantis DK 60 straipsnio 1 dalies 7 punktu, darbo sutartis būtų nutraukta nesant darbo sutarties šalių valios. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad teismo sprendimo vykdymas negalėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes konkurso laimėtojas būtų atleistas iš pareigų DK 60 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.

8514.

86Ieškovas nurodo, kad konkurso rezultatams turėjo įtakos komisijos nario asmeninės simpatijos, Sveikatos apsaugos ministerijos valdininkai valstybės tarnybą panaudojo savo interesų tenkinimui, buvo neobjektyvūs ar nerūpestingi, gal net korumpuoti. Vis dėlto ieškovas nepateikia tai pagrindžiančių duomenų, nenurodo, kokią įtaką šios aplinkybės turi laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti ar teismo sprendimui vykdyti. Ar komisijos nario vertinimas subjektyvus ir kokią įtaką jis galėjo turėti konkurso rezultatui, ar komisijos nariai tinkamai atliko savo pareigas, pasisakytina bylą nagrinėjant iš esmės.

8715.

88Ieškovas nepateikė duomenų, kad konkursą laimėjęs asmuo buvo nesąžiningas. Dėl to trečiasis asmuo turi teisę reikalauti, kad su juo įstatymų nustatyta tvarka būtų sudaryta darbo sutartis. Nesudarius darbo sutarties, būtų pažeisti trečiojo asmens teisėti lūkesčiai ir nepagrįstai suvaržyta teisė į darbą.

8916.

90Teismui nustačius, kad yra pagrindas nutraukti darbo sutartį DK 60 straipsnyje įtvirtintu pagrindu, turės būti išmokėtas darbo užmokestis ir kitos, su darbo sutarties nutraukimu susijusios, išmokos. Nurodytos aplinkybės, taip pat kitos ieškovo padarytos prielaidos, kad trečiasis asmuo negalės tęsti darbo santykių dabartinėje darbovietėje ar sieks žalos atlyginimo, ligoninė patirs nuostolių, nepagrindžia grėsmės galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymui.

9117.

92Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, tenkinus ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas proporcingumo principas, nepagrįstai suvaržytos atsakovės, taip pat trečiojo asmens teisės.

9318.

94Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir išvadomis, todėl išsamiau teismo motyvų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

9519.

96Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl paliktina nepakeista, ieškovės atskirasis skundas atmestinas.

97Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais, teismas

Nutarė

98Atmesti ieškovo R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutarties.

99Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas prašo panaikinti sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl konkurso... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi netenkino ieškovo... 11. 4.... 12. Teismas, įvertinęs ieškinyje nurodytas aplinkybes apie konkurso į... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad sprendimų, susijusių su 2019 m. birželio 19 d.... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad darbo teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos... 17. 7.... 18. Teismas vertino, jog ieškovo teiginiai, kad teismui pripažinus atsakovo... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė... 20. 8.... 21. Ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15... 22. 4.1.... 23. Ieškovas prašo panaikinti sprendimus, kurių pagrindu D. S. bus paskirtas į... 24. 4.2.... 25. Vertindamas, ar teismo sprendimo įvykdymas netaikius laikinųjų apsaugos... 26. 4.3.... 27. Teismo sprendimu turi būti atkurta ginčo šalių teisinė taika (CPK 2... 28. 4.4.... 29. Ieškinio faktinis pagrindas patvirtina, jog Sveikatos apsaugos ministerijos... 30. 4.5.... 31. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad, netaikius laikinųjų apsaugos... 32. 2.... 33. Atsakovė atsiliepime prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą kaip... 34. 5.1.... 35. Atsakovė vertina, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas... 36. 5.2.... 37. Pažymi, kad ieškovas konkurse užėmė 4 vietą. Atmetus komisijos nario,... 38. 5.3.... 39. Ieškovas yra laikinai paskirtas vadovauti ligoninei. Nepaskyrus konkurso būdu... 40. 5.4.... 41. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, kad tenkinus ieškinį, negalėtų... 42. 5.5.... 43. Ligoninėje nėra nuolatinio vadovo vienerius metus. Dėl to ligoninė negali... 44. 5.6.... 45. Ligonės vadovo paskyrimas laikytinas viešuoju interesu, kuriam teiktinas... 46. 3.... 47. Trečiasis asmuo atsiliepime prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti... 48. 6.1.... 49. Teismas pagrįstai sprendė, kad nėra antrosios būtinosios sąlygos... 50. 6.2.... 51. Ieškovas nenurodo faktų, neteikia juos pagrindžiančių įrodymų,... 52. 6.3.... 53. Ieškovas teigia, kad teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų dėl darbo... 54. 6.4.... 55. Ieškovo svarstymas, jog, panaikinus konkurso rezultatus, su ieškovu būtų... 56. 6.5.... 57. Ieškovo pasvarstymai, kad trečiais asmuo liks be darbo, nepagrįsti.... 58. 6.6.... 59. Ieškovas konkurse užėmė 4 vietą. Jis to neginčija. Dėl to teismo... 60. 6.7.... 61. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų neproporcingai suvaržyta... 62. 6.8.... 63. Ieškovas teigia, kad akivaizdus O. V. noras įgyvendinti ne valstybės, bet... 64. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 65. 4.... 66. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo... 67. 5.... 68. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo... 69. 6.... 70. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 71. 7.... 72. Taikydamas CPK 145 straipsnyje nustatytas laikinąsias apsaugos priemones,... 73. 8.... 74. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinųjų apsaugos... 75. 9.... 76. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi teismų praktikoje suformuluota... 77. 10.... 78. Pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos... 79. 11.... 80. Byloje nustatyta, kad ieškovas pareiškė ieškinį ir prašo panaikinti... 81. 12.... 82. Atskirajame skunde ieškovas ginčija teismo nutarties dalį, kuria pirmosios... 83. 13.... 84. Pažymėtina, kad DK 60 straipsnyje reglamentuojamas darbo sutarties... 85. 14.... 86. Ieškovas nurodo, kad konkurso rezultatams turėjo įtakos komisijos nario... 87. 15.... 88. Ieškovas nepateikė duomenų, kad konkursą laimėjęs asmuo buvo... 89. 16.... 90. Teismui nustačius, kad yra pagrindas nutraukti darbo sutartį DK 60... 91. 17.... 92. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, tenkinus ieškovo prašymą... 93. 18.... 94. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 95. 19.... 96. Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina,... 97. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 98. Atmesti ieškovo R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 99. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d....