Byla 2-2492/2013
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 16 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Sabonio klubas ir partneriai“ ieškinį atsakovui V. Š. dėl skolos ir netesybų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 210 000 Lt skolos, 75 600 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausantį turtą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi ieškovo RUAB „Sabonio klubas ir partneriai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, areštavo atsakovui V. Š. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršijant 285 600 Lt sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau atsakovui leido atsiskaityti su ieškovu RUAB „Sabonio klubas ir partneriai“. Teismas nustatė, kad pareikšto turtinio pobūdžio ieškinio suma yra didelė, ieškovas pakankamai pagrindė savo reikalavimą, teismui atsakovo finansinė ir turtinė padėtis nėra žinoma, konstatavo, jog atsakovas turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį, todėl vadovaudamasis teismų praktikoje suformuluota taisykle sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Prezumpcija, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką nėra absoliuti. Pagal teismų praktiką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios turtui prašoma taikyti šias priemones, turtinė padėtis ir finansinių galimybių įvertinimas, nustatymas ar ieškinio suma didelė konkrečiam atsakovui.
  2. Apeliantas teigia, kad ieškinio suma jam nėra didelė, jis pajėgus įvykdyti ieškovo reikalavimą ir tai pagrindžia pateikiami įrodymai: 2011 m. metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija bei 2012 m. metinė pajamų deklaracija, patvirtinančios, kad apelianto privalomas registruoti turtas 2011 m. lygus 30 261 156 Lt; vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių vertė – 1 238 000 Lt; piniginių lėšų – 516 537 Lt; suteiktų paskolų suma – 15 902 103 Lt.
  3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukels apeliantui nepagrįstą žalą. Apeliantas, Palangos miesto tarybos narys, jo veikla grindžiama ne tik griežtai reglamentuota įstatymine baze, bet ir didelių pastangų bei investicijų dėka sukurta itin gera reputacija ir visuomenės pasitikėjimu, todėl taikytas turto areštas tiesiogiai įtakos visuomenės požiūrį bei pasitikėjimą ir tolimesnę galimybę būti tarybos nariu.

8Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė, tačiau Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašų kopijas, kurios, anot ieškovo, patvirtina, kad atsakovo turtinė padėtis neatitinka pateiktos atskirajame skunde, nes atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas areštuotas ar net parduotas.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliaciniam teismui ieškovas pateikė naujus rašytinius įrodymus, kuriai siekia paneigti atskirojo skundo argumentus dėl geros atsakovo turtinės padėties – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus. Pateikti įrodymai priimami (CPK 314 str.) atsižvelgiant į tai, kad juose esanti informacija yra gauta iš viešojo registro, o teismas bet kokiu atveju pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį gali tokiais duomenimis naudotis. Taip pat priimami ir atsakovo su atskiruoju skundu pateikti įrodymai, kuriuos pateikti pirmosios instancijos teismui jis neturėjo galimybės, nes iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių nagrinėjamos bylos duomenų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išspręstas nepranešus atsakovui (CPK 314 str.).

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

13Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

14Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškinio suma yra didelė, o atsakovo finansinė ir turtinė padėtis nėra žinoma, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones vadovavosi teismų praktikoje suformuluota taisykle, kad pagal kurią didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

15Apeliantas teisus, kad teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1028/2012, kt.), tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, todėl ją taikydamas, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y. nustatyti, ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė.

16Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nėra dėl didelės pinigų sumos priteisimo ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Pagal susiformavusią teismų praktiką apie fizinio asmens turtinę padėtį galima spręsti iš jo ir jo sutuoktinio turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, vertybinių popierių ir turtinių teisių; taip pat lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose, kitimo; darbo užmokesčio, dividendų ir kitokio pobūdžio pajamų, gautų per pastaruosius kelerius metus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-408/2012; 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012).

17Nagrinėjamu atveju, apeliantas, siekdamas paneigti minėtą prezumpciją ir grįsdamas savo gerą turtinę padėtį, kartu su atskiruoju skundu pateikė 2011 m. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (17-23 b. l.), patvirtinančią, kad apelianto privalomas registruoti turtas 2011 m. buvo 30 261 156 Lt; vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių vertė – 1 238 000 Lt; piniginių lėšų – 516 537 Lt; suteiktų paskolų suma – 15 902 103 Lt, bei 2012 m. pajamų deklaraciją (24-26 b. l.), patvirtinančią, kad 2012 m. apeliantas gavo 14 056,02 Lt pajamų, susijusių su darbo santykiais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pateiktieji įrodymai nepakankami išvadai apie gerą atsakovo turtinę padėtį, sudarančią pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Visų pirma, pateiktoji turto deklaracija patvirtina apelianto turtinę padėtį, buvusią 2011 m., o ne dabartiniu metu, kuomet sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, be to, ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovo turimas nekilnojamasis turtas areštuotas kituose teisminiuose ginčuose dar iki ieškovo ieškinio pateikimo teismui (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai Nr. 44/292879, 44/547695, 50/122827 (35-65, 72-73, 80-82 b. l.)). 2012 m. apelianto gautos pajamos taip pat nesudaro pagrindo spręsti apie gerą jo turtinę padėtį, kadangi per mėnesį apeliantas gaudavo vos daugiau nei 1 000 Lt. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada apie pareikšto ieškinio sumos dydį, sudarantį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atskirojo skundo argumentais ir apelianto pateiktais įrodymais nepaneigta.

18Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti. Apeliantas, be objektyviais duomenimis nepagrįstų teiginių apie tai, kad taikytas turto areštas tiesiogiai įtakos visuomenės požiūrį bei pasitikėjimą juo ir tolimesnę jo galimybę būti Palangos miesto savivaldybės tarybos nariu, nenurodė jokių argumentų ir nepateikė įrodymų, kad kokiu nors būdu būtų pažeidžiamos jo teisės ar teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei asmens, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą.

19Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta bei teisėta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Atsakovo atskirojo skundo atmetimas išsaugo jam teisę pasinaudoti CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatytomis galimybėmis.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 210 000 Lt... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi ieškovo RUAB... 6. III. Atskirojo skundo argumentai... 7. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013... 8. Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė, tačiau Lietuvos... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 10. Apeliaciniam teismui ieškovas pateikė naujus rašytinius įrodymus, kuriai... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 13. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 14. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškinio suma yra didelė, o... 15. Apeliantas teisus, kad teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią... 16. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 17. Nagrinėjamu atveju, apeliantas, siekdamas paneigti minėtą prezumpciją ir... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus... 19. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 16 d. nutartį palikti...